INVITATIONSJAGT
Tirsdag den 08. december, kl. 09.30

Det er vores fire gode medlemmer, Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger, der inviterer til jagt på deres fælles revir ved Holme.

Der mødes på Connie Kilévics’ ejendom, Arielvej 26, Holme, 8400 Ebeltoft, hvor vi har fået lov at parkere bilerne, og hvor parolen holdes. Bemærk mødetidspunktet ! - Vi vil her blive inddelt i to hold, der driver hver sin del af reviret af.

Der vil hovedsageligt være tale om ”trampejagt” efter harer og fasaner (desværre er der jo ikke længere jagttid på agerhøns), men der kan også forekomme råvildt, ræv, snepper, duer og bekkasiner. – Selv om der hovedsageligt vil være tale om ”trampejagt”, vil der også være mulighed for, at dårligt gående kan blive sat på post forskellige ”strategiske steder”.

Når jagten er afsluttet, samles vi ved bålstedet i ”skoven”, hvor jagtværterne er vært ved en gang ”bålmad” tilberedt over bålstedet (pølser eller supper eller lignende, - er endnu ikke fastlagt ”i skrivende stund”).

Af hensyn til revirets ”bæreevne” er det nødvendigt at begrænse deltagerantallet til 15, hvilket vil være efter ”først til mølle”-princippet. – At der er deltagerbegrænsning på, skal dog ikke holde dig tilbage fra at tilmelde dig. Erfaringsmæssigt når vi sjældent op på max.-deltagerantallet, så hold dig ikke tilbage.

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 21. november og senest søndag den 29. november.