Nye jagttider for kronvildt på Djursland
 

Fra Jægerråd Syddjurs og Hjortevildtgruppe Djursland har vi modtaget dette :

Kronvildtet på Djursland – har fået NYE JAGTTIDER.

Siden Vildtforvaltningsrådet for snart 15 år siden fastsatte mål for kronvildtforvaltningen i Danmark, har der været diskuteret vidt og bredt om hvordan, målene kunne indfries. Alt mellem frivillighedens vej og lovgivningens vej har været vendt, og meningsforskellene har været store – både lokalt og på landsplan.

Målene sat af Vildtforvaltningsrådet er:

  1. En mere naturlig og dermed mere ligelig køns- og aldersfordeling i bestanden.
  2. En større udbredelse til flere og nye egne hvor dyrene er ønskede.
  3. En mere etisk jagtudøvelse.
  4. En større andel af ældre hjorte i bestanden. (Kronhjorte er mindst 10 år før de topper)

Jægerne har haft stor succes med at få kronvildtbestanden til at brede sig, og bestanden er mere end fordoblet de seneste 10 år. Andelen af hundyr er stadig dominerende de fleste steder, og derfor er den samlede bestand stadigt stigende. Flere landmænd og skovbrug end tidligere har afgrødeskader, efter krondyrene har været på deres arealer, og et stigende antal landmænd søger reguleringstilladelser, så dyrene kan skydes på deres marker året rundt. Successen er altså ikke uden omkostninger, og der mangler stadig en større andel af ældre hjorte i bestanden.

Derfor er der nu kommet nye lokale jagttider for kronvildtet på Djursland, gældende fra den 1/9 2017 og 3 år frem.  Der bliver en kortere jagttid på hjorte større end spidshjort; men til gengæld en udvidet jagttid på hinder, kalve og spidshjorte.

Jagttiden på Djursland:           
Spidshjort:                               1. september til 31. januar
Kronkalv:                                  1. september til 31. januar                                      Hind:                                        1. oktober til 31. januar                                                      
Hjorte ældre end spidshjort:      1. oktober til 30. november  

I september måned må der skydes en time før solopgang og en time efter solned-
gang. - I december og januar må der skydes ½ time før solopgang og ½ time efter solnedgang.                              

Samtidigt med den nye jagttid iværksættes indsamling af fortænder fra nedlagte hjorte, så udviklingen af denne gruppes alder kan følges, og vildtudbyttestatistikken udbygges så det kan følges, om de ændrede jagttider har en effekt på afskydningen af hinder og kalve. Alle jægere opfordres til at bakke op om dette projekt.

Alle interesserede der vil høre mere om hjortevildtforvaltning og de nye jagttider opfor- dres til at møde op på hjortelaugenes generalforsamlinger der finder sted her i august.

Fuglsø Mose Hjortevildtlaug den 23/8.

Stubbesø Hjortevildtlaug den 28/8.

Norddjurslands Hjortevildtlaug den 29/8.

Rougsø Hjortevildtlaug og Løvenholm, Fjeld & Omegns Hjortevildtlaug har afholdt deres generalforsamlinger.

Kontakt for mere information fås ved at klikke ind på hjemmesiden www.hjortevildtdjursland.dk. Her kan man bl.a. finde telefonnumre på Laugsformændene.

 

Per Therkildsen
Formand
Hjortevildtgruppe Djursland.