RIFFELINDSKYDNING
PÅ 100-METER SKYDEBANEN I GRENAA
tirsdag den 28. april, kl. 18.00

Riffelindskydningen foregår ligesom de to foregående år på ”de rigtige” 100-m. riffelbaner i Grenaa Skyttecenter, Næsgårdsvej 5, 8500 Grenaa. Dette er valgt for at give en mere korrekt indskydning med bedre muligheder for kontrol af ens egne skud.

Samtidig hermed er der mulighed for også at teste sin riffel og ens egne skydefærdigheder på 200-m. banerne. På begge baner skydes til DJ’s bukkeskive. På 200-m. banen er der elektronisk markering med øjeblikkelig respons via skærm på topmoderne Kongsberg-anlæg med mulighed for print af skudbillede. Her er oplyst egenspredning, fald ift. 100 meter indskydning samt middeltræfpunkt.

Der er mulighed for at købe træningsammunition i relevante kalibre til rimelige priser.

Vi har banen til vores rådighed fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Vi opfordrer til, at alle er der fra starten, så vi får udnyttet tiden bedst muligt.

Deltagelse vil koste 100,- kr. Når ens riffel er indskudt, vil man få udleveret et eksemplar af Jægerforbundets indskydningsmærker til at klæbe på riflen.

Der skal forevises gyldigt jagttegn og riffeltilladelse ved ankomst og indtegning.

Jvfr. ovenstående henstilles, at alle, der vil deltage i bukkepuljen, deltager i denne riffelindskydning. Er man forhindret heri, men alligevel gerne vil være med i bukkepuljen, skal ens riffel selvsagt være korrekt indskudt andetsteds.

For at  have lidt overblik over, hvor mange,  vi bliver, vil vi godt bede om tilmelding.  Denne bedes foretaget til Jørgen Brøgger. Tlf./sms 40 35 22 11 –  -mail: jb@joergen-broegger.dk  senest  søndag den 18. april.