22.marts 2020:
Individuelt lystfiskeri i Rosenholm Å, - nu også efter (signal-)krebs


Vi har i dag skrevet således til alle medlemmer:
Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.
Kære alle.
I det nyligt udsendte forårs-/sommerprogram 2020 skriver vi, at der vil være mulighed for individuelt Å-fiskeri i den del af Rosenholm Å, der grænser op til vores foreningsrevir (syd) fra og med den 16. juli (når bukkejagten er slut).
På given foranledning er det besluttet, at der må fiskes i åen allerede fra nu af til og med den 10. maj, derefter skal der være ro på reviret, indtil bukkejagten starter den 16. maj. - Lystfiskeriet må genoptages fra og med den 16. juli.
Nu også mulighed for krebse-fiskeri.
Morten E. Andersen har gjort os opmærksom på, at Rosenholm Å løber sammen med Alling Å, der er stærkt "forurenet" af signalkrebs. Signalkrebs er som bekendt en invasiv art, der truer vores naturlige bestand af flodkrebs. Det er derfor besluttet, at der - i samme perioder - også må fiske efter (signal-)krebs i åen. Dette kan f.eks. gøres med krebsetejner, -brikker eller -ruser. På den måde, at man kan sætte sin tejne/brik/ruse den ene dag og røgte den den næste.
Der må ikke anvendes åleruser (kun krebseruser).

Som også anført i forårs-/sommerprogrammet, skal man melde til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud, således at vi altid ved, hvem der er på reviret hvornår, og så det kan koordineres med, hvis der også er nogle ude på mårhunde- eller krageregulering.

Udover at krebs jo er en lækker spise, så er det samtidig bekæmpelse af en invasiv art, og dermed "går det hele jo op i en højere enhed".
"Knæk og Bræk" til alle, der vil forsøge sig.

Med jægerhilsen
Elsegaarde Jagtforening