15. marts 2018:
Som svar på formandens henvendelse til muinisteren om de fremtidige jagttider modtog han nedenstående svar fra ministeriet
(klik på pilen for at se svaret).