Riffelpulje, Colindseje 2019-20
Deltagerliste, holdinddeling og kontaktoplysninger

Hold nr.

Navn:

Tlf./sms:

e-mail:

 

 

1

Karl Aage Kannegaard

Kim V. Larsen

Preben Kristensen

Jørgen Madsen
Ann Louise Kannegaard
Knud Rask Nielsen
Ole Bisp

 

 

 

 

2

Carsten Damgaard Andersen

Kim Lykke Jensen
Per Bisgaard
Henrik Anesen
Janne Skjødsholm
Bjarne Clausen
Jørgen Brøgger

   

 

 

3

Knud Arne Hansen
Tina E. Hansen
Morten Sell
Morten Egtved Andersen
Klaus Boll
Jesper Schmit

 

   

 

Andre nyttige telefonnumre:

Thomas Jørgensen, ejer Colindseje : 86 99 72 61 7 20 65 55 55

Schweisshundefører Lars Haugaard, Tved : 22 11 27 54 / 52 87 57 97

Schweisshundefører Henrik Nykjær, Bjødstrup : 20432034 / 20889205

Schweisshundefører Michael Simonsen, Mørke : 40 18 63 66 / 21 60 03 32

Schweisshundefører Alan Hansen, Nimtofte : 24 94 47 50

Schweisshundefører Carl Emil Poulsen, Auning : 28 10 12 87

Schweisshundefører Frits Hansen, Ørum Djurs : 86 38 63 68 / 21 27 80 41
Formand Jørgen Brøgger: 40 35 22 11
Næstformand Ole Bisp : 20 85 53 52

Kasserer Kim V. Larsen: 20 90 96 47

Regler for deltagelse i puljen:

Disse regler gælder såvel for riffeljægere som evt. buejægere. Ligesom alle skal vise gyldigt jagttegn og riffeltilladelse skal evt. buejægere desuden forevise bevis for bestået bue-jagt-prøve.

 • Deltagergebyret for at være med i puljen er 500,- kr.. – De, der ikke betalte kontant ved riffelpuljemødet den 26. august, bedes overføre beløbet til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – konto nr.  0010 758920 – eller via Mobile-Pay til  759094 senest fredag den 30. august.- Husk, at mærke indbetalingen med navn og ”riffelpulje”.
 • Riffeljagten starter mandag den 2  september og varer til og med 31. januar 2020 + ræve-regulering i februar måned 2020.
 • De enkelte hold aftaler selv indbyrdes, hvem der vil sidde hvor/hvornår indenfor de tildelte jagtdage. I de tildelte jagtdage disponerer det pgl. hold over både ”Syd” og ”Nord”.
 • Der må jages fra alle stiger, - dog må der på ”Syd” ikke jages fra stige 6, hvis der sidder nogen i stige 7, 7 A og 8, - og omvendt må der ikke sidde nogen i stige 7, 7 A og 8, hvis stige 6 er blevet optaget først.
  Kort med angivelse af stigeplaceringer (= stige 7 A, der er ny) kan ses på dette link: https://map.krak.dk/m/Iqglb
 • Al jagt skal foregå fra stigerne, - der må ikke púrches i terrænet.  
 • Når man er på reviret skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) lægges i bilens forrude (for det tilfælde, at nogen måtte have forlist det, vedhæftes et nyt sammen med fremsendelsen af nærværende).
 • I september må der nedlægges kalv og spidshjort af kronvildt (begge må i september jages fra 1 time før solopgang til en time efter solnedgang) samt dåhjort og sikahjort.
 • Fra 01. oktober må der nedlægges kronhind, då og dåkalv, sikahind og sikakalv og fra 16. oktober må endvidere jages kronhjort større end spidshjort (kun til 31. december).
 • Desuden må der nedlægges ræv, mårhund, keiler (vildsvineorne) og vaskebjørn, hvis noget sådant skulle komme forbi. Endvidere gæs, hvis der kommer en flok og sætter sig på marken indenfor skudvidde.
  Ved aftenjagt må man blive siddende i sin stige/tårn til kl. 01.00, hvis man vil forsøge regulering af mårhund, - forudsat, at man har effektivt lys på sin riffel. Hvis man agter at blive siddende efter mårhund, skal dette meddeles til de øvrige på holdet inden man starter aftenens jagt. Der må ikke skiftes stige/tårn; reguleringen skal ske fra den stige/tårn, man har siddet i hele aftenen.
  Der er etableret en mårhunde-bait-plads, der kan nås fra stige 7 A og 8. Der må ikke nedlægges andet vildt end mårhund i nærhed af bait-pladsen !
 • Der må max. nedlægges en kronhjort større end spidshjort. Afskydningen af øvrigt stort hjortevildt er fri. Dog må hver puljedeltager max. nedlægge en hjort større end spidshjort (gælder alle tre hjortearter).
  Ved nedlæggelse af hjorte fra og med 8-ender kronhjort og opefter samt fuldskuffel dåhjort skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.
 • Fra 1. november må der desuden nedlægges rå, smaldyt og rålam. Der må i alt nedlægges max. 2 stk. råvildt på h.h.v. ”nord” og ”syd”. Bestyrelsen/jagtudvalget forbeholder sig at kunne reducere antallet eller helt at lukke for afskydningen af råvildt, hvis det skønnes, at der i alt i både riffelpulje og på foreningsjagter bliver nedlagt mere råvildt, end reviret kan bære. – Hver puljedeltager må max. nedlægge et stk. råvildt – og der må IKKE skydes buk !
 • Alt nedlagt vildt tilfalder den heldige skytte. – Man udtræder IKKE af puljen, når man har nedlagt noget.
 • På sydstykket skal skud afgives væk fra Skaføgaards skov.
 • Der må ikke dyrkes riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter, - før efter foreningsjag- tens afslutning. Derefter er det selvsagt tilladt.
 • Regulering af ræv i februar måned 2020 er forbeholdt deltagerne i riffelpuljen. Her ophæves holdinddelingerne, så alle frit kan tage derud. Blot skal man forinden meddele til Jørgen Brøgger (40 35 22 11 / e-mail: jb@joergen-broegger.dk) hvor og hvornår, man agter sig derud. Hvis der er flere på regulering samtidig får alle besked om hvem, der sidder hvor. –

Også her gælder bestemmelserne vedr. stige 6, 7. 7A & 8.

Når man har nedlagt noget, skal man straks underrette Jørgen Brøgger herom, - meget gerne ledsaget af et foto af det nedlagte (gerne med sig selv på også) samt en lille beretning om oplevelsen. Dette til brug for hjemmesiden og protokollen.

Ligeledes beder vi om, at alle indberetter, hvad de måtte have set af vildt, - hvor og hvornår. Og dette gælder alt vildt. Meldinger herom ligeledes til Jørgen Brøgger via e-mail.

Jagttider:

Uge 36: Hold 1                   Uge 47: Hold 3
Uge 37: Hold 2                   Uge 48: Hold 1
Uge 38: Hold 3                   Uge 49: Hold 2
Uge 39: Hold 1                   Uge 50: Hold 3
Uge 40: Hold 2                   Uge 51: Hold 1
Uge 41: Hold 3                   Uge 52: Hold 2
Uge 42: Hold 1                   Uge 01, 2020: Hold 3        
Uge 43: Hold 2                   Uge 02, 2020: Hold 1
Uge 44: Hold 3                   Uge 03, 2020: Hold 2
Uge 45: Hold 1                   Uge 04, 2020: Hold 3
Uge 46: Hold 2                   Uge 05, 3030: Frit

Fra og med mandag 27. januar 2020 til og med fredag den 31. januar 2020 ophæves holdinddelin- gen, således at alle frit kan tage derud, – blot skal man forinden oplyse til Jørgen Brøgger, hvilken dag man vil derud, og hvilken stige/tårn, man vil sidde i.

Evt. spørgsmål kan rettes til Jørgen Brøgger.

Med jægerhilsen, - og ”Knæk og Bræk” til alle !
Bestyrelsen og Jagtudvalget