03. januar 2021:
Der lukkes for adfskydning af råvildt i riffelpuljen PÅ NORDSTYKKET.
Der er i riffelpuljen nu nedlagt 4 stk. råvildt på nordstykket, hvilket bestyrelsen og jagtudvalget er enige om, svarer til revirets "bæreevne", hvis det fortsat skal være muligt også at kunne skyde råvildt på de ti sidste foreningsjagter i januar, den 9. og den 31. Derfor lukkes der hermed for afskydning af råvildt i riffelpuljen på Nord. - der kan på Nord fortsat edlægges dåvildt, kron- & sikavildt, ræv og mårhund m.v.v.
På Syd kan der fortsat nedlægges råvildt sammen med de andre tilladte arter.

Riffelpulje, Colindseje 2020-21
Deltagerliste, holdinddeling og kontaktoplysninger

Hold nr.

Navn:

Tlf./sms:

e-mail:

 

 

1

Tina Hansen
K.A. Hansen
Kim V. Larsen
Klaus Boll
Tor Rune Kristensen

     

 

 

 

2

Kim Lykke Jensen
Per Bisgaard
Ulrik Christensen
Jón Ágúst Hjaltason
Jørgen Brøgger

   

 

 

3

Morten Egtved Andersen
Christian D. Flohr (buejæger)
Knud rask Nielsen
Rasmus Thun Jørgensen   
Morten Waldstrøm

 

 


Andre nyttige telefonnumre:
Schweisshundefører Lars Haugaard, Tved : 22 11 27 54 / 52 87 57 97
Schweisshundefører Henrik Nykjær, Bjødstrup : 20432034 / 20889205
Schweisshundefører Michael Simonsen, Mørke : 40 18 63 66 / 21 60 03 32
Schweisshundefører Alan Hansen, Nimtofte : 24 94 47 50
Schweisshundefører Carl Emil Poulsen, Auning : 28 10 12 87
Schweisshundefører Frits Hansen, Ørum Djurs : 86 38 63 68 / 21 27 80 41
Formand Jørgen Brøgger: 40 35 22 11
Næstformand Ole Bisp : 20 85 53 52
Kasserer Kim V. Larsen: 20 90 96 47

Regler for deltagelse i puljen:
Disse regler gælder såvel for riffeljægere som buejægere. Ligesom alle skal vise gyldigt jagttegn og riffeltilladelse skal buejægere desuden forevise bevis for bestået bue-jagt-prøve.


De, der ikke foreviste gyldig riffeltilladelse ved mødet, bedes sende kopi heraf (scan eller foto) til Jørgen Brøgger på e-mail: jb@joergen-broegger.dk

 • Deltagergebyret for at være med i puljen er 500,- kr.. – De, der ikke betalte kontant ved riffelpuljemødet den 24. august, bedes overføre beløbet til foreningens konto i Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afd. – Reg. nr. 9360 – konto nr.0010 758920 – eller via Mobile-Pay til 795094 senest mandag den 31. august.- Husk, at mærke indbetalingen med navn og ”riffelpulje”.
 • Riffeljagten starter tirsdag den 1 september og varer til og med 31. januar 2020 + ræve-regulering i februar måned 2020.
 • De enkelte hold aftaler selv indbyrdes, hvem der vil sidde hvor/hvornår indenfor de tildelte jagtdage (det anbefales at anvende sms). I de tildelte jagtdage disponerer det pgl. hold over både ”Syd” og ”Nord”.
  I december og januar må der desuden jages fra stigen i Slusesåten på Øer.
 • Der må jages fra alle stiger. - Kort med angivelse af stigeplaceringer medfølger.
 • Al jagt skal foregå fra stigerne, - der må ikke púrches i terrænet. 
 • Når man er på reviret skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) lægges i bilens forrude (for det tilfælde, at nogen måtte have forlist det, vedhæftes et nyt sammen med fremsendelsen af nærværende).
 • I september må der nedlægges kalv og spidshjort af kronvildt (begge må i september jages fra 1 time før solopgang til en time efter solnedgang) samt dåhjort og sikahjort.
 • Fra 01. oktober må der nedlægges kronhind, då og dåkalv, sikahind og sikakalv og fra 16. oktober må endvidere jages kronhjort større end spidshjort (kun til 31. december).
  Ligeledes må der fra 1. oktober jages råvildt. Der må max. nedlægges 1 stk. råvildt pr. puljedeltager.
  O.B.S.: Gammelråen er fredet i oktober !
 • Desuden må der nedlægges ræv, mårhund, keiler (vildsvineorne) og vaskebjørn, hvis noget sådant skulle komme forbi. Endvidere gæs, hvis der kommer en flok og sætter sig på marken indenfor skudvidde.
  Ved aftenjagt må man blive siddende i sin stige, hvis man vil forsøge regulering af mårhund.  Hvis man agter at blive siddende efter mårhund, skal dette meddeles til de øvrige på holdet inden man starter aftenens jagt. Der må ikke skiftes stige/tårn; reguleringen skal ske fra den stige/tårn, man har siddet i hele aftenen.
  Der er etableret en mårhunde-bait-plads, der kan nås fra stige 7 og 8.
 • Hver deltager må max. nedlægge en kronhjort større end spidshjort. Afskydningen af øvrigt stort hjortevildt er fri.
 • Ved nedlæggelse af hjorte fra og med 8-ender kronhjort og opefter samt fuldskuffel dåhjort skal betales en ”trofæafgift” på 1.000,- kr.
 • Alt nedlagt vildt tilfalder den heldige skytte. – Man udtræder IKKE af puljen, når man har nedlagt noget.
 • Der må ikke dyrkes riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter, - før efter foreningsjag- tens afslutning. Derefter er det selvsagt tilladt.

Regulering af ræv i februar måned 2020 er forbeholdt deltagerne i riffelpuljen. Her ophæves holdinddelingerne, så alle frit kan tage derud. Blot skal man forinden meddele til Jørgen Brøgger (40 35 22 11 / e-mail: jb@joergen-broegger.dk) hvor og hvornår, man agter sig derud. Hvis der er flere på regulering samtidig får alle besked om hvem, der sidder hvor.

Når man nedlagt noget, skal man straks underrette Jørgen Brøgger herom, - meget gerne ledsaget af det foto (gerne med sig selv på også) samt en lille beretning om oplevelsen. Dette til brug for hjemmesiden og protokollen. Ligeledes beder vi om, at alle indberetter, hvad de i øvrigt måtte have

set af vildt, - hvor og hvornår. Og dette gælder alt vildt.. meldinger herom ligeledes til Jørgen Brøgger via e-mail

Der vedlægges kort med angivelse af stigernes placering på reviret. Bemærk, at stige 6 og 7A er nedlagt (7A er ikke markeret på kortet). Ligeledes vedlægges det legitimationsskilt, der skal printes ud og forsynes med navn og medlemsnummer (står bag på jagtbladet), og lægges i bilens forrude hver gang, man er på reviret.

Jagttider:

1. september: Hold 1
2. september; Hold 2
3. september: Hold 3
4. september: Hold 1
5. september: Hold 2
6. september: Hold 3
Uge 37: Hold 2             Uge 47: Hold 3
Uge 38: Hold 3             Uge 48: Hold 1
Uge 39: Hold 1             Uge 49: Hold 2
Uge 40: Hold 2             Uge 50: Hold 3
Uge 41: Hold 3             Uge 51: Hold 1
Uge 42: Hold 1             Uge 52: Hold 2                 
Uge 43: Hold 2             Uge 53: Hold 3
Uge 44: Hold 3             Uge 01 2021: Hold 1
Uge 45: Hold 1             Uge 02 2021: Hold 2
Uge 46: Hold 2             Uge 03 2021: Hold 2
                                   Uge 04 2021:
                                   FRIT - alle kan deltage. - blot skal man aftenen inden melde til
                                   Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud, og hvor man gerne
                                    vil sidde og hvor længe

Evt. spørgsmål kan rettes til Jørgen Brøgger.

Med jægerhilsen, - og ”Knæk og Bræk” til alle !
Bestyrelsen og Jagtudvalget