INDIVIDUELT Å-FISKERI

Vort foreningsrevir på Colindseje grænser som bekendt op til Rosenholm Å, der er velegnet til stille, individuelt å-fiskeri. Dette kan foregå på den strækning, der udgøres af foreningsreviret som å-brink.

Dette kan foretages efter såvel almindeligt forekommende å-fisk som efter flodkrebs, sidstnævnte med krebseruse eller-tejne.

Fiskeriet kan foretages i marts og april måned og igen efter 15. juli (der skal være ro på reviret i bukkejagten).

Da vi altid skal vide hvem, der er individuelt på reviret hvornår, skal man senest dagen før, man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger, - dette også for at sikre, at der ikke er flere ”til at gå i vejen for hinanden” på samme tidspunkt og at koordinere det med, om der evt. er nogen fra riffel- & bukkepuljen, der er ude på mårhunderegulering. Det er tilladt at medtage ægtefælle/samlever og børn/børnebørn.

Og så håber vi bare på, at åen ikke til sommer lukker af grøde ligesom forrige år.