08. februar 2019:
Brev til Jægerforbundets strukturudvalg

Refererende til indlægget/orienteringen  ved Jægerråd Syddjurs' årsmøde den 5. febr.om ny struktur i Danmarks Jøægerforbund og den deraf følgende debat har vi d.d. sendt denne mail til Strukturudvalget:

Til Strukturudvalget i DJ.

Da det forekommer umuligt at finde den mail-adresse, hvortil man kan indsende kommentarer til udvalget sendes denne mail som besvarelse til til mailen fra webmaster med cc: til udvalgs-næstformand Ove Dam Hedegaard, - med anmodning om øjeblikkelig videresendelse til Strukturudvalget, idet vi er vidende om, at udvalget skal holde møde i kommende week-end.. - På forhånd tak for rettidig omhu og videresendelse !

Tak for den tilsendte intro-film og for Ove Dam Hedegaards indlæg på Syddjurs Jægerråd's årsmøde i tirsdags.
Spørgsmålet om ny struktur i DJ har været genstand for indgående drøftelse i Elsegaarde jagtforeninger siden vores repræsentanters deltagelse i infomødet den 20. november 2018.
Som nævnt i kommentar til Ove Dam Hedegaards indlæg på Jægerråd Syddjurs'  årsmøde er det naturligvis altid vanskeligt at udtale sig om noget, man ikke kender det endelige oplæg til. Alligevel vil vi gerne tilkendegive, at vi i Elsegaarde Jagtforening er (dybt) bekymrede for den måde, hvorpå spørgsmålet hidtil har været præsenteret/fremlagt.
Som et af argumenterne for en ny struktur nævnes det (absolut ædle) ønske om kortere afstand fra "bund til top". Er sådant formål vil selvsagt altid vinde gehør og sympati, - MEN vi vil gerne erindre o0m, at det samme formål var et af argumenterne for kommunalreformen i 2007, - hvor resultatet som bekendt blev det stik modsatte !
Vi vil derfor gerne advare DJ og Strukturudvalget mod at gøre de samme fejl, som blev gjort dengang !!!

Vi tror ikke på, at en fjernelse af Jægerrådene og nedskæring i antallet af deltagere ved repræsentantskabsmøderne vil fremme dette formål. Tværtimod ! - Bl.a. stadig med erfaringerne fra kommunalreformen in mente.

I sit indlæg ved Syddjurs Jægerråds' årsmøde sagde Ove Dam Hansen bl.a. at en af årsagerne til at man overvejer at reducere antallet af deltagere ved repræsentantskabsmøderne var, at man mener, at der er for mange, der møder op uden at have mandat fra deres respektive baglande. det skal vi ikke kunne kommentere. Er det tilfældet, er det selvsagt forkert - endog meget forkert. MEN har man noget kvalificeret bud på, hvorfor dette forhold skulle ændre sig, blot fordi man nedskærer antallet af delegerede ?
Tværtimod mener vi, at det vil have den effekt, at der så bliver færre, der kan komme hjem og i lokalforeningerne/jægerrådene/lokalsamfundene kan berette om DJ's virke og politiske arbejde. det mener vi, vil være et tab for DJ !

Det har ligesom "skinnet igennem", at et af formålene med en strukturændring skulle være også at få flere nye medlemmer. Vi tror ikke et sekund på, at DJ's struktur skaffer nogen nye medlemmer ! - Vi tror på, at det, der skal få folk til at indmelde sig, er det aktivitetsniveau og de medlemstilbud, der tilbydes i de lokale jagtforeninger, - samt alt det politiske arbejde, som DJ gør for jagtsagen. Noget, der ikke nok kan fremhæves og kommunikeres ud til omverdenen.

Ove Dam Hedegaard nævnte også, at der trænger til lettere/nemmere arbejdsgange i DJ's administration. Det skal vi naturligvis ikke kunne bedømme, men er selvsagt enige i, at lette og nemme arbejdsgange i enhver organisation selvsagt altid kun kan og skal være et mål. Men at det skulle nødvendiggøre omfattende/radikale strukturændringer er vi uforstående overfor. Noget sådant må vel kunne klares via forretningsordener ? - Og ikke noget, der - mod hensiigten - "øger afstanden mellem top og bund" !

Vores opfordring til Jer i Strukturudvalget og DJ's øverste ledelse er derfor: TÆNK JER GODT OM - OG LAD VÆRE MED AT BEGÅ DE FEJL, DER BLEV BEGÅET I FORBINDELSE MED INDFØRELSEN AF KOMMUNALREFORMEN I 2007 !!!

Vi ønsker jer "Knæk og bræk" for et godt møde her i week-enden og håber, at vil tage vore ovennævnte bemærkninger med i jeres overvejelser. - Tak !

Med de bedste jægerhilsener
Elsegaarde Jagtforening (3202)
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand
www.elsegaarde-jagtforening.dk

08. januar 2019:
Skal Danmarks Jægerforbund have ny struktur ?

Der erbajdes p.t.på, om Danmarks Jægerforbund skal have ny struktur. Der er nedsat et strukturudvalg til at se nærmere herpå, og dette udvalg har udsendt en ny intro-film herom.
Filmen kan ses
her.

Den 20. november 2018 blev der holdt et debatmøde herom på Jagtens Hus, Kalø, hvor Jørgen Madsen og Preben kristensen repræsenterede foreningen. - Foreningens officielle holdning er p.t. skeptisk, idet vi dog først kan tage stilling, når vi kender det endelige udspil. Vi kan dog godt frygte - og vil advare mod - at man kan risikere at lave samme fejl som ved den seneste kommunalreform, hvor argumentet også var kortere afstand fra borgerne (= medlemmerne) til politikerne (= DJ' valgte organer, HB, kredse & Jægerråd), - men hvor resultat blev lige det modsatte.
Preben kristensen og Jørgen Madsen har disse bemærkninger til mødet den 20. november:
Preben:
"Vedr. D 20/11 mødet, opfattede jeg oplægget som meget forvirrende, uden konkret indhold.
Totaloplevelsen var et nødråb om hjælp til at få flere medlemmer/økonomi.
En vanskelig opgave for hovedforbundet.
Generelt er det jo et fællesproblem, som de enkelte medlemsforeninger kæmper sammen for.
Mvh
Preben"


Jørgen:
"Min opfattelse af den kommende struktur i Danmarks Jægerforbund er som de fleste andre, at det overordnet drejer sig om medlemstilgangen og hvordan den kan øges og dermed skabe bedre økonomi.
Foreningens tidlige besvarelse/oplæg tror jeg ikke vi kan ændre meget ved da vi som sagt ikke kender det endelig oplæg fra strukturudvalget og på så mange områder ligger op af det udvalget arbejder med.
Ikke for at det skal opfattes negativt, men det med en mere flad organisation eller kortere vej fra top til bund er ikke min opfattelse vil ske, ej heller de forskellige råd vil ændre sig væsentligt og da det er frivilligt arbejde fra de enkelte medlemmer, så ser jeg ikke en stigning i tiltag den vej.
Som udvalget lægger op til tænkes der mange tanker om hvilke potientielle grupper der kunne komme i spil
er muligvis et muligt tiltag, men der er andre måder man måske kan øge tilgangen af medlemmer.
jeg vil gerne give et eksempel, som jeg refererer fra Karl-Aage og K A som deltog i mødet om et muligt skydecenter ved Tirstrup lufthavn, hvor også kredsformanden (3) tilsyneladende var imod et sådan skydecenter.
Man kan selvfølgelig være for og imod, men jeg tror at nyjæger og unge jæger  og andre potientielle personer gerne vil benytte et moderne center og derved en mulig tilgang til forbundet og derfor mener jeg at kredsformanden med sin holdning bidrager til det modsatte af hvad han repræsenterer i Danmarks Jægerforbund.
Jeg synes heller ikke man kan se en markedsføring fra Danmarks Jægerforbund, som rækker ud over medlemmerne og for den sags skyld også foreningerne, men det er også et økonomisk spørgsmål.
det er hvad jeg føler og oplever med den beskedne viden jeg har om Danmarks Jægerforbund.
MVH
JM"