Krage- og skaderegulering på foreningsreviret

Jvfr. tidligere udsendte medlemsmails er der fortsat mulighed for, at alle medlemmer kan drive reguleringsjagt på krager og husskader på foreningsreviret, Colindseje, - til og med fredag den 15. april (Langfredag), hvor reguleringsperioden udløber.

Reguleringen kan foretages med salonriffel, kraftig, godkendt 5,5 mm. luftbøsse eller haglbøsse. Hvis du anvender haglbøsse, skal du huske, at du også skal medbringe apporterende hund.
Alle medlemmer af foreningen kan frit deltage i reguleringen. Blot skal man senest kl. 18.00 aftenen i forvejen hvor man agter sig derud, meddele dette til Jørgen Brøgger med besked om hvor, man vil sidde og hvornår; dette så vi altid ved hvem, der er på reviret hvornår og kan koordinere, hvis der er flere, der gerne vil derud samtidig.

 

HUSK også, at deltagerne i riffelpuljen også fortsat kan drive mårhunderegulering – efter de hidtil gældende bestemmelser (samme som ved krage-/skadereguleringen).