FORENINGSJAGT – ”JULEOPTAKT”
Søndag den 13. december, kl. 09.00

Den traditionelle ”Juleoptakt” – normalt sidste jagt inden jul (også kaldet ”pølsejagten”) – i år næstsidste jagt inden jul, – som der erfaringsmæssigt er flere, der gerne vil deltage i, grundet det særligt ”jule-hyggelige” samvær efter jagtens afslutning.

Der bliver tale om traditionel posterings- & drivjagt af vandhuller og remiser på både ”Nord” og ”Syd”. Da det er en festdag, bliver der ingen trampejagt denne dag. - Vi gør, som vi plejer: Korter jagten lidt af og slutter dagen af med, at foreningen ved jagthytten er vært ved en gang varme pølser med tilbehør samt en juleøl og en dram, inden vi ønsker hinanden glædelig jul.

Vi tager naturligvis alle corona-forholdsregler med hensyn til deltagerantal/opdeling i grupper á max. 10, afstandskrav, håndsprit og i forbindelse med det traditionelle traktement. Der bliver individuel udlevering af ”portionsanretninger” – ikke noget med ”selvbetjening” eller ”ta selv”.

Husk tilmeldingen til Kim V. Larsen  (sms 20 90 96 47 , e-mail: kim.larsen@arriva.dk) senest søndag den 6. december.