Skriv en tekst her
AKTUELT

25. januar 2021:
Opdateret guide om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer

Forvirrende regler og bureaukrati er ofte den største hindring for, at jægere og landbrugere kaster sig ud i natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.
Derfor har Danmarks Jægerforbund også i år udarbejdet en ny version af "Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer", som har til formål at guide interesserede gennem nogle af reglerne og beskrive mulighederne i grundbetalingsordningen og diverse andre relevante tilskudsordninger.
Læs mere
her

24. januar 2021:
Vildtplejeforanstaltninger, - baitpladsen flyttet

Så har vores ihærdige jagtudvalg igen været i aktivitet. Den 22. flyttede de baitpladsen for mårhunderegulering til mosen i Syd, ca. 70 m. fra stige 9. Der er indkøbt fiskepiller til brug som lokkemad, og den 24. blev foderrøret fyldt op hermed. - Der er flere gravkomplekser i remisen nord for andesøen på Syd. Vi skal have undersøgt om det er ræve- eller mårhundegrave, - eller begge dele. Vildtkameraet sender p.t. ikke, hvorfor der indkøbes et nyt SD-kort.
Stor tak for indsatsen til jagtudvalget !

Godt lager af fiskepiller

Et af de mange huller fra grav- komplekserne i remisen nord for andesøen. - Efter hullets form kunne det tyde på grævling eller mårhund

24. januar 2021:
Ny national lystfisker-hjemmeside

Mange jægere er også lystfiskere; også blandt vore egne medlemmer. Vi finder det derfor relevant at ioplyse, at den 14. ds. gik en ny, national lystfisker-hjemmeside "i luften".
Læs mere
her og se selve hjemmesidenn her

14. januar 2021:
Aflysning af sæsonens sdste jagter

Vi har i dag skrevet således til alle vore medlemmer:
Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening:
Kære alle.
Efter regeringens udmelding i går om forlængelse af de p.t. gældende Corona-restriktioner, herunder forsamlingsloftet på max. 5, frem til den 7. februar, ser vi os desværre nødsaget til aflyse sæsonens sidste jagter. D.v.s.:

 • Duejagten lørdag den 16. ds., Colindseje.
 • "Ekstrajagt" den 22. ds. (Slusesåten + invitationsjagt hos Kaj Martinussen og Jesper Sørensen)
 • "Afslutningsjagt" den 31. ds., Colindseje.

Det er med stort vemod, at vi har taget dette skridt, men vi ser desværre ikke anden mulighed i den foreliggende situation.
Duejagten den 16. ds. kunne i princippet gennemføres, da der ville være tale om individuelle placeringer rundt på reviret, men da der ikke var nogen tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb, er det naturligt også at aflyse denne, også selv om der skulle komme evt. "efternølere".
Vi gør opmærksom på, at der stadig er mulighed for at tage på individuel trækjagt i "Slusesåten" på Øer. Se også:
http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/trkjagt-i-slusesten-p-er

Ligeledes håber vi, at deltagerne i riffelpuljen vil gøre brug af denne mulighed for at "få lidt frisk luft i næseborene" og trods alt mærke jagtens forventningsfulde stemning, - meget gerne med en mårhund eller flere "på tasken".
Vi håber, at det snart bliver mere normale tider, så vi igen kan mødes om vores fælles passion: Jagten og samværet i Guds frie natur.
Pas godt på Jer selv og hinanden !
Bedste jægerhilsener
bestyrelsen og jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk

08. januar 2021:
Vindmølleselskab slår plat på havjagten

I kampen om at få anlagt en stor havvindmøllepark i Smålands- farvandet på Omø Stålgrunde bagatelliserer selskabet European Energy skadevirkningerne og påstår, at begrænset jagttid vil klare alle problemer. Men i virkeligheden drejer det sig slet ikke om jagt.
Læs mere
her.
Man kan selvfølgelig med en vis god grund spørge, hvorfor vi, Elsegaarde Jagtforening, "bekymrer os" om noget, der ligger længere væk end "vore egne jagtmarker" ? - Det gør vi først og fremmest af principielle grunde, og dernæst fordi det samme nemt kunne udspinde sig i vort nærområde. Og skulle det ske - Guderne forbyde det - skal vi være "på forkant" med en klar holdning og tage havfuglenes parti.

Læs også artiklen "Havdykænders levesteder er ikke en handelsvare" på side 10 i Jægerforbun dets magasin/medlemsblad, "Jæger", december 2020, her.

31. december 2020:
Syvende stykke vildt nedlagt i riffel- puljen 2020-21

Morten Waldstrøm kom ud af det gamle år på vel nok noget nær den bedst tænkelige måde for en nimrod. Kl. ca. 15.25 nedlagde han en fin smalrå fra stige 2 på foreningsreviret.
Læs Mortens beretning om den gode oplevelse
her.

18. december 2020:
Hyggelig formiddagsjagt, - den sidste inden jul

13 glade nimrødder deltog i den sidste foreningsjagt inden jul, og alle fik en god og hyggelig formiddag ud af det. dagen var endda begunstiget af noget så sjældent i denne tid som tørvejr !
dog "krydret"  med forholdsvis kraftig blæst, og da jagten foregik i Slusesåten på Øer, var det en lidt kold omgang, især for de skytter, der stod på post langs havet. Bægrene til "parolebitteren" kunne heller ikke stå selv, før der var fyldt "sigteolie" i dem. Der blev ialt set 3 harer, 2 snepper og en and. Der var forbiskud til 2 af harerne og sneppen.
Efter Slusesåten havde vort gode medlem Kaj Martinussen inviteret til også at drive hans revir, "Kløvsign", der ligger kun 2 min. kørsel fra Slusesåten. Her var der heldigvisd mere læ, så det var knapt så koldt at stå på post. Der blev set en enkelt sneppe og en hare, uden at niogen kunne komme til at skyde til dem. Efter såtem bød Kaj på en øl/vand ved sin jagthytte. Her gik snakken livligt og hyggeligt i små "Corona-grupper", inden vi kl. 12.30 brød op og ønskede hinanden en glædelig jul. Inden opbrud takkede formanden Kaj for ibnvitationen og overrakte som tak en flaske, hvis indhold var beregnet til at brygge hjemmelavet kryddersnaps på.
Her nogle "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

18. december 2020:
Haglskydeprøver i Kreds 3, 2021
Der bliver i 2021 afholdt ialt 12 haglskydeprøver i Kreds 3.- Se oversigt
her

17. december 2020:
Er det nyligt indgåede forlig om 888 mill. kr. til naturen, herunder til 75.000 ha. urørt skov nu også så god, som miljø- ministeren bryster sig af ? - Ev der reelt tale om en ny "mink-gate" ?

Det ville nok have været bedre for naturen og miljøet, hvis de 75.000 ha. i stedet for at blive urørt skov i stedet blev udlagt til naturnær skovdrift
Husk også, at i henhold til nugældende lov må der ikke drives jagt i urørt skov. !!!, - så der ikke kun  på selve det traditionelle skovbrug, at skovejerne rammes på økonomien, de mister også jagtklejeindtægter.
Jørgen Brøgger
Læs artikel i Dansk Skovforenings medlemsblad, "Skoven"
her.

10. december 2020:
Lille milliard til naturen

888 mill. kr. til mere vild natur. Det er det beløb, som regeringen og støttepartierne har afsat til mere urørt skov og flere naturnationalparker. En god nyhed for naturen, mener Danmarks Jægerforbund. - Men der er også en "løftet finger" og opfordring til regeringen fra Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.
Læs nærmere
her.

12. december 2020:
Oplevelser under trækjagt i Slusesåten

Vort gode medlem Jacob Munkholm Jensen var lørdag morgen den første. der benyttede sig af muligheden for at gå på individuel  trækjagt i Slusesåten. Selv om Jacob ikke fik skud til noget, havde han en god og oplevelsesrig morgenstund,.. Læs hans beretning
her.

12. november 2020:
Danmark vil forbyde bly i jagtammunition, d.v.s. også riffelammunition

Læs mere her

11. november 2020:
EU-kommission vil ofre jagt for biodiversitet

Danmarks Jægerforbund reagerer bl.a. i høringssvar. - Læs mere her

11. november 2020:
Pas på fugleinfluenza når du går på jagt

Læs mere og se film om emnet
her.

18. oktober 2020:
Dejlig jagtdag i skønt sensommervejr

10 ud af 12 tilmeldte mødte frem og nød dagen og omgivelserne i det ellersmukkeste vejr, der snarere må betegnes som sensommervejr end efterårsvejr. - Kim V. Larsen fortæller:
"I søen påSyd var der kun en enkelt and (formentlig en følge af det gode vejr), som fik lov at flyve uantastet. I mosen lettede en fasankok som på trods af 2 angiveligt velrettede skud alligevel forsvandt bagud. Ved "Den Gule Gård" gik vi igennem markerne med fodemarvkål og lettede en sneppe, som gik fremad, inden nogle kunne nå at reagere. Men ellers var det jo en skøn dag med perfekt vejr og som altid godt selskab".
Et par stykker have angiveligt ikke nået at smøre maspakker om morgenen, men lige nået at fremtrylle en pakke pålser, hviorfor grillen blev tændt, så også de kunne få sulten stillet. I den anledning vedtoges, at grillen fremover vil være tændt efter foreningsjagterne, for det tilfælde, at der skulle være nogen, der heller vil lægge en pølse eller andet på den i stedet for at have en "flad" madpakke med.
Fotos: Kim V. larsen og Jørgen Brøgger. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

28. september 2020:
Se indlæg om samme emne - nedenstående - på Jægerforbundets hjemmeside
her.

25. september 2020:
Eminent dygtigt hunde- arbejde :
Eftersøgshunden "Chica" fandt tabt høreapparat på under 2 minutter !

Ved flugtskydningsaftenen i aftes var et af vore medlemmer så uheldig at tabe sit ene høreapparat. Trods ihærdig og minituøs søgen, blev det desværre ikke fundet. Blandt aftenens deltagere var heldigvis vort medlem Jacob Munkholm Jensen, der via sin ansættelse ved Danmarks Jæger- forbund kendte til Danmarks civile Hundeførerforenings eftersøgnings- tjeneste. Jacob kunne fortælle, at eftersøgningstjenesten ofte har stået jægere bi, typisk ved at finde tabte riffel-bundstykker. Ved opkald til eftersøgingstjenestens vagt- telefon fik vi kontakt til hundefører Hans-Henrik Tungelund fra Rønde, og det blev aftalt, at han og hans hund skulle komme dagen efter (i dag) kl. 10.00.
Hans-Henrik Tungelunds hund er en 13-årig labrador retriever, Formel 1, og hedder "Chica". Fra "Chica" var sat på opgaven, og til den havde fundet høreapparatet, gik der under 2 minutter ! - måske nok hjulpet af, at det mentes, at høreapparatet måske var faldet af, da høreværnet blev taget af og hængt på geværet i geværstativet. Græsset under geværstativet var/er højt og selvom vi aftenen forinden havde ligget på knæ og forsigtigt ledt i det høje græs netop dér, kunne vi ikke finde det. Det kunne "Chica". Eminent flot arbejde !
"Chica" har foiretaget mange eftersøgninger og alle med positivt resultat. Dette er dog hendes hurtigste resultat til dato. "Chica" har iøvrigt også vundet flere konkurrencer, men er med sine 13 år nu "gået på pension fra konkurrenceræset", - men leverer altså stadig vellykkede eftersøg- ninger.
Normalt kommer "Chica" med den fundne genstand, men Hans-Henrik har trænet hende til, at når hun finder høreapparater, samler hun dem ikke op, men holder bare snuden nede på det, til Hans-Henrik kommer og samler det op !
Herunder den lykkelige ejer af høreapparatet og "Chica". Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse: - Fotos: Hans-Henrik Tungelund.

Har DU tabt noget, du ikke kan undvære, - eksempelvis bilnøgler, ur, riffelbundstykke, høreapparat, jagtkniv, kikkertbeskyttelse eller ...... - så tøv ikke med at kontakte DcH's eftersøgningstjenestes vagttelefon: 71 10 40 69 og få oplyst hvor nærmester kontaktmulighed er. - Det er med eftersøgningstjenesten som med schweiss-hundetjenesten: Selve tjenesten er gratis, men for at den pgl. hundefører ikke skal have direkte udgifter ud af det, skal der betales kørepenge efter statens takster. Der er ikke sikkerhed for at de kan hjælpe dig, men sandsynligheden er stor.

11. september 2020:
Jón fik alligevel begge mårhundene

Da Klaus Boll og K.A. Hansen i dag var ude at fodre, fandt de ved remisen ved stige 2 en død mårhund, tydeligt død af et vom-skud. Der er ingen tvivl om, at det er "den anden" mårhund, som Jón Hjaltason skød til onsdag aften. Den er løbet ca. 200 m., inden den er forendt. - Den mårhund, Jón skød onsdag aften var en stor fed han, så Jón vurderede, at den anden nok var tæven. Det var det bare ikke. Det var også en han. Så der er næppe tvivl om, at der også er en tæve i området (mindst en). Lad os håbe, at en af deltagerne i riffelpuljen får held til også at nedlægge den (eller flere) inden så længe. - Igen et stort tillykke til Jón.

Vores gode jagtvært på "Colindseje", Thomas, tog disse to billeder af den fundne mårhund, der  helt sikkert er Jóns nr.2 samme aften:

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

09. september 2020:
Første stk. vildt nedlagt i riffelpuljen, - stor fed mårhund

Jón Á. Hjaltason  havde sat sig tilrette i stige 3, hvorfra han så to store mårhunde efterstræbe en rå med lam. Jón nedlagde resolut den ene, og skød også til den anden, der imidlertid forsvandt op mod remisen ved stige 2. Ved skuddene kom der også en ræv frem, der ligeledes "lurede på" rålammet, men som også "tog benene på nakken". Klokken var 20.22, da Jón nedlagde mårhunden, der var en stor fed han.
Stort tillykke - og tak - til Jón !

Se foreningens vinterprogram 2020-21 her

22. januar 2021:
"EU-kommissionen skal ikke bestemme over dansk natur ...."

EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) er ærgerlig over EU-Kommissionens sammenligning af jagt og minedrift, og mener, at beslutninger om Danmarks natur skal træffes på Christiansborg - ikke i Bruxelles.
Læs mer
e her

20. januar 2021:
Miljøminister Lea Vermelin lægger op til jagtforbud i de nye naturnationalparker

I forbindelse med at undgå fEU-orbud mod jagt og lystfiskeri i bl.a. § 22-områderne, jvfr. nedenstående "artikler", er det kommet frem, at miljøminister Lea Vermelin i lovforslag om de nye naturnationalparker også lægger op til jagtforbud i disse.
Læs nærmere herom i kommentar på Jægerforbundets hjemmeside
her.
Man må uvilkårligt spørge sig selv, om  jagtens egen minister i virkeligheden er en af jagtens største modstandere ?

19. januar 2021:
EU-oplægget om forbud mod jagt og fiskeri i særlige områder -  Positive tilkendegivelser fra andre MF'ere

Udover den nedenstående redegørelse, som MF Mette Gjerskov (S) har taget sig tid til at sende os, har vi også modtaget mere kortfattede, positive tilkendegivelser fra andre af de folketingsmedlemmer, der modtog kopi af vores mail til miljøministeren. Det gælder Anni Mathiesen (V), Malte Larsen (SF) og Torsten Danielsen (V), - der alle lover at arbejde for sagen. - Tak for det !

13. januar 2021:
MF mette Gjerskov (S) svarer på den modtagne kopi af brevet til miljøministeren,  og vi har svaret tilbage til Mette Gjerskov, - således (læs nedefra, Mette Gjwerskovs mail først og derefter vort svar:


Vores svar på Mette Gjerskovs mail:
Kære Mette Gjerskov, - og øvrige i cc:
Mange tak for din mail, - og tak fordi du har taget dig tid til at at svare os og forsøgt at forklare "den dybere mening".
Som naturbrugere og -bidragydere med fysiske og praktiske naturforbedrende tiltag er vi selvsagt kun interesserede i og positive overfor mere, bedre og beskyttet natur.
Men at sammenligne jagt og fiskeri med noget så naturindgribende som minedrift forekommer os absurd.
Det eneste, vi beder om, er at ordene "jagt og fiskeri" tages ud af teksten i vejledningen.
Må vi i stilhed gøre opmærksom på, at der er flere andre fritidsaktiviteter, der er betydeligt mere forstyrrende for naturen, end jagt og fiskeri, og som det derfor ville være mere naturligt at nævnte i vejledningen. Eksempelvis mountainbike-kørsel, der ofte foregår udenfor de afmærkede ruter, også om natten. Midt i vildtets yngleområder og -perioder. Dette ikke ment som et "angreb" på mountainbike-kørslen, blot som eksempel på, hvor usagligt det er specifikt at nævne jagt og fiskeri, - sidestillet med minedrift.
Der er ikke (mange) andre end netop jægerne og lystfiskerne, der fysisk og praktisk bidrager til naturforbedringer, - og endog betaler for vores fritidsinteresse i form af jagt- og fisketegn. Alle andre brugere er "gratister".
Vi håber, at du - og I allesammen - har forståelse for vores bekymring og vil hjælpe med at få taget ordene "jagt og fiskeri" ud af teksten i vejledningen. Vi drister os til at sige "På forhånd tak" !
Undskyld, hvis jeg virker lidt kortfattet, men jeg er på vej ud af døren for at rejse til København.
Bedste hilsener og god week-end til Jer alle.
p.v.a.
Elsegaarde Jagtforening
Jørgen Brøgger

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Mette Gjerskovs mail til os:
Kære Jørgen – og Elsegaarde Jagtforening
Tak for din mail om fremtidig jagt og fiskeri i Natura 2000 områderne. Det er tydeligt, at mange er både bekymrede og forvirrede. Jeg håber, at jeg kan skabe lidt mere klarhed med denne mail.
Jeg tror, at dele af bekymringerne bygger på en misforståelse. Der er nemlig ikke tale om nye generelle regler for Natura 2000 områder. Derimod handler det om, at vi i fællesskab med EU er ved at se på nye veje til bedre beskyttelse af natur og biodiversitet.
Vi har i EU vedtaget en ny Biodiversitetsstrategi og EU-Kommissionen arbejder hårdt og ambitiøst med at gennemføre strategien. Strategien lægger op til, at vi beskytter naturen bedre og med nye mål. De nye målsætninger er bl.a., at vi samlet set i EU skal have 30 pct. såkaldt ’beskyttede områder’, herunder 10 pct., der skal være ’strengt beskyttede’ naturområder. Altså 10 pct. strengt beskyttede områder, og derudover endnu 20 pct., som skal være beskyttede. Den ambition er vi fra dansk side meget enige i.
Imidlertid er de nærmere kriterier for, hvordan vi skal udpege mere beskyttet og strengt beskyttet natur endnu ikke fastlagt. Her vil jeg gerne understrege, at Natura 2000 områder fx ikke nødvendigvis falder under kategorien ’strengt beskyttede områder’. Kommissionen har lavet et udkast til vejledning om kriterier og vejledning om udpegning af beskyttede områder. Det er de udkast, som jeg kan forstå, at du er bekymret over vil begrænse jagt og fiskeri. Det er korrekt, at der er en formulering om, at der ikke bør være forstyrrende aktiviteter som f.eks. jagt, fiskeri og minedrift i strengt beskyttede områder. Vejledningerne er dog ikke endelige, og vil blive drøftet i løbet af 2021.
Når vi kommer så langt, at vi i Danmark skal udpege beskyttet natur, skal vi naturligvis følge de regler, der bliver gældende, men det er os selv, der udpeger de nye typer naturområder. Og det er os selv, der fra sag til sag vurderer vilkårene for fx jagt og fiskeri – om det er muligt, og hvordan det i så fald kan sikres, at det sker bæredygtigt.
Vi kender det allerede i dag, hvor vi har naturområder, hvor jagt og fiskeri er tilladt. Vi har også områder, hvor det er begrænset – ja, vi har endda naturområder, hvor mennesker slet ikke må færdes i hele eller dele af året af hensyn til fx fuglelivet. Vi kender altså systemet, kunne man sige.
Det er vigtigt at få sagt, at hvis de nye regler kommer til at vedrøre privatejede arealer, vil det ske efter de almindelige spilleregler. Altså med høringer, eventuelle kompensationer osv., inden udpegning eller ny regulering af konkrete områder. Det kommer vejledningen ikke til at ændre på.
Til sidst er det også vigtigt at sige, at en vejledning ikke er juridisk bindende regler. Vejledninger vil dog typisk blive opfattet som politisk bindende.
Så ja, der kommer initiativer, som skal beskytte vores natur mere end i dag. Det er helt nødvendigt for biodiversiteten. Men områderne besluttes af os selv, og derfor handler det ikke bare om at tage Natura 2000 områderne under ét og forbyde jagt og fiskeri.

Jeg håber, at denne forklaring har hjulpet til at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.
Bedste hilsner
Mette

Afsender:
Mette Gjerskov
MF, Socialdemokratiet, fhv. minister
Ordfører for verdensmål og miljø
Valgt: Roskilde og Sjællandsregionen

Folketingets tværpolitiske 2030-netværk om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Medlem af Folketinget (S)
Christiansborg
1240 København K
Tlf.   +45 6162 3976
Mette.Gjerskov@ft.dk

www.facebook.com/mettegjerskov/
Og på Twitter og LinkedIn

www.ft.dk

13. januar 2021:
Brev til miljømionister Lea Vermelin

I fortsættelse af nedenstående om EU-forslæag om forbud mod jagt og fiskeri i f.eks. danske Natura 2000-områder har vi i dag sendt nedenstående til mioljøminister Lea Vermelin, - med kopi til alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødrvareudvalg og alle medlemmer af Euparådet:

Miljøminister
fr. Lea Vermelin.
Miljøministeriet;
Slotsholmsgade 12,
1216 København K.

Kære miljøminister Lea Vermelin, - med cc: til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og medlemmerne af Folketingets Eutopaudvalg

Undskyld, at vi som en ganske almindelig lille jagtforening tillader os at ulejlige Jer i Jeres travle hverdag. Men dette ligger os stærkt på sinde.
I overmorgen, den 15. januar d.å., skal Eu-kommissionens vejledning til en biodiversitetsstrategi efter forlydender behandles i kommissionen. En vejledning, der - hvis den vedtages i sin nuværende udformning - vil medføre forbud mod jagt, fiskeri og skovdrift i blandt andet danske Natura 2000-områder samt flere andre danske områder og biotoper, herunder privatejede.
Vi er naturligvis velvidende om, at Danmarks Jægerforbund for længe siden har afgivet et seriøst og fuldgyldigt høringssvar, som vi selvsagt bakke 100 % op om. Vi synes blot, at vi som en lille forening af ganske almindelige jægere med interesse for den danske natur og dens vilkår vil udtrykke håbet om, at du som jagtens minister - vores minister - vil gå imod vejledningens indbyggede forbud mod jagt og fiskeri (og skovbrug) i de pågældende områder.
Vi håber inderligt, at du vil påpege jagt som en både vigtig og nødvendig del af dansk naturforvaltning. - Jagt og naturforvaltning er ikke hinandens modsætninger. Det er tvært imod to sider af samme sag, - "hånd i hånd".
Hvis vejledningen vedtages i sin nuværende udformning - og dermed medfører forbud mod jagt og fiskeri - vil vi føle det som en hån mod og manglende anerkendelse af alle de naturforbedrende tiltag, vi fysisk og praktisk har udført i mange år. Vi vil rent ud sagt føle os svigtede.
Med venlig hilsen
Elsegaarde jagtforening
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk

13. januar 2021:
Nyt EU-forslag vil forbyde jagt, fiskeri og skovbrug i Natura 2000-pmråder

Den kendte radiovært, podcaster og naturformidler David CP har lavet dette opslag på facebook om afvikling af den danske jagt:
"Vil du være sikker på at du, dine børn og dine børnebørn kan fiske og gå på jagt i Danmark? Så er det NU at du skal gøre dine politikere opmærksomme på den svinestreg der er ved at ske - i EU arbejder man pt på en plan om at lukke for al jagt og fiskeri i natura 2000 områder, fordi man mener det kan sidestilles med minedrift (hvis du tænker “arh det er nok ikke så meget” så tjek kortet nedenunder....)
Dette er i sig selv fuldstændigt vanvittigt, men for at det ikke skal være løgn så arbejder miljøministeren og støttepartierne på den samme plan, hvilket vil være en bombe under lystfiskeri, jagt og havjagt i Danmark. Dette er IKKE en konspirations teori men er bekræftet flere steder af uafhængige kilder.
Det betyder at DU ikke kan gå på jagt eller fiske i alle de områder der er Natura 2000 - hvilket tæller meget store dele af de danske søer og vandløb, men også en hel del private områder hvor jagten og fiskeriet i dag er en del af naturbevarelsen. Ud over at være en meget grov krænkelse af den private ejendomsret og af aftalen om natura 2000 (hvor jagt og fiskeri blev nævn som IKKE skadelige aktiviter) så er det ødelæggende for vores fælles arv til vores børn.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt at vores miljøminister skal score billige point hos støttepartierne ved at lukke vores fælles muligheder for at fiske og gå på jagt for tid og evighed.
Hvis du vil gøre noget ved det her skal du gøre det NU - man har forsøgt at snige det igennem under coronaen, og der er mange politikere, både lokalt, national og på EU plan der IKKE ved det. Så råb op! Gør dem opmærksomme på hvad der er ved at ske og gør en forskel for dine børns og din egen fremtid.
Del gerne opslaget - men endnu bedre - skriv direkte til miljøministeren og alle andre i dit netværk om at denne svinestreg simpelthen ikke er i orden. Og få dem til at komme med et klart svar om at de IKKE vil slagte dansk jagt og lystfiskeri.
For jagt og lystfiskeri er og bliver en del af dansk kulturarv og af aktiv naturbeskyttelse. Og det skal det blive ved med at være.
Læs links herunder om planerne for at stoppe jagt og fiskeri i Natura 2000 områder.
Og se kortet for at forstå HVOR meget af den danske natur som vi allesammen risikere at miste muligheden for at bruge.

https://fiskogfri.dk/forbud-mod-lystfiskeri-i-natura.../
https://www.sportsfiskeren.dk/.../europaeiske-lystfiskere...

Morten Messerschmidt
tager sagen op her. Og miljøministeren svarer.... ved ikke at svare.

https://www.bt.dk/.../stort-eu-indgreb-mod-danmark-i... 

Læs også her, her og her om Jægerforbundets holdning, - og se Jægerforbundets høringssvar her

05. januar 2021:
"Nytårsjagten" den 9. januar 2021 AFLYSES

Vi har i aften skrevet således til alle foreningens medlememr:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.

Kære alle.
På baggrund af regeringens pressemøde i dag og de derved indførte ekstra Corona-restriktioner ser vi os desværre nødsaget til at aflyse foreningsjagten på lørdag den 9. ds.. Alt andet vil være uforsvarligt.
Når situationen er kendt efter den 17. ds., rundsender vi igen medlemsmail med oplysning om, hvorvidt "ekstra-jagten" den 22. ds. kan gennemføres, - og ligeledes "afslutningsjagten" den 31., hvis der på det tidspunkt kan siges noget herom.
Vi skal samtidig oplyse, at Jægerråd Syddjurs' årsmøde den 4. februar ligeledes er aflyst. Ny indkaldelse udsendes, når ny dato kan oplyses.

Bedste jægerhilsener til Jer alle. Pas godt på Jer selv og hinanden !
Elsegaarde Jagtforening
Bestyrelsen og jagtudvalget.

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Ændringer og aflysninger/udsættelser

Vi har i dag (20. dec. 2020) skrevet således til alle vores medlemmer:

Kære alle.
Den seneste udvikling i Corona-situationen og de deraf følgende skærpede restriktioner har medført følgende beslutninger om ændringer og aflysninger/udsættelser i forhold til det udsendte vinterprogram:

 • "Julejagten" den 28. december:
  Vi indtager IKKE vores madpakker i kælderen hos Torben Nicolaisen. Det bliver alt for trangt, ligesom vi heller ikke vil kunne overholde forsamlingsloftet.
  I STEDET spiser vi vores madpakker i det fri udenfor Maj Martinussens jagthytte, når jagten hos Kaj er slut (dagens sidste såt). Kaj tænder et bål, og vi kan sidde med god og forskriftsmæssig afstand. Der vil være håndsprit til fri afbenyttelse. Tag evt. gerne selv en jagtstol/rygsækstol med.
  Altså behøver man ikke at være nervøs for tilmelding på grund af for trange vilkår under spisningen ! Husk tilmelding til Kim V. Larsen.

   
 • Generalforsamlingen den 25. januar 2021:
  AFLYSES - d.v.s. udsættes til forholdene og restriktionerne gør det muligt at afholde den på sædvanlig hyggelig vis.
  Den siddende bestyrelse fortsætter uændret, indtil en ny generalforsamling er afholdt.
  Der udsendes ny indkaldelse til generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herfor, når datoen kan fastlægges
  .
 • "Jagtfrokosten" den 20. februar:
  AFLYSES/UDSÆTTES. - I stedet for at lade frokosten markere afslutningen på jagtsæsonen, vil vi i stedet afholde frokosten primo september som optakt til den nye sæson.
  Ny dato vil blive bekendtgjort i forårs-/sommerprogrammet, der påregnes udsendt primo april måned.

De i vinterprogrammet annoncerede jagter i januar måned gennemføres som planlagt/beskrevet i vinterprogrammet. Det vil bl.a. sige med fortsat holdopdelinger og madpakkespisning m.v. i det fri udenfor jagthytten.

Bekræft meget gerne modtagelsen af denne mail. - Hvis du er blandt de, der endnu ikke har fået bekræftet modtagelsen af vinterprogrammet, må du også meget gerne gøre det ved samme lejlighed. - På forhånd tak !

Slutteligt ønsker vi alle vore medlemmer med familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår, - alle Corona-begrænsninger til trods.

Med de bedste jægerhilsener
Elsegaarde Jagtforening
Bestyrelsen

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Yderligere aflysninger / udsættelser:

 • Syddjurs Jægerråds årsmøde den 4. februar 2021 er AFLYST - d.v.s. udsat på ubestemt tid. Nyt årsmøde bliver indkaldt, når ny dato kan meldes ud.
 • Kredsårsmødet den 11. marts er AFLYST.. Nyt kredsmøde indkaldes, når ny dato kan meldes ud.
 • Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde er UDSAT til den 18. september 2021

28. december 2020:
Hyggelig og stemningsfuld "julejagt", vejrliget til trods, - og med forbilledlig perfekt Corona-håndtering

Efter et enkelt ("lovligt") afbud kl. 07.00 deltog 18 uf af 19 tilmeldte medlemmer i årets traditionelle "julejagt". Det var jo tilnærmelsesvis det dobbelte af, hvad vi måtte være i henhold til det gældende Corona-forsamlingsloft, hvilket der selvsagt blev taget "hånd om" på forhånd. Deltagerne blev på forhånd opdelt i to hold - meddelt til alle forud for "dagen". Begge hold mødte på P-pladsen ved "Skæppen og Fjerdingkarret", hvor der holdtes to selvstændige paroler med ca. 40 m. mellem de to hold og indbyrdes forskriftmæssig afstand internt på hvert hold. INGEN gik forinden rundt for at hilse på hindanden. Efter parolerne kørte "Hold 1" først til Jesper Sørensens revir, "Karpensø Skov", ved Stubbe og derefter til Kaj Martinussens revir, "Kløvsign", på Øer.
"Hold 2" kørte først til Torben Nikolaisens revir ved Gråske og derefter til foreningsreviret "Slusesåten" på Øer. Da begge jagter var færdige samledes man - stadig fysisk adskilt med stor indbyrdes afstand på hver sin side af bålet udenfor Kaj Martinussens jagthytte, hvor der holdtes parade, efterfulgt af "madpakke-spisning" i det fri.
På Jespers revir blev der lettet en fasanhøne og en sneppe, hvoraf hønen faldt for et velrettet skud af jagtværten, mens sneppen behændigt sørgede for, at det var umuligt at afgive skud til den. På Kajs revir blev der lettet en enkelt sneppe, som det heller ikke var muligt at afgive skud til.
På Torbens revir blev der lettet en sneppe og et stk. råvildt, der dog begge "salverede sig" på nabosiden af skellet. Inden der kørtes videre til "Slusesåten", var Torben vært ved en læskedrik ved sin hyggelige jagthyte. I Slusesåten blev der set i hvert fald 3-4 duer, 3-4 snepper og 2-3 stk. råvildt. Lidt vanskeligt at vurdere, om det er det samme, alle har set. Der var et forbiskud til en af duerne, mens alle snepperne var udenfor skudhold. Råvildtet holdt stærkt i de tætte siv, men to af dem kom tilsidst ud. Et fint lam faldt for et enkelt velrettet skud af Henrik Larsen, mens gammelråen nåede at vende om, da den ellers fint var på vej imod vort nye medlem Torben Jakobsen.
I løbet af formiddagen oplevede vi et rigtigt "møgvejr" med regn og strid blæst, hvilket ikke mindst gik over posterne på vandsiden af "Slusesåten". Heldigvis stilnede regnen af igen, inden vi samledes på hver sin side af bålet udenfor Kajs jagthytte, hvor vi efter paraden indtog vores medbragte madpakker i hyggeligt samvær, - på forskriftsmæssig afstand.
Her nogle "skarpe skud" fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

13. december 2020:
Hyggelig "juleoptakt" med meget vildt og flot parade

De 13 medlemmer, m/k, der deltog i årets "juleoptakt", fik alle en dejlig dag. Ikke alene så vi meget vildt og fik en flot parade, men midt i det eller ulidelige regnvejr, vi har haft i lang tid, var vi begunstiget med tørvejr og vindstille (Kalø Vig var havblik).
Efter morgenkaffe og parole i overensstemmelse med alle gældende corona-forskrifter drev vi sydstrykket af på "den sædvanlige måde". der plejer normalt altid at være ænder i andesøen, om ikke mange, så dog nogle få stykker. Dette varcså undtagelsen, der bekræftede reglen. Ikke en eneste ! - Til gengæld lettede det hold skytter, der top opstilling langs grøften en stor flot fasankok, der fløj ind i mosen. Og i remisen ovenfor søen lettede drevet 2 stk. råvildt, der imidlertid gik over til skellet til naboen udenfor skudhold. I mosen lettede der også 2 stk. råvildt, der begge gik bagud uden at blive skudt til. Desuden lettede der en 8-10 fasaner og en sneppe. De afgivne skud hertil leverede to høner. I "Oles remise" lettede der yderligere en fasanhøne, der også faldt for et velrettet skud. Til gengæld var der ikke noget i olieræddikerne.
Den "obligatoriske anti-dehydreringspause" blev afviklet ved jagthytten, - stadig med hensyn- tagen til alle gældende restriktioner.
Efter pausen blev 3 mand tilbage for at rigge an til det traditionelle "juleoptakt-traktement", mens de øvrige kørte på nordstykket, hvor området omkring "den gule gård" og remisen ved stige 2 blev drevet af. I remisen blev der lettet et dyr og to fasaner; en høne og en kok. Der blev kun skudt til kokken, der da også faldt dødskudt til jorden.
Vel tilbage til jagthytten holdtes parade - 4 fasaner, 1 kok og 3 høner - samt auktion over vildtet, hvorefter der var "individuel portions-servering" af gode grillpølser med tilbehør samt en julebryg og en dram, hvormed vi ønskede hinadene glædelig jul, inden vi brød op ved 14.00/ 14.30-tiden.
her er nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Søren Veng og Jørgen Brøgger

28. november 2020:
Fantastisk jagtdag med masser af vildt og flot parade

Dagens parole blev holdt af kasserer Kim V. Larsen, der også ledede jagten, da formanden måtte melde afbud, da hans bil punkterede på vej til jagten.

Kim fortæller om den fantastiske jagdag:
"Jeg er godt nok ked af at formanden gik glip af dagen, for vi har nok haft den mest fantastiske jagtdag i mands minde, i hvert fald hvad angår vildt. Der blev set og/eller skudt vildt i alle såter.

Vi startede vanen tro med morgenkaffe efter den angivne opdeling, fik en bitter som var doneret af Jon, hvorefter jeg selv holdt parolen. Vi kørte til så syd og startede ved andehullet som vi plejer. Derude blev der lettet en kok og 2 krikænder, som alle desværre fløj videre. Men i remisen ovenfor lettede der en hare, som blev leveret af Kim, Sørens gæst. Vi fortsatte til mosen, og da vi jo var mange skytter, kunne vi dække helt fint af. Inde i mosen var der et dyr, som løb bagud – der var ingen som havde frit skud – og en sneppe som fløj ud foroven og blev skudt. Inde i mosen lettede også en kok som blev skudt af Jon. I "Oles remise" må jeg med skam fortælle, at en hare løb ud lige mellem Henrik Larsen og mig selv. Der var lige blevet råbt: ”vi er igennem !”, hvorefter vi knækkede bøsserne og var ved at tage patroner ud, da haren for ud af remisen imellem os. Så kan man lære at vente til der er blæst af! Det måtte jeg så høre en del for resten af dagen😊

I olieræddikerne ved ruinen var der ingen fugle, men en hare som blev nedlagt af Ole Bjerregårds gæst, som havde posten på den anden side af skellet.

Efter vandingspausen oppe ved jagthytten gik et hold langs hegnet ned til vandhullet, og på deres tilbagetur blev der skudt en kok. Det store hold tog turen fra den gule gård ud i fodermarvkålene, hvor der blev nedlagt en høne lige i starten af såten. I remisen ved stige 2 var en kok, som desværre fløj for hurtigt/skævt/højt (forklaringerne var mange). I denne såt så vi også 5 rådyr, som kom løbende oppefra, og som stak over til naboen.

Alt i alt blev der nedlagt 1 sneppe, 2 kokke, 1 høne og 2 harer. Under auktionen var Tina god til at byde emnerne op, så foreningen fik en god pris for vildtet. Alt i alt en rigtig spændende dag. Der var 3 gæster med, hvoraf de 2 fik nedlagt vildt, så det var dejligt at gæsterne fik noget ud af dagen."

Vi siger tak for beretningen og de mange finde billeder til KIm, - der med vanlig, klædelig beskedenhed har undladt at fortælle, at det var ham selv, der nedlagde sneppen og fasanhønen. Det bør naturligvis fortælles, hviklket det så er nu.
Også tak til Klaus Boll, der har leveret de to sidste billeder fra paraden. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. november 2020:
Dejlig jagtdag i det mest pragtfulde vejr, - og i "coronaens tegn" og med vildt på paraden

Dagen var begunstiget af det allerskønneste vejr: Sol,høj blå himmel og ganske svag vind. En virkelig fornøjelse, som alle nød i fulde drag, mens vi indsnusede de gode efterårsdufte, godt krydret af solskinnet.
Da vi var 12 deltagere, hvilket som bekendt er mere end 10 (= det gældende forsamlingsloft) måtte vi følge alle retningslinier og dele os i 2 hold. Det var nu heller ikke så vanskeligt, da vi lod driverne væere Hold 1 og skytterne Hold 2. "Udfordringen" var, at de to grupper ikke måtte komme i nær fysisk kontakt med hinanden. Det løste vi naturligvis også efter alle forskrifter, - det var jom kun i vores egen interesse at overholde alle forholdsregler.I såterne bvar det selvsagt ikke nogetb problem, og mellem såterne blev kontakten klaret via mobiltelefoner. - Ved "de sociale samvær" kløstes det ved, at alle skulle være udendørs (ingen indenfor i jagthytten). driverne sad ved "pølsebordet", der var rykket længere væk fra bålstedet, og skytterne sad på bænkene omkring bålstedet + på stole opstillet med stor afstand bagved bænkene. På de ti bænke med "spidsen mod pølsebordet", var der markeret med afspærringsbånd, så der kunne kunne sidde en på hver bænk, selvsagt i enden vælk fra "pølsebordet". På de øvrige to bænke måtte der kun sidde to på hver bænk. Det samme gjaldt ved parole og parade.
I mosen på Syd lettede der ca. 15 ænder, hvoraf de 2 faldt for velrettede skud, mens andre priste sig lykkelige for, at skytterne ikke havde tilbragt flere timer på flugtskydningsbanerne. ved søen blev der yderligere lettet 2 dyr iog 1 hare, som der ikke blev afgivet skud til.
I mosen var der en enkelt fasankom, der fløj livligt videre efter de 2 forbiskud. I "Oles remise" var der ikke "noget hjemme". I olieræddikerne blev der lettet en 4-5 fasaner, der dog fløj fremad udenfor skudhold.
Den "obligatoriske anti-dehydreringspause" blev forlagt fra "laden/ruinen" til pladsen ved jagthytten, hvor vi bedre kunne overhiolde de gældende afstandskrav.
På Nord drev Hold 1 det store levende hegn af op til og med andesøen og tog de tilhørende marker på tilbagevejen. Ved andesøen lettede de en fasankok, der fløj uskadt videre med saluthilsen.
Hold 1 drev området omkring "den gule gård af", og lettede her 2 fasener, der begge reddede livet bl.a. fordi, de skytter, derr var åpå vej på post, endnu ikke havde fået patroner i bøssen. Derefter blev remisen og fodermarvkålmatrken drevet af. I remisen blev der lettet 3 dyr, hvoraf det ene - en fin gaffelbuk - faldt for et velrettet skud fra Kim. Der blev ikke skudt til de to andre.
Ved paraden kunne formanden konkludere, at der i dagens løb var 5 stk. råvildt, ca. 15 ændrer, 8 fasaner og 1 hare. - Hvoraf der altså lå en gaffelbuk og 2 fasaner på paraden, hvor der efter den obligatoriske auktion over det nedlagte vildt blæstes "Jagt Forbi" og "Frokostsignalet", hvorefterv de medpakker blev "vederfaret fuld retfærdighed og nydt til megen snak om denm gode dag i det pragtfulde vejr.
Herunder nogle stemnuingsbilleder fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

31. oktober 2021:
Så foreligger der endelig ny dato for det i foråret aflyste/udsatte
FOREDRAG MED JØRGEN SKOUBOE, "NAK OG ÆD"
DEN NYE DATO ER TORSDAG DEN 25. MARTS 2021
,

kl. 19.30 i fællesrummet på Rosmus Skole
Der udgår snarest sms-besked til alle, der bestilt/betalt billetter. - Læs mere
her.  
Klik  på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

28. oktober 2020
FORENINGSJAGTERNE OG COVID 19

Mange spørger uden tvivl sig selv "hvad med foreningsjagterne efter de nye Corono-restriktioner" ? (vi har allerede fået et par direkte henvendelser).
Svaret er, at I "trygt kan tilmelde Jer" ! - Kommer der flere end 10 tilmeldinger, følger vi Jægerforbundets retningslinier, og inddeler i to (eller om nødvendigt flere) hold á max. 10 personer, der ikke kommer i direkte kontakt med hinanden, men driver hver sin del af reviret af. Der bliver i såfald en "holdleder" for hvert hold. Hvordan vi konkret griber det an, kan vi først oplyse, når vi kender antallet af tilmeldte. Vi vil derefter udsende nærmere information til alle tilmeldte sammen med listen over deltagerne.

Vi erindrer således om foreningsjagten søndag den 8. november. Tilmelding til Kim V. Larsen tlf./sms: 2090 9647 - e-mail: kim.larsen@arriva.dk
Jægerforbundets retningslinier kan læses på dette link: https://www.jaegerforbundet.dk/media/16200/201027-lta-vejledning-for-fællesjagter.pdf  -  og vil selvsagt også være gældende for evt. fællesjagter i privat regi, hvorfor vi anbefaler alle at læse dem.

01. oktober 2020
Så oprandt dagen .... Premierejagt "i Coronaens tegn"

`Årets premierejagt havde samlet 11 deltagere, hvilket var noget mindre end "normalt". Det kan skyldes mange ting, men der er nok ingen tvivl om, at den aktuelle Corona-situation i landet har været en af årsagerne. Det var der dog taget højde for, og alle anvisninger fra myndighederne blev fulgt til punkt og prikke. I jagthytten var der fjernet stole, så der kun kunne sidde 4 på hver langside, forskudt, så de ikke sad overfor hinanden. Der var forskriftsmæssige plakater og rigeligt med flasker med håndsprit. Ikke noget med "foreningsrundstykker", vi havde bedt alle om selv at tage det med, de ville nyde tiul morgenkaffen.
Selv om der således var "rigget til" i jagthytten, blev alle udenfor til morgenkaffen (og igen til frokost), alle med forskriftsmæssig afstand, ingen given hånd og flittig brug af håndsprit.
Jagten blev grebet an på "den sædvanlige måde". Vi startede med andesøen på "syd". Her blev der lettet 5 ænder, hvoraf de to faldt for velrettede skud af h.h.v. K.A. Hansen og Ole Bisp. På vej til mosen, der var næste såt, så vi to stk. råvildt, der vendte om og gik ind i mosen igen. De er dog nok gået ind til naboen, da de fornemmede, at vi gik på plads. I hvert fald var de der ikke, da drevet gik igennem. Til gengæld kom der et fint lam ud på østsiden. Der blev dog ikke skudt til det, da det vurderedes at være 25-30 m. ude. Efter "den obligatoriske anti-dehydreringspause" i laden kørte vi tilbage til P-pladsen ved maskinhuset, hvor vi blev delt i to "hold", således at 2 mand med 1 hund drev det lange skel af fra gården op til andesøen, mens det andet kørte op til "den gule gård", hvor de drev arealet omkring gården plus remisen af og derefter posterede sig ned mod andesøen. De to, der drev hegnet af, havde ikke gået meget mere end 5 min., da de lettede en rå, som de dog undlod at skyde til.
Vel tilbage til jagthytten blev madpakkerne indtaget i hyggeligt selskab omkring bålstedet, inden der blev holdt parole og auktion over de to ænder, hvorefter dagens jagtfiskal berettede, hvad han havde iagttaget i dagens løb, - og hvad han takserede samme til.
Det var en ganske vidunderlig dag, lunt og med glimtvis sol samt moderat til frisk vind.
Her et foto fra indtagelsen af morgenkaffen. Grundet den dejlige dag og det hyggelige samvær, fik fotografen desværre ikke taget flere billeder.

24. september 2020:
God og lærerig flugtskydningsaften

Foreningens interne flugtskydningsarrangement havde samlet 14 deltagere, heraf 2 potentielle nye medlemmer. Søren Lund, Jön Á. Hjaltason, Mikkel P. Gregersen og Tor R. Kristensen fungerede som gode og kompetente instruktører med gode råd og vejledninger til alle, der havde brug herfor. Aftenen sluttede med hyggeligt samvær omkring grillen under halvtaget, hvilket ikke gjorde aftrenen mindre vellykket. - Vi lader billederne tale for sig selv. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. september 2020:
Hyggelig og udbytterig træningsaften på hjorte- og vildsvinebanen

Aftenarrangementet med træning i skydning til bevægeligt mål havde deltagelse af 7 medlemmer, der alle havde både en hyggelig og meget udbytterig aften. Vi anbefaler absolut IKKE vore medlemmer til at gå ud og skyde til løbende vildt. Det mener vi faktisk heller ikke, at der er nogen blandt vore medlemmer, der kunne finde på, - MEN er uheldet ude og man kan blive nødt til at skulle gøre det, er det en rigtig god ting at have øvet sig. Og det gjorde de syv deltagere til fulde, - samtidig med megen god hyggesnak i "venteværelset" indimellem turene på standpladsen.
Som nævnt en rigtig god og hyggelig aften. Det kan undre, at der ikke var flere, der der havde mod på at "prøve kræfter" med hjorten og grisen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. januar 2021:
Hvad skete der på bevægelsesjagten den 16. januar ?
Den 16.januar havde Løvenholm, Fjeld og Omegns Hjortelaug i samarbejde med Ryomgård og Omegns Jagtforening arrangeret arrangeret en stor bevægelsesjagt med hovedfokus på kron- og dåvildt. Da initiativet blev kendt, koblede også Stubbesø Hjortelaug sig på arrangementet. - Der er nu udsendt følgende orientering om, hvad der blev nedlagt på bevægelsesjagten:

"Hej igen bevægelsesjægere
Jeg håber I havde en god dag i lørdags. Vejret kunne ikke være bedre.
Tusind tak for jeres jagtdeltagelse og hurtige tilbagemelding på hvad der er sket i de forskellige terræner.
Hermed en oversigt ud fra jeres tilbagemeldinger:
Der er jaget på ca. 1950 ha. af 81 jægere.
75% (af jægerne) har set råvildt (alle i god stand).
25% har set då- og kronvildt. (Der er set 10 stk. kronvildt og 38 stk. dåvildt).
Der er skudt 2 rådyr og 5 dådyr. (Dådyrene fordelt på 1smaldyr, 1 rå, 1 spidshjort og 2 halvskufler).
Området er centreret omkring Ryomgård og Skarresø, hvor det er rimelig tæt dækket ind. (Med Pindstrup i V, Sivested i Ø, Thorsager i S og Margrethelund i N).
Derudover et område længere sydpå (v. Tirstrup Lufthavn), med deltagere i Skramsø og Skærsø Plantager. Ligeledes mindre områder nord v. Nimtofte. (Se vedhæftet kort).
Glæder mig til næste jagtårs bevægelsesjagt, hvor området forhåbentlig vokser i størrelse og bliver mere dækkende. Det håber jeg I vil bakke op om. (Dato osv. sendes pr. mail, så snart dette haves).
Endnu en måde at bakke op og støtte jagtforeningen er ved at ”sponsorere” en plads. Hvis I har en ledig plads/stige/tårn i jeres jagtterræn (til næste jagtårs bevægelsesjagt) kan I sponsorere den til Ryomgård & Omegns Jagtforening. Så udlodder vi pladsen til en jæger, der ellers ikke havde mulighed for at deltage. (Meld gerne tilbage ang. sponsorat).
Venlig hilsen og på gensyn (om ikke før) til næste bevægelsesjagt
Ole Severinsen
Ryomgård & Omegns Jagtforening"

Se det omtalte kort her (klik på den lille tekst under overskriften):

14. januar 2021:
Input til ny strategi for Danmarks Jægerforbund

Jægerforbundet har bedt om input til ny strategi, og har i den forbindelse stillet 3 konkrete spørgsmål, som vi i Elsegaarde Jagtforening har svaret således på:

1.    Hvad er det absolut vigtigste, som DJ er kendt for om 3 år?

Svar:
·         Anerkendt og respekteret på Christiansborg og blandt øvrige grønne organisationer som en seriøs og fagligt kompetent grøn organisation, der vil jagtens sag og som skaber forståelse for jagt som en nødvendig del af dansk naturforvaltning. En organisation, man ikke kan udelukke i spørgsmål om naturforvaltning.

·         At der via løbende informationer til offentligheden stadig er stor – gerne øget – forståelse for og opbakning til jagt i befolkningen som helhed. (Gerne medvirken i/egne TV-programmer a’la ”Nak og Æd” og ”Jagtmagasinet”).

·         At medlemstallet er øget. Gerne via øget oplysningskampagne overfor ikke-organiserede jagttegnshavere.


2. Hvilke 2 områder synes I, DJ’s strategi skal handle om?
Svar:
·         Oplysning om jagt som en vigtig, nødvendig og naturlig del af dansk naturforvaltning.

·         Øget opbakning til Jægerforbundet via øget medlemstal

3. Kom med 2 eksempler på hvordan I konkret kan arbejde med hver af disse 2 områder

Svar:
·         Synlighed i lokalsamfundet via oplysende arbejde i form af pressemeddelelser om aktiviteter af offentlig interesse (ikke interne/”lukkede” foreningsarrangementer) og medvirken i relevante offentlige arrangementer som f.eks. ”Skovens Dag”, ”Naturens dag”, ”Jagtens Dag”, ”Foreningernes dag”, Byfester, Markedsdage og lign.

·         Medlemstilgang ved udbud af gode medlemstilbud, - såvel via jagter på ”eget revir” (vi er så heldige at have et sådant) og familiearrangementer, hvor børn og børnebørn også kan deltage.

05. januar 2021:
Morten Egtved Andersen fra Elsegaarde Jagtfore- ning blev den jæger, der nedlagde flest mårhunde i Jylland i løbet af 2020.
 
Vi har netop modtaget nedenstående mail fra jægerrådsformand Poul Arne N ielsen ;
"Hej.
Lige lidt om mårhundeindsatsen i Syddjurs.
Der er netop afsluttet en "konkurrence" om hvem, der havde heldet og evnerne til ast nedlægge flest mårhunde i Jylland.
Vinderen blev Morten E. Andersen, mårhundereguleringsjæger her i Syddjurs.
Jeg har kopieret følgende fra face-book:
Så fandt vi vinderne i DM for mårhund i 2020.
Det blev Morten ERgtved Andersen. der blev TOPscorer med 72 stk., skarpt forfulgt af Børge Høgh med 69 og Kjeld Lautrup landecde på 62 !!!
203 døde mårhunde fra de 3 mand er fuldstændigt forrygende !
Viper-Flex, Sonic og Nieload takker jer allesammen for den flotte indsats.
Førstevinderen, Morten, får lov at vælge f'ørst mellem de 3 sponsorgaver:
PARD NV008 /  Viper Flex carbon skydestok / Sonic Nielsen dæmper".

Læs mere her

Morten Egtved Andersen
Her som modtager af Elsegaarde Jagtforenings kragepokal (v. hånd) og flugtskydningspokal (h. hånd),
ved generalforsamlingen 2020

01. januar 2021:
Jægerforbundets 5 fore- stående jagtpolitiske ind- satsområder

Jægerforbundet har sendt os en spørgeskema-undersøgelse, hvor man beder os om - ud fra 10 mulige emner - at pege på, hvilke 5 emner, der, efter vores mening, skal være Jægerforbundets forestående jagt- politiske indsatsområder. Alle bestyrelses- og jagtudvalgsmed- lemmer samt suppleanterne er kommet med hver sine 5 bud, hvilket er sammenfattet i en konklusion. Det har absolut ikke været nemt, da alle 10 muligheder synes både oplagte og relevante. Og dertil kan komme andre emner, der kan synes at være lige så vigtige.
De 5 emner, vi efter "voteringen" har peget på, er: "Jagttidsevaluering hvert andet år" (8 "stemmer"), "Anvendelse af jagttegnsmidlerne" (8 "stemmer"), "Regulering (jagt ctr. regulering)" (6 "stemmer"), "Placering af stiger og tårne" (130 m-reglen er noget "makværk" - 5 "stemmer") og "Løse katte" (4 "stemmer").
Derudover har vi påpeget to andre  - efter vores mening - meget vigtige emner: Jagt på Statens arealer bør tilbydes udlejet til lokale jagtforenigner (lokalt eksempel: Flyvestation Tirstrups arealer) samt at DJ bør gå IMOD udlægninger af arealer til "urørt skov" (= indførelse af jagtforbud ad bagdøren) og i stedet advokere FOR "naturnær skovdrift". - Disse to emner har vi uddybet i et særskilt følgebrev, der kan ses
her.

23. december 2020:
Sjette stykke vildt nedlagt i riffelpuljen

I morges faldt det sjette stykke vildt, nedlagt i riffelpuljen. Et rålam nedlagt af Kim Lykke Jensen fra stige 3. Og det var godt. Da Kim kom hen til det nedlagte lam, viste det sig, at det manglede det nederste stykke af højre forløb. Læs Kims beretning om den vellykkede morgenjagt
her.

17. december 2020:
Femte stykke vildt nedlagt i vinter-riffelpuljen

En fin rå faldt for et velrettet skud fra Klaus Boll kl. ca. 14.40 fra stige 3. Klaus var ikke en gang nået helt op i stigen. Læs Klaus' beretning her.
Stort tillykke til Klaus !

16. december 2020:
Julehilsen fra Jægerforbundets landsformand, Claus Lind Christensen
Læs
her

13. december 2020:
Nyt medlem af Jagt- udvalget

På opfordring har vort gode medlem Ján à. Hjaltason sagt ja til at indtræde i Jagtudvalget. Vi siger tak til Jón, byder dig velkommen "iblasndt os" og glædr os til samarbejdet fremover !

09. december 2020:
Dejlig invitationsjagt med meget vildt, - blot ikke på paraden

Ialt 13 medlemmer deltog, da Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger havde inviteret foreningens øvrige medlemmer på jagt på deres revir ved Holme. Ved parolen var der hilsen fra den ene dagens værter, Peter, der bor i Brabrand, og som efter gårsdagens meldinger om strammere corona-restriktioner i bl.a. Aarhus Kommune ikke følte det ansvarligt at komme til Ebeltoft, før han var blevet smittetestet, hvilket først ville kunne ske "på lørdag".
Efter parolen startedes med "skoven", der blev drevet af "både frem og tilbage". I fremdrevet blev lettet to dyr, to harer og en fasankok. Sidstrnævnte fløj bagud, uskadt efter et par salutskud. Begge harerne og det ene dyr gik over vejen over i sommerhusene. Det andet dyr gik ud på stubben over mod læhegnet, men da det så Kim, vendte det prompte om og ind i skoven igen.
Efter "skoven" deltes vi i to hold, hvor det ene drev matrken nærmest vejen af op til den røde gård, derefter remisen og til slut "den grønne mark", væk fra vejen ned, til "skoven" igen.På vejen op til den røde gård blev der skudt forbi til en hare, og i remisen lettede der et dyr og en sneppe, som der ikke blev skudt til.
Det andet hold drev "firkanten" ("majsmarken") af, svingede rundt og gik gennem hegnet og tog "brakken". Ligesom holdet skulle til at gåp gennem læhegnet ind på "brakken", lettede der en hare inde på brakken. Den forsvandt skyndsomst ud af skudvidde.
De to hold mødtes herefter ved "skoven" til en "anti-dehydreringspause", hvor Georg kunne fortælle, at da han var gået ind til bålstedet med brænde, stod det dyr, der havde været ude på stubben, derinde kun 5 m,. fra ham. Fantastisk, at det har "omgået" drevet på vej både frem og tilbage (Georg deltog ikke i "trampejaten" grundet en fibersprængning).
Da tørsten var slukket, blev Christian og Georg tilbage for at tænde op på båles og begynde at varme dådyrsuppe til den sikre såt. Resten tog til bakken ved sommerhusene, hvor de dårligt gående blev st på post langs sommerhusene, og drevet gik af hensyn til vindretningen nedefra og op. Posterne var desværre ikke kommet helt på plads og havde ikek fået patroner i bøssen, da den første har kom lige netop der, hvor sidstemanden skulle til at postere sig. Lidt senere lettede drevet endnu en har ned mod vejen. Også den forsvandt efter at være blevet hilst med to salutskud.
Slutteligt samledes alle ved bålstredet i "skoven", hvor dagens jagtværter bød på dådyrsuppe og julebryg. Enm god og hyggelig afslutning, hvor snakken gik, og alle var begejstrede over alt det vilt, vi havde set, uagtet at der ikke lå noget af det på paraden.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

03. december 2020:
Duejagt på foreningsreviret

Vi har i går skrevet således til at vore medlemmer:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening
Kære alle.
Foreningens vinterprogram 2020-21 er så småt "på trapperne", men her er en lille forløber.
Der er rigtig mange duer på reviret nu. Derfor forsøger vi med lidt duejagt, - således:
Duetræk:
Søndag den 6. december 2020 og lørdag den 16. januar 2021. Der mødes ved "Den Gule Gård" kl. 07.30 begge gange. Max. 10 deltagere pr. gang. Tilmelding til Kim V. Larsen senest to dage før.
Man skal selv medbringe "skjul" (sløringsnet eller lign.). Der bliver individuelle placeringer i terrænet på "Nord".
Dueregulering i maskinhuset:
Vores gode jagtvært, Thomas, er "plaget" af at mange af duerne flyver ind i maskinhuset (det store maskinhus ved "P-pladsen"), hvor de æder af kornet og "overskider" maskinerne. Der må derfor drives individuel dueregulering i maskinhuset med egnet LUFTBØSSE. Der må ikke skydes mod tag, vinduer og maskiner m.v...  Det er nødvendigt med tilmelding senest dagen før, man vil derud med angivelse af det tidsrum, man vil være der. Tilmelding til Jørgen Brøgger.
Bedste jægerhilsener og "Knæk og Bræk".
Bestyrelsen og jagtudvalget

www.elsegaarde-jagtforening.dk

27. oktober 2020:
Fokus på forvaltning af kronhinder og kalve.
En sund og bæredygtig af kronvildtet kræver en god biologisk forståelse af arten. Se video om emne
t her, og styrk din viden, før du går på jagt.

04. oktober 2020:
Fjerde stykke vildt nedlagt i riffelpuljen

Igen et fin rålam. Denne gang nedlagt af Jón Ágúst Hjaltason i morges/formiddags fra stige 8. Jón fortæller, at det kom fra mosen op mod stige 8. Det vurderers til formentlig at være det lam, der gik ud på østsiden af mosen  ved premierejagten den 1. oktober.
Læs Jóns beretning om oplevelsen
her.
Der er således nu nedlagt 4 stk. vildt i årets riffelpulje: 2 mårhunde og 2 rålam. Af disse 4 stykker, "tegner" Jón sig for de 3, da det jo var ham, der den 9. september nedlagde de 2 mårhunde på nordstykket.
Stort tillykke til Jón !
Herunder ses h.h.v. ind- og udgangshul på lammet. klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

02. oktober 2020:
Tredie stykke vildt nedlagt i riffelpuljen

Så faldt det første stykke råvildt i riffelpuljen. Et fint rålam, nedlagt af Per Bisgaard i dag (2. okt.) kl. ca. 10.00 fra stige 3.
Per fortæller:
Jeg sad in stige 3, da lammet kom gående. Den kom oppe fra bakken bag søen og ned forbi de to fodertønder, hvorefter jeg skød den. Et rent hjerteskud; det er selvfølgtelig udgangshullet på billedet. Havde egentlig opgivet jagten og tænkt  endnu en nultur, men det blev det så ikke.
M.v.h.
Per.
Stort tillykke til Per !

19. september 2020:
Godt og spændende repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund
Landsformand Claus Luind Christensen genvalgt med solidt tillidsmandat.

Foreningen var ved Jægerforbundets repræsentantskabsmøde den 19. september i Vingsted- centret repræsenteret af formand Jørgen Brøgger og bestyrelsessuppleant Georg Sand. Det var et møde, der stod i Coronaens tegn, men alle forholdsregler var effektivt og og dygtig taget, bl.a. ved kredsopdelt indskrivning, udlevering af mundbind og håndsprit til alle, stoleopstillinger/af- standskrav, individuel tallerken-servering og løbende instruktioner m.v..
Beretningen var noget anderledes, end normalt, grundet Coronaens påvirkninger på forbundets aktiviteter såvel som på alt andet i samfundet. - Formand Claus Lind Christensen benyttede lejligheden til at introducere et nyt slogan for Danmarsk Jægerforbund: Der er IKKE noget alternativ til samarbejde !
Der var ikke færre end  12 indkomne forslag, heraf mange med relation til debatten om evt. ny struktur i Jægerforbundet. Debatlysten herom var stor og med mange forskellige synspunkter, hvoraf hovedbudskabet nok var "der skal ikke laves nioget om, bare for at lave om".
Det punkt, der nok var imødeset med størst spænding, var valget af formand for de næste 4 år. Efter at de to kanditater, udfordreren Jesper Lindgaard og siddende formand Claus Lind Christensen, havde præsenteret sig, skortede det ikke på anbefalinger af de to kandidater. Enkelte desværre med personangreb, der ikke var værdige for en ellers sober debat i og tonen generalt i DJ. Resultatet af afstemningen blev 65 stemmer til Jesper Lindgaard og 282 til Claus Lind Christensen, der dermed kan fortsætte sit arbejde og sin linie for DJ med et solidt mandat i ryggen. Såvel i Vildtforvaltningsrådet, overfor Christiansbiorg, overfor de andre grønne organisationer som internationalt.
Læs mere om det spændende landsmøde
her, her, her og her.
Klik på det enkelte foto både herover og herun der for at se det i stor størrelse.

11. september 2020:
Så er fodertønderne fyldt op.

Vore to gode jagtudvalgs- medlemmer, Klaus Boll og K.A. Hansen, var i formiddags på revioret , hvor de fyldte alle fodertønderne og "depot-tønderne" op; velvilligt bistået af vores god jagtvært, Thomas, der beredvilligt lagde rendegraver og korn til
Stor tak til dem alle tre !

Klaus til venstre, Thomas til højre (og K.A. bag kameraet)

24. august 2010:
Hyggeligt Riffelpuljemøde omkring bålet ved jagthytten

Der er 15 deltagere i efterårets og vinterens riffelpulje, - svarende til 3 hold á 5 personer.
Læs nærmere her..