AKTUELT

03. maj 2019:
Jagtudvalget informerer

Hej: hermed lidt info fra Jagtudvalget:
Vi har nu haft vores 2 vildtkamera ude på Colindseje syd i 4 uger,
Der er billeder af følgende:

2 billeder om natten  af Grævling

1 billede om dagen af Hare

3 billeder om dagen af Fasaner

Hver dag  billeder af duer

Og hver nat en masse billeder af Mosegrise, vi  flytter  derfor fodertønden, der står mellem træerne tæt på vandhullet, længere væk fra mosegrisene, en af de nærmeste dage, måske på mandag hvis vejret vil.

Der var ingen billeder fa Mårhund eller rådyr,

På vegne af Jagtudvalget
Karl Aage

03. april 2019:
Slikstenene og mårhunde-foderautomaten er nu opsat

Vores utrættelige jagtudvalg har igen i dag været på reviret, hvor de har opsat de slikstene og den mårhunde-foderautomat, de forberedte forleden dag.Slikstenene er fodelt med en ved remisen på nordstykket og 3 stk. fordelt på sydstykket. Mårhunde-foderautomaten er ligelede etabgleret på sydstykket, i nærheden af mosen. Der er ligeledes installeret 3 vildtkameraer for at se, om vi kan registrere mårhunde på reviret.
Endnu en gang stor tak til vor ihærdige jagttudvalg for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. marts 2019:
Sliksten og mårhunde-foderautomat

Så har vort ihærdige jagtudvalg igen været i aktion. I dag har de lavet holdere til saltsliksten samt foderautomat til mårhunde. De vil snarest blive opsat på både nord- og sydstykket.
Stor tak til Jagtudvalget for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. februar 2019:
Så blev andehusene sat ud

I dag fik vort utrættelige jagtudvalg sat de 5 andehuse, der blev fremstillet den 19. ds., sat ud, - med h.h.v. 3 stik i andesøen på Syd og 2 stk. i dammen på Nord. Samtidig blev der på sydstykket  etableret indflyvnings"rute", - ligeso alle fodertønder blev efterset og fyldt op.
Endnu en gang stor tak til vort ihærdige jagtudvalg !
Vi lader billederne fortælle, - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

20. februar 2019:
Vildtplantning 2019

I dag var  tovholder for jagtudvalget, Karl Aage Kannegaard, med vores jagtvært, Thomas, og vildtplejekonsulent Poul Arne N ielsen, på besigtigelse af nye steder, hvor vi kan/må lave vildtplantninger. Der blev aftalt følgende tre steder på nordstykket: Remisen, skråningen ved "den gule gård" (den tidligere have) og et stykke af marken på venstre side af vejen, når man kører ned til "den gule gård". Her laver marken en bue, som Thomas godt vil have rettet ud. Poul Arne kommer om få dage med forslag til hvilke planter, der med fordel kan sættes de rerspektive steder.

28. januar 2019:
Ny kasserer

Ved det konstituerende bestyrelses- møde, der afholdtes i forlængelse af generalforsamlingen, fik foreningen ny kasserer. Hidtidig kasserer Tommy Lorentsen ønskede ikke genvalg til denne post, hvorfor bestyrelsen i stedet valgte Kim V. Larsen.
Kims kontaktoplysninger kan ses
her,

Samtidig skal der her lyde en stor tak til Tommy Lorentsen, der i 14 år har bestridt kassererposten !

28. januar 2019:
Kontingentforhøhjelse vedtaget enstemmigt

den af bestyrelsen foreslåede forhøjelse af "jagtkontingentet" (den del af kontingentet, der opkræves af foreningen selv, og som går til dækning af jagtlejen på foreningsreviret) fra 500,- kr. til 700,- kr. årligt blev - efter bestyrelsens regnskabsaflæggelse og argumentation - enstemmigt vedtaget ved generalforsamlingen den 18. januar.
Opkrævning vil ske sammen med udsendelsen af foreningens forårs-/sommerprogram,primo april måned.

08. januar 2019:
Skal Danmarks Jæger- forbund have ny struktur ?
Se mere
her.

08. januar 2019:
Stormskade

Jørgen Madsen fra jagtudvalget beretter: "Den sidste storm har været hård ved stige nr. 9 i syd og stige nr. 5 i nord som begge var væltet, de er nu rejst og fastgjort igen."
Arbejdet blev udført i dag, den 8. januar af vore fire brave jagtudvalgsmedlemmer, Karl Aage Kannegaard, K.A. Hansen, Preben Kruistensen og Jørgen Madsen selv.
STOR TAK ALLE FIRE !
Fotos: Jørgen Madsen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17. december 2018:
Møde om nyt skydebane- center i Tirstrup

Danmarks Jægerforbund havde inviteret til debatmøde om et eventuelt nyt stort skydecenter på den tidligere Flyvestation Tirstrups område. - Vore to jagtudvalgsmedlemmer, der er ansvarlige for foreningens skydeaktiviteter, Karl Aage Kannegaard og K.A. Hansen, repræsenterede foreningen ved det 3 timer lange debatmøde. - K.S. Hansen beretter:

"Sammendrag af møde vedr. skydecenter Tirstrup

Niels Søndergaard indledte mødet med en gennemgang af forløbet indtil nu.

Jan Rygård og Lars Thune fra jægerforbundet kom med et oplæg til, hvordan de små skydebaner måske ville blive ramt af fremtidige miljøkrav

Derefter havde Niels Søndergård et oplæg til, hvordan skydecenteret kunne udformes og også hvad man kunne forvente, at driften at et sådant anlæg ville koste.

Niels Søndergård lovede snarest at lægge dette oplæg ud på jægerforbundets hjemmeside.

Claus Wistoft, som var inviteret som repræsentant for kommunen, kunne oplyse, at kommunen ikke havde planer om at nedlægge de små skydebaner, hverken før eller efter et evt. skydecenter.

Claus Wistoft fortalte om, at der inden for en relativ kort periode, formentlig ville komme et oplæg fra Forsvaret, hvor man ville overdrage et areal på ca. 150 ha til kommunen. En del af dette areal kunne så evt. bruges til et skydecenter; men han kunne pt. ikke sige noget om den økonomiske side af overdragelsen.

Mange jagtforeningsrepræsentanter udtrykte bekymring for, at hvis skydecenteret blev etableret, ville deres små lokale skydebaner blive lukket.

Der var dog også en del, der gerne ville have et skydecenter, og alle ville gerne vide, hvor meget køb/leje af arealet ville beløbe sig til.

Dette var ikke muligt at svare på, da ingen pt. vidste noget om økonomien bag overdragelsen.

Niels Søndergård pointerede gentagne gange kraftigt under debatten, at projektet var jagtforeningernes og ikke Jægerforbundets, men at de administrativt ville gøre alt, hvad der var muligt for at hjælpe projektet i gang.

Formanden for et skydecenter i Vendsyssel fortalte om deres center, hvor 12 mindre skydebaner var blevet lukket, og man i stedet havde etableret et skydecenter.

Erfaringerne fra Vendsyssel var stort set kun positive, og han kunne kun ønske for os, at vi fik etableret et sådant center, hvis det var muligt.

Jægerrådsrepræsentanterne blev spurgt om deres holdning til projektet. De fleste syntes at det var en mulighed som måske aldrig kom igen, og at man derfor skulle forsætte arbejdet. Faurskovs repræsentant kunne ikke gå ind for projektet, og Syddjurs (Poul Arne) var forbeholden; men sagde dog hverken ja eller nej.

Konklusionen blev, at hvis/når der kom en henvendelse fra myndighederne om muligheden for at lave et skydecenter, skulle man sige ja.

Jægerrådene blev opfordret til på næste jægerrådsmøde at finde nogle medlemmer i foreningerne, som ville gå ind i arbejdet med at udarbejde forslag til struktur - finansiering – mv. således at man havde noget at arbejde med, når der kom en henvendelse fra myndighederne".

Vi siger tak til K.A. for resuméet og til både ham og Karl Aage for at have repræsenteret foreningen og indgået (positivt) i debatten !

24. november 2018:
Foreningsjagt med masser af vildt

Kim V. Larsen beretter:

"Vi blev i alt 9 mand i går - dermed et mindre, pænt selskab (husk kommaet!). Idet vi ikke var flere, undlod vi at drive stykket ved jagthytten af, og gik direkte til morgenkaffe og rundstykker. Vi startede derefter med at køre til nordstykket, og tog som den første såt det lange stykke med olieræddikker oppe fra vejen og ned venstre om og rundt om den gule gård. Der havde vi sidste gang set en flok fasaner. Vi stødte dog ikke på nogle denne gang, før vi var rundt og på vej op til stige 1 for at samles der. Så kom der en kok flyvende ud af krattet ved stigen og tog flugten nedover, hvor den blev nedlagt af undertegnede. Jeg var så heldig at stå lige på flugtruten. Ole Bisp havde desuden set yderligere 2 fasaner gå fra haven og ud i olieræddikerne, og Sven Valentin havde set en lille flok agerhøns.

Derfra gik vi i vifteform ned mod remisen for at drive den af. På vej derned stødte vi et stykke råvildt, som løb tilbage mod gården. Desværre var ingen af os på skudhold, og olieræddikerne gik os til livet. Der var ingenting i remisen, så vi gik tilbage til bilerne og kørte til sydstykket.

Vi begyndte med andesøen, som vi nærmede os med stor forsigtighed. Der var næsten ingen blade tilbage på bevoksningen rundt om vandhullet, så jeg var ved at tro at der ingenting var. Men da hundene kom ned til vandet skal jeg love for at der blev liv. På en gang lettede mellem 30 og 40 ænder, hvoraf der blev nedlagt 2 gråænder, 1 af Preben Kristensen og 1 af Per Bisgård. Dette var Pers første and, så det var fint at han fik chancen.

Den lange såt i mosen bød også på oplevelser, selvom der ikke blev nedlagt noget her. I sivene nede ved åen var der et rådyr og 3 fasaner, som alle stak af mod vest væk fra vores stykke. I pilekrattet blev der lettet yderligere 2 fasaner, som ikke blev nedlagt. Efter denne såt blev der sluttet af, og vi kørte tilbage til hytten til parade og frokost.

Alt i alt blev der set rigtig meget vildt denne gang, og vi fik jo så også lidt på paraden."

Vi siger tusind tak til Kim for beretningen.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

27. oktober 2018:
Foreningsjagt med masser af vildt

Til dagens foreningsjagt var der forudtilmeldt 8 mand, men et afbud om morgenen gjorde, at der kun var 7 deltagere, - 3 med hunde til "gå igennem" og 4 til at "stå på post". Og den manglende  mulighed for at dække affektivt af, gav sig da også udslag i udbyttet. Der blev set masser af vildt, - blot ikke på paraden.
Man startede med at drive det lange, brede læhegn (fra Colindseje op mod den gule gård) af. Her blev der lettet 5 fasanhøner og en kok samt en hare, - uden at der dog faldt noget af det for de skud, der blev afgivet. I remisen for enden af læhegnet blev der lettet en fasanhøne, som der ikke blev skudt til.
På sydstykket lettede der 6 ænder fra vandhullet og derudover 3 fasankokke og en høne. Heller intet af det faldt for de afgivne skud. Desuden var der flere duer i liften, som der ikke blev skudt til. - Jagtudvalgets rapport melder ikke noget om skudstatististikken, men da der som sagt ikke lå noget på paraden, har den i hvert fald ikke været "i plus".
Til gengæld havde alle en rigtig dejlig formiddag i det utroligt smukke efterårsvejr.
Tak til Jørgen Madsen og Karl Aage Kannegaard for den gode beretning om dagens oplevelser !
Her ses 6 af dagens deltagere, - nr. 7 (Jørgen Madsen) befinder sig bag kameraet.

06. oktober 2018:
Mårhundebekæmpelsen
DJ's Kreds 3 har udsendt en opfordring til at støtte mårhunde- bekæmpelsen økonomisk.
Læs mere
her.

31. juli 2018
Andeudsætning hos Leif K. Jensen

Leif K. Jensen ringede midt formiddag og sagde, at han netop havde fået at vide, at han ville få leveret ænder til udsætning samme eftermiddag, - om vi kunne hjælpe, som vi plejer at gøre. Det kunne vi; det var en tjans, som Preben Kristensen fra jagtudvalget tog sig af. - Til gengæld har Leif nu inviteret på jagt på sine revirer fredag den 19. oktober. Det glæder vi os til. Nærmere herom i efteråprs- programmet, der udkommer ultimo august.

Juli 2018:
Jagt- og Outdoor-arrangementer i sensommeren
Der er tradition for mange jagt- og Outdoor-arrangenmenter i sensommeren,. I år er ingen undtagelse :

25.-26. august: "Jagt og Mennesker", Hjerl Hede. - Læs mere her.

25.-26. august: "Skånska Jakt- och Fiskemässan", Bosjökloster. - Læs mere her:

22. september: "Jagtinspiration", Jagtens Hus, Kalø. - Læs mere her.
Her medvirker iøvrigt Ebeltoftv Jagthornsblæsere.

02. juli 2018:
AFLYSNING
Familieudflugten til Lille Vildmose den 25. august er desværre aflyst, da aftalen med bus-firmaet er gået i vasken

19. juni 2018:
Fodertønderne efterset og fyldt op

Vore tre gode medlememr af jagtudvalget, Karl Aage, Jørgen og Preben, var i dag en tur rundt på reviret for at efterse og opfylde alle fodertønderne. - Et vigtigt arbejde, også på denne årstid. Tak til Jer alle tre !

18. maj 2018:
Bukkejagtens premieremorgen i medierne.
Se mere
her.

18. maj 2018
Jægerforbundet sætte fokus på børns faldende tid i naturen.
Læs mere
her.

13. maj 2018:
Gangbroerne på Ciolindseje Syd malet og gjort skridsikre.

Karl Aage Kannegaard og Ole Bisp har i dag malet/imprægneret de gangbroer, som jagtudvalget den 07. marts etablerede over kanalerne i mosen på sydstykket, og desuden gjort dem skridsikre ved at strø sand på nymalingen. - På billederne her ses Ole Bisp i aktion.
Vi siger stor tak til de to !

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2019 her

07. maj 2019:
God riffelindskydning

19 medlemmer havde fundet vej til foreningens riffel-indskydnings-aften på Grenaa Skyttecenter. - Fagligheden var stor, og skydningerne koncentrerede. Alle gik derfra med vel-indskudte rifler og Jægerforbundets indskydningsmærkat. - Udenfor banen gik hyggesnakken om både rifle, kalibre, patronmærker og - især, naturligvis - den forestående bukkejagt.
Her et par "løse skud" fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for ats e det i stor størrelse.

06. april 2919:
Hyggelig sammenkomst ved "Åben Jagthytte"

Det at holde "åben jagthytte" den første lørdag i april tegner til at blive en god, årlig tradition. Alle, der mødte frem havde en hyggelig formiddag i hinandens selskab. Vejret var med os, og Karl Aages grillpølser var særdeles gode. Tak til alle for en hyggelig formiddag.
Vi lader billederne fortælle. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. marts 2019:
Elsegaarde Jagtforening vandt årets salonskydning

"Jagtforeningernes Salonskydning 2019" blev i dag afviklet på Marineforeningens skydebaner med Tirstrup-Hyllested Jagtforening som arrangør. - Vi deltog med 3 hold, hvor vort "Hold 1" vandt holdkonkurrencen med 429 points foran Boeslum Jagtforening på 2. pladasen med 427 points og Tirstrup-Hyllested Jagtforening på 3. pladsen med 425 points.
I dern individuelle konkurrence blev vores Peter Brøgger nr. 3 og dermed også "holdskytte" (= bedste skytte fra foreningen).
Se billederne herunder. Fra venstre: Vinderholdet (fra v. Jørgen Nyhuus, Georg Sand, Gert Agger) - 3. præmie til Peter Brøgger - Alle præmievinderne - Resultattavlen studeres - Alle hyggede sig og fin mangen en god snak. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. februar 2019:
..... og så blev der lavet andehuse

Kl.9 i morges mødtes jagtudvalget hos Karl Aage Kannegaard, hvor de efter kaffe og rundstykker (egenbetalt !) gik i gang med at lave andehuse/-reder til de to andesøer på foreningsreviret. Husene(rederne blev lavet af to "cylindre/rør af hønsetråd med hø imellem, anbragt på en flamingoplade. Andehusene "søsættes" på tirsdag den 26. februar. - Endnu en gang stor tak til jagtudvalget !
Klik på det enkelte foto for at se det i storn størrelse:

17. februar 2019:
"Store arbejdsdag"

11 friske medlemmer, M/K, mødte friske op kl. 10.00. Jagtudvalgets tovholder, Karl Aage kannegaard, opdelte os i 3 arbejdshold.
"Hold 1" (Kim V. Larsen, Klaus Boll og Erling L. Hansen) tog på nordstykket, Arbejdet her bestod i at klippe grene af ved stige 1 (for bedre udsyn), etablæering af sti ved remisen fra østsiden ned mod vest og mod nord med et lille sving mos øst igen til fodertønden med en udgang mod nord (fo bedre gennemgang for hundeførerne). Ved stige 3 (den stige der står på vestsiden  af hegnet nærmest andedammen) blev der klippet hul i hegnet således man kan gå op langs østsiden og igennem hegnet til stigen (det vil måske være godt at gå den vej, alt efter hvor vinden kommer fra)..
"Hold 2" (Tina Hansen, K.A. Hansen, Preben Kristensen og Karl Aage Kannegaard) tog til sydstykket, hvor der blev etableret ern gangbro over kanalen, der går øst-vest, Vores jagtvært, Thomas, leverede de lange vanger, og Preben og Karl Aage leverede nogle paller, "så det kostede kun foreningen nogle søm og skruer". desuden blev der lavet en gebnnemgang (øst-vest) i "Oles remise" (for lettere gennemgang for hundeførerne), ligesom der bklev etableret en sti gennem moses vest for kanalen helt inde i det tætte krat, så det fremover bliver nemmere at drive mosen effektivt af.
"Hold 3" (Christian Koudal, Georg Sand, Ole Bisp og Jørgen Brøgger)  blev ved jagthytten, hvor der blev ryddet op og fældet vindfælder på seider af hytten samt savet og flækket  brænde (til bålstedet) samt bygget et halvtag til brændet.
Det var en rigtig god dag, hvor det nyttige og det hyggelige gik i fint samspænd.Da "Hold 1 og 2" kiom tilbage hyggede vi os først over en øl ved bålstedet, inden vi "invaderede" jagthytten for at indtage vores madpakker og kaffen. bagefter fik  vi lige det sidste brænde savet, flækket og stablet.
Christian havde taget en generator med. Den blev afprøvet, og det lykkedes at få strøm på htten og lys i lamperne, - så sådan vil det være, når vi når efterårets jagter.

Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

02. februar 2019:
"Årets Jagtfrokost"

Der herskede den allerbedste og hyggeligste stemning, da vi markerede jagtsæsonens afslut- ning med den traditionelle "jagtfrokost". 15 medlemmer bidrpg til den gode stemning og nød alle de kulinariske herligheder. Flere havde medbragt "hjemmegjorte" kryddersnapse og andet, som de bød på smagsprøver af.
Sven Arne Vallentin lavede et morsomt indlæg med et lille bankospil, hvor alle fik banko på samme tid, - nemlig ved de to sidste jagtudtryk (i stedet for numre), der blev råbt op. Det var "forbiskud" og "and". Da alle således havde banko samtidig, måtte Vallentin jo selv finde frem til hvem, der skulle have præmien. Og det blev - meget nøje forberedt, relaterende sig til de to ord "forbiskud" og "and" - Jørgen Madsen for "indsatsen" ved invitationsjagten hos Leif K. Jensen den 19. oktober.
Traditionen tro var der også lavet en lille "udstilling" med foreningens gamle protokoller og trofæer fra vildt nedlagt i det forgangne år, herunder sommerbukkene fra Colindseje, - m.m.
Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
(Fotos: Erik Bang Madsen og Jørgen Brøgger)

28. januar 2019:
God og rolig generalforsamling
Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med spisning af gule ærter (som altid, når Anita har lavet dem til os, meget lækre).Ud af 30 tilmeldte deltog 26, - 3 havde meldt afbud i løbet af dagen, og en fjerde udeblev). Til selve generalforsamlingen kom yderligere to medlemmer.Inden selve generalforsamlingens start blev Jesper S. Sørensen bedt om at træde frem, hvorefter han fik tildelt jubilæumsnål med tilhørende diplom for 25 års medlemsskab af Elsergaarde Jagtforening. Formanden takkede Jesper for de 25 års trofasthed og opbakning til foreningen, herunder som jagtvært ved invitationsjagter, og overrakte endvidere jesper det ældste foto af ham, vi har de gamle protokoller (fra generalforsamlingen 14. januar 1997). + nogle af nyere dato.
Til start på selve generalforsamlingen valgtes Bjørn Wikkelsøe Jensen som dirigent.
Bestyrelsens beretning blev uden kommentarer godkendt med akklamation.
Regnskabet udviste et underskud på 19.201,- kr., hvilket er både forklarligt og forståeligt, henset til de mange vildtforbedrende foranstaltninger, der er foretaget på foreningsreviret i det forløbne år. Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev regnskabet ligeledes godk3endt med akklamation.
Der var ingen indkomne forslag til pkt. 4.
Under pkt. 5 blev bestyrelsens forslag om forhøjelse af "jagtkontingentet" fra de nuværende 500,- kr, til 700,- kr. godkendt enstemmingt efter enkelte spørgsmål og kommentarer.
Til bestyrelsen genvalgtes Ole Bisp og Tommy Lofrentsen. Som suppleanter til bestyrelsen (den ene post var vakant) valgtes Morten Sell og Preben Kristensen for h.h.v. en 2-årig og en 1-årig periode.
Christian Koudal genvalgtes som revisor, og Bjørn Wikkelsøæe nyvalgtes som revirorsuppleant for en 2-årig periode.
Til jagtudvalget genvalgtes Kim V. larsen og Jørgen madsen for en 2-årig periode og Klaus Boll som suppleant, ligeledes for en 2-årig periode.
Pkt.10, Eventuelt, blev indledt med de traditionelle pokaloverrækkelser. Pokalen for bedste resultat ved 6-kantskydningen tilfaldt Søren Lund, og det samme gjorde erindringsbægeret. Rævepokalen tilfaldt Morten E. Andersen, og det samme gjorde erindringsbægeret.
Der var kun et medlem, Morten E. Andersen, der havde medbragt krage- & skadeben, hvorfor kragepokalen igen, igen tilfaldt Morten. Det samme gjorde erindringsbægeret, - igen, igen....
"Årets Lys" tilfaldt igen i år tovholder for jagtudvalget, Karl Aage kannegaatrd, for den helt enestående indsats, han som primuys motor i jagtudvalget har ydet i forbindelse med alle de bildtpleforbedrende foranstaltninger, der er udført på foreningsreviret hen over hele året.
Endelig motiverede næstformand Ole Bisp uddelingen af "Årets Bjørn", der tilfaldt formand Jørgen Brøgger, - fordi han ved riffelindskydningen den ?? i Grenaa havde glemt bundstykket til sin riffelse, og derfor måtte den lange vej tilbage til femmøller for  at hente det, - og var tilbage til skydebanen, lige netop tidsnopk til at kunne nå at indskyde inden "lulkketid".

Fra medlemsside blev det foreslået, at foreningen  skulle genoptage den årlige flugtskydningsdag i Gravlev - evt. som en aftenskydning. Formanden liovede, at spørgsmålet ville blive taget op ved næste bestyrelsesmøde.

Tovholderen for jagtudvalget, Karl Aage Kannegaard, efterlyste medlemmer, der vil give en hjælpende hånd ved næste arbejdsdag på reviret, den 19. februar.

Formanden efterlyste deltagere til "jagtfrokosten" den 2. februar og til Jægerråds-årsmødet den 5. februar.

Formanden ønskede Morten sell iog Preben Kristensen tillykke med valget som suppleanter til bestyrelsen, Klaus Boll tillykke med valget som suppleant til jagtudvalget og til Bjørn Wikkelsøe Jensen med valget som ny revisor-suppleant, og udtrykte, at man glædede sig at skulle arbejde sammen emd dem.
Endelig kaldte frormanden Stig Troelsen frem og takkede ham for mage års trofast tjeneste som især medlem af jagtudvalget, men også som suppleant til bestyrelsen, og herunder ikke mindst de mange år, hvor han og fru Anette har styået for tilberedningen af lækre smagsprøver på grillet dyrekølle ved "Skovens Dag".
Slutteligt takkede formanden dirigenten for god mødeledelse og alle fordi de havde deltaget samt for den gode tone samt "ro og orden".
Fotos: Kim V. Larsen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

05. januar 2019
God Nytårsjagt.

Næstformand Ole Bisp beretter:
"Vi havde en rigtig god jagt i lørdags. En af de virkelig gode,  fordi stemningen var fin med godt vejr og hyggesnak omkring bålet, hvor vi holdt ølpause. Der var intet på nordstykket, mens vi på sydstykket så råvildt, fasan og sneppe. Dyrene var uden for skudvidde, hvorimod den ene fasan, vi så, måtte lade livet, men til gengæld paraderede flot på paraden. Sneppen var Kim lige ved at træde på, hvilket han "slog en streg over". Hygge omkring såvel morgen- som frokostbord.
M.j.h.
Ole".

Kim V. Larsen oplyser supplerende, at der ialt deltog 14 ud af 16 tilmeldte, heriblandt 3 gæster (Karl Aage Kannegaards datter, Ann Louise, der er ungjæger, Per Bisgaards 15-årige søn Emil, der skal til at tage jagttegn og Per Bisgaards arbejdskammerat Søren Hebsgaard, som vi håber blev interesseret i at blive medlem hos os. Af deltagerne var der 5 mand, der havde hund med.

Vi siger tak Ole og Kim for "beretningerne" !

Fotos: Jørgen Madsen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

28. december 2018:
Traditionsrig julejagt, - med fin skudstatistik

Traditionen tro havde vore 3 gode medlemmer, Torben Nikolaisen, Jesper Sørensen og Kaj Martinussen slået sig sammen og inviteret foreningens øvrige medlemmer på den traditionelle julejagt mellem jul og nytår. De 16 medlemmer, der havde takket ja til invitationen, mødte ved "Skæppen og Fjerdingkarret", hvor Torben holdt parole, og dagesn værter var vært ved en parolebitter.
Derfra kørte vi i så få biler som muligt til Torbens Revir i Gråske, hvor hele reviret blev drevet som een stor såt.  I "den fjerne ende" af mosen blev der lettet et stk. råvildt, der imidlertid sprang over bækken og ind på naboreviret.  Havde vi været nogle flere til at dække af, ville der være kommet til at stå en skytte, hvor han ville have haft chance for skud til det. .- Men sådan er jagt jo.
Efter såten samledes vi ved Torbens hyggelige jagthytte, hvor han var vært ved en øl/vand til at slukke tørsten med - plus alm. vand til hundene. - Her holdt Jesper også dagens anden parole vedr. hans revir, "Karpensø Skov" ved Gravlev.
Vi kørte tilbage til P-pladsen ved "Skæppen og Fjerdingkarret" og hentede de biler, der var efterladt, og mødtes så igen ved "spejdergården" og kørte videre derfra til Jespers revir i så få biler som muligt. Her satte Kim Christensen skytterne af, mens Jesper selv ledede drevet. Der blev lettet en enkelt fasan, der imidlertid fløj "lige op i solen", så Klaus Boll ikke kunne se at skyde til den. Også Jesper samlede efter drevet alle ved sin jagthytte og var vært ved en øl/vand.
Det var meningen, at vi herefter skulle have haft taget "Slusesåten" ved Øer Maritime Ferieby, men da der lige var lukket 7 heste ud dér, droppede vi det, og kørte direkte til Kaj Martinusssens revir, "Kløvsign", på Øer, hvor Stig Troelsen satte skytter af, og Kaj selv ledede drevet. Der blev dog ikke set/lettet noget vildt, men også Kaj havde sørget for  "proviant" til en "anti-dehydreringspause" ved hans nye/ombyggede jagthytte.
Da tørsten var slukket over en god snak, kørte vi alle til Torben Nikolaisens bopæl, hvor vi efter "Jagt Forbi" og "Frokostsignalet" - og intet på paraden - "invaderede" kælderrummet ved siden siden af Torbens Hyggelige jagtstue, hvor vi indtog vore medbragte madpakker under hyggelige og "snakkesalige" former.
Formanden takkede dagens 3 jagtværter for en god dag - med en god skudstatistik - og overrakte dem hver "den obligatoriske takkeflaske", hvorefter vi ønskede hinanden godt nytår og tog hver til sit.
Fotos: Kaj Martinusssen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19. december 2018:
"Juleoptakt" med råhygge og masser af vildt, - også noget på paraden
Det blev en af de helt gode dage med ikke færre end 18. deltagere, frisk vind, men tørvejr.Traditionen tro startedes med kaffe og rundstykker i jagthytten, hvorefter "K.A." holdt parolen. Vi startede med andehullet på sydstykket. Her blev der lettet en 15-18 gråænder, men kun afgivet et (forgæves) skud til en. Derefter blev mosen drevet af, og her var der for alvor "gang i den". Klaus Boll nedlagde et dyr, Kim Christensen en sneppe og Karl Aage Kannegaard en fasankok. Derudover lettede der 4 dyr, der gik over skellet samt 8 fasankokke og en høne samt en sneppe, der alle fløj "bagud". Der blev afgivet en del skud, men alligevel kun de tre stykker vildt på paraden.
Efter mosen holdt vi en "anti-dehydreringspause" i "laden", inden vi tog tilbage til jagthytten hvorfra alle, der havde lyst og var godt gående, tog til Nordstykket, mens de resterende hjalp med at rigge til til "dagens højdepunkt": hvor foreningen var vært med en gang pølser med tilbehør samt en juleøl og en dram. Karl Aage havde medbragt en stor kulgrill, hvilket gjorde pølserne ekstra lækre.
På nordstykket blev der lettet et dyr, en fasankok og en hare, - men ingen skud afgivet.
Efter rigtigt hyggeligt samvær og snak omkring bålstedet gik vi indenfor i varmen for at nyde pølserne m.v.. Vi sang en sang, og Ole Bisp røgtede på vanlig hyggelig og morsom vis hvervet som jagtfiskal, inden vi ønskede hinanden glædelig jul og tog hver til sit..
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19. december 2018:
Jule- & nytårshilsen fra Jægerforbundets formand. - Læs
her.

09. november 2018:
"Store plantedag - Plant for vildtet"
Ti raske mand, m/k, mødte op til en god sags tjeneste for at plante de vildtplanter, vi har modtaget fra ordningen "Plant for vildtet". Ifølge bestillingen og fakturaen skulle der være 250 åplanter, - men i praksis var der mange flere. De omfattede Sargentsæble, havtorn, Hvidtjørn, Blågrøn riose, Æblerose og Syren.
De blev plantet omkring remisen ved stige 7 og omkring den store remise ovenfor andehullet - og den sidste rest i det levende hegn ved stige 8.
Stor tak til Karl Aage, K.A., Tina, Preben, Jørgen, Klaus, Ole, Tommy og Stig for den store indsats !
Her nogle fotos af de glade plantører - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19. oktober 2018:
Pragtfuld invitationsjagt

Vort gode medlem Leif K. Jensen havde inviteret foreningen på jagt på sit dejlige revir ved Pederstrup og "Kringlen". Og sikke en jagtdag, det blev ! beretter Jørgen Madsen. Dagen startede med, at Leif og hans kone Ruth inviterede på et overdådigt morgenbord med alt, hvad hjertet kan begære: Forskellige slags pølser, dyrekød, gravad laks, røget dyrekølle, ost, marmelade, rugbrød, franskbrød og rundstykker. STOR TAK til Leif og Ruth for både traktementet og det store arbejde, Ruth havde haft med at stille det an !
Der deltog 12 mand, der startede med såten ved andesøerne ved Pederstrup og dereftetrde to såter ved "Kringlen". Efter frokost tog man til et nyt revir, som Leif har fået. Her "manglede" der dog 4 mand, der var nødt til at tage hjem efter frokosten.
Dagens samlede udbytte blev 2 stk. råvildt (nedlagt af h.h.v. Kaj Martinussen og Jesper Sørensen, 1 hare (nedlagt af K.A. Hansen) og 1 fasankok (nedlagt af Stig Troelsen).
Dagen sluttede med den fornemme parade på dette nye revir.

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

01. oktober:
Pragtfuld premierejagt

Det smukke sensommervejr med sol og kun let vind dannede den smukkeste og bedste ramme om foreningens premierejagt. 15 jægersmænd, heraf 4 med hunde og tre med jagthorn,deltog i den traditionsrige premierejagt.
På parolen lød det bl.a., at der af råvildt kun måtte skydes lam, da disse stadig er så små, at råernene har mælk i patterne, og derfor ikke skal skydes væk fra lammene. Der måtte ej heller skydes buk, da der var nedlagt 3 bukke i bukkesæsonen.
Efter parole på pladsen ved maskinhuset drev vi remisen omkring jagthytten af. Her var der dog intet "hjenmme". Turen var derefter kommet til at entre jagthytten for at at nyde den medbragte kaffe og foreningens rundstykker, ledaaget af en forsinket "parolebitter".
Vi blev herefter delt i 2 hold, hvor det ene drev det levende hegn op mod andehiullet på Nord af og det andet kørte til den gule gård og drev remisen der af. - På vej til remisen så "hold 2" to stk. råvildt, der drog af med retning mod vandhellet, - men de var væk, da "hold 1" kom til vandhullet. I remisen blev der lettet 3 stk. råvildt, som der ikke blev skudt til.
Ved sydstykket tog vi først andehullet. Der lettede 3 gråænder, hvoraf der kun blev skudt til den ene. Den faldt i et enkelt skud !
Derefter drev "hold1" "Oles remise" af. De lettede en fasankok, som der ikke kunne skydes til. "Hold 2" dækkede den nederste del af mosen af, men desværre blev drevet sat i gang, inden "hold 1" var kommet over og dække siden af. Der blev lettet et stk. råvildt, der frit løb ud på den udækkede side. Der blev lettet yderligere 2 fasankokke og hørt en mere, men ingen skud afgivet.
Vel tilbage ved jagthytten tændte vi bålet og sad og fik en hyggesnak, inden vi gik indendøre, hvor vore madpakker "vederfaredes fuld retfærdighed", inden jagtfiskalen  takserede dagens iagttagelser.
Vi havde hele dagen fornøjelsen af at have selskab af Troels Romby Larsen, "Jæger"s lokalredaktør, der bevæbnet med fotoapparat og notesblok fulgte os med henblik på at lave et lille "essay" om foreningen.
Dejligt igen at være ude i det smukke terræn, blandt gode jægervenner og i smukt sensommervejr !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. -
Fotos: Troels Romby Larsen (med tak !)

16. september 2018:
Så blev "sæsonen" skudt i gang - Andejagt på foreningsreviret

Så er "den lille" jagtsæson begyndt, hvilket vi markerede med en lille ande- og agerhønsejagt. 17 forventningsfulge nimrødder mødte frem og startede dagen hyggeligt over kaffe og rundstykker i jagthytten. Vi havde den glæde at se tre nye medlemmer iblandt os, som vi håber at komme til at meget mere til hen over sæsonen.
Ved 9.30-tiden brød vi op, og kørte i så få biler som muligt til syd-styykket, hvor vi efter jagtudvalgets nøje planlagte strategi omringede andehullet. Alt virkede perfekt, - blot var der ingen ænder "hjemme". Kun en enkelt grønbenet rørhøne, som der selvsagt ikke blev skudt til. Der blev lettet en fin gammelrå, der adstadigt trak ind i mosen. - Derudover var det en glæde at se så meget frisk fod der var efter både kronvildt, dåvildt og råvildt. Det tegner godt for riffelpuljen.
Derefter forsøgte de mest friske sig med en trampejagt efter bekkasiner ned over den grønne eng ved siden af mosen. Ej heller nogen bekkasiner "hjemme". Imens hvilede "de gamle" benene i stakladen, hvor der blev til til en "anti-dehydrerings-pause", da bekkasinjægerne "kom hjem"..
Tilbege ved "P-pladsen" deltes man igen i to hold, hvor de unge og friske tog en gang trampejagt efter agerhøns, mens de øvrige gik til jagthytten og tændte op i bålet og gjorde klar til parade og frokost, når "agerhønseholdet" kom tilbage. - Det viste sig, at der desværre heller ikke var nogen agerhøns "hjemme", men til gengæld lettede man en ræv og tre harer. Havde man grebet "taktikken" lidt anderledes an, var der formentluig blevet skudchance til ræven.
Da vi var bænkede omkring bålet aftaltes, at de, der havde lyst, kunne tage på aften-andetræk på sydstykket, hvilket der efter hjemkomst blev udsendt mail om til alle medlemmer.
Der sluttedes af med hyggelig madpakke-spisning i jagthytten, hvor også dagens jagtfiskal takserede dagens forskellige forséelser.
To mand - Karl Aage og K.A. - forsøgte lykken med andetrækket om aftenen. Der kom en flok på 4 krikænder, hvoraf de 2 faldt ned i 2 velrettede skud. Så det må siges, at dagens skudstatistik var overordentlig fin.
Dejligt, at der nu er "taget hul på" jagtsæsonen. Vi kan næsten ikke vente på, at det skal blive den 1. oktober.

Klik på det enkelte billede herunder for at se det i stor størrelse.

05. marts 2019:
Godt kredsmøde

Foreningen var repræsenteret med 3 mand ved årsmødet i Kreds 3. Det var et stille og roligt møde, hvor det vedtoges, at kresbestyrelsen skal fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet om, at DJ skal optage forhandlinger med et anerkendt og egnet forsikringsselskab om at tilbyde danske jæger påm jagt i udlandet ulykkjes-/ansvarsdækning både FØR, under og EFTER selve jagten. P.t. er der kun dækning under selve jagten.
Ligeledes afventes med spænding, hvad Strukturudvalget kommer frem med af udspil til repræsentantskabsmødet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. februar 2019:
Brev til Jægerforbundets strukturudvalg

Fotranlediget af debatten ved Jægerråd Syddjurs' årsmøde (se herunder), har vi d.d. skrevet til Strukturudvalget og givet udtryk for vore betænkeligheder og advarsler. - Læs henvendelsen
her.

05. februar 2019:
Jægerråd Syddjurs' årsmøde

Der var 31 deltagere til Jægerråd Syddjurs' årsmøde i Jagtens Hus Kalø, incl. jægerrådsbestyrelsen og foredragsholderne.  Heraf var de 7 fra Elsegaarde Jagtforening, - ja faktisk reelt 8, idet jægerrådsformand Poul Arne Nielsen jo også er medlem af Elsegaarde Jagtforenin. - Dv.s.overt en fjerdedel af deltagerne (25,8 %), - ikke så ringe endda.
Aftenen indledtes med et indlæg af bestyrelsesformand for Nationalpark Mols Bjerge, godsejer Jørgen Blak (billedet herover). Han fortalte om NP's opståen, virke og visioner m.v..: Bemærkede,. at han  havde sagt ja til ministerens henvendelse om at påtage sig opgaven som bestyrelsesformand, fordi han mente, at det var vigtigt, at der sad en landmand og jæger i formandsstolen. - Tak for det udsagn ! - På spørgsmål svarede han bekræftende på, at NP ser positivt på evt. gen-introducering ag af urfugl i Mols Bjerge, ligeledes at NP-bestrelsen/-administrationen ser den omfattende mountain-bike scykling udenfor anlagte ruter, og dermed i vildtets leve- og yngleområder samt på private arealer, som et problem, - men umiddelbart lød det ikke som om, man har forsøgt at gøre noget for at forhindre/begrænse det. det virkede som om, Jørgen Blak tog opfordringen til at kontakte mountainbike-organisationer herom til sig.
Næstformand i DJ's strukturudvalg, Ove Dam Hedegaard, jæger- rådsformand i Norddjurs, fortalter om Strukturudvalgets opgaver, kommissororium og intensioner. Dette blev imødegået af flere indlæg fra salen (bl.a. fra os), der advarede om, at man skal passe på ikke at gøre "vejen fra fra bund til top" større, uagtet at det modsatte er hensigten. Her henvistes bl.a. til kommunalreformen 2007. Der blev kraftigt advaret mod nedlæggelse af Jægerrådene samt mod nedskæring ag deltagerantallet ved repræsen- tantskabsmøderne.
Dette har efterfølgende medført, at vi, Elsegaarde Jagtforening, har skrevet til Strukturudvalget og advaret herimod. Se vores skrivelse
her.
Som jægerrådets repræsentanter til repræsentabntskabsmødet valgtes Christian Gøthche, Rævestiens Jagtforening, og Jørgen Brøgger, Elsegaarde Jagtforening. Øvrige pladser er p.t. vakante.
Klikm påm det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

02. februar 2019:
Første ræv nedlagt i februar-reguleringen

Kl. 08.35 i morgens nedlagde Morten E. Andersen denne ræv fra stige 8. - Læs Mortens historie her.

31. januar 2019:
Pragtfuld !Afslutningsjagt!

Det blev en rigtig dejlig afslutning på jagtsæsonen 2018-19. Vi så/lett3ede ialt 8 stk. råvildt, 8 fasaner, 2 snepper og 1 bekkasin.
Det var rigtigt "vinter-jagtvejr": Let snefald, 0 gr., frisk vind og glimtvis svag sol. Koldt, men skønt.
Traditionen tro startede vi dagen med kaffe og rundstykker i jagthytten, hvorefer vi begav os til sydstykket, hvor vi drev mosen af. Her fløj der en del fasaner bagud, som fik nogle hilsener med på vejen, men kun en enkelt af dem, en kok, lod sig overrumple af et sikkert skud fra vores gæst Rasmus. Der kom 4 stk. råvildt bagud i ret stor fart, passerede driverkæden, uden at der blev skudt til dem. Den ene - et bukkelam - sprang ned i grøften ogt fortsatte sit løb bagud. Den så ikke broen over grøften, den var dækket af siv, så bukkelammet løb panden direkte ind i broen og knækkede halsen. Død uden et eneste hagl ui kroppen. Var den ikke rendt ind i broen, var den efter al sandsynlighed omkommet alligevel, idet der stod ikke mindre end to mand klar med bøssen i anslag.En sneppe fløj bagud og belv ikke skudt til, mens en anden fløj ud på østsiden af modesn, men fortsatte sin zig-zag-flugt efter 2 forbiere.
Vel tilbage ved P-pladsen ved Colindseje, drog alle frisk-gående videre til nordstykket,hvor de ved andesøen lettede en enkelt bekkasin og i det levende hegn ned mod Colindseje yderligere 4 stk. råvildt og 4 fasaner, - hvoraf en enkelt h'øne måtte lade livet.
mens alle de friske var på Nord, fik vi andre tændt op i bålet og fik en godt jægersnak over en enkelt  øl Da "nordholdet" var vel tilbage blev der afhjoldt parade og auktion over vildtet, der blev blæst "Syrets død", "Jagt Forbi". og "Frokostsignalet", hvorefter vi tak indendørs i varmen i jagthytten og nød viore medbragte madpakker, inden Ole Bisp på vanlig lun måde røgtede hvervet som jagtfioskal. det var meningen, at vi skulle have sunget en sang, men der var for mørkt til aty vi kunne se teksten.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. januar 2019:
Første stk. råvildt i riffelpuljen 2018-19 på Nordstykker nedlagt

Det første stk. råvildt på Nordstykket i riffelpuljen 2018-19 blev nedlagt i morges af Kim V. Larsen. - Stort tillykke til Kim !
Læs om Kims oplevelse
her.

28. november 2018:
450 pile-siklinger plantet

Vort ihærdige jagtudvalg har igen været i felten og ydet en stor indsats for at gøre vores dejlige revir endnu bedre. Der blev i dag plantet 450 pilestiklinger, 50 % energipil og 50n % gråpil.De blev plantet omkring vandhullet på nordstykket og langs grøfterne på sydstykket. Samtidig blev alle fodertønder efterset og fyldt op. Det var en lang og meget kold dag, hvor der blev gået ca. 6 km. i det tunge terræn.
Endnu en gang en rigtig stor tak til jagtudvalget !

27. november 2018:
Første stykke vildt i riffelpuljen 2018-19 er nedlagt

Læs me mere
her

11. november 2018:
Hyggelig invitationsjagt

Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger havde inviteret til jagt på deres fælles revir ved Holme. Der deltog ialt 10 jægersmænd, der trodsede det kraftige regnvejr, der havde været om morgenen, - men som heldigvis stoppede ved 9-tiden, - som jagten startede kl. 09.30. - heldigt - og dejligt !
Der blev taget 4 såter og bl.a. set 1 fasankok og nogle høner samt 4 harer, - plus ca. 200 gæs, der sad på det, der kaldes "brakken", men som selvfølgelig lettede, da vi nærmede os. I den sidste sår, "trekanten ved sommerhusene" (der i år er tilsået med olieræddiker) blev der skudt forbi til an fasanhøne og en hare. - Var der således ikke noget på paraden, var "den sidste såt" heldigvis også "den sikre såt". Her bød dagens jagtværter på pølser m.v,. tilberedt over bålstedet i "skoven" (gode traditioner er gode at pleje og vedligehiolde - tak !). - Bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen takkede på foreningens vegne dagens værter og overrakte "de obligatoriske flasker". Lad billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte for at se det i stor størrelse.

Til højre:; "Naturens forunderlige verden" - det er jo nærmest et helt kunstværk.

17. oktober 2018:
Duetræk i flot morgenvejr

Det første forsøg med duetræk afholdtes med deltagelse af 3 jægere. Dagens eneste udbytte var en smuk norgenstund. K.A. Hansen beretter, at der blev set en del duer, men da der ingen vind var, trak de ikke, så der blev ikke skudt til nogen af dem. Der blev også set et par store flokke gæk, men de var desværre for højt oppe.
Der er desværre ingen billeder fra dagen.

26. september 2018:
Fodertønder efterset iog klargjort

Vort utrættelige jagtudvalg har igen væet i aktion. I dag har de - godt hjulpet af vores jagtvært, Thomas, - været rundt og efterse og opfylde alle fodertønder på reviret. Udover opfyldningen står der også en lagertønde med ekstra korn hvert sted. - Vi er klar til at hjælpe vildtet gennem den tilstundende vinter. - Stor tak til jagtudvalget !

12. august 2018:
Den årlige sekskant-skydning

Sekskant-skydningen i år  holdtes på skeet-banen i Agri med Mols-Rønde Jagtforening som arrangør. Desværre lykkedes det ikke vore skytter at forsvare den sølvmedalje-plads, de vandt sidste år. Elsegaarde Jagtforening kom ind på 4. pladsen - een enkelt due mindre end Rosenholm, der løb med bronzemedaljerne, - og 6 duer efter Feldballe Jagtforening, der løb med sølvmedaljerne. Mols-Rønde "udnyttede groft hjemmebanefordelen" og var en suveræn vinder med hele 66 duer (10 mere end Feldballe). - Men en dejlig dag -  lige indtil vi skulle til at skyde. Da begyndte regnen at styrte ned (var der nogen, der sagde unfair konkurrence ?).
I opvarmningsskydningen måtte der omskydning til blandt 4 skytter, der alle havde skudt 8 duer, heriblandt vor egen Søren Lund, - Søren blev også vores bedste skytte i hovedskydningen med 21 duer. På billedet herover ses Søren Lund under opvarmningskonkurrencen.

Holdet starter fra det høje tårn

Ventetid "på 1. parket" - inden regnen begyndte

Erik Lykke fra Mols-Rønde Jagtforening holder "parolen"

08. august 2018:
Medlemsbrev til alle medlemmer, - med remindere iog nye oplysninger. - Læs her.

05. september 2018:
Vi arrangerer besøg på hjorte- og vildsvinebanen i Grenaa.
Træning i skydning til løbende vildt, - ikke fordi vi mener, at man bør skyde til løbende vildt, men hvis yuheldet er ude, er det godt at have øvet sig. - Læs nærmere
her.

04. juni 2018:
Buk nr. 3 nedlagt på Colindseje

Så faldt sommerbuk nr. 3 på foreningsreviret på Colindseje. Kl. 06.35 fra stige 8. Bukken gik i den nye fodermark i kanten af den remise, hvor stige 7 står.
Dermed er de to bukke, der måtte nedlægges på sydstykket nu nedlagt, men der er jo stadig en mulighed tilbage på nordstykket, så der er al mulig grund til fortssat at ønske alle tilbageværende i bukkepuljen  al mulig"Knæk og Bræk"
Den heldige jægersmand var Jørgen Brøgger. - Læs beretningen om Jørgens oplevelse
her.

26. maj 2018:
Så faldt sommerbuk nr. 2 på foreningsreviret "Colindseje

Den heldige nimrod var morgenfriske Kim V.Larsen. - Læs Kim's beretning om morgen- oplevelsen her. - Vi ønsker stort TILLYKKE til Kim !

25. maj 2018:
Danmarks Jægerforbund er med på Naturmødet 2018 i Hirtshals
Miljøminister Jakob Ellemann- Jensens første besøg på Naturmødet var Jægerforbundets talt.

Læs mere
her - og se video af ministerens besøg samme sted.

16. maj 2018:
Første sommerbuk på Colindseje nedlagt på premieremorgenen

Den første sommerbuk 2018 på foreningsreviret Colindseje blev nedlagt af Preben Kristensen på premieremorgenen, kl. 07.00 fra stige 7. - Vi ønsker stort tillykke til Preben !
Læs Prebens beretning om den dejlige morgenstund
her