Kampen for at undgå jagtforbud

I foråret 2021deltog foreningen aktivt i bestræbelserne for at undgå diverse jagtforbud. Det gjaldt bl.a. en omstridt EU-vejledning om at der ikke måtte drives jagt og lystfiskeri i beskyttede naturområder; begge dele blev groteskt sammenlignet minedrift. Ligeledes gladt de miljøminister Lea Vermelins lovforslag om nye danske natur-nationalparker, hvor der i lovfroslaget direkte stod, at der ikke måtte drives jagt og klystfiskeri i områderne. Og endelig gjaldt det regeringens og folketingets klima- og miljøpakke, hvor der afsattes 888 mill. kr. til natur- og miljøprojekter, herunder udlægning af 275 Ha. urørt skov. - Netop indførelse af urørt skov er automatisk indførelse af jagtforbud "ad bagdøren". Hertil kommer, at urørt skov er langt mindre biodiversi- tetsmæssig end naturnær skovdrift, også kaldet klimaskov.
Her er nogle af de indlæg, vi har skrevet, samt vores korrespondance med politikere:

10. december 2020:
Lille milliard til naturen

888 mill. kr. til mere vild natur. Det er det beløb, som regeringen og støttepartierne har afsat til mere urørt skov og flere naturnationalparker. En god nyhed for naturen, mener Danmarks Jægerforbund. - Men der er også en "løftet finger" og opfordring til regeringen fra Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.
Læs nærmere
her.

17. december 2020:
Er det nyligt indgåede forlig om 888 mill. kr. til naturen, herunder til 75.000 ha. urørt skov nu også så god, som miljø- ministeren bryster sig af ? - Ev der reelt tale om en ny "mink-gate" ?

Det ville nok have været bedre for naturen og miljøet, hvis de 75.000 ha. i stedet for at blive urørt skov i stedet blev udlagt til naturnær skovdrift
Husk også, at i henhold til nugældende lov må der ikke drives jagt i urørt skov. !!!, - så der ikke kun  på selve det traditionelle skovbrug, at skovejerne rammes på økonomien, de mister også jagtklejeindtægter.
Jørgen Brøgger
Læs artikel i Dansk Skovforenings medlemsblad, "Skoven"
her.

13. januar 2021:
Nyt EU-forslag vil forbyde jagt, fiskeri og skovbrug i Natura 2000-pmråder

Den kendte radiovært, podcaster og naturformidler David CP har lavet dette opslag på facebook om afvikling af den danske jagt:
"Vil du være sikker på at du, dine børn og dine børnebørn kan fiske og gå på jagt i Danmark? Så er det NU at du skal gøre dine politikere opmærksomme på den svinestreg der er ved at ske - i EU arbejder man pt på en plan om at lukke for al jagt og fiskeri i natura 2000 områder, fordi man mener det kan sidestilles med minedrift (hvis du tænker “arh det er nok ikke så meget” så tjek kortet nedenunder....)
Dette er i sig selv fuldstændigt vanvittigt, men for at det ikke skal være løgn så arbejder miljøministeren og støttepartierne på den samme plan, hvilket vil være en bombe under lystfiskeri, jagt og havjagt i Danmark. Dette er IKKE en konspirations teori men er bekræftet flere steder af uafhængige kilder.
Det betyder at DU ikke kan gå på jagt eller fiske i alle de områder der er Natura 2000 - hvilket tæller meget store dele af de danske søer og vandløb, men også en hel del private områder hvor jagten og fiskeriet i dag er en del af naturbevarelsen. Ud over at være en meget grov krænkelse af den private ejendomsret og af aftalen om natura 2000 (hvor jagt og fiskeri blev nævn som IKKE skadelige aktiviter) så er det ødelæggende for vores fælles arv til vores børn.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt at vores miljøminister skal score billige point hos støttepartierne ved at lukke vores fælles muligheder for at fiske og gå på jagt for tid og evighed.
Hvis du vil gøre noget ved det her skal du gøre det NU - man har forsøgt at snige det igennem under coronaen, og der er mange politikere, både lokalt, national og på EU plan der IKKE ved det. Så råb op! Gør dem opmærksomme på hvad der er ved at ske og gør en forskel for dine børns og din egen fremtid.
Del gerne opslaget - men endnu bedre - skriv direkte til miljøministeren og alle andre i dit netværk om at denne svinestreg simpelthen ikke er i orden. Og få dem til at komme med et klart svar om at de IKKE vil slagte dansk jagt og lystfiskeri.
For jagt og lystfiskeri er og bliver en del af dansk kulturarv og af aktiv naturbeskyttelse. Og det skal det blive ved med at være.
Læs links herunder om planerne for at stoppe jagt og fiskeri i Natura 2000 områder.
Og se kortet for at forstå HVOR meget af den danske natur som vi allesammen risikere at miste muligheden for at bruge.

https://fiskogfri.dk/forbud-mod-lystfiskeri-i-natura.../
https://www.sportsfiskeren.dk/.../europaeiske-lystfiskere...

Morten Messerschmidt
tager sagen op her. Og miljøministeren svarer.... ved ikke at svare.

https://www.bt.dk/.../stort-eu-indgreb-mod-danmark-i... 

Læs også her, her og her om Jægerforbundets holdning, - og se Jægerforbundets høringssvar her

13. januar 2021:
Brev til miljømionister Lea Vermelin

I fortsættelse af nedenstående om EU-forslæag om forbud mod jagt og fiskeri i f.eks. danske Natura 2000-områder har vi i dag sendt nedenstående til mioljøminister Lea Vermelin, - med kopi til alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødrvareudvalg og alle medlemmer af Euparådet:

Miljøminister
fr. Lea Vermelin.
Miljøministeriet;
Slotsholmsgade 12,
1216 København K.

Kære miljøminister Lea Vermelin, - med cc: til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og medlemmerne af Folketingets Eutopaudvalg

Undskyld, at vi som en ganske almindelig lille jagtforening tillader os at ulejlige Jer i Jeres travle hverdag. Men dette ligger os stærkt på sinde.
I overmorgen, den 15. januar d.å., skal Eu-kommissionens vejledning til en biodiversitetsstrategi efter forlydender behandles i kommissionen. En vejledning, der - hvis den vedtages i sin nuværende udformning - vil medføre forbud mod jagt, fiskeri og skovdrift i blandt andet danske Natura 2000-områder samt flere andre danske områder og biotoper, herunder privatejede.
Vi er naturligvis velvidende om, at Danmarks Jægerforbund for længe siden har afgivet et seriøst og fuldgyldigt høringssvar, som vi selvsagt bakke 100 % op om. Vi synes blot, at vi som en lille forening af ganske almindelige jægere med interesse for den danske natur og dens vilkår vil udtrykke håbet om, at du som jagtens minister - vores minister - vil gå imod vejledningens indbyggede forbud mod jagt og fiskeri (og skovbrug) i de pågældende områder.
Vi håber inderligt, at du vil påpege jagt som en både vigtig og nødvendig del af dansk naturforvaltning. - Jagt og naturforvaltning er ikke hinandens modsætninger. Det er tvært imod to sider af samme sag, - "hånd i hånd".
Hvis vejledningen vedtages i sin nuværende udformning - og dermed medfører forbud mod jagt og fiskeri - vil vi føle det som en hån mod og manglende anerkendelse af alle de naturforbedrende tiltag, vi fysisk og praktisk har udført i mange år. Vi vil rent ud sagt føle os svigtede.
Med venlig hilsen
Elsegaarde jagtforening
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk

13. januar 2021:
MF mette Gjerskov (S) svarer på den modtagne kopi af brevet til miljøministeren,  og vi har svaret tilbage til Mette Gjerskov, - således (læs nedefra, Mette Gjwerskovs mail først og derefter vort svar:


Vores svar på Mette Gjerskovs mail:
Kære Mette Gjerskov, - og øvrige i cc:
Mange tak for din mail, - og tak fordi du har taget dig tid til at at svare os og forsøgt at forklare "den dybere mening".
Som naturbrugere og -bidragydere med fysiske og praktiske naturforbedrende tiltag er vi selvsagt kun interesserede i og positive overfor mere, bedre og beskyttet natur.
Men at sammenligne jagt og fiskeri med noget så naturindgribende som minedrift forekommer os absurd.
Det eneste, vi beder om, er at ordene "jagt og fiskeri" tages ud af teksten i vejledningen.
Må vi i stilhed gøre opmærksom på, at der er flere andre fritidsaktiviteter, der er betydeligt mere forstyrrende for naturen, end jagt og fiskeri, og som det derfor ville være mere naturligt at nævnte i vejledningen. Eksempelvis mountainbike-kørsel, der ofte foregår udenfor de afmærkede ruter, også om natten. Midt i vildtets yngleområder og -perioder. Dette ikke ment som et "angreb" på mountainbike-kørslen, blot som eksempel på, hvor usagligt det er specifikt at nævne jagt og fiskeri, - sidestillet med minedrift.
Der er ikke (mange) andre end netop jægerne og lystfiskerne, der fysisk og praktisk bidrager til naturforbedringer, - og endog betaler for vores fritidsinteresse i form af jagt- og fisketegn. Alle andre brugere er "gratister".
Vi håber, at du - og I allesammen - har forståelse for vores bekymring og vil hjælpe med at få taget ordene "jagt og fiskeri" ud af teksten i vejledningen. Vi drister os til at sige "På forhånd tak" !
Undskyld, hvis jeg virker lidt kortfattet, men jeg er på vej ud af døren for at rejse til København.
Bedste hilsener og god week-end til Jer alle.
p.v.a.
Elsegaarde Jagtforening
Jørgen Brøgger

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Mette Gjerskovs mail til os:
Kære Jørgen – og Elsegaarde Jagtforening
Tak for din mail om fremtidig jagt og fiskeri i Natura 2000 områderne. Det er tydeligt, at mange er både bekymrede og forvirrede. Jeg håber, at jeg kan skabe lidt mere klarhed med denne mail.
Jeg tror, at dele af bekymringerne bygger på en misforståelse. Der er nemlig ikke tale om nye generelle regler for Natura 2000 områder. Derimod handler det om, at vi i fællesskab med EU er ved at se på nye veje til bedre beskyttelse af natur og biodiversitet.
Vi har i EU vedtaget en ny Biodiversitetsstrategi og EU-Kommissionen arbejder hårdt og ambitiøst med at gennemføre strategien. Strategien lægger op til, at vi beskytter naturen bedre og med nye mål. De nye målsætninger er bl.a., at vi samlet set i EU skal have 30 pct. såkaldt ’beskyttede områder’, herunder 10 pct., der skal være ’strengt beskyttede’ naturområder. Altså 10 pct. strengt beskyttede områder, og derudover endnu 20 pct., som skal være beskyttede. Den ambition er vi fra dansk side meget enige i.
Imidlertid er de nærmere kriterier for, hvordan vi skal udpege mere beskyttet og strengt beskyttet natur endnu ikke fastlagt. Her vil jeg gerne understrege, at Natura 2000 områder fx ikke nødvendigvis falder under kategorien ’strengt beskyttede områder’. Kommissionen har lavet et udkast til vejledning om kriterier og vejledning om udpegning af beskyttede områder. Det er de udkast, som jeg kan forstå, at du er bekymret over vil begrænse jagt og fiskeri. Det er korrekt, at der er en formulering om, at der ikke bør være forstyrrende aktiviteter som f.eks. jagt, fiskeri og minedrift i strengt beskyttede områder. Vejledningerne er dog ikke endelige, og vil blive drøftet i løbet af 2021.
Når vi kommer så langt, at vi i Danmark skal udpege beskyttet natur, skal vi naturligvis følge de regler, der bliver gældende, men det er os selv, der udpeger de nye typer naturområder. Og det er os selv, der fra sag til sag vurderer vilkårene for fx jagt og fiskeri – om det er muligt, og hvordan det i så fald kan sikres, at det sker bæredygtigt.
Vi kender det allerede i dag, hvor vi har naturområder, hvor jagt og fiskeri er tilladt. Vi har også områder, hvor det er begrænset – ja, vi har endda naturområder, hvor mennesker slet ikke må færdes i hele eller dele af året af hensyn til fx fuglelivet. Vi kender altså systemet, kunne man sige.
Det er vigtigt at få sagt, at hvis de nye regler kommer til at vedrøre privatejede arealer, vil det ske efter de almindelige spilleregler. Altså med høringer, eventuelle kompensationer osv., inden udpegning eller ny regulering af konkrete områder. Det kommer vejledningen ikke til at ændre på.
Til sidst er det også vigtigt at sige, at en vejledning ikke er juridisk bindende regler. Vejledninger vil dog typisk blive opfattet som politisk bindende.
Så ja, der kommer initiativer, som skal beskytte vores natur mere end i dag. Det er helt nødvendigt for biodiversiteten. Men områderne besluttes af os selv, og derfor handler det ikke bare om at tage Natura 2000 områderne under ét og forbyde jagt og fiskeri.

Jeg håber, at denne forklaring har hjulpet til at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.
Bedste hilsner
Mette

Afsender:
Mette Gjerskov
MF, Socialdemokratiet, fhv. minister
Ordfører for verdensmål og miljø
Valgt: Roskilde og Sjællandsregionen

Folketingets tværpolitiske 2030-netværk om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Medlem af Folketinget (S)
Christiansborg
1240 København K
Tlf.   +45 6162 3976
Mette.Gjerskov@ft.dk

www.facebook.com/mettegjerskov/
Og på Twitter og LinkedIn

www.ft.dk

19. januar 2021:
EU-oplægget om forbud mod jagt og fiskeri i særlige områder -  Positive tilkendegivelser fra andre MF'ere

Udover den nedenstående redegørelse, som MF Mette Gjerskov (S) har taget sig tid til at sende os, har vi også modtaget mere kortfattede, positive tilkendegivelser fra andre af de folketingsmedlemmer, der modtog kopi af vores mail til miljøministeren. Det gælder Anni Mathiesen (V), Malte Larsen (SF) og Torsten Danielsen (V), - der alle lover at arbejde for sagen. - Tak for det !

20. januar 2021:
Miljøminister Lea Vermelin lægger op til jagtforbud i de nye naturnationalparker

I forbindelse med at undgå fEU-orbud mod jagt og lystfiskeri i bl.a. § 22-områderne, jvfr. nedenstående "artikler", er det kommet frem, at miljøminister Lea Vermelin i lovforslag om de nye naturnationalparker også lægger op til jagtforbud i disse.
Læs nærmere herom i kommentar på Jægerforbundets hjemmeside 
her.
Man må uvilkårligt spørge sig selv, om  jagtens egen minister i virkeligheden er en af jagtens største modstandere ?

22. januar 2021:
"EU-kommissionen skal ikke bestemme over dansk natur ...."

EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) er ærgerlig over EU-Kommissionens sammenligning af jagt og minedrift, og mener, at beslutninger om Danmarks natur skal træffes på Christiansborg - ikke i Bruxelles.
Læs mer
e her

29. januar 2021:
Så nyttede det måske alligevel lidt ..... ?

Miljøminister Lea Vermelin siger nu, at EU ikke kan forbyde jagt på dansk jord.
Efter længere tids tavshed er miljøminister Lea Vermelin nu "kommet ud af busken" og har udtalt sig om det forslag til EU-vejledning vedr. særligt beskyttede naturområder, der har vakt stor vrede og bestyrtelse i danske jægerkredse,.
Det er naturligvis ikke vores henvendelse til ministeren, der alene er årsag hertil, men måske har henvendelsen - og især den kommunikation, den har medført med andre folketingspolitikere - alligevel haft en vis indflydelse. Selvsagt sammen med alle de andre henvendelser, ministeren har fået, - først og fremmest naturligvis fra Danmarks Jægerforbund.
Læs mere 
her.
Danmarks Jægerforbund har samtidig interviewet en række af folketingets miljøordførere om deres holdning til spørgsmålet.  - Se deres svar her.

Så "mangler vi bare" at få argumenteret miljøministerens lovforslag om jagtforbud i de nye naturnationalparker væk som den usaglighed,  det er udtryk for ! -og at undgå yderligere udlægninger til urørt skov, men i stedet til naturnær skovdrift.

03. februar 2021:
Danmarks Jægerforbund sætter fokus på truslerne om forestående jagt- forbud

Læs mere
 her

03. februar 2021:
Jagt og biodiversitet er ikke hinandens modsætninger

Læs mere her

04. februar 2021:
Lystfiskeri og særligt beskyttet natur går fint hånd i hånd

Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund "kæmper side om side" mod de totalt uforståelige oplæg til forbud mod jagt og lystfiskeri i beskyttede og særligt beskyttede naturområder.
Læs 
her, hvad Sportsfiskeforbundet skriver om de famøse sager.

04. februar 2021:
EU's biodiversitetsstrategi - igen, igen ....

Online-magasinet "Mit Jagtblad" har - på min opfordring - taget emnet op om, EU's vejledning, der lægger op til forbud mod jagt og lystfiskeri i beskyttede natur- områder. - Læs her

04. februar 2021:
Jagten bør ikke forbydes af princip

Det er urealistisk at udskrive menneskets tilstedeværelse i dansk natur. Og den rekreative jagt i naturnationalparkerne bør bero på individuelle vurderinger – ikke generelle principper. Det mener jægerforbundets formand i en replik til professor Carsten Rahbeks vision om områder med komplet uberørt natur. - Læs professor Rahbeks indlæg i kolonnen til højre herfor - og læs artiklen/kommentaren fra Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen her

05. februar 2021:
WWF på tynd is i krav om forbud mod jagt og fiskeri

WWF ønsker et stop for ressourceudnyttelse, herunder jagt og fiskeri, i de kommende naturnationalparker. Det sker med henvisning til EU´s biodiversitetsstrategi og IUCN´s kategori II. Men WWF driver politik og misbruger EU’s og IUCN’s retningslinjer til fremme af egne interesser, mener DJ.
Læs mere
 her

12. februar 2021:
Danmarks Jægerforbund afgiver høringssvar vedr. oprettelsen af natur- nationalparker
Læs mere 
her

12. februar 2021:
Så kom der svar fra Miljøministeriet

Vi har i dag modtaget brev fra Miljøministeriets departement, der har svaret på vores henvendelse af 13. januar til miljøminister Lea Vermelin vedr EU's vejledning om beskyttet natur, hvor der lægges op til forbud mod jagt & lystfiskeri, der i vejledningen sammenligner jagt & lystfiskeri med minedrift (se længere nede på siden).
Departementet svarer således (klik på den lille skrift under overskriften):


 

Svarbrev fra Miljøministeriets departement

17. februar 2021:
Og vi har i dag svaret departementet således:

Kære sagsbehandler Bente Grønholt Jacobsen og kontorchef Charlotte Brøndum, Miljøministeriet.
Tak for Jeres nedenstående mail med vedhæftede brev af 11. ds. hvor I redegør nærmere for EU-sagen om jagt og fiskeri i beskyttede naturområder, hvilken vi med interesse har læst flere gange.Jeg må dog sige, at vi stadig ikke føler os helt trygge, i og med, at version 2 af den pgl. vejledning stadig indeholder ordene "jagt og fiskeri" - og stadig som sammenligning med minedrift.
Det, vi meget gerne ser, er, at danske politikere og embedsmænd foranlediger, at ordene "jagt og fiskeri" tages helt ud vejledningen.
Vel har vi bemærket, at det fra flere sider er fremført, både at EU ikke kan forbyde jagt og fiskeri i beskyttede naturområder, og at det slet ikke er sikkert, at dette vil komme til at omfatte f.eks. de danske Natura 2000 områder.
Vi har efterfølgende opfattet det sådan, at det måske snarere bliver de nye naturnationalparker, der vil blive omfattet af ordningen om mere beskyttet natur. Men netop dette gør vores utryghed endnu større, idet ministeren jo i sit lovforslag herom lægger op til, at der ikke må drives jagt i naturnationalparkerne.
Jagt & lystfiskeri og biodiversitet er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.
I håb om forståelse for vores bekymringer
Med hilsen
på vegne af Elsegaarde Jagtforening.
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk

24. februar 2021:
Er der mon håb forude ? - Slaget om strengt beskyttede områder ruller videre i EU

Medlemslandene i NADEG-ekspertgruppe gør fælles front imod EU-Kommissionens ideer om forbud mod bl.a. jagt i strengt beskyttede områder. Intet land støtter tanken om at forbyde jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder, og understreger, at beslutningerne skal træffes nationalt.
Læs mere 
her.

26. marts 2021:
Ny dokumentation: Urørt skov er en minimal gevinst for klimaet

Påstanden om at urørt skov har en betydelig klimaeffekt, fordi skove med meget gamle træer bliver ved med at suge CO2 ud af atmosfæren, bliver nu tilbagevist af forskere fra Københavns Universitet.
Læs mere 
her

10. marts 2021:
Oplæggene til jagtforbud i besktttede naturområder - Taler miljømini- steren med to tunger ?

Det mener i hvertfald Venstres jagtpolitiske ordfører Thomas Danielsen efter at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har haft kaldt miljøminister Lea Vermelin i åbent samråråd.
Læs mere 
her.

30. marts 2021:
Lea Vermelin: Jagt er ikke årsag til biodiversitetskrise

I et interview med DJ's Torsten Lind Søndergaard synes miljøminister Lea Vermelin at være på (vagt ?) tilbagetog og siger nu (efter henvendelser fra mange jægere), at der godt kan drives jagt i beskyttede naturområder og går dermed imod den famøse EU-vejledning, der sidestiller jagt og lystfiskeri med f.eks. minedrift. Hun undlader dog at komme ind på, hvorvidt der bør drives (bæredygtig, selvsagt) jagt i de nye naturnationalparker.
Læs interviewet 
her.