AKTUELT

25. august 2019:
Årets 6-kantskydning, - "4. pladsen forsvaret"

Den årlige 6-kantskydning blev afviklet på Feldballe jagtforenings flugtskydningsbane ved Mårupvej/Lufthavnen med Feldballe jagtforening som arrangør. Vort hold, der bestod af Søren Lund, Morten E. Andersen, Mikkel P. Gregersen, Jón A. Hjaltason og Poul Arne Nielsen, "forsvarede" 4.-pladsen fra sidste år med ialt 62 duer i 77 skud, - 2 duer efter "bronzevinderne". Konkurrencen blev vunder af Tirstrup-Hyllested Jagtforening med 58 duer i 74 skud, Feldballe kom ind på 2. pladsen med 66 duer i 73 skud og Rosenholm på 3. pladsen med 64 duer i 77 skud. De to sidste placeringer tilfaldt således Boeslum med 61 duer i 76 skud og Mols-Rønde med 57 duer i 79 skud.
Her nogle stemningsindtryk fra den gode dag, der tilsmilet af det allerbedste sommervejr. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. august 2019:
Kan du lide at se jagtfilm ?

I såfald kan de se forskellige små videoklip fra jagtrejsebureauet Side by Side Safaris' forskellige revirer
her.

09. august 2019:
Jagtforeningen er jægerlivets salt

Artikel på Jægerforbundets hjemmeside, - skrevet af DJ-medarbejder Jakob Munkholm Jensen, - der er nyt - og meget velkomment - medlem i Elsegaarde Jagtforening.
Læs artiklen
her.
Artiklen er meget betegnende for Jakobs "situation" og bevæggrunde for at indmelde sig i Elsegaarde Jagtforening. hvor vi glæder os til at se ham/dig på efterårets fore- ningsjagter !

25. juli 2019:
Lav vandstand og meget grøde i Rosenholm Å, - ikke velegnet til lystfiskeri p.t.
Per Bisgaard og hans søn søgte i aftes lykken som lystfiskere i Rosenholm Å på foreningsreviret "Colindseje" . Per beretter dog, at vandstanden var meget lav og åen fyldt med meget grøde, der gjorde fiskeri umuligt, - og vil derfor gerne advare andre medlemmer, der kunne have samme lyst. Vi må vente til køligere vejr og mere nedbør, før det igen kan være attraktivt. Til gengæld var der mange myg, fortæller Per, - og det er godt fødegrundlag for bl.as. agerhøns og andre fugle. Og det er jo ikke så ringe,.

16. juli 2019:
Forbud mod anvendelse af haglvåben under hunde- træning er en direkte mis- tillidserklæring til jægerne.

Justitsministeriet (embedsmænd- ende, ikke politikerne) har i en højst ukontroversiel udtalelse/afgørelse nedlagt forbud mod anvendelse af haglskydevåben under jagthunde- træning og - prøver, således som det ellers hidtil har været både praksis og hævdvunden norm. Jægerfor- bundet reagerer selvsagt. - Læs mere her.

15. juli 2019:
Alle fodertønder efterset og fyldt op

Jørgen Madsen og Preben kristensen fra vort ihærdige jagtudvalg har i dag været rundt for at efterse og opfylde alle fodertønder på foreningsreviret. Jørgen Madsen skriver:
"Til orientering så har Preben og jeg været rundt på samtlige foderpladser for at tilse og efterfylde Tønder hvis nødvendigt.
Desværre måtte vi efterlade Karl-Aage hjemme da han pt. Går dårligt, grundet podagra, men inden vi tog afsted fik vi Instrukser så alt gik som det skulle.
Vi kan se at forderpladserne er godt besøgt da der manglede korn i alle fem og den ene i syd, den der kan ses fra tårn nr.9 var helt tom ligeledes er der veksler mange steder i syd.Som det fremgår af billederne har vi i nord kørt i sprøjte spor til remissen ( tårn 2 ) og
derfra gik vi til foderplads ved mosen i nærheden af tårn 3.
Vi forventer at tjekke foderpladserne igen inden oktober og vil så kontakte Thomas for om han vil køre for os korn rundt på reviret.
Mvh
Jørgen Madsen"


Vi siger tak til Jørgen og Preben for indsatsen - og til Jørgen endvidere for beretningen og billederne. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

18. juni 2019:
Fornem gave til forenin- gen, - ny 2-personers hochstand opstillet

Den fornemme gave blev opstillet i dag, den 18. jun i. Bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen beretter:
"Vi har i dag været på Colindseje og opsat det fine nye tomands skydetårn ved remissen hvor tårn 7 står.
Det nye tårn hedder 7 A .
Udover at det sammen med tårn 7, 8 og 9, dækker sydområdet af, er det også velegnet til at evt. Bekæmpe Mårhunde på foderplads som ligger ca` 50 m derfra.
Af billederne fremgår hvor Tårnet er placeret ved remissen. I samme forbindelse har vi etableret adgangsvej fra ruinen og bag ind i remissen
Som det ligeledes fremgår af billederne så vokser tilsåningen på vildtagrene.
Mvh
Jørgen Madsen"

Vi siger først og fremmest hjerteligt tak til Klaus Boll og Erling Hansen for den fornemme gave ! - og ligeledes tak til Jørgen madsen for beretning og fotos. - Klik på det enkelte for at se det i stor størrelse:

Dejligt at se og høre, at fodermarkerne står så godt ! - det lover godt for en forhåbentlig frodig vildtbestand til efteråret.

02. juni 2019:
.... og så faldt buk nr. 3 !

Denne gang var den heldige Jørgen Madsen, der fældede denne flotte 6-ender
Stort TILLYKKE til Jørgen !!
Der er således nu een buk tilbage i kvoten på "nord", men hvis der skulle falde en mere i indeværende uge (23), vil der blive frivivet en mere (på "nord"), således at alle 3 hold har haft muliged for at være på reviret. Dette gælder kun i denne uge.  Nedlægges der ikke buk i denne uge, er der dtadig een buk tilbage på "nord". Nedlægges der buk i denne uge, er bukkejagten indstillet for i år:
"Knæk og Bræk" til Hold 3, der har muligheden i denne uge """

01. juni 2019:
Og så faldt sommerbuk nr. 2, 2019 på forenings- reviret.

Den heldige nimrod var Klaus Boll, der fik denne fine gaffelbuk. Læs Klaus' beretning
her.

25. marts 2019:
Danmarks Jægerforbund var - naturligvis - repræ- senteret på Naturmødet i Hirtshals

Ser de mange artikler om jagtrelevante  indslag på Naturmødet her.
Se video med formand Claus Lind Christensen her.

21. maj 2019:
Jagtudvalget informerer igen, - såning af fodermarker

Jagtudvalgets "tovholder", Karl Aage Kannegaard, skriver:
Hej vi har i dag  været på Colindseje for at så vildtblanding , i nord og syd,
Thomas har pløjet, harvet og efter vi har sået er der tromlet, en stor hjælp fra Thomas,
Vi tror at resultatet bliver noget bedre end sidste år,
På vegne af jagtudvalget
Karl Aage

Vi siger stor tak til Jagtudvalget for indsatsen og lige så stor tak til Thomas for hjælpen """
- og så glæder vi os til atv se resultatet til efteråret.

03. maj 2019:
Jagtudvalget informerer

Hej: hermed lidt info fra Jagtudvalget:
Vi har nu haft vores 2 vildtkamera ude på Colindseje syd i 4 uger,
Der er billeder af følgende:

2 billeder om natten  af Grævling

1 billede om dagen af Hare

3 billeder om dagen af Fasaner

Hver dag  billeder af duer

Og hver nat en masse billeder af Mosegrise, vi  flytter  derfor fodertønden, der står mellem træerne tæt på vandhullet, længere væk fra mosegrisene, en af de nærmeste dage, måske på mandag hvis vejret vil.

Der var ingen billeder fa Mårhund eller rådyr,

På vegne af Jagtudvalget
Karl Aage

03. april 2019:
Slikstenene og mårhunde-foderautomaten er nu opsat

Vores utrættelige jagtudvalg har igen i dag været på reviret, hvor de har opsat de slikstene og den mårhunde-foderautomat, de forberedte forleden dag.Slikstenene er fodelt med en ved remisen på nordstykket og 3 stk. fordelt på sydstykket. Mårhunde-foderautomaten er ligelede etabgleret på sydstykket, i nærheden af mosen. Der er ligeledes installeret 3 vildtkameraer for at se, om vi kan registrere mårhunde på reviret.
Endnu en gang stor tak til vor ihærdige jagttudvalg for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. marts 2019:
Sliksten og mårhunde-foderautomat

Så har vort ihærdige jagtudvalg igen været i aktion. I dag har de lavet holdere til saltsliksten samt foderautomat til mårhunde. De vil snarest blive opsat på både nord- og sydstykket.
Stor tak til Jagtudvalget for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. februar 2019:
Så blev andehusene sat ud

I dag fik vort utrættelige jagtudvalg sat de 5 andehuse, der blev fremstillet den 19. ds., sat ud, - med h.h.v. 3 stik i andesøen på Syd og 2 stk. i dammen på Nord. Samtidig blev der på sydstykket  etableret indflyvnings"rute", - ligeso alle fodertønder blev efterset og fyldt op.
Endnu en gang stor tak til vort ihærdige jagtudvalg !
Vi lader billederne fortælle, - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

20. februar 2019:
Vildtplantning 2019

I dag var  tovholder for jagtudvalget, Karl Aage Kannegaard, med vores jagtvært, Thomas, og vildtplejekonsulent Poul Arne N ielsen, på besigtigelse af nye steder, hvor vi kan/må lave vildtplantninger. Der blev aftalt følgende tre steder på nordstykket: Remisen, skråningen ved "den gule gård" (den tidligere have) og et stykke af marken på venstre side af vejen, når man kører ned til "den gule gård". Her laver marken en bue, som Thomas godt vil have rettet ud. Poul Arne kommer om få dage med forslag til hvilke planter, der med fordel kan sættes de rerspektive steder.

28. januar 2019:
Ny kasserer

Ved det konstituerende bestyrelses- møde, der afholdtes i forlængelse af generalforsamlingen, fik foreningen ny kasserer. Hidtidig kasserer Tommy Lorentsen ønskede ikke genvalg til denne post, hvorfor bestyrelsen i stedet valgte Kim V. Larsen.
Kims kontaktoplysninger kan ses
her,

Samtidig skal der her lyde en stor tak til Tommy Lorentsen, der i 14 år har bestridt kassererposten !

28. januar 2019:
Kontingentforhøhjelse vedtaget enstemmigt

den af bestyrelsen foreslåede forhøjelse af "jagtkontingentet" (den del af kontingentet, der opkræves af foreningen selv, og som går til dækning af jagtlejen på foreningsreviret) fra 500,- kr. til 700,- kr. årligt blev - efter bestyrelsens regnskabsaflæggelse og argumentation - enstemmigt vedtaget ved generalforsamlingen den 18. januar.
Opkrævning vil ske sammen med udsendelsen af foreningens forårs-/sommerprogram,primo april måned.

08. januar 2019:
Skal Danmarks Jæger- forbund have ny struktur ?
Se mere
her.

08. januar 2019:
Stormskade

Jørgen Madsen fra jagtudvalget beretter: "Den sidste storm har været hård ved stige nr. 9 i syd og stige nr. 5 i nord som begge var væltet, de er nu rejst og fastgjort igen."
Arbejdet blev udført i dag, den 8. januar af vore fire brave jagtudvalgsmedlemmer, Karl Aage Kannegaard, K.A. Hansen, Preben Kruistensen og Jørgen Madsen selv.
STOR TAK ALLE FIRE !
Fotos: Jørgen Madsen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Se foreningens efterårsprogram 2019 her.

13. september 2019:
Lad børnene gå på jagt i efterårsferien !

Er dit barn mellem 12 og 15 år, og kunne han/hun tænke sig at snuse til naturen på en lidt anderledes måde i sin efterårsferie? Så er én af Bliv NaturligVis’ tre efterårscamps rundt om i Danmark garanteret sagen. På campen bor deltagerne i naturen – og lever af den. Bliv NaturligVis er støttet af Nordea-Fonden. - Læs mere
her.

11. september 2019:
Bliv NaturligVis

Brænder du for jagt og natur, og vil du give din passion videre til fremtidige generationer, så har du mulighed for at blive formidler i Bliv NaturligVis. - Læs mere
her.

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2019 her

24. august 2019:
"Store fiskedag"

Trods det beskedne deltagerantal blev foreningens familie-fisketur en stor succes.Turen gik til vort medlem Leif K. Jensens Put & Take-søer ved Pederstrup, hvor 8 fangstlystme lystfiskere + Leif K. Jensen selv (der dog ikke ikke fiskede, men deltog i det sociale samvær) mødte frem og "dyppede snøren". Alle havde en aldeles dejlig dag i det smukke sommervejr, - og bortset fra formanden fik alle bid. Og det var vel at mærke store og vel-fightende ørreder, der blev fanget. Langt de fleste over 1 kg. En skøn, skøn dag, hvor  der i hvert fald blev "født" 3 nye lystfiskere (meget børnevenligt fiskested) samtidig med at de voksne og erfarne lystfiskere nød kampene med de fightende fisk.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

14. august 2019:
"Store Strandrensningsdag"

Foreningen havde - naturligvis - sagt ja tak til tilbuddet fra Syddjurs Kommune til at tjene en god skilling til "vores slunkne kasse" ved at foretage strandrensning på Boeslum og Dråby Strand; en strækning på 3½ km.
Vi havde derfor opfordret vores medlemmer til at "møde op under fanerne" og bidrage til at løse denne opgave , der ikke kun var til økonomisk fordel for kassen, men også som et godt image og bidrag til opfyldelse af Jægerforbundets natursyn.
Ialt 21 m/k'er deltog, og vi kan kun sige, at det var overordentligt glædeligt at se så lidt affald, der var. De mange strandgæster har virkelig anvendt de opstillede skraldestativer i stedet for blot at smide deres affald. Det blev derfor mest forskelligt skæmmende "naturaffald", vi samlede op, heriblandt et lig/ådsel af en mår.
Vi opdelte os i 4 hold, hvoraf det ene startede ved Boeslum rensningsanlæg og gik mod nord. Et andet hold startede på midten og gik mod syn imod "Hold 1". Et 3. hold, der også startede på midten og gik mod nord for at møde det 4. hold, der startede ved Dråby Strand Camping og gik mod syd. Det hele var overstået på 5 kvarter, hvorefter vi lejrede os ved borde-bænkesættene ved Boeslum Strand og hyggede os over vores madpakker, hvortil foreningen var vært ved en øl.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den hyggelige aften Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Erik Bang Madsen, Jørgen Madsen & Jørgen Brøgger.

14. juli 2019:
Vil du hjælpe din jagtfoprening med at tjene 10.000,- kr. ?


Vi har i aften rundsendt en mail til alle foreningens medlememr med følgende tekst:

"Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.

Kære alle.
Elsegaarde Jagtforening er af Syddjurs Kommune blevet godkendt til at foretage strandrensning på en strækning ved Boeslum og Dråby Strand, onsdag den 14. august. Strækningen er ca. 2,5 km. lang.
Det vil vi blive belønnet for med 10.000,- kr.
Bestyrelsen og jagtudvalget har selvsagt ikke været sene til at takke for dette fine tilbud, der kan gavne godt i foreningens kasse.
Men til det formål skal vi jo bruge mandskab, og vi håber meget, at der er mange medlemmer, der vil give en sådan hjælpende hånd til vores lille forening. – Tag meget gerne familie og/eller venner med. Jo flere, vi er, jo hurtigere bliver vi færdige, - og jo hurtigere, vi er færdige, jo højere er ”timelønnen” jo.
Der skal mødes kl. 17.00 ved det blå flag på Boeslum Strand. Her vil naturvejleder Anita Søholm tage imod os og give os nærmere instrukser. Anita medbringer efter sigende alt nødvendigt grej, så det behøver man ikke at tænke på. Dog ved vi p.t. ikke, om dette også indbefatter ”opsamler-tænger”, så man ikke behøver at bukke sig for at samle affald op. Det forsøger vi naturligvis at afklare inden dagen, men hvis man selv har en sådan tang, kan man jo godt gardere sig ved at tage den med. Det vil måske også være en god idé at medbringe egne arbejdshandsker.

Vi beder alle om selv at medbringe madpakke. Så aftaler vi ”ved parolen” et bestemt sted at mødes et bestemt klokkeslæt, hvor vi så i hyggeligt fællesskab kan indtage madpakkerne, hvortil foreningen vil være vært ved en øl/vand, - ligesom vi vil være vært ved  tilsvarende, når vi er færdige.

Af hensyn til planlægningen af indsatsen vil vi gerne bede om tilmelding. Denne bedes givet til Jørgen Brøgger senest lørdag den 10. august, enten ved besvarelse af denne mail, eller på tlf./sms på 40 35 22 11, - med angivelse af hvor mange personer, man kommer (vi skulle jo nødigt have for lidt øl/vand med).

Vi håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer vil bakke op om dette initiativ, som sagt gerne også med familie og/eller venner, - så vi på én gang kan få en hyggelig aften ud af det i hinandens selskab, kombineret med en god indsats i naturens tjeneste, - og en særdeles indtægtsgivende aktivitet for foreningen.

Der er ganske vist et stykke tid til endnu, men vi håber, at vi ved at være tidligt ude, kan være så heldige, at mange vil reservere dagen allerede nu og meget gerne også tilmelde sig allerede nu. Så er det gjort !

Bedste jægerhilsener, - og på forhåbentligt gensyn den 14. august kl. 17.00
Bestyrelsen og jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk"

16. juni 2019:
Vellykket jagtfeltskydning i Hevring.

To hold á 6 mand, m/k, var tilmeldt foreningens deltagelse i DJ's jagtfeltskydning i Hevring. Grundet et sygdoms-afbud kom deltagerantallet ned på 11 skytter, der stadig var delt i to hold. Det blev en forrygende dag, der var begunstiget af det allersmukkeste sommervejr. Bestyrelses- medlem Jørgen Madsen beretter::

"Vi var som sagt tilmeldt med to hold, og vejret var fantastisk til afviklingen af 6 forskellige skydebaner med varierende afstande og vildtarter.
Efter sidste skydebane var der en lille vandretur ud til bussen med indlagte opgaver omhandlende vildt, våben, ammunition etc.
Efter 5,5 km. vandretur fra bane 1 til 6 samt opgaveturen til bussen var dagen slut.
Desværre måtte Finn Holm en tur omkring skadestuen, da hans kikkert ramte ham over øjet fra rekylen.
Alt i alt var det en dejlig dag og veltilrettelagt skydning.
Jeg kender ikke resultaterne fra alle, men jeg tror der er et godt stykke op til max 400 point.
Mvh
Jørgen M"

Tak til Jørgen for beretningen, - og ligeledes til Karl Aage, der har "skudt" disse billeder fra dagen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. juni 2019:
Så faldt den 4. og dermed sidste sommerbuk for i år på foreningsreviret. Bukkepuljen er dermed slut for i år.

Den heldige nimrod var Per Bisgaard, der nedlagde en flot 6-ender fra stige 3 kl. 21.53,- Læs Pers beretning
her.
Så flot er bukken:

16. maj 2019:
Velbesøgt og hyggeligt "Bukketræf" i pragtfuldt vejr

19 morgenfrisk nimrødder havde fundet vej til "Bukketræffet", der for 6. år i træk afholdtes hos Christian Koudal på han dejlige fritidsgrund "Frihuset". Christian selv og Georg Sand havde forladt bukkejagten noget tidligere end alle vi andre, for at klargøre og rigge til. Der var som sædvanlig det helt store morgenbord med den store æggekage, tilberedt af 60 æg i den store pande over bålet som det helt store "trækplaster".
Mogenmstunden var begunstiget af det mest pragtfulde vejr. Hyggesnakken gik, alle fortalte om deres oplevelser, og på paraden lå 3 bukke, nedlagt af henholdsvis Jesper Sørensen, Tom B. Hansen og Søren Raghner. Der holdtes den behørige parade med "familiefotoet" af alle deltagerne, mens Bent Ole Rehr blæste "Sommerbukken".
Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Læs om bukkepuljedeltagernes oplevelser under bukkejagten 2019 på foreningsreviret her.

07. maj 2019:
God riffelindskydning

19 medlemmer havde fundet vej til foreningens riffel-indskydnings-aften på Grenaa Skyttecenter. - Fagligheden var stor, og skydningerne koncentrerede. Alle gik derfra med vel-indskudte rifler og Jægerforbundets indskydningsmærkat. - Udenfor banen gik hyggesnakken om både rifle, kalibre, patronmærker og - især, naturligvis - den forestående bukkejagt.
Her et par "løse skud" fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for ats e det i stor størrelse.

06. april 2919:
Hyggelig sammenkomst ved "Åben Jagthytte"

Det at holde "åben jagthytte" den første lørdag i april tegner til at blive en god, årlig tradition. Alle, der mødte frem havde en hyggelig formiddag i hinandens selskab. Vejret var med os, og Karl Aages grillpølser var særdeles gode. Tak til alle for en hyggelig formiddag.
Vi lader billederne fortælle. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. marts 2019:
Elsegaarde Jagtforening vandt årets salonskydning

"Jagtforeningernes Salonskydning 2019" blev i dag afviklet på Marineforeningens skydebaner med Tirstrup-Hyllested Jagtforening som arrangør. - Vi deltog med 3 hold, hvor vort "Hold 1" vandt holdkonkurrencen med 429 points foran Boeslum Jagtforening på 2. pladasen med 427 points og Tirstrup-Hyllested Jagtforening på 3. pladsen med 425 points.
I dern individuelle konkurrence blev vores Peter Brøgger nr. 3 og dermed også "holdskytte" (= bedste skytte fra foreningen).
Se billederne herunder. Fra venstre: Vinderholdet (fra v. Jørgen Nyhuus, Georg Sand, Gert Agger) - 3. præmie til Peter Brøgger - Alle præmievinderne - Resultattavlen studeres - Alle hyggede sig og fin mangen en god snak. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. februar 2019:
..... og så blev der lavet andehuse

Kl.9 i morges mødtes jagtudvalget hos Karl Aage Kannegaard, hvor de efter kaffe og rundstykker (egenbetalt !) gik i gang med at lave andehuse/-reder til de to andesøer på foreningsreviret. Husene(rederne blev lavet af to "cylindre/rør af hønsetråd med hø imellem, anbragt på en flamingoplade. Andehusene "søsættes" på tirsdag den 26. februar. - Endnu en gang stor tak til jagtudvalget !
Klik på det enkelte foto for at se det i storn størrelse:

17. februar 2019:
"Store arbejdsdag"

11 friske medlemmer, M/K, mødte friske op kl. 10.00. Jagtudvalgets tovholder, Karl Aage kannegaard, opdelte os i 3 arbejdshold.
"Hold 1" (Kim V. Larsen, Klaus Boll og Erling L. Hansen) tog på nordstykket, Arbejdet her bestod i at klippe grene af ved stige 1 (for bedre udsyn), etablæering af sti ved remisen fra østsiden ned mod vest og mod nord med et lille sving mos øst igen til fodertønden med en udgang mod nord (fo bedre gennemgang for hundeførerne). Ved stige 3 (den stige der står på vestsiden  af hegnet nærmest andedammen) blev der klippet hul i hegnet således man kan gå op langs østsiden og igennem hegnet til stigen (det vil måske være godt at gå den vej, alt efter hvor vinden kommer fra)..
"Hold 2" (Tina Hansen, K.A. Hansen, Preben Kristensen og Karl Aage Kannegaard) tog til sydstykket, hvor der blev etableret ern gangbro over kanalen, der går øst-vest, Vores jagtvært, Thomas, leverede de lange vanger, og Preben og Karl Aage leverede nogle paller, "så det kostede kun foreningen nogle søm og skruer". desuden blev der lavet en gebnnemgang (øst-vest) i "Oles remise" (for lettere gennemgang for hundeførerne), ligesom der bklev etableret en sti gennem moses vest for kanalen helt inde i det tætte krat, så det fremover bliver nemmere at drive mosen effektivt af.
"Hold 3" (Christian Koudal, Georg Sand, Ole Bisp og Jørgen Brøgger)  blev ved jagthytten, hvor der blev ryddet op og fældet vindfælder på seider af hytten samt savet og flækket  brænde (til bålstedet) samt bygget et halvtag til brændet.
Det var en rigtig god dag, hvor det nyttige og det hyggelige gik i fint samspænd.Da "Hold 1 og 2" kiom tilbage hyggede vi os først over en øl ved bålstedet, inden vi "invaderede" jagthytten for at indtage vores madpakker og kaffen. bagefter fik  vi lige det sidste brænde savet, flækket og stablet.
Christian havde taget en generator med. Den blev afprøvet, og det lykkedes at få strøm på htten og lys i lamperne, - så sådan vil det være, når vi når efterårets jagter.

Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

02. februar 2019:
"Årets Jagtfrokost"

Der herskede den allerbedste og hyggeligste stemning, da vi markerede jagtsæsonens afslut- ning med den traditionelle "jagtfrokost". 15 medlemmer bidrpg til den gode stemning og nød alle de kulinariske herligheder. Flere havde medbragt "hjemmegjorte" kryddersnapse og andet, som de bød på smagsprøver af.
Sven Arne Vallentin lavede et morsomt indlæg med et lille bankospil, hvor alle fik banko på samme tid, - nemlig ved de to sidste jagtudtryk (i stedet for numre), der blev råbt op. Det var "forbiskud" og "and". Da alle således havde banko samtidig, måtte Vallentin jo selv finde frem til hvem, der skulle have præmien. Og det blev - meget nøje forberedt, relaterende sig til de to ord "forbiskud" og "and" - Jørgen Madsen for "indsatsen" ved invitationsjagten hos Leif K. Jensen den 19. oktober.
Traditionen tro var der også lavet en lille "udstilling" med foreningens gamle protokoller og trofæer fra vildt nedlagt i det forgangne år, herunder sommerbukkene fra Colindseje, - m.m.
Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
(Fotos: Erik Bang Madsen og Jørgen Brøgger)

28. januar 2019:
God og rolig generalforsamling
Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med spisning af gule ærter (som altid, når Anita har lavet dem til os, meget lækre).Ud af 30 tilmeldte deltog 26, - 3 havde meldt afbud i løbet af dagen, og en fjerde udeblev). Til selve generalforsamlingen kom yderligere to medlemmer.Inden selve generalforsamlingens start blev Jesper S. Sørensen bedt om at træde frem, hvorefter han fik tildelt jubilæumsnål med tilhørende diplom for 25 års medlemsskab af Elsergaarde Jagtforening. Formanden takkede Jesper for de 25 års trofasthed og opbakning til foreningen, herunder som jagtvært ved invitationsjagter, og overrakte endvidere jesper det ældste foto af ham, vi har de gamle protokoller (fra generalforsamlingen 14. januar 1997). + nogle af nyere dato.
Til start på selve generalforsamlingen valgtes Bjørn Wikkelsøe Jensen som dirigent.
Bestyrelsens beretning blev uden kommentarer godkendt med akklamation.
Regnskabet udviste et underskud på 19.201,- kr., hvilket er både forklarligt og forståeligt, henset til de mange vildtforbedrende foranstaltninger, der er foretaget på foreningsreviret i det forløbne år. Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev regnskabet ligeledes godk3endt med akklamation.
Der var ingen indkomne forslag til pkt. 4.
Under pkt. 5 blev bestyrelsens forslag om forhøjelse af "jagtkontingentet" fra de nuværende 500,- kr, til 700,- kr. godkendt enstemmingt efter enkelte spørgsmål og kommentarer.
Til bestyrelsen genvalgtes Ole Bisp og Tommy Lofrentsen. Som suppleanter til bestyrelsen (den ene post var vakant) valgtes Morten Sell og Preben Kristensen for h.h.v. en 2-årig og en 1-årig periode.
Christian Koudal genvalgtes som revisor, og Bjørn Wikkelsøæe nyvalgtes som revirorsuppleant for en 2-årig periode.
Til jagtudvalget genvalgtes Kim V. larsen og Jørgen madsen for en 2-årig periode og Klaus Boll som suppleant, ligeledes for en 2-årig periode.
Pkt.10, Eventuelt, blev indledt med de traditionelle pokaloverrækkelser. Pokalen for bedste resultat ved 6-kantskydningen tilfaldt Søren Lund, og det samme gjorde erindringsbægeret. Rævepokalen tilfaldt Morten E. Andersen, og det samme gjorde erindringsbægeret.
Der var kun et medlem, Morten E. Andersen, der havde medbragt krage- & skadeben, hvorfor kragepokalen igen, igen tilfaldt Morten. Det samme gjorde erindringsbægeret, - igen, igen....
"Årets Lys" tilfaldt igen i år tovholder for jagtudvalget, Karl Aage kannegaatrd, for den helt enestående indsats, han som primuys motor i jagtudvalget har ydet i forbindelse med alle de bildtpleforbedrende foranstaltninger, der er udført på foreningsreviret hen over hele året.
Endelig motiverede næstformand Ole Bisp uddelingen af "Årets Bjørn", der tilfaldt formand Jørgen Brøgger, - fordi han ved riffelindskydningen den ?? i Grenaa havde glemt bundstykket til sin riffelse, og derfor måtte den lange vej tilbage til femmøller for  at hente det, - og var tilbage til skydebanen, lige netop tidsnopk til at kunne nå at indskyde inden "lulkketid".

Fra medlemsside blev det foreslået, at foreningen  skulle genoptage den årlige flugtskydningsdag i Gravlev - evt. som en aftenskydning. Formanden liovede, at spørgsmålet ville blive taget op ved næste bestyrelsesmøde.

Tovholderen for jagtudvalget, Karl Aage Kannegaard, efterlyste medlemmer, der vil give en hjælpende hånd ved næste arbejdsdag på reviret, den 19. februar.

Formanden efterlyste deltagere til "jagtfrokosten" den 2. februar og til Jægerråds-årsmødet den 5. februar.

Formanden ønskede Morten sell iog Preben Kristensen tillykke med valget som suppleanter til bestyrelsen, Klaus Boll tillykke med valget som suppleant til jagtudvalget og til Bjørn Wikkelsøe Jensen med valget som ny revisor-suppleant, og udtrykte, at man glædede sig at skulle arbejde sammen emd dem.
Endelig kaldte frormanden Stig Troelsen frem og takkede ham for mage års trofast tjeneste som især medlem af jagtudvalget, men også som suppleant til bestyrelsen, og herunder ikke mindst de mange år, hvor han og fru Anette har styået for tilberedningen af lækre smagsprøver på grillet dyrekølle ved "Skovens Dag".
Slutteligt takkede formanden dirigenten for god mødeledelse og alle fordi de havde deltaget samt for den gode tone samt "ro og orden".
Fotos: Kim V. Larsen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

12. september 2019:
Jægere skal afhjælpe stress

Syddjurs kommune og Danmarks Jægerforbund blæste i fællesskab til kamp mod stress, - da der onsdag den 11. september var kick-off på det nye koncept, "Vær i Livet". Det handler kort og godt om at være i naturen på samme måde som jægeren. - Læs mere her.

10. september 2019:
Besøg på hjorte- & vildsvinebanen, - træning i skud til bevægeligt mål

Efter to afbud "i ellevte time" deltog 14 medlemmer i foreningens aftenarrangement på hjortebanen i Grenaa med træning i skydning til bevægeligt mål. Ved velkomsten betonede formand Jørgen Brøgger, at dette arrangement IKKE skulle opfattes. som om at foreningen anbefalede, at man skulle gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! - Men er uheldet ude, og det kan ske for enhver, så er det godt at have øvet sig. Så er chansen for et lykkeligt udfald efter et dårligt skud  øget. Det var en hyggelig aften med god træningsskydning og megen god (jagt-)snak i opholdslokalet. - Her er nogle "skud" fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. august 2019:
Godt riffelpuljemøde

Hyggeligt Riffelpuljemøde for riffelpuljen 2019-20 in "gildestuen" hos Katrl Aage Kannegaard. Der er i år 20 nimrødder, m/k, med i riffelpuljen. - Se holdinddelinger og jagtuger m.v.
her.
Klik på det enkelte fot for at se det i stor størrelse.

25. juli 2019:
Danmarks Jægerforbund i debat om jagt på skarv og sæl ved Brehatrolleborg Game Fair

Læs mere
her.

03. juli 2019:
Ansatte fra Syddjurs Kommune på sommerudflugt i naturen med Danmarks Jægerforbund

At slippe sig selv løs i naturen kan være meget mere livgivende, end man lige regnede med. Det måtte en gruppe ansatte i Syddjurs kommune forleden sande, da de tog med jægerforbundet på sommerudflugt. - Læs mere
her.

22. juni 2019:
Godt repræsentantskabsmøde

Danmarks Jøgerforbunds 28. ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i Vingstedcentret, hvor bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen og bestyrelsessuppleant Preben Kristensen, begge også medlemmer af jagtudvakget, repræsenterede foreningen. - Jørgen Madsen beretter:
"Mødet blev åbnet som det sig hør og bør af formand Claus Lind Christensen. Claus berørte stort set alt i sin årsberetning, det være sig mårhunde , vaskebjørnen , Vildsvin i Danmark og ikke mindst hjortevildtet og dets forvaltning, hvilket efterfølgende gav anledning til mange spørgsmål fra de delegerede, somalle  blev besvaret, men også med erkendelse af, at der er en stor udfordring i dette emne.

Ligeledes talte formanden om trækvildt og samarbejdet om dette på tværs af landegrænser, hvor DJ leder dette projekt.
Fødekæder blev også nævnt og om behovet for et større ansvar fra landmændene, der dog i mange tilfælde gør en indsats.
Politisk er DJ ikke tilfreds med de lange behandlingstider og i nogle tilfælde sker der ingen ting, til trods for at DJ har afleveret færdige planer for ministerierne.
Den tidligere beklagelige personsag i DJ blev omtalt, men er nu behandlet og fremadrettet bliver der lagt vægt på udtalelser,fælles rammer, værdier og respekt. Endvidere vil en whistle-blower ordning blive mulig.
Claus Lind afleverede en fin og detaljeret årsberetning.
Regnskabet ser fornuftigt ud og blev godkendt, ligeledes blev budget for 2019 godkendt.Der var gæstetaler fra bla. DGI, Dansk Skytteunion og Dansk Falkejagt forening.Jægerprisen internt gik til Kronjyllands Jagtforening for et stort og vellykket rengøringsarbejde på skydebaner ved hjælp af en slamsuger, som tog lerduer, plasthaglskåle, jord, ja stort set alt.
Jægerprisen eksternt, gik til Jens Ulrik Høegh, der modtog den anerkendelse af sit store arbejde for formidling af viden om jagt, som han efterfølgende holdt et foredrag om.
DJ kommende struktur blev ikke debatteret, da der som sagt ikke ligger et færdigt udkast, men en folder blev udleveret omfattende formål og oplæg til den kommende DJ struktur. Der vil hen over året blive indkaldt til møde desangående, hvor medlemmerne kan komme med input, og det forventes at det færdige arbejde er klar til Repræsentantskabet i 2020.
Broby blæserne spillede før mødet og de spillede også til afslutning af mødet.
Alt ialt var det et sagligt og konstruktivt repræsentantskabsmøde i en behagelig atmosfære.

Mvh
Jørgen Madsen"
Vi siger tak til Jørgen Madsen for den gode og fyldestgørende beretning samt de følgende fotos. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

20. juni 2019:
Vær i livet - til kamp for den mentale sundhed

Opsigtsvækkende og spændende, nyt tiltag i samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Danmarks Jægerforbund. - Læs mere
her.

28. maj 2019:
Så faldt den første sommerbuk på Colindseje

Tirsdag aften den 28. maj kl. 21.40 nedlagde Ann Louise Kannegaard den førrste sommerbuk 2019 på foreningsreviret.
Læs Ann Louises spændende beretning
her.
Stort TILLYKKE til Ann Louise og tak for beretningen !

05. marts 2019:
Godt kredsmøde

Foreningen var repræsenteret med 3 mand ved årsmødet i Kreds 3. Det var et stille og roligt møde, hvor det vedtoges, at kresbestyrelsen skal fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet om, at DJ skal optage forhandlinger med et anerkendt og egnet forsikringsselskab om at tilbyde danske jæger påm jagt i udlandet ulykkjes-/ansvarsdækning både FØR, under og EFTER selve jagten. P.t. er der kun dækning under selve jagten.
Ligeledes afventes med spænding, hvad Strukturudvalget kommer frem med af udspil til repræsentantskabsmødet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. februar 2019:
Brev til Jægerforbundets strukturudvalg

Fotranlediget af debatten ved Jægerråd Syddjurs' årsmøde (se herunder), har vi d.d. skrevet til Strukturudvalget og givet udtryk for vore betænkeligheder og advarsler. - Læs henvendelsen
her.

05. februar 2019:
Jægerråd Syddjurs' årsmøde

Der var 31 deltagere til Jægerråd Syddjurs' årsmøde i Jagtens Hus Kalø, incl. jægerrådsbestyrelsen og foredragsholderne.  Heraf var de 7 fra Elsegaarde Jagtforening, - ja faktisk reelt 8, idet jægerrådsformand Poul Arne Nielsen jo også er medlem af Elsegaarde Jagtforenin. - Dv.s.overt en fjerdedel af deltagerne (25,8 %), - ikke så ringe endda.
Aftenen indledtes med et indlæg af bestyrelsesformand for Nationalpark Mols Bjerge, godsejer Jørgen Blak (billedet herover). Han fortalte om NP's opståen, virke og visioner m.v..: Bemærkede,. at han  havde sagt ja til ministerens henvendelse om at påtage sig opgaven som bestyrelsesformand, fordi han mente, at det var vigtigt, at der sad en landmand og jæger i formandsstolen. - Tak for det udsagn ! - På spørgsmål svarede han bekræftende på, at NP ser positivt på evt. gen-introducering ag af urfugl i Mols Bjerge, ligeledes at NP-bestrelsen/-administrationen ser den omfattende mountain-bike scykling udenfor anlagte ruter, og dermed i vildtets leve- og yngleområder samt på private arealer, som et problem, - men umiddelbart lød det ikke som om, man har forsøgt at gøre noget for at forhindre/begrænse det. det virkede som om, Jørgen Blak tog opfordringen til at kontakte mountainbike-organisationer herom til sig.
Næstformand i DJ's strukturudvalg, Ove Dam Hedegaard, jæger- rådsformand i Norddjurs, fortalter om Strukturudvalgets opgaver, kommissororium og intensioner. Dette blev imødegået af flere indlæg fra salen (bl.a. fra os), der advarede om, at man skal passe på ikke at gøre "vejen fra fra bund til top" større, uagtet at det modsatte er hensigten. Her henvistes bl.a. til kommunalreformen 2007. Der blev kraftigt advaret mod nedlæggelse af Jægerrådene samt mod nedskæring ag deltagerantallet ved repræsen- tantskabsmøderne.
Dette har efterfølgende medført, at vi, Elsegaarde Jagtforening, har skrevet til Strukturudvalget og advaret herimod. Se vores skrivelse
her.
Som jægerrådets repræsentanter til repræsentabntskabsmødet valgtes Christian Gøthche, Rævestiens Jagtforening, og Jørgen Brøgger, Elsegaarde Jagtforening. Øvrige pladser er p.t. vakante.
Klikm påm det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

02. februar 2019:
Første ræv nedlagt i februar-reguleringen

Kl. 08.35 i morgens nedlagde Morten E. Andersen denne ræv fra stige 8. - Læs Mortens historie her.

31. januar 2019:
Pragtfuld !Afslutningsjagt!

Det blev en rigtig dejlig afslutning på jagtsæsonen 2018-19. Vi så/lett3ede ialt 8 stk. råvildt, 8 fasaner, 2 snepper og 1 bekkasin.
Det var rigtigt "vinter-jagtvejr": Let snefald, 0 gr., frisk vind og glimtvis svag sol. Koldt, men skønt.
Traditionen tro startede vi dagen med kaffe og rundstykker i jagthytten, hvorefer vi begav os til sydstykket, hvor vi drev mosen af. Her fløj der en del fasaner bagud, som fik nogle hilsener med på vejen, men kun en enkelt af dem, en kok, lod sig overrumple af et sikkert skud fra vores gæst Rasmus. Der kom 4 stk. råvildt bagud i ret stor fart, passerede driverkæden, uden at der blev skudt til dem. Den ene - et bukkelam - sprang ned i grøften ogt fortsatte sit løb bagud. Den så ikke broen over grøften, den var dækket af siv, så bukkelammet løb panden direkte ind i broen og knækkede halsen. Død uden et eneste hagl ui kroppen. Var den ikke rendt ind i broen, var den efter al sandsynlighed omkommet alligevel, idet der stod ikke mindre end to mand klar med bøssen i anslag.En sneppe fløj bagud og belv ikke skudt til, mens en anden fløj ud på østsiden af modesn, men fortsatte sin zig-zag-flugt efter 2 forbiere.
Vel tilbage ved P-pladsen ved Colindseje, drog alle frisk-gående videre til nordstykket,hvor de ved andesøen lettede en enkelt bekkasin og i det levende hegn ned mod Colindseje yderligere 4 stk. råvildt og 4 fasaner, - hvoraf en enkelt h'øne måtte lade livet.
mens alle de friske var på Nord, fik vi andre tændt op i bålet og fik en godt jægersnak over en enkelt  øl Da "nordholdet" var vel tilbage blev der afhjoldt parade og auktion over vildtet, der blev blæst "Syrets død", "Jagt Forbi". og "Frokostsignalet", hvorefter vi tak indendørs i varmen i jagthytten og nød viore medbragte madpakker, inden Ole Bisp på vanlig lun måde røgtede hvervet som jagtfioskal. det var meningen, at vi skulle have sunget en sang, men der var for mørkt til aty vi kunne se teksten.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. januar 2019:
Første stk. råvildt i riffelpuljen 2018-19 på Nordstykker nedlagt

Det første stk. råvildt på Nordstykket i riffelpuljen 2018-19 blev nedlagt i morges af Kim V. Larsen. - Stort tillykke til Kim !
Læs om Kims oplevelse
her.

27. november 2018:
Første stykke vildt i riffelpuljen 2018-19 er nedlagt

Læs me mere
her