AFSLUTNINGSJAGT
Lørdag den 29. januar 2022

Sidste jagt i denne sæson. - Der mødes kl. 09.00 på P-pladsen ved jagthytten, hvor vi håber, at situationen er blevet så meget normaliseret, at vi kan indtage vores medbragte morgenkaffe i jagthytten. Traditionen tro er foreningen vært ved et rundstykke til kaffen.

Som de andre gange vil der blive taget hensyn til dårligt gående. Og som altid slutter vi af med parade og auktion over det (forhåbentlig) nedlagte vildt, efterfulgt af hyggeligt samvær omkring de medbragte madpakker. – Måske tilsat jagtfiskalens beretning om sine observationer i løbet af dagen ? – Hvem ved ?

Tilmelding til Kim V. Larsen tidligst lørdag den 15. januar og senest søndag den 23. januar 2021 (tlf./e-mail som ovenfor nævnt).

Det bliver jo lidt vemodigt at skulle tage afsked med ”sæsonen”, - men heldigvis er det jo ikke helt slut endnu. Der er stadig reguleringsmuligheder for ræv, mårhund, krager og skader, jvfr. efterfølgende. Og derefter følger jo de andre gode foreningsaktiviteter, startende med ”åben jagthytte” og efterfølgende fisketure og andre arrangementer, der vil blive annonceret i forårs-/sommerprogrammet. For slet ikke at tale om bukkejagten. – Ja, ”jægerens år” har mange gode oplevelser at byde på. - I første omgang siger vi ”på gensyn til afslutningsjagten” den 29. januar !