Skriv en tekst her
AKTUELT

11. september 2020:
Jón fik alligevel begge mårhundene

Da Klaus Boll og K.A. Hansen i dag var ude at fodre, fandt de ved remisen ved stige 2 en død mårhund, tydeligt død af et vom-skud. Der er ingen tvivl om, at det er "den anden" mårhund, som Jón Hjaltason skød til onsdag aften. Den er løbet ca. 200 m., inden den er forendt. - Den mårhund, Jón skød onsdag aften var en stor fed han, så Jón vurderede, at den anden nok var tæven. Det var det bare ikke. Det var også en han. Så der er næppe tvivl om, at der også er en tæve i området (mindst en). Lad os håbe, at en af deltagerne i riffelpuljen får held til også at nedlægge den (eller flere) inden så længe. - Igen et stort tillykke til Jón.

Vores gode jagtvært på "Colindseje", Thomas, tog disse to billeder af den fundne mårhund, der  helt sikkert er Jóns nr.2 samme aften:

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

09. september 2020:
Første stk. vildt nedlagt i riffelpuljen, - stor fed mårhund

Jón Á. Hjaltason  havde sat sig tilrette i stige 3, hvorfra han så to store mårhunde efterstræbe en rå med lam. Jón nedlagde resolut den ene, og skød også til den anden, der imidlertid forsvandt op mod remisen ved stige 2. Ved skuddene kom der også en ræv frem, der ligeledes "lurede på" rålammet, men som også "tog benene på nakken". Klokken var 20.22, da Jón nedlagde mårhunden, der var en stor fed han.
Stort tillykke - og tak - til Jón !

22. august 2020:
Vildt på reviret

Per Bisgaard tilbragte lørdag aften i stige 3 på nordstykket i håb om at få en mårhund i kuikkertsigtet. Det skete nu ikke, men Per havde fornøjelsen at se meget andet vildt: 2 rålam indenfor 50 m. sfatand, 2 harer, også tæt på, og en stor flok duer - anslået ca. 200 stk. - over området af flere omgange.
Dejligt at konstatere her op til jagtsæsonen. - Tak til per for "rapporten".

03. august 2020:
Find lækre vildtopskrifter

agerhøne i hvidvin, fløde og estragon

Vildtkød er en fremragende, sund og lækker spise. I bestræbelserne på at fremme anvendelsen af vildt i de danske køkkener og på de danske spiseborde har Jægerforbundet lagt en række lækre opskrifter på forbundets hjemmeside. - Se dem her.

22. juli 2020:
Covid19, - retningslinier for håndtering af nedlagte vildmink

Miljø- og Fødevareministeriets afdeling for  arter & naturbeskyttelse har udsendt retningslinier for korrekt håndtering af nedlgte vildmink. - Læs
her

19. juni 2020:
Nye natur-nationalparker skal fremme ny natur.

Regeringen har stillet forslag om etablering af to nye natur-nationalparker på tilsammen 1.900 hektar, - nærmere bestemt i Fussingø Statsskovdistrikt og i Gribskov i Nordsjælland.
Læs mere
her.

19. juni 2020:
Vildtudbyttestatistikken for 2019-20 er nu udkommet.

Se den
her.

15. maj 2020:
Tårne lagt ned -stiger rejst i stedet

Vi har desværre måttet konstatere, at vores fire tårne på "Syd" har været opstillet efter reglerne om skydestiger og ikke i henhold til reglerne om -tårne. Derved var vores tårne desværre ulovligt placerede. Det har vi selvsagt straks taget konsekvensen af,  og tårn 6, 7, 7 A og 9 er nu lagt ned. I stedet er der ved nr. 7 A og 9 opsat nye, lovlige stiger med sæder, der kan dreje 360 grader rundt, bøjlerne kan justeres, så de passer den enkelte. Sæderne er låst i venstre side, så når man sidder i stigen, skal låsepalen lige løsnes, inden sædet kan drejes rundt.
Hermed kan alle i bukkepuljen 2020 nu trygt "søge Diana's gunst" uden frygt for, om man nu er på den rigtige side af loven.
Vi ønsker stort "Knæk og Bræk" til alle i puljen !

P.S.: STOR TAK til Klaus, K.A., Tina, Preben og Georg, der i stor hast og med stor arbejdsmæssig indsats leverede det manuelle arbejde, der dermed sikrede, at vi har rent mel i posen  til premierejagten i morgen.

03. april 2020:
Inspiration

Hvad med at forene det fornøjelige og sunde med det mulige i disse "Corona-tider" ?
Vi er jo mange, der "har fået foræret nogle ekstra, gratis fridage" i forbindelse med den aktuelle Corona-situation. Så hvad med at benytte dette til at tage på krage-regulering på fotreningsreviret på Colindseje. Samtidig med at det kan være fornøjeligt, er det også sundt med frisk luft. Det har vi alle behov for. Sammenholdt med den jagtlyst, vi alle har, kan det hele jo "gå op i en højere enhed".
Som tidligere oplyst har vi tilladelse til kragereguering her til og med april måned. Og som også tidligere oplyst, har foreningen investeret i en krageugle og et antal lokkekrager, der altsammen er til medlemmernes frie disposition.
"K.A." fra jagtudvalget tog i dag dette "inspirationsbillede" af uglen og en af lokkakragerne. Det vil være rigtiog fint, hvis DU er den næste, der benytter dem.

26. marts 2020:
Så faldt den første krage i kragereguleringen på Colindseje.

Per Bisgaard forsøgte sig med krageregulering fra tårn 7 A i dag fra morgenstunden og indtil kl. 12.00. - Per beretter:
"Så lykkedes det sg'u.
Jeg fik min første krage. Der kom to krager flyvende og ville hen og genere den udstoppede spurvehøg, jeg havde sat op, og bum, så havde jeg en krage på cv'et Herligt ! Vi ses !
VH
Per"

STORT TILLYKKE TIL PER !
Desværre fik Per ikke taget et billede asf kragen (han skar brystfilétterne af, og skal have dem at spise i week-enden). - Så stedet må vi "nøjes med" denne tegning.

22. marts 2020:
Individuelt lystfiskeri i Rosenholm Å, - nu også efter (signal.) krebs
Således tilskrevet alle medlemmer d.d.:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.
Kære alle.
I det nyligt udsendte forårs- /sommerprogram 2020 skriver vi, at der vil være mulighed for individuelt Å-fiskeri i den del af Rosenholm Å, der grænser op til vores foreningsrevir (syd) fra og med den 16. juli (når bukkejagten er slut).
På given foranledning er det besluttet, at der må fiskes i åen allerede fra nu af til og med den 10. maj, derefter skal der være ro på reviret, indtil bukkejagten starter den 16. maj. - Lystfiskeriet må genoptages fra og med den 16. juli.
Nu også mulighed for krebse-fiskeri.
Morten E. Andersen har gjort os opmærksom på, at Rosenholm Å løber sammen med Alling Å, der er stærkt "forurenet" af signalkrebs. Signalkrebs er som bekendt en invasiv art, der truer vores naturlige bestand af flodkrebs. Det er derfor besluttet, at der - i samme perioder - også må fiske efter (signal-)krebs i åen. Dette kan f.eks. gøres med krebsetejner, -brikker eller -ruser. På den måde, at man kan sætte sin tejne/brik/ruse den ene dag og røgte den den næste.
Der må ikke anvendes åleruser (kun krebseruser).

Som også anført i forårs-/sommerprogrammet, skal man melde til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud, således at vi altid ved, hvem der er på reviret hvornår, og så det kan koordineres med, hvis der også er nogle ude på mårhunde- eller krageregulering.

Udover at krebs jo er en lækker spise, så er det samtidig bekæmpelse af en invasiv art, og dermed "går det hele jo op i en højere enhed".
"Knæk og Bræk" til alle, der vil forsøge sig.

Med jægerhilsen
Elsegaarde Jagtforening

www.elsegaarde-jagtforening.dk

08. marts 2020:
Jagtforeningernes salon- skydning
"Tæt løb" gav sølvmedal- jer til Elsegaarde Jagt- fore ning

Sølvmedaljevinderne

Heldigvis nåede man at afvikle den årlige salonskydning mellem jagtforeningerne inden Danmark blev lukket totalt ned p.g.d. Corona-virus epidemien.
Ialt 51 skytter deltog, og der blev ialt affyret 1.02 skud, inden resultaterne kunne offentliggøres. - Desværre mått6e vi aflevere pokalen for bedste resultat i hioldkonkurrencen, som vi vand sidste år, men det var med "kamp til strregen".. Tiirstrup-Hyllesteds Hols 2 og vort Hold 2 skød begge 430 points, hvorfor placeringen som nr. 1 og 2 måtte afgøres ved antal x-tiere. Og her trak Tirstrup-Hyllested det længste strå med 11 mod 6 af vores af slagsen. - resultater iøvrigt:
Holdkonkurrence (5 bedste):
Nr. 1: Tirstrup-Hyllested. Hold :, 430/11X
Nr. 2: Elsegaarde, Hold 2: 430/6X
Nr. 3: Boeslum, Hold 2: 4527//4X
Nr. 4: Boeslum, Hold 1: 420/7X
Nr. 5: Rosenholm, Hold 2: 420/3X
Individuelt (3 præmiegivende):
Nr. 1: Sille Mortensen, Tirstrup-Hyllested: 148/6X
Nr. 2: Georg Sand, Elsegaarde: 146/3X
Nr. 3:Morten Alsing, Boeslum: 146/1X
Holdskytter:
Boeslum Jagtforening: Morten Alsing: 146/1X
Elsegaarde Jagtforening: Georg Sand: 146/3X
Rosenholm JagtforeningThomas Bang: 142/2X
Tirstrup-Hyllested: Sille Morten sen, 148148/6X
Børnekonkurrence:
Nr. 1:Tirstrup-Hyllested, Hold 6: 415/5X
Ntr. 2: Rosenholm, Hold 4: 406/4X
Nr. 3: Boeslum, Hold 4 404/4X
Bedste individuelle børneskytte:
Rigmor Nielsen, Tistrup-Hyllested: 143/1X

Tak til alle for en dejlig dag ! - Tak til dagens arrangør, Boeslum Jagtforening - Tak for indsatsen til vore egne skytter - og TILLYKKE til alle præmiemodtagere !
Herunder nogle stemningsindtryk fra den vellykkede dag. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

04. februar 2020:
Højaktuelt Jægerrådsmøde med god deltagelse, - fra Else- gaarde Jagtforening.

I alt 31 jægere, m/k, var forsamlede til Jægerråd Syddjurs’ årsmøde; heraf ikke mindre end 12 fra Elsegaarde Jagtforening, - ja, 14, hvis vi tæller jægerrådsformanden og mårhunde-indlægsholder Morten E. Andersen med. De er jo begge medlemmer af foreningen

Alle de eksterne indlæg var særdeles interessante og tankevækkende. Ikke mindst Carsten Riis Olesens indlæg om råvildtsituationen.

På selve årsmødet var der udover formandens beretning også indlæg fra kredsformand Reidar Lænø og HB-medlem Torben Schultz Jensen. Formanden blev genvalgt. Til repræsentantskabet valgtes vores egen formand, Jørgen Brøgger, som delegeret og Georg Sand som evt. suppleant.

Efter årsmødets officielle afslutning fik de to formandskandidater til DJ, der stiller op ved repræsentantskabsmødet, nuværende Formand Claus Lind Christensen og udfordrer Jesper Lindgaard lejlighed til at præsentere sig.

Der var en del spørgsmål og kommentarer under alle tre ”afdelinger”, - de eksterne indlæg, selve årsmødet og de to kandidaters præsentation.

Se foreningens efterårsprogram 2020 her

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2020 her

15. september 2020:
Hyggelig og udbytterig træningsaften på hjorte- og vildsvinebanen

Aftenarrangementet med træning i skydning til bevægeligt mål havde deltagelse af 7 medlemmer, der alle havde både en hyggelig og meget udbytterig aften. Vi anbefaler absolut IKKE vore medlemmer til at gå ud og skyde til løbende vildt. Det mener vi faktisk heller ikke, at der er nogen blandt vore medlemmer, der kunne finde på, - MEN er uheldet ude og man kan blive nødt til at skulle gøre det, er det en rigtig god ting at have øvet sig. Og det gjorde de syv deltagere til fulde, - samtidig med megen god hyggesnak i "venteværelset" indimellem turene på standpladsen.
Som nævnt en rigtig god og hyggelig aften. Det kan undre, at der ikke var flere, der der havde mod på at "prøve kræfter" med hjorten og grisen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

31. august 2020:
Jamen, kan det da virkelig være sandt ? - Er det virkelig jagtens minister, der behandler de danske jægere sådan ?

I forbindelse med regeringens nu fremsatte finanslovsforslag har miljøminister Lea vermelin foreslået jagttegns-afgiften hævet med 30 %. Kan det da virkelig være rigtigt, at jagtens minister vil straffe de danske jægere økonomisk helt uden grund ? Og helt uden at oplyse, hvad denne øgede statsindtægt skal anvendes til !
Efter min personlige opfattelse har miljøministeren siden sin start udvist total mangel på viden om og indsigt i jagtens verden. Og endnu værre: Viser heller ikke tegn på hverken lyst eller vilje til at sætte sig ind i denne del af ministerens resort-område.
Jørgen Brøgger
Læs om ministerens forslag
her.

22. august 2020:
Bronzemedaljer til Elsegaarde Jagtforening ved årets sekskant-skydning

Årets 6-kantskydning afvikledes på flugtskydningsbanen i Falkær med Rosenholm Jagtforening som arrangør. Vort hold, der sikrede sig bronzemedaljerne, bestod af Søren Lund, Jón Á. Hjaltasom, Morten Egtved Andersen, Mikkel P. Gregersen og Poul Arne Nielsen.
Der måtte omskydning til mellem Feldballe og Trrstrup-Hyllested for at få afgjort 1. og 2. pladsen, da begge havde skudt 61 duer i 75 skud. Det blev Feldballe, der løb med 1. pladsen for 61 duer i omskydningen, mens Tirstrup-Hyllested "kun" præsterede 56.
Vort hold på bronzepladsen skød 55 duer i 74 skud.  På 4.pladsen kom Boeslum med 54/75, Rosenholm (på hjemmebane !) besatte 5. pladsen med 50/77 og nr. 6 blev Mols-Rønde jagtforening med 41/75.
Her nogle stemningsbilleder fra dagen - med vore egne skytter i aktion. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. august 2020:
Høst-mårhunderegulering

Vores gode jagtvært, Thomas, havde meddelt, at "de" i dag ville høste rugen på sydstykket ned mod brakken mellem kl. 16.00 og 18.00. Tor "var på plads" i stige 7 og så en smalrå og en ræv samt 4 fasanhøner forsvinde ud af kornet, men ingen mårhund.
Fra kl. 18.00 ville "de" høste på nordstykket, nærmere betegnet bygmarken ned mod søen. Her var Tor og Jørgen på plads i h.h.v. stige 3 og 4. De så intet, men mejetærskerføreren, Ole, fortalte, at mårhunden var der. Den var gået ud af stykket på den modsatte side af læhegnet med stigerne, ned mod søen og så drejet op ad bakken og ind på nabostykket. Men den var der ! Desvlærre nåede "de" ikke at høste den sidste del af marken over mod læhegnet med stigerne, før duggen faldt., Ærgerligt; der munne måske også have været mårhund i den del. Under alle omstyændigheder har vi nu fået bekræftet, at der stadig er mårhunde på reviret.
Her er nogle dejlige stemningsbilleder fra den dejlige (iog meget varme aften med solen "lige på") sommeraften. Klik på det enkelte foto for at se dt i stor størrelse.

04. august 2020:
Nye regler for riffelprøve

Der er kiommet nye regler for aflæggelse af riffelprøve. - Læs mere
her

03. august 2020:
Høst-mårhunderegulering.

Vi har d.d. tilskrevet vore medlemmer således:

"Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening
Kære alle.
Vi har fået en aftale med vores gode jagtvært på Colindseje, Thomas, om, at når han skal i gang med at høste sine forskellige marker, giver han os et praj på forhånd. Så vil vi se, om vi kan samle "en håndfuld" interesserede medlemmer hver gang, - til at "postere" rundt om den pgl. mark for at se, om der skulle komme mårhund(e) ud, - for så at forsøge at "gøre kort proces".
Alle medlemmer kan deltage, - men vi vil godt have en forhåndsmelding om hvem, der gerne vil være med hertil ? så vi kun skal kontakte de interesserede, når det er aktuelt.
I første omgang drejer det sig om rapsmarkerne, hvor der kom mårhunde ud sidste år. De skal efter planen høstes sidst i denne uge, - men vi får nærmere besked, når det ligger fast, - og vil så straks underrette de, der er interesserede i at være med i ordningen - "mårhundebanden" kan vi jo f.eks. kalde det.
Der vil hovedsagelig være tale om regulering med haglbøsse, men også mulighed for enkelte riffelskytter.
Hvis du er interesseret i at være med, så svar omgående tilbage på denne mail Så kontakter vi alle interesserede, hver gang, det er aktuelt (selvfølgelig kan alle interesserede ikke hver gang, men netop derfor er det jo godt "at have nogen at tage af"). Så som sagt: Giv en tilbagemelding, hvis du vil være med.

Jægerhilsen
Elsegaarde Jagtforening

www.elsegaarde-jagtforening.dk"

30. juli 2020:
Lang ventetid på våbentilladelser

Har du købt ny riffel og venter på våbentilladelse fra politiet, må du væbne dig med tålmodighed. - Læs mere
her.

13. juli 2020:
Sommerhilsen fra landsformand Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
Læs her.

07. juli 2020:
Ny direktør i Danmarks Jægerforbund

Læs
her.

13. juni 2020:
Hyggelig familie-fisketur i pragtfuldt sommervejr

20 mand, m/k, - heraf 7 børn - havde besluttet sig for at deltage i foreningens familie-fisketur til til Moesholm Put & Take. Det blev en aldeles dejlig dag med det skønneste sommervejr, - bortset fra det rent fangstmæssige. Nattens regnvejr havde ellers sat optimismen i vejret med håb om, at det ville hjælpe på fiskenes bidelyst ovenpå de seneste dages høje temperaturer. Dette håb blev ikke mindre af at se, at nogle af de, der var kommet tidligere end os, havde haft nogle rimeligt fine fangster (vi fik så senere at vide, at nogle af dem var startet kl. 05.00, hvilket jo forklarer en hel del).
At der var fisk, var ingen tvivl om lige fra start. Vi kunne se store guldørreder i vandet, og flere sprabng højt ud af vandet. Men bidelyst var det mere end småt med. Der var flere, der havde "noget" henne at "pille ved agnen", men sluge krogen, det ville de ikke. Der var enkelte, der havde regulære hug, blandt andet kæmpede Christian Koudal i lang tid med en guldørred af pæn stor størrelse. Han forsøgte at køre den trær, og da han mente, at det var den nu, ville han "kane den" i land, - med det resultat, at den sprang af lige inden, den var inde. - Christian havde fangstnet med, - men .... det lå i bilen .... ! - - Og der gjorde det jo god nytte.!
Vi samledes kl. 13.00, da det officieloloe program, og dermed konkurrencen, var slut. Der var præmier til de tre, der fangede henholdsvis den første, den største og de fleste fisk. Men da der ikke var nogen, der havde fanget noget, måtte præmierne "blive på bunden af fiskekassen" indtil næste gang, vi arrangerer en fisketur. Moesholms vært, Jens Ove Jespersen, havde frygtet dette resultat grundet den høje vandtemperatur, så han havde besluttet også at afholde en lille konkurrence, så der trods alt var nogen, der fik fisk med hjem. Jens Ove havde fanget tre guldørreder, han havde gående i et kar, aflivet dem og taget dem med hen til os i en lille trailer. Vi skulle nu allesammen  gætte den samlede vægt af de tre ørreder, skrive vort gæt og navn på en lille seddel. Så ville den, der kom det rigtige resultat nærmest, vinde den største, den, der kom næst-nærmest, ville vinde den næststørsten og ligeledes med nr. 3.
De tre ørreder blev vejet på stedet, og den samlede vægt var 8,6 kg. - fordelt på h.h.v. 3,5 - 2,9 og 2,2 kg. - de tre vindere var: Aksel Riis Koudal, Christian Koudal og Mikkel Brøgger.
Der var lagt op til, at vi skulle spise vore medbragte madkurve (eller indholdet i dem) i hyggeligt fællesskab, men dels havde nogle spist allerede i "fisketiden", dels syntes der at være optræk til regnvejr, så alle tog hver til sit. Alle var enige om, at det havde været en dejlig formiddag den manglende fangst til trods. Alle var indstillet på, at det skulle forsøges igen en anden gang.
Her nogle stemningsbilleder fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det ib stor størrelse:

 

05. april 2020:
Vil du gerne lære at spille jagthorn ?

Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse

Vi har i dag fået en henvendelse fra "Aros Jagthornsskole", der tilbyder oplæring af jægere, der gerne vil lære at blæse jagthorn. Hvis nogle af vore medlemmer - elelr andre, der besøger vores hjemmeside - har lyst til at lære jagthornsblæsning, kan vi kun anbefale at kontakte "Aros Jagthornsskole" og komme med på et undervisningshold. - Se mere om "Aros Jagthornsskole" på deres hjemmeside her.
Her lokalt har vi som bekendt en udmærket jagthornsgruppe, hvor flere af vore medlemmer er med, men den er desværre ikke i stand til at oplære nybegyndere. Hvis du vil være med i gruppen,er emere end velkommen, men du får mest ud af det, hvis du på forhånd har lidt kendskab til jagthornsblæsning og er lettere øvet.
Du kan se mere om Ebeltoft Jagthornsblæsere på deres hjemmeside
her.
Jagthornsblæsning er en gammel og kulturbærende tradition, der sætter et både festligt og højtideligt præg på enhver jagt. Så har du lysten, er der ikke noget at betænke dig på. Se bare at komme i gang. Det vil glæde os at høre dig blæse ved det kommende efterårs jagter !

Fire af foreningens jagtghornsblæsere (alle med i gruppen "Ebeltoft Jagthornsblæsere") "i aktion" ved premierejagten, 1. oktober 2019

27. marts 2020:
Forvaltningsplan for invasive arter

Miljø- og Fødevareministeriets afdeling for invasive arter har i dag udsendt nedenstående meddelelse om ikrafttræden af forvaltningsplanen for mink, mårhund og ivaskebjørn.

I dag er den nye forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn trådt i kraft.

I kan se nyheden på vores hjemmeside: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/ny-plan-saetter-ind-mod-invasive-rovdyr/

Og læse hele planen her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/tiltag/forvaltningsplan-for-invasive-rovdyr/

Endvidere er der mulighed for at læse høringsnotatet til forvaltningsplanen: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/f441deda-034c-4a98-b36a-858dbc9d0386/Høringsnotat til Forvaltningsplan for mink mÃ¥rhund og vaskebjørn.pdf

Der nedsættes en faglig følgegruppe til forvaltningsplanen, der skal prioritere indsatsen på området. Planen lægger stor vægt på formidling og information, da arbejdet med regulering af disse arter skal løftes i samlet flok.

Som mange ved, så er det forvaltningsplanen, der har givet mulighed for at man nu kan anvende natsigte til regulering af mårhunde, efter at ministeren har sikret mulighed for dispensation frem til der kommer en regelændring i juli 2020.

Se også dette link: https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/forvaltningsplan-mod-invasive-rovpattedyr-klar/

22. februar 2020:
Vildt hyggelig jagtfrokost

- Man kunne også vende det om, og kalde hyggelig "vildt-jagtfrokost".  Traditionen tro markerede foreningen afslutningen på jagtsæsonen med en hyggelig frokost, der glædeligvis havde rekorddeltagelse i forhold til tidligere. En frokost, der bød på flere lækre vildt-specialiteter. Menuen lød:
Marinerede sild m. karrysalat - hjl. stegte sild m. lune, bløde løg - røget dyrekølle m. røræg og/eller hjl. flødepeberrod og hjl. rævesauce - dyreleverpostej m. bacon & rødbeder - røget fasanbryst, serveret på salatblad m. hjl. rævesauce og/eller hjl. flødepeberrod - små canapéer med fasanpostej & chornichons - tarteletter med fasan & skovsvampe - 2 slags skæreost (stærk og mindre stærk) samt god skimmekost - afsluttende med kaffe & småkager
Som altid ved disse hyggelige "afslutningsarrangementer" var der arranmgeret "den traditionelle udstilling" med foreningens gamle protokoller,andre historiske effekter og trofæer fra vildt, nedlagt i det forgangne år.
Det var bare alle tiders hyggeligen eftermiddag, hvor alle tydeligvis hyggede sig gavaldigt i hinandens selskab.
her er nogle stemningsindtryk fra dagen. Klik på det ernkelte foto for at se det i stor størrelse:

02. februar 2020:
Salget af billetter til film- og foredragsaftenen den 23. marts med Jørgen Skouboe fra TV-serien "Nak og Æd" er begyndt. - Se nærmere
her.

26. januar 2020:
Hyggelig afslutningsjagt
14 nimrødder, m/k, havde valgt at "tage afsked med jagtsæsonen" ved foreningens "afslutningsjagt". Det blev til en rigtig "hyggedag", hvor skudstatistikken oven i købet var i top ! (ingen skud affyret). Efter kaffe og rundstykker med efterfølgende parole drog vi til sydstykket, hvor vi først drev den store remise "ovenfor" andesøen af, dernæst den lille remise, fodermarken og det levende hegn, så "Oles remise" og tilsidst mosen. Ved den første såt kom der 4 gråænder helt perfekt til et par skytterne, - men desværre er de jo ikke længere jagtbare her på landjorden. Derudover blev der intet set overhovedet. Om det skyldtes, at vejret var "tungt", skal vi ikke kunne sige. Frem ville det i ghvert fald ikke komme.
Så var det lidt bedre, da vi fortsatte på "nord", hvor der blev set/lettet 3 sdtk. råvildt, en hare og en gråand. Dyrene desværre udenfor skudvidde.
Efter en hyggesnak omkring bålet lod vi de medbragte madpakker "vederfares fuld retfærdighed" indendøre i jagthytten, ledsaget af ekstra megen hyggesnak, en sang og jagtfiskalen mundtre bemærkninger.
Alle var præget af lidt vemodighed over, at det nu er slut for denne gang, omend der en uges riffeljagt og februar-regulering af ræv og mårhund tilbage. - MEN ... vi glæder os til foreningens forerningens forårs-/ sommerprogram kommer "på gaden", og vi kan "tage hul på" de aktiviteter , der her vil blive udbudt.
Her nogle stemningsindtryk fra den hyggelige dag. - Klik på det enjkelte foto for at se det i stor størrelse.

Medlemmer, der gerne vil have generalforsamlingsberetningen og/eller årsregnskabet tilsendt digitalt, kan få dette ved henvendelse til formanden, Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

20. januar 2020
God generalforsamling

30 medlemmer deltog i den indledende spisning af velsmagende gule ærte m.v. forud for selve generalforsamlingen. Efter spisningen stødte yderligere 3 til.
Selve generalforsamlingen indledtes med overrækkelse af 50-års tegn til Niels Bertram Mikkelsen og 25-års tegn til Stefan Milo Nikolaisen (læs formandens ord til dem
her).
Bjørn Wikkelsøe valgtes til dirigent. Beretning og regnskab godkendtes med akklamation og uden bemærkninger eller spørgsmål. Regnskabet udviste et overskud på 13.554,- kr. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent godkendtes.
Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger genvalgtes til bestyrelsen. Georg Sand nyvalgtes som 1. suppleant for en 1-årig periode og Finn Holm som 2. suppleant for en 2-årig periode.
Sven Arne Vallentin genvalgtes som revisor med Finn Adamsen som suppleant.
Erling Hansen nyvalgtes til jagtudvalget. Derudover blev bestyrelsens forslag om, at jagtudvalget gøres selvsupplerende godkendt.
Punktet "eventuelt" indledtes med pokaluddelinger. Jón Ágúst Hjaltasom vandt 6-kantskydningspokalen for 22 duer i 25 skud (erindringsbæger til Søren Lund). Rovvildtpokalenm tilfaldt Max Steinar for mårhund nedlagt 15. nov. (erindringsbæger til Morten E. Andersen) og kragepokalen tilfaldt (igen) Morten E. Andersen, der ligeledes fik erindringsbægeret. "Åerts Bjørn" blev ikke uddelt, da der ikke var fundet en oplagt modtager (erindringsbæger til Jørgen Brøgger).  "Årets Lys" tilfaldt Klaus Boll og Erling Hansen som tak for de to tårne med tag (nr. 7 og 7A), de har bygget og skænket foreningen. Da "Årets Lys" jo normalt kun tilfalder en person, og der denne gang var to, fik de hver et gammelt dramglas med "pålæg" om at mødes en gang om ugen ved mørkningstid, tænde lampen og skænke noget i glassene. Som "Clou" fik de endvidere en antikvarisk bog med titlen "Når lampen tændes" - med pålæg om på skift at læse højt for hinanden heraf, når lampen er tændt og glassene fyldt.
Desværre skete der i den forbindelse en meget beklagelig fejl/forglemmelse. Karl Aage Kannegaard, der vandt "Årets Lys" sidste år, skulle have haft overrakt erindringsbægeret, hvilket desværre ikke skete grundet "virakken" omkring de pålæg, der var givet Klaus Boll og Erling Hansen. - Karl Aage Kannegaard har efterfølgende fået en uforbeholden undskyldning og vil få erindringsbægeret i forbindelse med afslutningsjagten den 26. januar.
Under "eventuelt" var der en indgående debat om foreningens afskydningspolitik vedr. råvildt, hvilket mundede ud i, at jagtudvalget blev kraftigt opfordret til at lytte til, hvad medlemmerne mener (det er der ingen tvivl om, at det nye jagtudvalg vil).
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for god og myndig mødeledelse, de fremmødte for deltagelsen og for en god generalforsamling og debat. Aftenen sluttede med et 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening.

Jubilartegn til Niels Bertram Mikkelsen (t.h.) og Stefan Milo Nilokailsen
Læs formandens ord til dem
her.
(klik på det enkelte foto for ats e det i stor størrelse)

 

Pokaluddelinger:

fra venstre: 6-kantskydningspokalen til Jón Ágúst Hjaltason, Kragepokalen til Morten E. Andersen, erindringsbæger, "Årets Bjørn" til formanden, - nederste linie: "Årets Lys" til Klaus Boll og Erling Hansen (2 første billeder) samt alle modtagerne, mens der blæses "Højt skal de leve". - Klik påm det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Karl Aage Kannegaard modtog sidste år "Årets Lys" for sin utrættelige indsats som tovholder for jagtudvalget. - Ved en beklagelig fejl/forglemmelse fik han ikke overrakt erindringsbægeret ved dette års generalforsamling. Det beklager vi dybt. - Karl Aage får erindringsbægeret i forbindelse med afslutningsjagten den 26. januar.

11. september 2020:
Så er fodertønderne fyldt op.

Vore to gode jagtudvalgs- medlemmer, Klaus Boll og K.A. Hansen, var i formiddags på revioret , hvor de fyldte alle fodertønderne og "depot-tønderne" op; velvilligt bistået af vores god jagtvært, Thomas, der beredvilligt lagde rendegraver og korn til
Stor tak til dem alle tre !

Klaus til venstre, Thomas til højre (og K.A. bag kameraet)

24. august 2010:
Hyggeligt Riffelpuljemøde omkring bålet ved jagthytten

Der er 15 deltagere i efterårets og vinterens riffelpulje, - svarende til 3 hold á 5 personer.
Læs nærmere her..

08. august 2020:
Så virker vildtkameraet igen

Vildtkameraet, der som bekendt bl.a. "har til opgave" at fortælle os, om der er nmårhunde på reviret, har været i "udu" et stykke tid, men er heldigvis nu i funktion igen, takket være "operation" af Tor R. Kristensen. Og i dag den 8. august monterede Tor og Jón Hjaltason det så. Og det virker !
Dermed kan de medlemmer, der måtte have lyst - og som har gyldig riffeltilladelse - tage en tur på reviret og håbe på mulighed for at nedlægge et eksemplar eller flere af denne altødelæggende, invasive art. Der vil i løbet af de nærmeste dage blive udlagt bait. Medlemmer, der vil derud, skal på forhånd meddele dette til formanden, således at vi altid ved, hvem der er på reviret og hvornår.

03. juni 2020:
Hyggeligt frilufts-besty- relses- & jagtudvalgs- møde

Corona-situationen har været årsag til meget. Blandt andet uvished om, hvorvidt det ville blive muligt for os at gennemføre den planlagte familie-fisketur den 13. juni. Derfor holdt vi et ekstraordinært bestyrelses- & jagtudvalgsmøde omkring bålpladsen ved jagthytten på foreningsreviret. Her var vi i fri luft og kunne overholde alle formalia m.h.t. forsamlingsstørrelse og indbyrdes afstand. Som det fremgår af artiklen her ved siden af (medlems-mail), besluttede vi at gennemføre fisketuren, som mange ser frem til. - Vi håber på god tilslutning, - tøv ikke med at få meldt dig selv og familien til !
Men vi havde også andre spændende emner på dagsordenen. Eksempelvis medlems-statistikken, en henvendelse om evt. salg af et par af de "nedlagte" tårne på reviret, evt. buejagt på foreningsreviret, evt. lån af mårhunde-hvalpefælder, de igangværende jagttidsforhandlinger,  kollektiv bestyrelses-ansvarsforsikring (tegnet af DJ) m.m..
Her er et par stemningsindtryk fra det hyggelige friluftsmøde, der afsluttedes med et par grillede pølser. - For god ordens skyld bemærkes, at dette var egenbetalt, - og pålignede altså ikke foreningen nogen udgifter.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. maj 2020:
Stigen i Slusesåten genrejst

En håndfuld gæve nimrødder mødte i dag op og rejste den væltede stige i Slusesåten. det er helt tydeligt, at nedtagningen er sket manuelt og med vilje. Flere af skruerne i afstivningen var skåret over. I konsekvens af  den kriminelle nedtagning er der nu etableret video-overvågning med forbindelse til mobiltelefon. Evt. hærværk mod stigen vil straks blive politianmeldt med ledsagende videooptagelser.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

07.maj 2020:
Hærværk eller selvtægt eller ???

Vores skydestige i Slusesåten på Øer er væltet Det er tydeligt, at det er sket manuelt og bevidst. Det kan ikke på nogen våde være forårsaget af vind eller noget andet "naturfænomen". Og dermed er det jo kriminelt, uanset hvem, der har gjort det, eller hvad hensigten med det har været. Vi har kontrakt på, at vi må drive bukkejagt fra een stige i perioden 16. maj til 15. juli, begge dage incl. Så stigen bliver rejst igen inden denn 16. maj.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

02. maj 2020:
Nyt "tårn 9"

Vore to gode jagtudvalgsmedlemmer, Klaus Boll og og Erling Lindhardt, har fremstillet et nyt tår med tag til erstatning for det tidligere tårn 9. Og i dag mødte de + K.A. og Tina Hansen, Kim V. Larsen samt vore 3 nye medlemmer Tor R. Kristensen, Morten Waldstrøm og Torben Jakobsen op, for at rejse det. Mens dø øvrige rejste og fastgjorde tårnet, viste Kim vores nye medlemmer rundt på reviret.
STOR TAK til Erling og Klaus for tårnet og til alle for indsatsen ! - Her  et par !"klip" fra dagens gode gerning. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

03. april 2020:
Så er der blevet mere plads i jagthytten

Vore utrættelige jagtudvalgs- medlemmer, K.A. Hansen og Klaus Boll, har igen været i aktion. I dag har de nedtager "halvmuren" mellem "opholdsafdelingen" og "køkkenafdelingen" i jagthytten, således at der nu er bedre plads til alle, når vi skal indtage vore medbragte madpakker efter jagterne m.v..
STOR TAK til K,.A. og Klaus !

24. marts 2020:
Så er der igen konstateret mårhund på foreningsreviret

Vildtkameraet hatr igen i aftes omkring midnat bekræftet tilstedeværelsen af mårhunde på foreningsreviret. Det (kameraet) tog disse to fotos (og mange flere) af to mårhunde ved baitpladsen. Den udlagte fasan (lokkemad) er endnu ikke ædt op, så der burde være chancer for den interesserede og udholdende jægersmand, m/k. - Bemærk igen, at billederne er taget omkring midnat, - altså ikke ved 3-4 tiden om morgenen, hvilket alt andet lige skulle gøre det lidt mere "udholdeligt".. Vi håber, at mange vil være med til at gøre en indsats for få has på disse uønskede dyr i den danske fauna. "Knæk og Bræk" til jer der vil forsøge.

22. marts 2020:
Mårhunderegulering, - der nu konstateret mårhund på fore- ningsreviret.

Således d.d. tilskrevet alle medlemmer:

Til alle medlemmer af Elsegaarde Jagtforening:

Kære alle.
Så er det bevist. Der ER mårhunde på foreningsreviret, Colindseje. Det er nu bevist med det vedhæftede foto (+2 mere)  af 2 mårhunde ved bait-pladsen på sydstykket (ved mosen).
Billedet er taget med det opsatte vildtkamera i onsdags, kl. 22.52. - Hvilket igen viser, at man ikke nødvendigvis behøver at sidde på post helt frem til ved 3-4-tiden om morgenen for at kunne få dem for.
Jvfr. vinterprogrammet var mårhunde-reguleringsmuligheden "forbeholdt" deltagerne i riffelpuljen, men da ingen derfra endnu har været derude (kun 2 på ræveregulering i februar), er det nu besluttet at åbne for denne reguleringsmulighed for alle medlemmer, der måtte have lyst. Efter at det nu er bevist, at der er mårhunde, håber vi, at mange vil deltage og gøre en indsats for at bekæmpe denne invasive art, der er så altødelæggende for dansk fauna og vort jagtbare vildt. - Vi gør opmærksom på, at der ikke er kunstigt lys på baitpladsen, hvorfor de, der vil forsøge sig, selv skal sørge for fornødent udstyr. Husk at der nu er mulighed for dispensation til at bruge natkikkert, - se f.eks. dette link:
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/dj-medier/nyhedsarkiv/2020/ojeblikkelig-dispensation-til-natsigtekikkert/
Reguleringsmuligheden gælder frem til og med søndag den 10. maj. Derefter skal der være ro på reviret indtil bukkejagten. Reguleringsmuligheden vil herefter være forbeholdt deltagerne i bukkepuljen. Som sædvanlig skal man melde til Jørgen Brøgger, når man vil derud; og selvsagt også, hvis man nedlægger en mårhund, hvilket vi ønsker for alle.
"Knæk og Bræk" til alle !
Jægerhilsen
Elsegaarde Jagtforening
www.elsegaarde-jagtforening.dk

03. marts 2020:
Langvarigt kredsmøde med megen og god debat.

Foreningen var repræsenteret med 3 personer ved årets kredsmøde, der afholdtes i Veljby-Risskov Idræts- center.
Det bldev en lang - men også god og indholdsrig - aften, der startede kl. 19.00 og var først færdige kl. 23.15.
Efter selve kredsmødet præsente- rede de to formandskandidater, der stiller op ved repræsentant- skabmødet, sig og besvarede spørgsmål, - hvilket jo også bidrog til, at aftenen trak ud.
Se DJ's reportage fra møde
her.
Her nogle stemningsindtryk fra aftenen (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

27. februar 2020:
Så faldt den første ræv i februar-rævereguleringen 2020


En fin lille hanræv, der nu ikke kommer til at sætte flere kulæd i verden. Den heldige - eller man skal vel snarere sige dygtige - jægersmand, var(næppe uventet)  Morten E. Andersen. Morten selv fortæller:
"Jeg var på plads i tårn 7 lige da det blev lyst nok til at skyde. Kaldte i få minutter, før denne fine ræv kom ind.Skudt på ca. 120 m. afstand.
M.v.h.
Morten"

Tak til Morten for beretning, foto og indsats - og stort TILLYKKE !

09. februar 2020:
"Andeby genopbygget"

Tina Hansen, K.A, Hansen, Klaus Boll og Erling Hansen fra vort ukuelige jagtudvalg trodsede regn og rusk og genudsatte anderederne i begge andesøer, h,.h.v. nord og syd.
Imponerende indsats i det vejrlig; regn og storm med vindstød af orkanstyrke. _ STOR TAK til alle fire !
Og nu må ænderne så godt komme og begynde at tænke på at lægge æg.og opfostre ællinger
Fotos: K.A. Hansen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.