FORENINGSJAGT
 Søndag den 15. oktober, kl. 09.00

Vi parkerer som altid på den store P-plads ved maskinhuset og begiver os derefter til fods til jagthytten, hvor vi traditionen tro indleder dagen med morgenkaffe i hyggeligt selskab og "forventningens glæde". Medbring selv kaffen; foreningen er vært ved rundstykkerne.

Alt jagtbart må nedlægges med undtagelse af gammelråen, som vi freder i oktober måned.

Som ved alle foreningsjagterne vil der blive holdt en ”midtvejspause” med mulighed for at væde ganen. Når vi er ved at have indtaget madpakkerne i jagthytten vil jagtfiskalen berette om, hvilke observationer, han/hun har gjort sig i løbet af dagen.

Tilmelding til K.A. Hansen (tlf./sms 2866 7345- e-mail:
kahansen882@gmail.com) tidligst lørdag den 30. september og senest søndag den 8. oktober.