AUGUST 2022

Efterårs-/vinterriffeljagt, - se her

23. august 2022: Revir- og vildtplejeforanstaltninger, - Læs her.

Individuelt gåsetræk i august måned på Colindseje Syf´d, - Læs her.