17. april 2021:
Ved generalforsamlingen den 17. april afgik Ole Bisp og Tommy Lorentsen fra bestyrelsen.

I den anledning overrakt formanden dem Danmarks Jægerforbunds Aktivitetstegn (nål og diplom) samt en erindringsgave fra foreningen. Formanden sagde i den anledning følgende:
"Og så skal vi sige farvel til Ole og Tommy, - heldigvis ”kun” som bestyrelsesmed-lemmer, - ikke for altid.
Vi vil gerne sige Jer begge tak for Jeres mangeårige, store og gode indsats i bestyrelsen.
Ole har været medlem af foreningen siden 1989 – altså i 32 år. I 2000 blev du valgt som suppleant til bestyrelsen og året efter indvalgt som egentligt bestyrelsesmedlem. Fra starten og indtil i dag som næstformand, - altså i alt 20 år på denne post.
Personligt vil jeg gerne sige dig, Ole, tak for godt ”makkerskab”. Du har været en god og trofast støtte hele vejen igennem. Det har jeg sat – og sætter stadig – meget stor pris på. -Tak for det !

Tommy har været medlem af foreningen siden 1992, - altså i 29 år. I 2005 blev du indvalgt i bestyrelsen, hvor du fra dag 1 kom til at beklæde kasserer-posten, hvilken du varetog frem til 2019, hvor du efter eget ønske overgik til at være ”almindeligt” bestyrelsesmedlem. Du varetog kassererpost med stor omhu og ansvarsfølelse, og har hele vejen igennem været fokuseret på, at indtægterne skal være større end udgifter- ne. – Egenskaber, der blev mere og mere vigtige gennem årene, efterhånden som regnskabet blev større og større og krævede mere og mere. Også tak til dig for det.

Det siger sig selv, at når man har siddet sammen i en bestyrelse i så mange år, er det med vemod, man siger farvel, - men vi har også stor forståelse og respekt for Jeres beslutninger. Og vi glæder os til fortsat at være sammen med Jer på foreningsjagterne og ved andre aktiviteter.

Stor tak til Jer begge to for Jeres respektive indsatser !

Det er med glæde, at jeg kan fortælle, at DJ’s hovedbestyrelse – efter indstilling – har godkendt, at I begge tildeles DJ’s Aktivitetstegn, som jeg på vegne af kredsforman- den hermed vil dekorere Jer med og overrække Jer diplomet for.

Derudover har vi en lille afskedshilsen til Jer, - som vi håber, at I vil kunne finde anvendelse for, og at I - når I bruger det – engang imellem vil tænke på vores lille forening og på årene i bestyrelsen, - og samtidig glæde Jer til vores fortsatte samvær."