Bjørn Wikkelsøe Jensen som dirigent ved foreningens seneste generalforsamling den 24. april 2021, afholdt i det fri omkring bålstedet ved jagthytten som følge af den daværende corona-situation.

09. november 2021:
Jagt forbi, - Bjørn Wikkelsøe Jensen

Elsegaarde Jagtforening har mistet et af vore gode og velansete medlemmer, Bjørn Wikkelsøe Jensen, der i en alder af 78 år gik bort den 9. november 2021 efter nogen tids sygdom. Bjørn var et af vores anciennitetsmæssigt ældste medlemmer. Han blev medlem af foreningen 1. januar 1965, men havde allerede inden da ”været med” i mange år. Først da han som knægt traskede i hælene på sin far og foreningens andre koryfæer på de lange markers haretramp, hvor han og de andre drenge havde opgaven med at slæbe på de nedlagte harer, og senere, da han selv havde fået jagttegn, men ikke behøvede formelt medlemskab af foreningen, da han jo alligevel altid var med og også kunne læse jagtbladet, ”Jagt og Fiskeri”, når hans far fik det.
I 1973 indvalgtes Bjørn i bestyrelsen efter at han ved generalforsamlingen året før havde bestridt posten som dirigent. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde samme aften valgtes han til kasserer, hvilken post hans far, Tommy, iøvrigt tidligere havde bestridt i en årrække. Bjørn fortsatte på kassererposten frem til 1978, hvor han efter eget ønske afgik, men fortsatte i bestyrelsen som sekretær for året efter at afløse sin far på revisorposten indtil 1982, hvor han grundet jobskifte flyttede til Sjælland i en årrække.
Bjørn havde med sin ansættelse ved Ebeltoft Kommunes skattevæsen de allerbedste forudsætninger for at varetage hvervet først som kasserer og derefter som revisor på bedste og professionel måde. Foreningen oplevede i tiden under hans bestridelse af disse poster og i bestyrelsen i øvrigt som helhed en markant fremgang i aktivitetsniveauet. Det var i disse år, at foreningen fik sin egen flugtskydningsbane, der blev et stort aktiv for foreningen, men som desværre senere måtte lukkes som følge af myndighedskrav. Også samarbejdet med naboforeningerne, Boeslum og daværende Ebeltoft Jagtforeninger, med deraf følgende fælles film- og foredragsaftener, som oftest med en repræsentant fra daværende Jægerskolen på Kalø. Også foreningens 40-års jubilæum i 1978 blev tilrettelagt og festligholdt i denne periode. Det var også i denne periode, at foreningen var kendt for både sine store rævejagter med gæstejægere og de mindre, ”interne”, ofte med gravjagt. Sidstnævnte altid med afsluttende hyggeligt samvær omkring madpakkerne i smedien.
De senere år har Bjørn været fast og kompetent dirigent ved foreningens generalforsamlinger, senest i år.
Bjørn og hans elskede formel 1 retriever ”Kingo” var de seneste mange år uadskillelige, og de havde det dejligt, når de sammen var på jagt på Bjørns og hans søn Jan’s dejlige og naturskønne revir ved Elsegaarde Strand. Når Bjørn og ”Kingo” var ude at køre bil sammen, havde ”Kingo” sin faste plads på passagersædet ved siden af førersædet. Så hvis der var andre, der skulle køre med Bjørn, måtte de pænt indtage bagsædet.
Bjørn var en stille og venlig mand, der aldrig gjorde noget væsen af sig. Punktlig og ordholdende, kompetent og altid velforberedt til de opgaver, han påtog sig. Han var en dygtig og erfaren jæger med høj etik. Vi vil savne ham.
Vi sender vores medfølende tanker til familien, der har mistet en god far, svigerfar og bedstefar.
På vegne af
Elsegaarde Jagtforening
Jørgen Brøgger
formand

Jagt forbi
Bjørn Wikkelsøe Jensen

Elsegaarde Jagtforening har mistet et af vore gode og velansete medlemmer, Bjørn Wikkelsøe Jensen, der i en alder af 78 år gik bort den 9. november 2021 efter nogen tids sygdom. Bjørn var et af vores anciennitetsmæssigt ældste medlemmer. Han blev medlem af foreningen 1. januar 1965, men havde allerede inden da ”været med” i mange år. Først da han som knægt traskede i hælene på sin far og foreningens andre koryfæer på de lange markers haretramp, hvor han og de andre drenge havde opgaven med at slæbe på de nedlagte harer, og senere, da han selv havde fået jagttegn, men ikke behøvede formelt medlemskab af foreningen, da han jo alligevel altid var med og også kunne læse jagtbladet, ”Jagt og Fiskeri”, når hans far fik det.
I 1973 indvalgtes Bjørn i bestyrelsen efter at han ved generalforsamlingen året før havde bestridt posten som dirigent. Ved det konstituerende bestyrelsesmøde samme aften valgtes han til kasserer, hvilken post hans far, Tommy, iøvrigt tidligere havde bestridt i en årrække. Bjørn fortsatte på kassererposten frem til 1978, hvor han efter eget ønske afgik, men fortsatte i bestyrelsen som sekretær for året efter at afløse sin far på revisorposten indtil 1982, hvor han grundet jobskifte flyttede til Sjælland i en årrække.
Bjørn havde med sin ansættelse ved Ebeltoft Kommunes skattevæsen de allerbedste forudsætninger for at varetage hvervet først som kasserer og derefter som revisor på bedste og professionel måde. Foreningen oplevede i tiden under hans bestridelse af disse poster og i bestyrelsen i øvrigt som helhed en markant fremgang i aktivitetsniveauet. Det var i disse år, at foreningen fik sin egen flugtskydningsbane, der blev et stort aktiv for foreningen, men som desværre senere måtte lukkes som følge af myndighedskrav. Også samarbejdet med naboforeningerne, Boeslum og daværende Ebeltoft Jagtforeninger, med deraf følgende fælles film- og foredragsaftener, som oftest med en repræsentant fra daværende Jægerskolen på Kalø. Også foreningens 40-års jubilæum i 1978 blev tilrettelagt og festligholdt i denne periode. Det var også i denne periode, at foreningen var kendt for både sine store rævejagter med gæstejægere og de mindre, ”interne”, ofte med gravjagt. Sidstnævnte altid med afsluttende hyggeligt samvær omkring madpakkerne i smedien.
De senere år har Bjørn været fast og kompetent dirigent ved foreningens generalforsamlinger, senest i år.
Bjørn og hans elskede formel 1 retriever ”Kingo” var de seneste mange år uadskillelige, og de havde det dejligt, når de sammen var på jagt på Bjørns og hans søn Jan’s dejlige og naturskønne revir ved Elsegaarde Strand. Når Bjørn og ”Kingo” var ude at køre bil sammen, havde ”Kingo” sin faste plads på passagersædet ved siden af førersædet. Så hvis der var andre, der skulle køre med Bjørn, måtte de pænt indtage bagsædet.
Bjørn var en stille og venlig mand, der aldrig gjorde noget væsen af sig. Punktlig og ordholdende, kompetent og altid velforberedt til de opgaver, han påtog sig. Han var en dygtig og erfaren jæger med høj etik. Vi vil savne ham.
Vi sender vores medfølende tanker til familien, der har mistet en god far, svigerfar og bedstefar.
På vegne af
Elsegaarde Jagtforening
Jørgen Brøgger
formand