”BUKKETRÆF”
Søndag den 16. maj, kl. 08.30

Også bukketræffet sidste år var et af de arrangementer, vi måtte aflyse som følge af Coronaen. Derfor er vi så meget desto gladere for, at de p.t. gældende retningslinier giver mulighed for at gennemføre dette hyggelige arrangement i år. – Selvsagt under forbehold af, at der ikke inden da genindføres strammere regler.

Christian Koudals har været så venlig at sige, at han ligesom de foregående 6 år gerne stiller sin hyggelige fritidsgrund ”Frihuset”, Galgebakken 7 B, 8400 Ebeltoft til rådighed for arrangementets afholdelse. – Du finder den ved at dreje ind ad Galgebakken fra Strandgårdshøj og drejer til højre op mod golfbanen, men fortsætter så hen over golfbanens P-plads, hvor du for enden af P-pladsen finder indkørslen til ”Frihuset”.

Medbring selv termokaffe, - så sørger Christian for rundstykker m.v.

Pris pr. person for æggekage, tilberedt over bål, samt rundstykker m.v.: 50,- kr. pr. person. - Derudover er der selvfølgelig også mulighed for at købe andre fornødenheder (øl/vand, bitter o.s.v.).

Vi håber på rigtig god deltagelse af morgenfriske bukkejægere, så vi kan få en mindst lige så hyggelig morgen/formiddag ud af det, som de foregående år.

Bålet vil være tændt, og der startes naturligvis med en parade over de nedlagte bukke, inden vi giver os i kast med de kulinariske herligheder.

For de allerfleste bukkejægere  er  der noget  særligt ved at komme  hjem  fra  bukkepremi- eren  om morgenen den 16. maj. Man vil gerne fortælle om sine oplevelser – og jo da ikke mindst, hvis man har været heldig selv at nedlægge en buk, - og man vil gerne høre om de andres oplevelser, - og man vil gerne vise sin egen buk frem og sammenligne den med de andres.

Af praktiske årsager bedes der om, at man på forhånd tilmelder sig – så vi har en idé om, hvor mange rundstykker m.v., der skal indkøbes – til Jørgen Brøgger, tlf. 86 36 25 38 / 40 35 22 11 eller e-mail: jb@joergen-broegger.dk senest tirsdag den 8. maj.