AKTUELT

10. april 2021:
Klargøring til bukke- jagten - stigeflytninger

Vore fire ihærdige jagtudvalgs- medlemmer, Klaus Boll, K.A. Hansen, Erling Hansen og Jón Hjaltason er fuld gang medm at klargøre stiger m.v. til bukkejagten. På nordstykket har de flyttet stig 5 højde med stige 3, - men stadig "på den anden side" af læhegnet.
På sydstykket har de fjernet det tidligere tårn og den tidligere stige ved "post 6" (ny stige er opsat). Tornet er nu opsat i skovbrynet af remisen ved jagthytten.
Stor tak til Kl
aus, K.A. Erling og Jón.
Herunder fotos fra flytningen  fra "post 6" og opstillingen af tårnet ved jagthytten. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: K.A. Hansen.

.... og herunder fotos fra flytningen af stige 5. Klik også her på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Jón Hjaltason

30. marts 2021:
Lea Vermelin: Jagt er ikke årsag til biodiversitetskrise

I et interview med DJ's Torsten Lind Søndergaard synes miljøminister Lea Vermelin at være på (vagt ?) tilbagetog og siger nu (efter henvendelser fra mange jægere), at der godt kan drives jagt i beskyttede naturområder og går dermed imod den famøse EU-vejledning, der sidestiller jagt og lystfiskeri med f.eks. minedrift. Hun undlader dog at komme ind på, hvorvidt der bør drives (bæredygtig, selvsagt) jagt i de nye naturnationalparker.
Læs interviewet
her.

30. marts 2021:
Så var der igen mårhund på vildtkameraet


29. marts 2021:
Vi du gerne have tilsendt nyhedsbrevene om mårhunderegulering ?

Hver anden uge modtager vi nyhedsbrev fra Miljøstyrelsens mårhundeafdeling om den aktuelle situation i.h.t. mårhunderegulerings-indsatsen. - Hvis du gerne vil med i "mårhundebanden" og dermed modtage disse nyhedsbreve, så kontakt formand Jørgen Brøgger på mail: jb@joergen-broegger.dk
Vi har netop modtaget et sådant nyhedsbrev i dag. heri kunne fortælles, at der i løbet af den seneste måned er nedlagt/fældefanget ikke færre end 3 vaskebjørne !!!

26. marts 2021:
Ny dokumentation: Urørt skov er en minimal gevinst for klimaet

Påstanden om at urørt skov har en betydelig klimaeffekt, fordi skove med meget gamle træer bliver ved med at suge CO2 ud af atmosfæren, bliver nu tilbagevist af forskere fra Københavns Universitet.
Læs mere
her

19. marts 2021:
Tredie mårhund nedlagt i vinter-riffelpuljen

Nedlagt 19. marts af K.A. Hansen kl. 22.30 fra stige 9. - Læs K.A.s beretning her.


16. marts 2021:
Så er der 13 mårhunde mindre på Djursland

Vort gode jesper Schmit er inkarneret mårhundejæger. Lørdag aften den 14. ds. fik han ram på disse fire af sklagsen:

Jesper er også ferm til at strejfe ræve og skinde mårhunde. I løbet asf week-enden 14.-15. marts fik han indleveret disse 9 mårhu8nde til skinding. - Tilsammen er der således nu 13 mårhunde mindre påp Djursland. Godt gået !

 

18. februar 2021:
Ny - og interessant - Podcast-serie om danske dyremysterier
Er der - eller har der været - en puma løs ved Herning? Hvem bed hovedet af rådyrene i Stenderup-skovene? En ny podcast-serie, produceret for Miljøstyrelsen, dykker ned i nogle af de mest mærkværdige dyreobservationer i den danske natur.Er der - eller har der været - en puma løs ved Herning? Hvem bed hovedet af rådyrene i Stenderup-skovene? En ny podcast-serie, produceret for Miljøstyrelsen, dykker ned i nogle af de mest mærkværdige dyreobservationer i den danske natur. - Læs mere
her

I tilknytning hertil kan vi fortælle, at i 2002 skulle nogle af vores medlemmer på jagt på Georg Sand's, Christian Koudals og Jørgen Brøggers revir ved Holme Strand. Georg kørte forrest, og da han kom til "P-pladsen" ved "skoven", så han en los rejse sig i læhegnet på den anden side af marken ved "skoven". Desværre var der kun Georg, der så den, men var - og er stadig - helt sikker på, at det var en los. Der blev naturligvis taget kontakt til det, der nu hedder Ree Park for at høre, om der var undsluppet en los derfra. Det sagde de (naturligvis), at der ikke var (det havde måske heller ikke været særligt heldigt, hvis et eventuelt udslip var kommet til offentlighedens kendskab. Men det har jo nok alligevel været det mest sandsynlige ?
Nogle af vore ældre medlemmer kan også huske, at der for år tilbage blev nedlagt en los under en almindelig jagt på Lolland. Det har været enten i slutningen af 1960-erne eller i 1970-erne. det var så stor en sensation, at det blev omtalt i TV-avisen med optagelser fra det sted, hvor den pgl.jæger havde stået på post og selvfølgelig interview med ham og billeder af den nedlagte los. Man mente dengang, at lossen formentlig var gået over isen fra Sverige.

 

16. februar 2021:
Danmarks Jægerforbund vil teste samforvaltning som alternativ til miljøministerens beslutning om indførelse af arealkrav for hjorteforvaltning (-jagt)

Danske riffeljægere og lodsejere står overfor to muligheder. Enten underlægger man sig miljøministerens arealkrav, eller også vælger man at blive en del af jægerforbundets flerårige testordning om frivillig, forpligtende samforvaltning med fokus på bæredygtig afskydning og mere jagttid. Men hvad består ordningen af? Dan dig dit første indtryk
her.

 

12. februar 2021:
Danmarks Jægerforbund afgiver høringssvar vedr. oprettelsen af natur- nationalparker
Læs mere
her

 

12. februar 2021:
Se TV-interview med DJ's landsformand Claus Lind Christensen om forsvundne ulve i den danske natur, -
her

 

05. februar 2021:
WWF på tynd is i krav om forbud mod jagt og fiskeri

WWF ønsker et stop for ressourceudnyttelse, herunder jagt og fiskeri, i de kommende naturnationalparker. Det sker med henvisning til EU´s biodiversitetsstrategi og IUCN´s kategori II. Men WWF driver politik og misbruger EU’s og IUCN’s retningslinjer til fremme af egne interesser, mener DJ.
Læs mere
her

04. februar 2021:
EU's biodiversitetsstrategi - igen, igen ....

 

Online-magasinet "Mit Jagtblad" har - på min opfordring - taget emnet op om, EU's vejledning, der lægger op til forbud mod jagt og lystfiskeri i beskyttede natur- områder. - Læs her

 

04. februar 2021:
Lystfiskeri og særligt beskyttet natur går fint hånd i hånd

Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund "kæmper side om side" mod de totalt uforståelige oplæg til forbud mod jagt og lystfiskeri i beskyttede og særligt beskyttede naturområder.
Læs
her, hvad Sportsfiskeforbundet skriver om de famøse sager.


03. februar 2021:
Danmarks Jægerforbund sætter fokus på truslerne om forestående jagt- forbud

Læs mere
her

 

30. januar 2021:
Hvad vildtkameraet "gemte" - Vildt på reviret

Vort gode medlem, Tor R. Kristensen, der sammen med K.A. Hansen og Jón Á. Hjaltason stor for opsyn med og pasning af vildtkameraet på foreningsreviret, hentede i går kameraet hjem for at se, hvad det kunne afsløre her inden ræve- og mårhundereguleringen for alvor sætter ind.
Det viste bl.a., at der bor en enlig mårhund i den ene af gravene i remisen ovenfor andesøen på "Syd". Endvidere, at der en "pladskok", grævling og råvildt. Så bortset fra mårhunden tegner det godt. Lad os håbe, at det lykkes at få ram på mårhunden, når nu reguleringsperioden træder i kraft i morgen.
Tak til Tor for billederne. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Der skal trækkes en time fra de anførte klokkeslet på billederne.

25. januar 2021:
Opdateret guide om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer

Forvirrende regler og bureaukrati er ofte den største hindring for, at jægere og landbrugere kaster sig ud i natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.
Derfor har Danmarks Jægerforbund også i år udarbejdet en ny version af "Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer", som har til formål at guide interesserede gennem nogle af reglerne og beskrive mulighederne i grundbetalingsordningen og diverse andre relevante tilskudsordninger.
Læs mere
her

24. januar 2021:
Vildtplejeforanstaltninger, - baitpladsen flyttet

Så har vores ihærdige jagtudvalg igen været i aktivitet. Den 22. flyttede de baitpladsen for mårhunderegulering til mosen i Syd, ca. 70 m. fra stige 9. Der er indkøbt fiskepiller til brug som lokkemad, og den 24. blev foderrøret fyldt op hermed. - Der er flere gravkomplekser i remisen nord for andesøen på Syd. Vi skal have undersøgt om det er ræve- eller mårhundegrave, - eller begge dele. Vildtkameraet sender p.t. ikke, hvorfor der indkøbes et nyt SD-kort.
Stor tak for indsatsen til jagtudvalget !

Godt lager af fiskepiller

Nogle af de mange huller fra gravkomplekserne i remisen nord for andesøen. - Efter et hullets form på det øverste billede kunne det tyde på grævling eller mårhund

 

24. januar 2021:
Ny national lystfisker-hjemmeside

Mange jægere er også lystfiskere; også blandt vore egne medlemmer. Vi finder det derfor relevant at ioplyse, at den 14. ds. gik en ny, national lystfisker-hjemmeside "i luften".
Læs mere
her og se selve hjemmesiden her

 

31. december 2020:
Syvende stykke vildt nedlagt i riffel- puljen 2020-21

Morten Waldstrøm kom ud af det gamle år på vel nok noget nær den bedst tænkelige måde for en nimrod. Kl. ca. 15.25 nedlagde han en fin smalrå fra stige 2 på foreningsreviret.
Læs Mortens beretning om den gode oplevelse
her.

18. december 2020:
Hyggelig formiddagsjagt, - den sidste inden jul

13 glade nimrødder deltog i den sidste foreningsjagt inden jul, og alle fik en god og hyggelig formiddag ud af det. dagen var endda begunstiget af noget så sjældent i denne tid som tørvejr !
dog "krydret"  med forholdsvis kraftig blæst, og da jagten foregik i Slusesåten på Øer, var det en lidt kold omgang, især for de skytter, der stod på post langs havet. Bægrene til "parolebitteren" kunne heller ikke stå selv, før der var fyldt "sigteolie" i dem. Der blev ialt set 3 harer, 2 snepper og en and. Der var forbiskud til 2 af harerne og sneppen.
Efter Slusesåten havde vort gode medlem Kaj Martinussen inviteret til også at drive hans revir, "Kløvsign", der ligger kun 2 min. kørsel fra Slusesåten. Her var der heldigvisd mere læ, så det var knapt så koldt at stå på post. Der blev set en enkelt sneppe og en hare, uden at niogen kunne komme til at skyde til dem. Efter såtem bød Kaj på en øl/vand ved sin jagthytte. Her gik snakken livligt og hyggeligt i små "Corona-grupper", inden vi kl. 12.30 brød op og ønskede hinanden en glædelig jul. Inden opbrud takkede formanden Kaj for ibnvitationen og overrakte som tak en flaske, hvis indhold var beregnet til at brygge hjemmelavet kryddersnaps på.
Her nogle "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

 

17. december 2020:
Er det nyligt indgåede forlig om 888 mill. kr. til naturen, herunder til 75.000 ha. urørt skov nu også så god, som miljø- ministeren bryster sig af ? - Ev der reelt tale om en ny "mink-gate" ?

Det ville nok have været bedre for naturen og miljøet, hvis de 75.000 ha. i stedet for at blive urørt skov i stedet blev udlagt til naturnær skovdrift
Husk også, at i henhold til nugældende lov må der ikke drives jagt i urørt skov. !!!, - så der ikke kun  på selve det traditionelle skovbrug, at skovejerne rammes på økonomien, de mister også jagtklejeindtægter.
Jørgen Brøgger
Læs artikel i Dansk Skovforenings medlemsblad, "Skoven"
her.

 

10. december 2020:
Lille milliard til naturen

888 mill. kr. til mere vild natur. Det er det beløb, som regeringen og støttepartierne har afsat til mere urørt skov og flere naturnationalparker. En god nyhed for naturen, mener Danmarks Jægerforbund. - Men der er også en "løftet finger" og opfordring til regeringen fra Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.
Læs nærmere
her.

 

12. december 2020:
Oplevelser under trækjagt i Slusesåten

Vort gode medlem Jacob Munkholm Jensen var lørdag morgen den første. der benyttede sig af muligheden for at gå på individuel  trækjagt i Slusesåten. Selv om Jacob ikke fik skud til noget, havde han en god og oplevelsesrig morgenstund,.. Læs hans beretning
her.

 

11. november 2020:
EU-kommission vil ofre jagt for biodiversitet

Danmarks Jægerforbund reagerer bl.a. i høringssvar. - Læs mere her

 

18. oktober 2020:
Dejlig jagtdag i skønt sensommervejr

10 ud af 12 tilmeldte mødte frem og nød dagen og omgivelserne i det ellersmukkeste vejr, der snarere må betegnes som sensommervejr end efterårsvejr. - Kim V. Larsen fortæller:
"I søen påSyd var der kun en enkelt and (formentlig en følge af det gode vejr), som fik lov at flyve uantastet. I mosen lettede en fasankok som på trods af 2 angiveligt velrettede skud alligevel forsvandt bagud. Ved "Den Gule Gård" gik vi igennem markerne med fodemarvkål og lettede en sneppe, som gik fremad, inden nogle kunne nå at reagere. Men ellers var det jo en skøn dag med perfekt vejr og som altid godt selskab".
Et par stykker have angiveligt ikke nået at smøre maspakker om morgenen, men lige nået at fremtrylle en pakke pålser, hviorfor grillen blev tændt, så også de kunne få sulten stillet. I den anledning vedtoges, at grillen fremover vil være tændt efter foreningsjagterne, for det tilfælde, at der skulle være nogen, der heller vil lægge en pølse eller andet på den i stedet for at have en "flad" madpakke med.
Fotos: Kim V. larsen og Jørgen Brøgger. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

25. marts 2021:
Indkaldelse til generalforsamling lørdag den 17. april kl. 10.30 omkring bålstedet ved jagthytten
Læs mere
her.

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2021 her

Se foreningens vinterprogram 2020-21 her

10. marts 2021:
Oplæggene til jagtforbud i besktttede naturområder - Taler miljømin istren med to tunger ?

Det mener i hvertfald Venstres jagtpolitiske ordfører Thomas Danielsen efter at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har haft kaldt miljøminister Lea Vermelin i åbent samråråd.
Læs mere
her.


24. februar 2021:
Er der mon håb forude ? - Slaget om strengt beskyttede områder ruller videre i EU


 

Medlemslandene i NADEG-ekspertgruppe gør fælles front imod EU-Kommissionens ideer om forbud mod bl.a. jagt i strengt beskyttede områder. Intet land støtter tanken om at forbyde jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder, og understreger, at beslutningerne skal træffes nationalt.
Læs mere
her.

 


12. februar 2021:
Så kom der svar fra Miljøministeriet

Vi har i dag modtaget brev fra Miljøministeriets departement, der har svaret på vores henvendelse af 13. januar til miljøminister Lea Vermelin vedr EU's vejledning om beskyttet natur, hvor der lægges op til forbud mod jagt & lystfiskeri, der i vejledningen sammenligner jagt & lystfiskeri med minedrift (se længere nede på siden).
Departementet svarer således (klik på den lille skrift under overskriften):


 


17. februar 2021:
Og vi har i dag svaret departementet således:

Kære sagsbehandler Bente Grønholt Jacobsen og kontorchef Charlotte Brøndum, Miljøministeriet.
Tak for Jeres nedenstående mail med vedhæftede brev af 11. ds. hvor I redegør nærmere for EU-sagen om jagt og fiskeri i beskyttede naturområder, hvilken vi med interesse har læst flere gange.Jeg må dog sige, at vi stadig ikke føler os helt trygge, i og med, at version 2 af den pgl. vejledning stadig indeholder ordene "jagt og fiskeri" - og stadig som sammenligning med minedrift.
Det, vi meget gerne ser, er, at danske politikere og embedsmænd foranlediger, at ordene "jagt og fiskeri" tages helt ud vejledningen.
Vel har vi bemærket, at det fra flere sider er fremført, både at EU ikke kan forbyde jagt og fiskeri i beskyttede naturområder, og at det slet ikke er sikkert, at dette vil komme til at omfatte f.eks. de danske Natura 2000 områder.
Vi har efterfølgende opfattet det sådan, at det måske snarere bliver de nye naturnationalparker, der vil blive omfattet af ordningen om mere beskyttet natur. Men netop dette gør vores utryghed endnu større, idet ministeren jo i sit lovforslag herom lægger op til, at der ikke må drives jagt i naturnationalparkerne.
Jagt & lystfiskeri og biodiversitet er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.
I håb om forståelse for vores bekymringer
Med hilsen
på vegne af Elsegaarde Jagtforening.
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk

 

07. februar 2021:
Mårhunde på vildtkameraet - og dermed på reviret !

Vildtkameraet på foreningsreviret harden 3., 4. og 5. ds. vist disse 3 fotos af mårhunde, heraf et af billederne med 3 mårhunde på samme tid. Det er et problem, som vi gerne vil have gjort noget ved, hvorfor vi opfordrer alle i riffelpuljen til bidrage hertil. Giv venligst et praj til Jørgen Brøgger om, hvornår du gerne vil derud.


 


04. februar 2021:
Jagten bør ikke forbydes af princip

 

Det er urealistisk at udskrive menneskets tilstedeværelse i dansk natur. Og den rekreative jagt i naturnationalparkerne bør bero på individuelle vurderinger – ikke generelle principper. Det mener jægerforbundets formand i en replik til professor Carsten Rahbeks vision om områder med komplet uberørt natur. - Læs professor Rahbeks indlæg i kolonnen til højre herfor - og læs artiklen/kommentaren fra Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen her


31. januar 2021:
Yderligere aflysninger/udsættelser

Regereingen har forlænget de nugældende Corona-restriktioner, der reelt har "lukket landet ned", og som bl.a. fastsætter et forsamlingsloft på max. 5 personer, frem til og med den 28. februar d.å..
Dette har medført, at bestyrelsen har set sig nødsaget til at
AFLYSE / UDSÆTTE foredragssaftenen om regulering af invasive rovpattedyr den 4. marts og Jagtforeningernes årlige salonskydning søndag den 7. marts. - Ny dato for "Mårhundeforedraget" vil blive oplyst så snart, vi har klarhed over situationen efter 28. februar. Jagtforeningernes salonskydning udsættes til næste forår. Et alternativ kunne have været at udsætte den til efteråret, men dels ved vi, at Marineforeningen, hvis skydebaner, vi jo låner til arrangementet, selv har mange skydearrangementer i efteråret, hvorfor det kan blive vanskeligt at finde en dato, hvor vi kan disponere over banerne, dels vil vi derved komme hen i jagtsæsonen, hvor der formentklig vil blive vanskeligere for foreningerne at finde medlemmer nok, der vil være interesserede. De fleste vil nok foretrække at komme på jagt i stedet.

 

29. januar 2021:
Så nyttede det måske alligevel lidt ..... ?

Miljøminister Lea Vermelin siger nu, at EU ikke kan forbyde jagt på dansk jord.
Efter længere tids tavshed er miljøminister Lea Vermelin nu "kommet ud af busken" og har udtalt sig om det forslag til EU-vejledning vedr. særligt beskyttede naturområder, der har vakt stor vrede og bestyrtelse i danske jægerkredse,.
Det er naturligvis ikke vores henvendelse til ministeren, der alene er årsag hertil, men måske har henvendelsen - og især den kommunikation, den har medført med andre folketingspolitikere - alligevel haft en vis indflydelse. Selvsagt sammen med alle de andre henvendelser, ministeren har fået, - først og fremmest naturligvis fra Danmarks Jægerforbund.
Læs mere
her.
Danmarks Jægerforbund har samtidig interviewet en række af folketingets miljøordførere om deres holdning til spørgsmålet.  - Se deres svar her.

Så "mangler vi bare" at få argumenteret miljøministerens lovforslag om jagtforbud i de nye naturnationalparker væk som den usaglighed,  det er udtryk for ! -og at undgå yderligere udlægninger til urørt skov, men i stedet til naturnær skovdrift.


22. januar 2021:
"EU-kommissionen skal ikke bestemme over dansk natur ...."

EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) er ærgerlig over EU-Kommissionens sammenligning af jagt og minedrift, og mener, at beslutninger om Danmarks natur skal træffes på Christiansborg - ikke i Bruxelles.
Læs mer
e her

20. januar 2021:
Miljøminister Lea Vermelin lægger op til jagtforbud i de nye naturnationalparker

I forbindelse med at undgå fEU-orbud mod jagt og lystfiskeri i bl.a. § 22-områderne, jvfr. nedenstående "artikler", er det kommet frem, at miljøminister Lea Vermelin i lovforslag om de nye naturnationalparker også lægger op til jagtforbud i disse.
Læs nærmere herom i kommentar på Jægerforbundets hjemmeside
her.
Man må uvilkårligt spørge sig selv, om  jagtens egen minister i virkeligheden er en af jagtens største modstandere ?

19. januar 2021:
EU-oplægget om forbud mod jagt og fiskeri i særlige områder -  Positive tilkendegivelser fra andre MF'ere

Udover den nedenstående redegørelse, som MF Mette Gjerskov (S) har taget sig tid til at sende os, har vi også modtaget mere kortfattede, positive tilkendegivelser fra andre af de folketingsmedlemmer, der modtog kopi af vores mail til miljøministeren. Det gælder Anni Mathiesen (V), Malte Larsen (SF) og Torsten Danielsen (V), - der alle lover at arbejde for sagen. - Tak for det !


13. januar 2021:
MF mette Gjerskov (S) svarer på den modtagne kopi af brevet til miljøministeren,  og vi har svaret tilbage til Mette Gjerskov, - således (læs nedefra, Mette Gjwerskovs mail først og derefter vort svar:


Vores svar på Mette Gjerskovs mail:
Kære Mette Gjerskov, - og øvrige i cc:
Mange tak for din mail, - og tak fordi du har taget dig tid til at at svare os og forsøgt at forklare "den dybere mening".
Som naturbrugere og -bidragydere med fysiske og praktiske naturforbedrende tiltag er vi selvsagt kun interesserede i og positive overfor mere, bedre og beskyttet natur.
Men at sammenligne jagt og fiskeri med noget så naturindgribende som minedrift forekommer os absurd.
Det eneste, vi beder om, er at ordene "jagt og fiskeri" tages ud af teksten i vejledningen.
Må vi i stilhed gøre opmærksom på, at der er flere andre fritidsaktiviteter, der er betydeligt mere forstyrrende for naturen, end jagt og fiskeri, og som det derfor ville være mere naturligt at nævnte i vejledningen. Eksempelvis mountainbike-kørsel, der ofte foregår udenfor de afmærkede ruter, også om natten. Midt i vildtets yngleområder og -perioder. Dette ikke ment som et "angreb" på mountainbike-kørslen, blot som eksempel på, hvor usagligt det er specifikt at nævne jagt og fiskeri, - sidestillet med minedrift.
Der er ikke (mange) andre end netop jægerne og lystfiskerne, der fysisk og praktisk bidrager til naturforbedringer, - og endog betaler for vores fritidsinteresse i form af jagt- og fisketegn. Alle andre brugere er "gratister".
Vi håber, at du - og I allesammen - har forståelse for vores bekymring og vil hjælpe med at få taget ordene "jagt og fiskeri" ud af teksten i vejledningen. Vi drister os til at sige "På forhånd tak" !
Undskyld, hvis jeg virker lidt kortfattet, men jeg er på vej ud af døren for at rejse til København.
Bedste hilsener og god week-end til Jer alle.
p.v.a.
Elsegaarde Jagtforening
Jørgen Brøgger

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Mette Gjerskovs mail til os:
Kære Jørgen – og Elsegaarde Jagtforening
Tak for din mail om fremtidig jagt og fiskeri i Natura 2000 områderne. Det er tydeligt, at mange er både bekymrede og forvirrede. Jeg håber, at jeg kan skabe lidt mere klarhed med denne mail.
Jeg tror, at dele af bekymringerne bygger på en misforståelse. Der er nemlig ikke tale om nye generelle regler for Natura 2000 områder. Derimod handler det om, at vi i fællesskab med EU er ved at se på nye veje til bedre beskyttelse af natur og biodiversitet.
Vi har i EU vedtaget en ny Biodiversitetsstrategi og EU-Kommissionen arbejder hårdt og ambitiøst med at gennemføre strategien. Strategien lægger op til, at vi beskytter naturen bedre og med nye mål. De nye målsætninger er bl.a., at vi samlet set i EU skal have 30 pct. såkaldt ’beskyttede områder’, herunder 10 pct., der skal være ’strengt beskyttede’ naturområder. Altså 10 pct. strengt beskyttede områder, og derudover endnu 20 pct., som skal være beskyttede. Den ambition er vi fra dansk side meget enige i.
Imidlertid er de nærmere kriterier for, hvordan vi skal udpege mere beskyttet og strengt beskyttet natur endnu ikke fastlagt. Her vil jeg gerne understrege, at Natura 2000 områder fx ikke nødvendigvis falder under kategorien ’strengt beskyttede områder’. Kommissionen har lavet et udkast til vejledning om kriterier og vejledning om udpegning af beskyttede områder. Det er de udkast, som jeg kan forstå, at du er bekymret over vil begrænse jagt og fiskeri. Det er korrekt, at der er en formulering om, at der ikke bør være forstyrrende aktiviteter som f.eks. jagt, fiskeri og minedrift i strengt beskyttede områder. Vejledningerne er dog ikke endelige, og vil blive drøftet i løbet af 2021.
Når vi kommer så langt, at vi i Danmark skal udpege beskyttet natur, skal vi naturligvis følge de regler, der bliver gældende, men det er os selv, der udpeger de nye typer naturområder. Og det er os selv, der fra sag til sag vurderer vilkårene for fx jagt og fiskeri – om det er muligt, og hvordan det i så fald kan sikres, at det sker bæredygtigt.
Vi kender det allerede i dag, hvor vi har naturområder, hvor jagt og fiskeri er tilladt. Vi har også områder, hvor det er begrænset – ja, vi har endda naturområder, hvor mennesker slet ikke må færdes i hele eller dele af året af hensyn til fx fuglelivet. Vi kender altså systemet, kunne man sige.
Det er vigtigt at få sagt, at hvis de nye regler kommer til at vedrøre privatejede arealer, vil det ske efter de almindelige spilleregler. Altså med høringer, eventuelle kompensationer osv., inden udpegning eller ny regulering af konkrete områder. Det kommer vejledningen ikke til at ændre på.
Til sidst er det også vigtigt at sige, at en vejledning ikke er juridisk bindende regler. Vejledninger vil dog typisk blive opfattet som politisk bindende.
Så ja, der kommer initiativer, som skal beskytte vores natur mere end i dag. Det er helt nødvendigt for biodiversiteten. Men områderne besluttes af os selv, og derfor handler det ikke bare om at tage Natura 2000 områderne under ét og forbyde jagt og fiskeri.

Jeg håber, at denne forklaring har hjulpet til at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.
Bedste hilsner
Mette

Afsender:
Mette Gjerskov
MF, Socialdemokratiet, fhv. minister
Ordfører for verdensmål og miljø
Valgt: Roskilde og Sjællandsregionen

Folketingets tværpolitiske 2030-netværk om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Medlem af Folketinget (S)
Christiansborg
1240 København K
Tlf.   +45 6162 3976
Mette.Gjerskov@ft.dk

www.facebook.com/mettegjerskov/
Og på Twitter og LinkedIn

www.ft.dk

13. januar 2021:
Brev til miljømionister Lea Vermelin

I fortsættelse af nedenstående om EU-forslæag om forbud mod jagt og fiskeri i f.eks. danske Natura 2000-områder har vi i dag sendt nedenstående til mioljøminister Lea Vermelin, - med kopi til alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødrvareudvalg og alle medlemmer af Euparådet:

Miljøminister
fr. Lea Vermelin.
Miljøministeriet;
Slotsholmsgade 12,
1216 København K.

Kære miljøminister Lea Vermelin, - med cc: til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og medlemmerne af Folketingets Eutopaudvalg

Undskyld, at vi som en ganske almindelig lille jagtforening tillader os at ulejlige Jer i Jeres travle hverdag. Men dette ligger os stærkt på sinde.
I overmorgen, den 15. januar d.å., skal Eu-kommissionens vejledning til en biodiversitetsstrategi efter forlydender behandles i kommissionen. En vejledning, der - hvis den vedtages i sin nuværende udformning - vil medføre forbud mod jagt, fiskeri og skovdrift i blandt andet danske Natura 2000-områder samt flere andre danske områder og biotoper, herunder privatejede.
Vi er naturligvis velvidende om, at Danmarks Jægerforbund for længe siden har afgivet et seriøst og fuldgyldigt høringssvar, som vi selvsagt bakke 100 % op om. Vi synes blot, at vi som en lille forening af ganske almindelige jægere med interesse for den danske natur og dens vilkår vil udtrykke håbet om, at du som jagtens minister - vores minister - vil gå imod vejledningens indbyggede forbud mod jagt og fiskeri (og skovbrug) i de pågældende områder.
Vi håber inderligt, at du vil påpege jagt som en både vigtig og nødvendig del af dansk naturforvaltning. - Jagt og naturforvaltning er ikke hinandens modsætninger. Det er tvært imod to sider af samme sag, - "hånd i hånd".
Hvis vejledningen vedtages i sin nuværende udformning - og dermed medfører forbud mod jagt og fiskeri - vil vi føle det som en hån mod og manglende anerkendelse af alle de naturforbedrende tiltag, vi fysisk og praktisk har udført i mange år. Vi vil rent ud sagt føle os svigtede.
Med venlig hilsen
Elsegaarde jagtforening
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk

13. januar 2021:
Nyt EU-forslag vil forbyde jagt, fiskeri og skovbrug i Natura 2000-pmråder

Den kendte radiovært, podcaster og naturformidler David CP har lavet dette opslag på facebook om afvikling af den danske jagt:
"Vil du være sikker på at du, dine børn og dine børnebørn kan fiske og gå på jagt i Danmark? Så er det NU at du skal gøre dine politikere opmærksomme på den svinestreg der er ved at ske - i EU arbejder man pt på en plan om at lukke for al jagt og fiskeri i natura 2000 områder, fordi man mener det kan sidestilles med minedrift (hvis du tænker “arh det er nok ikke så meget” så tjek kortet nedenunder....)
Dette er i sig selv fuldstændigt vanvittigt, men for at det ikke skal være løgn så arbejder miljøministeren og støttepartierne på den samme plan, hvilket vil være en bombe under lystfiskeri, jagt og havjagt i Danmark. Dette er IKKE en konspirations teori men er bekræftet flere steder af uafhængige kilder.
Det betyder at DU ikke kan gå på jagt eller fiske i alle de områder der er Natura 2000 - hvilket tæller meget store dele af de danske søer og vandløb, men også en hel del private områder hvor jagten og fiskeriet i dag er en del af naturbevarelsen. Ud over at være en meget grov krænkelse af den private ejendomsret og af aftalen om natura 2000 (hvor jagt og fiskeri blev nævn som IKKE skadelige aktiviter) så er det ødelæggende for vores fælles arv til vores børn.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt at vores miljøminister skal score billige point hos støttepartierne ved at lukke vores fælles muligheder for at fiske og gå på jagt for tid og evighed.
Hvis du vil gøre noget ved det her skal du gøre det NU - man har forsøgt at snige det igennem under coronaen, og der er mange politikere, både lokalt, national og på EU plan der IKKE ved det. Så råb op! Gør dem opmærksomme på hvad der er ved at ske og gør en forskel for dine børns og din egen fremtid.
Del gerne opslaget - men endnu bedre - skriv direkte til miljøministeren og alle andre i dit netværk om at denne svinestreg simpelthen ikke er i orden. Og få dem til at komme med et klart svar om at de IKKE vil slagte dansk jagt og lystfiskeri.
For jagt og lystfiskeri er og bliver en del af dansk kulturarv og af aktiv naturbeskyttelse. Og det skal det blive ved med at være.
Læs links herunder om planerne for at stoppe jagt og fiskeri i Natura 2000 områder.
Og se kortet for at forstå HVOR meget af den danske natur som vi allesammen risikere at miste muligheden for at bruge.

https://fiskogfri.dk/forbud-mod-lystfiskeri-i-natura.../
https://www.sportsfiskeren.dk/.../europaeiske-lystfiskere...

Morten Messerschmidt
tager sagen op her. Og miljøministeren svarer.... ved ikke at svare.

https://www.bt.dk/.../stort-eu-indgreb-mod-danmark-i... 

Læs også her, her og her om Jægerforbundets holdning, - og se Jægerforbundets høringssvar her


05. januar 2021:
"Nytårsjagten" den 9. januar 2021 AFLYSES

Vi har i aften skrevet således til alle foreningens medlememr:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.

Kære alle.
På baggrund af regeringens pressemøde i dag og de derved indførte ekstra Corona-restriktioner ser vi os desværre nødsaget til at aflyse foreningsjagten på lørdag den 9. ds.. Alt andet vil være uforsvarligt.
Når situationen er kendt efter den 17. ds., rundsender vi igen medlemsmail med oplysning om, hvorvidt "ekstra-jagten" den 22. ds. kan gennemføres, - og ligeledes "afslutningsjagten" den 31., hvis der på det tidspunkt kan siges noget herom.
Vi skal samtidig oplyse, at Jægerråd Syddjurs' årsmøde den 4. februar ligeledes er aflyst. Ny indkaldelse udsendes, når ny dato kan oplyses.

Bedste jægerhilsener til Jer alle. Pas godt på Jer selv og hinanden !
Elsegaarde Jagtforening
Bestyrelsen og jagtudvalget.

www.elsegaarde-jagtforening.dk

28. december 2020:
Hyggelig og stemningsfuld "julejagt", vejrliget til trods, - og med forbilledlig perfekt Corona-håndtering

Efter et enkelt ("lovligt") afbud kl. 07.00 deltog 18 uf af 19 tilmeldte medlemmer i årets traditionelle "julejagt". Det var jo tilnærmelsesvis det dobbelte af, hvad vi måtte være i henhold til det gældende Corona-forsamlingsloft, hvilket der selvsagt blev taget "hånd om" på forhånd. Deltagerne blev på forhånd opdelt i to hold - meddelt til alle forud for "dagen". Begge hold mødte på P-pladsen ved "Skæppen og Fjerdingkarret", hvor der holdtes to selvstændige paroler med ca. 40 m. mellem de to hold og indbyrdes forskriftmæssig afstand internt på hvert hold. INGEN gik forinden rundt for at hilse på hindanden. Efter parolerne kørte "Hold 1" først til Jesper Sørensens revir, "Karpensø Skov", ved Stubbe og derefter til Kaj Martinussens revir, "Kløvsign", på Øer.
"Hold 2" kørte først til Torben Nikolaisens revir ved Gråske og derefter til foreningsreviret "Slusesåten" på Øer. Da begge jagter var færdige samledes man - stadig fysisk adskilt med stor indbyrdes afstand på hver sin side af bålet udenfor Kaj Martinussens jagthytte, hvor der holdtes parade, efterfulgt af "madpakke-spisning" i det fri.
På Jespers revir blev der lettet en fasanhøne og en sneppe, hvoraf hønen faldt for et velrettet skud af jagtværten, mens sneppen behændigt sørgede for, at det var umuligt at afgive skud til den. På Kajs revir blev der lettet en enkelt sneppe, som det heller ikke var muligt at afgive skud til.
På Torbens revir blev der lettet en sneppe og et stk. råvildt, der dog begge "salverede sig" på nabosiden af skellet. Inden der kørtes videre til "Slusesåten", var Torben vært ved en læskedrik ved sin hyggelige jagthyte. I Slusesåten blev der set i hvert fald 3-4 duer, 3-4 snepper og 2-3 stk. råvildt. Lidt vanskeligt at vurdere, om det er det samme, alle har set. Der var et forbiskud til en af duerne, mens alle snepperne var udenfor skudhold. Råvildtet holdt stærkt i de tætte siv, men to af dem kom tilsidst ud. Et fint lam faldt for et enkelt velrettet skud af Henrik Larsen, mens gammelråen nåede at vende om, da den ellers fint var på vej imod vort nye medlem Torben Jakobsen.
I løbet af formiddagen oplevede vi et rigtigt "møgvejr" med regn og strid blæst, hvilket ikke mindst gik ud over posterne på vandsiden af "Slusesåten". Heldigvis stilnede regnen af igen, inden vi samledes på hver sin side af bålet udenfor Kajs jagthytte, hvor vi efter paraden indtog vores medbragte madpakker i hyggeligt samvær, - på forskriftsmæssig afstand.
Her nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

13. december 2020:
Hyggelig "juleoptakt" med meget vildt og flot parade

De 13 medlemmer, m/k, der deltog i årets "juleoptakt", fik alle en dejlig dag. Ikke alene så vi meget vildt og fik en flot parade, men midt i det eller ulidelige regnvejr, vi har haft i lang tid, var vi begunstiget med tørvejr og vindstille (Kalø Vig var havblik).
Efter morgenkaffe og parole i overensstemmelse med alle gældende corona-forskrifter drev vi sydstrykket af på "den sædvanlige måde". Der plejer normalt altid at være ænder i andesøen, om ikke mange, så dog nogle få stykker. Dette var så undtagelsen, der bekræftede reglen. Ikke en eneste ! - Til gengæld lettede det hold skytter, der top opstilling langs grøften en stor flot fasankok, der fløj ind i mosen. Og i remisen ovenfor søen lettede drevet 2 stk. råvildt, der imidlertid gik over skellet til naboen udenfor skudhold. I mosen lettede der også 2 stk. råvildt, der begge gik bagud uden at blive skudt til. Desuden lettede der en 8-10 fasaner og en sneppe. De afgivne skud hertil leverede to høner. I "Oles remise" lettede der yderligere en fasanhøne, der også faldt for et velrettet skud. Til gengæld var der ikke noget i olieræddikerne.
Den "obligatoriske anti-dehydreringspause" blev afviklet ved jagthytten, - stadig med hensyn- tagen til alle gældende restriktioner.
Efter pausen blev 3 mand tilbage for at rigge an til det traditionelle "juleoptakt-traktement", mens de øvrige kørte på nordstykket, hvor området omkring "den gule gård" og remisen ved stige 2 blev drevet af. I remisen blev der lettet et dyr og to fasaner; en høne og en kok. Der blev kun skudt til kokken, der da også faldt dødskudt til jorden.
Vel tilbage til jagthytten holdtes parade - 4 fasaner, 1 kok og 3 høner - samt auktion over vildtet, hvorefter der var "individuel portions-servering" af gode grillpølser med tilbehør samt en julebryg og en dram, hvormed vi ønskede hinadene glædelig jul, inden vi brød op ved 14.00/ 14.30-tiden.
Her er nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Søren Veng og Jørgen Brøgger

11. april 2021:
Så var der igen mårhund på vildtkameraet

Som det fremgår, er dette billede er taget kl. 01.46, - hvilket måske nok kan afskrække de fleste. MEN ...der er jo også andre billeder, der er taget tidligere. Det er tydeligt, at mårhundende kan komme til at betyde et alvorligt indhug i da jagtbare vildtarter inden efterårets jagtsæson. Og der er nærmest ikke til at tænke på, hvad det inden da vil koste af liv for fasan- og agerhønsekyllinger, hatrekillinger og rålam, for blot at nævne noge af de mest udsatte. Så vi vil gerne appellere til nogele flere af deltagerne i vinterriffelpuljen om at gøre en indsats for at få minimeret mårhundebestanden, inden ynglesæsonen bliver aktuel.

27. marts 2021:
"Åben Jagthytte"

18 medlemmer trodsede fra morgenstunden vejrguderne og begav sig på vej mod jagthytten for at være med til at markere, at vi netop i onsdags havde passeret foreningens 88-års fødselsdag. Og minsandten om ikke regnguden forbarmede sig over os og standsede det kraftige regnvejr n etop som vi skulle starte arrangementet kl. 10.00. - Måske fordi, vi havde lagt en større samling paraplyer frem til fri afbenyttelse ?? - men i hvert fald venligt. Ikke mindst, de regn guden lukkede op fro sluserne igen, da vores arrangement var overstået. Foreningen var vært ved en "parole- bitter" og en fødselsdagsøl/-vand. Hertil investerede alle i en eller to af Klaus' og K.A.'s velristede pølser. Og snakken gik livligt på kryds og tværs. Især var det en stor glæde, at ikke mindre end fire af foreningens nye medlemmer mødte op. Det var rigtig hyggeligt at hilse på dem; vi håber, at vi kommer til at se meget til dem i fremtiden. - Hwer er nogle få "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse, :


21. marts 2021:
Så faldt den første krage i kragereguleringen 2021

Som de, der har fulgt med her på hjemmesiden, vil vide, så har Per Bisgaard forsøgt ihærdigt og adskillige gange at få ram på en eller flere af de mange krager, der er på foreningsreviret. Endelig i dag kronedes anstrrengelserne med "held", da en krage, der slog på Per's udstoppede ræv, måtte bøde for det med livet. - Læs Per's beretning her.

 


19. marts 2021:
Nye billeder fra vildtkameraet

Så er der igen hentet billeder hjem fra vildtkameraet. De har vist forekomst af mårhund(e) den 9. - 10.-14. og 15. marts. Også råvildt.
Her er et lille udplik: - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

18. marts 2021:
Ny stige 6 og stige 9 reno- veret

Så har vores flittige jagtudvalg igen været aktivt.
I går renoverede Klaus, K.A. og Jón stige 9, og i dag færdiggjorde K.A. den, så den nu igen har drejeligt sæde. Samtidig opsatte di igår en ny stige, hvor tårn 6 tidligere stod (ved "ruinen/laden")
Der begynder dermed så smår at være klar til bukkejagten. - "Knæk og Bræk" til de, vil afprøve "karrusel-sædet" på stige 9 i forsøget på at få ram på en mårhund.

Den nye stige 6

 


17. marts 2021:
Igen skandaløst !  - Natur- styrelsen Kronjylland politianmeldt for mang- lende dyrevelfærd for kreaturerne i National- park Mols Bjerge
Læs mere
her og her


12. marts 2021:
Skandaløst ! - Ingen dialog om dyrevelfærd i de nye naturnationalparker

De forskellige interessenter, der var inviteret til såkaldt "dialog" om de fremtidige naturnationalparker - deriblandt Danmarks Jægerforbund - fik hver sammenlagt 8 munutters taletid - fordelt over to møder ! - Skandaløst !
Læs mere
her


13. marts 2021:
Meget forskelligt vildt observeret på reviret.

Se nærmere
her

01. marts 2021:
Mårhund på vildtkame- raet, - igen, igen

Vi håber, at nogle af de ihærdige deltagere i riffelpuljen vil formå at få decimeret - om ikke udryddet - bestanden ! Andre fra riffelpuljen er mere end velkomne til at melde sig "under fanerne" og yde deres bidrag også !!!

13. februar 2021:
Smukke - og kolde ! - oplevelser på krageregu- lering
.
Vi har fået tilladelse til krage- regulering på foreningsreviret "Colindseje" i perioden 1. februar til 15. april 2021. Dette er via mail meddelt til alle medlemmer, der frit kan tage derud (mod "tilmelding", selvsagt, så vi altid ved hvem, der er på reviret hvor og hvornår).Foreningens lokkekrager og krageugle er til fri afbenyttelse af de, der gerne vil forsøge at få ram på nogle af de hæse krager, der som bekendt er nogle af de største prædatorer i den danske natur.
Den mulighed har Jacob Munkholm Jensen og Per Bisgaard benyttet sig af som de to første. De var begge afsted lørdag den 13. april, hvor Per sad i stige 7 på "Syd", mens Jacob indrettede et skjul for enden af det levende hegn ved søen på "Nord". De havde begge nogle meget smukke - og kolde - oplevelser i den klare frostmorgen. - Læs deres gode beretninger
her.
Jacob har ladet sit sit skjul blive stående til fri afbenyttelse af andre, der gerne vil forsøge sig.

Se reguleringstilladelsen herunder (klik på den lille skrift under overskriften.

06. februar 2021:
Så er fodertønderne efter- set og fyldt op

I dag var vore tre medlemmer af Jagtudvalget, "de tre K'er", Klaus, K.A. og Kim - godt hjulpet og assisteret af vor gode jagtvært, Thomas, med traktor og vogn - rundt på reviret for at efterse og opfylde alle fodertønderne. Alt er således i orden til, at vildtet fortsat gerne skulle kunne klare sig i disse frostdage med is og snedække (omend heldigvis kun tyndt).
Sædet til stige 9 blev samtidig demonteret og er taget med hjem til reparation. Det bliver genmonteret snarest muligt.

 

04. februar 2021:
Få succes med bekæm- pelse af mårhund

Online-magasinet "Mit Jagtblad" bringer i sin nyeste udgivelse en artikel om og med Danmarks- mesteren i mårhunderegulering, vort eget medlem Morten Egtved Andersen.- Læs her


03. februar 2021:
Jagt og biodiversiteter ikke hinandens modsæt- ninger

03. februar 2021:
Biodiversitet, rewilding og jagt

14. januar 2021:
Input til ny strategi for Danmarks Jægerforbund

Jægerforbundet har bedt om input til ny strategi, og har i den forbindelse stillet 3 konkrete spørgsmål, som vi i Elsegaarde Jagtforening har svaret således på:

1.    Hvad er det absolut vigtigste, som DJ er kendt for om 3 år?

Svar:
·         Anerkendt og respekteret på Christiansborg og blandt øvrige grønne organisationer som en seriøs og fagligt kompetent grøn organisation, der vil jagtens sag og som skaber forståelse for jagt som en nødvendig del af dansk naturforvaltning. En organisation, man ikke kan udelukke i spørgsmål om naturforvaltning.

·         At der via løbende informationer til offentligheden stadig er stor – gerne øget – forståelse for og opbakning til jagt i befolkningen som helhed. (Gerne medvirken i/egne TV-programmer a’la ”Nak og Æd” og ”Jagtmagasinet”).

·         At medlemstallet er øget. Gerne via øget oplysningskampagne overfor ikke-organiserede jagttegnshavere.


2. Hvilke 2 områder synes I, DJ’s strategi skal handle om?
Svar:
·         Oplysning om jagt som en vigtig, nødvendig og naturlig del af dansk naturforvaltning.

·         Øget opbakning til Jægerforbundet via øget medlemstal

3. Kom med 2 eksempler på hvordan I konkret kan arbejde med hver af disse 2 områder

Svar:
·         Synlighed i lokalsamfundet via oplysende arbejde i form af pressemeddelelser om aktiviteter af offentlig interesse (ikke interne/”lukkede” foreningsarrangementer) og medvirken i relevante offentlige arrangementer som f.eks. ”Skovens Dag”, ”Naturens dag”, ”Jagtens Dag”, ”Foreningernes dag”, Byfester, Markedsdage og lign.

·         Medlemstilgang ved udbud af gode medlemstilbud, - såvel via jagter på ”eget revir” (vi er så heldige at have et sådant) og familiearrangementer, hvor børn og børnebørn også kan deltage.

05. januar 2021:
Morten Egtved Andersen fra Elsegaarde Jagtfore- ning blev den jæger, der nedlagde flest mårhunde i Jylland i løbet af 2020.
 
Vi har netop modtaget nedenstående mail fra jægerrådsformand Poul Arne N ielsen ;
"Hej.
Lige lidt om mårhundeindsatsen i Syddjurs.
Der er netop afsluttet en "konkurrence" om hvem, der havde heldet og evnerne til ast nedlægge flest mårhunde i Jylland.
Vinderen blev Morten E. Andersen, mårhundereguleringsjæger her i Syddjurs.
Jeg har kopieret følgende fra face-book:
Så fandt vi vinderne i DM for mårhund i 2020.
Det blev Morten ERgtved Andersen. der blev TOPscorer med 72 stk., skarpt forfulgt af Børge Høgh med 69 og Kjeld Lautrup landecde på 62 !!!
203 døde mårhunde fra de 3 mand er fuldstændigt forrygende !
Viper-Flex, Sonic og Nieload takker jer allesammen for den flotte indsats.
Førstevinderen, Morten, får lov at vælge f'ørst mellem de 3 sponsorgaver:
PARD NV008 /  Viper Flex carbon skydestok / Sonic Nielsen dæmper".

Læs mere her

Morten Egtved Andersen
Her som modtager af Elsegaarde Jagtforenings kragepokal (v. hånd) og flugtskydningspokal (h. hånd),
ved generalforsamlingen 2020


01. januar 2021:
Jægerforbundets 5 fore- stående jagtpolitiske ind- satsområder

Jægerforbundet har sendt os en spørgeskema-undersøgelse, hvor man beder os om - ud fra 10 mulige emner - at pege på, hvilke 5 emner, der, efter vores mening, skal være Jægerforbundets forestående jagt- politiske indsatsområder. Alle bestyrelses- og jagtudvalgsmed- lemmer samt suppleanterne er kommet med hver sine 5 bud, hvilket er sammenfattet i en konklusion. Det har absolut ikke været nemt, da alle 10 muligheder synes både oplagte og relevante. Og dertil kan komme andre emner, der kan synes at være lige så vigtige.
De 5 emner, vi efter "voteringen" har peget på, er: "Jagttidsevaluering hvert andet år" (8 "stemmer"), "Anvendelse af jagttegnsmidlerne" (8 "stemmer"), "Regulering (jagt ctr. regulering)" (6 "stemmer"), "Placering af stiger og tårne" (130 m-reglen er noget "makværk" - 5 "stemmer") og "Løse katte" (4 "stemmer").
Derudover har vi påpeget to andre  - efter vores mening - meget vigtige emner: Jagt på Statens arealer bør tilbydes udlejet til lokale jagtforenigner (lokalt eksempel: Flyvestation Tirstrups arealer) samt at DJ bør gå IMOD udlægninger af arealer til "urørt skov" (= indførelse af jagtforbud ad bagdøren) og i stedet advokere FOR "naturnær skovdrift". - Disse to emner har vi uddybet i et særskilt følgebrev, der kan ses
her.

23. december 2020:
Sjette stykke vildt nedlagt i riffelpuljen

I morges faldt det sjette stykke vildt, nedlagt i riffelpuljen. Et rålam nedlagt af Kim Lykke Jensen fra stige 3. Og det var godt. Da Kim kom hen til det nedlagte lam, viste det sig, at det manglede det nederste stykke af højre forløb. Læs Kims beretning om den vellykkede morgenjagt
her.


17. december 2020:
Femte stykke vildt nedlagt i vinter-riffelpuljen

En fin rå faldt for et velrettet skud fra Klaus Boll kl. ca. 14.40 fra stige 3. Klaus var ikke en gang nået helt op i stigen. Læs Klaus' beretning her.
Stort tillykke til Klaus !


09. december 2020:
Dejlig invitationsjagt med meget vildt, - blot ikke på paraden

Ialt 13 medlemmer deltog, da Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger havde inviteret foreningens øvrige medlemmer på jagt på deres revir ved Holme. Ved parolen var der hilsen fra den ene dagens værter, Peter, der bor i Brabrand, og som efter gårsdagens meldinger om strammere corona-restriktioner i bl.a. Aarhus Kommune ikke følte det ansvarligt at komme til Ebeltoft, før han var blevet smittetestet, hvilket først ville kunne ske "på lørdag".
Efter parolen startedes med "skoven", der blev drevet af "både frem og tilbage". I fremdrevet blev lettet to dyr, to harer og en fasankok. Sidstrnævnte fløj bagud, uskadt efter et par salutskud. Begge harerne og det ene dyr gik over vejen over i sommerhusene. Det andet dyr gik ud på stubben over mod læhegnet, men da det så Kim, vendte det prompte om og ind i skoven igen.
Efter "skoven" deltes vi i to hold, hvor det ene drev marken nærmest vejen af op til den røde gård, derefter remisen og til slut "den grønne mark", væk fra vejen ned til "skoven" igen. På vejen op til den røde gård blev der skudt forbi til en hare, og i remisen lettede der et dyr og en sneppe, som der ikke blev skudt til.
Det andet hold drev "firkanten" ("majsmarken") af, svingede rundt og gik gennem hegnet og tog "brakken". Ligesom holdet skulle til at gå gennem læhegnet ind på "brakken", lettede der en hare inde på brakken. Den forsvandt skyndsomst ud af skudvidde.
De to hold mødtes herefter ved "skoven" til en "anti-dehydreringspause", hvor Georg kunne fortælle, at da han var gået ind til bålstedet med brænde, stod det dyr, der havde været ude på stubben, derinde kun 5 m,. fra ham. Fantastisk, at det har "omgået" drevet på vej både frem og tilbage (Georg deltog ikke i "trampejaten" grundet en fibersprængning).
Da tørsten var slukket, blev Christian og Georg tilbage for at tænde op på bålet og begynde at varme dådyrsuppe til den sikre såt. Resten tog til bakken ved sommerhusene, hvor de dårligt gående blev st på post langs sommerhusene, og drevet gik af hensyn til vindretningen nedefra og op. Posterne var desværre ikke kommet helt på plads og havde ikke fået patroner i bøssen, da den første har kom lige netop der, hvor sidstemanden skulle til at postere sig. Lidt senere lettede drevet endnu en hare ned mod vejen. Også den forsvandt efter at være blevet hilst med to salutskud.
Slutteligt samledes alle ved bålstedet i "skoven", hvor dagens jagtværter bød på dådyrsuppe og julebryg. En god og hyggelig afslutning, hvor snakken gik, og alle var begejstrede over alt det vildt, vi havde set, uagtet at der ikke lå noget af det på paraden.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.