FORENINGSJAGT
Lørdag den 28. november, kl. 09.00

Igen en dag med mulighed for at se råvildt, harer, ænder, fasaner, snepper, duer og ræv, - og forhåbentlig få noget af det på paraden. – Igen håber vi, at der er mange, der vil medbringe hund.
Husk madpakke samt tilmelding til Kim V. Larsen ((tlf./sms 20 90 96 47 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk) tidligst torsdag den 14. noveber og senest søndag den 22. november.