AKTUELT

Læs om deltagernes oplevelser i riffelpuljen 2023-24 her

Læs om deltagernes oplevelser under andetræk i "Slusesåten" 2023-24 her

20.-24. februar 2024:
Hilsener fra vildtkmeraet - DEN SER LOVENDE UD

Vi modtager rigtig mange - og spændende - billeder fra vildtkameraet på foreningsreviret. Særlig interesse samler sig naturligt om billederne af denne buk med den høje opsats. Den tegner godt. Det blkiver spændende at se den, når den har fejet.
Klikmpå det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17. februar 2024:
Så var vores ihærdige og arbejdsomme jagtudvalg igen på arbejde - til gavn for reviret - og dermed for alle vi andre i foreningen

I dag var Klaus, K.A. og Carsten på treviret, hvor de fik spørjtet i de remiser på "Syd", hvor der skal efterplantes til foråret og ligeledes fik renoveret "andetubes"-ene i andesøen på "Syd".
- og så blev der også tid til en frokost o "det grønne". - Det er jo aldrig pænt at være misundelig, - men når det gælder madpakke ,med røget ål og røræg, er det vel lige før, at det er tilgiveligt ?
Stor tak til Klaus., K..A. og Carsten for indsatsen ! - den kan vi ikke værdsætte nok.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. februar 2024:
Livlig aktivitet på vildtkameraet

Der har de seneste 3-4 uger været livlig aktivitet på vildtkameraet. Især af 3-4 rådyr, heraf en lobende buk iu bast, og af et par grævlinge, der tgaer godt for sig af foderet. Der er selvfølgelig ikke tvivl om, at det er de samme stykke råvildt og de samme to grævlinge hver aften/nat/morgen, men alligevel dejligt at se den megen aktivitet. Det bliver spændendce at se bukken, når den begynder at feje.
Herunder et lille udsnit af de mange fotos fra kameraet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. februar 2024:-
Enorme mængder forure- net spildevand er havnet i Alling Å:

Danmarks Sportsfiskerforbund og foreninger kræver grundig analyse af miljøtilstanden i åen

Nordic Waste har siden 2018 haft tilladelse til at udlede store mængder spildevand ud i Alling Å, og samtidig kun kontrolleret spildevandsindholdet én gang årligt. ”Ubegribeligt og alvorligt”, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og tre lokale sportsfiskerforeninger, der nu kræver at Randers Kommune gennemfører grundige undersøgelser af miljøtilstanden i åen.
Rosenholm Å, der har forbindelse til Alling Å, grænser som bekendt op til vores foreningsrevir på Colindseje, hvorfor vi spændt følger udviklingen løbende. Læs mere
her.

14. januar 2024:
God jagtdag, flot vejr, fin parade ....

Efter aflysningen af  "Nytårsjagten" blev dette så den første jagt i det nye år, - på samme dag, som Danmark fik ny konge, Frederik X
12 "gæve jægersmænd" mødtes ved Slusesåten, hvor det for en gangs skyld var utroligt flot vejr. Frost, klars vejr, høj blå himmel og sol. Sidstnævnte måske knap så behageligt for posterne, der vafr sat af langs vejen, der havde solen lige imod sig, og da solen jo hænger lavt på denne årstid, var det vanskeligt at se flyvende vildt. Dette til trods blev der flot nedlagt 2 snepper og set yderligere 4, der ikke blev skudt til. 
Efter Slusesåten kørtes til Georg Sands, Christian Koudals og familien Brøggers fælles jagt vd Holme strand. Her var det kun "skoven", der blev drevet af på trods af, at det var sidste dag, der måtte skydes harer i denne sæson. Jorden var stivfrossen  (og havde været det i et par uger eller mere) og dækket med sne, hvorfor der var enighed om, at der næppe var harer på markerne; de vurderedes til allesammen at være søgt ind i sommerhushaverne.
Drevet var ikke nået ret langt, da der lød et enkelt skud. Da drevet var slut samledes alle, og der var stor nysgerrighed om, hvad der havde været skudt til ? - I det tørre græs lå et fint smaldyr, og dermed blev det en flot parade med de to snepper liggende på halsen af smaldyret. Formanden takkede for en god dag og ønskede tillykke til de, der havde nedlagt dagens vildt, hvorefter Ole Bisp på sin vanlige lune måde røgtede hvervet som jagtfiskal. Afslutningsvis bød formanden, der var alene om at repræsentere jagtværterne, på en læskedrik, inden alle kørte hjem for at se det Danmarkshistoriske tronskifte i TV.

Herunder lidt stemningsbilleder fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. december 2023:
Hyggelig "tørvejrsjagt" ! - med masser af frisk luft. Ja, det var tørvejr i denne ellers så våde tid, men .....

Det siges, at traditioner skal holdes i hævd. Det kan vi godt blive enige om, så længe det drejer sig om de gode traditioner. Men den "tradition", som det efterhånden synes at være blevet, at det altid skal blæse, når vi holder jagt i Slusesåten, kunne vi nu godt undvære. Nå, vi klarer det jo alligevel altid (selvom blæsten går gennem marv og ben); også denne gang.
15 godt påklædte jægersmænd mødte op ved sydenden af Slusespåten på Øer, heraf de 4 med hunde.​ Såten blev drevet af frem og tilbage under ledelse af næstformand "K.A."
Og ja, nok var det tørvejr, og for såvidt også godt jagtvejr, men der står stadig meget vand i såten, og det var vandkoldt, hvilket føltes endnu koldere på grund af blæsten, ikke mindst for posterne på vandsiden". Det virkede næsten som om alt var "dødt", som om der "lå en dyne over det hele".
Der blev set/lettet en sneppe, 4 bekkasiner, 1 due og 1 skarv. Det eneste, der var på skudhold, var sneppen, men den fløj for lavt, til at der kunne/måtte skydes til den.
De 11 af os fortsatte efter denne såt til den del af Kaj Birk Jensens revir, der kaldes "Skrubbet", og som kun ligger 5 minutters kørsel fra Slusesåten. Kaj havde ikke selv mulighed for at deltage i jagten, hvorfor denne såt blev ledet af Peter Løkke Jensen. Der blev lettet et stykke råvildt og 2 bekkasiner. Rådyret gik ud mellem to poster, der begge sagde, at det var for langt ude, til at de ville skyde. Også bekkasinerne var udenfor skudhold.
Da såten var drevet af, samledes vi ved bilerne, hvor foreningen var vært ved en læskedrik, hvorefter vi sagde tak for en god formiddag med masser af frisk luft og god motion. De fleste gav udtryk for, at de nu glædede sig til at komme "hjem til kakkelovnen og en god frokost".
Her er et par stemningsbilleder fra den afslutten "seance" i læ af bilerne.
Klik på det enkelter foto for at se det i stor mstørrelse

06. november 2023:
Igen en fornem jæger- adfærd

Refererende til Hejnes beretning om sin andetræksoplevelse i aftes sammen med Alvaar og Alvaars gæst skriver Hejne i dag:

"Der er nu noget over at nedlægge og tilberede sin egen mad denne fine and går nu til Alva’s gæst som var med på andejagt igår🦆🦆🦆"

Flot gestus af Hejne ! - Tak for den fine jægeradfærd !

05. november 2023:
Denne gang måtte Hejne ikke "nøjes med" en sølvmåge og en krage

Læs Hejnes beretning her

24. oktober 2023:
Andetræk i slusesåten resulterede i en sølvmåge og en krage

Hejne Ferjani var en tur på andetræk i morges, men kom ikke hjem med nogen ænder, - derimod med en sølvmåge og en krage.
Læs Hejnes betretning
her.

15. oktober 2023:
Så kom der vildt på paraden, - en enkelt fasan

18 gæve nimrødder og 4 hunde deltog i sæsonens anden foreningsjagt, der var begunstiget af rimeligt godt vejr, ganske vist stadig hård vind efter gårsdagens storm, men til hengæld tørvejr i modsætning til heldagsregnen i går.
Grundet afbud fra formanden blev velkomst, parole og parade afholdt af næstformand K.A. Hansen, der ved parolen bød særligt velkommen til vores to nye medlemmer, Morten Jespersen og Per Nielsen. Besynderligt nok var der ikke ænder i nogle af søerne, trods stormen i går, hvor i hvert fald gråænderne næppe ville være på havet.
Der blev i løbet af dagen set 6-8 fasaner og 4 stk. råvildt. Umiddelbart efter at såten var blæst af ved mosen, tog Søren Vengs hund, Gl. Dansk Hønsehund, stand og lettede en flot fasankok, der kom perfekt til K:A., der undlod at skyde, da såten jo netop var blæst af. Da vort nye medlem Morten Jespersen leverede en fasanhøne, kom der noget på paraden denne gang. Stort tillykke til Morten. Derudover blev der skudt after fasan mere, men i den hårde blæst fløj den hurtigere, end skytten vurderede, og derfor var langt bagved den. Der blev ikke afgivet flere skud,
Da både formanden og Carsten Høgsholt havde meldt afbud, ringede Jón efter sin kone, Hjördis, og bad hende komme med sit jagthorn, så dagen kunne blive blive forskriftsmæssigt blæst af, - med "Fasanen", "Jagt forbi" og "Frokostsignalet". Ole Bisp røgtede på vanlig lun vis hvervet som jagtfiskal. Tak til både Hjördis og Ole !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

08. oktober 2023:
Første stykke vildt nedlagt i riffelpuljen 2023-14

Det første stykke vildt i efterårs-/vinter-riffelpuljen blev nedlagt i morges, da Aslak Stenkilde nedlagde denne smukke ræv:

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Læs om Aslaks skønne morgen-oplevelse
her

06. oktober 2023:
A´propos den individuelle trækjagtsmulighed i Slu- sesåten:
Smager sølvmåge godt ?

Vildtforvaltningsrådet afholdt si seneste møde i Jagtens Hus, Kalø. Her blev rådets medlemmer om embedsmændene fra ministeret "udsat for" en blindtest med smagsprøver på forskelligt vildt, heriblandt sølvmåge.
Læs om det overraskende resultat af blindsmagningen og se tilhørende filmklip her

25. september 2023:
Nye hilsener fra vildt- kameraet
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

Er der nogen bud på, om fotoet til højre viser ræv eller mårhund ?

21. september 2023:
Så er det bevist:
Vi har stadig mårhund på reviret
Som tidligere oplyst flyttede K.A. Hansen vildtkameraet til placering i nærheden af stige 11, "Den Sorte Enke", ved sydenden af mosen. Og det "gav bonus". Som det ses på nedenstående to fotos, er der nu bevist, at vi stadig huser mårhund på reviret. Så der er al mulig grund til at bede deltagerne i riffelpuljen 2023-24 om at gøre en ekstra indsats for at få bestanden udryddet.
Klik på det enkjelte foto for at se det i stor størrelse  

Se foreningens vinterprogram 2023-24 her

24. februar 2024:
Velbesøgt, "lækker" og hyggelig jagtfrokost

Efter to sygdomsafbud var der 32 deltagere til "Årets jJagtfrokost", og slle fik en god eftermiddag med kulinariske herligheder og hyggeligt samvær.
Det ene af afbuddene var fra formanden, hvorfor det var næstformand K.A. Hansen, der bød velkommen og iøvrigt "ledte slagets gang".
Dagens menu bød på:

  • Marinerede sild med løgringe og karrysalat
  • Røget torsk med laksemousse og rejer, serveret med hjemmebagt flute
  • Symfoni af røget vildt, - med indlagt konkurrence "hvad er hvad" og præmie til den, der kommer tættes på de rigtige svar
  • Røget dyrekølle med røræg og asparges
  • Rågebryster med champignon a´la creme
  • Hjemmelavet vildsvinesylte
  • Hjemmelavet dyreleverpostej
  • 2 slags vildt-spegepølse, - en stærk og en mildere (begge en blanding af kronvildt, dåvildt og råvildt) med sky og løgringe og/eller remoulade og ristede løg
  • 2 slags ost - en stærk skæreost med sky, løgringe & rom-stænk og en god blåskimmelost.
  • Kaffe

Alle kunne også nyde den fine fine lille trofæudstilling, der var arrangeret af Georg Sand og Christian Koudal.
Alle var yderst velforsynede, og stemningen var så god, at det var vanskeligt at få folk til at gå, da det var slut,
Stor tak til alle, der deltog og til de, der havde sørget for de kulinariske herligheder, - med Hejne Ferjani som "chefhovmester"
Herunder lidt stemningsindtryk. Klik på det enkeælte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Tina Hansen, K.A. Hansen og Georg Sand.

 

30. januar 2024:
Kortfilm om jagt, - om og med Elsegaarde Jagtforening

Før jul blev formand Jørgen Brøgger kontaktet af norske Daniela Sliper, der er elev på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. Daniela ville til en skoleopgave gerne lave en film om jagt og spurgte derfor, om det var noget, vi kunne og ville medvirke til. Daniela havde fundcet frem til os via vores hjemmeside.

Efter et møde med Daniela og en af hendes elev-kollegaer indgik vi en aftale om at mødes igen efter nytår. Den 10. januar havde vi så inviteret Daniela og hendes veninde på besøg i jagthytten, hvor formand og næstformand samt Klaus og Carsten fra jagtudvalget havde et rigtig godt og hyggeligt møde, hvor vi fortalte om jagt og svarede på forskellige spørgsmål, som Daniela på forhånd havde sendt til os.
Dernæst deltog Daniela og en anden elev fera Filmhøjskole, Frederik Martinsen, i foreningsjagten i Slusesåten og invitationsjagten i Holme den 14. januar.
Det er der kommet en rigtig fin og god lille film ud af, som kan ses her
Vi vil gerne rose og takke Daniela for resultatet og sige tak, fordi vi lægge filmen her på hjemmesiden. Ligeledes en stir tak til Den Europæiske Filmhøjskole for at have medvirket til at gøre dette muligt.
Vigtigt: Jvfr. regler og lovgivning om ophavsrettigheder må denne film IKKE videre-distribueres eller lægges på sociale medier. Det er vigtigt, at alle overholder dette. Filmen må kun kunne ses her på hjemmesiden.
På forhånd tak for forståelsen og respekten herfor.

22. januar 2024:
God og saglig generalforsamling med forudgående hyggelig fællesspisning

Ud af 41 tilmeldte mødte 39 op til fællesspisningen af gule ærter med tilbehør forud for afviklingen af foreningens ordinære generalforsamling. Den ene af de to fraværende havde i løbet af formiddagen meldt sygdoms-afbud.
Se referat fra generalforsamlingen
her.
Under "Eventuelt" orienterede Klaus Fogh, der udover at være medlem hos os (og Vivild Jagtforening) er Djurslands repræsentant i Friluftsrådets besgelse og i Den Regionale Hjortevildtgruppe om arbejdet i disse to fora. Se Klaus Foghs indlæg her.
Desværre blev der i år ikke taget mange stemningsbilleder. De få, det blev til, ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Tina Hansen, Christian Koudal og Morten Sell).

29. december 2023:
"Julejagt" i overensstemmelse med de allerbedste traditioner

Efter to afbud h.h.v. dagen før og samme dags morgen (influenza) deltog 16 mand i årets julejagt, der gennemførtes i overensstemmelse med de bedste traditioner herfor. En af traditionerne er - kan man vel godt tillade sig at sige - at det er vorers 3 gode medlemmer, Jesper Sørensen, Kaj Martinussen og Torben Nikolaisen, der slår dsig sammen om at invitere foreningens øvrige medlemmer med på denne jagt på deres respektive private revirer. Da vi således ikke var oppe på max.-deltagerantallet, 25, blev vi ikke delt i to hold, men var alle med på alle fire revirer. Efter formandens velkomst og tak for invitationen til dagens værter, holdt Torben Nikolaisen dagens første parole, hvorefter vi samlede os i så få biler som muligt, og kørte til Torbens revir i Gråske. Som overalt i naturen i denne tid og i år, var også Torbens revir plaget af oversvømmelse. Så godt som hele mosen stod under vand, så det kun var muligt at afdrive en lille del af den. Så var det noget bedre på "den høje del" af arealet. Der blev lettet 3-4 snepper, hvoraf ingen dog kom skudhold. Efter drevet var Torben - igen kan vi vist godt sige - gtraditionen tro vært ved en forfriskning ved sin jagthytte, der blev beundret af de, der ikke tidligere havde været med ude ved Torben.
Næste såt var Jespers "Karpensø Skov" ved Stubbe, hvor markerne omkring "selve stykket" også stod under vand, så det var  var noget af en "soppetur" for skytterne at gå på plads. "Selve stykket" var dog heldigvis rimeligt farbart. Det medførte dog ikke, at der var fasaner i stykket denne gang. Men en enkelt sneppe blev der dog set gå ud mellem to skytter, der stod ret langt fra hinanden og uden mulighed for at skyde.
Også Jesper fulgte - jeg var lige ved at skrive "naturligvis", og det gjorde jeg jo så også - "traditionen", og bød på en forfriskning, der blev indtaget i hans "maskinhus", da det var begyndt at regne. En forfriskning, der bekom alle vel efter de tunge gåture til og fra post i det oversvømmede terræn (vi håber ikke, at der var nogen, der havde utætte støvler. Var det tilfældet, hoildt de det i hvert fald for sig selv).
Dagens næste såt var "Slusesåten" på Øer, hvor ca 2/3 af området også stod under vand, hvorfor der også her var spænding om, hvorvidt der overhovedet var vildt i såten. Det var der. En enkelt fasankok, en sneppe og 2 bekkasiner. Ingen af dem på skudhold. Men intet råvildt, ingen harer og ingen ræve. Forståeligt; der var vist heller ingen af os selv, der kunne have lyst til at "bo" i sådan et vandbad.
Dagens sidste såt var Kajs "Kløvsign" på Øer, kun 5 minutters kørsel fra "Slusesåten", og dagens eneste "rigtigt tørre" stykke. Kaj bød på en paroledram ved sin jagthytte og holdt parole dér. Alt jagtbart måtte skydes. Stor sandsynlighed for nepper "så pas på lave skud" ! - Drevet var ikke mange minutter gammelt, før der lød skud. Få minutter igen et, hvorefter der kom tre mere med nogen tids mellemrum. Alle tænkte selvfølgelig: "Hvad var det og faldt der noget" ? Alle skud var enkeltskud, så forhåbningen om, at de alle var "træffere" fik næring - sammen med tvivlen om, om det mon alle var forbiskud til snepper ? Det viste sig senere, at alle skud var til snepper, - og at det kun var det første, der var afgivet i samme retning, som sneppen fløj. Alle øvrige var afgivet i zig, mens sneppen var i zag, - eller også var det omvendt.
Kajs stykke er langt, og selvom dcet ikke var så vådt som de foregående såter, var der mange med "tunge ben", hvorfor det bekom dem vel, at Kaj bød på en forfriskning, inden vi tog videre til "den sikre såt".
Det gjorde vi hurtigt. Klokken var blevet 14.30, og alle var godt sultne, samtidig med, at "vandkulden" efterhånden begyndte at trænge ind bag jakker og bukser m.m.. Hjem til Torben Nikolaisens bolig, hvor den særskilte bygning med jagtstue og slagterum m.v. blev invaderet så snart "det obligatoriske familiebillede" (paradebilledet herover) var taget. Torben havde gjort meget ud af smuk og stemningsfuld bordopdækning, der var varme på, og det bekom alle vel at få sulten stillet samtidig med, at alle beundrede jagtstuens mange trofæer og billeder m.v., mens snakken hurtigt kom på gled efter de første par rundtenommer.
Da der var ved at være optræk til opbrydning, "slog formanden på glasset" og takkede dagens jagtværter for den dejlige dag, og overrakte dem hver en såkaldt "flaskepost".
Klokken var efterhåndxen blevet omkring 16, så det har formentlig bekommet de fleste vel at "komme hjem til Mor, kakkelovnen, måske endnu en kop varm kaffe, - og så sofaen !"
Herunder nogle stemningsindtryk frsa dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17. december 2023:
Helt igennem god "juleoptakt" - god jagt, tørvejr, flot parade, god skudstatistik og masser af frisk luft samt hyggelig og venskabelig stemning.

Ikke færre end 23 nimrødder, m/k,  mødte op til den sidste jagt inden jul; den traditionsrige "juleoptakt". Jagthytten var fyldt til bristepunktet under morgenkaffen, - de sidste 5 måtte stå op i pantryet. Men ... "hvor der er hjerterum, er der husrum", så det gik.
Efter overstået mrgenkaffe og parole blev sydstykket grebet an efter jagtudvalgets instrukser. Som sædvanlig, fristes man til at sige, var der ingen ænder i søen, men på drevets vej dertil lettede de en hare, der skyndsomst bragte sig i sikkerhed på naboens side af skellet. Der lettede yderligere en flot fasankok, som vores gæst, Tom, "virtuost" nedlagde ... i 2. skud. Hans gode cockerspaniel, der stod på post sammen med ham, apporterede i fineste stil kokken.
Havde der ikke været ænder i andesøen, var der det til gengæld på det oversmømmede område i engen, men de lettede alle klogeligt, da de observerede at vi var på vej (ingen dækningsmulig- hed). Set en sneppe og et par bekkasiner i mosen, - udenfor skudhold.
Efter "den obligatoriske anti-dehydrerings-pause" tog nogle tilbage til jagthytten for at gøre klar til den traditionelle afslutning, mens resten drev nordstykket af. Her blev der lettet to fasankokke og en hare. De førstnævnte nedlagt og haren udenfor skudhold.
Da "nordholdet" kom tilbage til jagthytten med de to kokke, havde de andre fået gang i både bål og grill og dækket fint op til udendørs hygge. Vi var ganske enkelt for mange til at være indendøre i jagthytten.
Vi havde den glæde, at vores gode jagtvært, Thomas, og hans kone, Lone, havde takket ja til vores invitation til at deltage i denne afsluttende del af dagen. Som det første på paraden takkede formanden Thomas for al den hjælp og imødekommenhed, han havde vist os i det nu snart forgangne år, og ønskede dem begge glædelig jul med at par flasker.
Og så gik både hyggen og snakken ellers "på kryds og tværs", indtil de første brød op ved 14.30-tiden. Vi ønskede alle hiunanden glædelig jul, og bestyrelsen og jagtudvalget tog sig af oprydningen. - En helt igennem pragtfuld jagtdag !
Vi lader billederne fortælle. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

25. november 2023:
Pragtfuld jagtdag i smukt, omskifteligt vintervejr

18 nimrødder, m/k, mødte forventningsfulde op i det noget så sjældne i denne tid som tørvejr ! Ovenikøbet med udsigt til at solen måske kunne finde på at bryde gennem skyerne, hvilket den også gjorde kort efter parolen. 
Jagten blev grebet an stort set, som vi plejer; startende på "Syd" med enkelte "justeringer" belært af de seneste par jagters erfaringer. Jagten her blev noget begrænset af, at så store dele - hele arealet med mosen og engen ved siden af - er oversvømmet, og engen omdannet til en ny sø, der allerede er taget i brug af svanerne og andre vandfugle (se artikel i højre spalte). I "blomsterengen" blev der lettet 3-4 fasaner, hvoraf der blev skudt til den ene, en flot kok, der også "pakkede flot sammen" i skuddet. I mosen lettede der en enkelt sneppe, der ikke blev skudt til.
Efter den obligatoriske læskepause i ruinen tog vi til "Nord", som blev grebet helt traditionelt af: Et hold, der drev området omkring den gule gård + marken ned til remisen ved stige 2 og derefter selve remisen af.
Det andet hold drev det lange hegn + markerne på begge sider heraf op til andesøen.
Og havde vi ikke set meget vildt på "Syd", så kom vi så sandelig til det her. I "skrubbet" omkring gården lettede vi ikke mindre end 7 stk. råvildt, hvoraf de fire stak af i retning mod Hvilsager og de tre andre  mod remisen ved stige 2. Rå og to lam. Et stykke ude slog lammene af  og gik over i remisen på nabostykket, mens råen fortsatte mod remisen, hvor vi forventede, at den havde stillet sig, men da vi kom, var den væk. Formentlig fortsat gennem remisen og over på nabostykket.
"Holdet i hegnet" så endnu mere vildt. De lettede 3 stk. råvildt, 4-5 fasaner, 2 harer, 1 ræv og 2 bekkasiner. Der blev skudt til en fasan, høne, der "pakkede lige så flot sammen", som kokken på "Syd" havde gjort.
Ved paraden takkede formanden for god jægermæssig indsats, to skud til to stk. vildt, der begge var leveret;  fin skudstatistik; rigtig flot hundearbejde og rigtig god og hyggelig stemning. Sidstnævnte uden tvivl hjulpet godt på vej af vejret: Forholdsvis vindstille, sol meget af tiden, afbrudt af et par mindre snebyger, der ligefrem prikkede til den så småt begyndende julestemning. De to skytter udnyttede deres forkøbsret til fasanerne og efter tonerne til "Jagt forbi" og "Frokostsignalet" samledes vi til hyggeligt samvær omkring madpakkerne i en tæt pakket jagthytte. Efter en jagtsang og jagtfiskalens "formaninger" brød vi op ved 14-tiden. For de, der skulle gennem Mørke by på vejen hjem, kom der et ekstra "puf" til julestemniungen, da byen var helt klædt i hvidt.
En helt igennem dejlig jagtdag, der vil blive husket længe.
Herunder lidt stemningsfotos fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. (Fotos: Erik Fyhn Smidt og Jørgern Brøgger)

17. november 2023:
Dejlig jagtdag, - omend kold og fugtig

16 nimrødder, m/k, mødte op ved mødestedet syd for Slusesåten, der - man kan vel efterhånden godt sige, "levede op til sit ry for at være kold og vindomsust". - Alle havde kørt i regnvejr indtil de nåede mødestedet, hvor regnen heldigvis holdt inde og kun gik over i "snusk", inden der blev kaldt til parole. Luften var fuld af væde og den kraftige blæst gjorde yderligere sit til, at det hele føltes ret så vandkoldt.
Det tog dog ikke modet fra nogen.
Efter parolen sattes skytter af langs stranden og langs vejen, og de fire hundefolk gjorde klar til at drive, når skytterne var på plads.
Efter de seneste ugers kraftige regn, var der store oversvømmelser, ikke kun "pytter", men hele "damme" sine steder, også op over almindelig gummistøvlehøjde. Driverne måtte helt undlade at drive den sydligste del af såten af, og først starte ved "midterbæltet". De drev op langs vandsiden og ned langs vejsiden. Alle hundene gik rigtig godt, der hvor de kunne komme frem for vand. Da drevet havde nået nordenden, lød der to skud. Det viste sig senere, at det var Hejne Ferjani, der havde nedlagt en sneppe, som hans hund apporterede fornemt. Der blev "vistnok" set et glimt af et rådyr, der forsvandt i birkene på nabostykket. Hvis det altså var rådyr.
Da såten var blæsr af, samledes vi ved bilerne, hvor Hejnes sneppe blev beundret, og foreningen var vært ved en forfriskning, inden turen gik videre til Aalvaar Friis´ revir ved Sjellebro. Dog måtte vi først sige tak for i dag til de tre, der ikke kunne følge med ud til Alvaar. Heraf desværre to af hundeførerne, så der kun var to hunde med at drive Såterne hos Alvaar af.
Vel ankommet til Sjellebro startedes med at indtage madpakkernes indhold i gildesalen på den ejendom, hvor Alvaar har lejet jagten. Hertil var Alvaar generødst vært ved øl/vand & en dram.
Da sulten var stillet, toges fat på jagten. Første såt var "mosen og engen". Havde der stået meget vand i Slusesåten, var dette dog "det rene vand" ved siden af, hvad der stod på denne sår, der grænser op til Alling Å, der var gået langt over sine bredder. Driverne måtte opgive at drive den sidste trediedel af, da der stod ca. en meter vand.
Ikke desto mindre blev det god jagt. Der lettede, og blev set, 3 fasaner, - der alle faldt for velrettede skud, men hvoraf hundene kun kunne finde og apportere de to. Efter længere tids søgning besluttedes at gå videre og efterfølgende få fat i en anden hund, der mentes at ville kunne finde fasanen.
Der blev også hørt lyden af et dyr, der uset passerede det dybe vand. Alle, der hørte det, var enige om, at det kun kunne være råvildt.
Deltagerne deltes i to hold, der drev hver sin juletræs-plantning igennem. I den en blev der set en hare, som der dog ikke kunne skydes til. Inbtet set i den anden plantning.
Vel tilbage ved gården holdtes parade. Forinden nåede Hejne Ferjani dog at tømme sine vaders og vride sine sokker (se fotos). På trods af, at han havde haft langskaftede vaders på, da de ledte efter "den forsvundne fasan", var de blevet bordfyldt med vand.
Formanden takkede for indsatsen i Slusesåten og meddelte, at sneppen selvsagt tilfaldt skytten og derefter takkede Alvaar for invitationen og den gode jagtoplevelse. Alvaar takkede for deltagelsen i Sjellebro, for god skydning (skudstsatistikken var i orden), for godt og hyggeligt samvær og for fin jægeradfærd, hvorefter han igen bød indenfor i gildesalen, hvor der vankede lækker "fødselsdagskringle" til de "ventende" termokander.
Hejne havde ringet efter den tidligere omtalte hund, der mentes at ville kunne finde den "bortkomne" fasan, og trods sine bare fødder i træskoene førte Hejne ham i møde, og mens vi andre sad og hyggede og med kaffen og wienerbrødet, kom Hejne og den pgl. hundeejer tilbage, stoilt fremvisende fasanen. Flot hundearbejde ! . og en god fornemmelse for alle, at der ikke blev efterladt nedlagt vildt, der ikke kunne findes.

Under kaffen takkede formanden endnu en gang Alvaar for invitationen og den gode jagtoplevelse, og overralkte Alvaar en "flaskepost" som beskeden tak, inden der blev brudt op, og alle tog, mere eller mindre forkomne, "hjem til mor, kakkelovnen og sofaen".

Herunder nogle stemningsindtryk fra dagens oplevelser:

11. november 2023:
"Dagen derpå" - "Mortensjagt" med kun to skud afgivet og intet på paraden

18 mand deltog i dagens jagt, der hovedsageligt var "trampejagt" med god mulighed for at "trave noget af sulet fra mortensanden i aftes af sig". Ud af de 18, var der 3 med hunde (den 4. måtte meldes fra, da den var kommet i løbetid) og en driver uden gevær.
det var familien Brøgger og Christian Koudal & Georg Sand, der havde inviteret på den traditionelle jagt for for foreningens medlemmer. 
Efter en nat og flere forudgående dage med voldsomt regnvejr var vi så heldige, at regnen holdt inde en times før, vi mødtes. Nok var det tørvejr, men luften var tung saf væde, og alt dyngvådt. Der stod store klare "pytter" overalt. Jorden er i øjeblikket så våd, at vandet ikke kan trænge ned.
Vi gennemførter selvfølgelig jagten ud fra "det muliges kunst". Peter Brøgger holdt parolen på vejen ud for ejendommen Arielvej 26, efterfulgt af "den obligatoriske parolebitter".
Der startedes med "skoven". Da Georg og Anton Sand var gået forbi skoven ude på vejen havde de set et rådyr derinde. Men det kom bare ikke ud. Vi er overbevist om, at det bare har stået og trykket i det tætter vildnis og ventet til drevet var kommet forbi. Det samme var der en ræv, der havde gjort; men den blev ikke derinde. Da såten var blæst af, kom den bagud og gik skråt op mod remisen. Den var på fint skudhold for skytten i hegnet, men desværre i retning mod naboposten, hvorfor den fik lov at passere naboskellet uantastet.
Derefter blev "firkanten" drevet af i eet stort drev  frem og tilbage, - "haretramp". Intet lettet ! - hvilket igen anset for værende på grund af det våde føre.
Efter en læskepause i skovbrynet blev "det lange stykke" op til og med remisen drevet af, igen som regulær haretramp. Her blev der lettte en 5-6 bekkasiner, hvoraf den ene blev "hilst" med to "salutskud", der var affyret i zig, mens fuglen var i "zag". - Samme skytte blev aå overrasket, at han slet ikke nåede at reagere, da der pludselig lettede 2 stk. råvildt i det høje græs lige foran ham.
Dagens næstsidste såt var "trekantren" ved sommerhusene, som der var store forventninger til, da den er bevokset med vinterraps. Men heller intet dér. Igen uden tvivl trakket være det sjaskvåde føre.
Dagens sidste såt var "den sikre". Allke samledes omkring bålstedet i skoven, hvor Geoerg sand og Jørgen Brøgger  havde tændt bål og gjort klar til at varme vildtsuppe herover, mens de andre var på haretramp. Det tog lidt tid at få bålet til at fænge ordenstligt, og dermed også med at få suppen varmet.  Imens gik hyggesnakken, hvortil Erik Fyhn Smidt havde medbragt en ramme øl, så alle kunne få vædet de tærre ganer efter den lange travetur.
Tilsidst lykkedes at gfå suppen varm, og der blev delt rundt. Suppen var tilberedt på en vildsvinehals og en dyrebov. Alle nø det, og huyggesnakken fortsattes, mens der blev "søbet".
Ved 14-tiden begyndte de første at bryde op sige tak for i dag, og da alle var taget hjem, ryddede værterne op, glade over, at alle havde været så glade og tilfredse, også selv om der ikker kom noget på paraden.

Bliv Kysthjælper

Har du læst temasiderne om tilstanden i vores have i februar-nummeret af "Jæger" ?

Hvis man ikke inden var klar over, hvor slemt det står til med tilstanden i vores omliggende havområder, så er man det så sandelig efter at have læst disse temesider.  Dødt vand - uden liv - langt de fleste danske farvande, - og dermed uden føde for både fisk og vandfugle m.m. - Det er rystende læsning.
Dansk Sportsfiskerforening forsø- ger et "gøre noget" via "Projekt Kysthjælper". Det kan du læse meget mere om
her.
Hvis du gerne vil gøre noget for at få bedre natur i Danmark, så tøv ikke med at melde dig til projektet.

Bliv NaturligVis

Læs om Danmarks Jægerforbunds og Dansk Sportsfiskeforenings fælles projekt
"bliv NaturligVis"

her og her

Har du lyst til at være med til at udbrede kendskabet til naturen overfor især børn og unge, ved at fortælle og jagt og fiskeri, så tøv ikke med at tilmelde dig. Du får selv nogle gode oplevelser ud af det, siger de, der er med.

19. februar 2024:
Krageregulering på foreningsreviret

Vores jagtudlejer har søgt, og fået, reguleringstilladelse til krager på sine arealer. Det er derfor nu op til os at hjælpe ham med at få kragernes afgrødeskader reduceret. Alle medlemmer kan således frit tage på regulering, blot skal man forindenden meddele til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud, og hvor man vil sidde. Hvis der er flere drruder ssamtidig, vil der tilgå alle besked om hvem, der sidder hvor og hvornår.
HUSK: At hvis du regulerer med haglgevær, skal du mebringe apporterende hund. Det skal du derimod ikke, hvis du regulerer med salonriggel eller godkendt 5,5 mm. luftgevær (på jorden eller i træerne). 

11. februar 2014:
HUSK tilmelding til "Jagtforeningernes salon- skydning 2024" søndag den 3. marts
Som annonceret i vinterprogrammet afvikles den årlige skydekon- kurrence, "Jagtforeningernes inden- dørs Salonskydning" søndag den 3. marts på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, Ebeltoft.
Vi kan deltage med lige så mange hold, som vi kan stille - både børnehold og voksenhold. Tag meget gerne børn/børnebørn med. Det er dér, vi skal finde fremtidens medlemmer og jagtinter- esserede unge mennesker.
Se mere i vinterprogrammet
her - og se invitationen fra Syddjurs Jægerråd, der er dette års arrangør af arrangementet, her.
Alle, mder vil skyde for Elsegaarde Jagtforening, bedes melde sig til Jørgen Brøgger, 40 35 232 11 eller jb@joergen-broegger.dk
Vi håber at kunne blive mange repræsentanter for foreningen, og vores unge/børneskytter har jo nogle bronzemedaljer at forsvare fra sidste år.

01. februar 2024:
Eminent flot hunde- arbejde, - eftersøgnings- hund fandt høreapparat tabt på jagt

Dette har ikke direkte noget med Elsegaarde Jagtforening som sådan at gøre, men jeg synes, at det alligevel bør komme til alle jægeres kendskab.
Sammen med nogle få andre fra Elsegaarde Jagtforening var jeg inviteret på jagt den sidste dag i sæsonen, 31. januar. Da jagten var slut, og vi samledes, opdagede jeg pludselig, at jeg habvde tabt mit ene høreapparat. Jeg ringede derfor til Danmarks Civile Hundeførerforenings eftersøgnings- tjeneste, hvor jeg fik telefonnummer til Alice Munk i Randers, der har en eftersøgnings- hund.
Jeg ringede til hende, og fik en aftale om at mødes næste dag kl. 13.30, hvor vi så skulle forsøge, om hendes hund, Holger, kunne finde mit høreapparat.
Vi mødtes, og da jeg vidste, hvor jeg havde stået på post, og derfor mente, at jeg måske havde tabt høreapparatet, startede vi eftersøgningen dér. Efter ca. ½ time havde Holger fundet mit høreapparat ! Imponerende flot hundearbejde. Eminent dygtig eftersøgningshund ! At finde en så lille ting i det høje, visne græs er intet mindre end en enorm flot præstation.
Jeg nævner det hér, for det tilfælde, at det kan hjælpe andre, der måtte komme i samme situation, -. ikke nødvendigvis med et høreapparat, det kan for såvidt lige så godt være et par briller, en tegnebog, et riffel-bundstykke, eller noget helt femte. Sker det, så undlad ikke at kontakte DCH´s eftersøgningstjeneste. Telefonnummeret til dem er 7110 4069
Alice Munks telefonnummer er 40 29 97 82, og jeg kan varmt anbefale hende og hendes hund Holger.
Her er et par situationsindtryk (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse).

28. januar 2024:
God "afslutningsjagt" i "forårsvejr"

19 glade og morgenfriske nimrødder, m/k, var mødt op til den sidste foreningsjagt i denne sæson.Det var et skønt vejr, mildt, tørvejr, klart og solen brød ret tidligt igennem. Der var derfor enighed om indtage morgenkaffen og rundstykkerne omkring bålstedet i stedet for indendørs i jagthytten. - Det samme gjaldt madpakke-spisningen til sidst.
Jagten blev drevet af som de seneste par gange, da mosen og engen på "Syd" stadig står under vand. Der blev ikke set noget vildt, og derfor ej heller afgivet nogen skud.
Efter "den obligatoriske læskepause" samledes vi igen på pladsen, hvor vi denne gang blev delt i 3 hold: Et, der drev det lange hegn og til andesøen på "Nord" af, mens den anden halvdel af samme hold var kørt i forvejen for at stå for, men ingen af dem så vildt. Det andet hold drev "skrubbet" ved "Den Gule Gård af og derefter remisen ved stige 2. I remizsen lettede der en fasanhøne, som der dog hurtigt var enighed om at skåne.
Det tredie hold drev remisen omkring jagthytten af, og her lettede de to harer, som der jo ikke længere er jagttid på.
Vel tilbage ved jagthytten kunne formanden på "paraden" (uden vildt) konstatere, at skudstatistikken var i orden, - ingen skud afgivet, hvilket også svarede til den tomme paradeplads. Formanden takkede alle for en dejlig dag, der formelig foregik i forårsvejr, der var skønt, hvor der var sol og læ, - og for en god jagtsæson i det hele taget. Lidt vemodigt, at det nu er slut for denne gang, men så må vi se frem til foreningens forårs-/sommerprogram med fisketure, bukkejagt og andre gode medlemsarrangementer.
Da madpakkerne var sat til livs, røgtede Ole Bisp jagtfiskal-hvervet på sædvanlig lun vis.
Forårs-/sommerprogrammet udkommer ultimo marts/primo april måned.
Herunder lidt stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

07. januar 2024:
"Nytårsjagten" aflyst af hensyn til vildtet

De seneste dage har budt på snestorm og store mængder saf sne samt meget kolde frostgrader. Alt er på det nærmeste "lukket". Der er iksskorpe på sneen, der så dyb, at det er vanskeligt for vildtet at kunne finde føde. Derfor besluttedes det at aflyse jagten af hensyn til vildtet, der helst ikke skal stresses i edn sådan situation, hvor de kan skære sig på isskorpen og forbrænde unødig megen energi, så de bliver hæmmet i deres søgning efter de sparsomme fødemuligheder.
Dette meldtes via e-mail til alle, der var tilmeldt tril jagten, idet det samtidig blev udmeldt, at de, der evt. måtte have lyst til det, kunne tage på individuelt kragetræk. Det var der tre medlemmer, der benyttede sig af: Jón Á. Hjaltason, Hejne Ferjani og Alvaar Friis.
Da Jón efter en tre timers vengtetid på krager var ved at kravle ned fra stige 6, så han en ræv på vej fra skoven og ud på mafrken. Men den så også ham ! - og pst. var den inde i skoven igen.
De tog derefter til jaggthytten for at indtage deres madpakker, inden de ville fortsætte til Alvaars private revir ved Sjellebro. Da de ankom til hytten, lykkedes det Jón at få ram på en krage, - der imidlertid landede i gyllebeholderen. Ved hjælp af en wienerstige og en lang kæp lykkedes det dog Jón at få bjærget kragen.
Da madpakkerne var sat til livs, kørte de som nævnt til Alvaars revir ved Sjellebro, hvor Jón igen fik ild i bøssen og leverede en flot ræv. 
Den aflyste jaggt resulterede dermed i bortregulering af to "alvorlige" prædatorer. Ikke spå ringe "et bytte". Herunder fotos fra de tre nimrødders dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Vi siger hjerteligt tillykke til Jón !

14. december 2023:
Indstilling om nye jagttider på hinder, dåer og kalve

Miljøministeren har tidligere i 2023 bedt Vildtforvaltningsrpådet om at udarbejde en plan for en fremtidig bæredygtig forvaltning af kron- og dåvildt i Danmark. Som et led i det arbejde er den Nationale Hjorte- vildtgrujppe trukket i arbejds- tøjet, og Vildtforvaltningsrådet er nu klar med en indstilling til nye jagttider på hinder, dåer og kalve. - Læs mere her

04. december 2023:
Blyfri riffelammunition: Fra kuglevægt til anslags- energi

Fra 1. april 2024 er det ikke længere lovligt at jage med blyholdig centraltændt riffelammunition i Danmark. Fremover handler det ikke længere om kuglevægt, men om kaliber og anslagsenergi, og mange riffeljægere har i disse måneder travlt med at jagte den helt rigtige blyfrie afløser til blyprojektilet.
Læs mere
her

28. november 2023:
Er du også lystfisker ? - nu må du kun beholde de blanke havørreder på kysten

Alle andre ørreder end de blanke på kysten er nu fredet. Læs mere her

19. november 2023:
Så blev det andet stykke vildt nedlagt i riffelpuljen 

I dag kl. ca. 13.15 blev det andet stykke vildt nedlagt i riffelpuljen 2023-24. Det var Jón Águst Hjaltason, der nedlagde dette bukkelam fra stige 8.
Jón´s beretning følger.
Stort tillykke til Jón !

13.-18. november 2023:
Vandfuglene har taget "vores nye sø" i besiddelse
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

07. november 2023:
"Vores nye sø"

Ved jagten i lørdags kunne vi konstatere, at hele engen ved mosen på sydstykket står under vand som følge af den seneste tid voldsomme regn. Paw Baltzersen tog dette billede af "vores nye sø", som han i dag har sendt os:

Stor tak til Paw for billedet. ! - Så kan vi jo håbe på, at "den nye sø" vil tiltrække nogle ænder til næste gang, vi har foreningsjagt, - omend det jo nok vil blive vanskeligt at komme tæt nok på dem.

02. november 2023:
Fra 1. januar 2024 udkommer medlemsbladet "Jæger" kun 9 gange årligt

Ændring af postloven, og dermed bortfald af momskompoensation for udbringning af medlemsmagasiner, stiger udgifterne, og da DJ skal holde sig indenfor det af repræsentantskabet fastsatte budget, vil magasinet "Jæger" fra nytår kun udkomme 9 gange årligt mod som hidtil 11 gange årligt.
Læs mere
her

20. oktober 2023:
Vi har ræv(e) på reviret

Vildtkameraet har den seneste tid sendt os billeder af ræv(e ?) på reviret. Det bekræfter vigtigheden af den intensiverede indsats med retableringer af kunstgravene, så vi kan gøre en målrettet indsats for at få bestanden decimeret.
Samtidig vil vi godt bede deltagerne i riffelpuljen om at være aktive, også med at få ram på en ræv eller to. Og tag meget gerne også en mårhund eller to med i købet,
Jagtudvalget gør jo en kæmpe indsats for at optimere levevilkårene for især fasaner, - og det er jo ikke for at fasanerne skal være ekstra ræveføde. 
Her et lille udsnit af de sneste rævefotos fra vildtkamersaet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

11. oktober 2023:
Gode revirplejetiltag igen, igen, igen - denne gang med yderligere plante- arbejder

Så har vores ihærdige jagtudvalg med gode hjælpere igen "haft arbejdstøjet på" .Der blev foretaget "suppleringsplantning" i det levende hegn mellem stige 7, 8 og det store egetræ. Læhegner var jo efterhånden kun kendetegnet ved enkeltstående træer med forholdsvis stor afstand og uden nogen form for bunddække imellem træerne. Det er der nu rådet - devist - bod på. Flere efterplantninger vil komme til i den nærmeste fremtid. Det var et rigtigt "møgvejr" skal vi hilse og sige, - altså for de gæve nimrødder, der tog tørnen trods regn og blæst, - men til gengæld jo perfekt plantevejr, så vi krydser fingre for, at alle planterne vil trives godt.
STOR TAK til Klaus & K.A. godt assisteret af Alvaar (der kom med 9 fine små egetræer), Tina og Erik. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Tina Hansen).

22. september 2023:
Retablering af kedlen i kunstgraven

I dag fortsatte Carsten og Marianne Høgsholt retableringen af den frilagte kunstgrav i remisen nord for andesøen på "Syd" og færdigretablerede kedlen.
Stor tak til Carsten og Marianne for indsatsen ! - og for billederne !
Klik på det enkelte foto for se det i stor størrelse (fotos: Marianne Høgsholt):

19. september 2023:
Retablering af kunst- graven i remisen nord for andesøen på "Syd"

Vore fem gode medlemmer, Tina Hansen, Klaus Boll, Carsten Hæøgsholt, Alvaar Friis og K.A. Hsansen fortsatte arbejdet med at frilægge og kontrollere kunstgraven, der blev påbegyndt den 11. ds.
Der var/er to rør frem til kedlen, som befandt sig 15 m inde, og krævede en del skovning før de fandt frem til den.
Det viste sig at kedlen er fejlkonstrueret og kræver mere højde, før den igen er brugbar, hvilket bliver  effektueret  snarest.
Samtidig ordnede K.A. vildtlameraet og flyttede det til placering i nærheden af stige 11 "Den Sorte Enke", for at kunne se om der evt. skulle være mårhunde i den ende af mosen.
Tak til Carsten for "beretningen" om kunstgraven og til Tina for billederne. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.