PREMIEREJAGT
Søndag den 1. oktober, kl. 09.00

Premierejagten afvikles på samme vis som foreningsjagterne hidtil og i henhold til ”dessinerne” på parolen. Alt jagtbart vildt må nedlægges, undtagen gammelråen, der er FREDET i oktober måned.
Ud fra de observationer, der er gjort under bukkejagten og via vildtkameraet, ser der ud til at være en rimelig god bestand af diverse "småvildt" som fasaner, ænder, harer, bekkasiner og ræve, som der er set flere af både på ”Nord” og ”Syd”. Der vil naturligvis blive taget hensyn til dårligt gående, der kan blive posteret nogle ”gode steder”.

Vi indtager vores medbragte madpakker omkring bålstedet, hvis vejret er til det og hvis ikke, så indendøre i jagthytten.

Tilmelding tidligst lørdag den 16. september og senest søndag den 24. september til K.A. Hansen (tlf./sms  2866 7345 - e-mail: kahansen882@gmail.com)