11. februar 2024

INVITATION

Som arrangør af dette års skydning har vi hermed fornøjelsen at fremsende invitation til
Den indendørs salonskydning
mellem jagtforeningerne i Syddjurs Kommune
søndag den 3. marts 2024, kl. 09.00

Denne invitation er sendt til alle jagtforeninger under DJ i Syddjurs Kommune: Boeslum Jagt- forening, Elsegaarde Jagtforening, Feldballe Jagtforening, Helgenæs Jagtforening, Mols-Rønde Jagtforening, Rosenholm Jagtforening, Ryomgård og Omegns Jagtforening, Rævestiens Jagtforening og Tirstrup-Hyllested Jagtforening.

Vi håber at se deltagere fra alle foreninger til denne hyggelige dag.

Hver forening kan deltage med lige så mange hold, som man kan samle. Hvert hold består af 3 skytter, og hver skytte kan kun deltage på et hold.

Foreningerne er også velkomne til at medtage børnehold, bestående af børn/børnebørn til medlem-mer af foreningen (= potentielle nye jægere/medlemmer).

For børnehold gælder:
At man ikke må være fyldt 16 år samt, at børneholdene vil komme til at skyde først og at den pgl. forening selv stiller hjælpere til rådighed for at vejlede børnene på skydebanen.

Som bekendt udsatte Hyllested Jagtforening i 2010 en vandrepokal til det bedste børnehold (skæn- ket af Balle Installationsforretning). Den tilfalder selvfølgelig også i år det bedste børnehold. Derudover vil der være en præmie til hver deltager på det bedste børnehold samt til den bedste børneskytte, - samt en erindringsgave til alle børneskytter.

Præmieuddeling til børneskytterne vil ske umiddelbart efter at alle børneskytter har skudt, således at de ikke skal vente resten af dagen, men kan tage hjem, hvis de har mest lyst til det.

For skydningen iøvrigt gælder, at der skal skydes med de på banerne fremlagte rifler (Marine- foreningens, cal. 22 Otterup-baneriffler).

Der vil være banekommandører (fra Marineforeningen) tilstede på banen, der også kan være be- hjælpelige med indstilling af riflerne, hvis der måtte være behov herfor.

Den arrangerende forening (i år Syddjurs Jægerråd) stiller med stævneleder. Marineforeningen stiller med skydeleder og skivedommere, hvis afgørelser er gældende (skivebedømmelse foregår på maskine).

Hidtil har der ”kun” været to kategorier: Voksenrække og børnerække, men sidste år havde arrangøren (Rosenholm Jagtforening) også arrangeret en damerække, og ved det indlagte ”formandsmøde” vedtoges det derfor, at der fremover også skal være en damerække. Dermed ændrer voksenrækken navn til at hedde seniorrækken. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at kvindelige skytter selv kan bestemme, om de vil skyde i damerækken (altså på ”rene” damehold), eller i seniorrækken, d.v.s med frie holdsammensætninger m/k.

I seniorrækken skydes om den udsatte vandrepokal, der kommer i det vindende holds varetægt frem til næste års skydning Derudover er der præmie til hver skytte på de 3 bedst placerede hold og de tre bedste individuelle skytter. I damerækken er der ligeledes præmie til hver skytte på de tre bedste hold.

I børnekonkurrencen dystes der også om en udsat vandrepokal, ligesom der er præmie til alle børneskytter.
I den individuelle konkurrence vil der være præmie til de tre bedste skytter, og til bedste skytte fra hver forening.Ved pointslighed vil antal x-tiere være gældende. Er der også skudt lige antal x-tiere, vil hver skytte få 3 patroner til en omskydning.

Pris:
For deltagelse i hovedskydningen betaler hver forening et ”start-gebyr” på 800,- kr. til dækning af præmier m.v.. Desuden betaler hvert hold 250,- kr. til dækning af udgifter vedr. patroner, skiver, baneleje og det opstillede ta´ selv-morgenbord ved ankomsten.

Ophold udenfor banerne foregår i Marinestuen, hvor der er mulighed for at købe, øl, vand, bitter og vin m.v. og efter kl. 12.00 også pølser med brød.

”Program” for dagen:
Kl. 09.00-09.30: Ankomst, - kaffe/the - juice/kakaomælk til børneskytter - rundstykker med ost/                              rullepølse/syltetøjKl. 09.30: Velkomst – introduktion til skydningen –       
                            skydningen starter

Kl. ca. 11.00: Præmieuddeling til børneskytter
Kl. ca. 11.30: ”Formandsmøde” for evaluering og fastsættelse af dato for næste års skydning.
Kl. ca. 13.00: Skydningen forventes afsluttet, - præmieuddeling.

TILMELDING – med hold-sammensætninger med navne – senest lørdag den 27. februar 2024 sendes (gerne pr. e-mail) til:
Medlem af Jægerrådsbestyrelsen
Jørgen Brøgger.

Stenhøjevej 14, Femmøller,
8400 Ebeltoft.
e-mail: jb@joergen-broegger.dk

Tlf.:/sms 40 35 22 11

Vi beder alle deltagere om at medbringe legitimation i form af kørekort eller sygesikringsbevis – og vi håber som sagt at se deltagere fra alle inviterede foreninger.

I håb om, at vi får en lige så hyggelig dag, som vi plejer.

Med jægerhilsen
Syddjurs Jægerråd
p.b.v.
Reidar Lænø
Jægerrådsformand

Invitationerne er fremsendt således til de respektive foreninger :
Boeslum Jagtforening:
Formand Flemming Søndergaard, kasserer Hans Kni og bestyrelsesmedlem Knud Meulengrath
Elsegaarde Jagtforening:
Formand Jørgen Brøgger, næstformand K.A., Hansen og kasserer Kim V. Larsen
Feldballe Jagtforening:
Formand Bent I. Hansen, kasserer Helle Hedensted og Frank Rasmussen
Helgenæs Jagtforening:
Formand Kjeld Mortensen & Kasserer Søren Lyager
Mols-Rønde Jagtforening:
Formand Bo Arvid Andersen, kasserer Svend Erik Sørensen og Ole Høgh
Rosenholm Jagtforening:
Formand Rex Rafn, kasserer Søren Larsen og sekretær Flemming Dolmer Buckmann
Ryomgård og omegns Jagtforening:

Formand Kim Bebensee & kasserer Ole Severinsen
Rævestiens Jagtforening:
Formand Kim Johansen & kasserer Christen Andersen
Tirstrup-Hyllested Jagtforening:
Formand Christian Brøgger & kasserer Poul Quist Rasmussen
Syddjurs Jægerråd:
Jægerrådsbestyrelsen