AKTUELT

Læs om deltagernes oplevelser i riffelpuljen 2023-24 her

Læs om deltagernes oplevelser under andetræk i "Slusesåten" 2023-24 her

25. september 2023:
Nye hilsener fra vildtkameraet
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

Er der nogen bud på, om fotoet til højre viser ræv eller mårhund ?

21. september 2023:
Så er det bevist:
Vi har stadig mårhund på reviret
Som tidligere oplyst flyttede K.A. Hansen vildtkameraet til placering i nærheden af stige 11, "Den Sorte Enke", ved sydenden af mosen. Og det "gav bonus". Som det ses på nedenstående to fotos, er der nu bevist, at vi stadig huser mårhund på reviret. Så der er al mulig grund til at bede deltagerne i riffelpuljen 2023-24 om at gøre en ekstra indsats for at få bestanden udryddet.
Klik på det enkjelte foto for at se det i stor størrelse  

14. september:
For den lystfiskerinteres- serede jæger:

Sensation:
Pelamide-bonanza i Kalø Vig

Daniel Holm og Troels Holstein Kaa oplevede torsdag det vildeste fiskeri, de nogensinde har været med til. Stimer på flere tusinde pelamider kom helt tæt til kysten, og på tre timer fangede de 13 af de bomstærke fisk på fluestang.
Læs mere
her

09. september 2023:
Hyggelig flugtskydningsdag i konkurrence om Djurslandspokalen

For andet år i træk, og dermed for anden gang, deltog vi i flugtskydningskonkurrencen om Djurslandspokalen. Skydningen efvikledes i år på Midtdjurs Flugtskydningscenter i Pindstrup.
Vort hold bestod af Hejne Ferjani, Alvaar Friis, Ole H. Andreasen og Finn Adamsen, med et samlet resultat på 60/114. Stor tak til alle fire for indsatsen !
Vinder af konkurrencen blev Feldballe I med 90/103, nr. 2 Rosenholm I med 89/106 og nr. 3 Feldballe II 86/103
Det var en rigtig hyggelig dag med ca. 100 skytter og tilsmilet af det skønneste sensommer-vejr.
Herunder lidt stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

August og september 2023:
Der er liv på reviret.
Mange gode og smukke hilsener fra vildtkame- raet.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. august 2023:
Gæssene vandt

Kasper Fogh Mehl og Aslak Stenkilde benyttede sig i aftes af muligheden for at tage på gåsetræk/-regulering på sydstykket. Gæs er som bekendt kloge fugle, - læs blot Kaspers beretning her:
"Vi var på plads, 19.30 og kort tid efter, havde vi to store flokke gæs ind over, de første på skudhold, men ingen af os fik skudt. Tror vi blev lidt "paf" i situationen.
Vi lå i hver sin grøft, med ca. 80 meter imellem. Da der ikke var sket noget længe, opgav vi ævret og satte os med en øl. Mens vi sad der, hørte vi den karakteristiske lyd af gæs, denne gang i modsatte retning af de  tidligere. De drejede selvfølgelig af, uden for skudagstand, da de så os. Vi smed os efterfølgende i grøften igen, i en halv times tid,  for at se om der skulle komme flere. Det gjorde der dog ikke".

Vi siger tak til Kasper for beretningen, - og ja, sådan kan jagt jo altså også være.

24. juli 2023:
Morgenhilsen fra vildtkameraet - yndig rå på vildtkameraet kl. 05.12

Det er dejligt at se så meget og så forskelligt liv, der er på reviret. - Læs også beretningerne om bukkejægernes oplevelser i bukkepuljen her.

26. juni 2023:
Råvildt på vildtkameraet, - og dermed på reviret
Klik på det enkelte foto for at se den dejlige rå, der besøger foderautomaten, i stor størrelse.

23. juni 2023:
Grævling eller mårhund ? - eller .... ?

Er der nogen, der kan se, hvad dette billede fra vildtkameraet viser ? er det vores "gamle kending", grævlingen, eller en mårhund ? - eller noget helt tredie ? Giv gerne et praj, hvis du mener at kunne se det.

19. juni 2023:
Jægerforbundet var med på Folkemødet

Folkemødet er overstået for denne gang, og det er tid at gøre status på tre hæsblæsende dage i Allinge med debatter, events, netværk, og hvad der ellers hører sig Folkemødet til.
Danmarks Jægerforbund var med:
"Det var godt at være tilbage på Bornholm til Folkemøde og mærke demokrati- og politikfestivalen for fuld udblæsning. Danmarks Jægerforbund havde i år taget imod Friluftsrådets invitation om at deltage på Grøn Scene placeret bag den gamle brandstation. Et rigtigt rustikt naturområde med klipper og niveauforskel, så ja, en rigtig natur- og friluftsscene, der viste sit værd".
Læs mere
her.

15. juni 2023:
Rågereguleringen  er slut for i år

Så er det slut med at regulere rågeunger for i år. Det er også blvet så godt som totalt umuligt at se ungerne med så mange blade, som der nu er på træerne.Vi kom op på at bortregulere ialt 84 rågeunger, hvilket vi vel godt kan tillade os at kalde ganske pænt. Og det er i hvert fald til stor glæde for de omkringboende.

15. maj 2023:
Følg rågereguleringen
her.
Status:
08. juni 2023
blev de 83 til 84 bortregulerede rågeunger
Jacob Munkholm Jensen  tog  i Skanseskoven i morges inden arbejdstid. Det gav ham en enkelt rågeunge på tasken, og han bragte os dermed op på ialt 84 bortregulerede unger. Det antal kan vi vist godt være bekendt.
Tillykke til Jacob og tak for indsatsen !

07. maj 2023:
"Højt skal han leve" !

Vort juniormedlem, Christian Wind, blev i dag konfirmeret fra Mørke Kirke. I den anledning mødte Jørgen Brøgger op ved kirken, hvor de  på jagthorn blæste "Højt skal han leve" i det øjeblik, Christian kom ud af kirken. Til forhåbentlig glæde for ham.

30. april 2023:
Rågeregulering
Regulering af rågeunger i Skanseskoven i Ebeltoft i perioden 1. maj til 15. jun i 2023.
Læs mere
her.

Medio april 2023:
Hilsener fra vildtkame- raet

Vi får løbende tilsendt fotos fra vildtkameraet. Mange er selvfølge "gengangere" af de samme dyr, især er der mange af den samme buk og den samme grævling, bukken ser iøvrigt "lovende" ud. Her er et lille udpluk af nogle af de seneste, mest interessante. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

18. april 2023:
Så skal vi regulere rågeunger i Skanseskoven igen i år

Også i år har Syddjurs Kommune bedt os være behjælpelig med at regulere rågeunger i rågekolinien i Skanseskoven i Ebeltoft, og i dag har vi modtaget regulerings- tilladelsen fra Naturstyrelsen.
De medlemmer, der gerne vil være med i denne reguleringspulje bedes melde sig til formand Jørgen Brøgger senest tirsdag den 25. april (men gerne før), tlf./sms 40 35 22 11, e-mail: jb@joergen-broegger.dk. Reguleringen kan enten foretages med godkendt 5,5 mm. luftgevær eller salonriffel cal. .22 med short-patroner.
Redebygningen i kolonien er i fuld gang, og de gamle råger flyver over trætppene med deres hæse skrig. Se disse fotos (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse) :

Se reguleringstilladelsen herunder:

14. april 2023:
Krage bortreguleret

Kragereguleringen "synger på sidste vers". I morgen, den 15. april, er sidste mulighed.
Hejne Ferjani forsøgte sig i morges, og fik ram på en enkelt. - Hejne skriver:
"Så fik jeg prøvet krageskjulet 1 krage blev det til, lige idag var det nu min egen skyld at det ikke blev til et par stykker mere
😊"
Vi ønsker tillykke til Hejne og takker for indsatsen. En krage mindre på reviret er bedre end ingen krager mindre på reviret.

12. april 2023:
Så blev det sidste stykke også beplantet

Vores gode medlemmer, Klaus Boll, K.A. Hansen, Carsten Høgsholt og Alvaar Friis var i dag på foreningsreviret, hor de fik det sidste stykke af arealet mellem andesøen og remisen på syd beplantet. Så nu glæder vi os til at virkningen af dette store vildtplejeprojekt. De resterende planter er "slået ned" for at blive brugt som "udfyldningsplanter til efteråret.
Stor tak til Klaus, K.A., Carsten og Alvaar !
Klik på det enkelte foto for at se det in stor størrelse.

30. & 31. marts + 01. april 2023:
"Store plantedage", - stort revir- og vildtpleje- projekt gennemført

Med Carsten Høgsholt som "headmaster" har 12 af foreningens gode medlemmer gennemført det hidtil største planteprojekt på foreningasreviret. Hele arealet mellem andesøen på sydstykket og den nord herfor beliggende remise er blevet beplantet med en række forskellige vildtplanter fra ordningen "Plant for vildtet", - til forhåbentlig gavn for vildtet med ly og fødemuligheder for især de jordrugende fugle.
Fotos: Carsten Høgsholt og Tina Hansen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

22. marts 2023:
Flot og "lovende" buk på vildtkameraet
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

..... også råer:

21. marts 2023:
Krage nr. 2 bortreguleret

Det var igen Hejne Ferjani, der sørgede for en krage mindre på reviret. - Hejne fortæller selv:
"Det blev til en enkelt krage idag ved ruinen. Den eneste, der kom forbi og slog på lokkerne, så heldigt at jeg ramte
😀"
Stort tillykke til Hejne og tak for indsatsen .

16. marts 2023:
Også i dag viser vildtkameraet besøg af skovduer
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. marts 2023:
Vildtkameraet melder om stor aktivitet, - råvildt, grævling, fasaner og skovduer m.m.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

28. februar 2023:
Første krage bortregu- leret i reguleringsperioden

Hejne Ferjani og Jón Hjaltason trodsede morgenfrosten og satte sig ud for at se, om det skulle være muligt at bortregulere et par af de mange krager på reviret. Kl 08.46 skrev Hejne: "Så lykkedes det, efter et par huller i liften, at få en krage på tasken".
Tak for insatsen til Hejne og Jón - en bortreguleret krage er en prædator mindre. Stort tillykke til Hejne !

Se foreningens efterårsprogram 2023 her

22. september 2023:
God, velbesøgt, hyggelig og - særdeles -  lærerig flugtskydningsaft
en
Ikke færre end 27 medlemmer, m/k, var mødt op for at deltage i foreningens interne flugtskydningsarrangement, hvor vi havde lejet Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær. Fem af vores gode medlemmer og flugtskytter havde på forhånd påtaget sig opgaven at instruere og vejlede alle deltagerne. De fem var Søren Lund, Morten Egtved Andersen, Jón Á. Hjaltason, Mikkel Grergersen og Erland Bøge, der alle øste af deres store erfaringer som flugtskytter og instruktører.
En særlig glæde var det at hilse på og byde velkommen til vores to nye medlemmer, Ole Berdien og Per Nielsen. Og en ekstra stor glæde var det at se vores juniormedlem MadsEmil Bech Larsen deltage for at prøve at skyde med jagtgevær, hvilket han "gjorde en god figur" til, godt instrueret af Jón.
Herunder nogle af aftenens "skarpe skud", dog kun afgivet med kamera. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse: 

Vi har i dag tilskrevet vores medlemmer således:

"Sig tiden nærmer ....."

Denne berømte del-sætning blev skrevet af digterpræsten Steen Steensen Blicher i 1838.
Skønt Blicher var inkarneret jæger, var det dog ikke jagttiden, han hentydede til i de berømte ord. Det er det derimod, når vi nu 185 år senere tillader os at tage den berømte digters ord i vores mund.

Blicher i samtale med 3 tatere under en jagt på heden efter urfugl, agerhøne og hare

Og lidt havde Blichers digt måske alligevel med jagt at gøre, idet det stammer fra digtsamlingen "Trækfuglene", som Blicher sammenlignede sig selv med.

Nå til sagen .....
Ja, jagttiden nærmer sig, og vi erindrer derfor om:
1) Foreningens flugtskydnings"aften" nu på fredag den 22. sept. kl. 16.00-18.00 på Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær, Thorsagervej 28, 8544 Mørke.
Der er ikke tilmelding, man møder blot op, - men hvis man med sikkerhed ved, at man vil deltage, vil vi da godt have et praj om det; det gør det lidt lettere at tilrettelægge aftenens forløb (giv i såfald melding til Jørgen Brøgger 40 35 22 11 /
jb@joergen-broegger.dk).
Vi vil godt opfordre til, at alle, der har mulighed for at være der fra start, kl. 16.00, kommer til en tid, så vi ikke kommer i tidsnød i den sidste ende.
Nogle af foreningens dygtige flugtskytter har lovet at fungere som vejleder/instruktører.
Foreningen betaler banelejen, man lægger selv patroner til. Disse skal købes på banen (del af lejeaftalen).
Der kan købes øl/vand og grillede pølser.Se også dette link:
http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/22-september-flugtskydningsaften
    Kom og få "pudset formen af" inden jagtsæsonens start

2) Premierejagt, søndag den 1. oktober kl. 09.00 på foreningsreviret på Colindseje.Tilmelding til næstformand K.A. Hansen, tlf./sms: 28 66 734 5 - e-mail: kahansen882@gmail.com senest på søndag den 24. sept..
Se også dette Link:
http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/premierejagt-1-oktober-2023
Kom og deltage i den traditionsrige premierejagt

Hvis du allerede har tilmeldt dig det ene eller begge arrangementer, beder vi dig blot se bort fra denne mail og have ulejlighed med at slette den.

Bedste jægerhilsener - og på forhåbentligt gensyn til et par gode arrangementer
Bestyrelsen og jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk

19. august 2023:
Årets 6-kantskydning

Det var Feldballe Jagtforening, der var arrangør af årets 6-kantskydning, og de havde stablet et godt arran gement på benene, så alle fik en hyggelig formiddag. Vore skytter ydede det beste, de kunne, men det lykkedes dem alligevel ikke at forsvare sølvmedaljerne fra de seneste to år og ej heller bronzemedaljerne fra for 3 år siden .De måtte se sig "forvist" til 5. pladsen. Men som der blev sagt: "Så er der gode muligheder for avancement og revanche til næste år, hvor skydningen skal afholdes på skeet-banen i Agri.
Opvarmning blev vundet af Jan  Aarslev, Mols-Rønde Jagtforening med 10 duer ud af 10 mulige.
Bedste indviduelle skytte blev vundet af Frank Rasmussen med "fuldt hus",  24 duer ud af 24 mulige.
Holdkonkurrence: 1: Feldballe Jagtforening, 69/73 - Nr. 2: Tirstrup-Hyllested Jagtforening, 65/75 -  Nr. 3: Rosenholm Jagtforening, 61/74 - Nr. 4
: Boeslum Jagtforening, 57/77 - Nr. 5: Elsegaarde Jagtforening, 54/94 - Nr. 6: Mols-Rønde Jagtforening, 52/79.
Voprt hold bestod af Alvaar Friis, Hejne Ferjani, Per Skov, Søren Lund og Morten Egtved Andersen. Bedste Elsegaarde-skytte blev Morten med 19/30. - Det er som bekendt de 3 bedste resultater på holdet, der tæller. De 3, der sikrede os 5. pladsen var Morten, Søren og Hejne.
Her er nogle "skarpe skud" fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

16. juli 2023:
Sommerbukke-sæsonen er slut for i år, - men deltagerne i "Bukkepuljen" kan stadig komme en tur ud med riflen

.Der blev i år nedlagt 3 fine bukke på foreningsreviret, - disse (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse) :

Fra venstre: Buk nr. 1: Nedlagt 16. maj kl. 05.25 fra stige 3 af Aslak Stenkilde, - Buk nr. 2: Nedlagt 17. maj kl. 20.45 fra stige 7 af Klaus Boll - Buk nr. 3: nedlagt 3. juni kl. 07.35 fra stige 9 af Leif Lyngsø.

Men deltagerne i "bukkepuljen" har stadig mulighed for at komme "en tur derud med riflen", for nu må der nemlig reguleres rævehvalpe udenfor graven og ligelede reguleres mårhunde. Og det ser vi meget gerne ! Der er i bukkejagten observeret usædvanligt mange ræve på reviret, og hvis vi som minimum blot skal holde bestanden på nuværende niveau (og endda helst decimere den), er det vigtigt, at vi sørger for at årets hvalpe ikke bliver voksne, prædatorer på reviret i efteråret og vinteren, og især sætte hvalpe til næste år. Tilsvarende med mårhunde. Hvis vi stadig har mårhunde på reviret, skal de helst udryddes helt. Så vi sætter vores lid til deltagerne i bukkepuljen og håber på en god reguleringsindsats fra alle. - "Knæk og Bræk" !

11. juli 2023:
Endnu en succesfuld fasanudsætning

I dag modtog vi de sidste udsætningsfasaner, som vores gode medlem Alvaar Friis har foræret os. 4 høner og en kok. De blev udsat i "Oles remise", hvor også de viste sig stærke og velflyvende, og på deres opfløj er der ingen tvivl om, st de vil s'øge sammen igen på stedet, hvor der foder i automaten, van d i remisen og nu udlagt strandsand til kråseflint.
Endnu en gang tusind tak til Alvaar for de 10 fasaner ! som vi er sikre på vil være en gevinst for reviret. Også tak til Klaus for indsatsen !
Klik på det ernkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. juli 2023:
Så blev der sat fasaner ud

Vores gode medlem, Alvaar Friis, har været så venlig at forære os nogle udsætningsfasaner. I dag fik vi 6 høner (2 x 3). Det er 2-årige, stærke og velflyvende høner. De har ruget kyllinger ud i Alvaars voliere, og nu ville han gerne af med dem; han har i stedet købt nogle nye for at få blodfornyelse i bestanden på sit revir ved Sjellebro. Klaus, Leif og Jørgen hentede dem på reviret ved Sjellebro, hvor vi også så Alvaars fine voliere, hvor der stadig går fasaner.
Begge hold blev sat ud på sydstykket på Colindseje. Det dene ved foderautomaten ved andesøen og det andet ved foderautomaten (og vildtkameraet) ved mosen. Begge hold beviste, at de er stærke og velflyvende.
På tirsdag får vi yderligere 3 høner og en kok af Alvaar. De vil blive sat ud ved "Oles Remise".
Stor tak til Alvaar for fasanerne ! - og til Klaus og Leif for indsatsen.
Herunder nogle stemningssbilleder fra den varme dag, hvor græsset gik os til ca. midt på lårene (varmt og tungt at gå i)..
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størerelse.

26. juni 2023:
Regeringen vil stramme kontrollen med våben- lovgivningen

Strammere kontrol med våbentilladelser, mere fokus på sikker opbevaring af våben og bedre hjælp og vejledning til skytteforeningerne. Det er omdrejningspunktet for en række nye initiativer fra regeringen, som skal være med til at sikre, at våben ikke havner i de forkerte hænder.
Læs mere
her.

10. juni 2023:
Repræsentantskabsmøde med stærkt politisk budskab

Repræsentantskabsmødet havde samlet 330 deltagere, heraf fem fra Elsegaarde Jagtforening: Peter Christiansen, Carsten Høgsholt og formand Jørgen Brøgger som  egentligt delegerede4 samt Poul Arne Nielsen og Karen Thingstrup, der deltog i deres egenskab af at være h.h.v. formand for Syddjurs Jægerråd og nyjægerkoordinator i Kreds 3.
Hovedbestyrelns beretning var noget anderledes, end den pejer at være. Den indeholdt ikke en gennemgang og orientering om konkrete tiltag og aktiviteter i det forløbne år, men derimod en række tilkendegivelser, budskaber og holdninger til den aktuelle natur- & klimatilstand, ikke kun i Danmark men også globalt. Altsammen med det helt klare budskab, at Danmarks Jægerfor- bunbd altid vil være på vildtets og natyrens side samt at forbundets holdning er, at der er intet alternativ til samarbejde.
Under Eventuelt var Carsten Høgsholty på talerstolen og slå til lyd for, at der ved anlæg af solceklleanlæg i det åbne land foretages vildbeplantninger udenfor og hele vejen rundt om indhegningen.
Læs mere om repræsentantskabesmødet
her, her og her.
Herun der nogle stemningbilleder fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

05. juni 2023:
Ny stige 11 opsat på reviret

Vore 6 gode medlemmer Klaus Boll, Carsten Høgsholt, Erling L. Hansen, Leif Lyngsø og K:A. Hansen havde sat hinanden stævne for at opstille en ny "stige 11" ved sydenden af mosen på sydstykket. Som det kan ses af billederne, er det hverken en stige i gængs forstand eller et tårn. Det kan vel snarere kaldes "et hævet sæde", - og det fik iøvrigt tilnavnet "Den sorter enke".
Stor tak til alle seks, - og en særlig tak til Carasten, der har konstrueret det fine sæde.
En mere passende gave kan man da vist ikke ønske sig som jæger her på Fars Dag !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Nederste billede viser stigens placering.

16. maj 2023:
Oplevelser i Bukkepuljen 2023
Læs mere
her

16. maj 2023:
Så oprandt dagen !  - Første buk nedlagt i bukkepuljen 2023.
God bukkepremiere med hyggeligt Bukketræf med hele fem bukke på paraden

Den første buk i bukkepuljen faldt her på premieremorgenen. Nedlagt af Aslak Stenkilde kl. 05.25 fra stige 3. - Som Aslak sagde: "Tyve minutter, så var den deltagelse i bukkepuljen overstået" !
STORT TILLYKKE til Aslak.
Christian Koudal o0g Georg Sand havde forladt deres poste noget tidligere end os andre, og var kørt i forvejen for at tænde bål og rigge det store morgenbord an til morgenens Bukketræf.
Lidt spredt fra kl. 08.30 ankom morgenens friske bukkejægere til Bukketræffet på Christian Koudals fritidsgrund, "Frihuset". Ialt 21 nimrødder, m/k. Og på paeraden lå fem bukke. Kun en gang tidligere har vi kunnet præsentere så mange bukke på premieremorgenen. Og det var helt tilbage i 2007, - for 16 år siden Blandt de heldige var der tre, der aldrig tidligere havde oplevet at nedlægge en buk på premieremorgenen. Det var Christian Koudal, Aslak Stenkilde og Peter Brøgger. Christian har gennem årene nedlagt adskillige bukke, men aldrig en på premieremorgenen og det samme har Aslak, måske nok lidt færre end Christian, men heller aldrig på premieremorgenen. For Peters vedkommende var det endda hans første buk overhovedet. Og han har været riffeljæger i mere end 15 år, men aldrig nedlagt en buk. Ej heller med haglgevær (men nogle råer og lam). de to andre, der "leverede" en buk til paraden, var Jesper Sørensen og Stefan Milo Nikolaisen.
STORT TILLYKKE til alle fem bukkejægere ! - og tak for "Husly" til Christian Kouidal.
BUKKESÆSONEN ER HERMED SKUDT GODT I GANG.
Læs om "Oplevelser i Bukkepuljen"
her.
Herunder nogle stemningsbilleder fra morgenstunden. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

29. april 2023:
"Store arbejdsdag" - mange og gode revir- og vildtpleje- foranstaltninger

Ti mand, m/k, havde fulgt opfordringen til at møde op denne dag og give en hjælpende hånd ved de af jagtudvalget planlagte revir- og vildtpleje-foranstaltninger. Efter velkomst og "paroledram" ved jagthytten orienterede Klaus Boll og Carsten Høgsholt om dagens opgaver og inddelte deltagerne i fire hold med hver deres opgaver fire forskellige steder på reviret.
På "Nord" blev de etableret en ny "stige"/bukkepost, der hurtigt gik navnet "Carstens Café".. Den er etableret i hegnet ved fodertønden (modsatte side af hegnet) og er udgjort af en stol og et bord med riffelanlæg, altsammen solidt placeret på en palle. Der er meget råvildtfod dér, ligesom der ofte er lettet råvilt samme sted, under efterårsjagterne.Der er perfekt kuglefang fra pladsen.
På "Syd" blev der slået og ryddet på stierne i mosen samt "ryddet op" i både remisen v. stige 7 og i remisen nord for andesøen. Alle nedfaldne grene og væltede træer blev samlet sammen og lagt i bunker i udkanten af remiserne, således at der nu kan foretages jordbearbejdning som forberedelse til plantning af bunddække-buske i begge remiser til efteråret. Desuden blev der lagt "planteplader" omkring de allerede plantede buske og træer i yderkantet af remiserne.
Endelig blev kunstgraven i remisen ved stige 7 renset. Kedlen blev åbnet og der blev trukket et juletræ gennem begge rør, således at graven nu igen kan tages i brug af Mikkel, - og måske give gode gravjagt-oplevelser til vinter.
Efter endt dont samledes vi i jagthytten, hvor vi indtog vores madpakker under megen og god hyggesnak.
TAK TIL ALLE DE, DER GAV EN HÅND MED !
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størrelse:

26. april 2023:
God riffelindskydningsaften

15 af foreningens medlemmer deltog i riffelindskydningen på Grenaa Skyttecenter, hvor alle havde en god aften med korrekt indskydning af riflerne forud for den stående bukkesæson og med megen god hyggesnak udenfor standpladserne, hvor Skyttecentret generøst bød på gratis kaffe. Alle gik derfra med vel-indskudte rifler og et eksemplar af Jægerforbundets indskydnings- mærker. - Her et par stemningsindtryk fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

25. marts 2023
"Forrygende" 90-års fødselsdag (som Georg Sand udtrykte det):

Hyggelig, festlig og velbesøgt "frilufts-reception" i Jægerforbundets bålhytte ved "Jagtens Hus", Kalø.
Inden formand Jørgen Brøgger besteg den træstub, der udgjorde det for dagens "talerstol", blæste Ebeltoft Jagthornsblæsere til samling, efterfulgt af jagt-velkomstsignalet "Begrüssung".
I sin velkomst begrundede formanden, hvorfor bestyrelsen havde besluttet at markere den runde fødselsdag sådan, som tilfældet var, i stedet for at vente til 100-års jubilæet om 10 år.
Jørgen benyttede lejligheden til at takke for godt samarbejde til flere sider: Vores jagtvært på foreningasreviret, Thomas Jørgensen, til Jægerforbundets forskellige instanser, til Syddjurs Kommune, til vores "kollega-jagtforeninger" og ikke mindst til foreningens egne medlemmer med familier. Læs formandens tale her.
Efter velkomsten blæste jagthornsblæserne "Fødselsdagsfanfaren" efterfulgt af "Elsegaarde Jagtforenings Jubilæumsfanfare", der blev komponeret i anledning af og ur-opført ved foreningens 75-års jubilæum i 2008.
Herefter var der "fra træstubben" lykønskningstaler af formanden for Syddjurs Kommunes NTM-udvalg, Kim Lykke Jensen, af formanden for KFL-udvalget, 2, viceborgmester Heine Skovbak Iversen, af HB-medlem i Danmarks Jægerforbund Torben Schultz Jensen og af foreningens tidligere, mangeårige næstformand, Ole Bisp, der sluttede med at motivere et 3-foldigt leve for den 90-årige forening.
Efter talerne blæste jagthornsblæserne hyldest-signalet "Hallali" og  ”Frokostsignalet” som optakt til at man nu var velkommen til at forsyne sig ved vildtbuffet´en.
I dagens anledning var der lavet en stor og flot trofæ- og arkivalieudstilling med blandt andet alle foreningens protokoller tilbage fra foreningens stiftelse samt forskellige trofæer og andre effekter (se fotos).
Bestyrelsen havde besluttet at udarbejde og udgive et "fødselsdagsskrift" som et tillæg til det jubilæumsskrift, der blev udgivet i anledning af foreningens 75-års jubilæum, beskrivende de seneste 15 år af foreningens historie. Udstillingen medførte flere beundrende bemærkninger og spørgsmål, og det samme gjorde "fødselsdagsskriftet", som alle kunne få lov at tage et eksemplar af med hjem (dog kun et eksemplar pr. familie). I tilgift hertil blev der uddelt forskelligt profilmateriale fra Danmarks Jægerforbund, heraf særlige effekter til børn.
Der blev budt på "mundgodt" i form af forskellige vildtspecialiteter fra især vildsvin, kronhjort og dåvildt (samt lidt til at skylle det ned med), hvilket vakte synlig og højlydt lykke.
Alle hyggede sig, og snakken gik på kryds og tværs, mens alle nød vejret, udstillingen og de gode lækkerier, inden jagthornsblæserne igen blæste til samling kl. 14.30 og formanden sagde tak for i dag, efterfulgt af jagthornssignalerne "På gensyn" og "Jagt forbi".
Alle tog derfra med mindet om en god dags oplevelser.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den vellykkede dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.:
Fotos: Troels Romby Larsen, Tina Hansen, Erik Bang Madsen og Jørgen Brøgger.

22. september 2023:
Retablering af kedlen i kunstgraven

I dag fortsatte Carsten og Marianne Høgsholt retableringen af den frilagte kunstgrav i remisen nord for andesøen på "Syd" og færdigretablerede kedlen.
Stor tak til Carsten og Marianne for indsatsen ! - og for billederne !
Klik på det enkelte foto for se det i stor størrelse (fotos: Marianne Høgsholt):

19. september 2023:
Retablering af kunst- graven i remisen nord for andesøen på "Syd"

Vore fem gode medlemmer, Tina Hansen, Klaus Boll, Carsten Hæøgsholt, Alvaar Friis og K.A. Hsansen fortsatte arbejdet med at frilægge og kontrollere kunstgraven, der blev påbegyndt den 11. ds.
Der var/er to rør frem til kedlen, som befandt sig 15 m inde, og krævede en del skovning før de fandt frem til den.
Det viste sig at kedlen er fejlkonstrueret og kræver mere højde, før den igen er brugbar, hvilket bliver  effektueret  snarest.
Samtidig ordnede K.A. vildtlameraet og flyttede det til placering i nærheden af stige 11 "Den Sorte Enke", for at kunne se om der evt. skulle være mårhunde i den ende af mosen.
Tak til Carsten for "beretningen" om kunstgraven og til Tina for billederne. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

14. september 2013:
Nordisk Jægersamvirke: Sammen om interesse- varetagelse af vildtets tarv og bæredygtig jagt

Sveriges minister for jagt, landsbygdminister Peter Kullgren, flamkeret af DJ´s formand Claus Lind Christensen og DJ´s faglige chef Niels Søndergaard

Forleden mødtes repræsentanter i Nordisk Jægersamvirke i Sverige til gode samtaler om en lang række emner, herunder jagt på store rovdyr, jagt i strengt berskyttede områder og fugleinfluenza. Og undervejs kom der fint besøg fra Stockholm.
Læs mere
her

13. september 2023:
O.B.S.: Ny bandepakke kan ramme jægere hårdt

Bandepakken, som regeringen annoncerede i går, lægger op til en markant skærpelse af imndsatsen mod knive og skydevåben. DJ opfordrer jægerne til at hiuske rehglerne i våben- og knivloven. Ellers kan det blive meget, meget dyrt.
Læs mere her

13. september 2023:
Skærpet tilsyn med regulerings- tilladelser

Naturstyfrelsen har øget fokus på de reguleringsgtilladelser, der udstedes i Danmark. Mange lever nemlig ikke op til vilkårene og får inddraget deres tilladelser. Vær derfor altid O.B.S. på de betingelser og viklkår, der følger med en reguleringstilladelse. Og som man skriver under på at overholde.
For god ordens skyld bemærkes, at vi i Elsegaarde Jagtforening ikke har nogen problemer i den henseende. Det er  - naturligvis - et "must" og en æressag for os at overholde gældende regler og bestemmelser 
Læs mere om den øgede fokus her. 

11. september 2022:
Ny tilgang til jagt på kortnæbbet gås

Offentliggjort den: 11. september 2023
For at undgå at Svalbard-bestanden af kortnæbbet gås bringes under det fastsatte bestandsmål, opfordrer Kim Bjerre fra DJ's trækvildtudvalg jægerne til kun at skyde, hvad man har behov for til gryden. Målet med at reducere bestanden er nemlig nået.
Læs mere - og se video -
her

10. og 11. september 2023:
To gode arbejdsdage

Der blev "gået til den" ved de to arbejdsdage den 10. & 11. september. Søndag den 10. bestod arbejdsholdet af Klaus Boll, Carsten Høgsholt, Marianne Høgsholt, Erik Fyhn Smidt, Leif Lyngsø, Hejne Ferjani og Arjan Maat. Mandag den 11. var det Klaus Boll, Carsten Høgsholt, Erik Fyhn Smidt, Alvaar Friis, Ulrik Pedersen og Jørgen Brøgger, der var i sving.
Arbejderne foregik på sydstykket, mandag dog også lidt omkring jagthytten. Der blev plantet i "trekantren" ved det store egetræ i skellet med stige 8 og i de to nordlige remiser, hvor der var blevet ryddet i april. Der blev slået og sprøjtet mellem nyplantningerne fra april og slået ved broen syd for mosen.
Søndag blev der lettet en rå i "blomsterengen" ved "laden/ruinen/fabrikken" (kært barn har mange navne), og der blev lettet en halv snes fasaner i den sydlige ende af mosen, da midtervejen gennem mosen blev slået. Da vi mandag stod ud af bilen for at slå ved broen, vrimlede der 10 fine fasankyllinger ud af det nærved liggende buskads. Dejligt syn.
Det gamle kunstgrav-kompleks i remisen nord for andesøen blev mandag delvist gravet fri og alle(?) rør og kedle lokaliseret. Nu følger der næste gang en oprensning af rør og kedel samt retableringer af samme. 
Begge dage sluttedes af med hyggeligt samvær ved jagthytten, hvor foreningen var vært ved lækre grillpølser og kolde læskedrikke.
Vi lader billederne tale for sig selv. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

07. september 2023:
For den lystfiskerinteres- serede jæger
Før du fisker - læs
her.

30. august 2023:
Mere revirpleje

Då vsar vores ihærdige jagtudvalg i gang igen, mend rensning og sprøjtning imellem nyplant- ningerrne på arealet mellem andesøen og remisen på sydstykket.

Stor tak for indsatsen til Klaus, K.A. Carsten og Leif !

07. august 2023:
Ny bro etableret

Vores to gode, altid hjælpsomme og ihærdige medlemmer, Erik Fyhn Smidt og Leif Lyngsø, byggede i dag en ny bro på reviret. - Nærmere betegnet over grøften øst for "Oles remise", så man kan gå "mere uforstyrrende" til den nye stige 11, "Den sorte enke", syd for mosen,hvis man går langs øst-skellet i stedet for langs med mosen.
Et rigtigt godt initiativ - og stor tak for indsatsen til Erik og Leif !
Herunder et par "snapshots" af de to brobyggere, der på denne "sommerdag" (!) trodsede "efterårsvejret" (regn og kraftig blæst). -Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos: Erik og Leif).

07. juli 2023:
Sort dåhjort ved reviret

Da Arjan Maat  i aftes (6/7) kørte fra reviret så han denne sorte dåhjort.
Læs mere
her.

22. juni 2023:
”UD” – med Gordon P. Henriksen

”UD” er navnet på et helt nyt youtube format med natur- formidleren Gordon P. Henriksen. Målet er at give danskerne en masse ny inspiration og viden, så endnu flere får lyst til at komme ”UD” i naturen på store og små eventyr. Formatet er bl.a. sponsoreret af DJ, og de første afsnit udkommer på lørdag.
Læs mere
her.

13. juni 2023:
Godt og hyggeligt plan- lægningsmøde om årets sekskant-skydning

Da det jo var os, der var arrangør af sekskant-skydningen 2022, var det også vore opgave at indkalde til og afvikle planlægninghsmødet for skydningen 2023. Det havde vi besluttet at afholde i jagthytten, da vi jo gerne ville vise både den og lidt af vores foreningsrevir frem.
Boeslum var fraværende efter telefonuisk afbud ved mødets start, mens Søren Larsen repræsenterede både Tirstrup-Hyllested og Rosenholm Jagtforeninger. Så et lille, sluttet og hyggeligt selskab. Vi, Elsegaarde Jagtforening, havde forud for møde rekonstrueret den bortkom ne protokol 10 år tilbage på grundlag af vores egne forenings- protokoller.
Det er i år Feldballe Jagtforenings tur til at stå som arrangør, og skydningen kommer derfor til at foregå på deres flugtskydnings- bane og skydningen bliver en alm. 24-duers jagtskydning. Datoen blev fastsat til lørdag den 19. august kl. 10.00.
Opvarmning besluttedes til at være 5 højre_duer og 5 bagduer, begge dele som doubléer.
Skyde-rækkefølgen  blev:
1. Feldballe - 2. Boeslum - 3. Tirstrup-Hyllested - 4. Rosenholm  5. Elsegaarde - 6. Mols-Rønde.
Efter mødet samledes vi om bålstedet, hvor det var vores mening, at vi ville have serveretr grillede vildtpølser, men efter forgæves at have opsøgt vores vildtslagter 3 gange, måtte vi opgive, og i stedet servere alm. grill-pølser. Det gik dog også, men var selvfølgelig ikke helt det samme.
Hvis der er nogen af foreniongens m edlemmer/flugtskytter, der gerne vil have kopi af referatet fra planlægningsmødet, kan det rekvireres ved formanden.
Herunder et par stemningsindtryk var den afsluttende del, - hvor vi alle kom  fra med flere myggestik ! - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. juni 2023:
Så var vores ihærdige jagtudvalg i gang igen

Vores 3 jagtudvalgsmedlemmer, Klaus Boll, Carsten Høgsholt og K.A. var på reviret, hvotr de på sydstykket slog ukrudt mellem alle nyplantningerne mellem andesøen og remisen. Efterfølgende skiftede de defekte fjedre på 3 fodertønder, så disse nu er funktionsdygtige igen.-TAK tilæ alle tre for indsatsen ! - Hvis vi ikke hiolder ukrudtet mellem nypklantningerne nede, er hele arbejdet med at plante dem jo spildt.

08. juni 2023:
Leif Lyngsø indtrådt i jagtudvalget

Leif Lyngsø, der som bekendt har været meget aktiv i forbinderlse med de mange revirforbedrende tiltag, der er udført hen gennem hele foråret, har sagt ja til at indtræde i jagtudvalget.
Stor tak til Leif, både for tilsagnet og for indsatsen med de mange arbejder !

Leif , længst til højre, under arbejdsholdets velfortjente læskepause under plantearbejdet den 31. marts 2023

07. juni 2023:
Over 360.000 skrev under på #SignforHunting

For første gang i historien har det europæiske fællesskab af jægere lanceret en storstilet unders- kriftsindsamling: SignforHunting-kampagnen. Dette initiativ har resulteret i, at jægerne nu har gennemført en af de største miljøkampagner nogensinde i Bruxelles.
Det var de underskrifts- blanketter, vi havde kopieret og medbragt til riffelindskydningen den 26. april, hvor alle deltagende skrev under. - Så også vi i "lille Elsegaarde jagtforening" har ydet vores bidrag til den gode sag!
Læs mere
her.

03. juni 2023:
Leif Lyngsø´s morgenbuk

Leif Lyngsø tilbragte morgen- stunden i stige 9, - og fik sin sommerbuk. En fin lille seksender. Leifs beretning om sin ooplevelse følger.
Stort tillykke til Leif !

20. maj 2023:
Hilsen fra vildtkameraet, - er det en mårhund ?

Har vi stadig - eller igen - mårhund på reviret ? Er der nogen, der kan tyde om disse to hilsener fra vildtkameraet viser mårhund ? Vi har tidligere billeder af en grævling som nærmest "fast gæst", med dyret på disse to billeder ligner ikke dem, vi tidligere set af grævlingen, der jo heller ikke har en hale som på disse to billeder. Hvis du mer at kunne tyde det, så giv meget gerne et praj.
Klik på fotoet for at se det i stor størrelse

17. maj 2023:
Så faldt der en buk på sydstykket.

Nedlagt af Klaus Boll kl. 20.45 fra stige 7.
Læs Klaus' beretning
her.

13. maj 2023:
Dejlig familiefisketur, - pragtfuldt sommervejr, men småt med sild

Fisketuren til Randers Fjord efter vårsild var på een gang både god og skidt. Det var det mest fantastiske sommervejr, sol og næsten ingen vind, så alle nød det i fulde drag, - men netop det gode vejr, med ikke en enester krusning på vandet, var også  årsag til, at der ikke var bidelyst hos sildene. Det blev kun til ialt 4 sild, gfangtet af Christian Koudal og Georg Sand tilsammen. Men som sagt: Ikke desto min dre en pragtfuld dag ved fjorden.
Her er nogle stemningsindtryk. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Fotos: Erling Lindhardt Hansen & Erik Bang Madsen.

21. april 2023:
Hilsen fra landsformanden

Kære alle, foråret er over os ! I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel, og det får optimismen til at boble i en. .....
Læs mere her.

21. april 2022:
Så blev den første del af vildtagrene tilsået

Så har vore ihærdige jagtudvalg været i gang igen.  Denne gang med tilsånin g af den første del af de udlagte vildtagre. Mere følger, når der er blevet harvet. - Endnu en gang en stor tak for indsatsen til vores jagtudvalgsmedlemmer
.

15. april 2023:
Velbesøgt og dejlig familiefisketur

Ikke færre end 24 aktivt fiskende plus 5 ikke-fiskende familiemedlemmer mødte op til dagens familie-fisketur på Djurs Fiskepark. Modsat af, hvad vejrudsigten  havde "truet med", var det tørvejr fra morgenstuen den og efter en times tid brød solen igennem, og det blev det skønneste forårsvejr. Alle nød det i fulde drag, - iogså selv om det var noget magert med fiskenes bide-villighed. Det startede llers så godt. Christian Koudal var første mand, der efter "parolen" nåede søbredden, og var dermed også den første til at få krogen i vandet. Og haps ! Hug i første kast ! Og derefter var det meget trægt. Fisk var der "nok af", vi kunne tydeligt se dem, og flere gange fulgte de efter spinnere helt ind til kanten, men bide på, ville de ikke. Christian var den eneste, der havde lykken med sig. Efter ca. en times tids længere fiskeri, fik han endnu et hu og hev endnu en opæn ørred på land. Han fiskede med regnorm. Det var der også andre, der gjorde, men uden samme held.Efter yderligere en times tid, skifte Christian til spinner, og igen var der fan gst i første kast. Han havde bid yderligere 3 gange, men alle tre gange sprang fisken af, da han  forsøgte at lande den.
Der var jo udsat pæmier til de, der fangede h.h.v. den første, den største og de fleste fisk. Og det så jo unægtelig ud som om, Christian skulle "løbe med" alle tre præmier. - MEN ..... da vi sam ledes tilsidst fo0r at holde parade og præmieuddeling, kom Klaus Boll, der havde stået helt oppe i den anden ende af søen, med en ørred i den ene hånd. Det var trydeligt, at det var dagen største fisk, så han præmien for den, mens Christian fik præmierne for h.h.v. den første og de fleste fisk.
SDkønt det således med rette kunne kaldes en "mager" fangst gav alle udtryk for, at de hav de nydt den dejlige dag, som  vi sluttede af med at spise vores madpakker i hinandens selskab .
Herunder et par få stemningsbilleder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.