Oplevelser i efterårs-vinter-riffelpuljen 2022-23

19. oktober 2022:
"Kratlusker" på reviret med løsgående hund !

Per Bisgaard sad her til morgen i stige 8, da han fik sig noget af en forskrækkelse. Per skriver:
"Godaften Jørgen. Det blev en nultur idag, men en fantastisk flot morgen😀jeg har jo haft 2 morgenjagter i denne uge, og begge gange har jeg set en mand stå lidt nord for andehullet ved de høje skovfyr lidt i skjul. Begge gange har han stået der omkring 1/2 time, mens hans halvstore hund har rendt rundt ved andehullet, gravet huller mm. Aner ikke hvem han er, men det er skidt i forhold til jagt, hunden forstyrrer jo vildtet. Tror vi skal holde lidt øje med ham. Var jeg gået hen til ham, havde jeg jo ødelagt jagten for mig selv. Dette blot til info.
Mvh Per."

Tak til Per for info ! Dette er jo ret så alvorligt, og formand, næstfiormand og kasserer har allerede "taget sagen op" iog drøftet situationen og hvilke tiltag, vi vil foretage os i den anledning. Vi har en begrundet mistanke om hvem, det muligvis kan være. - En ting er, at uvedkommende færdsel på reviret er på eget ansvar og at vedkommende udsætter sig selv for risiko ved at optræde "halvskjult", mens der drives riffeljagt. Noget andet er, at den løsgående hund er i strid med Naturbeskyttelsesloven, Hundeloven, Mark- & Vejfredsloven og Jagtloven, - og kan dermed være årsag til en politianmeldelse.

17. oktober 2022:
Per Bisgaards morgenoplevelser i stige 8

Per skriver:
"Efter 10 minutter i morges havde jeg allerede set 2 ræve og en rå; desværre alle for langt ude.
Da regnen kom kl. 9, var der helt dødt derude. Men alt i alt en fin morgen.
MVH
Per."

02. oktober 2022:
Hejne Ferjanis morgenoplevelser i stige 8

Hejne fortæller:
"Skøn morgen i stige 8 efter 3 flokke gæs havde passeret stigen en del skovduer og krager kom der et lam ud af den lille skov overfor stige 7 kort efter kom råen ud de gik og essede i ca 45 min hvorefter de løb ned mod mig i stige 8 for at stå og esse i en halv time på ca 50 meter de luntede stille og roligt videre i Oles remise.
JH
Hejne"
Vi siger tak til Hejne for både beretning og fotos ! - Flot, at Hejne skånede lammet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

01. september 2022:
Første stykke vildt nedlagt i efterårs-/vinter-riffelpuljen 2022-23

Hejne Ferja nedlagde denne flotte ræv på riffeljagtens premieremorgen.
Hejne fortæller:
"Min første jagt på foreningsreviret. Da Paw blev forhindret i at sætte sig ud i stige 8, satte jeg mig i den, da den jo måtte være god😁. Kl 05.10 ankomst til reviret i bælgravende mørke, men efter god vejledning fra Paw og det detaljerede kort kunne jeg parkere bilen ved laden og gå direkte op til stige 8. En halv time før solopgang kom der en ræv for og gik ind i blomsterstriben. Ved solopgang kom der endnu en ræv spankulerende fire meter fra stigen. Jeg lod den gå ud på ca. 50 meter, hvor jeg lod skuddet gå. Den løb ca. 40 meter, hvor den forendte.
Jægerhilsen
Hejne".

Vi ønsker xstort tillykke til Jejne og siger tak for både beretning og foto !