Fotoalbum 2021

12. august 2021:
Revir-fremvisning for nye medlemmer

Hyggelig sommeraften med dejligt vejr og fremvisning af reviret for to nye medlemmer samt to, der overvejer/overvejede at søge medlemsskab. Den ene af de to sidstnævnte besluttede sig efter fremvisningen for at søge overflytning fra den jagtforening vedkommende p.t. er/var medlem af. Selvf'ølgelig sluttede aftenen af med fremvisning ag af jagthytten og hyggesnak over en læskedrik ved bålstedet. - Hjerteligt velkommen til de tre nye medlemmer ! - og i håb om, at nr. fire også kunne tænke siog at være med.
Her et par stemningsindtryk fra den bhyggelige sommeraften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

22. juli 2021:
Revirbesigtigelse

Et af vores nye medlemmer, Thorlaif Kjær, vil gerne deltage i reguleringen af mårhunde og rævehvalpe - og iøvrigt også gerne hjælpe med revirplejeforanstaltninger. Men før. han kan tage på reguleringsjagt, skulle han jo se reviret og lidt mere om, hvordan, det foregår. Derfor mødtes tovholderen for jagtudvalget og formanden, JKlaus og Jørgen, med ham til en rundtur med besigtigelse og forklaringer. - Her er et par stemningsindtryk fra de hyggelige par timer sammen i det skønne sommervejr. Klik på det enkelte foro for at se det i stor størrelse.

16. juli 2021:
Sommerbukkejagten er slut for i år
Ved solnedgang i går, den 15. juli, sluttede årets jagt på den røde sommerbuk. Der blev ialt nedlagt 4 bukke på foreningsreviret, fordelt med to på "Nord" og på "Syd", - således:

16. maj 2021:
Første buk i Bukkepuljen 2021 nedlagt

Den første buk i Bukkepuljen 2021 faldt på premiereaftenen den 16. maj, kl. 20.50 fra stige 2, - for et velrettet skud af Henrik Boes Brølling.
Vi ønsker Henrik hjerteligt tillykke! Læs Henriks beretning 
her.

19. maj 2021:
Buk nr. 2 i Bukkepuljen 2021 nedlagt

Buk nr. 2 blev nedlagt af Klaus Boll kl. ca. 20.00 fra stige 9. - Læs Klaus' beretning her

28. juni 2021:
Tredie buk nedlagt i Bukkepuljen 2021

Den tredie buk i bukkepuljen blev nedlagt i aften kl. 21.55 fra stige 3 af Per Bisgaard. - En fin 6-ender. - Vi ønsker stort tillykke til Per !
Læs Pers beretning 
her

05. juli 2021:
Fjerde buk nedlagt i bukkepuljen 2021

Ved. ca. 21-tiden nedlagde Jón Á. Hjaltason en lille 6-ender fra stige 7 på sydstykket..
Stort tillykke til Jón !- Læs Jón's beretning 
her

10. juni 2021:
Godt, sagligt og roligt kredsmøde

Efter den lange Corona-nedlukning kunne  kredsmødet for DJ Kreds 3 endelig afvikles. Det skete som de seneste år i Vejlby-Risskov-centret, Aarhus, - med knapt så mange deltagere som vanligt.
Elsegaarde jagtforening var repræsenteret med 3 mand: Næstformand K.A. Hansen, tovholder for jagtudvalget Klaus Boll og formand Jørgen Brøgger. De to førstnævnte som delegerede med stemmeret, sidstnævnte uden stemmeret, idet Jørgen Brøgger fungerede som m'ødets dirigent.
Læs om tale af mødet 
her.
Herunder nogle stemningsindtryk fra mødet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

16. maj 2021:
Hyggeligt  "Bukketræf" - "nu i tørvejr".

Efter at vi sidste år måtte aflyse det traditionsrige "Bukketræf" på premieremorgenen - den 16. maj - var det virkelig dejligt, at det med de seneste lempelser i restriktionerne var muligt at gennemføre i år. Alle nød i fulde drag at se hinanden og være sammen efter de mange måneders Corona-isolation. 19 deltagere og en buk på paraden, nedlagt af Peter Løkke Jensen på hans eget revir ved Lyngsbæk. Senere dukkede også Wilæliam Jørgensen op med hovedet af en buk, han havde skudt på Katholm .

13. maj 2021:
Revirbesigtigelse og -fremvisning
Ved en hyggelig formiddagssammenkomst fremviste formanden og tovholderen for jagtudvalget reviret frem for fire af vores nyere medlemmer, - med særlig fokus på stigeplaceringer og -numre, idet de fire nimrødder gerne vil være med i årets bukkepulje.
Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige formiddagsvandring. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. maj 2021:
God riffelindskydnings-aften

14 medlemmer havde en god og lærerig aften da vi havde jejet jagtbanen i Grenaa Skyttecenter. Alle fik deres riffel behørigt indskudt, og udenfor standpladserne gik jagt- og våbensnakken lifligt.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode aften i "strålende vejr". Det øsregnede, så skiverne blev ret så opløste og sigtbarheden ikke ligefrem var den bedste. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Kasper Fogh Mehl.

01. maj 2021:
Pragtfuld oplevelse: Fisketur efter vårsild i Randers Fjord

Familiefisketuren efter våprsild i Randers Fjord havde samlet 7 deltagere, hvor de 5 var fiskende. Der var skønt vejr med let sol, dog ikke ikke for høje temperaturgrader og en kølig brise. Der var gode fangster, undtagen til Erling, der jo ellers var eksperten. Han fangede kun en, der oven i købet  sprang af, da han ville løfte den ind over bolværket. Det havde den fordel for ham, at han ikke skulle i gang med at rense fisk, da han kom hjem. Da tidevandet vendte ved 13-tiden, pakkede vi sammen og tog hjem en god oplevelse rigere. Det var så god en tur, at vi på stedet besluttede, at vi til efteråret vil arrangere en tilsvarende tur efter høstsild.
Her er nogle stemningsindtryk frea den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

24. april 2021:
Dejlig familiefisketur i smukt vejr

Familiefisketuren til Moesholm Put & Take havde samlet 20 deltagere, hvoraf de 16 var fiskere og de fire "ledsagere". Ud af de 16 fiskere var halvdelen børn. Det viser det gode ved et sådant familiearrangement. Det er derfra de kommende jægere of lystfiskere skal hentes.
Den samlede fangst var 3 regnbueørreder og 2 aborrer. - Christian Koudal modtog præmien for først fange fisk (aborre), Henrik Larsen og hans barnebarn modtog samlet præmien for flest fisk (2 regnbueørreder) og Simon Brøgger præmien for største fisk (regnbueørred).
Her er nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse;

17. april 2021:
God og stemningsfuld generalforsamling i det fri

Ud af de 20 medlemmer, der havde forhånds-tilkendegivet, at de ville deltage i frilufts-generalforsamlingen, deltog de 16. Alle nød det smukke vejr og den gode stemning. Der var selvsagt taget alle nødvendige Corona-foranstaltninger og mere til (logistik, håndsprit, skiltning o.s.v., o.s.v.).
Inden vi gik over til selve generalforsamlingen, var der tildeling af 25-års tegn (nål og diplom) til Mikkel Pærremand Gregersen. Læs formandens ord til Mikkel
 her.

Pokalbordet

Dirigenten konstaterer generalforsamlingen for lovligt indvarslæet og beslutningsdygtig

Beretning og regnskab blev uden bemærkninger godkendt med akklamation .Til bestyrelsen nyvalgtes Georg Sand og K.A. Hansen i stedet for Ole Bisp og Tommy ;Lorentsen, der ikke ønskede genvalg.Som 1. suppleant valgtes Jó Á. Hjaltason og som  ny 2. suppleant valgtes Per Bisgaard for en 1-årig periode, da Finn Holm ønskede at frateræde midt i sin valgperiode.
Flugtskydningspokalen tilfaldt Søren Lund, Rovvildtpokalen Jón Á. Hjaltason og "Årets Bjørn" K.-A. Hansen,.Der var ingen, der havde medbnragt krageben, så kragepokalen blev ikke uddelt. Det gjorde "Årets Lys" heller ikke, da der ikke var fundet en værdig modtager, og der ikke måp "gå inflation" i denne hædersbevisning.
Som det sidste under "Eventuelt" bød formanden de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter velkommen og takkede Ole Bisp og Tommy Lorentsen for deres mangeårige indsats i bestyrel- sen, - og tildelte begge Jægerforbundets Aktivitetstegn (nål og diplom), hvilket var godkendt af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen samt overrakte en afskedsgave fra foreningen. Efter at have takket dirigenten for god mødeledelse afsluttedes med et 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening.
Og så stod den ellers på lækre grillpølser og god hyggesnak.

Da de sidste var taget hjem efter pølserne og hyggesnakken, gik vores fire ihærdige medlemmer af jagtudvalget i gang med at færdiggøre det nyligt opstillede nye tårn 10 i skovbrynet udfor jagthytten. Vi lader billederne fortælle:

27. marts 2021:
"Åben Jagthytte"

18 medlemmer trodsede fra morgenstunden vejrguderne og begav sig på vej mod jagthytten for at være med til at markere, at vi netop i onsdags havde passeret foreningens 88-års fødselsdag. Og minsandten om ikke regnguden forbarmede sig over os og standsede det kraftige regnvejr netop som vi skulle starte arrangementet kl. 10.00. - Måske fordi, vi havde lagt en større samling paraplyer frem til fri afbenyttelse ?? - men i hvert fald venligt. Ikke mindst, de regnguden lukkede op for sluserne igen, da vores arrangement var overstået. Foreningen var vært ved en "parole- bitter" og en fødselsdagsøl/-vand. Hertil investerede alle i en eller to af Klaus' og K.A.'s velristede pølser. Og snakken gik livligt på kryds og tværs. Især var det en stor glæde, at ikke mindre end fire af foreningens nye medlemmer mødte op. Det var rigtig hyggeligt at hilse på dem; vi håber, at vi kommer til at se meget til dem i fremtiden. - Hwer er nogle få "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse, :