VELKOMMEN

til
Elsegaarde Jagtforenings hjemmeside

Se foreningens efteråprsprogram 2020 her.

30. oktober 2020:
Så foreligger der endelig ny dato for det i foråret aflyste/udsatte
FOREDRAG MED JØRGEN SKOUBOE, "N AK OG ÆD"

Den nye dato er torsdag den 25. marts 2021
kl. 19.00 i fællesrummet på Rosmus Skole. - Læs mere
her

28. oktober 2020
FORENINGSJAGTERNE OG COVID 19

Mange spørger uden tvivl sig selv "hvad med foreningsjagterne efter de nye Corono-restriktioner" ? (vi har allerede fået et par direkte henvendelser).
Svaret er, at I "trygt kan tilmelde Jer" ! - Kommer der flere end 10 tilmeldinger, følger vi Jægerforbundets retningslinier, og inddeler i to (eller om nødvendigt flere) hold á max. 10 personer, der ikke kommer i direkte kontakt med hinanden, men driver hver sin del af reviret af. Der bliver i såfald en "holdleder" for hvert hold. Hvordan vi konkret griber det an, kan vi først oplyse, når vi kender antallet af tilmeldte. Vi vil derefter udsende nærmere information til alle tilmeldte sammen med listen over deltagerne.
Vi erindrer således om foreningsjagten søndag den 8. november. Tilmelding til Kim V. Larsen tlf./sms: 2090 9647 - e-mail:
kim.larsen@arriva.dk
Jægerforbundets retningslinier kan læses på dette link: https://www.jaegerforbundet.dk/media/16200/201027-lta-vejledning-for-fællesjagter.pdf  -  og vil selvsagt også være gældende for evt. fællesjagter i privat regi, hvorfor vi anbefaler alle at læse dem.

31. august 2020:
Jamen, kan det da virkelig være sandt ? - Er det virkelig jagtens minister, der behandler de danske jægere sådan ?

I forbindelse med regeringens nu fremsatte finanslovsforslag har miljøminister Lea vermelin foreslået jagttegns-afgiften hævet med 30 %. Kan det da virkelig være rigtigt, at jagtens minister vil straffe de danske jægere økonomisk helt uden grund ? Og helt uden at oplyse, hvad denne øgede statsindtægt skal anvendes til !
Efter min personlige opfattelse har miljøministeren siden sin start udvist total mangel på viden om og indsigt i jagtens verden. Og endnu værre: Viser heller ikke tegn på hverken lyst eller vilje til at sætte sig ind i denne del af ministerens resort-område.
Jørgen Brøgger
Læs om ministerens forslag
her.

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2020 her

Se kort over foreningsreviret opå Colindseje her

Vil du tilmeldes foereningenn "mail-aservice" ?

Hvis du er medlem af Elsegaarde Jagtforening og gerne vil tilmeldes foreningens "mail-servis", hvormed du indimellem kan modtage "eksterne", jagtrelavente mails, såm klik her og tilmeld dig.

Senest opdateret 17. november 2020

Se Jens Bjerg Thomsens legendariske film "Fjorden, der forsvandt" her.

27.-05.-2013:
Vi har fået en henvendelse fra Helgenæs Naturefterskole, der søger elever til jagtholdet.
Læs mere her. og her.