AKTUELT

16. januar 2022:
Duetræk med masser af duer, - desværre kun i luften

3 mand benyttede sig af muligheden for at deltage i den planlagte duetræks-dag.
K.A. fortæller k.11.45:
"Vi går hjem nu, og har ikke skudt noget. Tor sad ved ruinen, og så en hel del duer, men de ville ikke slå på lokkerne.
Jacob sad mellem stige 3 og 4, men så ikke rigtig noget,.
Jeg sad ved stige 10, så 3 duer og mange krager. Jeg glemte desværre at tage fotos,  men der var heller ikke så meget at fotografere.
MVH
KA
Har informeret Hold 1 (riffelpuljen, red.) om, at vi er sluttet, og om, hvor vi har været.

Vi siger tak tyil K.A. for beretningen. Sådan er jagt jo. Godt at der ikke altid er garanti for noget på paraden , men at et godt udbytte af en jagttur også kan være en god portion frisk luft og noget at se på.

10. december 2021:
Hilsen fra vildtkameraet

Kl. 08.29 har vildtkameraet på Colindseje sendt os dette dejlige billede af en rå ved fodertønden. - Dejligt at få bekræftet, at der ER vildt på reviret.

08. december 2021:
Første and nedlagt under andetræk i Slusesåten

Det var rigtigt ruskvejr, så ved godt middagstid besluttede Peter Løkke Jensen sig for at forsøge et andetræk i slusesåten sammen sin dejlige Kleiner Münsterlænder. Det resulterede i den første nedlagte and  under individuelt andetræk i Slusesåten. En gråandrik nedlagt i et enkelt skud og fint apporteret. Peter fortæller, at der var mange ænder på vandet og del, der trak ind over land.
Stort tillykke til Peter !
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

05. december 2021:
O.B.S.:
Naturstyrelsens special- konsulent Marian Chriel, afdelingen for Arter og Naturbeskyttelse,  skriver i nyhedsbrev, uge 48 :

Krondyr med buler under huden
Ved efterårets jagter, vil der være en del jægere, der kan mærke knuder under huden på ryggen af krondyr. Knuderne kan være forårsaget af parasitten Onchocerca flexuosa, der spredes mellem dyrene af knot.

Der er ikke registreret tilsvarende knuder hos de øvrige danske hjortearter.

Forekomsten af onchocerca-infektion hos danske hjortedyr (119 dåvildt, 123 kronhjort, 51 råvildt og otte sikahjorte) skudt i jagtsæsonen 2017-2018 er blevet afsluttet. Dyrene blev nedlagt på 12 lokaliteter. Slagtekroppene blev kontrolleret for tilstedeværelsen af ​​knuder, og hudprøver blev indsamlet og undersøgt for parasitten. I alt 31% af kronhjortene var positive. Parasitten var hyppigere hos voksne krondyr (51% positive) end kalve/ungdyr (8%) og der var ikke signifikant forskel på forekomsten hos hjorte og hinder.

Onchocerca-positive kronhjorte blev fundet på 11 af de 12 lokaliteter – så den er vidt udbredt i hele landet.

Den høje forekomst af knuder som følge af onchocerca hos kronhjort i Danmark viser, at der er gunstige forhold for myggen som spreder parasitten, men også at tætte bestande giver optimale betingelser i spredning af den.

Ved fund af disse knuder på slagtekroppen, bør man skære dem af - de sidder kun yderst under sølv-senen. Resten af dyret kan spises.

29. november 2021:
ER DU NYJÆGER? - OG VIL DU GERNE MED PÅ JAGT?
Så vil vil vi gerne invitere dig.

Vi har eget foreningsrevir, hvor vi afholder to jagter i december og to i januar måned 2022, h.h.v. den 10. & den 19. december og den 8. & 29 januar 2022.  Vi kan have plads til to nyjægere på hver af disse jagter. Er du interesseret, så tilmeld dig til kasserer Kim V. Larsen på mail: Kim.larsen@arriva.dk> efter "først til mølle"-princippet. - Se også mere på vores hjemmeside på dette link: http://www.elsegaarde-jagtforening.dk/program - Det vil glæde os at se dig som vores gæst.

Hvis du vil vide mere, er du også velkommen til at kontakte formand Jørgen Brøgger på tlf. 40 35 22 11

09. november 2021:
Jagt forbi, - Bjørn Wikkelsøe Jensen

Vi har i dag til morgen mistet vort mangeårige medlem. tidligere kasserer og nuværende generalforsamlings-dirigent og revisor-suppleant Bjørn Wikkelsøe Jensen, der efter niogen tids sygdom gik bort i en alder af 78 år. Bjørn var et af vores anciennitetsmæssigt ældste medlemmer. Han blev indmeldt i foreningen i 1965, I 1973 indvalgtes han i bestyrelsen, hvor han frem til 1978 bestred kassererposten for et år efter at overtage revisorposten efter sin far.
Bjørn blev bisat fra Ebeltoft Kirke den 20. november, hvor foreningen var repræsenteret af formand Jørgen Brøgger, tidligere næstformand Ole Bisp og bestyrelsesmedlem Morten Sell, der er/var grandfætter til Bjørn.
Foreningen havde fået fremstillet en meget smuk bårebuket, der signalerede natur og jagt, blandt andet med indsatte fasan- og gråandefjer. - Desværre kom buketten ikke helt til sin ret, da den var lagt indeklemt mellem andre buketter på trappen op til koret. - Herun der et par fotos af den halvt dækkede bårebuket. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Læs mindeord om Bjørn
her

04. november 2021:
Stemningsfuld dag ved "DM i vildtmad"

Arrangementet på "Det Grønne Museum" på Gl. Estrup havde trukket mange bersøgende til. Vejret var ikke det bedste til at sådant uden dørs arran gement, gråt i gråt, men i modsætning til sidste gasng (2019) regnede det heldigvis ikke. De seks kokkehold, hvoraf det ene fra lokale Molskroen, trak lod om, i hvilken  rækkefølge de måtte udvælge sig det stykke vildt, de ville anvende til at frembringe kulinariske herligheder. De skulle herefter selv gøre vildtet i stad og derefter tilberede det over bål og grille ved hver sin "køkkenplads" i det store telt, for tilsidst at servere deres retter for dommerpanelet.
Syddjurs Jægerråd havde haft det praktiske arbejde med at stiller an og rigge til, og havde efterfølgende til opgave at flå og partere det vildt fra paraden, der ikke var blevet anvendt af kokkeholdene. Ligheledes havde de opgaven med at uddele gratis fasaner til de besøgende, der var interesseret her. DJ og "Bliv Naturligvis" havde infostande med oplysende materiale og smagsprøver på bl.a. gryderet m. fasan og grillet edderfugl. Også en række lokale handlende havde stande med smagspræver, bl.a. vildtpølser, æbleglögg og æblemost, ligesom der var salg af flere ting.
Dagens to kvikke onferencier'e var den fra medierne kendte jagtformidler David C.P. og museumsinspektør Bettina Buhl, Det Grønne Museum, der levende førte tilskuere og tilhørere gennem alt, hvad det foregik.
Det hele blev dagen igennem garneret med jagthornsmusik, leveret af Hinnerup og Omegn s jagthornsblæsere.

læs mere
her, her og her.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto fotr at se det i stor størrelse: - Se også flere fotos
her.

08. septermber 2021:
Mere revirpleje

I dag blev der fulgt op de de resterende revirarbejder efter indsatsen den 25. august På Syd ryddede Carsten Høgsholt og Thorlaif Kjær midtervejen i mosen og ryddede et spor gennem kratten nord for bækken, men "K.A" opsatte markeringspælde ved broerne, så de ikke bliver kørt i stykker af markredskaberne, ligesom fordertønderne blev fyldt op og de tommer tønder taget med retur til jagthytten.
På Nord klippede Marianne Høgsholt og Tina Hansen grene ved stige 3 og retablerede fordertønden. Klaus Boll sørgede for afstivning og fastgjort, og der blev klippet grene, så der er frit skudfelt. Ligeledes blev der klippet ved stige 2, så der også derfra er frit udsyn og skudfelt.
Arbejdsdagen sluttedes af med hyggeligt samvær omkring bålstedet ved jagthytten, hvor der blev serveret et par gode grillpølser, suppleret med øl/vand. - Herunder har Tina fanget lidt stemnings- indtryk gennem sin fotolinse. Klik på det enkelte foto for at det i stor størrelse.
STOR TAK til deseks med det gode og praktiske håndelag !.

25. august 2021:
Revirpleje - klargøring til den forestående jagtsæson

Med vore to jagtudvalgsmedlemmner som "primus-motorer" udførte 6 medlemmer, m/k, en række gode og nødvendige forbedringer på foreningsreviret. Stiger til riffelpuljen blev eftergået og stabiliseret, grene m.v., der var i vejen for skudfelter, blev skåret af, der blev slået stier til drivjagterne - og meget mere. - "Selvfølgelig" blev dagen rundet af omkriong bålstedet ved jagthytten, hvor foreningen som  tak for indsatsen var vært en læskedrik og en god grillpølse med tilbehør.
Tak til alle seks for den store og gode indsats !
Her nogle indtryk fra dagen - fanget i Tina Hansens fotolinse. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

16. juli 2021:
Medlem af Elsegaarde Jagtforening udtaget til Forbundsmesterskaberne i flugtskydning

Den 30. maj har medlem af Elsegaarde Jagtforening, Jón Ágúst Hjaltason, kvalificeret sig til Forbunds- mesterskabet i jagt- skydning. Kvalifikationsskydnmingen blev  afholdt på skydebanen i Horsens, hvor der var mange deltagere.
Kvalifakationskravet var 34 lerduer ud af 40 for individuelle skytter og 108 lerduer for holdet.
Jón skyder på hold med Rosenholm Jagtforening (som han er ekstra- ordinært medlem af, og som har egen flugtskydningsbane, hvilket vi jo desværre ikek har). Holdet fik blev kvalificeret til deltagelse i Forbundsmesterskaberne i jagt- skydning, der afholdes sidste weekend i juli på Herning Jagtcenter.
Jón har skydetid kl 11:34 søndag den 25 juli og er nr. 799.
Jón er også kvalifi- ceret til jæger- sporting den 12 september, hvor skydningen bliver afholdt i Lund.
Vi ønsker Jón rigtigt hjerteligt tillykke med kvalifikationen og al mulig "Knæk og Bræk" for et godt resultat "

Jón på flugtskydningsbanen ved "6-kantskydningen" 2020, hvor han var med til at sikre, at Elsegaarde Jagtforening vandt bronzemedaljerne. - Skydningen foregik på Rosenholm Jagtforenings bane i Falkær.

Lidt om Jón:
Som navnet antyder, er Jón islænding. Født og opvokset i Reykjavik, hvor han siden ungdomsårene har udøvet jagt med sine famile. Der var ikke så mange muligheder for at dyrke flugtskydning i Island. 
Da Jón i 2019 flyttede til Ebeltoft, så han sig om efter en jagtforening, hvor han kunne dyrke sin interesse for især jagt, men også flugtskydning. Valget faldt på Elsegaarde Jagtforening, primært af to årsager: 1) Foreningen har eget revir, hvor han kan udøve sin jagtinteresse og 2) Foreningens hjemmeside inspirerede ham og gav indtryk af en aktiv jagtforening med mange medlemsaktiviteter.Jón er medlem af foreningens jagtudvalg og 1. suppleant til bestyrelsen.

10. juli 2021:
Sommertræning, flugt- skydning

Mogle af vore mest ihærdige flugtskytter har aftalt at "sætte hinanden stævne" på skeet-banen i Agri de kommende mandage. Mikkel Gregersen, der admini- strerer foreningens facebook-side, og som selv er en af initiativtagerne, har lagt dette på facebook-siden:

"SOMMERTRÆNING OG 6-kantskydning πŸ’ͺπŸ»πŸ‘πŸ»
Det lader til at årets 6-kantskydning bliver afviklet på banen i Agri, og da Tirstrups bane desværre samtidigt er blevet lukket ned, så vil vi forsøge at mødes på skydebanen i Agri MANDAGE fra klokken 18 πŸ’₯
Alle er velkomne! πŸ€—

Med venlig hilsen
Mikkel Pærremand Gregersen"

Vi siger tak for initiativet og ønsker god fornøjelse til de, der deltager !

Foto fra skeetbanen i Agri ("6-kant-skydningen" 2018), hvor det er Elsegaarde jagtforenings hold, der er "i ilden".

08. juli 2021:
Så er årets 6-kant- skydning planlagt

Det traditionelle planlægningsmøde for årets 6-kantskydning blev afholdt i aften. Datoen blev fastsat til lørdagen 21. august med start kl. 10.00. Det bliver på skeetbanen i Agri med Boeslum Jagtforening som arrangør.
Opvarmning bliver 5 doubléer fra flise 4. Skyderækkefølgen blev: Boeslum -Rosenholm - Tirstrup-Hyllested - Feldballe - Elsegaarde - Miols-Rønde.
Patroner skal købes på banen (særlige miljøkrav fra Natur- styrelsen). - Øl, vand og pølser vil kunne købes på banen.
Vi skal jo forsvare bronze- medaljerne fra sidste år, - eller endnu bedre: Veksle dem til sølvmedaljer !

02. juli 2021:
7 mill. kr. skal hjælpe flere skoleelever ud i naturen

02. juli 2021:
Så foreligger vildtudbytte- statistikken for jagtåret 2020-21
Læs mere
her og her.

30. juni 2021:
Bukkejagt med bue
Se video
her

29. juni 2021:
Blød, pelset og "hjemme- skudt"

Medlem af Elsegaarde Jagtforening, Jesper Schmit, har sit eget lille "trofæværksted", hvor han  nyder at give sine trofæer den finest muligt fremtræden. Nu har han også fundet på at lave pelshuer af skindene fra sine nedlagte ræve og mårhunde (Jesper er inkarneret mårhunde-jæger). Det har nu medført en artikel i magasinet "Mit Jagtblad". Læs artiklen
her.

16. juni 2021:
Rågereguleringsperioden slut for i år
Det lykkedes os at bortregulere ialt 67 rågeunger, - og det kan tydeligt høres. Larmen er aftaget ganske mærkbart.
Læs om oplelevelser under rågereguleringen og de fotos derfra
her

29. april 2021:
Bestyrelsen konstitueret - ny næstformand

Efter generalforsamlingen den 17. april har den nyvalgte bestyrerlse afholdt konstituerende bestyrelses- møde den 29. april, hvor Knud Arne Hansen valgtes til ny næstformand og sekretær efter afgåede Ole Bisp, der også deltog i mødet og gav overleveringer til den nye næstformand.
Se den samlede bestyrelsessammen- sætning
her.

13. april 2021:
Så fik han den !

K.A. hansen var afsted igen her til aften for at se efter mårhund. Og denne gang lykkedes det: Kl. 23.59 tikkede dette dejlige foto op på skærmen hjemme hos formanden:

13. april 2021:
Mårhund på reviret.

K.A. Hansen var ude at se efter mårhund i aftes. Kl.08.37 her til morgen skriver han::
Jeg sad i stige 9 fra kl 2115. Kl ca 2330 så jeg 2 mårhunde ved grøften på min venstre side men over 100m ude. De gik herefter tværs over engen ud for slikstenen og forsvandt ind i krattet. Ca. 15 min senere så jeg dem ved fodertønden der står på midtervejen, de kiggede over mod baitpladsen, men forsvandt ind i træerne. Ventede en halv time, men så ikke mere.πŸ˜’

Der har ikke været noget på kameraet i nat.
 
Ps der var 1 grads varme og frisk vind, så det var en rimelig kold tørnπŸ₯Ά
Mvh Ka

10. april 2021:
Klargøring til bukke- jagten - stigeflytninger

Vore fire ihærdige jagtudvalgs- medlemmer, Klaus Boll, K.A. Hansen, Erling Hansen og Jón Hjaltason er fuld gang medm at klargøre stiger m.v. til bukkejagten. På nordstykket har de flyttet stig 5 højde med stige 3, - men stadig "på den anden side" af læhegnet.
På sydstykket har de fjernet det tidligere tårn og den tidligere stige ved "post 6" (ny stige er opsat). Tornet er nu opsat i skovbrynet af remisen ved jagthytten.
Stor tak til Kl
aus, K.A. Erling og Jón.
Herunder fotos fra flytningen  fra "post 6" og opstillingen af tårnet ved jagthytten. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: K.A. Hansen.

.... og herunder fotos fra flytningen af stige 5. Klik også her på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Jón Hjaltason

30. marts 2021:
Lea Vermelin: Jagt er ikke årsag til biodiversitetskrise

I et interview med DJ's Torsten Lind Søndergaard synes miljøminister Lea Vermelin at være på (vagt ?) tilbagetog og siger nu (efter henvendelser fra mange jægere), at der godt kan drives jagt i beskyttede naturområder og går dermed imod den famøse EU-vejledning, der sidestiller jagt og lystfiskeri med f.eks. minedrift. Hun undlader dog at komme ind på, hvorvidt der bør drives (bæredygtig, selvsagt) jagt i de nye naturnationalparker.
Læs interviewet
her.

30. marts 2021:
Så var der igen mårhund på vildtkameraet


29. marts 2021:
Vi du gerne have tilsendt nyhedsbrevene om mårhunderegulering ?

Hver anden uge modtager vi nyhedsbrev fra Miljøstyrelsens mårhundeafdeling om den aktuelle situation i.h.t. mårhunderegulerings-indsatsen. - Hvis du gerne vil med i "mårhundebanden" og dermed modtage disse nyhedsbreve, så kontakt formand Jørgen Brøgger på mail: jb@joergen-broegger.dk
Vi har netop modtaget et sådant nyhedsbrev i dag. heri kunne fortælles, at der i løbet af den seneste måned er nedlagt/fældefanget ikke færre end 3 vaskebjørne !!!

26. marts 2021:
Ny dokumentation: Urørt skov er en minimal gevinst for klimaet

Påstanden om at urørt skov har en betydelig klimaeffekt, fordi skove med meget gamle træer bliver ved med at suge CO2 ud af atmosfæren, bliver nu tilbagevist af forskere fra Københavns Universitet.
Læs mere
her

19. marts 2021:
Tredie mårhund nedlagt i vinter-riffelpuljen

Nedlagt 19. marts af K.A. Hansen kl. 22.30 fra stige 9. - Læs K.A.s beretning her.

11. januar 2022:

Den indvarslede generalforsamling den 24. januar 2022 er udsat

Det skal hermed meddeles, at bestyrelsen har besluttet at UDSÆTTE den varslede generalforsamling den 24. januar 2022. - Udsættelsen er begrundet i den aktuelle corona-situation med store/stigende smittetal mv. (bl.a. bestemmelsen om, at der skal bæres mundbind, når vi ikke sidder ned, og ikke mindst den herskende usikkerhed om, hvorvidt  de pt. gældende restriktioner bliver lempet eller udvidet; hvis der overhovedet når at komme en afklaring heraf inden den 24. er det i praksis for sent at at kunne forholde os til). Endvidere har Skudehavnen besluttet ikke at udleje fælleshuset til foreninger, netop på grund af corona-situationen.
Ny dato (og evt. sted) vil blive bekendtgjort så snart, vi har en tydeligere afklaring, men det bør nok påregnes først at blive i marts måned.

Duetræks-jagten den 16. januar og afslutningsjagten den 29. januar gennemføres som planlagt og annonceret i vinterprogrammet, - dog med den præcisering, at indtagelse af såvel morgenkaffe som frokostmadpakker skal foregå i det fri omkring bålstedet. Der vil være rigeligt med håndsprit, og vi vil sikre, at gældende afstandskrav kan overholdes. Vi opfordrer stadig til ikke at give hånd.

Med hensyn til jagtfrokosten den 19. februar forholder vi os foreløbig afventende og håber selvfølgelig, at det bliver muligt at gennemføre den som planlagt. Hvis ikke, vil også den blive udsat og ny dato meldt ud. Beslutning om gennemførelse eller udsættelse vil blive truffet og meldt ud til alle inden udgangen af januar måned, - ud fra den til den tid kendte situation.

Vi håber at se mange af Jer til afslutningsjagten den 29., så vi kan få sagt ordentligt tak for en god jagtsæson til hinanden.

Pas godt på Jer selv og hinanden.

Bedste jægerhilsener
bestyrelsen

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Se foreningen vinterprogram 2021-22 her

06. januar 2022:
Den aktuelle corona-situation i landet, - og foreningens planlagte, forestående arrangementer

De to sidste foreningsjagter, den 8. og dern 29. januar, samt duetrækket den 16. januar, gennemføres naturligvis som planlagt. Da de begge foregår i det fri, er der ingen grund til at ændre på det. Men vi opholder os udendørs omkring bålstedet, hvor vi indtager såvel vores medbragte morgenkaffe (foreningen er vært ved smurte rundstykker) som vores medbragte madpakker til frokost.

Vedrørende generalforsamlingen den 24. januar med indledende fællesspisning af gule ærter "holder vi lige p.t. vejret" og ser/hører, om regeringen holder fast ved at lempe de p.t. gældende restriktioner den 17. - eller om de (restriktionerne) måske bliver forlænget eller endnu værre strammet yderligere.
Så snart vi ved noget, vil der tilgå alle medlemmer medlemsmail herom.

29. december 2021:
Dejlig "julejagt"med sneppe, rålam, hare og krage på paraden.

Igen i år var det vores tre gode medlemmer, Jesper Sørensen, Torben Nikolaisen og Kaj Martinussen, der havde tilbudt at lægge deres private revirer til og invitere til den traditionelle "julejagt" mellem jul og nytår.
Da formanden havde været nødt til at melde afbud, var det næstformand K.A. Hansen, der bød velkommen og takkede dagens værter for invitationerne.
"K.A". beretter:
Vi havde en fin jagt i dag.
Tina og jeg var med i Gråske, hvor der blev set et rådyr og en sneppe, dog uden at der blev afgivet skud.
Vi mødtes derefter med det andet hold, som havde været på Jespers terræn, hvor Tor skød en krage.
Derefter drev  vi Slusesåten af, hvor Jesper skød en Sneppe, Kim kasserer skød en hare, og Jespers hund tog et lille bukkelam. Der blev derudover set fasan og sneppe, samt skudt forbi til en gråand.
Jesper fik lammet stukket og brækkede senere dyret.
Til sidst var vi ude ved Kaj, hvor der blev skudt forbi til Sneppe.
Derefter var der parole, madpakker og hygge omkring bålet.
Inden jagten havde Kim og jeg aftalt, at evt. skudt vildt i Slusesåten skulle tilfalde skytten, og ikke gå på auktion
Jesper fik lammet med hjem, da det jo var hans hund der leverede og Jesper selv der brækkede dyret.

Og Kim supplerer:
"Dagen forløb på bedste vis med 19 deltagere og hele 7 hunde. Efter parole og opdeling på p-ladsen var jeg selv på det hold, som tog med Jesper. Der var ikke rigtigt noget vildt på hans revir bortset fra en enkelt sneppe, men på vej tilbage til Jespers hytte fik Tor ram på en krage. Jeg kan ikke mindes, at vi tidligere har set sådan en på paraden.
I slusesåten var der meget vildt, og der blev nedlagt et bukkelam, en sneppe og en hare. Derudover var der en del flere snepper og også fasan. Bukkelammet fik ingen skud, det blev taget af hundene. Ude hos Kaj var der en enkelt sneppe, som fik et forgæves skud med på vejen. Efter endt jagt holdt KA paraden, hvor det nedlagte vildt tilfaldt skytterne, og der blev overrakt bitterdramme til jagtværterne. Derefter hyggede vi os med bål og madpakker inden vi til sidst kunne ønske hinanden godt nytår og tage hjem".
Vi siger tak til K.A. og Kim for de gode beretninger, og i særlig grad natrurligvis til de tre jagtværter for den gode dag.
Det er nu ikke helt rigtigt, når Kim skriver, at vi vist aldri9g tidligere har haft en krage på paraden. Det havde vi faktisk også ved julejagten i 2010, hvor den blev nedlagt i dagen s sidste såt hos Kaj Martinussen. Men det er jo såogså 11 år siden.
Her er nogle dejlige stem,ningsindtryk fra den gode dag. Klik på det ernkelte for at se det i stor størrelse
Fotos: Tina Hansen og Kaj Martinussen.

19. december 2021:
"Juleoptakt" i pragtfuldt vejr, - med lækre vildtpølser fra grilen som afslutning på en god jagtdag.

En god jagtdag, ja - men ikke vildtmæssigt.Det eneste vildt, vi så i løbet af dagen, var 3 snepper i mosen på "syd". Alle 3 overlevede, - den ene ved at flyve i zik, da der blev skudt i zak, - og de to andre uden nogen form for "hilsen". Vi drev alle såterne på "syd" afr og på "nord" stykket omkring "den gule gård" samt revisen ved stige 2. Især sidstnævnte havde vi sat vores lid til, men alt var åbenbart "dødt" denne dag, der heldigvis var tilsmilet af det ellerskønneste vejr: Sol, høj og klar blå himmel og næsten ingen vind.
Vi havde fornøjelsen at have to gæstejægere med, og er kede af, at reviret denne dag var så tomt. Men sådan er jagt jo også, - og heldigvis for det !
Af hensyn til den aktuelle corona-situation holdt vi os udendørs omkring bålstedet og undlod, at foreningen var vært ved morgen-rundstykker. Til gengæld holdt vi fast i traditionen med, at vi sluttede dagen af med, at foreningen var vært ved en gang lækre vildtpølser fra grillen samt en julebryg og en dram. - Men udelukkende med med separat servering, leveret af Klaus, K,.A. og Søren, der med handsker og håndsprit m.v. sørgede for, at der ikke var nogen form  for "selvbetjening".
Herunder nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag, - en rigtig god juleoptakt ! (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse).

10. december 2021:
Hyggelig formiddagsjagt med meget vildt, - og 2 snepper og 1 hare på paraden

Da Kaj Martinussen læste i vinterprogrammet, at der skulle afholdes en lille formiddagsjagt i Slusesåten på Øer den 10. december, ringede han straks og tilbød, at vi efter Slusesåten kunne fortsætte til hans revir, "Kløvsign", der kun ligger 5 minutters kørsel fra Slusesåten. Det krævede naturligvis ikke betænkningstid at sige ja tak til dette fine tilbud.
15 forventningsfulde nimrødder, m/k, mødte op ved sydenden af Slusesåten, hvor parolen blev holdt og "den obligatoriske portion sigteolie" indtaget med ønsket om "Knæk og Bræk" til alle.
Der var meget vildt i såten. Der blev set 5 snepper, 2 fasaner en hare og en buk, der endnu ikke havde kastet opsatsen. Der faldt to skud; det ene afgivet af Morten Waldstrøm, der dermed fik dagens første sneppe på tasken. Det andet til en fasanhøne, der ubeskadiget fløj videre.
I "Kløvsign" hos Kaj nedlagde Stig Troelsen dagens anden sneppe og Morten Waldstrøm en stor flot hare. Derudover blev der set et par snepper mere og vistnok også en fasan eller to.
Vi sluttede af med hyggesnak ved Kajs jagthytte, hvor foreningen var vært ved en læskedrik, inden vi brød op og lige kunne nå hjem til en sen fredagsfrokost.
Tak til alle for en dejlig dag, - ikke mindst til Kaj for invitationen.
Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige dag, der var tilsmilet af godt vejr.

14. november 2021:
God og hyggelig foreningsjagt, - med god skudstatistik og 2 fasaner på paraden

Dagens jagt havde samlet 14 deltagere, heraf 3 gæster, hvor den ene af gæsterne var 13-årige Christian, der gerne vil være jæger. Han var inviteret med af K.A. og Tina, og det var første gang, han var med på en jagt. Alle, og ikke mindst Christian, fik en dejlig dag med vindstille, overskyet vejr og ikke for kolde temperaturer.
Efter morgenkaffen blev fodermarvkålsmarken udfor stige 10 drevet af. Vi havde forventet, at der måske ville sidde en hare eller en fasan her, men det var ikke tilfældet. Måske fordi det var for vådt ?
Herefter kørtes til sydstykket, hvor andesøen traditionen tro blev drevet af som første såt. Heller ikke denne gang var der nogen ænder i søen, hvilket gav stof til eftertanke., da der jo heller ikke var nogen sidste gang og kun to ved premierejagten. Vi skal måske have set efter, om der kan risikere at være en ming, der holder til dér.
Næste såt var mosen, hvor der blev lettet 4 fasaner, hvoraf den første fløj videre uden at have taget skade af de to skud, der blev sendt efter den. Den næste, en stor, flot og langhalet kok fløj lige hen over hovedet på xxx, der slet ikke så den. Til gengæld faldt de sidste for to perfekte skud.
"Oles remise" gemte ikke på noget, til gengæld var "anti-dehydreringspausen" i laden velkommen.
Efter pausen kørtes til P-pladsen ved gården, hvor vi blev delt i to hold. Det ene hold drev hegnet af op til og med søen ved stige 3 og slog derefter over og drev "det nye hegn" mod syd af. Ved søen lettede der to snepper, der trods hilsener fra samme person begge fløj videre. Til sit "forsvar" sagde han, at hab var komm et til at skyde i zig, mens snepperne var i zag.
Det andet hold drev først stykket omkring den gule går af og derefter remisen ved stige 2. Her, i remisen, lettede der en stor rå, der dog valgte at gå ud der, hvor der ikke stod nogen post. Herefter drev  de fra holdet, der ikke var gangbesværede, "det andet hegn" (udfor remisen) af tilbage til gården, mens "de ældre herrer" kørte tilbage til jagthytten. Der var dog intet i hegnet.
Ved jagthytten stødte Jòn's familie til for at være sammen med os under frokosten, der blev indtaget i hytten, hvor Ole Bisp igen røgtede hvervet som jagtfiskal på forbilledlig vis.
Vi brød på ved 14-tiden, mætte af en god dags oplevelser.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. november 2021:
Hyggelig invitationsjagt med meget vildt, en enkelt hare på paraden og alsuttende hyggeligt samvære omkring suppegryden på bålstedet.

Efter 2 afbud var der 14 deltagere på invitationsjagten, hvor Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jøårgen Brøgger havde inviteret foreningens øvrige medlemmer med en tur på deres revir ved Holme.- Efter parolen var første såt den lille skov, hvor der blev lettet 5 dyr og en fasankok. De to af dyrene løb over  i hegnet ved "firkanten", to andre bagud og det sidste over i sommer- husene.Der blev ikke afgivet skud efter noget af det. Derefter deltes deltagerne i to hold, hvor det ene drev "firkanten" og "brakken" af, mens det andet drev markerne op til remisen, selve remisen og marken tilbage til bage til skoven af.
I "firkanten" lettede de to dyr, der var gået fra skoven derover, midt på marken og forsvandt udenfor skudhold. I hjørnet af hegnet mod sydsiden og hegnet mod "brakken" lettede der endnu et stykke råvildt kun 8-10 m. fra Søren Veng, der imidlertid havde taget patronerne ud af bøssen, inden han skulle gennem hegnmet ind til brakken. Da drevet gik gennem hegnet, lettede der en har, som fik 2 "hilsener" med sig fra 2 forekellige nimrødder, - inden den friskt og frejdigt fortsatte op ad bakken på nabostykket.
På det andet hold blev der også lettet en hare samt en bekkasin og en stor flok skovduer. Sidstnævnte to var udenfor skudhold, mens haren trimlede i knaldet fra det skud, Kim V. larsen havde afgivet.
Da de to hold mødtes igen ved "skoven" holdtes en tiltrængt "anti-dehydreringspause", inden Christian og Georg gik ind til bålstedet for at gøre klar til "den sikre såt". Efter pausen drev de resterende "trekanten" ved sommerhusene og "den flade mark" udfor remisen af. Der lettede der imidlertid intet at skyde efter. Vi havde ellers udtænkt, hvor harerne ville sidde efter gårsdagens og nattens kraftige blæst. Det gjorde de så bare ikke alligevel.
Der sluttede af med "den sikre såt" omkring bålstedet i i skoven, hvor dagens jagtværter var vært ved en gang dådyrsuppe tilberedt over bålet.
Her er et par stemningsindtryk fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. oktober 2021:
Dejlig foreningsjagt i pragtfuldt vejr og med mange faser i luften (men kun 2 på paraden)

Efter et enkelt sygdomsafbud deltog 14 veloplagte nimrødder i dagens jagt. Forventningerne var højnet hos alle som  følge af det smukkeste efterårsvejr, man kan tænke sig. Sol, "høj himmel" og kun let vind. Desværre var det sygdomsramte medlem en af hundeførerne, og en anden af hundeførerne havde måttet lade sin hund blive hjemme, da det dér var hunden selv, der var syg. Dermed var vi nede på kun 2 hunde, hvilket nødvendiggjordelidt ændringer i planerne for jagtens afvikling.
Traditionen tro startede dagen med kaffe og rundstykker i jagthytten inden parolen ved bålstedet. Jagtens forløb var også ret så "traditionel". Vi startede på Syd, hvor andesøen var første såt. I remisen nord for søen lettede der en fasanhøne, som dog var udenfor skudvidde. Der var ingen ænder i søen, men der lettede en enkelt fasanjøne, der blev hilst med 4-5 salutskud, hvorefter den fløj uhindret videre. Som der blev sagt i opausen inden næste såt, så var de pgl. skytter kommet i tanker om, at de alligevel ikke ville købe hønen på auktionen på paraden. Der var nogen undren over, at der slet ikke var ænder i søen. Efter gårsdagens stormvejr, skulle ænderne efter alt at dømme stadig være i søer på land.
I mosen lettede der 8 fasaner, 2 snepper og en bekkasin. Snepperne og bekkasinen undgik, at der blev skudt til dem. Det gjorde fasanerne derimod ikke. - Kun en enkelt høne faldt ned. Perfekt skudt i ét enkelt skud. De øvrige, der skød til fasanerne, anbefales en tur på flugtskydningsbanen. - I "Oles remise" var der intet hjemme.
Efter "den obligatoriske asnti-dehydreringspause" i "ruinen" kørtes til til P-pladsen, hvorfra det brede hegn på Nord blev drevet af til søen med begge hunde og gående skytter på begge sider af hegnet samt for- og bagposter.
Formanden blev tilbage, idet vort gode medlem Erik Bang Madsen telefonisk havde meddelt, at han "gerne lige ville kigge forbi". Han ville have tilmeldt sig til jagten, men fik familiebesøg, og nu ville han gerne vise sin datter og sit barnebarn jagthytten og bålstedet. Da Erik og hans datter kom, forhaledes til jagthytten, der blev fremvist, og der blev igen tændt op i bålstedet. Efter en god snak dér kom de øvrige tilbage fra Nord, medbringenmde en enkelt fasankok, der var lettet ved søen. Den var også det eneste vildt, der blev set på Nord.
Efter paraden bød Erik på en øl til alle (medbragt "ramme" til samme formål). De to fasaner på, paraden blev solgt på auktion, og gik for 35,- kr. hver. - Vejret var så dejligt, at alle valgte at indtage madpakkerne i det fri omkring bålet. Ved 14-tiden begyndte folk at bryde op - alle en dejlig dags gode oplevelser rigere.
Herunder nogle stemningstryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrels
e.

18. oktober 2021:
Temaaften om invasive rovpattedyr, den 30. november i Jagtens Hus, Kalø
Hvor står vi med mårhunden, er vaskebjørnen på vej og er minken uddød? – kom til temaaften om de invasive rovpattedyr.

Danmarks Jægerforbund afholder fem temaaftener i samarbejde med Miljøstyrelsen. Møderne vil informere bredt om status, muligheder og indsatser, lige som der vil være mulighed for at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.
Som bekendt måtte vi jo desværre aflyse det planlagte foredrag den 18. oktober grundet for få tilmeldinger. da denne temaaften omhandler samme emne, kan vi kun opfordre alle til at deltage.

17. oktober 2021:
Der er vildt på reviret

Næstformand K.A. Hansen har i dag været på revire4t og udskiftet SD-kortet i vildtkameraet. K.A. melder, at der ikke er mårhunde på billederne, - men derimod en del andet vildt. Dejligt, både, at der ikke er mårhunde og at det hermed er bevist, at der er "ædelvildt" på reviret.
Her er et lille udsnit af, hvad vildtkamneraet gemte på. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Se foreningens efterårsprogram 2021 her

September 2021:
Oplevelser under trækjagt i Slusesåten 2021-22

Læs om medlemmernes oplevelser her

Hvis du ikke fandt det, du søgte,  på siden her, så prøv evt at se under "Fotoalbum"

01. oktober 2021:
Så oprandt "dagen" - God premierejagt med hyggeligt samvær, vildt på paraden, - og heldigvis en dag, hvor meteorologerne ikke helt holdt, hvad de ellers havde lovet.

Meteorologerne havde lovet regn og rusk. Så galt gik det heldigvis ikke..Det regnede fra morgenstunden; blæste også. Så tiden i jagthytten over kaffen og rundstykkerne blev truklket lidt ud, indtil regnen havde stilnet af. Og derefter var det faktisk så nogenlunde rimeligt vejr resten af dagen. I formandens fravær bød næstformand K.A. Hansen velkommen, med en særlig velkomst tuil vort nyeste medlem, Ulrik Pedersen, - og holdt efterfølgende parolen.
Der blev sædvanen tro startet i "Syd", hvor vi imidlertid måtte vente et kvarters tid på at kunne køre ned til laden, idet en flishugger var ved at rette skovbrynet mod markvejen af. I andesøen var der kun to ænder "hjemme", hjvoraf den ene "salverede sig" mellem skytterne, mens den anden måtte lade livet for et velrettet skud fra Klaus Boll, da den forsøgte det samme. I mosen blev der set et par stykke råvildt, der gik bagud, uen at der blev skudt til dem. Derudover blev der lettet et par fasaner, hvoraf Jón Hjaltasom nedlagde den ene et flot skud, der fik den til at "pakke helt sammen". MEN ... trods længere tids ihærdig eftersøgning lykkedes det desværre ikke at finde hønen. "Oles remise" skuffede heller ikke. Den rummede to fasankokke, hvoraf Kim Larsen "ekvilibristisk" nedlagde den ene, mens den anden skyndte sig over på nabosiden af skellet.
Efter "den obligatoriske anti-dehydreringspause" i laden kørtes til "Nord", hvor det var hensigten at drive det lange hegn af, - men nu var flishuggeren i gang dér. Derfor nøjedes vi med at drive området omkring "Den Gule Gård" af, hvilket dog ikke afslørede forekomst af noget vildt overhovedet.
Efter para og auktion, hvor vildtet blev afsat tilm skytterne, sluttedes af md hyggeligt samvær over madpakkerne i jagthytten, hvor Ole Bisp røgtede hvervet som jagtfiskal på sædvanlig fortrinlig vis.
Her nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

 

26. september 2021:
Rigtig god optakt til "den store jagtsæson" - særdeles hyggelig og velsmagende "jagtfrokost
"
 Som berkendt markerer vi normalt jagtsæsonens afslutning med en god "jagtfrokost" i februar måned, men det forhindrede "fru Frederiksen og hr. Corona" jo i år, så vi blev i stedet enige om at markere starten på jagtsæsonen med en tilsvarende frokost.
Og det blev virkelig en succes.
Desværre var der tre af de 16 tilmeldte, der måtte melde afbud grundet sygdom. Selvsagt værst for dem, men da også trist for os andre, der gerne ville have været sammen med dem. Men ... sygdom er som bekendt hver mands herre.
Ikke desto mindre fik vi en rigtig hyggelig eftermiddag med alt, hvad hjertet kunne begære af lækre "selvfabrikerede"fiske- og vildtspecialiteter. Se blot menukortet i fotosamlingen herunder. Frokosten blev holdt i bebyggelsen "Møllehaven"s hyggelige festlokale, der lige passede i størrelsen til vores selskab, og som dannede de hyggeligste og "hjemlige" eammer om arrangementet.
Snakken gik lifligt hele eftermiddagen om både jagt og meget andet.
Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige eftermiddag. Klik på det enkelte foro for at se det i stor strørreelse:

Oplevelser under rågereguleringen.
Det lykkedes os at bortregulere ialt 67 rågeunger, - og det kan tydeligt høres. Larmen er aftaget ganske mærkbart.
Læs om oplelevelser under rågereguleringen og se fotos derfra
her

17. september 2021:
God og lærerig flugtskydningsaften

Det var med lidt skeptisk forventning, at formand, næstformand og kasserer kørte hjemmefra for at afvikle foreningens interne flugtskydningsaften, der med stor velvillighed fra Rosenholm Jagtforening blev afviklet på deres bane i Falkær. Det havde været "surt snuskvejr" hele dagten og småregnede stadig, da der blev kørt hjemmefra. Alligevel fik skydningen deltagelse af 12 medlemmer, der uanset vejrlig gerne ville pudse formen af, inden jagtsæsonen for alvor begynder. Og deres gode intensioner blev honoreret med, at det blev tørvejr, netop som vi skulle til at skyde.
Vores to dygtige flugtskytter, Søren Lund og Jón Hjaltason, fungerede som gode og meget kompetente instruktører, og der var mange, der fik gode råd og vejledning med sig hjem.
Vi havde den glæde, at to nye medlemmer deltog. Dejligt og velkommen iblandt os !
Aftenen sluttede med lidt hyggesnak over en øl/vand og en god grill-pølse.
Her er nogle få stemningsindtryk fra den "grå" aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

02. september 2021:
Hyggelig aften på hjorte- og vildsvinebanen

10 nimrødder havde fundet vej til hjorte- og vildsvinebanen i Grenaa, hvor de udover det hyggelige samvær øvede sig i skydning til bevægeligt mål. - Ikke fordi, vi opfordrer vores medlemmer til at skyde til løbende vildt, tværtimod, men hvis uheldet er ude, er det godt at have øvet sig.
Her er nogle "snapshots" fra den hyggelige aften, hvor snakken gik godt udenfor standpladsen, - om jagt, våben og det forestående forbud miod bly i riffelammunition.

21. august 2021:
Årets 6-kantskydning - Bronzemedaljerne fra 2020 blev konverteret til sølvmedaljerne for 2021

Årets 6-kantskydning blev afviklet på Mols-Rønde Jagtforenings skeet-bane i Agri. Vort hold bestod af de samme 5 skytter som sidste år: Søren Lund, Morten Egtved Andersen, Jón Hjaltason, Mikkel Pærremand Gregersen og Poul Arne Nielsen. Med 51 duer skød de sig til en fornem sølvmedalje-plads kun 3 duer efter vinderen, Feldballe Jagtforening, og foran Mols-Rønde Jagtforening på 3.pladsen, - der jo ellers havde "hjemmebanefordelen".
Bedste Elsegaarde-skytte var Søren Lund med 20 duer.
I opvarmningsskydningen skød Jón Hjaltason sig til en delt 1. plads, og måtte derfor i omskydning, hvor han tabte med kun en due mindre end Per Sørensen fra Mols-Rønde Jagtforening.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse):

12. august 2021:
Revir-fremvisning for nye medlemmer

Hyggelig sommeraften med dejligt vejr og fremvisning af reviret for to nye medlemmer samt to, der overvejer/overvejede at søge medlemsskab. Den ene af de to sidstnævnte besluttede sig efter fremvisningen for at søge overflytning fra den jagtforening vedkommende p.t. er/var medlem af. Selvf'ølgelig sluttede aftenen af med fremvisning ag af jagthytten og hyggesnak over en læskedrik ved bålstedet. - Hjerteligt velkommen til de tre nye medlemmer ! - og i håb om, at nr. fire også kunne tænke siog at være med.
Her et par stemningsindtryk fra den bhyggelige sommeraften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

22. juli 2021:
Revirbesigtigelse

Et af vores nye medlemmer, Thorlaif Kjær, vil gerne deltage i reguleringen af mårhunde og rævehvalpe - og iøvrigt også gerne hjælpe med revirplejeforanstaltninger. Men før. han kan tage på reguleringsjagt, skulle han jo se reviret og lidt mere om, hvordan, det foregår. Derfor mødtes tovholderen for jagtudvalget og formanden, JKlaus og Jørgen, med ham til en rundtur med besigtigelse og forklaringer. Vi sluttede "naturligvis" ved jagthytten, og da Thorlaif havde medbragt kolde læskedrikke, fiki vi en rigtig god "afsklutningssnak". Det skal siges, at Thorlaif gkorde et ualmindeligt godt og positivt indtrhyk ! - Og så han han også en god og veltrænet Gl. Dansk Hønsehund, som han agter at medbringe til efterårets jagter.
Vi ønsker Thorlaif "Knæk og Bræk" under de kommende reguleringsjagter efter mårhund og rævehvalpe. - Her er et par stemningsindtryk fra de hyggelige par timer sammen i det skønne sommervejr. Klik på det enkelte foro for at se det i stor størrelse.

Ved sdam me lejlighed blev fodertønden ved "Den Gulem Gård# fyldt op

19. juli 2021:
For den lystfiskerinteresserede jæger:

Nye fredninfstider for gedde og havørred i ferskvand
Siden den 1. juli harr der hersket nye fredningstider for gedde og  havørred i fesrkvand. - Læs mere
her.

16. juli 2021:
Gode råd og vejledninger vedr. flåt-bid

Miljøstyrelsens mårhundeafdeling udsender hver anden uge et nyhedsbrev vedr. regulering af invasive rovpattedyr (mårhund, vaskebjørn og mink). I det nyhedsbrev, vi har modtaget i dag er dog ikke selve reguleringen, der omtales, men derimod gode tråd og vejledninger, hvis man skulle blive angrebet af flåter under jagten.
Læs nyhedsbrevet her.

16. maj 2021:
Hyggeligt  "Bukketræf" - "nu i tørvejr".

Efter at vi sidste år måtte aflyse det traditionsrige "Bukketræf" på premieremorgenen - den 16. maj - var det virkelig dejligt, at det med de seneste lempelser i restriktionerne var muligt at gennemføre i år. Alle nød i fulde drag at se hinanden og være sammen efter de mange måneders Corona-isolation. Ud af 20 tilmeldte mødte de 19 op. Gæve nimrødder, m/k, der havde trodset morgenens uafbrudte regnvejr. Ikke "styrtregn", men "stille silende regn", der efter nogle timer i hochsitzen begyndte at trænge gennem det ellers opreklamerede "vandtætte Goretex-tøj". Som sædvanlig  først på knæene, hvor bukserne strammede i den siddende stilling og senere igennem på skuldrene.
"Bukketræffet" var annonceret med start kl. 08.30. De første kom ved 08.20-tiden, hvilket selvsagt var O.K. De seneste omkring kl. 08.45 - ikke O.k., da der så "går opløsning" i den formelle og højtidelige velkomst og opstart.
Sædvanen tro havde Christian Koudal og Georg Sand tilberedt det fornemste morgenbord: Æggekage tilberedt over bål i en pande med diam. 60 cm., rugbrød & rundstykker m. ost, pålæg & marmelade. Alle hyggede sig gevaldigt og glædede sig over, at det nu var blevet tørvejr. 
Der lå en enkelt buk, fin lille 6-ender, på paraden. Nedlagt af Peter Løkke Jensen på hans eget revir i Lyngsbæk.
Der blev taget de obligatoriske billeder, og formanden takkede Christian for, at han igen i år ville lægge de dejlige faciliteter til for afholdelsen af årets bukektræf, - og overrakte ham en flaske, hvis indhold skulle nydes til en steg fra den første buk, Christian ville komme til at nedlægge i denne sæson.
De fleste brød op ved 10-tiden. Mange trængte til at få tørt tøj på og at få en formiddagslur på sofaen. Efter at de fleste var kørt, ankom William Jørgensen  med hovedet af en fin lille 6-ender, han havde nedlagt på Katholm. Det var en skam, at han ikke nåede frem, så vi kunne nå at få ham og bukkehovedet med på det traditionelle "parade-foto".
STORT TILLYKKE TIL PETER LØKKE JENDEN OG WILLIAM JØRGENSEN !
Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige morgenstund. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Christian Koudal og Jørgen Brøgger).

13. maj 2021:
Revirbesigtigelse og -fremvisning
Ved en hyggelig formiddagssammenkomst fremviste formanden og tovholderen for jagtudvalget reviret frem for fire af vores nyere medlemmer, - med særlig fokus på stigeplaceringer og -numre, idet de fire nimrødder gerne vil være med i årets bukkepulje. En dejlig formiddag i tørvejr (for første gang i flere dage) med enkelter solstrejf og kun svag til moderat vind. De fire udtrykte alle glæde over det gode revir.  Selvfølgelig sluttede vi af med hyggesnak og en øl/vand ved bålstedet ved jagthytten.
Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige formiddagsvandring. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. maj 2021:
God riffelindskydnings-aften

14 medlemmer havde en god og lærerig aften da vi havde jejet jagtbanen i Grenaa Skyttecenter. Alle fik deres riffel behørigt indskudt, og udenfor standpladserne gik jagt- og våbensnakken lifligt.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode aften i "strålende vejr". Det øsregnede, så skiverne blev ret så opløste og sigtbarheden ikke ligefrem var den bedste. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Kasper Fogh Mehl.

01. maj 2021:
Pragtfuld oplevelse: Fisketur efter vårsild i Randers Fjord

Familiefisketuren efter våprsild i Randers Fjord havde samlet 7 deltagere, hvor de 5 var fiskende. Der var skønt vejr med let sol, dog ikke ikke for høje temperaturgrader og en kølig brise. Der var gode fangster, undtagen til Erling, der jo ellers var eksperten. Han fangede kun en, der oven i købet  sprang af, da han ville løfte den ind over bolværket. Det havde den fordel for ham, at han ikke skulle i gang med at rense fisk, da han kom hjem. Da tidevandet vendte ved 13-tiden, pakkede vi sammen og tog hjem en god oplevelse rigere. Det var så god en tur, at vi på stedet besluttede, at vi til efteråret vil arrangere en tilsvarende tur efter høstsild.
Her er nogle stemningsindtryk frea den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

24. april 2021:
Dejlig familiefisketur i smukt vejr

Familiefisketuren til Moesholm Put & Take havde samlet 20 deltagere, hvoraf de 16 var fiskere og de fire "ledsagere". Ud af de 16 fiskere var halvdelen børn. Det viser det gode ved et sådant familiearrangement. Det er derfra de kommende jægere of lystfiskere skal hentes.
Den samlede fangst var 3 regnbueørreder og 2 aborrer. - Christian Koudal modtog præmien for først fange fisk (aborre), Henrik Larsen og hans barnebarn modtog samlet præmien for flest fisk (2 regnbueørreder) og Simon Brøgger præmien for største fisk (regnbueørred).
Her er nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse;

17. april 2021:
God og stemningsfuld generalforsamling i det fri

Ud af de 20 medlemmer, der havde forhånds-tilkendegivet, at de ville deltage i frilufts-generalforsamlingen, deltog de 16. Alle nød det smukke vejr og den gode stemning. Der var selvsagt taget alle nødvendige Corona-foranstaltninger og mere til (logistik, håndsprit, skiltning o.s.v., o.s.v.).
Inden vi gik over til selve generalforsamlingen, var der tildeling af 25-års tegn (nål og diplom) til Mikkel Pærremand Gregersen. Læs formandens ord til Mikkel
her.

              "Pokalbordet"                                            Dirigententen erklærer generalforsamlingen for
                                                                                        lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

Bjørn Wikkelsøe Jensen valgtes til dirigent og kunne som sådan erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Formanden, Jørgen Brøgger, aflagde bestyrelsesn bretning, der var emneopdelt i følgende emner: Coronapåvirkningen på foreningens aktiviteter - Jagterne - Skydning - Revir- og vildtplejeforanstalt-ninger - Fisketure - Øvrigt - Jagt- og organisationspolitik -Fremtid og Status.
Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt med applaus og akklamation .
Kasserer Kim V. larsen var fraværende af helbredshensyn. I hans fravær blev det reviderede regnskab for 2020 fremlagt af næstformanden, Ole Bisp. Det skriftlige regnskab omdeltes til alle. Dette udviste et overskud på 4.598,02 kr., hvilket mår siges at svare så godt som muligt i forhold til budgettet, der havde forudset et overskud på 4.873,00 kr. den samlede kasse- og bankbehold- ning udgjorde pr. 31. december 2020 101.380,29 kr., vilket ligeledes udgjorde balancen.
Da der heller ikke var nogen kommentarer til regnskabet også godkendt med applaus og akklamation.

O.B.S.: Medlemmer, der gerne vil have en kopi af beretningen og/eller regnskabet kan få dette tilsendt elektronisk ved henvendelse til formanden.

Der var ingen indkomne forslag. Kontingentet for 2022 fastsattes uændret.
Næstformand Ole Bisp og tidl. kasserer Tommy Lorentsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen valgtes nuv. 1. suppleant Georg Sand og Knud A. Hansen. - Som ny 1. suppleant i stedet for Georg Sand valgtes efter indstilling fra bestyrelsen Jón Á. Hjaltason. Nuv. 2. suppleant Finn  Holm ønskede sig fritaget for hvervet af personlige årsager. Som ny 2. suppleant for resten af Finns valgperiode, d.v.s. frem til generalforsamlingen 2022, valgtes ligeledes efter indstilling Per Bisgaard.
Christian Koudal og Bjørn Wikkelsøe Jensen genvalgtes som h.h.v. revisor og revisorsuppleant. Til Jagtyudvalget genvalgtes K.A. Hansen. Da Jagtudvalget ved sidste års generalforsamling blev gjort selv-supplerende, var der ikke andre valg hertil.
Punktet "Eventuelt" blev traditionen tro indledt med pokaluddelinger. "6-kantskydningspokalen" tilfaldt Søren Lund og erindringsbægeret Jón Á. Hjaltason. "Rovildtpokalen tilfaldt Jón Á. Hjaltason for 2 mårhunde. - "Kragepokalen" blev for en gangs skyld ikke uddelt, da der ikke var nogen af de fremmødte, der havde krage- og skadeben med.
"Årets Lys" blev ikke uddelt, da der ikke var noget oplagt emne, og der ikke må gå inflation i denne præmie. Erindringsbægre herfor tilfaldt Klaus Boll og Erling Hansen, da "Årets Lys" sidste år for første gang tilfaldt 2 personer.
Det var oprindeligt meningen, at "Årets Bjørn" heller ikke skulle uddeles, da situationen her var den samme som med "Årets Lys". Imidlertid kom der "i ellevte time" et oplagt emne på banen. Formanden kunne oplyse, at han den 20. marts havde modtaget en mail med denne tekst:
"Jeg sad i stige 9 fra kl. 21.00 og ca. 21.30 kommer der en ræv mellem baitpladsen og åen, den forsvinder dog hurtigt,
En lille time senere kommer der en mårhund, også mellem baitpladsen og åen; men tæt på træerne i mosen.
Den kommer stille og roligt nærmere men er tæt på træerne, og da det ser ud som om den vil ind i træerne, skyder jeg til den på mellem 80 og 100 meter.
Efter skuddet ligger den ikke helt stille, og jeg skyder derfor igen hvorefter den bliver liggende; men jeg bliver dog siddende og afventer.
Ca. 10 min. senere kommer der endnu en mårhund op imod mig, og da den er næsten oppe ved baitpladsen vender den siden til og jeg trykker på aftrækkeren. Det sker der desværre ikke noget ved, da jeg har glemt at repetere efter andet skud.
Da jeg så repeterer hører mårhunden det og forsvinder ind i mosen.
Jeg bliver siddende en lille halv time; men der sker ikke mere.
MVH
K.A."

Oplæsningen her vakte stMior moro, og K.A. måtte demonstrere hvorledes "Bjørnen" anvendes.

Mikkel Gregersen bad om ordet og takkede fordi foreningen er så betænksom overfor medlemmerne. Således havde han ved 6-kantskydningen fået en forsinket fødselsdagshilsen i anledning af sin runde fødselsdag i maerts måned. Der var bare det ved det, at på det medfølgende kort blev han ønsket tillykker med sin 50-årsfødselsdag, - og da han kun var fyldt 40 tænkte han, at så måtte han nok hellere levere flasken tilbage. I mellemtiden habvde han dog lavet en fin perikon-snaps på flaskens indhold. - Dette vakte stor moro, - og der blev i hast fundet nogle små glas frem, så alle kunne smage, - og "ønske Mikkel tillykke med de 50 år".

Da der ikke var flere bemærkninger til "Eventuelt" bad formanden om ordet. Ønskede nyvalgte tillykke med valgene og takkede fordi, de ville påtage sig opgaverne og glædede sig til det fremtidige samarbejde.
Han henvendte sig derefter til Ole Bisp og Tommy Lorentsen (sidstnævnte in absentia) og takke dem for deres store indsats i bestyrelsen efter h.h.v. 20 år på næstformandsposten og 14 år på kassererposten (16 å4 i bestyrelsen). - Som en påskønnelse herfor overrakte formanden, på vegne af kredsformanden, dem begge Jægerforbundets aktivitetstegn (nål og diplom) samt en erindringsgave fra selve foreningen - Læs formandens ord til Ole og Tommy her.
Generalforsamlingen sluttede med etr 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening.

Og derefter var der hyggeligt samvær i det smukke vejr - og megen hygge- og jægersnak i små grupper, mens man indtog de af K.A. og Klaus mestergrillede, velsmagende Fregatpølser. 
Her nogle stemningsindtryk fra den gode dag. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

10. marts 2021:
Oplæggene til jagtforbud i beskyttede naturområder - Taler miljøministeren med to tunger ?

Det mener i hvertfald Venstres jagtpolitiske ordfører Thomas Danielsen efter at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har haft kaldt miljøminister Lea Vermelin i åbent samråråd.
Læs mere
her.

10. januar 2022:
Der ER vildt på reviret

Selvom vi ved de to sidste jagter (juleoptakt og nytårsjagt) ikke har haft noget på paraden og kun set meget lidt vildt (h.h.v. 3 snepper og 1 fasanhøne & 2 snepper, så ER der vildt på reviret  Det beviser vildtkameraet ved mosen på "Syd". - Se blot disse tre fotos fra i dag kl.02.26, 06.26 og 08.13. - Man skal bare være de samtidig med vildtet. Og ved drev af mose burde det også være muligt at få råvildtet ud. Men måske får vi ikke dækket godt nok af ?
Ganske vist er grævlingen ikke jagtbar, men det er  råen i hvert fald.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. januar 2022:
Hyggelig "Nytårsjagt" med god deltagelse

Årets "Nytårsjagt" havde samlet 17 deltagere, heriblandt fire af vore nyere medlemmer, der alle var med for første gang: Karen Thingstrup, Berit ballegaard, Erland Bøge og Paw baltzersen, der alle blev budt særlig velkommen. Det samme blev vores to gæste-nyjægere, Mikkel Kristiansen og Magnus Brodersen. Det er sådan, at vi har inviteret to nyjægere til at deltage i vores to jagter her i januar, og Mikkel og Magnus var således de første to.
På grund af formandens sygefravær blev dagen ledet af næstformand K.A. Hansen og kasserer Kim V. Larsen.
K.A. beretter:
"Vi havde en god dag på Colindseje. - Vi skød ikke noget, men så en fasanhøne og 2 snepper. -Der blev afgivet skud til den ene sneppe, men uden resultat.
Jeg tror både Karen og vores nyjægere, havde en god dag."

Herunder et par "skud" fra dagen. - Klik på det enkelæte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: K.A. og Tina Hansen

06. december 2021:
Indstilling om de nye jagttider på plads i Vildtforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsrådet har i dag holdt årets sidste møde, hvor indstillingen for de kommende jagttider blev fastlagt, ligesom der blev givet anbefalinger til ministeren om ændringer af vildtskadebekendtgørelsen, oprettelse af reservat ved Omø Stålgrunde og fordeling af jagttegnsmidlernes merprovenu. - Læs mere her.

05. december 2021
Det faglige grundlag for revision af jagttiderne
Revision af jagttiderne skal bygge på faglighed, så vi sikrer at jagttiden kan fastsættes på et biologisk grundlag, og at det er bæredygtigt. - Læs om Jægerforbundets holdning i de igangværen de fforhandlinger i Vildtforvaltningsrådet vedrørende nye jagttider
her.

03. december 2021:
Femte stykke vildt nedlagt i riffelpuljen
I dag kl. ca. 08.45 nedlagde Morten Waldstrøm denne smalrå fra stige 2

Vi ønsker STORT TILLYKKE til Morten !
Læs Mortens beretning om morgenens oplevelser
her.

27. november 2021:
"I regn og rusk" - "Trampejagt" med mas- ser af motion og frisk luft

"10 mand endte med at trodse dagens sure vejrlig med byger og kraftig vind. - Da der var afbud fra både formand og næstformand blev dagen ledet af kasserer Kim V. Larsen, der fortæller:

Vi endte med at blive 10 mand, idet Thorlaif på dagen måtte melde forfald pga utilpashed. Derudover ”mistede” vi endnu en mand, idet Ulrik efter morgenkaffen kunne konstatere, at hans ene forhjul var fladt. Han blev så ved bilen for at vente på vejhjælp. Til gengæld havde vi selskab af et nyt medlem, Anders Steen Mortensen, som var med for første gang.

Vi startede med lidt nyt, idet vi delte os i 2 hold, hvoraf det ene hold tog den slagne tur fra vejen ned rundt om det gule gård og derefter vestpå. Det andet hold startede ved kirken i Hvilsager og gik ned langs slugten helt udefra. Vi mødtes ved remisen ved stige 2 og drev den af. Både Sørens hund og Kims 2 hunde var særdeles veloplagte. Dette til trods var der ingenting hjemme, og det var da også tilfældet ved den lille sø og langs med hegnet tilbage op mod gården. Deroppe gik vi så venstre om gården gennem marken ned til hegnet ved jagthytten. Heller ikke her var der noget vildt, så vi havde på dette tidspunkt ikke set noget som helst større end en solsort.

Vi tog så den obligatoriske pause ved jagthytten, og blev enige om at køre ned i syd. Der var heller ikke denne gang ænder på vandet, men i mosen blev der lettet 3 fasaner, de 2 slap uskadte og den 3. blev anskudt, men desværre ikke fundet. Men så havde vi da trods alt set noget på dagen.

Paraden var derfor hurtigt overstået, og vi kunne så hygge os med vores madpakker. Vejret var hele formiddagen lidt rustikt, så det var ok at komme ind i jagthytten og spise.
Hilsen Kim"

Tak til Kim for den fine beretning ! - Spændende med den nye måde at "angribe" reviret på. At der ikke blev set mere vildt, skyldtes formentlig vejrliget.
Desværre var der ingen af deltagerne, der tog fotos fra dagen

 

16. november 2021:
Fjerde stykke vildt nedlagt i riffelpuljen 2021-22

I dag kl. godt 15 nedlagde Klaus Boll denne fine rå fra stige 8.
Læse Klaus' beretning
her,

21. oktober 2021:
DJ-kursus om regulering af skadevoldende fuglevildt og forvildede tamduer samt invasive rovpattedyr

I relation til nedenstående om  tamaaftenen den 30. november skal vi oplyse, at Danmarks Jægerforbund afholder et 2-dages reguleringskursus den 19.-20. november om regulering af skadevoldende fuglevildt og forvildede tamduer samt invasive rovpattedyr. Kurset afholdes i Jagtens Hus, Kalø.
Læs mere
her, - og tilmeld dig selv, hvis du er interesseret.

08. oktober 2021:
Forhandlinger om æn- dringer af jagtloven udsat

Et mindre omfattende lovprogram for det kommende folketingsår skyder ændringerne i Jagt- og vildtforvaltningsloven til hjørne.
Formanden for Jægerforbundets Hjortevildtudvalg, HB-medlem for Kreds 3, Torben Schultz Jensen, siger i den anledning:
"- Vi er imod arealkrav, så vi begræder selvfølgelig ikke at kravet udskydes. Men vi er ærgerlige over, at vi ikke under en lovgivningsmæssig ramme kan komme videre med forsøgene med hjortevildtforvaltningsområder. Dette stopper dog ikke vores arbejde, hvor Danmarks Jægerforbunds Hjortevildtudvalget vil gøre sit til at den regionale forvaltning styrkes, og at datagrundlaget ligeledes styrkes, så fremtidige beslutninger bliver endnu mere databasseret end de er i dag."
Læs mere om emnet
her

18. september 2021:
Godt og roligt repræsen- tantskabsmøde med fokus på DJ's holdninger til natur og miljø
Nyt slogan for Danmarks Jægerforbund: "God jagt i generationer"

Elsegaarde Jagtforening var ved årets repræsentantskabsmøde repræsenteret af formand Jørgen Brøgger og bestyrelsesmedlem Georg Sand.
Hovedbestyrelsens beretning fokuserede meget på DJ's fremtidige forholden sig til såbvel aktuelle/konkrete som generelle natur- og klimapolitiske spørgsmål. Dette emne afspejlede sig også stor udstrækning i dabatindlæggene.
Fra vor side var formanden på talerstolen og argumentere for, at DJ i disse spørgsmål skal have samme grundholdning som vi har til f.eks.forhandlinger om jagttider: At de skal være de biologiske fakta, der skal være afgørende og ikke populistiske holdninger som f.eks. "urørt skov", der jo i realiteten indebærer forbud mod offentlig færdsal og indførelse af jagtforbud ad bagdøren.
I debatten om DJ's fremtidige strategi blev det hidtidige slogan "Mest mulig jagt og natur# ændret til "God jagt i generationer".
Læs meget mere om repræsentantskabsmødet
her, her, her og her
Herunder nogle "skarpe skud" fra repræsentantskabsmødet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. september 2021:
Tredie ræv nedlagt i efterårs-/vinter-riffelpuljen 2021-22

Torsdag aften den 9. september nedlagde Jón Á. Hjaltason denne fine ræv fra stige 8. - Det er Jón's første ræv, og derfor vil han - forståeligt - have den udstoppet. - Jón's beretning følger.

03. september 2021:
Ræv nr. 2 nedlagt i riffelpuljen
Den 3. september kl. 20.00 nedlagde Per Bisgaard denne fine hanræv fra stige 7

Læs Per Bisgaards beretning her

01. september 2021:
Første stykke vildt nedlagt i efterårs-/vinter-riffelpuljen 2021-22

Så blev det første stykke vildt nedlagt i efterårs-/vinter-riffelpuljen, og det endda på selveste premieremorgenen. Kl. 08.10 nedlagde Morten Waldstrøm den flotte flotte ræv på billedet herover. Derudover så Morten også meget andet vildt i løbet af morgenstunden. Dejligt at vide, at der er godt med vildt på reviret.
Læs Mortens beretning om den gode morgenstund her.
Vi ønsker Morten rigtigt hjerteligt tillykke, og siger samtidig tak for både foto og beretning.

01. august 2021:
Intern flugtskydningsaften den
17. september 2021
Vi har lejet Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i Falkær til vores årlige, interne flugtskydningsaften, - som vi jo hidtil har afholdt på skydebanen i Gravlev, der nu desværre er lukket.  - Læs mere her.

15. juli 2021:
Årets "6-kantskydning" er fastlagt

Det årlige planlægningsmøde vedr. 6kantskydningen blev afholdt den 8. juli efter indkaldelse fra sidste års arrangør, Rosenholm Jagtforening. Datoen blev fastlagt til lørdag den 21. august med start kl. 10.00. Dette års arrangør bliver Boeslum Jagtforening, og skydningen afvikles som skeet.-skydning på banen i Agri.
I lodtrækningen om skyderækkefølgen "vandt" vi 5. pladsen. Vort hold er allerede "på plads". Det bliver de samme 5 skytter, som deltog sidste år. De skal forsvare de bronzemedaljer, som de vandt sidste år, - eller endnu bedre "konvertere" dem til sølvmedaljer (eller guld ?). de fem er: Søren Lund, Morten Egtved Andersen, Jón +A. Hjaltason, Mikkel Gregersen og Poul Arne Nielsen. - Vi ønsker dem "Knæk og Bræk" !

05. juli 2021:
Fjerde buk nedlagt i bukkepuljen 2021

Ved. ca. 21-tiden nedlagde Jón Á. Hjaltason en lille 6-ender fra stige 7 på sydstykket..
Stort tillykke til Jón !- Læs Jón's beretning
her

28. juni 2021:
Tredie buk nedlagt i Bukkepuljen 2021

Den tredie buk i bukkepuljen blev nedlagt i aften kl. 21.55 fra stige 3 af Per Bisgaard. - En fin 6-ender. - Vi ønsker stort tillykke til Per !
Læs Pers beretning
her

24. juni 2021:
Stor succes med "Nak og Æd" på skoleskemaet

10. juni 2021:
Godt, sagligt og roligt kredsmøde

Efter den lange Corona-nedlukning kunne  kredsmødet for DJ Kreds 3 endelig afvikles. Det skete som de seneste år i Vejlby-Risskov-centret, Aarhus, - med knapt så mange deltagere som vanligt.
Elsegaarde jagtforening var repræsenteret med 3 mand: Næstformand K.A. Hansen, tovholder for jagtudvalget Klaus Boll og formand Jørgen Brøgger. De to førstnævnte som delegerede med stemmeret, sidstnævnte uden stemmeret, idet Jørgen Brøgger fungerede som m'ødets dirigent.
Læs om tale af mødet
her.
Herunder nogle stemningsindtryk fra mødet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

26. maj 2021:
Jvfr. nedenstående artikel:
Er mårhunden ved at være udryddet ?

Nej, det er den ikke. Trods flere mediers udmeldinger hen over Pinsen er den danske bestand af mårund lang fra udryddet. Kurven er knækket, ja, men mårhunden er kommet for at blive.
Læs mere
her

23. maj 2021:
Vi troede, at kampen var tabt - nu ser det ud til, at vi kan få udryddet mårhunden

Indtil for få måneder siden var der ikke mange, der troede på, at man kunne få has på den forhadte mårhund, men efter at have nedlagt 11.000 mårhunde alene i løbet af det seneste år, har tingene ændret sig. Miljøstyrelsen vurderer nu, at ved en fortsat indsats er der mulighed for, at vi kan få udryddet mårhunden helt.
Morten Egtved Anxdersen fra Elsegaarde jagtforening er den jæger i hele landet, der har nedlagt flest mårhunde. Alene 72 stk. i 2020.
Læs mere
her og her

19. maj 2021:
Buk nr. 2 i Bukkepuljen 2021 nedlagt

Buk nr. 2 blev nedlagt af Klaus Boll kl. ca. 20.00 fra stige 9. - Læs Klaus' beretning her

16. maj 2021:
Første buk i Bukkepuljen 2021 nedlagt

Den første buk i Bukkepuljen 2021 faldt på premiereaftenen den 16. maj, kl. 20.50 fra stige 2, - for et velrettet skud af Henrik Boes Brølling.
Vi ønsker Henrik hjerteligt tillykke! Læs Henriks beretning
her.

06. maj 2021:
Der er stadig mårhund på reviret

Vildtkameraet har fanget dette billede af ugle og mårhund samtidig ved baitpladsen.
Mårhund må nu kun reguleret, hvis der kommer to sammen. Det kan være tegn på et hvalpeløst par. Enlige mårhunde må som bekendt ikke reguleres, da de nu har hvalpe i graven.

28. april 2021:
Jøgerråd Syddjurs' års- møde

Corona-restriktionerne gjorde, at årsmødet i Jægerrådet ikke kunne afholdes indendørs. Da bålhytten ved "Jagtens Hus" var udlejet, havde Jægerrådet spurgt, om årsmødet kunne afholdes omkring bålstedet ved vores jagthytte på foreningsreviret. Og selvfølgelig kunne de det.
Jægerrådsformand Poul Arne Nielsen aflagde en god beretning, der selvsagt var præget af de begrænsninger, som Corona-situationen havde medført.
Kredsformand Reidar Lænø bidrog med forskellige orienteringer, mens HB-medlem, Torben Schultz Jensen, orienterede om hoved- bestyrelsens og forbundets arbejde og opgaveløsninger.
Der en god og livlig debat, faktisk meget mere og bedre, end normalt. Debatten drejede sig bl.a. om skydebaner og de problemer, der tegner sig for nogle af dem, om hjortevildtforvaltning og -lovgiv- ning samt om Jægerforbundets natursyn, herunder særligt det af regeringen og folketinget indgåede miljø- og klimaforlig. Herunder især spørgsmålet om "urørt skov" ctr. "naturnær skovdrift", også kaldet "klimaskov". Talelysten var stor, så klokken blev 21.30, inden mødet kunne sluttes af.
Her er nogle stemningsindtryk. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19. april 2021:
Rågereulering

Vi har fået en henvendelse fra Syddjurs Kommune, om vi kan hjælpe med at REGULERE RÅGEUNGER fra den rågekoloni, der har etableret sig i "Skanseskoven" i Ebeltoft. Det har vi selvfølgelig sagt ja tak til.
Vi beder derfor de medlemmer, der gerne vil være med i en sådan "råge-reguleringspuilje" om at melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./mail som ovenfor) senest søndag den 25. april, hvorefter der vil tilgå alle "puljemedlemmer" nærmere information.
Reguleringsperioden for rågeunger er som bekendt 1. maj til 15. juni. Reguleringen kan/må foretages med salonriffel eller slagkraftig/godkendt 5,5 mm. luftgevær. - Ved anvendelse af salonriffel SKAL der anvendes de såkaldte "short"-patroner. De almindelige "long" salonpatroner er for farlige, da reguleringen foregår i bymæssig bebyggelse. - Foreningen hjemkøber et antal "short"-patroner, som de medlemmer, der ikke allerede selv har nogle, kan købe til kostpris.

Kolonien i Skanseskoven

11. april 2021:
Så var der igen mårhund på vildtkameraet

Som det fremgår, er dette billede er taget kl. 01.46, - hvilket måske nok kan afskrække de fleste. MEN ...der er jo også andre billeder, der er taget tidligere. Det er tydeligt, at mårhundende kan komme til at betyde et alvorligt indhug i da jagtbare vildtarter inden efterårets jagtsæson. Og der er nærmest ikke til at tænke på, hvad det inden da vil koste af liv for fasan- og agerhønsekyllinger, hatrekillinger og rålam, for blot at nævne noge af de mest udsatte. Så vi vil gerne appellere til nogele flere af deltagerne i vinterriffelpuljen om at gøre en indsats for at få minimeret mårhundebestanden, inden ynglesæsonen bliver aktuel.

27. marts 2021:
"Åben Jagthytte"

18 medlemmer trodsede fra morgenstunden vejrguderne og begav sig på vej mod jagthytten for at være med til at markere, at vi netop i onsdags havde passeret foreningens 88-års fødselsdag. Og minsandten om ikke regnguden forbarmede sig over os og standsede det kraftige regnvejr netop som vi skulle starte arrangementet kl. 10.00. - Måske fordi, vi havde lagt en større samling paraplyer frem til fri afbenyttelse ?? - men i hvert fald venligt. Ikke mindst, de regnguden lukkede op for sluserne igen, da vores arrangement var overstået. Foreningen var vært ved en "parole- bitter" og en fødselsdagsøl/-vand. Hertil investerede alle i en eller to af Klaus' og K.A.'s velristede pølser. Og snakken gik livligt på kryds og tværs. Især var det en stor glæde, at ikke mindre end fire af foreningens nye medlemmer mødte op. Det var rigtig hyggeligt at hilse på dem; vi håber, at vi kommer til at se meget til dem i fremtiden. - Hwer er nogle få "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse, :