RIFFELINDSKYDNING
Tirsdag den 07. maj 2019, kl. 18.00-20.00

Riffelindskydningen foregår ligesom sidste år på ”de rigtige” 100-m. riffelbaner i Grenaa Skyttecenter, Næsgårdsvej 5, 8500 Grenaa. Dette er valgt for at give en mere korrekt indskydning med bedre muligheder for kontrol af ens egne skud.

Samtidig hermed er der mulighed for også at teste sin riffel og ens egne skydefærdigheder på 200-m. banerne. På begge baner skydes til DJ’s bukkeskive hvor markeringen sker elektronisk. Der er øjeblikkelig respons via skærm på topmoderne Kongsberg-anlæg med mulighed for print af skudbillede. Her er oplyst egenspredning, fald ift. 100 meter indskydning samt middeltræfpunkt.

Bukkeskiverne på 200 meter er monteret oven på de selvmarkerende skiver. Skærmen viser træfpunkt ved skud på bladet på bukken. Bladet er ringdelt med 10-9-8. Træf uden for bladet tæller som forbier. Det er muligt at printe sine skud, hvor placeringen på bukken også er vist.

Der er mulighed for at købe træningsammunition i relevante kalibre til rimelige priser.

Vi har banen til vores rådighed fra kl. 17.00 til kl. 20.00. Vi opfordrer til, at alle er der fra starten, så vi får udnyttet tiden bedst muligt.

Deltagelse vil koste 100,- kr. Når ens riffel er indskudt, vil man få udleveret et eksemplar af Jægerforbundets indskydningsmærker til at klæbe på riflen.

Der skal forevises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved ankomst og indtegning.

Jvfr. ovenstående henstiller jagtudvalget kraftigt, at alle, der vil deltage i bukkepuljen, deltager i denne riffelindskydning. Er man forhindret heri, men alligevel gerne vil være med i bukkepuljen, skal det oplyses, hvor ens riffel er korrekt indskudt andetsteds.

For at have lidt overblik over, hvor mange, vi bliver, vil vi godt bede om tilmelding.  Denne bedes foretaget til Karl Aage Kannegaard, tlf./sms 22 70 70 98 – e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk   -  senest lørdag den 27. april.