JAGTFELTSKYDNING I HEVRING

Søndag, den 16. juni 2019

Tilmelding og betaling ”nu” – og allersenest onsdag den 20. februar 2019

Da vi i forårs-/sommerprogrammet 2018 meldte ud, at vi i 2019 ville forsøge at gennemføre en samlet tur til jagtfeltskydning i Hevring for alle interesserede medlemmer, var der flere, der tilkendegav stor interesse herfor.  Derfor gennemfører vi nu dette spændende arrangement.

Danmarks Jægerforbunds jagtfeltskydning med jagtriffel har til formål at fremme jagtriffelskytters dygtiggørelse i skydning i terræn under så jagtrelevante forhold som muligt. Der lægges ved denne skydning vægt på at øge riffelskyttens rutine i skud til mål på forskellige afstande. Endvidere tilstræbes at opøve brugen af gode skydestillinger og hjælpemidler.

Arrangementet afholdes primo juni måned 2019, en nøjagtig dato kommer senere. - vi skal være klar med vores tilmelding først i marts til Jægerforbundet, så de, der ønsker at deltage skal komme med en tilmelding allersenest onsdag den 20. februar. Sidste år var prisen 200,- kr. pr. deltager.

Det  forventes at beløbet bliver det samme i år. Hvis ikke, vil der naturligvis tilgå alle tilmeldte besked herom

Beløbet skal være indsat på Elsegaarde Jagtforening konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd.: 9360 – 0010 758920 allersenest den 20. februar 2019.

O.B.S.: Hvis man har tilmeldt sig og udebliver, eller melder afbud efter den 20. februar uden at skaffe en ”stedfortræder”, vil man blive opkrævet deltagergebyret !

Vi bliver delt op i 6 skytter på hver hold og skal bruge 50 patroner pr næse. Der skydes til mål i terrænet på afstande fra 50 m. til 300 m. fra 5 forskellige  pladser

Tilmelding til Karl Aage Kannegaard på mail karl-aage@kannegaard.dk eller sms på 22707098 snarest muligt og igen allersenest den 28. februar, men meget gerne – og helst – tidligere.

Vigtigt: Ved tilmelding skal vi bruge dit telefonnummer, din adresse, fødselsdato og dit medlemsnummer ved Danmarks Jægerforbund (står bag på bladet Jæger).