22. juli 2020:
Miljø- og Fødevareministeriets afdeling for arter og naturbeskyttelse her udsendt nedenstående retningslinier for korrekt behandling af nedlagte vildmink:

Som det har været fremme i medierne, så er der fundet COVID-19 i farmede mink. Jeg har derfor kontaktet Sundhedsstyrelsen (har ansvaret for menneskers sundhed) og Fødevarestyrelsen (har ansvaret for husdyrs sundhed) for at få præciseret hvordan man som jæger skal forholde sig ved regulering af mink i naturen.

Mink nedlagt i 2020 skal samles ind til undersøgelse, således vi kan få kendskab til om COVID-19 findes i mink nedlagt i naturen. Dette her gælder hele landet, men der er særlig fokus på at se på mink nedlagt i Nordjylland, da det også er her at COVID-19 er set i de farmede mink.

Fødevarestyrelsen finansierer undersøgelserne for COVID-19.

Hygiejne ved håndtering af vilde mink:

- Der skal anvendes handsker ved håndtering af dyr/fælder – og hænderne sprittes af efter endt arbejde med mink.

- Dyrene  lægges i en pose ved at krænge den omkring dyret (”hundelorte-metoden”) og posen lukkes.

- Information om sted og dato skal vedlægges dyret.

- Læg minken i den lokale vildtkonsulents fryser.

- Dyrene samles ind som andet faldvildt.

Resultatet af undersøgelserne vil være sammenfattet i starten af 2021.

Hilsen Mariann

Venlig hilsen
Mariann Chriel
Specialkonsulent | Arter & Naturbeskyttelse
+45 21 57 70 75 | machr@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk