SEPTEMBER 2022

20. september 2022, - rev ir- og vildtplejeforanstaltninger, - Læs her.

23. september 2022, - intern flugtskydningsaften.- Læs her.

26. september 2022: - Besøg på Hjorte- og Vildsvinebanen i Grenaa, - Læs her.

Individuelt andetræk i Slusesåten, - Læs her.