BESTYRELSE

Jørgen Brøgger

Kim V.Larsen

Preben Kristensen

Karl Aage Kannegaard

Klaus Boll

Formand:
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, femmøller, 8400 Ebeltoft.:
Tlf. 86 36 25 38 - Mobil 40 35 22 11 - e-mail:
jb@joergen-broegger.dk

Næstformand:
Ole Bisp. Silkehalevej 15, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 22 53 - Mobil 20 85 53 52 - e-mail:
olesilkehalevej@outlook.dk

Kasserer:
Kim V. Larsen. Bygmarken 73, 8560 Kolind.
Tlf. 20 90 96 47 - e-mail:
kim.larsen@arriva.dk / kivila@icloud.com

Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Madsen.Bøgebjerg 2 1.nr.l, 8400 Ebeltoft
Tlf. 50 45 63 60 - e-mail: jmadsen@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Tommy Lorentsen. Overgade 35, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 36 20. - e-mail:
tommy.lorentsen@skolekom.dk

Suppleanter:
1. suppleant: Morten Sell.Dalvangen 20, Boeslum, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 24636610 - e-mail :mortensell14@gmail.com
2. suppleant:
Preben Kristensen. Bækhøjen 1, Dråby, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 26 65 50 05 - e-mail: prebenkris@live.dk

Jagtudvalg:
Tovholder for Jagtudvalget: Karl aage Kannegaard. Gl. Hovedvej 15, Bjødstrup, 8410 Rønde.
Tlf. 22 70 70 98 - e-mail: jagt-ka@kannegaard.dk
Øvrige jagtudvalgsmedlemmer:
Knud A. Hansen.Lyshøjvej 3, Kejlstrup, 8410 Rønde.
Tlf. 28 66 73 45
- e-mail: kahansen882@gmail.com
samt
Kim Victor Larsen (20 90 96 47),
Jørgen Madsen (50 45 50 60)
Prebrn Kristensen (
26 65 50 05)
Suppleant til Jagtudvalget:
Klaus Boll.Rodsøvej 11, Egsmark, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 40 20 47 30 - e-mail: klaus@boll-net.dk

Revisorer:
Christian Koudal. Lathyrusvej 10, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 18 17 - Mobil: 21 76 71 22 - e-mail
c.koudal@privat.dk

Sven Arne Vallentin. Bækhøjen 3, Dråby, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 10 19 - e-mail:
vallentin@privat.dk

Christian Koudal

Sven Arne Vallentin

Foreningens pengeinstitut:
Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afdeling.
Alle indbetalinger til foreningen bedes venligst indbetalt til:
reg. nr. 9360 - Konto nr. 0010 75 8920

Mobile-Pay: 795094

Foreningens cvr-nummer: 34 78 94 60

Webmaster:
Jørgen Brøgger.

Ole Bisp

Tommy Lorentsen

Jørgen Madsen
(Foto: Troels Romby Larsen)

Morten Sell

Knud A. Hansen