BESTYRELSE

Jørgen Brøgger

Kim V.Larsen

Knud A. Hansen

Klaus Boll

Erling Lindhard Hansen

24. november 2019:
Medlemsorientering: - Ændringer i sammensætningen af bestyrelse og jagtudvalg

Til orientering er der sket følgende ændringer i sammensætningen af bestyrelsen og jagtudvalget:
Jørgen Madsen har af personlige årsager set sig nødsaget til at udtræde af både bestyrelsen og jagtudvalget. Samtidig har Karl Aage Kannegaard og Preben Kristensen af helbredsmæssige årsager set sig nødsaget til at udtræde af jagtudvalget. Preben deslige som 2. suppleant til bestyrelsen.
Det betyder, at 1. suppleant Morten Sell er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jørgen Madsen, mens suppleant til jagtudvalget, Klaus Boll, er indtrådt som egentligt medlem af jagtudvalget.
Det betyder også, at tilmeldinger il resten af jagterne i denne sæson, skal (ligesom sidste år)
gives til Kim V. Larsen på sms 20 90 96 47 eller e-mail: kim.larsen@arriva.dk  (første gang altså til "juleoptakten" (også kaldt "pølsejagten") den 14. december.
Bestyrelsen og det øvrige jagtudvalg beklager Karl Aages, Prebens og Jørgens udtræden, men udtrykker også forståelse herfor og ønsker alle tre god bedring. Hertil føjer vi vores store tak for den kæmpe indsats, de alle tre har ydet med de mange revirforbedrende foranstaltninger på Colindseje, - til glæde og gavn for reviret som sådan, vildtet, biodiversiteten og i sidste ende for os alle som jægere og naturelskere. Vi ønsker alle tre al mulig "Knæk og Bræk" og glæder os til at se Jer igen.

Formand:
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, femmøller, 8400 Ebeltoft.:
Tlf. 86 36 25 38 - Mobil 40 35 22 11 - e-mail:
jb@joergen-broegger.dk

Næstformand:
Ole Bisp. Silkehalevej 15, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 22 53 - Mobil 20 85 53 52 - e-mail:
olesilkehalevej@outlook.dk

Kasserer:
Kim V. Larsen. Bygmarken 73, 8560 Kolind.
Tlf. 20 90 96 47 - e-mail:
kim.larsen@arriva.dk / kivila@icloud.com

Bestyrelsesmedlem:
Tommy Lorentsen. Overgade 35, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 36 20. - e-mail:
tommy.lorentsen@skolekom.dk

Bestyrelsmedlem:
Morten Sell.Dalvangen 20, Boeslum, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 24636610 - e-mail :mortensell14@gmail.com
esmedlem:

Suppleanter:
1. suppleant:
Georg sand. Nygade 1, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 29 61 78 88 - e-mail:nygade11gmail.com
2. suppleant:
Finn Holm. Rugårdsvej 14 A, Rugård, 8400 Ebeltoft.
Tlf.20 46 24 46 - e-mail:finn.holm@foodgroup.dk

 

Jagtudvalg:
Knud A. Hansen.Lyshøjvej 3, Kejlstrup, 8410 Rønde.
Tlf. 28 66 73 45
- e-mail: kahansen882@gmail.com

Klaus Boll. Rodsøvej 11, Egsmark, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 40 20 47 30 - e-mail: klaus@boll-net.dk
samt
Kim Victor Larsen.
Bygmarken 73, 8560 Kolind.
Tlf. 20 90 96 47 - e-mail:
kim.larsen@arriva.dk / kivila@icloud.com
Erling Lindhard Hansen. Rodsøvej 13, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 28 95 82 44 - e-mail: derling.lindhard1gmail.com

Jagtudvalget er selvsupplerende

Jagtudvalgets opgaver:  Tilrettelægning og afvikling af alle jagter, incl. tilmeldinger, parole og parade. - Revitrpleje, fodring og evt. udsætninger. Tilsyn med hochsitse. Udvalget indforskriver medlemmer til hjælp til diverse revirpleje og andre arbejdsopgaver.

Revisorer:
Christian Koudal. Lathyrusvej 10, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 18 17 - Mobil: 21 76 71 22 - e-mail
c.koudal@privat.dk

Sven Arne Vallentin. Bækhøjen 3, Dråby, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 10 19 - e-mail:
vallentin@privat.dk

Christian Koudal

Sven Arne Vallentin

Foreningens pengeinstitut:
Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afdeling.
Alle indbetalinger til foreningen bedes venligst indbetalt til:
reg. nr. 9360 - Konto nr. 0010 75 8920

Mobile-Pay: 795094

Foreningens cvr-nummer: 34 78 94 60

Webmaster:
Jørgen Brøgger.

Ole Bisp

Tommy Lorentsen

Morten Sell

Georg Sand

Finn Holm