AKTUELT

27.juni 2022:
Jagt og natur som socialpædagogisk redskab: "Jagten har et potentiale, som ikke bliver udnyttet"

Temadag for ansatte i Brøndby kommunes ungeindsats havde jagt og natur på programmet. For jagten - og alt det, der følger med - har et stort socialt potentiale.
Der er jo hr tale om det koncept, som Jægerforbundet og Syddjurs Kommune udviklede sammen sidste år. Dejligt at se, at der nu også er andre kommuner, der "har taget det til sig".
Læs mere
her.

17. juni 2022:
DJ deltog i debat på Folkemødet, - om Natur- nationalparker

DJ's Kirsten Skovsby ses som nr. 3 fra venstre

Der var enighed om oprettelse af naturnationalparker i Danmark blandt panelet på Folkemødet i Allinge – men så hørte enigheden også op.
Læ mere
her.

13. juni 2022:
Madens Folkemøde, - med vildt på tallerkenen

Direktør for Nationalmuséet Rane Willerslev var et af de store trækplastre på Madens Folkemøde. Her er han i gang med en gennemgang af jagtens redskaber til de mange fremmødte publikummer

Læs mere her

10. juni 2022:
Status på projekter - Jægernes Naturfond

Der er i øjeblikket 9 igangværende projekter i Jægernes Naturfond. - Læs om dem alle 9
her

01. juni 2022:
Jacob Munkholm Jensen forøgede antallet af bortregulerede rågeunger med 15 - til ialt 143
Et rsultat, vi vist godt kan være bekendt. - Stort tillykke til Jacob og tak for indsatsen. - Læs Jacobs beretning om morgenoplevelsen
her
 

25. maj 2022:
Med Poul Arne Nielsens 6 "aften-rågeunger" er vi nu oppe på ialt 128 boertregulerede unger.

Efter fyraften i dag tod Poul Arne på en "aftentur" i Skanseskoven med salonriflen. Det lykkedes ham at få ram på 6 unger, og vi er dermed oppe på hele 128 bortregulerede unger.
Poul Arne nåede desværre ikke at få taget et billede af ungerne, da der kom et ældre ægtepar forbi og interesseret spurgte ind til reguleringen. Det viste sig, at manden selv var tidligere jæger, så han og Poul Arne fik en lænmgere og god snak sammen, der endte med at Poul Arne forærede ægteparret alle 6 unger til at tage med hjem til "stegegryden", hvilket de blev ovenud taknemmelige for.
Tillykke til Poul Arne med de 6 unger, og stor tak for den fine gestus med at forære ægteparret ungerne.

24. maj 2022:
Så kom vi op på 122 bortregulerede rågeunger

De 6 af Jóns 7 unger

Jón Hjaltason tidligt på benene i morges, hvilket gav ham 7 rågeu8nger "på tasken". På billedet herover ses de 6 første. Det er taget, før han fik den sidste med ned.
I formiddags var Christian Koudal også deroppe for at "prøve lykken". De fik hver ram på 3 unger, men desværre var det kun dene en af Christians, der kom ned. Grenhanget er ved at være ganske tæt.
Men Jón's og Christians & Georgs samlede udbytte er vi nu oppe på atr have bortreguleret ialt 122 unger. Det resultat synes vi faktisk godt, at vi kan være bekendt, nu hvor der stadig er godt 2 uger tilbage af treguleringsperioden.

Den eneste af Christians og Georgs samlede 6 unger, der kom ned.
Løvrænget er ved at være godt tæt.

23. maj 2022:
Så har vi passeret de 100 bortregulerede rågeunger !

Hejne Ferjani var afsted i morges, og fik ram på ikke færre end 22 rågeunger. Dermed fik passeret de 100 bortregulerede unge, - nu ialt 109.
Læs Hejnes lille "beretning"
her.

21. maj 2022:
Så er der nu 13 rågeunger færre, + yderligere en

Peter Løkke Jensen er vist blevet lidt "bidt" af rågeunge-reguleringen. Og godt det samme. Han bidrager væsentligt til at få bortreguleret "skrighalsene". Han tog derop en tur først på eftermiddagen idag og fik 12 på joren og en i grenene.
Og så en mere:
Peter supplerer:
"En lille extra anekdote. Under lufteturen efter jagten fandt skipper en død rågeunge inde i brombær krattet og appoterede den. Farmand blev rigtig glad skal jeg hilse at sige. Den havde ingen skudtegn og var sikkert faldet ud af reden".
Peter siger, at der stadig er rigtig mange unger, og at de snart er flyvefærdige allesammen,. Så hvis man vil have et par stykker med hjem til "kødgryderne", er nu, man skal derop.Stort tillykke til Peter med de 13 unger og tak både beretning og billede. - Hvis vi regner den sidste, som Peters hund apporterede, med, er der nu overlevet 85 unger færre i rederne.

20. maj 2022:
Med dagens udbytte på 10 bortregulerede rågeunger er vi nu oppe på ialt 71, og har dermed passeret sidste års slutresultat på 67

Det var Peter Løkke Jensen, der benyttede formiddagen til et besøg i Skanseskoven i et forsøg på at få ram på nogle unger., hvilket lykkedes. Af de 10, han nedlagde, blev de to desværre hængende i grenene "deroppe". dermed er vi nu oppe på at have bortreguleret ialt 71 unger, og har dermed passeret sidste års slutresultat på 67.
Stort tillykke til Peter, og tak for "indsatsen", som der ikke er tvivl om, at naboerne sætter pris på.

19. maj 2022:
Yderligere fem rågeunger bortreguleret

Christian Koudal og Georg Sand var en tur oppe at se efter rågeunger i formiddags. De fik ram på h.h.v. 3 og 2, der heldigvis alle kom helt ned og blev fint apporteret af Georgs hund "Holger".
Vi kom dermed op på ialt 71 bortregulerede unger, og er dermed allerede nu tæt på sidste års slutresultat på 67. - Billedet her er af de tre, Christian skød.

18. maj 2022:
Tyve rågeunger mere, - eller færre, bør man vel sige

Henrik Boes Brølling tog en tur i Skanseskoven i eftermiddags. Han havde igen sin 13-årige søn Laurits med. Som Henrik siger: To par øjne spotter bedre ungerne på grenene end kun et par. Af de 20 nedlagte rågeunger fik de de 18 ned. De sidste to blev desværre hængende i grenene.
Inden de tog hjem, gik Henrik over til genboen og forærede dem nogle af rågeungerne med forklarimg om, at de er lækker spise. Det vakte stor glæde og taknemmelighed. Et fint og godt træk af Henrik, der kun kan være med til at styrke jægernes og jagten image "i befolkningen" (= "den ikke jagende del"). Stor tak til Henrik for initiativet og tillykke med de 20 rågeunger !

17. maj 2022:
Otte rågeunger mere, - og dermed oppe på ialt 37 bortregulerede "skrig- halse", - til forhåbentlig glæde for de støjplagede naboer.

Hejne Ferjani tog på "morgentur" i den forårsgrønne Skanseskov i dag. Her fik han ram på 8 rågeun ger, men fik kun de 7 med hjem. Den sidste blev - som så mange andre - hængende i grenene "deroppe".Læs Hejnes fortælling om morgenens oplevelse her.

16. maj 2022:
Så er vi oppe på 29 bort- regulerede rågeunger

Jacob Munkholm Jensen var en tur i Skanseskoven med sit luftgevær i eftermiddags.Han fik ram på 7 rågeunger, men fik kun de 4 på billedet herover med hjem. De 3 øvrige blev hængende i grenene. Ærgerligt; det gode kød bør jo ikke gå til spilde. Vi er dermed oppe på at at have bortreguleret ialt 29 unger, hvilket vel ikke er så ringe endda på et tidspunkt, hvor de stadig ikke allesammen kommet ud af rederne.Læs Jacobs beretning om sin oplevelse her.
 

15. maj 2022:
10 rågeunger mere "på paraden"

Henrik Boes Brølling og hans 13-årige søn, Laurits Olrik Brølling var sammen i Skanseskoven i eftermiddags. Laurits som "spotter" og Henrik som skytte. Det blev ialt til 10 rågeunger, hvoraf de 3 desværre blev hængende i grenene. - Dermed er vi oppe på nu at have bortreguleret 22 unger. Vel ikke nogen helt dårlig in dsats, det tætte løvhang taget i betragtning.
Læs mere
her.

15. maj 2022:
Så blev det til yderligere 5 rågeunger

Peter Løkke Jensen "forsøgte sig" efter rågeungerne her til morgen. Han fik ram på 5, men den ene blev hængernde i grenene, og trods flere forsøg på at skyde grernene i stykker, kom den ikke ned. Derfor kun 4 med på fotoet. Læs mere her.

13. maj2022:
Så er vi oppe på at have bortreguleret 7 rågeunger i Skanseskoven

Peter Løkke Jensen var en tur i Skanseskoven med salonriflen i dag mellem kl. 10.00 og 12.00,00, - og fik disse to rågeunger med hjem .Læs mere her.

12. maj 2022:
To rågeunger bortreguleret

Hejne Ferjani besøgte Skanse- skoven i morges, - og fik ram på disse to rågeunger.
Læs hans beretning
her.

11. maj 2022:
Masser af videoer med viden om bukkejagten

Optakt til bukkejagten: Klargøring af reviret, regler og krav til tårne og sikkerhed. Pyrschjagten, opbrækning og tegn på råvildtsyge, schweiss-registeret, udskæring og finpartering. Vi har samlet en række film, der støver din viden af om bukkejagten. Før, under og efter.
Læs mere - og se alle videoerne -
her.

08. maj 2022:
Der er råvildt på reviret

Næstformand K.A. Hansen har i dag været en tur rundt på foreningsreviret sammen med en ny deltager i bukkepuljen for at vise vedkommende stigeplaceringer m.m. - K.A. fortæller, at da de var ved stige 2 (Nord), så de 3 stk. råvildt springe fra krattet omkring søen ved stige 3 og ind på naboterrænet. - Det er jo dejligt - ikke kun her lige inden starten på bukkesæsonen, men også generelt - at vide, at der er en god råvildtbestand på reviret. Om der så er tale om bukke eller råer er for såvidt mindre betydningsfuldt, når bot vi ved, at råvildtet kan lide at være der. At vi så gerne også vil møde en buk efter den 16. maj er jo også en anden - og selvfølgelig - sag. Men det vigtigste er bestandens tilstedeværelse.

07. maj 2022:
Hilsen fra vildtkameraet

Vildtkameraet har i dag kl. 09.54 sendt os dette billede af denne flotte ræv.- Man kunne måske fristes til at sige, at det da også er ærgerligt, at rævereguleringsperioden er udløbet. Men det skal vi ikke ! - Ræven er flot dyr, der hører til i den danske natur. - Til gengæld kan vi jo håbe på, at vi ses igen til efteråret.

02. maj 2022:
Læs om medlemmernes oplevelser under rågereguleringen 2022
her.

02. maj 2022:
Så er den første rågeunge bortreguleret i Skanse- skoven

 

Så er regulertinmgsperioden for rågeunger "skudt i gang".
Christian Koudfal var den første, der fik ram på en, og den blev fint apporteret af Georg Sands hund "Holger". Christian siger, at der nok går lidt tid, før ungerne for alvor kommer ud af rederne.
Men der er allerede ved at være mange blade på træerne, så det blibver vanskeligere for hver dag, der går. Vi håber dog, at vi kan gøre en lige så god indsats som sidste år.

26. april 2022:
God riffelindskydningsaften

God og seriøs indskydnuingsaften med ca. 15 deltagere. Nogle tilmeldte udeblev (et par stykker gik forkert og gik i stedet på hjortebanen) mens der kom andre, der ikke var tilmeldt.
Instruktøren var meget omhyggelig og lod folk skyde indtil man var tilfreds. Han var også god til at rette til.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

24. april 2022:
Nyuddannet flugtskyd- ningsinstruktør i forenin- gen

Vort gode medlem, bestyrelses- suppleant og medlem af jagt- udvalget, Jón àugústi Hjaltason har i dag bestået prøven som uddannet flugtskydningsinstruktør. - VI ØNSKER STORT TILLYKKE ! og glæder os over, at vi nu har 3 uddannede flugtskydningsinstruktører i foreningen. Foruden Jón er det Morten E. Andersen og Mikkel P. Gregersen. Efter aftale med Jón vil vi - især ved foreningens egen flugtskydningsaften den 23. september - gøre noget ekstra ud af vejledning og rådgivning til vores medlemmer. Men også inden da ved "mindre officielle" flugtskydningsaftener. Nærmere herom senere
.

12. april 2022:
Revir- og vildtpleje:
Så er der også sået vildtager.

Vores utrættelige og arbejdssomme jagtudvalgt har nu været i aktion igen i dag, - til vores alles gavn og bedste.Og ikke mindst vildtets ! De har tilsået en fin fodermark på "sydstykket". Det bliver spændende at se, om det vil "holde på" småvildtet.Især for småvildtets egen skyld, hvor det indimellem har trange vilkår. - K.A. valgte strategisk tjansen som fotografen, men hann - som det ses - overlod tjansen som "trækdyr" til Klaus og Carsten. STOR TAK til Jwer alle for indsatsen !
Klik på det enkeltye foto for at se detr i stor størrelse.. Fotos: KA. Hansen

07. april 2022:
Åben høring om Naturnationalparker

DJ-buket med torne
I går havde Folketingets Kulturudvalg inviteret til åben høring om naturnationalparker i Landstingssalen på Christiansborg. Samtlige oplægsholdere var enige i ønsket om mere biodiversitet, mens bekymringerne samlede sig om indflydelse på processen, hegnene og dyrevelfærden.
Læs mere
her.

26. marts 2022:
Råvildt på reviret
Vildtkameraet har i dag sendt os dette dejlige bevis på, at råvildtet trives godt på reviret.

 

24. marts 2022:
Nye Naturnationalparker, - lave hegn og lokale hensyn

Torsdag morgen løftede miljøminister Lea Wermelin sammen med ordførere fra regeringens støttepartier sløret for hvilke nye steder, der skal være naturnationalparker. Fem områder er tidligere blevet udpegede i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø Plantage i Vestjylland og Tranum i Jammerbugt.
Mols Bjerge er blandt de ny-udpegede områder
Læs mere
her
 

12. marts 2022:
God hundetræning

Vort medlem Thorlaif Kjær, der er ivrig (og dygtig !) "hundemand" har fået lov at træne sin stående hund på foreningsreviret. Han var "derude" første gang i dag og fortæller:
"Det gode vejr fristede, og jeg og hunden drog afsted til Colindseje her i eftermiddag.
Vi gik på den store rapsmark øst for ejendommen.  Phine løb 9,6 km og jeg selv gik 3,5 km. Hunden gik eksemplarisk og var ikke ude af kontrol på noget tidspunkt.
Hele marken blev drevet af. Der var en enkelt hare, som hunden ikke opdagede. Der var ingen fasaner eller agerhøns.
Under alle omstændigheder var det skønt at jeg måtte gå med hunden. Jeg vil gerne prøve igen om ca. 10 dage, når rapsen er blevet mere tæt. Håber at det er ok.
Jeg kontakter dig forinden.
VH
Thorlaif"

Tak til Thorlaif for "beretningen". Godt at vide, at vi har gode hunde, når vi igen så frem til jagtsæsonen.

04. marts 2022:
Så blev der også etableres andereder på "Nord"

Vore utrættelige jagtudvalgs- medlemmer Klaus og K.A.- assisteret af Tina - etablerede i dag andereder - "Ducktubes" - i andesøen på "Nord". Det bliver spændende at følge udviklingen med ællinger her i foråret.
Tak til alle for indsatsen ! - og tak til Tina for info og fotos !

23. februar 2022:
Vildtkameraet flyttet til ny position

Vildtkameraet er i dag blevet flyttet til en ny position, stadig på "Syd", - til en position mellem andesøen og remisen nord for denne. Der er her en meget befærdet veksel, og det kan blive interessant at få vished for, hvad der færdes på denne veksel. Vi væbner os i første omgang med lidt tålmodighed parret med spændt forventning,

23. februar 2022:
Så blev der opsat duck-tubes (andereder)
Vort gode medlem Carsten Høgsholt gav i dag Klaus Boll og K.A. Hansen fra Jagtudvalget med at opsætte"ducktubes" - andereder - i søren på syd. Til forskel fra de tidligere år ligger rederne ikke længere på vandspejlet, men er opsat på pæle for at forhindre mink og lignende i at kunne ind i rederne.
Stor tak for indsdatsen til Carsten, Klaus og K.A. §
Herunder et par "situations-skud". Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17. februar 2022:
Første krage nedlagt under kragereguleringen 2022
Per Bisgaard nedlagde i morges den første krage i kragerefuleringen 2022. Læs Pers "beretning"
her.

17. februar 2022:
Flere hilsener fra vildt- kameraet
Vildtkameraet har i dag sendt os disse to billeder af besøg ved baitpladsen, - igen råvildt og musvåge:

 

16. februar 2022
Der er råvildt på reviret

Dejligt at se vildtkameraets billede af disse 3 stykker råvildt kl. 17.50.
K.A. fortæller, at billedet har nr. 281, - og han senere modtog nr.303, det vil sige ialt 22 billeder, alle med råvildt på. Selv om det jo uden tvivl er gengangere, er det godt at vide, at de er der og se, at de aller er i god foderstand.

16. februar 2022:
Se filmen "Terrænpleje -. giv noget godt tilbage til vildtet"
her

13. februar 2022;
Regulering af ræv, husskade og krage i februar

I februar er det m uligt blandt andet at regulere ræv. Regulering skal som udnagspunkt foregå efter jagtlovens almindelige regler, dig med enkelte undtagelser.

Tekst: Niels Henrik Simonsen
Foto: Thomas Iversen

I egne, hvor ræve forvolder skade på den øvrige fauna, må disse reguleres i februar måned. Reguleringen kræver ingen tilladelse, og den må ske med både skydevåben og fælder (men ikke med bue). Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for opstilling af fælder. Således er det kun på biotopplan-ejendomme, at fælder må anvendes ude i terrænet. Fælder må bruges hele døgnet, og regulering med skydevåben må ske fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.
Man vurderer selv, om der er behov for regulering, og selve reguleringen kan foregå på samme måde, som hvis der havde været tale om jagt, dvs. at rævene må skydes med både hagl og riffel. Rævene må skydes fra grav under anvendelse af gravsøgende hunde samt fra skydestiger og -tårne med både riflede våben og haglvåben.
I egne hvor krager og husskader forvolder skade på markafgrøder eller den øvrige fauna, kan man søge tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af disse i perioden 1. februar – 15. april. Der kan gives tilladelse til regulering med både skydevåben og fælder. Fælder må bruges hele døgnet, og regulering med skydevåben må ske fra 1 time før solopgang til solnedgang. Der kan gives tilladelse til anvendelse af både kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.
Regulering skal som udgangspunkt foregå efter jagtlovens almindelige regler, dog med enkelte undtagelser. Det er altid ejeren af et areal, som afgør, om der skal reguleres, og en jagtlejer må kun foretage regulering efter særlig aftale med ejeren. Jagtlovens arealkrav og forbuddet mod afgivelse af skud nærmere end 50 m fra beboelsesbygninger, samt forbuddet mod haglnedfald på anden persons bolig, gårdsplads og have gælder ikke ved regulering.
Se mere om regulering og reglerne for brug af fælder i vildtskadebekendtgørelsen

11. februar 2022:
Se filmen "Projekt natur- og vildtpleje" her

08 februar 2022:
Så har vi modtaget reguleringstilladelse til at regulere krager på både "Nord" og "Syd" på foreningsreviret.

Vi havde også søgt om tilladelse til regulering af husskade, men som det ses, omfatter tilladelsen kun krager. Vi harv derfor nu søgt om også at få tilladelse til at regulere husskader.
Se tilladelserne herinder. Klik på den lille skrift under Overskriften.

02. februar 2022:
Godt Jægerråds-årsmøde med lavt deltagerantal og stor debat.

Syddjurs Jægerråds årsmøde havde kun samlet 16 deltagere, incl. jægerrådsformand og kredsformand samt kredsens uddannelseskoorditor og nyjægerkoordinator samt jægerråds-bestyrelsesmedlemmer. Ud af de 16 var de 8 medlemmer af Elsegaarde Jagtforening.
Jægerrådsformand Poul Arne Nielsen aflagde beretning med hovedvægt på corona-situationen i det forgangne år, frilufts-årsmøde (ved vores jagthytte), jagten i Stevnstrup Enge, DM i vildtmad på Det Grønne Museum, Gl. Estrup, og "politikermødet" forud for kommunalvalget i november 2021.
HB-medlem Torben Schultz Jensen deltog via internet og storskærm og berettede om HB's virke og mærkesager i det forløbne år og fremadrettet. Af emner kan i flæng nævnes hjortevildt, trækvildt, edderfuglenes situation og regulering af skarv m.m.
Var der ikke mange deltagere, var spørge- og kommentarlysten til gengæld stor, og man kom vidt omkring. Som nogle af hovedpunkterne kan nævnes DJ's image og varetagelse af medlemmernes interesser, edderfugle og skarver, regulering ctr. jagt, kragers og ravnes skadevirkninger på småvildt, biotoppleje, klapning i Hjelm Dyb samt ikke mindst Naturnationalparker, geneerelt og specifikt i vores område og meget, meget mere. Debatten varede i ca. 2½ time, og det var virkelig 2½ gode timer.
Årsmødet indstillede HB-medlem Torben Schultz Jensen til genvalg og kredsformand Reidar Lænø til ny HB-suppleant for Torben.
Som delegerede til repræsentantskabsmødet valgtes den nye jægerrådsrepræsentant fra Rævestiens Jagtforening (ung mand, referenten fik ikke fat i hans navn), Søren Peter Brøgger, Tirstrup-Hyllested Jagtforening, Hans Roy, Rosenholm Jagtforening og Jørgen Brøgger, Elsegaarde Jagtforening. Suppleanter blev Ole H. Andreasen, Rosenholm Jagtforening og Georg Sand Elsegaarde Jagtforening.
Herunder nogle stemningsbilleder fra den gode aften:

29. januar 2022:
Afslutningsjagt med kun lidt vildt i sigte, men til gengæld med masser af "frisk luft"

Kasserer Kim V. Larsen skriver om sæsonens sidste jagt:
"Det blev en lidt amputeret jagt i dag, i forhold til den oprindelige tilmelding på 20 mand og 7 hunde. Som følge af sygdom o.a. var der afbud fra 7 deltagere med 4 hunde.
Men det har været en fin dag, med masser af frisk luft, så at sige
(det blæste kraftuigt, red.). Selvfølgelig var der ænder i vandhullet i dag – 2 stk. – men vi kunne jo så beundre det perfekte opfløj og glæde os over, at de trods alt var der. I mosen lettede vi en sneppe, som jeg selv sendte 2 forgæves skud efter. Det var hvad der blev set i dag, men det er jo ikke usædvanligt her sidst på sæsonen. Alle har haft en god dag, ikke mindst vores 2 nyjæger-gæster, Michael Bertelsen (t.v.) og Christian Pedersen.
Venlig hilsen
Kim"

Vi siger tak til Kim for beretningen og de medfølgende billeder.
Blev der ikke skudt meget med geværer, blev der i stedet "skudt" med kameraer. Her nogle af "de skarpe skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

16. januar 2022:
Duetræk med masser af duer, - desværre kun i luften

3 mand benyttede sig af muligheden for at deltage i den planlagte duetræks-dag.
K.A. fortæller kl.11.45:
"Vi går hjem nu, og har ikke skudt noget. Tor sad ved ruinen, og så en hel del duer, men de ville ikke slå på lokkerne.
Jacob sad mellem stige 3 og 4, men så ikke rigtig noget,.
Jeg sad ved stige 10, så 3 duer og mange krager. Jeg glemte desværre at tage fotos,  men der var heller ikke så meget at fotografere.
MVH
KA
Har informeret Hold 1
(riffelpuljen, red.) om, at vi er sluttet, og om, hvor vi har været".

Vi siger tak til K.A. for beretningen. Sådan er jagt jo. Godt at der ikke altid er garanti for noget på paraden, men at et godt udbytte af en jagttur også kan være en god portion frisk luft og noget at se på.

10. december 2021:
Hilsen fra vildtkameraet

Kl. 08.29 har vildtkameraet på Colindseje sendt os dette dejlige billede af en rå ved fodertønden. - Dejligt at få bekræftet, at der ER vildt på reviret.

08. december 2021:
Første and nedlagt under andetræk i Slusesåten

Det var rigtigt ruskvejr, så ved godt middagstid besluttede Peter Løkke Jensen sig for at forsøge et andetræk i slusesåten sammen sin dejlige Kleiner Münsterlænder. Det resulterede i den første nedlagte and  under individuelt andetræk i Slusesåten. En gråandrik nedlagt i et enkelt skud og fint apporteret. Peter fortæller, at der var mange ænder på vandet og en del, der trak ind over land.
Stort tillykke til Peter !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

05. december 2021:
O.B.S.:
Naturstyrelsens special- konsulent Marian Chriel, afdelingen for Arter og Naturbeskyttelse,  skriver i nyhedsbrev, uge 48 :

Krondyr med buler under huden
Ved efterårets jagter, vil der være en del jægere, der kan mærke knuder under huden på ryggen af krondyr. Knuderne kan være forårsaget af parasitten Onchocerca flexuosa, der spredes mellem dyrene af knot.

Der er ikke registreret tilsvarende knuder hos de øvrige danske hjortearter.

Forekomsten af onchocerca-infektion hos danske hjortedyr (119 dåvildt, 123 kronhjort, 51 råvildt og otte sikahjorte) skudt i jagtsæsonen 2017-2018 er blevet afsluttet. Dyrene blev nedlagt på 12 lokaliteter. Slagtekroppene blev kontrolleret for tilstedeværelsen af ​​knuder, og hudprøver blev indsamlet og undersøgt for parasitten. I alt 31% af kronhjortene var positive. Parasitten var hyppigere hos voksne krondyr (51% positive) end kalve/ungdyr (8%) og der var ikke signifikant forskel på forekomsten hos hjorte og hinder.

Onchocerca-positive kronhjorte blev fundet på 11 af de 12 lokaliteter – så den er vidt udbredt i hele landet.

Den høje forekomst af knuder som følge af onchocerca hos kronhjort i Danmark viser, at der er gunstige forhold for myggen som spreder parasitten, men også at tætte bestande giver optimale betingelser i spredning af den.

Ved fund af disse knuder på slagtekroppen, bør man skære dem af - de sidder kun yderst under sølv-senen. Resten af dyret kan spises.

29. november 2021:
ER DU NYJÆGER? - OG VIL DU GERNE MED PÅ JAGT?
Så vil vil vi gerne invitere dig.

Vi har eget foreningsrevir, hvor vi afholder to jagter i december og to i januar måned 2022, h.h.v. den 10. & den 19. december og den 8. & 29 januar 2022.  Vi kan have plads til to nyjægere på hver af disse jagter. Er du interesseret, så tilmeld dig til kasserer Kim V. Larsen på mail: Kim.larsen@arriva.dk efter "først til mølle"-princippet. - Se også mere på vores hjemmeside på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/program - Det vil glæde os at se dig som vores gæst.

Hvis du vil vide mere, er du også velkommen til at kontakte formand Jørgen Brøgger på tlf. 40 35 22 11

09. november 2021:
Jagt forbi, - Bjørn Wikkelsøe Jensen

Vi har i dag til morgen mistet vort mangeårige medlem. tidligere kasserer og nuværende general- forsamlings-dirigent og revisor-suppleant Bjørn Wikkelsøe Jensen, der efter niogen tids sygdom gik bort i en alder af 78 år. Bjørn var et af vores anciennitetsmæssigt ældste medlemmer. Han blev indmeldt i foreningen i 1965. I 1973 indvalgtes han i bestyrelsen, hvor han frem til 1978 bestred kassererposten for et år efter at overtage revisorposten efter sin far.
Bjørn blev bisat fra Ebeltoft Kirke den 20. november, hvor foreningen var repræsenteret af formand Jørgen Brøgger, tidligere næstformand Ole Bisp og bestyrelsesmedlem Morten Sell, der er/var grandfætter til Bjørn.
Foreningen havde fået fremstillet en meget smuk bårebuket, der signalerede natur og jagt, blandt andet med indsatte fasan- og gråandefjer. - Desværre kom buketten ikke helt til sin ret, da den var lagt indeklemt mellem andre buketter på trappen op til koret. - Herunder et par fotos af den halvt dækkede bårebuket. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Læs mindeord om Bjørn
her

04. november 2021:
Stemningsfuld dag ved "DM i vildtmad"

Arrangementet på "Det Grønne Museum" på Gl. Estrup havde trukket mange bersøgende til. Vejret var ikke det bedste til et sådant udendørs arrangement, gråt i gråt, men i modsætning til sidste gang (2019) regnede det heldigvis ikke. De seks kokkehold, hvoraf det ene fra lokale Molskroen, trak lod om, i hvilken  rækkefølge de måtte udvælge sig det stykke vildt, de ville anvende til at frembringe kulinariske herligheder. De skulle herefter selv gøre vildtet i stand og derefter tilberede det over bål og grill ved hver sin "køkkenplads" i det store telt, for tilsidst at servere deres retter for dommerpanelet.
Syddjurs Jægerråd havde haft det praktiske arbejde med at stiller an og rigge til, og havde efterfølgende til opgave at flå og partere det vildt fra paraden, der ikke var blevet anvendt af kokkeholdene. Ligeledes havde de opgaven med at uddele gratis fasaner til de besøgende, der var interesseret heri. DJ og "Bliv Naturligvis" havde infostande med oplysende materiale og smagsprøver på bl.a. gryderet m. fasan og grillet edderfugl. Også en række lokale handlende havde stande med smagsprøver, bl.a. vildtpølser, æbleglögg og æblemost, ligesom der var salg af flere ting.
Dagens to kvikke konferencier'e var den fra medierne kendte jagtformidler David C.P. og museumsinspektør Bettina Buhl, Det Grønne Museum, der levende førte tilskuere og tilhørere gennem alt, hvad det foregik.
Det hele blev dagen igennem garneret med jagthornsmusik, leveret af Hinnerup og Omegns Jagthornsblæsere.

Læs mere
her, her og her.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse: - Se også flere fotos
her.

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2022 her

24. juni 2022:
Ny bekendtgørelse om jagttider pr. 1. juli

Den nye bekendtgørelse om jagttider er vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2022. Over de kommende to år stoppes jagten på edderfugl i en række EF-fuglebeskyttelsesområder, og jagttiden på canadagås i august udvides i lighed med nugældende regler for grågås. Også jagten på husmår indstilles foreløbig.
Læs mere
her.

11. juni 2022:
Godt repræsentantskabsmøde med stort fokus på den grønne dagsorden

Elsegaarde Jagtforening var ved årets repræsentantskabsmøde; den 11. juni, repræsenteret ved bestyrelsesmedlem Georg Sand og rervisor Christian Koudal. - De beretter begge om et rigtig godt møde. Ovenstående fotos er taget af Georg og Christian. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Læs mere om repræsentskabsmødet
her - her - her og her.

12. juni 2022:
Så faldt buk nr. 5 på foreningsreviret

Kl. 10 min. før solnedgang nedlagde Per Bisgaard denne fine gaffelbuk fra stige 6. - Stort TILLYKKE til Per !
Læs om Pers oplevelse
her

04. juni 2022:
Så blev den fjerde sommerbuk i bukkepuljen 2022 på foreningsreviret nedlagt

 

Det var Ole Bjerregaard, der kl. ca. 20.15 nedlagde denne ulige gaffelbuk fra stige 7.
Stort tillykke til Ole ! -Læs Oles beretning om oplevelsen
her

27. maj 2022:
Filmserie: Natur- og vildtpleje i landbrugslandet
Se nærmere
her.
 

26. maj 2022:
Mikkels første buk, - og dermed den tredie buk nedlagt i bukkepuljen 2022

Mikkel Kristiansen var den ene af de to nyjægere, der havde taget imod vores invitation til som nyjæger at deltage i vores"Nytårsjagt"  den 8. januar. Selvom der desværre ikke kom noget på paraden ved den pgl. jagt, syntes MIkkel alligevel, at vorers foresningsrevir er rigtigt spændende, og at vores sociale samvær omkring bålstedet  efter jagten er hyggeligt og tiltrækkende. Derfor ansøgte han med det samme om at blive medlem af foreningen, hvilket vi selvsagt imødekom med det samme.
Og i dag fik Mikkel så "valuta" for sit medlemsskab, da han nedlagde sin første buk, der dermed blev den 3. buk i Bukkepuljen 2022. - STORT TILLYKKE TIL MIKKEL!
Læs Mikkels beretning
her.

21. maj 2022:
Bukkejagten:  Dåvildt, kronvildt eller sikavildt på reviret ?

Henrik Anesen var bukkejagt fra stige 2 i morges, og skriver:
Hejsa  så imorges fra stige 2 , 1 lille buk og 1 rå OGSÅ LIGE DEM HER 😉😊

Vi har været lidt i tvivl om, hvorvidt der var tale om  då- eller kron-spidshjoprte, og hældte mest til det sidste p.g.a.hovedfaconen. Vort meget kompetente og vidende medlem, jægerrådsformand, vildtplejerådgiver og uddannet vildtforvalter fra Kalø, Poul Arne Nielsen, mener imidlertid, at der er tale om sika-spidshjorte Det bedømmer han på spejlet og hovedformen + den sorte stribe på ryggen. Så indtil videre, i hvert fald, tror vi på at det er sika-spidshjorte.
Dejligt at få konstateret, at de altså indimellem færdes i området, hvor vi jo godt ved, at der færdes både då- og kronvildt. Det gør trods alt det hele lidt mere spændende, både generelt natur- og faunamæssigt og jagtmæssigt. Et ekstra incitimament ?
Stor TAK til Henrik for billederne !

16. maj 2022:
Buk nr. 2 på foreningsreviret også nedlagt på premieredagen, - nu blot om aftenen

Kl. ca. 20.00 i aften nedlagde Klaus Boll denne flotte 6-ender fra stige 9. - Læs Klaus' beretning her.

16. maj 2022:
Flot 6-ender nedlagt på foreningsreviret på premieremorgenen

Carsten Høgsholt var "på plads" i stige 7 på Colindseje, da solen stod op, og bukkejagten gik ind.Han s morgen-friskhed blev belønnet med denne flotte 6-ender.Læs om Carstens oplevelse her.
 

16. maj 2022:
God Bukkepremiere og hyggeligt "Bukketræf"

Bukkepremieren var som sædvanlig "en stor og helt særlig dag" for mange nimrødder; heraf også mange af vores medlemmer. Traditionen tro holdt vi "Bukketræf" hos Christian Koudal på hans fritidsgrund "Frihuset" bag golfbanen i Ebeltoft. Der deltog ialt 20 morgenfriske jægere, m/k, dr alle havde en rigtig hyggelig morgenstund, hvor de selv medbragte kaffen, men Christian og Georg have forberedt morgenbordet med rundstykker, rugbrød, små, ost, pålæg og marmelade samt - først og fremmest - den store pande med æggekage tilberedt af 60 æg over bålstedet. 
Her nogle gode stemningsindtryk fanget i henholdsviv K.A.'s og Christians fotolinser:

13. maj 2022:
Sådan aldersbestemmer du bukken

Fra DJ: Når du kender bukkens alder, har du også mulighed for at foretage en mere kvalificeret afskydning. Vi har lavet en lille film, som forklarer hvad du skal holde øje med.
Læs mere - og se video -
her

11.maj 2022:
Masser af videoer om bukkejagten
Se dem
her
 

24. april 2022:
Spændende og fascinerende fisketur efter vårsild i Randers Fjord

Desværre var der yderst begrænset deltagerantal til fisketuren efter vårsild i Randers Fjord. Måske- måske ikke - fordi, det allerede var dagen efter den store arbejdsdag på foreningsreviret i går ? Kun tre medlemmer deltog. Til gengæld fik de alle "smæk for skillingen" med nogle spændende fangster og godt udbytte, tilsammen ialt 54 sild, fordelt med 31 til Erik Bang Madsen, 18 til Klaus Boll og 5 til Erling Lindhart. - Stort tillykke til alle tre !
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. april 2022:
"Store arbejdsdag" - mange gode revir- og vildtplejeforanstaltninger udført i det allersmukkeste forårsvejr

Kim V. Larsen skriver:
"13 nimrødder, m/k, havde en både konstruktiv og ikke mindst hyggelig dag på Colindseje. Alle fik del i en opgave, så ingen gik i vejen for hinanden. Der blev ordnet stiger på nord, hvor bevoksning blev klippet ned for udsyn, fodertønder blev efterset, depottønder taget med hjem til opfyld. Og der blev ryddet op omkring bålpladsen og hytten gjort ren. Stige 6 blev rejst op igen, og der blev ryddet stier gennem mosen og gennem Oles remise. Stige 10 fik også en tur, som det kan ses på billederne.
Da alle var færdige, hyggede vi os med øl, vand og grillpølser og snak.
PS – jeg kunne ikke lade være med at tage et par billeder af den store bøg ved laden, som væltede i storm sidste år. Jeg synes at den er meget imponerende.
Herun der nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
JH
Kim"

Stor tak til Kim for både den gode beretning og de gode billeder !

09.april 2022:
Dejlig familiefisketur i smukt, omend koldt, forårsvejr

Det var det smukkesteb forårsvejr med sol og blå himmel, da vi mødtes til den årlige familiefisketur ved Moesholm Pt & Take. Men med lave temperaturer, skal vi hilse og hilse. Desværre var det også mere end småt med ørredernes bide-villighed. Der blev i dagens løb kun fanget to, - den første blev landet i fangstnettet af 14-årige Mads Emuil Bech Larsen og dagens største af Christian Koudal, der således begge fik små præmier.
Her er nogle stemningsindtryk fra dagen.Fotos: Tina Hansen og Mads Emil Bech Larsen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Øverst til venstre  Mads E,ils første fisk i fangstnettet.Nederst til højre Christian Koudal med dagens største fisk.

26. marts 2022:
Hyggeligt "Åben Jagthytte"-arrangement i skønt forårsvejr og med spændende "moderne hotdogs" tilberedt over bål

Ca. 3/4 snes medlemmer havde fundet vej til jagthytten for med arrangementet "Åben Jagthytte" at markere, at vi netop har passeret foreningens 89-års "fødselsdag", "ønske hinanden tillykke" og have en god snak om "løst og fast". Vi havde besøg af kok og natur-filmfotograf Simon Karlsen, som vi for ca. en måneds tid siden havde givet lov til at foretage nogle natur-filmoptagel- ser i den lille skov omkring jagthytten og også at anvende vores bålsted til at filme tilberedning af bålmad. - Som tak herfor havde Simon tilbudt at komme og tilberede & servere noget "bålmad" for. Det blev nogle spændende og meget lækre "moderne hotdogs", der - trods navnet - ikke indeholdt pølser, men derimod tørsaltet svinenakke og forskelligt "grønt", bl.a. ramsløg. Det var heller ikke traditionelle hotdogbrød, dermod cirkelrunde brødskiver, der var farvet sorte med blæksprutte-blæk.
Dagen startede naturligvis med formandens velkomst og "parole". Jón Á. Hjaltason, der er islænding, var for kort tid siden kommet hjem fra et besøg på Island, og han havde medbragt en flaske islandsk brændevin, som han donerede som parolebitteren. De "moderne hotdogs" var lækre - og det samme var den islandske brændevin. - Dagen var begunstiget af det allersmukkeste og lune forårsvejr, solskin og vindstille, hvilket absolut ikke gjorde den stemning mindre. - Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. marts 2022:
God film- & foredragsaften om vildsvinejagt i Pyrenæerne

Tom Vedels film og foredrag om vildsvinejagt i Pyrenæerne var både spændende og interessant og havde afgjort fortjens langt flere tilhørere en den 3/4 snes m/k'er, der var dukket op. Til ,gengæld fik de, der kom, virkelig noget med hjem. Først og fremmest naturligvis om den måde, vildsvinejagten i området Casa de Jabali drives på. Vel nok den mest ægte form for jagt. Ikke noget med at "slå lejr" i et tårn og vente på en mere eller mindre tilfældig skudchance. Nej, jægerne er placeret direkte i terrænet, hvor hundene så driver vildtet tæt forbi jægerne, der skal udvise virkelig gode skydeegenskaber, - samtidig med at de skal være i stand til at klare de fysisk strabadserende udfordringer som det uvejsomme terræn byder på.
Men udover informationerne om selve jagten bød foredraget også på en stor portion folklore og lokal kulturhistorie. Tom Vedel bor selv i Caza de Jabali, der ligger noget afsides i Pyrenæerne i nærheden af byen Arén på grænsen mellem Aragon og Catalonien. Selv om vi alle var jægere fandt vi også alle, at denne del af foredraget var absolut lige så interessant som delen om selve vildsvinejagten
Her er nogle "skud" fra filmlærredet, fanget i Tina Hansens fotolinse. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. marts 2022:
God og rolig generalforsamling, - efterfulgt af spændende og interessant foredrag om regulering af invasive rovpattedyr.

Ja, man kan vel endda tillade sig at sige, at det var en hyggelig generalfor- samling.
27 medlemmer deltog i den indledende spisning af Anita Houens velsmagende gule ærter, der af alle blev "vederfaret fuld retfærdighed".
Efter spisningen mødte endnu et medlem op.
Sven Arne Vallentin blev enstemmigt valgt til dirigent. Han kunne konstatere generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig, uanset at den corona-forsinkede afholdelse ikke var i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om, generalforsamlingen skal afholdes i januar måned.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der indledtes med mindeord over foreningens ancienneitetsmæssigt ældste med, Bjørn Wikkelsøe Jensen (se tidligere bragte, udførlige mindeord
her). Der blæstes "Jagt Forbi" og afholdt et minuts stående stilhed.
Mikkel Brøgger skulle have haft overrakt 25-års medlemstegn, men var desværre forhindret i at være tilstede. Han vil derfor få tegnet ved en senere lejlighed.
Der var hverken var spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorfor den godkendtes med akklamation. - Beretningen kan læses her.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et overskud i 2021 på 11.505,- kr. Også regnskabet blev godlendt uiden spørgsmål eller kommentarer.
Bestyrelsens forslag om uændrede kontin gentsatser blev enstemmig vedtaget.
Kim V. Larsen, Morten Sell ogt Jørgen Brøgger genvalgtes til bestyrelsen med akklamation. Per Bisgaarde genvalgtes med akklamation som 2. suppleant.
Christian Koudal genvalgtes som revisor og Søren Veng nyvalgtes som revisorsuppleant efter Bjørn Wikkelsøes bortgang. Begge med akklamation.
Under "Eventuelt" var der pokaluddelinger således:
Bedste resultat ved 6-kantskydningen: Søren Lund. Erindringsbæger til samme
Rovvildtpokalen: K.A. Hansen for 2 mårhunde, - erindringsbæger til Jón Hjaltason.
Kragepokalen: Morten Egtved Andersen, - intet erinndringsbæger.
"Årets Bjørn": Ikke uddelt, men erindringsbæger til k.A. Hansen.
"Årets Lys": Ikke uddelt, - der må ikke "gå inflation i" sidstnævnte to.

Efter afslutning med et 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening holdt Morten Egtved et meget spændende og informativt power-point foredrag om regulering af invasive rovpattedyr, - med hovedvægten på mårhund.
Det var en rigtig god aften !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19. februar 2022:
Årets jagtfrokost, - hyggelig eftermiddag med kulina- riske herligheder.

Efter 19 tilmeldinger (det højeste antal, vi endnu har vætret til ebn jagtfroost) kom vi ned på 16 deltager, da to måtte melde afbud som følge af corona-angreb og en enkelt påm grund af dødsfald i familien. Traditionen tro blev det en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alle nød de kulinatriske herligheder, der var fremstillet/tilberedt af K.A. Hansen, Klaus Boll, Ole Bisp ogTina Hansen, - med praktisk assistence på dagen fra Erling Hansen og Morten Sell.
Buffet'en bød på: marinerede sild med karrysalat, rødløg og kapers - hjemmelavet ferskrøget laks (koldrøget) med røræg, asparges og/eller flødepeberrod - Røget dyrekølle med røræg og/eller flødepeberrod, dyreleverpostej med tilhørende vildtsky, carpaccio af råvildt samt diverse oste, kaffe & småkager. Det kan siges med sikkerhed, at ingen gik sultne fra bordet ! - måske tvært imod ?
Flere havde medbragt "hjemmekomponerede" kryddersnaopse, som alle generøst gav smags- prøver opå, - og vi kan hilse og sige, at de alle var særdeles velsmagende !
Lokalet var jagtligt udsmykket, først og fremmest med trofæer fra den forgangne sæson og dernæst med flere af foereningens gamle protokoller plus andre historiske effekter m.m. (se fotos).Alle hyggede sig gevaldigt, og vi nåede også at synge en enkelt jægersang.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode eftermiddag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Se foreningen vinterprogram 2021-22 her

Se foreningens efterårsprogram 2021 her

Oplevelser under trækjagt i Slusesåten 2021-22
Læs om medlemmernes oplevelser
her

Hvis du ikke fandt det, du søgte,  på siden her, så prøv evt. at se under "Fotoalbum"

29. december 2021:
Dejlig "julejagt"med sneppe, rålam, hare og krage på paraden.

Igen i år var det vores tre gode medlemmer, Jesper Sørensen, Torben Nikolaisen og Kaj Martinussen, der havde tilbudt at lægge deres private revirer til og invitere til den traditionelle "julejagt" mellem jul og nytår.
Da formanden havde været nødt til at melde afbud, var det næstformand K.A. Hansen, der bød velkommen og takkede dagens værter for invitationerne.
"K.A". beretter:
Vi havde en fin jagt i dag.
Tina og jeg var med i Gråske, hvor der blev set et rådyr og en sneppe, dog uden at der blev afgivet skud.
Vi mødtes derefter med det andet hold, som havde været på Jespers terræn, hvor Tor skød en krage.
Derefter drev  vi Slusesåten af, hvor Jesper skød en Sneppe, Kim kasserer skød en hare, og Jespers hund tog et lille bukkelam. Der blev derudover set fasan og sneppe, samt skudt forbi til en gråand.
Jesper fik lammet stukket og brækkede senere dyret.
Til sidst var vi ude ved Kaj, hvor der blev skudt forbi til Sneppe.
Derefter var der parade, madpakker og hygge omkring bålet.
Inden jagten havde Kim og jeg aftalt, at evt. skudt vildt i Slusesåten skulle tilfalde skytten, og ikke gå på auktion
Jesper fik lammet med hjem, da det jo var hans hund, der leverede, og Jesper selv der brækkede dyret.

Og Kim supplerer:
"Dagen forløb på bedste vis med 19 deltagere og hele 7 hunde. Efter parole og opdeling på p-ladsen var jeg selv på det hold, som tog med Jesper. Der var ikke rigtigt noget vildt på hans revir bortset fra en enkelt sneppe, men på vej tilbage til Jespers hytte fik Tor ram på en krage. Jeg kan ikke mindes, at vi tidligere har set sådan en på paraden.
I slusesåten var der meget vildt, og der blev nedlagt et bukkelam, en sneppe og en hare. Derudover var der en del flere snepper og også fasan. Bukkelammet fik ingen skud, det blev taget af hundene. Ude hos Kaj var der en enkelt sneppe, som fik et forgæves skud med på vejen. Efter endt jagt holdt KA paraden, hvor det nedlagte vildt tilfaldt skytterne, og der blev overrakt bitterdramme til jagtværterne. Derefter hyggede vi os med bål og madpakker inden vi til sidst kunne ønske hinanden godt nytår og tage hjem"
.
Vi siger tak til K.A. og Kim for de gode beretninger, og i særlig grad natrurligvis til de tre jagtværter for den gode dag.
Det er nu ikke helt rigtigt, når Kim skriver, at vi vist aldrig tidligere har haft en krage på paraden. Det havde vi faktisk også ved julejagten i 2010, hvor den blev nedlagt i dagen s sidste såt hos Kaj Martinussen. Men det er jo så også 11 år siden.
Her er nogle dejlige stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse
Fotos: Tina Hansen og Kaj Martinussen.

19. december 2021:
"Juleoptakt" i pragtfuldt vejr, - med lækre vildtpølser fra grilen som afslutning på en god jagtdag.

En god jagtdag, ja - men ikke vildtmæssigt. Det eneste vildt, vi så i løbet af dagen, var 3 snepper i mosen på "syd". Alle 3 overlevede, - den ene ved at flyve i zik, da der blev skudt i zak, - og de to andre uden nogen form for "hilsen". Vi drev alle såterne på "syd" af og på "nord" stykket omkring "den gule gård" samt remisen ved stige 2. Især sidstnævnte havde vi sat vores lid til, men alt var åbenbart "dødt" denne dag, der heldigvis var tilsmilet af det ellerskønneste vejr: Sol, høj og klar blå himmel og næsten ingen vind.
Vi havde fornøjelsen at have to gæstejægere med, og er kede af, at reviret denne dag var så tomt. Men sådan er jagt jo også, - og heldigvis for det !
Af hensyn til den aktuelle corona-situation holdt vi os udendørs omkring bålstedet og undlod, at foreningen var vært ved morgen-rundstykker. Til gengæld holdt vi fast i traditionen med, at vi sluttede dagen af med, at foreningen var vært ved en gang lækre vildtpølser fra grillen samt en julebryg og en dram. - Men udelukkende med separat servering, leveret af Klaus, K,.A. og Søren, der - iført nissehuser - med handsker og håndsprit m.v. sørgede for, at der ikke var nogen form  for "selvbetjening".
Herunder nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag, - en rigtig god juleoptakt ! (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse).

10. december 2021:
Hyggelig formiddagsjagt med meget vildt, - og 2 snepper og 1 hare på paraden

Da Kaj Martinussen læste i vinterprogrammet, at der skulle afholdes en lille formiddagsjagt i Slusesåten på Øer den 10. december, ringede han straks og tilbød, at vi efter Slusesåten kunne fortsætte til hans revir, "Kløvsign", der kun ligger 5 minutters kørsel fra Slusesåten. Det krævede naturligvis ikke betænkningstid at sige ja tak til dette fine tilbud.
15 forventningsfulde nimrødder, m/k, mødte op ved sydenden af Slusesåten, hvor parolen blev holdt og "den obligatoriske portion sigteolie" indtaget med ønsket om "Knæk og Bræk" til alle.
Der var meget vildt i såten. Der blev set 5 snepper, 2 fasaner en hare og en buk, der endnu ikke havde kastet opsatsen. Der faldt to skud; det ene afgivet af Morten Waldstrøm, der dermed fik dagens første sneppe på tasken. Det andet til en fasanhøne, der ubeskadiget fløj videre.
I "Kløvsign" hos Kaj nedlagde Stig Troelsen dagens anden sneppe og Morten Waldstrøm en stor flot hare. Derudover blev der set et par snepper mere og vistnok også en fasan eller to.
Vi sluttede af med hyggesnak ved Kajs jagthytte, hvor foreningen var vært ved en læskedrik, inden vi brød op og lige kunne nå hjem til en sen fredagsfrokost.
Tak til alle for en dejlig dag, - ikke mindst til Kaj for invitationen.
Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige dag, der var tilsmilet af godt vejr.

14. november 2021:
God og hyggelig foreningsjagt, - med god skudstatistik og 2 fasaner på paraden

Dagens jagt havde samlet 14 deltagere, heraf 3 gæster, hvor den ene af gæsterne var 13-årige Christian, der gerne vil være jæger. Han var inviteret med af K.A. og Tina, og det var første gang, han var med på en jagt. Alle, og ikke mindst Christian, fik en dejlig dag med vindstille, overskyet vejr og ikke for kolde temperaturer.
Efter morgenkaffen blev fodermarvkålsmarken udfor stige 10 drevet af. Vi havde forventet, at der måske ville sidde en hare eller en fasan her, men det var ikke tilfældet. Måske fordi det var for vådt ?
Herefter kørtes til sydstykket, hvor andesøen traditionen tro blev drevet af som første såt. Heller ikke denne gang var der nogen ænder i søen, hvilket gav stof til eftertanke., da der jo heller ikke var nogen sidste gang og kun to ved premierejagten. Vi skal måske have set efter, om der kan risikere at være en mink, der holder til dér.
Næste såt var mosen, hvor der blev lettet 4 fasaner, hvoraf den første fløj videre uden at have taget skade af de to skud, der blev sendt efter den. Den næste, en stor, flot og langhalet kok fløj lige hen over hovedet på xxx, der slet ikke så den. Til gengæld faldt de sidste for to perfekte skud.
"Oles remise" gemte ikke på noget, til gengæld var "anti-dehydreringspausen" i laden velkommen.
Efter pausen kørtes til P-pladsen ved gården, hvor vi blev delt i to hold. Det ene hold drev hegnet af op til og med søen ved stige 3 og slog derefter over og drev "det nye hegn" mod syd af. Ved søen lettede der to snepper, der trods hilsener fra samme person begge fløj videre. Til sit "forsvar" sagde han, at han var kommet til at skyde i zig, mens snepperne var i zag.
Det andet hold drev først stykket omkring den gule gård af og derefter remisen ved stige 2. Her, i remisen, lettede der en stor rå, der dog valgte at gå ud der, hvor der ikke stod nogen post. Herefter drev de fra holdet, der ikke var gangbesværede, "det andet hegn" (udfor remisen) af tilbage til gården, mens "de ældre herrer" kørte tilbage til jagthytten. Der var dog intet i hegnet.
Ved jagthytten stødte Jòn's familie til for at være sammen med os under frokosten, der blev indtaget i hytten, hvor Ole Bisp igen røgtede hvervet som jagtfiskal på forbilledlig vis.
Vi brød op ved 14-tiden, mætte af en god dags oplevelser.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. november 2021:
Hyggelig invitationsjagt med meget vildt, en enkelt hare på paraden og alsuttende hyggeligt samvær omkring suppegryden på bålstedet.

Efter 2 afbud var der 14 deltagere på invitationsjagten, hvor Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger havde inviteret foreningens øvrige medlemmer med en tur på deres revir ved Holme.- Efter parolen var første såt den lille skov, hvor der blev lettet 5 dyr og en fasankok. De to af dyrene løb over  i hegnet ved "firkanten", to andre bagud og det sidste over i sommer- husene. Der blev ikke afgivet skud efter noget af det. Derefter deltes deltagerne i to hold, hvor det ene drev "firkanten" og "brakken" af, mens det andet drev markerne op til remisen, selve remisen og marken tilbage til skoven af.
I "firkanten" lettede de to dyr, der var gået fra skoven derover, midt på marken og forsvandt udenfor skudhold. I hjørnet af hegnet mod sydsiden og hegnet mod "brakken" lettede der endnu et stykke råvildt kun 8-10 m. fra Søren Veng, der imidlertid havde taget patronerne ud af bøssen, inden han skulle gennem hegnet ind til brakken. Da drevet gik gennem hegnet, lettede der en hare, som fik 2 "hilsener" med sig fra 2 forekellige nimrødder, - inden den friskt og frejdigt fortsatte op ad bakken på nabostykket.
På det andet hold blev der også lettet en hare samt en bekkasin og en stor flok skovduer. Sidstnævnte to var udenfor skudhold, mens haren trimlede i knaldet fra det skud, Kim V. larsen havde afgivet.
Da de to hold mødtes igen ved "skoven" holdtes en tiltrængt "anti-dehydreringspause", inden Christian og Georg gik ind til bålstedet for at gøre klar til "den sikre såt". Efter pausen drev de resterende "trekanten" ved sommerhusene og "den flade mark" udfor remisen af. Der lettede der imidlertid intet at skyde efter. Vi havde ellers udtænkt, hvor harerne ville sidde efter gårsdagens og nattens kraftige blæst. Det gjorde de så bare ikke alligevel.
Der sluttedes af med "den sikre såt" omkring bålstedet i i skoven, hvor dagens jagtværter var vært ved en gang dådyrsuppe tilberedt over bålet.
Her er et par stemningsindtryk fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. oktober 2021:
Dejlig foreningsjagt i pragtfuldt vejr og med mange fasaner i luften (men kun 2 på paraden)

Efter et enkelt sygdomsafbud deltog 14 veloplagte nimrødder i dagens jagt. Forventningerne var højnet hos alle som  følge af det smukkeste efterårsvejr, man kan tænke sig. Sol, "høj himmel" og kun let vind. Desværre var det sygdomsramte medlem en af hundeførerne, og en anden af hundeførerne havde måttet lade sin hund blive hjemme, da det dér var hunden selv, der var syg. Dermed var vi nede på kun 2 hunde, hvilket nødvendiggjorde lidt ændringer i planerne for jagtens afvikling.
Traditionen tro startede dagen med kaffe og rundstykker i jagthytten inden parolen ved bålstedet. Jagtens forløb var også ret så "traditionelt". Vi startede på Syd, hvor andesøen var første såt. I remisen nord for søen lettede der en fasanhøne, som dog var udenfor skudvidde. Der var ingen ænder i søen, men der lettede en enkelt fasanhøne, der blev hilst med 4-5 salutskud, hvorefter den fløj uhindret videre. Som der blev sagt i pausen inden næste såt, så var de pgl. skytter kommet i tanker om, at de alligevel ikke ville købe hønen på auktionen på paraden. Der var nogen undren over, at der slet ikke var ænder i søen. Efter gårsdagens stormvejr, skulle ænderne efter alt at dømme stadig være i søer på land.
I mosen lettede der 8 fasaner, 2 snepper og en bekkasin. Snepperne og bekkasinen undgik, at der blev skudt til dem. Det gjorde fasanerne derimod ikke. - Kun en enkelt høne faldt ned. Perfekt skudt i ét enkelt skud. De øvrige, der skød til fasanerne, anbefales en tur på flugtskydningsbanen. - I "Oles remise" var der intet hjemme.
Efter "den obligatoriske asnti-dehydreringspause" i "ruinen" kørtes til P-pladsen, hvorfra det brede hegn på Nord blev drevet af til søen med begge hunde og gående skytter på begge sider af hegnet samt for- og bagposter.
Formanden blev tilbage, idet vort gode medlem Erik Bang Madsen telefonisk havde meddelt, at han "gerne lige ville kigge forbi". Han ville have tilmeldt sig til jagten, men fik familiebesøg, og nu ville han gerne vise sin datter og sit barnebarn jagthytten og bålstedet. Da Erik og hans datter kom, forhaledes til jagthytten, der blev fremvist, og der blev igen tændt op i bålstedet. Efter en god snak dér kom de øvrige tilbage fra Nord, medbringende en enkelt fasankok, der var lettet ved søen. Den var også det eneste vildt, der blev set på Nord.
Efter paraden bød Erik på en øl til alle (medbragt "ramme" til samme formål). De to fasaner på, paraden blev solgt på auktion, og gik for 35,- kr. hver. - Vejret var så dejligt, at alle valgte at indtage madpakkerne i det fri omkring bålet. Ved 14-tiden begyndte folk at bryde op - alle en dejlig dags gode oplevelser rigere.
Herunder nogle stemningstryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrels
e.

18. oktober 2021:
Temaaften om invasive rovpattedyr, den 30. november i Jagtens Hus, Kalø
Hvor står vi med mårhunden, er vaskebjørnen på vej og er minken uddød? – kom til temaaften om de invasive rovpattedyr.

Danmarks Jægerforbund afholder fem temaaftener i samarbejde med Miljøstyrelsen. Møderne vil informere bredt om status, muligheder og indsatser, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.
Som bekendt måtte vi jo desværre aflyse det planlagte foredrag den 18. oktober grundet for få tilmeldinger. Da denne temaaften omhandler samme emne, kan vi kun opfordre alle til at deltage.

17. oktober 2021:
Der er vildt på reviret

Næstformand K.A. Hansen har i dag været på reviret og udskiftet SD-kortet i vildtkameraet. K.A. melder, at der ikke er mårhunde på billederne, - men derimod en del andet vildt. Dejligt, både, at der ikke er mårhunde og at det hermed er bevist, at der er "ædelvildt" på reviret.
Her er et lille udsnit af, hvad vildtkamneraet gemte på. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. oktober 2021:
Så oprandt "dagen" - God premierejagt med hyggeligt samvær, vildt på paraden, - og heldigvis en dag, hvor meteorologerne ikke helt holdt, hvad de ellers havde lovet.

Meteorologerne havde lovet regn og rusk. Så galt gik det heldigvis ikke. Det regnede fra morgenstunden; blæste også. Så tiden i jagthytten over kaffen og rundstykkerne blev trukket lidt ud, indtil regnen havde stilnet af. Og derefter var det faktisk så nogenlunde rimeligt vejr resten af dagen. I formandens fravær bød næstformand K.A. Hansen velkommen, med en særlig velkomst til vort nyeste medlem, Ulrik Pedersen, - og holdt efterfølgende parolen.
Der blev sædvanen tro startet i "Syd", hvor vi imidlertid måtte vente et kvarters tid på at kunne køre ned til laden, idet en flishugger var ved at rette skovbrynet mod markvejen af. I andesøen var der kun to ænder "hjemme", hvoraf den ene "salverede sig" mellem skytterne, mens den anden måtte lade livet for et velrettet skud fra Klaus Boll, da den forsøgte det samme. I mosen blev der set et par stykker råvildt, der gik bagud, uen at der blev skudt til dem. Derudover blev der lettet et par fasaner, hvoraf Jón Hjaltasom nedlagde den ene i et flot skud, der fik den til at "pakke helt sammen". MEN ... trods længere tids ihærdig eftersøgning lykkedes det desværre ikke at finde hønen. "Oles remise" skuffede heller ikke. Den rummede to fasankokke, hvoraf Kim Larsen "ekvilibristisk" nedlagde den ene, mens den anden skyndte sig over på nabosiden af skellet.
Efter "den obligatoriske anti-dehydreringspause" i laden kørtes til "Nord", hvor det var hensigten at drive det lange hegn af, - men nu var flishuggeren i gang dér. Derfor nøjedes vi med at drive området omkring "Den Gule Gård" af, hvilket dog ikke afslørede forekomst af noget vildt overhovedet.
Efter parade og auktion, hvor vildtet blev afsat til skytterne, sluttedes af med hyggeligt samvær over madpakkerne i jagthytten, hvor Ole Bisp røgtede hvervet som jagtfiskal på sædvanlig fortrinlig vis.
Her nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

 

12. juni 2022:
Slusesåten: Bukken var der, - men ....
Læs mere
her
 

11. juni 2022:
Der er "liv" i Slusesåten

Henrik Anesen tog plads i stigen i Slusesåten tidligt i morges, - i håb om at se en buk. Det gjorde han ikke. Tilgengæld havde han glæde af dette dejlige syn af en rå med to lam. Han så også en ræv, der blot ikke gik sammen med rådyrene, og derfor ikke er med på billedet.Dejligt at konstatere, at der er "liv" derude.
 

08. juni 2022:
"Hilsen fra vildtkameraet"

Vildtkameraet har sendt os dette billede, men vi er faktisk lidt i tvivl om,hvad det. At det er et hundyr er der jo ikke tvivl om, da det ikke har "horn i panden". Men er det råvildt eller dvildt. Det ser umiddelbart stort ud i kroppen, så det kunne måske godt være en då, - men vel også en drægtig rå, Er der nogen, der kan hjælpr od lidt på sporet ? I såfald så "på forhånd tak" !

31. maj 2022:
Kontingentstigning i vente

Vi  - Kreds 3's delegerede til repræsentantskabsmødet den 18. juni - var i aften til formøde for gennemgang af dagsorden og regnskabs m.v. forud for repræsentantskabsmødet. I forbindelse med fremlæggelse af budgettet for 2023 fremgik det, at HB stiller forslag om  en 3% kontingentstigning, - hvorved de fremtidige kontingentsatser vil blive, som det fremgår af denne plache. - Forudsat, selvsagt, at forslaget vedtaget, hvad det formentlig må forverntes at gøre. De saglige argumenter er, som de skal være.

22. maj 2022:
Minister klar til at sætte mål om 10 % beskyttet natur på havet
Fødevareminister Rasmus Prehn forventer, at en aftale om havplanen kommer til at sætte et mål om 10% strengt beskyttet hav. De første 7 % kan udpeges med det samme, lyder det.
Læs mere
her.

22. maj 2022:
"Hestekrigen", hvorfor vækker rewilding så stærke følelse ?
Artikel med særlig fokus på naturnationalpark Mols Bjerge.

Læs mere
her

20./21. maj 2022:
Hilsen fra vildtkameraet

Vi har til morgen den 21. maj modtaget dette foto fra vildtkameraet, taget kl. 23.28.25 i aftes den 20. maj. - Dejligt at se, at der er godt med vildt på reviret, - og jo da ikke mindst, når det er råvildt her i bukkesæsonen; det skærper lysten og appetitten. - "Knæk og Bræk derude".

20. maj 2022:
Er jagt O.K. i et moderne samfund ?

Naturmødet 2022: Overskriften på denne nyhed var natop titlen på en spændende debat, som DJ deltog i på årets naturmøde. For er det O.K. at gå på jagt i dag, hvor maden ligger i store dynger i køledisken ?

De fleste jægere er sikkert bekendte med situationen, hvor man for 117. gang skal forklare folk, der ikke går på jagt, hvorfor det er så fantastisk.Modargumentet er som regel, at man jo bare kan gå ned i supermarkedet og købe sit kød. Herefter starter den lange forklaring, f.eks. om jagten som totaloplevelse, urinstinket, der vækkes til live o.s.v.
Læs mere
her.

20. maj 2022:
Vild naturdebat i centrum på Naturmødet: "Der er simpelthen for mange, der taler folk efter munden"

Hvad er årsagen til, at debatten om naturnationalparkerne er blevet så ophedet ? Det var der bestemt ikke enighed om, da partilederne torsdag krydsede klinger om vild natur på Naturmødet i Hirtshals. - Læs mere her.

19. maj 2022: 
HedeDanmark: mere nålestræ er et middel til grøn omstilling

Det er en meget lavsthængende frugt frugt for klimaet at plukke ved at øge andelen af nåletræ i de danske skove i forhold til løvtræ, da nåletræ i højere grad benyttes til længerevarende produkter. Og når nåletræ eksempelvis benyttes i byggeriet, tæller det positivt på to måder, skriver SDteen Vincens Riber.

Hvis vi vil gøre noget godt for biodiversiteten i skov, der det bedre, at vi ser på de gamle skove, hvor der er en lang skovhistorik og noget mere piotentiale at bygge videre på, skriver Steen Vincens Riber. - Foto: Niels Ahlmann Olsen/Ritzau Scanpix.
Læs mere her.
 

16. maj 2022:
Rasmus Ejernæs: Skov- rejsning greenwashes og gavner ikke naturen - men det vil skovlobbyen ikke have, at du ved.

Skovrejsning dyrkes som et vigtigt led i den grønne omstilling: Folkeskove, klimaskovfond, naturnær skovdrift og grundvandsbeskyttelse.Vi er en lille flok biologer, som kalder greenwasbhing, men det er som at slå i en dyne. - Læs mere her.

12. maj 2022:
EU sætter skarven på dagsordenen

Endnu et skridt bliver taget mod et større fokus på skarvens påvirkninger på fiskebestande og fiskeri. Denne gang med en offentlig høring i EU.
Læs mere
her.
 

12. maj 2022:
Våbenskandalen, - rysten- de svage svar i interview med chefen for PAC: "Jeg kan ikke udtale mig om dispensationer"

Stadigt intet nyt om de nødvendige dispensationer til jægere, der er kommet i klemme i Politiets it-skandale. Politiet fastholder, at det nye våbenregister virker ved udgangen af juni 2022.
Jægerforbundet har gennemført et interview med chefen for PAC (Politiets Administrative Center, der står for behandlingen af våben- tilladelser). - Alle svar er - efter vores mening - yderst rystende
Læs mere
her.

10. maj.2022:
Våbentilladelses-skanda- len fortsætter.
Politiet tøver stadig med dispensationerne

Politiet er stadig uldne i munden, når det kommer til at melde klart ud, om der er dispensationer på vej til de våbenejere, som er kommet i klemme i politiets nye våben- register. Imens går tiden, og om seks dage er det 16. maj.
Læs mere
her

08. maj 2022:
To rågeunger bortregule- ret i Skanseskoven

Jacob Munkholm Jensen var tidligt på færde i Skanseskoven her til morgen i håb om, at kunne få ram på nogle rågeunger. Jacob fik to, hvoraf den ene desværre blev hængende i grenene. - Læs Jacobs beretning om morgenstunden
her.

06. maj 2022:
Hjælp Jægerforbundet med at indsamle data om levende bestande
Fra Jægerforbundets nyhedsbrev 6. maj 2022:

Hjælp os med at indsamle data om levende bestande

I forbindelse med bukkejagten lancerer vi en online-løsning, hvor jægerne kan indberette hvilke dyr, de ser derude. Vi har brug for din  hjælp til at sprede budskabet.

Viden er en fotrudsætning, hvis vi skal sikre, at fremtidens jagt er bæredygtig. Siden 1940'erne har jægerne bidraget til denne viden med indberetning af årets nedlagte vildt. Data om nedlagt vildt er dog ikke længere nok, da vildtudbyttet i mange tilfælde er et udtryk for jægeradfærd i stedet for egentlige bestande. derfor  går Danmarks Jægerforbund forrest i at bidrage med mere viden, med registreringen af levende vildt under bukkejagten.

Indsamlingen starter med bukkejagten
Den 16. maj er for mange jægere en helligdag. Det er nemlig her, jagten på en sommerbuk går ind. Det betyder, at mange jægere er ude i naturen i løbet af dagen. Derfor er vores opfordring til jægerne simpel: Fortæl os, hvad du ser, når du er på bukkejagt.
Det er både muligt at registrere gennem appen Jæger og på
jaegerforbundet.dk/dataindsamling. Alle som indberetter d. 16. maj deltager i konkurrencen om en Leupold håndkikkert til en værdi af 6.999,- sponsoreret af HG Agencies.

Hjælp os med at sprede ordet
Vi har brug for din hjælp til at sprede ordet. Hjælp os ved at dele budskabet på sociale medier eller når I mødes til bukkepral rundt om i landet. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan indberette observationerne.

Læs mere om projektet her.

Om projektet:
Dataindsamlingen den 16. maj er et pilotprojekt, der skal undersøge, hvordan jægerne kan bidrage til indsamlingen af data på levende bestande. Har du spørgemål, kan du kontakte projektleder på dataindsamling, Rikke Bruun Pedersen, rbp@jaegerne.dk eller 28 11 95 79

05. maj 2022:
Våbenskandalen – hvad gør DJ

Våbenregistreringen i Danmark er nede, og desperationen stiger blandt jægere, sportsskytter og våbenhandlere. Den eneste løsning er midlertidige dispensationer, indtil systemet virker. Derfor skal der lægges et maksimalt pres på myndighederne, som bør iværksætte de midlertidige dispensationer.
Læs mere
her.

04. maj 2022:
DJ søger aktindsigt i våbenskandale-sagen

29. april 2022:
Jægerforbundet går til ombudsmanden om poli- tiets skandaløse mangel på behandling af sager om våbentilladelser.

Danmarks Jægerforbund har nu indklaget politiet for ombudsmanden  for den langsommelige/manglende behandling af ansøgninger om våbensager, der forhindrer mange jægere i at komme på bukkejagt foreløbig, - og da slet ikke til 16. maj.
Læs mere
her, her og her

 

28. april 2022:
Succeshistorie om ålegræs giver optimisme i "projekt kysthjælper"
Til gavn for både havjægere og lystfiskerinteresserede jægere. - Læs mere
her. og mere her.

22.april 2022:
FACE: Vigtigt europæisk jagtsamarbejde

 

Niels Søndergaard på talerstolen ved FACE-mødet

Forleden deltog Danmarks Jægerforbund i medlemsmøde i FACE – sammenslutningen af jagtorganisationer i Europa. Mere end nogensinde er det helt afgørende med fokus på et stærkt og strategisk samarbejde for jagtens sag på tværs af landegrænser i EU. For aldrig har jagten været så meget under pres som lige nu.
Læs mere
her

22. april 2022:
Nak og æd - en signal- krebs

Som bekendt har alle medlemmer mulighed for at drive individuelt Å-fiskeri i den del af Rosenholm Å, der grænser op til foreningsreviret. Herunder også muligheden for evt. at fange signalkrebs.
Signalkrebsen invaderer vores vandløb i disse år. Men udover at være uønsket er den også utroligt velsmagende. Og så er den sjov at fiske efter !
Derfor arrangerer Danmarks Sportsfiskerforbund et kursus den 13. august, hvor
Sportsfisker- forbundets instruktør dig, hvordan du fisker efter signalkrebsen med stang og brik. Efter at have lavet vores egen brik, fisker vi, og slutter af med at tilberede fangsten ved åen.

Hvis du er interesseret, så læs mere
her.

08. april 2022:
Politiets våbenkaos, - nu også på TV

De store problemer, som politiet i øjeblikket oplever i forbindelse med det nedsmeltede IT-system til behandling af bl.a. våbentilladelser, nåede i går tv-skærmene.
Læs mere
her

05. april 2022:
Politiets våbenhåndtering under total nedsmeltning

Op til 15.000 jægere når efter al sandsynlighed ikke at få deres våbentilladelser inden den 16. maj. Det står tilbage som den brutale sandhed efter et møde mellem topfolk i politiet og de danske våbenorganisationer. Årsagen er et nyt it-system, som på nuværende tidspunkt er brudt sammen.
Læs mere
her.
Se politiets svar på stillede spørgsmål her og her

27. marts 2022:
Carsten Høgsholt indtræ- der i Jagtudvalget

Det glæder os rigtig meget at kunne fortælle, at Carsten Høgsholt efter opfordring har indvilget i at indtræde i Jagtudvalget. Carsten er meget fokuseret på biotop- & revirforbedringer til gavn fior vildtet (og dermed også for os selv som jægere) og har stor ekspertise i anvendelse af diverse  hjælpemidler hetrtil, bl.a. motorsav & buskrydder og meget andet relevant værktøj.

 

24. marts 2022:
Regulering af rågeunger i Skanseskoven

Syddjurs Kommune har igen i år bedt os om at være behjælpelig med at regulere rågeunger fra kolonien i Skanseskoven. Rågerne er i fuld gang med at genetablere kolonien, alle reder er bygget og de voksne fugle kredser skrigende over trætoppene. - Se fotos herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Læs også mere
her.

20. marts 2022:
Regulering af husskader

Så fik vi også tilladelse tilregulering af husskader på foreningsreviret. Vi har derfor nu tilskrevet alle vores medlemmer således:

"Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening:
Kære alle.
Så fik vi også reguleringstilladelse til husskader på foreningsreviret, Colindseje.
Muligheden for at deltage er den samme som for kragereguleringen: Alle medlemmer kan deltage til og med den 15. april. Reguleringen bør selvsagt kombineres med krageregulering, og kan enten foretages med salonriffel, kraftig, godkendt/lovlig 5,5 mm. luftbøsse eller haglgevær. Husk: Hvis du anvender haglgevær,  skal du medbringe godkendt apporterende hund !
Hvis/når man agter sig derud, skal man senest kl. 18.00 aftenen i forvejen  meddele dette til Jørgen Brøgger (tlf./sms: 40 35 22 11 - e-mail:
jb@joergen-broegger.dk) med besked om, hvornår og hvor man vil sidde, - således at vi altid ved hvem, der sider hvor og hvornår. Og så vi kan meddele dette, hvis der er flere, der gerne vil ud på reviret samtidig.
Bemærk: den vedhæftede reguleringstilladelse skal printes ud og medbringes, når man tager afsted (sammen med kragereguleringstilladelsen, selvsagt).

Vi erindrer om, at deltagerne i vinter-riffelpuljen også stadig kan regulere mårhunde !

Vi benytter lejligheden til samtidig også at erindre om film- & foredragsaftenen om vildsvinejagt i Pyrenæerne i morgen aften kl. 19.00 i Skudehavnens Fælleshus, - samt om arrangementet "Åben Jagthytte" på lørdag den 26. ds. kl. 10.00-12.00. - Se også disse links: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/23-marts-2022-filmaften-vildsvinejagt-i-pyrenerne  og  http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/ben-jagthytte-26-marts-2022
Bedste jægerhilsener
Elsegaarde Jagtforening

www.elsegaarde-jagtforening.dk

P.S.: Forårs-/sommerprogrammet er "på trapperne"

12. marts 2022:
Krageregulering

Vi har modtaget dette billede fra vildtkameraet. Som det vil kunne forstås, kan der være gode muligheder for krageregulering med salonriffel, hvis man sætter sig i stige 9

06. marts 2022:
Krage nr. 2 nedlagt i kragereguleringen på foreningsreviret

Tor R. Kristensen udnyttede - og nød - dagens gode vejr på en tur på foreningsreviret i håb om at få ram på en eller flere af de mange krager, der huserer i området. Han fik en enkelt med hjem "på tasken". Det var således nr. 2, der blev nedlagt i kragereguleringen 2022.
Læs Tor's "beretning" om dagens oplevelser
her.

23. februar 2022:
Projekt Kysthjælper - vi giver havet en hånd

Dyre- og planteliv i de kystnære områder er hårdt presset af dårlige miljøforhold. Det vil projekt Kysthjælper - som DJ er en del af - gøre noget ved. Se signaturfilmen herover! Den sætter fokus på kernen i projektet, som skal engagere frivillige til at give havet en hjælpende hånd.
Læs mere og se video
her.

16. februar 2022:
Film- & foredragsaften om vildsvinejagt i Pyre- næerne. Skudehavnens fælleshus, ONSDAG DEN 23. MARTS 2022 kl. 19.00.
Vi får besøg af Tom Vedel fra den spanske jagtorganisation CazaDeJKabali, der vil vise film og fortælle omvildsvinejagt i Pyrenæerne. Pyrenæerne huser en stor og stærk bestand af vildsvin, men kun  få har fået øjnene op for de unikke jagtmuligheder, området indebærer.
Alle er velkomne, - fri entré. Drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Se kort video-indslag - "appetitvækker" - på dette link:
https://youtu.be/w8vNmz_Ohko
Læs mere om reviret og jagten på: www.CazaDeJabali.com og www.vildsvinejagt.com

15. februar 2022:
Ræv på besøg ved baitpladsen.

Vildtkameraet har i dag sendt os dette billede fra kl. ?? i morges af denne ræv ved bait-pladsen. Godt med en ekstra anspore til en kraftig slutspurt her i ræveregulæeringsperioden. - "Knæk og Bræk" til de, der vil forsøge sig. Tag også gerne mårhunden med i købet.

13. februar 2022:
Musvåge på besøg

Vildtkameraet på foreningsreviret "Syd" har i dag kl. 14.36 sendt os dette billede af en musvåge på besøg på baitpladsen. Flot fugl, der hører hjemme i den danske natur og fauna, og derfor naturligvis skal have lov at være her i fred med respekt og nydelse af synet af den flotte fugl. Også selv om den måske kan være lidt dyr at "have på kost". Vi misunder den dog ikke på nogen måde dette måltid.Det var/er resterne af en trafikdræbt fasan, der ligget på bait-pladsen en 2-3 uger; så den er nok ved at være godt "lækker".

08. februar 2022:
Dejlig hilsen fra vildtkameraet

Vildtkameraet har i dag sendt os dette dejlige billede. Dejligt at få bekræftet, at der er liv "derude".

07. februer 2022:
Så foreligger det samlede resultat fra "Bevægelsesjagt Djursland" den 22. januar

"Tovholder" på bevægelsesjagten, Ole Severinsen fra Ryomgård og Omegns Jagtforening, skriver:
"Hej bevægelsesjægere.
Hvordan gik det så? Hvad er der set og skudt og hvor og…..???
Vejret var som vejret nu var. Det holdt (næsten) tørt, nogle så lidt til solen, andre kikkede langt efter den. Pyt; vejret var ikke grunden til at 176 deltagende jægere kom ud i reviret. Det var derimod vores fælles Bevægelsesjagt på Djursland, hvor vildt blev sat i bevægelse på ca. 3888 ha. på dagen.
Det gav gode naturoplevelser til langt de fleste, da ca. 80% af jægerne så klovbærende vildt. (Der blev set 106 stk. råvildt, 66+ stk. dåvildt og 160+ stk. kronvildt). Nogle var endda heldige at få vildtet på skudhold, da der blev skudt 2 ræve, 4 rådyr, 3 dåhjorte (2 km. syd for Ryomgård) og 6 stk. kronvildt (lige nordvest for Ryomgård).
De 3888 ha. var centreret i et bælte (fra N til S) startende v. Fjellerup – Bønnerup – Glesborg, ned over Auning – Djurs Sommerland, videre til Pindstrup - Ryomgård – Kolind, forbi Tirstrup Lufthavn - Fruerlund Plantage og sluttende v. Stubbe Sø og Skærsø Plantage lige nord for Ebeltoft. (Se vedhæftede kort).
Det er glædeligt så mange deltog i Bevægelsesjagt på Djursland. Det er over en fordobling i fht. 2021!!! Både i antal deltagere og areal. Desværre spændte corona-situationen ben for eftermiddagens arrangement med fællesspisning, foredrag og lodtrækning, men vi tager revanche til næste jagtårs bevægelsesjagt d. 21 januar 2023. Reserver datoen ;o)
Vi håber I alle vil bakke op om jagten og det efterfølgende arrangement igen næste år. Dels ved at deltage, dels ved at fortælle om det til venner og jagtkammerater. Derved kan vi få et endnu bedre billede af dyrebestanden og flere gode jagtoplevelser. På forhånd tak.
Og skulle der være en ledig plads i jeres revir, hjælper jagtforeningen gerne med at finde en skarptskydende jæger ;o)
Jægerhilsen og på gensyn til næste Bevægelsesjagt på Djursland lørdag d. 21 januar 2023.

På vegne af Ryomgård & Omegns Jagtforening
Ole Severinsen"

Se kort over det område, bevægelsesjagten blev gennemført på herunder. Klik på den lille skrift under overskriften:

02. februar 2022:
Jægerforbundets nye be- styrelsesmedlem i Natio- nalpark Mols Bjerge er medlem af Elsegaarde Jagtforening

I forbindelse med den nye 4-års kommunalbestyrelsesperiode, 2022-26, har Syddjurs Kommune udpeget nye repræsentater til kommunens pladser i natio- nalparkbestyrelsen. Ligeledes har øvrige organisationer, der har sæde i bestyrelsen skullet udpege/indstille deres repræsentanter for den kommende 4-års periode. Jæger- forbundets repræsentant for den forgangne periode har ikke ønsket at fortsætte, og miljøministeren har derfor godkendt Syddjurs Jægerråds indstilling af Karen Thingstrup. Karen er daglig leder af Karpenhøj Naturcenter og dermed et meget kvalificeret emne som bestyrel- sesmedlem. Karen er tillige nyjæger-koordinator i DJ's Kreds 3 og medlem af Elsegaarde Jagtforening, hvilket jo kun  kan være en yderligere ballast for hende.
Vi ønsker "Knæk og Bræk" med opgaven !
Se evt. mere om Karen og Karpenhøj naturcenter på www.karpenhoej.dk

19. januar 2022:
Bevægelsesjagt Djursland.

Foreningen deltog med 3 mand i den store "Bevægelsesjagt Djursland", der havde til formål at skabe overblik ov er bestandene af kronvildt, dåvildt og råvildt.
De 3 mand havde placeret sig i stige 7, stige 2 og stige 1 på foreningsreviret. Der skulle have deltaget en mere (i stige 3), men han måtte blive hjemme i isolation, da to af hans børn var blevet testet positive for corona.  Vores revir egner sig jo ikke til bevægelsesjagt, så det var almindelig anstandsjagt i håb om, at der ville komme noget for, der var sat i bevægelse på naborevirer.
Klaus i stige 7 så 2 stk. råvildt, som han ikke havde skud til. Michael i stige 2 og Jørgen i stige 1 så intet overhovedet. Det var rigtig dårligt jagtvejr, snusk og vandtung tåge, der lå tæt ogt lavt over landskabet og opslugte alle lyde.  Arrangementet sluttede kl. 12.00, hvor vi mødtes ved jagthytten og udvekslede oplevelser (eller mangel på samme) over en livgivende dram.
Det samlede resultat af arrangementet vil blive offentliggjort inden så længe og naturligvis også blive bragt her på hjemmesiden.

10. januar 2022:
Der ER vildt på reviret

Selvom vi ved de to sidste jagter (juleoptakt og nytårsjagt) ikke har haft noget på paraden og kun set meget lidt vildt (h.h.v. 3 snepper og 1 fasanhøne & 2 snepper, så ER der vildt på reviret  Det beviser vildtkameraet ved mosen på "Syd". - Se blot disse tre fotos fra i dag kl. 02.26, 06.26 og 08.13. - Man skal bare være der samtidig med vildtet. Og ved drev af mosen burde det også være muligt at få råvildtet ud. Men måske får vi ikke dækket godt nok af ?
Ganske vist er grævlingen ikke jagtbar, men det er  råen i hvert fald.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. januar 2022:
Hyggelig "Nytårsjagt" med god deltagelse

Årets "Nytårsjagt" havde samlet 17 deltagere, heriblandt fire af vore nyere medlemmer, der alle var med for første gang: Karen Thingstrup, Berit Ballegaard, Erland Bøge og Paw Baltzersen, der alle blev budt særlig velkommen. Det samme blev vores to gæste-nyjægere, Mikkel Kristiansen og Magnus Brodersen. Det er sådan, at vi har inviteret to nyjægere til at deltage i vores to jagter her i januar, og Mikkel og Magnus var således de første to.
På grund af formandens sygefravær blev dagen ledet af næstformand K.A. Hansen og kasserer Kim V. Larsen.
K.A. beretter:
"Vi havde en god dag på Colindseje. - Vi skød ikke noget, men så en fasanhøne og 2 snepper. Der blev afgivet skud til den ene sneppe, men uden resultat.
Jeg tror, både Karen og vores nyjægere, havde en god dag."

Herunder et par "skud" fra dagen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: K.A. og Tina Hansen

06. december 2021:
Indstilling om de nye jagttider på plads i Vildtforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsrådet har i dag holdt årets sidste møde, hvor indstillingen for de kommende jagttider blev fastlagt, ligesom der blev givet anbefalinger til ministeren om ændringer af vildtskadebekendtgørelsen, opret- telse af reservat ved Omø Stålgrunde og fordeling af jagttegnsmidlernes merprovenu. - Læs mere her.

05. december 2021
Det faglige grundlag for revision af jagttiderne
Revision af jagttiderne skal bygge på faglighed, så vi sikrer at jagttiden kan fastsættes på et biologisk grundlag, og at det er bæredygtigt. - Læs om Jæger- forbundets holdning i de igang- værende forhandlinger i Vildt- forvaltningsrådet vedrørende nye jagttider
her.

03. december 2021:
Femte stykke vildt nedlagt i riffelpuljen
I dag kl. ca. 08.45 nedlagde Morten Waldstrøm denne smalrå fra stige 2

Vi ønsker STORT TILLYKKE til Morten !
Læs Mortens beretning om morgenens oplevelser
her.

27. november 2021:
"I regn og rusk" - "Trampejagt" med mas- ser af motion og frisk luft

10 mand endte med at trodse dagens sure vejrlig med byger og kraftig vind. - Da der var afbud fra både formand og næstformand blev dagen ledet af kasserer Kim V. Larsen, der fortæller:

"Vi endte med at blive 10 mand, idet Thorlaif på dagen måtte melde forfald p.g.a. utilpashed. Derudover ”mistede” vi endnu en mand, idet Ulrik efter morgenkaffen kunne konstatere, at hans ene forhjul var fladt. Han blev så ved bilen for at vente på vejhjælp. Til gengæld havde vi selskab af et nyt medlem, Anders Steen Mortensen, som var med for første gang.

Vi startede med lidt nyt, idet vi delte os i 2 hold, hvoraf det ene hold tog den slagne tur fra vejen ned rundt om den gule gård og derefter vestpå. Det andet hold startede ved kirken i Hvilsager og gik ned langs slugten helt udefra. Vi mødtes ved remisen ved stige 2 og drev den af. Både Sørens hund og Kims 2 hunde var særdeles veloplagte. Dette til trods var der ingenting hjemme, og det var da også tilfældet ved den lille sø og langs med hegnet tilbage op mod gården. Deroppe gik vi så venstre om gården gennem marken ned til hegnet ved jagthytten. Heller ikke her var der noget vildt, så vi havde på dette tidspunkt ikke set noget som helst større end en solsort.

Vi tog så den obligatoriske pause ved jagthytten, og blev enige om at køre ned i syd. Der var heller ikke denne gang ænder på vandet, men i mosen blev der lettet 3 fasaner, de 2 slap uskadte og den 3. blev anskudt, men desværre ikke fundet. Men så havde vi da trods alt set noget på dagen.

Paraden var derfor hurtigt overstået, og vi kunne så hygge os med vores madpakker. Vejret var hele formiddagen lidt rustikt, så det var O.K. at komme ind i jagthytten og spise.
Hilsen Kim"

Tak til Kim for den fine beretning ! - Spændende med den nye måde at "angribe" reviret på. At der ikke blev set mere vildt, skyldtes formentlig vejrliget.
Desværre var der ingen af deltagerne, der tog fotos fra dagen

 

16. november 2021:
Fjerde stykke vildt nedlagt i riffelpuljen 2021-22

I dag kl. godt 15 nedlagde Klaus Boll denne fine rå fra stige 8.
Læse Klaus' beretning
her,

09. september 2021:
Tredie ræv nedlagt i efterårs-/vinter-riffelpuljen 2021-22

Torsdag aften den 9. september nedlagde Jón Á. Hjaltason denne fine ræv fra stige 8. - Det er Jón's første ræv, og derfor vil han - forståeligt - have den udstoppet. - Jón's beretning følger.