FOTOALBUM 2022
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

 

16. maj til 15. juli 2022
Bukkejagt

Der var i 2022 nitten deltagere i bukkepuljen. Og det blev en fantastisk bukkejagt i år ! - med hele 7 nedlagte bukke. Fordelt med 1 i slusesåten, 1 på "Colindseje Nord" og de resterende 5 på "Colindseje Syd".
Se billeder og læs deltagernes beretninger om deres oplevelserm under bukkejagten
her.

16. maj 2022:
God Bukkepremiere og hyggeligt "Bukketræf"

Bukkepremieren var som sædvanlig "en stor og helt særlig dag" for mange nimrødder; heraf også mange af vores medlemmer. Traditionen tro holdt vi "Bukketræf" hos Christian Koudal på hans fritidsgrund "Frihuset" bag golfbanen i Ebeltoft. Der deltog ialt 20 morgenfriske jægere, m/k, dr alle havde en rigtig hyggelig morgenstund, hvor de selv medbragte kaffen, men Christian og Georg have forberedt morgenbordet med rundstykker, rugbrød, små, ost, pålæg og marmelade samt - først og fremmest - den store pande med æggekage tilberedt af 60 æg over bålstedet. 
Her nogle gode stemningsindtryk fanget i henholdsviv K.A.'s og Christians fotolinser:

01. maj - 15. juni 2022:
Regulering af rågeunger i Skanseskoven

Også i år blev vi af Syddjurs Kommune anmodet om at medvirke til bortregulering af rågeunger fra kolonien i Skanseskoven. I løbet af de 1½ måned lykkedes det os at bortregulere ikke flærre end 243 unger, - hvilket vel må siges at være ganske pænt.
Se de enkelte medlemmers beretninger om deres oplevelser under freguleringen
her.

24. april 2022:
Spændende og fascinerende fisketur efter vårsild i Randers Fjord

Desværre var der yderst begrænset deltagerantal til fisketuren efter vårsild i Randers Fjord. Måske- måske ikke - fordi, det allerede var dagen efter den store arbejdsdag på foreningsreviret i går ? Kun tre medlemmer deltog. Til gengæld fik de alle "smæk for skillingen" med nogle spændende fangster og godt udbytte, tilsammen ialt 54 sild, fordelt med 31 til Erik Bang Madsen, 18 til Klaus Boll og 5 til Erling Lindhart. - Stort tillykke til alle tre !
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. april 2022:
"Store arbejdsdag" - mange gode revir- og vildtplejeforanstaltninger udført i det allersmukkeste forårsvejr

Kim V. Larsen skriver:
"13 nimrødder, m/k, havde en både konstruktiv og ikke mindst hyggelig dag på Colindseje. Alle fik del i en opgave, så ingen gik i vejen for hinanden. Der blev ordnet stiger på nord, hvor bevoksning blev klippet ned for udsyn, fodertønder blev efterset, depottønder taget med hjem til opfyld. Og der blev ryddet op omkring bålpladsen og hytten gjort ren. Stige 6 blev rejst op igen, og der blev ryddet stier gennem mosen og gennem Oles remise. Stige 10 fik også en tur, som det kan ses på billederne.
Da alle var færdige, hyggede vi os med øl, vand og grillpølser og snak.
PS – jeg kunne ikke lade være med at tage et par billeder af den store bøg ved laden, som væltede i storm sidste år. Jeg synes at den er meget imponerende.
Herun der nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
JH
Kim"

Stor tak til Kim for både den gode beretning og de gode billeder !

12. april 2022:
Revir- og vildtpleje: - Så er der også sået vildtager.

Vores utrættelige og arbejdssomme jagtudvalg har nu været i aktion igen i dag, - til vores alles gavn og bedste.Og ikke mindst vildtets ! De har tilsået en fin fodermark på "sydstykket". Det bliver spændende at se, om det vil "holde på" småvildtet. Især for småvildtets egen skyld, hvor det indimellem har trange vilkår. - K.A. valgte strategisk tjansen som fotografen, mens han - som det ses - overlod tjansen som "trækdyr" til Klaus og Carsten. STOR TAK til Jer alle for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se detr i stor størrelse. Fotos: KA. Hansen.

09.april 2022:
Dejlig familiefisketur i smukt, omend koldt, forårsvejr

Det var det smukkesteb forårsvejr med sol og blå himmel, da vi mødtes til den årlige familiefisketur ved Moesholm Put & Take. Men med lave temperaturer, skal vi hilse og hilse. Desværre var det også mere end småt med ørredernes bide-villighed. Der blev i dagens løb kun fanget to, - den første blev landet i fangstnettet af 14-årige Mads Emuil Bech Larsen og dagens største af Christian Koudal, der således begge fik små præmier.
Her er nogle stemningsindtryk fra dagen. Fotos: Tina Hansen og Mads Emil Bech Larsen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

26. marts 2022

Hyggeligt "Åben Jagthytte"-arrangement i skønt forårsvejr
og med spændende "moderne hotdogs" tilberedt over bål

Ca. 3/4 snes medlemmer havde fundet vej til jagthytten for med arrangementet "Åben Jagthytte" at markere, at vi netop har passeret foreningens 89-års "fødselsdag", "ønske hinanden tillykke" og have en god snak om "løst og fast". Vi havde besøg af kok og natur-filmfotograf Simon Karlsen, som vi for ca. en måneds tid siden havde givet lov til at foretage nogle natur-filmoptagel- ser i den lille skov omkring jagthytten og også at anvende vores bålsted til at filme tilberedning af bålmad. - Som tak herfor havde Simon tilbudt at komme og tilberede & servere noget "bålmad" for. Det blev nogle spændende og meget lækre "moderne hotdogs", der - trods navnet - ikke indeholdt pølser, men derimod tørsaltet svinenakke og forskelligt "grønt", bl.a. ramsløg. Det var heller ikke traditionelle hotdogbrød, dermod cirkelrunde brødskiver, der var farvet sorte med blæksprutte-blæk.
Dagen startede naturligvis med formandens velkomst og "parole". Jón Á. Hjaltason, der er islænding, var for kort tid siden kommet hjem fra et besøg på Island, og han havde medbragt en flaske islandsk brændevin, som han donerede som parolebitteren. De "moderne hotdogs" var lækre - og det samme var den islandske brændevin. - Dagen var begunstiget af det allersmukkeste og lune forårsvejr, solskin og vindstille, hvilket absolut ikke gjorde den stemning mindre. - Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. marts 2022:
God film- & foredragsaften om vildsvinejagt i Pyrenæerne

Tom Vedels film og foredrag om vildsvinejagt i Pyrenæerne var både spændende og interessant og havde afgjort fortjens langt flere tilhørere en den 3/4 snes m/k'er, der var dukket op. Til ,gengæld fik de, der kom, virkelig noget med hjem. Først og fremmest naturligvis om den måde, vildsvinejagten i området Casa de Jabali drives på. Vel nok den mest ægte form for jagt. Ikke noget med at "slå lejr" i et tårn og vente på en mere eller mindre tilfældig skudchance. Nej, jægerne er placeret direkte i terrænet, hvor hundene så driver vildtet tæt forbi jægerne, der skal udvise virkelig gode skydeegenskaber, - samtidig med at de skal være i stand til at klare de fysisk strabadserende udfordringer som det uvejsomme terræn byder på.
Men udover informationerne om selve jagten bød foredraget også på en stor portion folklore og lokal kulturhistorie. Tom Vedel bor selv i Caza de Jabali, der ligger noget afsides i Pyrenæerne i nærheden af byen Arén på grænsen mellem Aragon og Catalonien. Selv om vi alle var jægere fandt vi også alle, at denne del af foredraget var absolut lige så interessant som delen om selve vildsvinejagten
Her er nogle "skud" fra filmlærredet, fanget i Tina Hansens fotolinse. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Generalforsamling
1. marts 2022
i Skudehavnens Fælleshus

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

Den traditionelle, årlige jagtfrokost
tirsdag den 19. februar 2022
i bebyggelsen "Møllehaven"s fælleslokale.

Klik på det enkelte foto for st se det i stor størrelse

"Afslutningsjagt"
29. januar 2022

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

"Nytårsjagt", 8. januar 2022
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse