Skriv en tekst her
AKTUELT

23. november 2019:
God foreningsjagt - mange ænder i luften og tre på paraden

Ikke færre end 23 nimrødder, m/k, mødte op for at søge Diana's lykke ved den tredie foreningsjagt på Colindsejen. Jagten blev afviklet "på den sædvanlige vis" på sydstykket, mens der var indlagt mere "trampejagt" på markerne med de grønne afgrøder på nordstykket. Vejret kunne sagtens have været bedre (gråt i gråt og fugtig-tung luft), men holdt dog tørt.
På sydstykket lettede der en 20-30 gråænder i andesøen, allerede længe før drevet var nået frem dertil. Det overrumplede de fleste, så efter flere mere eller mindre forgæves forsøg faldt der to. - I mosen blev der lettet et stykke råvildt, - som vores nabojægere, der var afsted samme dag, - fik med på deres parade.
På nordstykket blev der igen lettet ænder i vandhullet, og en enkelt faldt for et velrettet skud af en af vore gæster. Derudover blev der i remisen lettet 3 stk. råvildt, som alle tog flugten op over markerne. Men så er de der forhåbentlig til næste gang.
Efter paraden og auktionen over de 3 nedlagte ghråændre bad Finn Holm om ordet, og takkede for opmærksomheden fra foreeningen ved sin 75-års fødselsdag, hvor han havde modtaget "den obligatoriske flaske" til at lave "selvkomponeret jægerdram på". Finn havde lavet både en kirsebærbrændevin og en lyngsnaps, - og bød derfor nu på smagsprøver, inden vi invaderese jagthytten for at indtage vore medbragte madpakker, - en god jagtdag rigere.
Hvis man skal udlede en "morale" af dagens jagt, må det blandt andet være, at selv de mest velmenende - og etisk rigtige - vildtplejeforanstaltninger og bestandshensyn kun kan give mening, hvis de gennemføres i samarbejde, efter aftale og i forståelse med nabojægere. - Derfor vil vi nu forsøge at tage kontakt til vore gode kolleger på den anden side af skellet for at se, om vi kan blive enige om en fælles afskydningspolitik for f.eks. råvildt.
Her lidt stemningsindtryk fra den gode jagtdag. Klik på det enkelte for for at se det i stor størrelse.

14. og 17. november 2019:
"Store plantedage"
Med vort utrættelige jagtudvalg som "primus motor" blev de hjemkøbte vildtplanter sat i jorden torsdag den 14. og søndag den 17. november 2019. Vi havde (næsten) forgæves forsøgt at opfordre medlemmer udenfor jagtudvalg og bestyrelse til at komme og give et nap med, - efter mottoet "hjælp til selvhjælp". Vi vil jo gerne alle have meget vildt at se på, når vi færdes på reviret, - og ærligt nok, også gerne have lidt at skyde efter i håbet om at få noget med hjem til "Lillemor" og kødgryderne". Det skal siges til medlemmernes ros, at der ikke var nogen, der stressede jagtudvalget ved at tilmelde sig, - de få, der, med stor tak, gjorde det - kunne jagtudvalget godt "håndtere" samtidig med, at de så selv tog en ekstra tørn.
Der skal hermed lyde EN STOR TAK til jagtudvalget og de medlemmer, der fulgte opfordringen og gav en hånd med !
Her er nogle stemningsindtryk, - alle taget søndag den 17. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. november 2019:
HKH Kronprinsen og medlemmer af Elsegaarde Jagtfore- ning er blandt leve- randørerne af vildt til DM i Vildtmad på "Det Grønne Museum", Gl. Estrup, på søndag den 3. november

Søndag den 3. november afholdes det årlige DM i vildtmad. Denne gang på Det Grønne Museum på Gl. Estrup. Via Jægerråd Syddjurs er vi spurgt, om vi kan bidrage med noget vildt til paraden, hvorfra de konkurrerende stjernekokke skal vælge hvilken vildtart, de hver især vil forsøge at kenkurre på tilberedningen af.
Også HKH Kronprins Frederik har nedlagt og skænket vildt til dette formål: En stor flot kronhind, nedlagt på den første Kongejagt 2019 i Gludsted Plantage. - Se mere
her.
Fra Elsegaarde Jagtforening har Torben Nikolaisen nedlagt og doneret 3 edderfugle, en sortand og en fløjlsand, og Jørgen Brøgger har leveret et vildsvin (nedlagt under hegn, selvsagt - og dermed mere "slagt" end jagt. Men formålet hellige midlet: At åbne danskernes øjne for de mange forskellige vildtarter, der alle udgør fortræffelige spisevarer).
Mange andre jægere fra Djursland har også medvirket med levering af fasaner, ænder, harer, dåvildt og råvildt m.m.
Se mere om DM i Vildtmad
her.

24. september 2019:
Så blev "formen pudset af" inden starten på "Den store jagtsæson", - og hyggelig aften på flugtskydningsbanen
Ikke færre end 24 glade og "forventningsfulde" medlemmer, m/k, var mødt op for lige at få testet/genopfrisket skydefærdighederne  her lige før starten på "den store jagtsæson" på tirsdag, den 1. oktober.Nogle "nøjedes med" at skyde en enkelt 24-duers serie, mens andre fortsatte med 40-duers serier, mens vi, "der var færdige", gik i gang med "hyggesnakken" ved bordene og bænkene under skydebanens nye halvtag. Her var der mulighed for både at få slukket tørsten og stillet sulten med lækre grillstegte frankfurtere. Vi lader billederne tale for sig selv. Klikm påm det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

25. august 2019:
Årets 6-kantskydning, - "4. pladsen forsvaret"

Den årlige 6-kantskydning blev afviklet på Feldballe jagtforenings flugtskydningsbane ved Mårupvej/Lufthavnen med Feldballe jagtforening som arrangør. Vort hold, der bestod af Søren Lund, Morten E. Andersen, Mikkel P. Gregersen, Jón A. Hjaltason og Poul Arne Nielsen, "forsvarede" 4.-pladsen fra sidste år med ialt 62 duer i 77 skud, - 2 duer efter "bronzevinderne". Konkurrencen blev vunder af Tirstrup-Hyllested Jagtforening med 58 duer i 74 skud, Feldballe kom ind på 2. pladsen med 66 duer i 73 skud og Rosenholm på 3. pladsen med 64 duer i 77 skud. De to sidste placeringer tilfaldt således Boeslum med 61 duer i 76 skud og Mols-Rønde med 57 duer i 79 skud.
Her nogle stemningsindtryk fra den gode dag, der tilsmilet af det allerbedste sommervejr. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

15. august 2019:
Kan du lide at se jagtfilm ?

I såfald kan de se forskellige små videoklip fra jagtrejsebureauet Side by Side Safaris' forskellige revirer
her.

09. august 2019:
Jagtforeningen er jægerlivets salt

Artikel på Jægerforbundets hjemmeside, - skrevet af DJ-medarbejder Jakob Munkholm Jensen, - der er nyt - og meget velkomment - medlem i Elsegaarde Jagtforening.
Læs artiklen
her.
Artiklen er meget betegnende for Jakobs "situation" og bevæggrunde for at indmelde sig i Elsegaarde Jagtforening. hvor vi glæder os til at se ham/dig på efterårets fore- ningsjagter !

25. juli 2019:
Lav vandstand og meget grøde i Rosenholm Å, - ikke velegnet til lystfiskeri p.t.
Per Bisgaard og hans søn søgte i aftes lykken som lystfiskere i Rosenholm Å på foreningsreviret "Colindseje" . Per beretter dog, at vandstanden var meget lav og åen fyldt med meget grøde, der gjorde fiskeri umuligt, - og vil derfor gerne advare andre medlemmer, der kunne have samme lyst. Vi må vente til køligere vejr og mere nedbør, før det igen kan være attraktivt. Til gengæld var der mange myg, fortæller Per, - og det er godt fødegrundlag for bl.as. agerhøns og andre fugle. Og det er jo ikke så ringe,.

16. juli 2019:
Forbud mod anvendelse af haglvåben under hunde- træning er en direkte mis- tillidserklæring til jægerne.

Justitsministeriet (embedsmænd- ende, ikke politikerne) har i en højst ukontroversiel udtalelse/afgørelse nedlagt forbud mod anvendelse af haglskydevåben under jagthunde- træning og - prøver, således som det ellers hidtil har været både praksis og hævdvunden norm. Jægerfor- bundet reagerer selvsagt. - Læs mere her.

15. juli 2019:
Alle fodertønder efterset og fyldt op

Jørgen Madsen og Preben kristensen fra vort ihærdige jagtudvalg har i dag været rundt for at efterse og opfylde alle fodertønder på foreningsreviret. Jørgen Madsen skriver:
"Til orientering så har Preben og jeg været rundt på samtlige foderpladser for at tilse og efterfylde Tønder hvis nødvendigt.
Desværre måtte vi efterlade Karl-Aage hjemme da han pt. Går dårligt, grundet podagra, men inden vi tog afsted fik vi Instrukser så alt gik som det skulle.
Vi kan se at forderpladserne er godt besøgt da der manglede korn i alle fem og den ene i syd, den der kan ses fra tårn nr.9 var helt tom ligeledes er der veksler mange steder i syd.Som det fremgår af billederne har vi i nord kørt i sprøjte spor til remissen ( tårn 2 ) og
derfra gik vi til foderplads ved mosen i nærheden af tårn 3.
Vi forventer at tjekke foderpladserne igen inden oktober og vil så kontakte Thomas for om han vil køre for os korn rundt på reviret.
Mvh
Jørgen Madsen"


Vi siger tak til Jørgen og Preben for indsatsen - og til Jørgen endvidere for beretningen og billederne. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

18. juni 2019:
Fornem gave til forenin- gen, - ny 2-personers hochstand opstillet

Den fornemme gave blev opstillet i dag, den 18. jun i. Bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen beretter:
"Vi har i dag været på Colindseje og opsat det fine nye tomands skydetårn ved remissen hvor tårn 7 står.
Det nye tårn hedder 7 A .
Udover at det sammen med tårn 7, 8 og 9, dækker sydområdet af, er det også velegnet til at evt. Bekæmpe Mårhunde på foderplads som ligger ca` 50 m derfra.
Af billederne fremgår hvor Tårnet er placeret ved remissen. I samme forbindelse har vi etableret adgangsvej fra ruinen og bag ind i remissen
Som det ligeledes fremgår af billederne så vokser tilsåningen på vildtagrene.
Mvh
Jørgen Madsen"

Vi siger først og fremmest hjerteligt tak til Klaus Boll og Erling Hansen for den fornemme gave ! - og ligeledes tak til Jørgen madsen for beretning og fotos. - Klik på det enkelte for at se det i stor størrelse:

Dejligt at se og høre, at fodermarkerne står så godt ! - det lover godt for en forhåbentlig frodig vildtbestand til efteråret.

02. juni 2019:
.... og så faldt buk nr. 3 !

Denne gang var den heldige Jørgen Madsen, der fældede denne flotte 6-ender
Stort TILLYKKE til Jørgen !!
Der er således nu een buk tilbage i kvoten på "nord", men hvis der skulle falde en mere i indeværende uge (23), vil der blive frivivet en mere (på "nord"), således at alle 3 hold har haft muliged for at være på reviret. Dette gælder kun i denne uge.  Nedlægges der ikke buk i denne uge, er der dtadig een buk tilbage på "nord". Nedlægges der buk i denne uge, er bukkejagten indstillet for i år:
"Knæk og Bræk" til Hold 3, der har muligheden i denne uge """

01. juni 2019:
Og så faldt sommerbuk nr. 2, 2019 på forenings- reviret.

Den heldige nimrod var Klaus Boll, der fik denne fine gaffelbuk. Læs Klaus' beretning
her.

25. marts 2019:
Danmarks Jægerforbund var - naturligvis - repræ- senteret på Naturmødet i Hirtshals

Ser de mange artikler om jagtrelevante  indslag på Naturmødet her.
Se video med formand Claus Lind Christensen her.

21. maj 2019:
Jagtudvalget informerer igen, - såning af fodermarker

Jagtudvalgets "tovholder", Karl Aage Kannegaard, skriver:
Hej vi har i dag  været på Colindseje for at så vildtblanding , i nord og syd,
Thomas har pløjet, harvet og efter vi har sået er der tromlet, en stor hjælp fra Thomas,
Vi tror at resultatet bliver noget bedre end sidste år,
På vegne af jagtudvalget
Karl Aage

Vi siger stor tak til Jagtudvalget for indsatsen og lige så stor tak til Thomas for hjælpen """
- og så glæder vi os til atv se resultatet til efteråret.

03. maj 2019:
Jagtudvalget informerer

Hej: hermed lidt info fra Jagtudvalget:
Vi har nu haft vores 2 vildtkamera ude på Colindseje syd i 4 uger,
Der er billeder af følgende:

2 billeder om natten  af Grævling

1 billede om dagen af Hare

3 billeder om dagen af Fasaner

Hver dag  billeder af duer

Og hver nat en masse billeder af Mosegrise, vi  flytter  derfor fodertønden, der står mellem træerne tæt på vandhullet, længere væk fra mosegrisene, en af de nærmeste dage, måske på mandag hvis vejret vil.

Der var ingen billeder fa Mårhund eller rådyr,

På vegne af Jagtudvalget
Karl Aage

03. april 2019:
Slikstenene og mårhunde-foderautomaten er nu opsat

Vores utrættelige jagtudvalg har igen i dag været på reviret, hvor de har opsat de slikstene og den mårhunde-foderautomat, de forberedte forleden dag.Slikstenene er fodelt med en ved remisen på nordstykket og 3 stk. fordelt på sydstykket. Mårhunde-foderautomaten er ligelede etabgleret på sydstykket, i nærheden af mosen. Der er ligeledes installeret 3 vildtkameraer for at se, om vi kan registrere mårhunde på reviret.
Endnu en gang stor tak til vor ihærdige jagttudvalg for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. marts 2019:
Sliksten og mårhunde-foderautomat

Så har vort ihærdige jagtudvalg igen været i aktion. I dag har de lavet holdere til saltsliksten samt foderautomat til mårhunde. De vil snarest blive opsat på både nord- og sydstykket.
Stor tak til Jagtudvalget for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. februar 2019:
Så blev andehusene sat ud

I dag fik vort utrættelige jagtudvalg sat de 5 andehuse, der blev fremstillet den 19. ds., sat ud, - med h.h.v. 3 stik i andesøen på Syd og 2 stk. i dammen på Nord. Samtidig blev der på sydstykket  etableret indflyvnings"rute", - ligeso alle fodertønder blev efterset og fyldt op.
Endnu en gang stor tak til vort ihærdige jagtudvalg !
Vi lader billederne fortælle, - klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

20. februar 2019:
Vildtplantning 2019

I dag var  tovholder for jagtudvalget, Karl Aage Kannegaard, med vores jagtvært, Thomas, og vildtplejekonsulent Poul Arne N ielsen, på besigtigelse af nye steder, hvor vi kan/må lave vildtplantninger. Der blev aftalt følgende tre steder på nordstykket: Remisen, skråningen ved "den gule gård" (den tidligere have) og et stykke af marken på venstre side af vejen, når man kører ned til "den gule gård". Her laver marken en bue, som Thomas godt vil have rettet ud. Poul Arne kommer om få dage med forslag til hvilke planter, der med fordel kan sættes de rerspektive steder.

28. januar 2019:
Ny kasserer

Ved det konstituerende bestyrelses- møde, der afholdtes i forlængelse af generalforsamlingen, fik foreningen ny kasserer. Hidtidig kasserer Tommy Lorentsen ønskede ikke genvalg til denne post, hvorfor bestyrelsen i stedet valgte Kim V. Larsen.
Kims kontaktoplysninger kan ses
her,

Samtidig skal der her lyde en stor tak til Tommy Lorentsen, der i 14 år har bestridt kassererposten !

28. januar 2019:
Kontingentforhøhjelse vedtaget enstemmigt

den af bestyrelsen foreslåede forhøjelse af "jagtkontingentet" (den del af kontingentet, der opkræves af foreningen selv, og som går til dækning af jagtlejen på foreningsreviret) fra 500,- kr. til 700,- kr. årligt blev - efter bestyrelsens regnskabsaflæggelse og argumentation - enstemmigt vedtaget ved generalforsamlingen den 18. januar.
Opkrævning vil ske sammen med udsendelsen af foreningens forårs-/sommerprogram,primo april måned.

08. januar 2019:
Skal Danmarks Jæger- forbund have ny struktur ?
Se mere
her.

08. januar 2019:
Stormskade

Jørgen Madsen fra jagtudvalget beretter: "Den sidste storm har været hård ved stige nr. 9 i syd og stige nr. 5 i nord som begge var væltet, de er nu rejst og fastgjort igen."
Arbejdet blev udført i dag, den 8. januar af vore fire brave jagtudvalgsmedlemmer, Karl Aage Kannegaard, K.A. Hansen, Preben Kruistensen og Jørgen Madsen selv.
STOR TAK ALLE FIRE !
Fotos: Jørgen Madsen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Se foreningens vinterprogram 2019-20 her

26. januar 2020:
Hyggelig afslutningsjagt
14 nimrødder, m/k, havde valgt at "tage afsked med jagtsæsonen" ved foreningens "afslutningsjagt". Det blev til en rigtig "hyggedag", hvor skudstatistikken oven i købet var i top ! (ingen skud affyret). Efter kaffe og rundstykker med efterfølgende parole drog vi til sydstykket, hvor vi først drev den store remise "ovenfor" andesøen af, dernæst den lille remise, fodermarken og det levende hegn, så "Oles remise" og tilsidst mosen. Ved den første såt kom der 4 gråænder helt perfekt til et par skytterne, - men desværre er de jo ikke længere jagtbare her på landjorden. Derudover blev der intet set overhovedet. Om det skyldtes, at vejret var "tungt", skal vi ikke kunne sige. Frem ville det i ghvert fald ikke komme.
Så var det lidt bedre, da vi fortsatte på "nord", hvor der blev set/lettet 3 sdtk. råvildt, en hare og en gråand. Dyrene desværre udenfor skudvidde.
Efter en hyggesnak omkring bålet lod vi de medbragte madpakker "vederfares fuld retfærdighed" indendøre i jagthytten, ledsaget af ekstra megen hyggesnak, en sang og jagtfiskalen mundtre bemærkninger.
Alle var præget af lidt vemodighed over, at det nu er slut for denne gang, omend der en uges riffeljagt og februar-regulering af ræv og mårhund tilbage. - MEN ... vi glæder os til foreningens forerningens forårs-/ sommerprogram kommer "på gaden", og vi kan "tage hul på" de aktiviteter , der her vil blive udbudt.
Her nogle stemningsindtryk fra den hyggelige dag. - Klik på det enjkelte foto for at se det i stor størrelse.

Medlemmer, der gerne vil have generalforsamlingsberetningen og/eller årsregnskabet tilsendt digitalt, kan få dette ved henvendelse til formanden, Jørgen Brøgger, tlf./sms 40 35 22 11 - e-mail: jb@joergen-broegger.dk

20. januar 2020
God generalforsamling

30 medlemmer deltog i den indledende spisning af velsmagende gule ærte m.v. forud for selve generalforsamlingen. Efter spisningen stødte yderligere 3 til.
Selve generalforsamlingen indledtes med overrækkelse af 50-års tegn til Niels Bertram Mikkelsen og 25-års tegn til Stefan Milo Nikolaisen (læs formandens ord til dem
her).
Bjørn Wikkelsøe valgtes til dirigent. Beretning og regnskab godkendtes med akklamation og uden bemærkninger eller spørgsmål. Regnskabet udviste et overskud på 13.554,- kr. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent godkendtes.
Kim V. Larsen, Morten Sell og Jørgen Brøgger genvalgtes til bestyrelsen. Georg Sand nyvalgtes som 1. suppleant for en 1-årig periode og Finn Holm som 2. suppleant for en 2-årig periode.
Sven Arne Vallentin genvalgtes som revisor med Finn Adamsen som suppleant.
Erling Hansen nyvalgtes til jagtudvalget. Derudover blev bestyrelsens forslag om, at jagtudvalget gøres selvsupplerende godkendt.
Punktet "eventuelt" indledtes med pokaluddelinger. Jón Ágúst Hjaltasom vandt 6-kantskydningspokalen for 22 duer i 25 skud (erindringsbæger til Søren Lund). Rovvildtpokalenm tilfaldt Max Steinar for mårhund nedlagt 15. nov. (erindringsbæger til Morten E. Andersen) og kragepokalen tilfaldt (igen) Morten E. Andersen, der ligeledes fik erindringsbægeret. "Åerts Bjørn" blev ikke uddelt, da der ikke var fundet en oplagt modtager (erindringsbæger til Jørgen Brøgger).  "Årets Lys" tilfaldt Klaus Boll og Erling Hansen som tak for de to tårne med tag (nr. 7 og 7A), de har bygget og skænket foreningen. Da "Årets Lys" jo normalt kun tilfalder en person, og der denne gang var to, fik de hver et gammelt dramglas med "pålæg" om at mødes en gang om ugen ved mørkningstid, tænde lampen og skænke noget i glassene. Som "Clou" fik de endvidere en antikvarisk bog med titlen "Når lampen tændes" - med pålæg om på skift at læse højt for hinanden heraf, når lampen er tændt og glassene fyldt.
Desværre skete der i den forbindelse en meget beklagelig fejl/forglemmelse. Karl Aage Kannegaard, der vandt "Årets Lys" sidste år, skulle have haft overrakt erindringsbægeret, hvilket desværre ikke skete grundet "virakken" omkring de pålæg, der var givet Klaus Boll og Erling Hansen. - Karl Aage Kannegaard har efterfølgende fået en uforbeholden undskyldning og vil få erindringsbægeret i forbindelse med afslutningsjagten den 26. januar.
Under "eventuelt" var der en indgående debat om foreningens afskydningspolitik vedr. råvildt, hvilket mundede ud i, at jagtudvalget blev kraftigt opfordret til at lytte til, hvad medlemmerne mener (det er der ingen tvivl om, at det nye jagtudvalg vil).
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for god og myndig mødeledelse, de fremmødte for deltagelsen og for en god generalforsamling og debat. Aftenen sluttede med et 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening.

Jubilartegn til Niels Bertram Mikkelsen (t.h.) og Stefan Milo Nilokailsen
Læs formandens ord til dem
her.
(klik på det enkelte foto for ats e det i stor størrelse)

 

Pokaluddelinger:

fra venstre: 6-kantskydningspokalen til Jón Ágúst Hjaltason, Kragepokalen til Morten E. Andersen, erindringsbæger, "Årets Bjørn" til formanden, - nederste linie: "Årets Lys" til Klaus Boll og Erling Hansen (2 første billeder) samt alle modtagerne, mens der blæses "Højt skal de leve". - Klik påm det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Karl Aage Kannegaard modtog sidste år "Årets Lys" for sin utrættelige indsats som tovholder for jagtudvalget. - Ved en beklagelig fejl/forglemmelse fik han ikke overrakt erindringsbægeret ved dette års generalforsamling. Det beklager vi dybt. - Karl Aage får erindringsbægeret i forbindelse med afslutningsjagten den 26. januar.

29. december 2019:
Hyggelig "julejagt" i overensstemmelse med de bedste traditioner

Igen i år var det vore tre gode medlemmer, Jesper Sørensen, Torben Nikolaisen og Kaj Martinussen, der havde slået sig sammen og invioteret foreningens øvrige medlemmer på den traditionelle "julejagt" på deres respektive, private revirer. 18 medlemmer, M/K, havde taget imod invitationen og alle fik en dejlig dag, trods den hårde og kolde blæst.
Vi fulgte "det sædvanlige mønster": Først hos Torben, så hos Jesper, derefter "slusesåten på Øer og tilsidst hos Kaj, - inden vi sluttede af med parade og madpakkespisning hjemme hos Torben.På Torbens revir var der ikke ikke "noget hjemme", omend en del frisk fod af råvildt (og kronvildt). - Efter såten bød Torben, traditionen tro, på en øl/vand ved sin hyggelige jagthytte, der blev ivrigt studeret af de, der ikke havde været på reviret tidligere
Hos jesper blev der lettet to fasaner, hvoraf der blev afgivet forbiskud til den ene, - så begge overlevede. Også Jesper holdt traditionen i hævd og bød på en læskedrik ved jagthytten.
I slusesåten på Øer blev der lettet flere snepper, - og afgivet endnu flere forbiskud til dem.En enkelt fasanhøne måtte dog lade livet.
Hos Kaj var der heller intet "hjemme". Også Kaj holdt traditionen og bød på en "rød sodavand", som han kaldte det ved sin jagthytte. madpakkespisning i kælderen ved siden af Torbens imponerende jagtstue.
Vi sluttede af med en sang og brød op ved 15-tiden. - Her nogle stemnuingsindtryk fra den gode dagf. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Vi sluttede af med parade hjemme hos Torben og efterfølgende hyggelig madpakkespisning

Rettelse:

Der er mange nisser på spil her ved juletid, - også sætternisser. I det udsendte vinterprogram 2019-20 står der, at afslutningsjagten er lørdag den 26. januar 2020. - Det rigtige er SØNdag den 26. januar. - Sætternissen og vi beklager ! - og håber på godt fremmøde.

14. december 2019:
Hyggelig "juleoptakt", - and og fasan på paraden.

Efter flere sygdomsafbud i dagene op til, var deltagwerantallet nede på 11 til den traditionsrige "juleoptakt", den sidste jagt inden jul. Vejret var ikke det, man forstår ved begrebet "julevejr", - men statistisk og realistisk mere rigtigt og traditionelt julevejr: Regn og fugtigtung luft kombineret med nogen blæst.
Efter kaffe og rundstykker i jagthytten holdtes parole udenfor. Da det jo var en "festdag" ville vi koncentrere os om sydstykket, dog sålerdes, at hvis der var nogle, der derefter gerne ville på nordstyket og forsøge sig med området omkring den gule gård og remisen, ville det også være muligt.
Ved den store remise "ovenfor" ændesøen lettede drevet 3 stk. råvildt, der dog nåede at salvere sig på den anden side af skellet, inden drevet var på skudhold. Men dejligt at se ! Fra andesøen lettede der en 25-30 ænder i "passende små buketter".  Den stride blæst gjorde, at de fløj hurtigt, hvilket måske - måske ikke - var årsag til, at der kun landede en enkelt andrik, trods flere skud.
Ved "Oles remise" var der ikke noget "hjemme". I mosen lettede der 2 fasanhøner, - den ende fløj frem i såten uden at der blev skudt til den. Den anden faldt for et fint kaliber 12-skud.
Efterhånden godt forkomne gjorde det godt med "den obligatoriske anti-dehydrerings-pause" i laden, hvor der var dejligt læ.. - Vel tilbage på P-pladsen ved maskinhuset var der ingen, der havde lyst til at tage på nordstykket.  Vejret gjorde, at alle hellere ville til "den sikre såt" i jagthytten. Klaus Boll var kørt i forvejen og havde tændt op i grillen, så pølsernen var næsten klar, da vi andre kom tilbage. Efter parade og auktion bænkede vi os omkring det julepyntede bord, hvor K.A. og Klaus  serverede lækre gillstegte pølser, - med en ledsagende julebryg og en dram til at skylle ned med. Efter megen hyggesnak, en sang og jagtfiskalens beretning om sine oplevelser, brød vi op ved 14-tiden og ønskede hinaden en glædelig jul.
Her nogle glimt fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

15. november 2019:
Invitationsjagt med meget vildt at se på
Første mårhund på paraden ved en foreningsjagt

Vore fire gode medlemmer, Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger havde vanen tro inviteret foreningens medlemmer på jagt på deres fælles revir ved Holme Strand. Første såt var "skoven, hvor Max Steinar nedlagde en stor mårhund. Den første, der er nedlagt på reviret og den første på paraden ved en foreningsjagt. Vi blev derefter delt i to hold, der drev hver sin halvdel af reviret af. Her var der på det ene hold forbiskud til en hare, mens det andet ikke løsnede skud. Efter "den obligatoriske anti-dehydreringspause" gik "de gamle" af jagtværterne sammen med et par andre mindre godt gående ind til bålstedet i "skoven" for at gøre klar til "den sikre såt". Imens ledte Peter "den store hare-trampejagt" på bakkerne op mod Holme. Her blev der nedlagt en hare, mens der var forbiskud til 2 andre. Derudover blev der set både råvildt, fasaner og bekkasiner.
Da "store trampehold" kom tilbage, holdtes parade ved bålstedet, hvorefter dagens jagtværter bød på dådyrsuppe tilberedet (opvarmet) over bålet (Christians og Georgs mesterværk). Derefter serveredes grillede dådyrpølser, venligt doneret af Kim Lykke Jensen.
Det var en meget vildtrig dag. Ialt blev der set/lettet 8 stk. råvildt, 8 harer, 2 fasaner, 1 mårhund, en stor flok grågæs (velsagtens et hundrede stykker) og 4 bekkasiner, ligesom der var flere duer i luften. Dejligt at se, at der trods alt stadig er vildt på trods af mårhundens tilstedeværelse.

P.S.: Vi fik dagen efter at vide, at et hold nabojægere, der var ude samme dag, også havde skudt en mårhund. Så der er formentlig også flere i området.

Her lidt stemningsindtryk fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i sror størrelse.

03. november 2019:
Stjernekok blev danmarksmester på ret tilberedt af edderfugle, leveret fra Elsegaarde Jagtforening

Det blev den unge kok Martin Peter Leth og hans team fra Falsted Kro, der vandt DM i Vildtmad, - på en ret tilberedt af edderfugle nedlagt og doneret af Torben Nikolaisen fra Elsegaarde Jagtforening.
Trods vejrliget var arrangementet, der afholdtes på Det Grønne Museum på Gl. Estrup, en stor og stemningsfuld succes, der havde tiltrukket mange tilskuere. - Læs mere
her.
På paraden var der følgende vildtarter, som de konkurrerende kokke kunne vælge imellem: Snepper, kronvildt, vildsvin, dåvildt, råvildt, harer, kaniner, fasaner, grågæs, gråænder, krikænder, edderfugle, sortand, løjlsand, skovdue og krager.
Her er nogle stemningsindtryk fra.dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. oktober 2019:
God jagtdag i strålende vejr

Vejret var strålende, - omend dog heldigvis knap så strålende, som meteorologerne havde varslet - da 23 gæve nimrødder, m/k, trodsede både vejrmelding og morgenvejr og mødte op til foreningens anden jagt i denne sæson. Heldigvis stilnede det noget af, mens vi nød kaffen og rundstykkerne i jagthytten.
Udover dråberne blæste det også forholdsvis meget, - det var "rigtigt andevejr" - hvilket også blev bekræftet ved dagens første såt, andehullet på sydstykket. Her lettede der en 25-30 gråænder, der alle kom perfekt, både i retning og højde. To af dem måtte lade livet og "bide i græsset" (skudstatistikken har vi heldigvis glemt).
De forskellige remiser på Syd bød ikke på noget, men i mosen gik der to stykker råvildt bagud, hvoraf det ene - et bukkelam - faldt for et enkelt, perfekt skud.
Efter "den obligatoriske anti-dehydreringspause" i "ruinen" tog de meget dårligt gående (5 mand) tilbage til jagthytten og sørgede godt for vedligeholdelse af bålet, mens resten blev delt i to hold, der drev nordstykket af. Der blev her lettet 2 dyr og 2 harer, uden at der blev skudt til nogle af dem.
Efter hyggesnak og læskedrik ved bålet, efterfulgt af parade og auktion, blev jagthytten "indtaget" igen, hjvor de medbragte madpakker bekom alle vel.
Afslutningsvis sang vi en sang inden næstformand Ole Bisp med vanlig blanding af humor og alvor, røgtede opgave som jagtfiskal, inden vi brød op og sagde tak for i dag. Og da var det endelig blevet helt tørvejr ....
Klik på det enkelæte foto for at se det i stor størrelse:

01. oktober 2019:
Hyggelig premierejagt, .- med fin skudstatistik og nul anskydninger !

Så oprandt dagen ! - den 1,.oktober; alle jægeres "juleaften". 21 forventningsfulde nimrødder havde forlods anmeldt deres deltagelse i premierejagten på foreningsreviret. Og alle mødte frem i god tid, så der var tid til at "hilse på" og udveksle oplevelser "siden sidst" m.m.m.. Efter den obligatoriske morgenkaffe og rundstykker i jagthytten holdtes der parole ved bålpladsen. Det gyldige jagttegn blev vist til sidemanden. Alle havde selvfølgelig helt "orden i syæsken".
Vi startede på sydstykket; med andehullet, som vi gik meget varsomt til. Det havde vi ikke behøvet, for der var ingen ænder. Kun 3 bekkasiner, som der ikke blev skudt til, - for ikke at lette ænderne (der ikke var der) for tidligt. Derefter den nyanlagte fodermark, hvor de forventede fasaner heller ikke "var hjemme". Nå, det betød knap så meget, for nu ventede "Oles remise" og mosen, hvor der ikke kunne være tvivl om at vi ville lette vildt. Igen levede virkeligheden ikke op til forventningerne og forhåbningerne. Det eneste, der blev lettet og set, var 4 bekkasiner, der fløj bagud. I tilgift hørte vi en fasankok skogre på naboarealet.
Efter "den obligatoriske (og velfortjernte ?) "læskedrik.-pause" i "ruinen", gjaldt det nordstykket. Her deltes vi i 3 hold. Det første afdrev det brede læhegn, det andet tog remisen ved "den gule gård" og det 3. remisen omkring jagthytten. Fællesnævneren for alle tre hold var: Intet vildt set, - bortset fra et ernkelt stykke råvildt på naboeralet.
Efter en kop kaffe, h.h.v. en øl/vand, omkring bålstedet ved jagthytten, hvor den totale "livløshed" var genstand for mange undrende ordvekslinger, blev der blæst til samling. Formanden og dagens jagtleder, Karl Aage, takkede for dagen. Man skal jo altid se det positive i tingene, og her var det jo positivt, at skudstatistikken absolet ikke kunne være bedre (ingen skud afgivet) og at der dermed heller ikke var forekommet anskydninger.
Hornblæserne undlod signalet "vildtparade" (+ de forventede dyresignaler), og nøjedes med "Jagt Forbi" og "Frokostsignalet".
Den sidste såt - "den sikre" - omkring de medbragte madpakker var således den eneste med udbytte. Og det blev værdsat af alle !
Herrunder nogle få "skud" fra dagen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. september 2019:
Info fra Danmarks Jægerforbund; 518 mårhunde nedlagt på Djursland – alene i år

Læs mere
her:

13. september 2019:
Lad børnene gå på jagt i efterårsferien !

Er dit barn mellem 12 og 15 år, og kunne han/hun tænke sig at snuse til naturen på en lidt anderledes måde i sin efterårsferie? Så er én af Bliv NaturligVis’ tre efterårscamps rundt om i Danmark garanteret sagen. På campen bor deltagerne i naturen – og lever af den. Bliv NaturligVis er støttet af Nordea-Fonden. - Læs mere
her.

11. september 2019:
Bliv NaturligVis

Brænder du for jagt og natur, og vil du give din passion videre til fremtidige generationer, så har du mulighed for at blive formidler i Bliv NaturligVis. - Læs mere
her.

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2019 her

24. august 2019:
"Store fiskedag"

Trods det beskedne deltagerantal blev foreningens familie-fisketur en stor succes.Turen gik til vort medlem Leif K. Jensens Put & Take-søer ved Pederstrup, hvor 8 fangstlystme lystfiskere + Leif K. Jensen selv (der dog ikke ikke fiskede, men deltog i det sociale samvær) mødte frem og "dyppede snøren". Alle havde en aldeles dejlig dag i det smukke sommervejr, - og bortset fra formanden fik alle bid. Og det var vel at mærke store og vel-fightende ørreder, der blev fanget. Langt de fleste over 1 kg. En skøn, skøn dag, hvor  der i hvert fald blev "født" 3 nye lystfiskere (meget børnevenligt fiskested) samtidig med at de voksne og erfarne lystfiskere nød kampene med de fightende fisk.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. juni 2019:
Så faldt den 4. og dermed sidste sommerbuk for i år på foreningsreviret. Bukkepuljen er dermed slut for i år.

Den heldige nimrod var Per Bisgaard, der nedlagde en flot 6-ender fra stige 3 kl. 21.53,- Læs Pers beretning
her.
Så flot er bukken:

16. maj 2019:
Velbesøgt og hyggeligt "Bukketræf" i pragtfuldt vejr

19 morgenfrisk nimrødder havde fundet vej til "Bukketræffet", der for 6. år i træk afholdtes hos Christian Koudal på han dejlige fritidsgrund "Frihuset". Christian selv og Georg Sand havde forladt bukkejagten noget tidligere end alle vi andre, for at klargøre og rigge til. Der var som sædvanlig det helt store morgenbord med den store æggekage, tilberedt af 60 æg i den store pande over bålet som det helt store "trækplaster".
Mogenmstunden var begunstiget af det mest pragtfulde vejr. Hyggesnakken gik, alle fortalte om deres oplevelser, og på paraden lå 3 bukke, nedlagt af henholdsvis Jesper Sørensen, Tom B. Hansen og Søren Raghner. Der holdtes den behørige parade med "familiefotoet" af alle deltagerne, mens Bent Ole Rehr blæste "Sommerbukken".
Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

Læs om bukkepuljedeltagernes oplevelser under bukkejagten 2019 på foreningsreviret her.

07. maj 2019:
God riffelindskydning

19 medlemmer havde fundet vej til foreningens riffel-indskydnings-aften på Grenaa Skyttecenter. - Fagligheden var stor, og skydningerne koncentrerede. Alle gik derfra med vel-indskudte rifler og Jægerforbundets indskydningsmærkat. - Udenfor banen gik hyggesnakken om både rifle, kalibre, patronmærker og - især, naturligvis - den forestående bukkejagt.
Her et par "løse skud" fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for ats e det i stor størrelse.

06. april 2919:
Hyggelig sammenkomst ved "Åben Jagthytte"

Det at holde "åben jagthytte" den første lørdag i april tegner til at blive en god, årlig tradition. Alle, der mødte frem havde en hyggelig formiddag i hinandens selskab. Vejret var med os, og Karl Aages grillpølser var særdeles gode. Tak til alle for en hyggelig formiddag.
Vi lader billederne fortælle. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. marts 2019:
Elsegaarde Jagtforening vandt årets salonskydning

"Jagtforeningernes Salonskydning 2019" blev i dag afviklet på Marineforeningens skydebaner med Tirstrup-Hyllested Jagtforening som arrangør. - Vi deltog med 3 hold, hvor vort "Hold 1" vandt holdkonkurrencen med 429 points foran Boeslum Jagtforening på 2. pladasen med 427 points og Tirstrup-Hyllested Jagtforening på 3. pladsen med 425 points.
I dern individuelle konkurrence blev vores Peter Brøgger nr. 3 og dermed også "holdskytte" (= bedste skytte fra foreningen).
Se billederne herunder. Fra venstre: Vinderholdet (fra v. Jørgen Nyhuus, Georg Sand, Gert Agger) - 3. præmie til Peter Brøgger - Alle præmievinderne - Resultattavlen studeres - Alle hyggede sig og fin mangen en god snak. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. februar 2019:
..... og så blev der lavet andehuse

Kl.9 i morges mødtes jagtudvalget hos Karl Aage Kannegaard, hvor de efter kaffe og rundstykker (egenbetalt !) gik i gang med at lave andehuse/-reder til de to andesøer på foreningsreviret. Husene(rederne blev lavet af to "cylindre/rør af hønsetråd med hø imellem, anbragt på en flamingoplade. Andehusene "søsættes" på tirsdag den 26. februar. - Endnu en gang stor tak til jagtudvalget !
Klik på det enkelte foto for at se det i storn størrelse:

17. februar 2019:
"Store arbejdsdag"

11 friske medlemmer, M/K, mødte friske op kl. 10.00. Jagtudvalgets tovholder, Karl Aage kannegaard, opdelte os i 3 arbejdshold.
"Hold 1" (Kim V. Larsen, Klaus Boll og Erling L. Hansen) tog på nordstykket, Arbejdet her bestod i at klippe grene af ved stige 1 (for bedre udsyn), etablæering af sti ved remisen fra østsiden ned mod vest og mod nord med et lille sving mos øst igen til fodertønden med en udgang mod nord (fo bedre gennemgang for hundeførerne). Ved stige 3 (den stige der står på vestsiden  af hegnet nærmest andedammen) blev der klippet hul i hegnet således man kan gå op langs østsiden og igennem hegnet til stigen (det vil måske være godt at gå den vej, alt efter hvor vinden kommer fra)..
"Hold 2" (Tina Hansen, K.A. Hansen, Preben Kristensen og Karl Aage Kannegaard) tog til sydstykket, hvor der blev etableret ern gangbro over kanalen, der går øst-vest, Vores jagtvært, Thomas, leverede de lange vanger, og Preben og Karl Aage leverede nogle paller, "så det kostede kun foreningen nogle søm og skruer". desuden blev der lavet en gebnnemgang (øst-vest) i "Oles remise" (for lettere gennemgang for hundeførerne), ligesom der bklev etableret en sti gennem moses vest for kanalen helt inde i det tætte krat, så det fremover bliver nemmere at drive mosen effektivt af.
"Hold 3" (Christian Koudal, Georg Sand, Ole Bisp og Jørgen Brøgger)  blev ved jagthytten, hvor der blev ryddet op og fældet vindfælder på seider af hytten samt savet og flækket  brænde (til bålstedet) samt bygget et halvtag til brændet.
Det var en rigtig god dag, hvor det nyttige og det hyggelige gik i fint samspænd.Da "Hold 1 og 2" kiom tilbage hyggede vi os først over en øl ved bålstedet, inden vi "invaderede" jagthytten for at indtage vores madpakker og kaffen. bagefter fik  vi lige det sidste brænde savet, flækket og stablet.
Christian havde taget en generator med. Den blev afprøvet, og det lykkedes at få strøm på htten og lys i lamperne, - så sådan vil det være, når vi når efterårets jagter.

Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse :

02. februar 2019:
"Årets Jagtfrokost"

Der herskede den allerbedste og hyggeligste stemning, da vi markerede jagtsæsonens afslut- ning med den traditionelle "jagtfrokost". 15 medlemmer bidrpg til den gode stemning og nød alle de kulinariske herligheder. Flere havde medbragt "hjemmegjorte" kryddersnapse og andet, som de bød på smagsprøver af.
Sven Arne Vallentin lavede et morsomt indlæg med et lille bankospil, hvor alle fik banko på samme tid, - nemlig ved de to sidste jagtudtryk (i stedet for numre), der blev råbt op. Det var "forbiskud" og "and". Da alle således havde banko samtidig, måtte Vallentin jo selv finde frem til hvem, der skulle have præmien. Og det blev - meget nøje forberedt, relaterende sig til de to ord "forbiskud" og "and" - Jørgen Madsen for "indsatsen" ved invitationsjagten hos Leif K. Jensen den 19. oktober.
Traditionen tro var der også lavet en lille "udstilling" med foreningens gamle protokoller og trofæer fra vildt nedlagt i det forgangne år, herunder sommerbukkene fra Colindseje, - m.m.
Vi lader billederne tale for sig selv. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:
(Fotos: Erik Bang Madsen og Jørgen Brøgger)

28. januar 2019:
God og rolig generalforsamling
Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med spisning af gule ærter (som altid, når Anita har lavet dem til os, meget lækre).Ud af 30 tilmeldte deltog 26, - 3 havde meldt afbud i løbet af dagen, og en fjerde udeblev). Til selve generalforsamlingen kom yderligere to medlemmer.Inden selve generalforsamlingens start blev Jesper S. Sørensen bedt om at træde frem, hvorefter han fik tildelt jubilæumsnål med tilhørende diplom for 25 års medlemsskab af Elsergaarde Jagtforening. Formanden takkede Jesper for de 25 års trofasthed og opbakning til foreningen, herunder som jagtvært ved invitationsjagter, og overrakte endvidere jesper det ældste foto af ham, vi har de gamle protokoller (fra generalforsamlingen 14. januar 1997). + nogle af nyere dato.
Til start på selve generalforsamlingen valgtes Bjørn Wikkelsøe Jensen som dirigent.
Bestyrelsens beretning blev uden kommentarer godkendt med akklamation.
Regnskabet udviste et underskud på 19.201,- kr., hvilket er både forklarligt og forståeligt, henset til de mange vildtforbedrende foranstaltninger, der er foretaget på foreningsreviret i det forløbne år. Efter enkelte spørgsmål og kommentarer blev regnskabet ligeledes godk3endt med akklamation.
Der var ingen indkomne forslag til pkt. 4.
Under pkt. 5 blev bestyrelsens forslag om forhøjelse af "jagtkontingentet" fra de nuværende 500,- kr, til 700,- kr. godkendt enstemmingt efter enkelte spørgsmål og kommentarer.
Til bestyrelsen genvalgtes Ole Bisp og Tommy Lofrentsen. Som suppleanter til bestyrelsen (den ene post var vakant) valgtes Morten Sell og Preben Kristensen for h.h.v. en 2-årig og en 1-årig periode.
Christian Koudal genvalgtes som revisor, og Bjørn Wikkelsøæe nyvalgtes som revirorsuppleant for en 2-årig periode.
Til jagtudvalget genvalgtes Kim V. larsen og Jørgen madsen for en 2-årig periode og Klaus Boll som suppleant, ligeledes for en 2-årig periode.
Pkt.10, Eventuelt, blev indledt med de traditionelle pokaloverrækkelser. Pokalen for bedste resultat ved 6-kantskydningen tilfaldt Søren Lund, og det samme gjorde erindringsbægeret. Rævepokalen tilfaldt Morten E. Andersen, og det samme gjorde erindringsbægeret.
Der var kun et medlem, Morten E. Andersen, der havde medbragt krage- & skadeben, hvorfor kragepokalen igen, igen tilfaldt Morten. Det samme gjorde erindringsbægeret, - igen, igen....
"Årets Lys" tilfaldt igen i år tovholder for jagtudvalget, Karl Aage kannegaatrd, for den helt enestående indsats, han som primuys motor i jagtudvalget har ydet i forbindelse med alle de bildtpleforbedrende foranstaltninger, der er udført på foreningsreviret hen over hele året.
Endelig motiverede næstformand Ole Bisp uddelingen af "Årets Bjørn", der tilfaldt formand Jørgen Brøgger, - fordi han ved riffelindskydningen den ?? i Grenaa havde glemt bundstykket til sin riffelse, og derfor måtte den lange vej tilbage til femmøller for  at hente det, - og var tilbage til skydebanen, lige netop tidsnopk til at kunne nå at indskyde inden "lulkketid".

Fra medlemsside blev det foreslået, at foreningen  skulle genoptage den årlige flugtskydningsdag i Gravlev - evt. som en aftenskydning. Formanden liovede, at spørgsmålet ville blive taget op ved næste bestyrelsesmøde.

Tovholderen for jagtudvalget, Karl Aage Kannegaard, efterlyste medlemmer, der vil give en hjælpende hånd ved næste arbejdsdag på reviret, den 19. februar.

Formanden efterlyste deltagere til "jagtfrokosten" den 2. februar og til Jægerråds-årsmødet den 5. februar.

Formanden ønskede Morten sell iog Preben Kristensen tillykke med valget som suppleanter til bestyrelsen, Klaus Boll tillykke med valget som suppleant til jagtudvalget og til Bjørn Wikkelsøe Jensen med valget som ny revisor-suppleant, og udtrykte, at man glædede sig at skulle arbejde sammen emd dem.
Endelig kaldte frormanden Stig Troelsen frem og takkede ham for mage års trofast tjeneste som især medlem af jagtudvalget, men også som suppleant til bestyrelsen, og herunder ikke mindst de mange år, hvor han og fru Anette har styået for tilberedningen af lækre smagsprøver på grillet dyrekølle ved "Skovens Dag".
Slutteligt takkede formanden dirigenten for god mødeledelse og alle fordi de havde deltaget samt for den gode tone samt "ro og orden".
Fotos: Kim V. Larsen. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. januar 2020:
Lovsamling til jægeren 2019-20

Vort gode medlem Erik Bang Madsen var abonnent på fornyuelsesbladene til bogen "Den nye jæger". Det kan man som bekendt ikke længere abonnere på. Det er Erik, og uden tvivl mange andre med ham, ked af. Særligt fordi Erik mener, at det er vigtigt at holde sig a'joer med, hvad der sker af ændringer på lovområdet. Erik har til sin glæde nu fundet ud af, at man stadig kan anskaffe sig a'jourført information herom, blot ikke som løsbladssystem.
Da det naturligvis også kan være af interesse for andre oplyser Erik her, hvordan, man kan anskaffe sig det:
Søge på nettet "Seges netbutik, jagttegn. Så kommer en "forside" merd et billede af bogen "jagttegn". I menuen på bjælken øverst klikker man på "jagt", så kommer billede af 3 bøger frem, som man kan købe. Længst til højre er bogen "lovsamling til jægeren 2019-20".
Sådan ! - enkelt og nemt.
Tak til Erik for "tippet".

24. november 2019:
Ændringer i sammensætningen af bestyrelse og jagtudvalg.

Læs mere
her. - Det betyder bl.a., at tilmeldinger til foreningsjagterne fremover (ligesom sidste år) skal foretages til Kim V. Larsen på sms 20 90 96 47 eller e-mail: kim.larsen@arriva.dk

30. oktober 2019:
Etablering af hochsitz i "Slusesåten" på Øer.

Igen var vores ihærdige jagtudvalg  i arbejdstøjet. Denne gang i "Slusesåten" på Øer og her bistået af formand og næstformand. Efter en besigtigelse af reviret blev stige 7 fra Colindseje (der jo nu er udskiftet med tårn med tag) opstillet her. Iflg. kontrakten, må vi på arealet drive sommer-bukkejagt samt alm. jagt i december og januar måneder samt ræveregulering i februar. - Der vil således fra den 1. december være mulighed for, at deltagerne i vinter-riffelpuljen 2019-20 kan drive riffeljagt fra denne stige, sideløbende med jagten på Colindseje, - i de samme uger som de respektive hold også har "tur" på Colindsejen. - dette er således et ekstra medlemstilbud og måske med rimelige muligheder for at nedlægge mårhund. Der meldes i hvert fald om flere ndlagt mårhunde i området.
Desværre ænsede "Deres udsendte" ikke at anvende fotoappratet under opsætningen af stigen ....

29. oktober 2019:
Etablering af mårhunde-baitpladser

Voret utrættelige jagtudvalg har i dag etableret to bait-pladser, der forhåbentlig kan bidrage til reducering af denne invasive art, hvis den skulle forekomme påp vores foreningsreviret.
Bestyrelses- og jahtudvalgsmedlem Jørgen Madsen skriver:
Her er nogle billeder fra etablering af 2 foderpladser for  Mårhunde på Colindseje.
Der vil fra nu af være mulighed for at skyde efter Mårhunde fra henholdsvis tårn nr. 7 og 7A, samt tårn Nr 9.
Ovennævnte gælder for skytter i riffelpuljen og efter de regler som er udsendt til de samme.
M..v.h.
Jørgen M

09. oktober 2019:
Tårn 7 udskiftet med nyt 2-mandstårn med tag

Vort utrættelige jagtudvalg trodser regn og alskens andre genvordigheder for at gøre vores revir og vores jagtmuligheder bedst muligt. I dag udskiftede de tårn 7 med et nyt 2mands tårn med tag, skænket til foreningen af Klaus Boll og Erling Hansen.
Vi siger stor TAK til Klaus Boll og erling hansen, - og ligeledes til de medlemmer af Jagtudvalget, der trodsede regnen og fik tårnet installeret. - Jørgen Madsen beskriver det således:

"Så blev det Idag at vi trodsede regnen og fik sat tag på tårn 7 A og hvor tårn 7 blev skiftet ud med et nyt ligeså nydeligt tårn som 7A. Begge tårne er bygget og skænket til foreningen af Klaus Boll og Erling Hansen, hvilke vi er dem dybt taknemmelig for
vh Jørgen M"

26. september 2019:
Klargøring af reviret til premierejagten 1. oktober

Vores utrættelige jagtudvalg har "gjort det igen", - Været på reviret og foretaget fysiske arbejder for at etablere de bedste muligheder for gennemførelsen af premierejagten den 1. oktober. - Jørgen Madsen skriver :
"Det er vigtigt og samtidigt en fornøjelse at en dag som Idag hvor jagtudvalget bestående af Preben , Klaus , Jørgen samt Karl-Aage har gået reviret igennem, hvor sidstnævnte desværre måtte tage til dyrlæge med sin hund da den havde været dårlig i nat. I skrivende stund kender vi ikke til hvordan det er gået med hunden.
Formålet med gennemgangen af reviret var at rydde græs og brændenælder og andet utøj væk omkring foderpladserne og de overgange der er over vandløbene så vildtet let kan komme til foderpladserne og jæger og hundefolket frit kan bevæge sig uden at falde i vandløbene.
Ligeledes har vi ryddet en vej igennem det tykke krat i syd så også der kan hunde og hundefører komme igennem uden problemer.
Som et nyt tiltag vil der på reviret i syd blive opsat hvide pæle ,som markerer hvor skytter skal stå på post når såten bliver drevet igennem. ( dette vil blive orienteret ved parolen hver gang der er fællesjagt)."

Vi siger tak til Jørgen for "beretningen og billederne, hvoraf det tydeligt ses, at indsatsen var både nødvendig og effektiv. Tak til alle vel udført arbejde !
Det glæder os også at kunne oplyse, at Karl Aages hund igen "er på mærkerne". - Ligeledes kan fortælles, at Karl Aage og K.A. dagen efter var på reviret igen og fik opsat de hvide pinde, der skal markere posternes placeringer.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

 

12. september 2019:
Jægere skal afhjælpe stress

Syddjurs kommune og Danmarks Jægerforbund blæste i fællesskab til kamp mod stress, - da der onsdag den 11. september var kick-off på det nye koncept, "Vær i Livet". Det handler kort og godt om at være i naturen på samme måde som jægeren. - Læs mere her.

10. september 2019:
Besøg på hjorte- & vildsvinebanen, - træning i skud til bevægeligt mål

Efter to afbud "i ellevte time" deltog 14 medlemmer i foreningens aftenarrangement på hjortebanen i Grenaa med træning i skydning til bevægeligt mål. Ved velkomsten betonede formand Jørgen Brøgger, at dette arrangement IKKE skulle opfattes. som om at foreningen anbefalede, at man skulle gå ud og skyde til løbende vildt, - tværtimod ! - Men er uheldet ude, og det kan ske for enhver, så er det godt at have øvet sig. Så er chansen for et lykkeligt udfald efter et dårligt skud  øget. Det var en hyggelig aften med god træningsskydning og megen god (jagt-)snak i opholdslokalet. - Her er nogle "skud" fra den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. august 2019:
Godt riffelpuljemøde

Hyggeligt Riffelpuljemøde for riffelpuljen 2019-20 in "gildestuen" hos Katrl Aage Kannegaard. Der er i år 20 nimrødder, m/k, med i riffelpuljen. - Se holdinddelinger og jagtuger m.v.
her.
Klik på det enkelte fot for at se det i stor størrelse.

25. juli 2019:
Danmarks Jægerforbund i debat om jagt på skarv og sæl ved Brehatrolleborg Game Fair

Læs mere
her.

03. juli 2019:
Ansatte fra Syddjurs Kommune på sommerudflugt i naturen med Danmarks Jægerforbund

At slippe sig selv løs i naturen kan være meget mere livgivende, end man lige regnede med. Det måtte en gruppe ansatte i Syddjurs kommune forleden sande, da de tog med jægerforbundet på sommerudflugt. - Læs mere
her.

22. juni 2019:
Godt repræsentantskabsmøde

Danmarks Jøgerforbunds 28. ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i Vingstedcentret, hvor bestyrelsesmedlem Jørgen Madsen og bestyrelsessuppleant Preben Kristensen, begge også medlemmer af jagtudvakget, repræsenterede foreningen. - Jørgen Madsen beretter:
"Mødet blev åbnet som det sig hør og bør af formand Claus Lind Christensen. Claus berørte stort set alt i sin årsberetning, det være sig mårhunde , vaskebjørnen , Vildsvin i Danmark og ikke mindst hjortevildtet og dets forvaltning, hvilket efterfølgende gav anledning til mange spørgsmål fra de delegerede, somalle  blev besvaret, men også med erkendelse af, at der er en stor udfordring i dette emne.

Ligeledes talte formanden om trækvildt og samarbejdet om dette på tværs af landegrænser, hvor DJ leder dette projekt.
Fødekæder blev også nævnt og om behovet for et større ansvar fra landmændene, der dog i mange tilfælde gør en indsats.
Politisk er DJ ikke tilfreds med de lange behandlingstider og i nogle tilfælde sker der ingen ting, til trods for at DJ har afleveret færdige planer for ministerierne.
Den tidligere beklagelige personsag i DJ blev omtalt, men er nu behandlet og fremadrettet bliver der lagt vægt på udtalelser,fælles rammer, værdier og respekt. Endvidere vil en whistle-blower ordning blive mulig.
Claus Lind afleverede en fin og detaljeret årsberetning.
Regnskabet ser fornuftigt ud og blev godkendt, ligeledes blev budget for 2019 godkendt.Der var gæstetaler fra bla. DGI, Dansk Skytteunion og Dansk Falkejagt forening.Jægerprisen internt gik til Kronjyllands Jagtforening for et stort og vellykket rengøringsarbejde på skydebaner ved hjælp af en slamsuger, som tog lerduer, plasthaglskåle, jord, ja stort set alt.
Jægerprisen eksternt, gik til Jens Ulrik Høegh, der modtog den anerkendelse af sit store arbejde for formidling af viden om jagt, som han efterfølgende holdt et foredrag om.
DJ kommende struktur blev ikke debatteret, da der som sagt ikke ligger et færdigt udkast, men en folder blev udleveret omfattende formål og oplæg til den kommende DJ struktur. Der vil hen over året blive indkaldt til møde desangående, hvor medlemmerne kan komme med input, og det forventes at det færdige arbejde er klar til Repræsentantskabet i 2020.
Broby blæserne spillede før mødet og de spillede også til afslutning af mødet.
Alt ialt var det et sagligt og konstruktivt repræsentantskabsmøde i en behagelig atmosfære.

Mvh
Jørgen Madsen"
Vi siger tak til Jørgen Madsen for den gode og fyldestgørende beretning samt de følgende fotos. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

20. juni 2019:
Vær i livet - til kamp for den mentale sundhed

Opsigtsvækkende og spændende, nyt tiltag i samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Danmarks Jægerforbund. - Læs mere
her.

28. maj 2019:
Så faldt den første sommerbuk på Colindseje

Tirsdag aften den 28. maj kl. 21.40 nedlagde Ann Louise Kannegaard den førrste sommerbuk 2019 på foreningsreviret.
Læs Ann Louises spændende beretning
her.
Stort TILLYKKE til Ann Louise og tak for beretningen !

05. marts 2019:
Godt kredsmøde

Foreningen var repræsenteret med 3 mand ved årsmødet i Kreds 3. Det var et stille og roligt møde, hvor det vedtoges, at kresbestyrelsen skal fremsætte forslag til repræsentantskabsmødet om, at DJ skal optage forhandlinger med et anerkendt og egnet forsikringsselskab om at tilbyde danske jæger påm jagt i udlandet ulykkjes-/ansvarsdækning både FØR, under og EFTER selve jagten. P.t. er der kun dækning under selve jagten.
Ligeledes afventes med spænding, hvad Strukturudvalget kommer frem med af udspil til repræsentantskabsmødet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. februar 2019:
Brev til Jægerforbundets strukturudvalg

Fotranlediget af debatten ved Jægerråd Syddjurs' årsmøde (se herunder), har vi d.d. skrevet til Strukturudvalget og givet udtryk for vore betænkeligheder og advarsler. - Læs henvendelsen
her.

05. februar 2019:
Jægerråd Syddjurs' årsmøde

Der var 31 deltagere til Jægerråd Syddjurs' årsmøde i Jagtens Hus Kalø, incl. jægerrådsbestyrelsen og foredragsholderne.  Heraf var de 7 fra Elsegaarde Jagtforening, - ja faktisk reelt 8, idet jægerrådsformand Poul Arne Nielsen jo også er medlem af Elsegaarde Jagtforenin. - Dv.s.overt en fjerdedel af deltagerne (25,8 %), - ikke så ringe endda.
Aftenen indledtes med et indlæg af bestyrelsesformand for Nationalpark Mols Bjerge, godsejer Jørgen Blak (billedet herover). Han fortalte om NP's opståen, virke og visioner m.v..: Bemærkede,. at han  havde sagt ja til ministerens henvendelse om at påtage sig opgaven som bestyrelsesformand, fordi han mente, at det var vigtigt, at der sad en landmand og jæger i formandsstolen. - Tak for det udsagn ! - På spørgsmål svarede han bekræftende på, at NP ser positivt på evt. gen-introducering ag af urfugl i Mols Bjerge, ligeledes at NP-bestrelsen/-administrationen ser den omfattende mountain-bike scykling udenfor anlagte ruter, og dermed i vildtets leve- og yngleområder samt på private arealer, som et problem, - men umiddelbart lød det ikke som om, man har forsøgt at gøre noget for at forhindre/begrænse det. det virkede som om, Jørgen Blak tog opfordringen til at kontakte mountainbike-organisationer herom til sig.
Næstformand i DJ's strukturudvalg, Ove Dam Hedegaard, jæger- rådsformand i Norddjurs, fortalter om Strukturudvalgets opgaver, kommissororium og intensioner. Dette blev imødegået af flere indlæg fra salen (bl.a. fra os), der advarede om, at man skal passe på ikke at gøre "vejen fra fra bund til top" større, uagtet at det modsatte er hensigten. Her henvistes bl.a. til kommunalreformen 2007. Der blev kraftigt advaret mod nedlæggelse af Jægerrådene samt mod nedskæring ag deltagerantallet ved repræsen- tantskabsmøderne.
Dette har efterfølgende medført, at vi, Elsegaarde Jagtforening, har skrevet til Strukturudvalget og advaret herimod. Se vores skrivelse
her.
Som jægerrådets repræsentanter til repræsentabntskabsmødet valgtes Christian Gøthche, Rævestiens Jagtforening, og Jørgen Brøgger, Elsegaarde Jagtforening. Øvrige pladser er p.t. vakante.
Klikm påm det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

02. februar 2019:
Første ræv nedlagt i februar-reguleringen

Kl. 08.35 i morgens nedlagde Morten E. Andersen denne ræv fra stige 8. - Læs Mortens historie her.

31. januar 2019:
Pragtfuld !Afslutningsjagt!

Det blev en rigtig dejlig afslutning på jagtsæsonen 2018-19. Vi så/lett3ede ialt 8 stk. råvildt, 8 fasaner, 2 snepper og 1 bekkasin.
Det var rigtigt "vinter-jagtvejr": Let snefald, 0 gr., frisk vind og glimtvis svag sol. Koldt, men skønt.
Traditionen tro startede vi dagen med kaffe og rundstykker i jagthytten, hvorefer vi begav os til sydstykket, hvor vi drev mosen af. Her fløj der en del fasaner bagud, som fik nogle hilsener med på vejen, men kun en enkelt af dem, en kok, lod sig overrumple af et sikkert skud fra vores gæst Rasmus. Der kom 4 stk. råvildt bagud i ret stor fart, passerede driverkæden, uden at der blev skudt til dem. Den ene - et bukkelam - sprang ned i grøften ogt fortsatte sit løb bagud. Den så ikke broen over grøften, den var dækket af siv, så bukkelammet løb panden direkte ind i broen og knækkede halsen. Død uden et eneste hagl ui kroppen. Var den ikke rendt ind i broen, var den efter al sandsynlighed omkommet alligevel, idet der stod ikke mindre end to mand klar med bøssen i anslag.En sneppe fløj bagud og belv ikke skudt til, mens en anden fløj ud på østsiden af modesn, men fortsatte sin zig-zag-flugt efter 2 forbiere.
Vel tilbage ved P-pladsen ved Colindseje, drog alle frisk-gående videre til nordstykket,hvor de ved andesøen lettede en enkelt bekkasin og i det levende hegn ned mod Colindseje yderligere 4 stk. råvildt og 4 fasaner, - hvoraf en enkelt h'øne måtte lade livet.
mens alle de friske var på Nord, fik vi andre tændt op i bålet og fik en godt jægersnak over en enkelt  øl Da "nordholdet" var vel tilbage blev der afhjoldt parade og auktion over vildtet, der blev blæst "Syrets død", "Jagt Forbi". og "Frokostsignalet", hvorefter vi tak indendørs i varmen i jagthytten og nød viore medbragte madpakker, inden Ole Bisp på vanlig lun måde røgtede hvervet som jagtfioskal. det var meningen, at vi skulle have sunget en sang, men der var for mørkt til aty vi kunne se teksten.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

10. januar 2019:
Første stk. råvildt i riffelpuljen 2018-19 på Nordstykker nedlagt

Det første stk. råvildt på Nordstykket i riffelpuljen 2018-19 blev nedlagt i morges af Kim V. Larsen. - Stort tillykke til Kim !
Læs om Kims oplevelse
her.

27. november 2018:
Første stykke vildt i riffelpuljen 2018-19 er nedlagt

Læs me mere
her