BESTYRELSE

Jørgen Brøgger

Kim V.Larsen

Knud A. Hansen

Klaus Boll

Jón Àgúst Hjaltason

Formand:
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, femmøller, 8400 Ebeltoft.:
Tlf. 86 36 25 38 - Mobil 40 35 22 11 - e-mail:
jb@joergen-broegger.dk

Næstformand:
Ole Bisp. Silkehalevej 15, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 22 53 - Mobil 20 85 53 52 - e-mail:
olesilkehalevej@outlook.dk

Kasserer:
Kim V. Larsen. Bygmarken 73, 8560 Kolind.
Tlf. 20 90 96 47 - e-mail:
kim.larsen@arriva.dk / kivila@icloud.com

Bestyrelsesmedlem:
Tommy Lorentsen. Overgade 35, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 36 20. - e-mail:
tommy.lorentsen@skolekom.dk

Bestyrelsmedlem:
Morten Sell.Dalvangen 20, Boeslum, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 24636610 - e-mail :mortensell14@gmail.com
esmedlem:

Suppleanter:
1. suppleant:
Georg sand. Nygade 1, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 29 61 78 88 - e-mail:nygade11gmail.com
2. suppleant:
Finn Holm. Rugårdsvej 14 A, Rugård, 8400 Ebeltoft.
Tlf.20 46 24 46 - e-mail:finn.holm@foodgroup.dk

 

Jagtudvalg:
Knud A. Hansen.Lyshøjvej 3, Kejlstrup, 8410 Rønde.
Tlf. 28 66 73 45
- e-mail: kahansen882@gmail.com

Klaus Boll. Rodsøvej 11, Egsmark, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 40 20 47 30 - e-mail: klaus@boll-net.dk
samt
Kim Victor Larsen.
Bygmarken 73, 8560 Kolind.
Tlf. 20 90 96 47 - e-mail:
kim.larsen@arriva.dk / kivila@icloud.com
Erling Lindhard Hansen. Rodsøvej 13, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 28 95 82 44 - e-mail: derling.lindhard1gmail.com
Jón Ágúst Hjaltason. lamavej 8, 8400 Ebeltoft.
Tlf.52 47 77 38 - e-mail: jonsbref@ymail.com

Jagtudvalget er selvsupplerende

Jagtudvalgets opgaver:  Tilrettelægning og afvikling af alle jagter, incl. tilmeldinger, parole og parade. - Revitrpleje, fodring og evt. udsætninger. Tilsyn med hochsitse. Udvalget indforskriver medlemmer til hjælp til diverse revirpleje og andre arbejdsopgaver.

Revisorer:
Christian Koudal. Lathyrusvej 10, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 18 17 - Mobil: 21 76 71 22 - e-mail
c.koudal@privat.dk

Sven Arne Vallentin. Bækhøjen 3, Dråby, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 10 19 - e-mail:
vallentin@privat.dk

Christian Koudal

Sven Arne Vallentin

Foreningens pengeinstitut:
Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afdeling.
Alle indbetalinger til foreningen bedes venligst indbetalt til:
reg. nr. 9360 - Konto nr. 0010 75 8920

Mobile-Pay: 795094

Foreningens cvr-nummer: 34 78 94 60

Webmaster:
Jørgen Brøgger.

Ole Bisp

Tommy Lorentsen

Morten Sell

Georg Sand

Finn Holm

Erling Lindhardt Hansen