17. april 2021:
Mikkel Pærremand Gregersen medlem i 25 år

Ved generalforsamlingen den 17. april omkring bålstedet ved jagthytten fik Mikkel Pærremand Gregersen overrakt 25-års tegnet, - i form af både nål og diplom.
Ved overrækkelsen sagde formand Jørgen Brøgger følgende:
"Du har nu været medlem af Elsegaarde Jagtforening i 25 år. Da du blev medlem, var I flere på nogenlunde samme alderstrin, og man kan godt sige, at vi dengang rent faktisk havde en ungdomsafdeling. Dog ikke formelt, selvom vi på et tidspunkt havde ikke færre end 15 medlemmer i alderen 16-25 år. Der var flere ældre medlemmer, der tilbød at lægge revir til, så der kunne afholdes egentlige ungjæger-jagter for Jer, og det var ikke usædvanligt, at der deltog op mod en halv snes ungjægere på disse ungjæger- jagter.
Nogle forlod foreningen, efterhånden som de kom i uddannelse og flyttede fra byen. Andre, deriblandt altså du, blev. Det er ”sjovt” – hvis man kan kalde det dét – at I, der blev, stadig er nogle af de yngste af foreningens medlemmer, - I er stadig med til at trække gennemsnitsalderen ned. – Så hvor ”sjovt” man kan kalde det, ved jeg nu ikke rigtigt.
Vi blev lidt nervøse, da du flyttede til Horsens, men du forblev trofast overfor den lille forening, Det er vi meget taknemmelige for ! – det er ganske vist ikke så meget, vi ser til dig på foreningsjagterne, men til gengæld er du trofast med til at repræsentere foreningen ved de årlige 6-kantskydninger, og ligeledes til foreningens egen, årlige flugtskydningsaften. Derudover deltager du så vidt muligt også altid i generalforsam- lingerne, ligesom du har påtaget dig at stå for foreningens Face-book-side.
Tak for de 25 års trofasthed og tillykke med jubilæet !"