REGULERING AF RÅGEUNGER I SKANSESKOVEN

Vi er af Syddjurs Kommune blevet bedt om at hjælpe med at regulere rågeunger i Skanseskoven i Ebeltoft. – Vi har ved selvsyn konstateret, at rågerne allerede er langt fremme med at genetablere kolonien fra sidste år. Der er bygget adskillige reder, og de voksne råger sværmer i stort tal over trætoppene med deres støjende skrigen.

Reguleringsperioden er som bekendt 1. maj – 15. juni. – Det vil være en fordel at komme i gang så tidligt, som muligt, inden der kommer for mange blade på træerne; men selvfølgelig skal vi også være så langt fremme, at ungerne er begyndt at hoppe ud af rederne og sætte sig på grenene. Det må de enkelte selv holde sig a’jour med.

Vi gør ligesom sidste år: Laver en ”pulje” af de medlemmer, der er interesserede i at deltage. Derfor beder vi alle, der gerne vil være med i denne ”pulje” om at melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms
40 35 22 11 – e-mail:
jb@joergen-broegger.dk) senest lørdag den 16. april (Påskelørdag). Der vil herefter tilgå alle deltagere i ”puljen” nærmere informationer. - Der vil for udøvelsen af reguleringen gælde samme retningslinier som sidste år.