2. påskedag, 13.04. 2020

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.

Kære alle.
Først og fremmest håber vi, at alt står vel til hos Jer alle og Jeres familier i disse Corona-tider. At I alle er raske, ved godt mod og i godt humør (alt til trods) og tager situationen med den alvor, der er nødvendig.

Som følge af myndighedernes forlængelse af forbuddet mod større forsamlinger foreløbig til og med august måned, skal vi herved meddele, at følgende medlemsarrangementer/-aktiviteter er AFLYST:

  • Bukkepuljemødet den 22. april. – Selve bukkepuljen gennemføres, da der jo er tale om enkeltmandsjagt i frisk luft og fri natur. Se nærmere nedenfor.
  • Riffelindskydning den 28. april. – Medlemmerne må selv sørge for at få deres riffel indskudt. - Se også nedenstående.
  • Bukketræf den 16. maj.


Bukkepuljen:
Alle, der gerne vil være med i bukkepuljen skal senest den 22. april melde sig skriftligt til Jørgen Brøgger (sms: 40 35 22 11 eller mail: jb@joergen-broegger.dk). Meddel gerne ved tilmelding, hvis der nogle, I gerne vil være på hold sammen med. Der vil derefter blive rundsendt liste med holdind- delinger og tildelte ugenumre m.v. til alle i puljen. Deltagelse i puljen koster 500,- kr., der skal overføres til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, enten via bankoverførsel – reg. nr. 9360 – kto. 0010 758920 eller via Mobil-Pay til 795094 senest den 1. maj d.å. – HUSK, at også ”jagtkontingentet” (700,- kr.) skal være indbetalt, for at man kan deltage i bukkepuljen. Sidste frist for dette er den 15. april, jvfr. det tidligere udsendte forårs-/sommerprogram.
Reglerne for puljen er (næsten) de samme som tidligere: Nedlagt buk tilfalder skytten. Når der er nedlagt buk, udtræder man af puljen. Har man nedlagt buk, bedes man sende et foto og en kort beretning om oplevelsen til Jørgen Brøgger, således at det kan blive lagt på hjemmesiden og indført i protokollen.– Der må ikke pürches i terrænet – kun skydes fra tårne/stiger.
På ”Syd” må der ikke jages fra tårn 6, hvis der sidder nogen i tårn 7, 7A eller 8, - og omvendt.
Deltagerne på enkelte hold aftaler selv indbyrdes, hvem fra holdet, der er på reviret hvornår og hvor.
Til forskel fra tidligere er det med vores jagtnaboer til alle sider på ”Syd” aftalt, at der (på ”Syd”) kun må skydes 6-endere i bukkejagten. Til gengæld er der i år ingen antalsbegrænsninger på.
På ”Nord” er der fri afskydning af alle størrelser bukke. Ligeledes er der heller ikke antalsbegræns- ning her.

Husk, at der – i de uger, de respektive hold har ”tur” - også må drives bukkejagt fra den opstillede stige i ”Slusesåten” på Øer.
Deltagerne i bukkepuljen kan frit drive mårhunde-regulering. Dette gælder også ”Slusesåten”.


Riffelindskydning:
Hvis man ikke er i den heldige situation, at man selv har et revir, hvor man kan foretage kontrolleret indskydning i.h.t. gældende regler herfor – eller kender nogen, der har et revir, hvor man kan få lov at gøre det – er vort bedste råd at kontakte en af de våbenhandlere, der har indskydningsbane/-rør og lave en aftale om et besøg og en indskydning hos dem (eksempelvis Nystrøm og Krabbe, der vel er de nærmeste). – Man kan jo også tjekke de autoriserede skydebaners hjemmesider og se, om der er nogen af dem der ”lukker op” for individuel indskydning.

 

Fisketuren:
Der er p.t. ikke taget stilling til om fisketuren den 13. juni kan gennemføres eller også må aflyses. Det kommer selvfølgelig først og fremmest an på, om ”Moesholm Put & Take” overhovedet holder åbent i den aktuelle situation, - og desuden, om vi kan finde en forsvarlig måde at gennemføre på, hvor vi undgår kontakt og holder god (fiske-)afstand.  Nærmere herom vil tilgå og endvidere blive offentliggjort på hjemmesiden.


Krageregulering:
Der er fortsat mulighed for at drive krageregulering april måned ud. – Jvfr. tidligere udsendte herom.


Mårhunderegulering:
Ligeledes kan alle frit drive mårhunde-regulering til og med den ½0. maj. Herefter er mårhunde- reguleringen forbeholdt deltagerne i bukkepuljen.
Det samme – til og med 10. maj – gælder for individuelt å-fiskeri i Rosenholm Å.


Hvis I har spørgsmål eller andet, er I naturligvis velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen eller jagtudvalget herom.

Til slut ønsker vi Jer alle en god fortsat påske (det, der nu er tilbage af den).


Bedste jægerhilsener
Elsegaarde Jagtforening

 

www.elsegaarde-jagtforening.dk