Fotos de igangværende redebygninger, taget den 9. april 2023:

REGULERING AF RÅGEUNGER I SKANSESKOVEN

Vi er (endnu) ikke af Syddjurs Kommune blevet bedt om at hjælpe med at regulere rågeunger i Skanseskoven i Ebeltoft igen i år, men vi håber og ”forventer”, at det vil ske kort efter påske.. – Vi har ved selvsyn konstateret, at rågerne allerede er langt fremme med at genetablere kolonien fra sidste år. Der er bygget adskillige reder, og de voksne råger sværmer i stort tal over trætoppene med deres støjende skrigen. Så med mindre I hører andet, så regn med, at vi også skal regulere i år.

Reguleringsperioden er som bekendt 1. maj – 15. juni. – Det vil være en fordel at komme i gang så tidligt, som muligt, inden der kommer for mange blade på træerne; men selvfølgelig skal vi også være så langt fremme, at ungerne er begyndt at hoppe ud af rederne og sætte sig på grenene. Det må de enkelte selv holde sig a’jour med.

Vi gør ligesom de forrige år: Laver en ”pulje” af de medlemmer, der er interesserede i at deltage. Derfor beder vi alle, der gerne vil være med i denne ”pulje” om at melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dk) senest mandag den 24. april Der vil herefter tilgå alle deltagere i ”puljen” nærmere informationer. - Der vil for udøvelsen af reguleringen gælde samme retningslinier som tidligere.

Sidste år lykkedes det os at bortregulere ialt 143 rågeunger