AKTUELT

06. maj 2021;
Rågeunge nr. 2 og 3 bortreguleret

Henrik Boes Brølling fik ram på 2 stk., hvoraf den ene desværre blev hængende i en grenkløft højt tilvejrs. - Stort tillykke til Henrik !

02. maj 2021:
Første rågeunge bortregu- leret

Første mand, der forsøgte sig med reguleringen af rågeunger i kolionien i Skanseskoven, var Tor R. Kristensen, der med sit 5,5 mm. luftgevær fik ram på en enkelt unge.
Tillykke til Tor !

29. april 2021:
Bestyrelsen konstitueret - ny næstformand

Efter generalforsamlingen den 17. april har den nyvalgte bestyrerlse afholdt konstituerende bestyrelses- møde den 29. april, hvor Knud Arne Hansen valgtes til ny næstformand og sekretær efter afgåede Ole Bisp, der også deltog i mødet og gav overleveringer til den nye næstformand.
Se den samlede bestyrelsessammen- sætning
her.

13. april 2021:
Så fik han den !

K.A. hansen var afsted igen her til aften for at se efter mårhund. Og denne gang lykkedes det: Kl. 23.59 tikkede dette dejlige foto op på skærmen hjemme hos formanden:

13. april 2021:
Mårhund på reviret.

K.A. Hansen var ude at se efter mårhund i aftes. Kl.08.37 her til morgen skriver han::
Jeg sad i stige 9 fra kl 2115. Kl ca 2330 så jeg 2 mårhunde ved grøften på min venstre side men over 100m ude. De gik herefter tværs over engen ud for slikstenen og forsvandt ind i krattet. Ca. 15 min senere så jeg dem ved fodertønden der står på midtervejen, de kiggede over mod baitpladsen, men forsvandt ind i træerne. Ventede en halv time, men så ikke mere.😒

Der har ikke været noget på kameraet i nat.
 
Ps der var 1 grads varme og frisk vind, så det var en rimelig kold tørn🥶
Mvh Ka

10. april 2021:
Klargøring til bukke- jagten - stigeflytninger

Vore fire ihærdige jagtudvalgs- medlemmer, Klaus Boll, K.A. Hansen, Erling Hansen og Jón Hjaltason er fuld gang medm at klargøre stiger m.v. til bukkejagten. På nordstykket har de flyttet stig 5 højde med stige 3, - men stadig "på den anden side" af læhegnet.
På sydstykket har de fjernet det tidligere tårn og den tidligere stige ved "post 6" (ny stige er opsat). Tornet er nu opsat i skovbrynet af remisen ved jagthytten.
Stor tak til Kl
aus, K.A. Erling og Jón.
Herunder fotos fra flytningen  fra "post 6" og opstillingen af tårnet ved jagthytten. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: K.A. Hansen.

.... og herunder fotos fra flytningen af stige 5. Klik også her på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Fotos: Jón Hjaltason

30. marts 2021:
Lea Vermelin: Jagt er ikke årsag til biodiversitetskrise

I et interview med DJ's Torsten Lind Søndergaard synes miljøminister Lea Vermelin at være på (vagt ?) tilbagetog og siger nu (efter henvendelser fra mange jægere), at der godt kan drives jagt i beskyttede naturområder og går dermed imod den famøse EU-vejledning, der sidestiller jagt og lystfiskeri med f.eks. minedrift. Hun undlader dog at komme ind på, hvorvidt der bør drives (bæredygtig, selvsagt) jagt i de nye naturnationalparker.
Læs interviewet
her.

30. marts 2021:
Så var der igen mårhund på vildtkameraet


29. marts 2021:
Vi du gerne have tilsendt nyhedsbrevene om mårhunderegulering ?

Hver anden uge modtager vi nyhedsbrev fra Miljøstyrelsens mårhundeafdeling om den aktuelle situation i.h.t. mårhunderegulerings-indsatsen. - Hvis du gerne vil med i "mårhundebanden" og dermed modtage disse nyhedsbreve, så kontakt formand Jørgen Brøgger på mail: jb@joergen-broegger.dk
Vi har netop modtaget et sådant nyhedsbrev i dag. heri kunne fortælles, at der i løbet af den seneste måned er nedlagt/fældefanget ikke færre end 3 vaskebjørne !!!

26. marts 2021:
Ny dokumentation: Urørt skov er en minimal gevinst for klimaet

Påstanden om at urørt skov har en betydelig klimaeffekt, fordi skove med meget gamle træer bliver ved med at suge CO2 ud af atmosfæren, bliver nu tilbagevist af forskere fra Københavns Universitet.
Læs mere
her

19. marts 2021:
Tredie mårhund nedlagt i vinter-riffelpuljen

Nedlagt 19. marts af K.A. Hansen kl. 22.30 fra stige 9. - Læs K.A.s beretning her.


16. marts 2021:
Så er der 13 mårhunde mindre på Djursland

Vort gode jesper Schmit er inkarneret mårhundejæger. Lørdag aften den 14. ds. fik han ram på disse fire af sklagsen:

Jesper er også ferm til at strejfe ræve og skinde mårhunde. I løbet asf week-enden 14.-15. marts fik han indleveret disse 9 mårhu8nde til skinding. - Tilsammen er der således nu 13 mårhunde mindre påp Djursland. Godt gået !

 

18. februar 2021:
Ny - og interessant - Podcast-serie om danske dyremysterier
Er der - eller har der været - en puma løs ved Herning? Hvem bed hovedet af rådyrene i Stenderup-skovene? En ny podcast-serie, produceret for Miljøstyrelsen, dykker ned i nogle af de mest mærkværdige dyreobservationer i den danske natur.Er der - eller har der været - en puma løs ved Herning? Hvem bed hovedet af rådyrene i Stenderup-skovene? En ny podcast-serie, produceret for Miljøstyrelsen, dykker ned i nogle af de mest mærkværdige dyreobservationer i den danske natur. - Læs mere
her

I tilknytning hertil kan vi fortælle, at i 2002 skulle nogle af vores medlemmer på jagt på Georg Sand's, Christian Koudals og Jørgen Brøggers revir ved Holme Strand. Georg kørte forrest, og da han kom til "P-pladsen" ved "skoven", så han en los rejse sig i læhegnet på den anden side af marken ved "skoven". Desværre var der kun Georg, der så den, men var - og er stadig - helt sikker på, at det var en los. Der blev naturligvis taget kontakt til det, der nu hedder Ree Park for at høre, om der var undsluppet en los derfra. Det sagde de (naturligvis), at der ikke var (det havde måske heller ikke været særligt heldigt, hvis et eventuelt udslip var kommet til offentlighedens kendskab. Men det har jo nok alligevel været det mest sandsynlige ?
Nogle af vore ældre medlemmer kan også huske, at der for år tilbage blev nedlagt en los under en almindelig jagt på Lolland. Det har været enten i slutningen af 1960-erne eller i 1970-erne. det var så stor en sensation, at det blev omtalt i TV-avisen med optagelser fra det sted, hvor den pgl.jæger havde stået på post og selvfølgelig interview med ham og billeder af den nedlagte los. Man mente dengang, at lossen formentlig var gået over isen fra Sverige.

 

16. februar 2021:
Danmarks Jægerforbund vil teste samforvaltning som alternativ til miljøministerens beslutning om indførelse af arealkrav for hjorteforvaltning (-jagt)

Danske riffeljægere og lodsejere står overfor to muligheder. Enten underlægger man sig miljøministerens arealkrav, eller også vælger man at blive en del af jægerforbundets flerårige testordning om frivillig, forpligtende samforvaltning med fokus på bæredygtig afskydning og mere jagttid. Men hvad består ordningen af? Dan dig dit første indtryk
her.

 

12. februar 2021:
Danmarks Jægerforbund afgiver høringssvar vedr. oprettelsen af natur- nationalparker
Læs mere
her

 

12. februar 2021:
Se TV-interview med DJ's landsformand Claus Lind Christensen om forsvundne ulve i den danske natur, -
her

 

05. februar 2021:
WWF på tynd is i krav om forbud mod jagt og fiskeri

WWF ønsker et stop for ressourceudnyttelse, herunder jagt og fiskeri, i de kommende naturnationalparker. Det sker med henvisning til EU´s biodiversitetsstrategi og IUCN´s kategori II. Men WWF driver politik og misbruger EU’s og IUCN’s retningslinjer til fremme af egne interesser, mener DJ.
Læs mere
her

04. februar 2021:
EU's biodiversitetsstrategi - igen, igen ....

 

Online-magasinet "Mit Jagtblad" har - på min opfordring - taget emnet op om, EU's vejledning, der lægger op til forbud mod jagt og lystfiskeri i beskyttede natur- områder. - Læs her

 

04. februar 2021:
Lystfiskeri og særligt beskyttet natur går fint hånd i hånd

Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund "kæmper side om side" mod de totalt uforståelige oplæg til forbud mod jagt og lystfiskeri i beskyttede og særligt beskyttede naturområder.
Læs
her, hvad Sportsfiskeforbundet skriver om de famøse sager.


03. februar 2021:
Danmarks Jægerforbund sætter fokus på truslerne om forestående jagt- forbud

Læs mere
her

 

30. januar 2021:
Hvad vildtkameraet "gemte" - Vildt på reviret

Vort gode medlem, Tor R. Kristensen, der sammen med K.A. Hansen og Jón Á. Hjaltason stor for opsyn med og pasning af vildtkameraet på foreningsreviret, hentede i går kameraet hjem for at se, hvad det kunne afsløre her inden ræve- og mårhundereguleringen for alvor sætter ind.
Det viste bl.a., at der bor en enlig mårhund i den ene af gravene i remisen ovenfor andesøen på "Syd". Endvidere, at der en "pladskok", grævling og råvildt. Så bortset fra mårhunden tegner det godt. Lad os håbe, at det lykkes at få ram på mårhunden, når nu reguleringsperioden træder i kraft i morgen.
Tak til Tor for billederne. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Der skal trækkes en time fra de anførte klokkeslet på billederne.

25. januar 2021:
Opdateret guide om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer

Forvirrende regler og bureaukrati er ofte den største hindring for, at jægere og landbrugere kaster sig ud i natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.
Derfor har Danmarks Jægerforbund også i år udarbejdet en ny version af "Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer", som har til formål at guide interesserede gennem nogle af reglerne og beskrive mulighederne i grundbetalingsordningen og diverse andre relevante tilskudsordninger.
Læs mere
her

24. januar 2021:
Vildtplejeforanstaltninger, - baitpladsen flyttet

Så har vores ihærdige jagtudvalg igen været i aktivitet. Den 22. flyttede de baitpladsen for mårhunderegulering til mosen i Syd, ca. 70 m. fra stige 9. Der er indkøbt fiskepiller til brug som lokkemad, og den 24. blev foderrøret fyldt op hermed. - Der er flere gravkomplekser i remisen nord for andesøen på Syd. Vi skal have undersøgt om det er ræve- eller mårhundegrave, - eller begge dele. Vildtkameraet sender p.t. ikke, hvorfor der indkøbes et nyt SD-kort.
Stor tak for indsatsen til jagtudvalget !

Godt lager af fiskepiller

Nogle af de mange huller fra gravkomplekserne i remisen nord for andesøen. - Efter et hullets form på det øverste billede kunne det tyde på grævling eller mårhund

 

24. januar 2021:
Ny national lystfisker-hjemmeside

Mange jægere er også lystfiskere; også blandt vore egne medlemmer. Vi finder det derfor relevant at ioplyse, at den 14. ds. gik en ny, national lystfisker-hjemmeside "i luften".
Læs mere
her og se selve hjemmesiden her

 

31. december 2020:
Syvende stykke vildt nedlagt i riffel- puljen 2020-21

Morten Waldstrøm kom ud af det gamle år på vel nok noget nær den bedst tænkelige måde for en nimrod. Kl. ca. 15.25 nedlagde han en fin smalrå fra stige 2 på foreningsreviret.
Læs Mortens beretning om den gode oplevelse
her.

18. december 2020:
Hyggelig formiddagsjagt, - den sidste inden jul

13 glade nimrødder deltog i den sidste foreningsjagt inden jul, og alle fik en god og hyggelig formiddag ud af det. dagen var endda begunstiget af noget så sjældent i denne tid som tørvejr !
dog "krydret"  med forholdsvis kraftig blæst, og da jagten foregik i Slusesåten på Øer, var det en lidt kold omgang, især for de skytter, der stod på post langs havet. Bægrene til "parolebitteren" kunne heller ikke stå selv, før der var fyldt "sigteolie" i dem. Der blev ialt set 3 harer, 2 snepper og en and. Der var forbiskud til 2 af harerne og sneppen.
Efter Slusesåten havde vort gode medlem Kaj Martinussen inviteret til også at drive hans revir, "Kløvsign", der ligger kun 2 min. kørsel fra Slusesåten. Her var der heldigvisd mere læ, så det var knapt så koldt at stå på post. Der blev set en enkelt sneppe og en hare, uden at niogen kunne komme til at skyde til dem. Efter såtem bød Kaj på en øl/vand ved sin jagthytte. Her gik snakken livligt og hyggeligt i små "Corona-grupper", inden vi kl. 12.30 brød op og ønskede hinanden en glædelig jul. Inden opbrud takkede formanden Kaj for ibnvitationen og overrakte som tak en flaske, hvis indhold var beregnet til at brygge hjemmelavet kryddersnaps på.
Her nogle "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

 

17. december 2020:
Er det nyligt indgåede forlig om 888 mill. kr. til naturen, herunder til 75.000 ha. urørt skov nu også så god, som miljø- ministeren bryster sig af ? - Ev der reelt tale om en ny "mink-gate" ?

Det ville nok have været bedre for naturen og miljøet, hvis de 75.000 ha. i stedet for at blive urørt skov i stedet blev udlagt til naturnær skovdrift
Husk også, at i henhold til nugældende lov må der ikke drives jagt i urørt skov. !!!, - så der ikke kun  på selve det traditionelle skovbrug, at skovejerne rammes på økonomien, de mister også jagtklejeindtægter.
Jørgen Brøgger
Læs artikel i Dansk Skovforenings medlemsblad, "Skoven"
her.

 

10. december 2020:
Lille milliard til naturen

888 mill. kr. til mere vild natur. Det er det beløb, som regeringen og støttepartierne har afsat til mere urørt skov og flere naturnationalparker. En god nyhed for naturen, mener Danmarks Jægerforbund. - Men der er også en "løftet finger" og opfordring til regeringen fra Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.
Læs nærmere
her.

 

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2021 her

01. maj 2021:
Pragtfuld oplevelse: Fisketur efter vårsild i Randers Fjord

Familiefisketuren efter våprsild i Randers Fjord havde samlet 7 deltagere, hvor de 5 var fiskende. Der var skønt vejr med let sol, dog ikke ikke for høje temperaturgrader og en kølig brise. Der var gode fangster, undtagen til Erling, der jo ellers var eksperten. Han fangede kun en, der oven i købet  sprang af, da han ville løfte den ind over bolværket. Det havde den fordel for ham, at han ikke skulle i gang med at rense fisk, da han kom hjem. Da tidevandet vendte ved 13-tiden, pakkede vi sammen og tog hjem en god oplevelse rigere. Det var så god en tur, at vi på stedet besluttede, at vi til efteråret vil arrangere en tilsvarende tur efter høstsild.
Her er nogle stemningsindtryk frea den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

24. april 2021:
Dejlig familiefisketur i smukt vejr

Familiefisketuren til Moesholm Put & Take havde samlet 20 deltagere, hvoraf de 16 var fiskere og de fire "ledsagere". Ud af de 16 fiskere var halvdelen børn. Det viser det gode ved et sådant familiearrangement. Det er derfra de kommende jægere of lystfiskere skal hentes.
Den samlede fangst var 3 regnbueørreder og 2 aborrer. - Christian Koudal modtog præmien for først fange fisk (aborre), Henrik Larsen og hans barnebarn modtog samlet præmien for flest fisk (2 regnbueørreder) og Simon Brøgger præmien for største fisk (regnbueørred).
Her er nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse;

17. april 2021:
God og stemningsfuld generalforsamling i det fri

Ud af de 20 medlemmer, der havde forhånds-tilkendegivet, at de ville deltage i frilufts-generalforsamlingen, deltog de 16. Alle nød det smukke vejr og den gode stemning. Der var selvsagt taget alle nødvendige Corona-foranstaltninger og mere til (logistik, håndsprit, skiltning o.s.v., o.s.v.).
Inden vi gik over til selve generalforsamlingen, var der tildeling af 25-års tegn (nål og diplom) til Mikkel Pærremand Gregersen. Læs formandens ord til Mikkel
her.

              "Pokalbordet"                                            Dirigententen erklærer generalforsamlingen for
                                                                                        lovligt indvarslet og beslutningsdygtig

Bjørn Wikkelsøe Jensen valgtes til dirigent og kunne som sådan erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Formanden, Jørgen Brøgger, aflagde bestyrelsesn bretning, der var emneopdelt i følgende emner: Coronapåvirkningen på foreningens aktiviteter - Jagterne - Skydning - Revir- og vildtplejeforanstalt-ninger - Fisketure - Øvrigt - Jagt- og organisationspolitik -Fremtid og Status.
Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt med applaus og akklamation .
Kasserer Kim V. larsen var fraværende af helbredshensyn. I hans fravær blev det reviderede regnskab for 2020 fremlagt af næstformanden, Ole Bisp. Det skriftlige regnskab omdeltes til alle. Dette udviste et overskud på 4.598,02 kr., hvilket mår siges at svare så godt som muligt i forhold til budgettet, der havde forudset et overskud på 4.873,00 kr. den samlede kasse- og bankbehold- ning udgjorde pr. 31. december 2020 101.380,29 kr., vilket ligeledes udgjorde balancen.
Da der heller ikke var nogen kommentarer til regnskabet også godkendt med applaus og akklamation.

O.B.S.: Medlemmer, der gerne vil have en kopi af beretningen og/eller regnskabet kan få dette tilsendt elektronisk ved henvendelse til formanden.

Der var ingen indkomne forslag. Kontingentet for 2022 fastsattes uændret.
Næstformand Ole Bisp og tidl. kasserer Tommy Lorentsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen valgtes nuv. 1. suppleant Georg Sand og Knud A. Hansen. - Som ny 1. suppleant i stedet for Georg Sand valgtes efter indstilling fra bestyrelsen Jón Á. Hjaltason. Nuv. 2. suppleant Finn  Holm ønskede sig fritaget for hvervet af personlige årsager. Som ny 2. suppleant for resten af Finns valgperiode, d.v.s. frem til generalforsamlingen 2022, valgtes ligeledes efter indstilling Per Bisgaard.
Christian Koudal og Bjørn Wikkelsøe Jensen genvalgtes som h.h.v. revisor og revisorsuppleant. Til Jagtyudvalget genvalgtes K.A. Hansen. Da Jagtudvalget ved sidste års generalforsamling blev gjort selv-supplerende, var der ikke andre valg hertil.
Punktet "Eventuelt" blev traditionen tro indledt med pokaluddelinger. "6-kantskydningspokalen" tilfaldt Søren Lund og erindringsbægeret Jón Á. Hjaltason. "Rovildtpokalen tilfaldt Jón Á. Hjaltason for 2 mårhunde. - "Kragepokalen" blev for en gangs skyld ikke uddelt, da der ikke var nogen af de fremmødte, der havde krage- og skadeben med.
"Årets Lys" blev ikke uddelt, da der ikke var noget oplagt emne, og der ikke må gå inflation i denne præmie. Erindringsbægre herfor tilfaldt Klaus Boll og Erling Hansen, da "Årets Lys" sidste år for første gang tilfaldt 2 personer.
Det var oprindeligt meningen, at "Årets Bjørn" heller ikke skulle uddeles, da situationen her var den samme som med "Årets Lys". Imidlertid kom der "i ellevte time" et oplagt emne på banen. Formanden kunne oplyse, at han den 20. marts havde modtaget en mail med denne tekst:
"Jeg sad i stige 9 fra kl. 21.00 og ca. 21.30 kommer der en ræv mellem baitpladsen og åen, den forsvinder dog hurtigt,
En lille time senere kommer der en mårhund, også mellem baitpladsen og åen; men tæt på træerne i mosen.
Den kommer stille og roligt nærmere men er tæt på træerne, og da det ser ud som om den vil ind i træerne, skyder jeg til den på mellem 80 og 100 meter.
Efter skuddet ligger den ikke helt stille, og jeg skyder derfor igen hvorefter den bliver liggende; men jeg bliver dog siddende og afventer.
Ca. 10 min. senere kommer der endnu en mårhund op imod mig, og da den er næsten oppe ved baitpladsen vender den siden til og jeg trykker på aftrækkeren. Det sker der desværre ikke noget ved, da jeg har glemt at repetere efter andet skud.
Da jeg så repeterer hører mårhunden det og forsvinder ind i mosen.
Jeg bliver siddende en lille halv time; men der sker ikke mere.
MVH
K.A."

Oplæsningen her vakte stMior moro, og K.A. måtte demonstrere hvorledes "Bjørnen" anvendes.

Mikkel Gregersen bad om ordet og takkede fordi foreningen er så betænksom overfor medlemmerne. Således havde han ved 6-kantskydningen fået en forsinket fødselsdagshilsen i anledning af sin runde fødselsdag i maerts måned. Der var bare det ved det, at på det medfølgende kort blev han ønsket tillykker med sin 50-årsfødselsdag, - og da han kun var fyldt 40 tænkte han, at så måtte han nok hellere levere flasken tilbage. I mellemtiden habvde han dog lavet en fin perikon-snaps på flaskens indhold. - Dette vakte stor moro, - og der blev i hast fundet nogle små glas frem, så alle kunne smage, - og "ønske Mikkel tillykke med de 50 år".

Da der ikke var flere bemærkninger til "Eventuelt" bad formanden om ordet. Ønskede nyvalgte tillykke med valgene og takkede fordi, de ville påtage sig opgaverne og glædede sig til det fremtidige samarbejde.
Han henvendte sig derefter til Ole Bisp og Tommy Lorentsen (sidstnævnte in absentia) og takke dem for deres store indsats i bestyrelsen efter h.h.v. 20 år på næstformandsposten og 14 år på kassererposten (16 å4 i bestyrelsen). - Som en påskønnelse herfor overrakte formanden, på vegne af kredsformanden, dem begge Jægerforbundets aktivitetstegn (nål og diplom) samt en erindringsgave fra selve foreningen - Læs formandens ord til Ole og Tommy her.
Generalforsamlingen sluttede med etr 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening.

Og derefter var der hyggeligt samvær i det smukke vejr - og megen hygge- og jægersnak i små grupper, mens man indtog de af K.A. og Klaus mestergrillede, velsmagende Fregatpølser. 
Her nogle stemningsindtryk fra den gode dag. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

 

10. marts 2021:
Oplæggene til jagtforbud i besktttede naturområder - Taler miljømin istren med to tunger ?

Det mener i hvertfald Venstres jagtpolitiske ordfører Thomas Danielsen efter at Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har haft kaldt miljøminister Lea Vermelin i åbent samråråd.
Læs mere
her.


24. februar 2021:
Er der mon håb forude ? - Slaget om strengt beskyttede områder ruller videre i EU


 

Medlemslandene i NADEG-ekspertgruppe gør fælles front imod EU-Kommissionens ideer om forbud mod bl.a. jagt i strengt beskyttede områder. Intet land støtter tanken om at forbyde jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder, og understreger, at beslutningerne skal træffes nationalt.
Læs mere
her.

 


12. februar 2021:
Så kom der svar fra Miljøministeriet

Vi har i dag modtaget brev fra Miljøministeriets departement, der har svaret på vores henvendelse af 13. januar til miljøminister Lea Vermelin vedr EU's vejledning om beskyttet natur, hvor der lægges op til forbud mod jagt & lystfiskeri, der i vejledningen sammenligner jagt & lystfiskeri med minedrift (se længere nede på siden).
Departementet svarer således (klik på den lille skrift under overskriften):


 


17. februar 2021:
Og vi har i dag svaret departementet således:

Kære sagsbehandler Bente Grønholt Jacobsen og kontorchef Charlotte Brøndum, Miljøministeriet.
Tak for Jeres nedenstående mail med vedhæftede brev af 11. ds. hvor I redegør nærmere for EU-sagen om jagt og fiskeri i beskyttede naturområder, hvilken vi med interesse har læst flere gange.Jeg må dog sige, at vi stadig ikke føler os helt trygge, i og med, at version 2 af den pgl. vejledning stadig indeholder ordene "jagt og fiskeri" - og stadig som sammenligning med minedrift.
Det, vi meget gerne ser, er, at danske politikere og embedsmænd foranlediger, at ordene "jagt og fiskeri" tages helt ud vejledningen.
Vel har vi bemærket, at det fra flere sider er fremført, både at EU ikke kan forbyde jagt og fiskeri i beskyttede naturområder, og at det slet ikke er sikkert, at dette vil komme til at omfatte f.eks. de danske Natura 2000 områder.
Vi har efterfølgende opfattet det sådan, at det måske snarere bliver de nye naturnationalparker, der vil blive omfattet af ordningen om mere beskyttet natur. Men netop dette gør vores utryghed endnu større, idet ministeren jo i sit lovforslag herom lægger op til, at der ikke må drives jagt i naturnationalparkerne.
Jagt & lystfiskeri og biodiversitet er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger.
I håb om forståelse for vores bekymringer
Med hilsen
på vegne af Elsegaarde Jagtforening.
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk

 

07. februar 2021:
Mårhunde på vildtkameraet - og dermed på reviret !

Vildtkameraet på foreningsreviret harden 3., 4. og 5. ds. vist disse 3 fotos af mårhunde, heraf et af billederne med 3 mårhunde på samme tid. Det er et problem, som vi gerne vil have gjort noget ved, hvorfor vi opfordrer alle i riffelpuljen til bidrage hertil. Giv venligst et praj til Jørgen Brøgger om, hvornår du gerne vil derud.


 


04. februar 2021:
Jagten bør ikke forbydes af princip

 

Det er urealistisk at udskrive menneskets tilstedeværelse i dansk natur. Og den rekreative jagt i naturnationalparkerne bør bero på individuelle vurderinger – ikke generelle principper. Det mener jægerforbundets formand i en replik til professor Carsten Rahbeks vision om områder med komplet uberørt natur. - Læs professor Rahbeks indlæg i kolonnen til højre herfor - og læs artiklen/kommentaren fra Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen her


31. januar 2021:
Yderligere aflysninger/udsættelser

Regereingen har forlænget de nugældende Corona-restriktioner, der reelt har "lukket landet ned", og som bl.a. fastsætter et forsamlingsloft på max. 5 personer, frem til og med den 28. februar d.å..
Dette har medført, at bestyrelsen har set sig nødsaget til at
AFLYSE / UDSÆTTE foredragssaftenen om regulering af invasive rovpattedyr den 4. marts og Jagtforeningernes årlige salonskydning søndag den 7. marts. - Ny dato for "Mårhundeforedraget" vil blive oplyst så snart, vi har klarhed over situationen efter 28. februar. Jagtforeningernes salonskydning udsættes til næste forår. Et alternativ kunne have været at udsætte den til efteråret, men dels ved vi, at Marineforeningen, hvis skydebaner, vi jo låner til arrangementet, selv har mange skydearrangementer i efteråret, hvorfor det kan blive vanskeligt at finde en dato, hvor vi kan disponere over banerne, dels vil vi derved komme hen i jagtsæsonen, hvor der formentklig vil blive vanskeligere for foreningerne at finde medlemmer nok, der vil være interesserede. De fleste vil nok foretrække at komme på jagt i stedet.

 

29. januar 2021:
Så nyttede det måske alligevel lidt ..... ?

Miljøminister Lea Vermelin siger nu, at EU ikke kan forbyde jagt på dansk jord.
Efter længere tids tavshed er miljøminister Lea Vermelin nu "kommet ud af busken" og har udtalt sig om det forslag til EU-vejledning vedr. særligt beskyttede naturområder, der har vakt stor vrede og bestyrtelse i danske jægerkredse,.
Det er naturligvis ikke vores henvendelse til ministeren, der alene er årsag hertil, men måske har henvendelsen - og især den kommunikation, den har medført med andre folketingspolitikere - alligevel haft en vis indflydelse. Selvsagt sammen med alle de andre henvendelser, ministeren har fået, - først og fremmest naturligvis fra Danmarks Jægerforbund.
Læs mere
her.
Danmarks Jægerforbund har samtidig interviewet en række af folketingets miljøordførere om deres holdning til spørgsmålet.  - Se deres svar her.

Så "mangler vi bare" at få argumenteret miljøministerens lovforslag om jagtforbud i de nye naturnationalparker væk som den usaglighed,  det er udtryk for ! -og at undgå yderligere udlægninger til urørt skov, men i stedet til naturnær skovdrift.


22. januar 2021:
"EU-kommissionen skal ikke bestemme over dansk natur ...."

EU-parlamentariker Christel Schaldemose (S) er ærgerlig over EU-Kommissionens sammenligning af jagt og minedrift, og mener, at beslutninger om Danmarks natur skal træffes på Christiansborg - ikke i Bruxelles.
Læs mer
e her

20. januar 2021:
Miljøminister Lea Vermelin lægger op til jagtforbud i de nye naturnationalparker

I forbindelse med at undgå fEU-orbud mod jagt og lystfiskeri i bl.a. § 22-områderne, jvfr. nedenstående "artikler", er det kommet frem, at miljøminister Lea Vermelin i lovforslag om de nye naturnationalparker også lægger op til jagtforbud i disse.
Læs nærmere herom i kommentar på Jægerforbundets hjemmeside
her.
Man må uvilkårligt spørge sig selv, om  jagtens egen minister i virkeligheden er en af jagtens største modstandere ?

19. januar 2021:
EU-oplægget om forbud mod jagt og fiskeri i særlige områder -  Positive tilkendegivelser fra andre MF'ere

Udover den nedenstående redegørelse, som MF Mette Gjerskov (S) har taget sig tid til at sende os, har vi også modtaget mere kortfattede, positive tilkendegivelser fra andre af de folketingsmedlemmer, der modtog kopi af vores mail til miljøministeren. Det gælder Anni Mathiesen (V), Malte Larsen (SF) og Torsten Danielsen (V), - der alle lover at arbejde for sagen. - Tak for det !


13. januar 2021:
MF mette Gjerskov (S) svarer på den modtagne kopi af brevet til miljøministeren,  og vi har svaret tilbage til Mette Gjerskov, - således (læs nedefra, Mette Gjwerskovs mail først og derefter vort svar:


Vores svar på Mette Gjerskovs mail:
Kære Mette Gjerskov, - og øvrige i cc:
Mange tak for din mail, - og tak fordi du har taget dig tid til at at svare os og forsøgt at forklare "den dybere mening".
Som naturbrugere og -bidragydere med fysiske og praktiske naturforbedrende tiltag er vi selvsagt kun interesserede i og positive overfor mere, bedre og beskyttet natur.
Men at sammenligne jagt og fiskeri med noget så naturindgribende som minedrift forekommer os absurd.
Det eneste, vi beder om, er at ordene "jagt og fiskeri" tages ud af teksten i vejledningen.
Må vi i stilhed gøre opmærksom på, at der er flere andre fritidsaktiviteter, der er betydeligt mere forstyrrende for naturen, end jagt og fiskeri, og som det derfor ville være mere naturligt at nævnte i vejledningen. Eksempelvis mountainbike-kørsel, der ofte foregår udenfor de afmærkede ruter, også om natten. Midt i vildtets yngleområder og -perioder. Dette ikke ment som et "angreb" på mountainbike-kørslen, blot som eksempel på, hvor usagligt det er specifikt at nævne jagt og fiskeri, - sidestillet med minedrift.
Der er ikke (mange) andre end netop jægerne og lystfiskerne, der fysisk og praktisk bidrager til naturforbedringer, - og endog betaler for vores fritidsinteresse i form af jagt- og fisketegn. Alle andre brugere er "gratister".
Vi håber, at du - og I allesammen - har forståelse for vores bekymring og vil hjælpe med at få taget ordene "jagt og fiskeri" ud af teksten i vejledningen. Vi drister os til at sige "På forhånd tak" !
Undskyld, hvis jeg virker lidt kortfattet, men jeg er på vej ud af døren for at rejse til København.
Bedste hilsener og god week-end til Jer alle.
p.v.a.
Elsegaarde Jagtforening
Jørgen Brøgger

www.elsegaarde-jagtforening.dk

Mette Gjerskovs mail til os:
Kære Jørgen – og Elsegaarde Jagtforening
Tak for din mail om fremtidig jagt og fiskeri i Natura 2000 områderne. Det er tydeligt, at mange er både bekymrede og forvirrede. Jeg håber, at jeg kan skabe lidt mere klarhed med denne mail.
Jeg tror, at dele af bekymringerne bygger på en misforståelse. Der er nemlig ikke tale om nye generelle regler for Natura 2000 områder. Derimod handler det om, at vi i fællesskab med EU er ved at se på nye veje til bedre beskyttelse af natur og biodiversitet.
Vi har i EU vedtaget en ny Biodiversitetsstrategi og EU-Kommissionen arbejder hårdt og ambitiøst med at gennemføre strategien. Strategien lægger op til, at vi beskytter naturen bedre og med nye mål. De nye målsætninger er bl.a., at vi samlet set i EU skal have 30 pct. såkaldt ’beskyttede områder’, herunder 10 pct., der skal være ’strengt beskyttede’ naturområder. Altså 10 pct. strengt beskyttede områder, og derudover endnu 20 pct., som skal være beskyttede. Den ambition er vi fra dansk side meget enige i.
Imidlertid er de nærmere kriterier for, hvordan vi skal udpege mere beskyttet og strengt beskyttet natur endnu ikke fastlagt. Her vil jeg gerne understrege, at Natura 2000 områder fx ikke nødvendigvis falder under kategorien ’strengt beskyttede områder’. Kommissionen har lavet et udkast til vejledning om kriterier og vejledning om udpegning af beskyttede områder. Det er de udkast, som jeg kan forstå, at du er bekymret over vil begrænse jagt og fiskeri. Det er korrekt, at der er en formulering om, at der ikke bør være forstyrrende aktiviteter som f.eks. jagt, fiskeri og minedrift i strengt beskyttede områder. Vejledningerne er dog ikke endelige, og vil blive drøftet i løbet af 2021.
Når vi kommer så langt, at vi i Danmark skal udpege beskyttet natur, skal vi naturligvis følge de regler, der bliver gældende, men det er os selv, der udpeger de nye typer naturområder. Og det er os selv, der fra sag til sag vurderer vilkårene for fx jagt og fiskeri – om det er muligt, og hvordan det i så fald kan sikres, at det sker bæredygtigt.
Vi kender det allerede i dag, hvor vi har naturområder, hvor jagt og fiskeri er tilladt. Vi har også områder, hvor det er begrænset – ja, vi har endda naturområder, hvor mennesker slet ikke må færdes i hele eller dele af året af hensyn til fx fuglelivet. Vi kender altså systemet, kunne man sige.
Det er vigtigt at få sagt, at hvis de nye regler kommer til at vedrøre privatejede arealer, vil det ske efter de almindelige spilleregler. Altså med høringer, eventuelle kompensationer osv., inden udpegning eller ny regulering af konkrete områder. Det kommer vejledningen ikke til at ændre på.
Til sidst er det også vigtigt at sige, at en vejledning ikke er juridisk bindende regler. Vejledninger vil dog typisk blive opfattet som politisk bindende.
Så ja, der kommer initiativer, som skal beskytte vores natur mere end i dag. Det er helt nødvendigt for biodiversiteten. Men områderne besluttes af os selv, og derfor handler det ikke bare om at tage Natura 2000 områderne under ét og forbyde jagt og fiskeri.

Jeg håber, at denne forklaring har hjulpet til at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen.
Bedste hilsner
Mette

Afsender:
Mette Gjerskov
MF, Socialdemokratiet, fhv. minister
Ordfører for verdensmål og miljø
Valgt: Roskilde og Sjællandsregionen

Folketingets tværpolitiske 2030-netværk om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder

Medlem af Folketinget (S)
Christiansborg
1240 København K
Tlf.   +45 6162 3976
Mette.Gjerskov@ft.dk

www.facebook.com/mettegjerskov/
Og på Twitter og LinkedIn

www.ft.dk

13. januar 2021:
Brev til miljømionister Lea Vermelin

I fortsættelse af nedenstående om EU-forslæag om forbud mod jagt og fiskeri i f.eks. danske Natura 2000-områder har vi i dag sendt nedenstående til mioljøminister Lea Vermelin, - med kopi til alle medlemmer af Folketingets Miljø- og Fødrvareudvalg og alle medlemmer af Euparådet:

Miljøminister
fr. Lea Vermelin.
Miljøministeriet;
Slotsholmsgade 12,
1216 København K.

Kære miljøminister Lea Vermelin, - med cc: til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og medlemmerne af Folketingets Eutopaudvalg

Undskyld, at vi som en ganske almindelig lille jagtforening tillader os at ulejlige Jer i Jeres travle hverdag. Men dette ligger os stærkt på sinde.
I overmorgen, den 15. januar d.å., skal Eu-kommissionens vejledning til en biodiversitetsstrategi efter forlydender behandles i kommissionen. En vejledning, der - hvis den vedtages i sin nuværende udformning - vil medføre forbud mod jagt, fiskeri og skovdrift i blandt andet danske Natura 2000-områder samt flere andre danske områder og biotoper, herunder privatejede.
Vi er naturligvis velvidende om, at Danmarks Jægerforbund for længe siden har afgivet et seriøst og fuldgyldigt høringssvar, som vi selvsagt bakke 100 % op om. Vi synes blot, at vi som en lille forening af ganske almindelige jægere med interesse for den danske natur og dens vilkår vil udtrykke håbet om, at du som jagtens minister - vores minister - vil gå imod vejledningens indbyggede forbud mod jagt og fiskeri (og skovbrug) i de pågældende områder.
Vi håber inderligt, at du vil påpege jagt som en både vigtig og nødvendig del af dansk naturforvaltning. - Jagt og naturforvaltning er ikke hinandens modsætninger. Det er tvært imod to sider af samme sag, - "hånd i hånd".
Hvis vejledningen vedtages i sin nuværende udformning - og dermed medfører forbud mod jagt og fiskeri - vil vi føle det som en hån mod og manglende anerkendelse af alle de naturforbedrende tiltag, vi fysisk og praktisk har udført i mange år. Vi vil rent ud sagt føle os svigtede.
Med venlig hilsen
Elsegaarde jagtforening
p.b.v.
Jørgen Brøgger
formand

www.elsegaarde-jagtforening.dk

13. januar 2021:
Nyt EU-forslag vil forbyde jagt, fiskeri og skovbrug i Natura 2000-pmråder

Den kendte radiovært, podcaster og naturformidler David CP har lavet dette opslag på facebook om afvikling af den danske jagt:
"Vil du være sikker på at du, dine børn og dine børnebørn kan fiske og gå på jagt i Danmark? Så er det NU at du skal gøre dine politikere opmærksomme på den svinestreg der er ved at ske - i EU arbejder man pt på en plan om at lukke for al jagt og fiskeri i natura 2000 områder, fordi man mener det kan sidestilles med minedrift (hvis du tænker “arh det er nok ikke så meget” så tjek kortet nedenunder....)
Dette er i sig selv fuldstændigt vanvittigt, men for at det ikke skal være løgn så arbejder miljøministeren og støttepartierne på den samme plan, hvilket vil være en bombe under lystfiskeri, jagt og havjagt i Danmark. Dette er IKKE en konspirations teori men er bekræftet flere steder af uafhængige kilder.
Det betyder at DU ikke kan gå på jagt eller fiske i alle de områder der er Natura 2000 - hvilket tæller meget store dele af de danske søer og vandløb, men også en hel del private områder hvor jagten og fiskeriet i dag er en del af naturbevarelsen. Ud over at være en meget grov krænkelse af den private ejendomsret og af aftalen om natura 2000 (hvor jagt og fiskeri blev nævn som IKKE skadelige aktiviter) så er det ødelæggende for vores fælles arv til vores børn.
Det kan simpelthen ikke være rigtigt at vores miljøminister skal score billige point hos støttepartierne ved at lukke vores fælles muligheder for at fiske og gå på jagt for tid og evighed.
Hvis du vil gøre noget ved det her skal du gøre det NU - man har forsøgt at snige det igennem under coronaen, og der er mange politikere, både lokalt, national og på EU plan der IKKE ved det. Så råb op! Gør dem opmærksomme på hvad der er ved at ske og gør en forskel for dine børns og din egen fremtid.
Del gerne opslaget - men endnu bedre - skriv direkte til miljøministeren og alle andre i dit netværk om at denne svinestreg simpelthen ikke er i orden. Og få dem til at komme med et klart svar om at de IKKE vil slagte dansk jagt og lystfiskeri.
For jagt og lystfiskeri er og bliver en del af dansk kulturarv og af aktiv naturbeskyttelse. Og det skal det blive ved med at være.
Læs links herunder om planerne for at stoppe jagt og fiskeri i Natura 2000 områder.
Og se kortet for at forstå HVOR meget af den danske natur som vi allesammen risikere at miste muligheden for at bruge.

https://fiskogfri.dk/forbud-mod-lystfiskeri-i-natura.../
https://www.sportsfiskeren.dk/.../europaeiske-lystfiskere...

Morten Messerschmidt
tager sagen op her. Og miljøministeren svarer.... ved ikke at svare.

https://www.bt.dk/.../stort-eu-indgreb-mod-danmark-i... 

Læs også her, her og her om Jægerforbundets holdning, - og se Jægerforbundets høringssvar her


05. januar 2021:
"Nytårsjagten" den 9. januar 2021 AFLYSES

Vi har i aften skrevet således til alle foreningens medlememr:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.

Kære alle.
På baggrund af regeringens pressemøde i dag og de derved indførte ekstra Corona-restriktioner ser vi os desværre nødsaget til at aflyse foreningsjagten på lørdag den 9. ds.. Alt andet vil være uforsvarligt.
Når situationen er kendt efter den 17. ds., rundsender vi igen medlemsmail med oplysning om, hvorvidt "ekstra-jagten" den 22. ds. kan gennemføres, - og ligeledes "afslutningsjagten" den 31., hvis der på det tidspunkt kan siges noget herom.
Vi skal samtidig oplyse, at Jægerråd Syddjurs' årsmøde den 4. februar ligeledes er aflyst. Ny indkaldelse udsendes, når ny dato kan oplyses.

Bedste jægerhilsener til Jer alle. Pas godt på Jer selv og hinanden !
Elsegaarde Jagtforening
Bestyrelsen og jagtudvalget.

www.elsegaarde-jagtforening.dk

06. maj 2021:
Der er stadig mårhund på reviret

Vildtkameraet har fanget dette billede af ugle og mårhund samtidig ved baitpladsen.
Mårhund må nu kun reguleret, hvis der kommer to sammen. Det kan være tegn på et hvalpeløst par. Enlige mårhunde må som bekendt ikke reguleres, da de nu har hvalpe i graven.

28. april 2021:
Jøgerråd Syddjurs' års- møde

Corona-restriktionerne gjorde, at årsmødet i Jægerrådet ikke kunne afholdes indendørs. Da bålhytten ved "Jagtens Hus" var udlejet, havde Jægerrådet spurgt, om årsmødet kunne afholdes omkring bålstedet ved vores jagthytte på foreningsreviret. Og selvfølgelig kunne de det.
Jægerrådsformand Poul Arne Nielsen aflagde en god beretning, der selvsagt var præget af de begrænsninger, som Corona-situationen havde medført.
Kredsformand Reidar Lænø bidrog med forskellige orienteringer, mens HB-medlem, Torben Schultz Jensen, orienterede om hoved- bestyrelsens og forbundets arbejde og opgaveløsninger.
Der en god og livlig debat, faktisk meget mere og bedre, end normalt. Debatten drejede sig bl.a. om skydebaner og de problemer, der tegner sig for nogle af dem, om hjortevildtforvaltning og -lovgiv- ning samt om Jægerforbundets natursyn, herunder særligt det af regeringen og folketinget indgåede miljø- og klimaforlig. Herunder især spørgsmålet om "urørt skov" ctr. "naturnær skovdrift", også kaldet "klimaskov". Talelysten var stor, så klokken blev 21.30, inden mødet kunne sluttes af.
Her er nogle stemningsindtryk. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

19. april 2021:
Rågereulering

Vi har fået en henvendelse fra Syddjurs Kommune, om vi kan hjælpe med at REGULERE RÅGEUNGER fra den rågekoloni, der har etableret sig i "Skanseskoven" i Ebeltoft. Det har vi selvfølgelig sagt ja tak til.
Vi beder derfor de medlemmer, der gerne vil være med i en sådan "råge-reguleringspuilje" om at melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./mail som ovenfor) senest søndag den 25. april, hvorefter der vil tilgå alle "puljemedlemmer" nærmere information.
Reguleringsperioden for rågeunger er som bekendt 1. maj til 15. juni. Reguleringen kan/må foretages med salonriffel eller slagkraftig/godkendt 5,5 mm. luftgevær. - Ved anvendelse af salonriffel SKAL der anvendes de såkaldte "short"-patroner. De almindelige "long" salonpatroner er for farlige, da reguleringen foregår i bymæssig bebyggelse. - Foreningen hjemkøber et antal "short"-patroner, som de medlemmer, der ikke allerede selv har nogle, kan købe til kostpris.

Kolonien i Skanseskoven

11. april 2021:
Så var der igen mårhund på vildtkameraet

Som det fremgår, er dette billede er taget kl. 01.46, - hvilket måske nok kan afskrække de fleste. MEN ...der er jo også andre billeder, der er taget tidligere. Det er tydeligt, at mårhundende kan komme til at betyde et alvorligt indhug i da jagtbare vildtarter inden efterårets jagtsæson. Og der er nærmest ikke til at tænke på, hvad det inden da vil koste af liv for fasan- og agerhønsekyllinger, hatrekillinger og rålam, for blot at nævne noge af de mest udsatte. Så vi vil gerne appellere til nogele flere af deltagerne i vinterriffelpuljen om at gøre en indsats for at få minimeret mårhundebestanden, inden ynglesæsonen bliver aktuel.

27. marts 2021:
"Åben Jagthytte"

18 medlemmer trodsede fra morgenstunden vejrguderne og begav sig på vej mod jagthytten for at være med til at markere, at vi netop i onsdags havde passeret foreningens 88-års fødselsdag. Og minsandten om ikke regnguden forbarmede sig over os og standsede det kraftige regnvejr n etop som vi skulle starte arrangementet kl. 10.00. - Måske fordi, vi havde lagt en større samling paraplyer frem til fri afbenyttelse ?? - men i hvert fald venligt. Ikke mindst, de regn guden lukkede op fro sluserne igen, da vores arrangement var overstået. Foreningen var vært ved en "parole- bitter" og en fødselsdagsøl/-vand. Hertil investerede alle i en eller to af Klaus' og K.A.'s velristede pølser. Og snakken gik livligt på kryds og tværs. Især var det en stor glæde, at ikke mindre end fire af foreningens nye medlemmer mødte op. Det var rigtig hyggeligt at hilse på dem; vi håber, at vi kommer til at se meget til dem i fremtiden. - Hwer er nogle få "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse, :


21. marts 2021:
Så faldt den første krage i kragereguleringen 2021

Som de, der har fulgt med her på hjemmesiden, vil vide, så har Per Bisgaard forsøgt ihærdigt og adskillige gange at få ram på en eller flere af de mange krager, der er på foreningsreviret. Endelig i dag kronedes anstrrengelserne med "held", da en krage, der slog på Per's udstoppede ræv, måtte bøde for det med livet. - Læs Per's beretning her.

 


19. marts 2021:
Nye billeder fra vildtkameraet

Så er der igen hentet billeder hjem fra vildtkameraet. De har vist forekomst af mårhund(e) den 9. - 10.-14. og 15. marts. Også råvildt.
Her er et lille udplik: - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

18. marts 2021:
Ny stige 6 og stige 9 reno- veret

Så har vores flittige jagtudvalg igen været aktivt.
I går renoverede Klaus, K.A. og Jón stige 9, og i dag færdiggjorde K.A. den, så den nu igen har drejeligt sæde. Samtidig opsatte di igår en ny stige, hvor tårn 6 tidligere stod (ved "ruinen/laden")
Der begynder dermed så smår at være klar til bukkejagten. - "Knæk og Bræk" til de, vil afprøve "karrusel-sædet" på stige 9 i forsøget på at få ram på en mårhund.

Den nye stige 6

 


17. marts 2021:
Igen skandaløst !  - Natur- styrelsen Kronjylland politianmeldt for mang- lende dyrevelfærd for kreaturerne i National- park Mols Bjerge
Læs mere
her og her


12. marts 2021:
Skandaløst ! - Ingen dialog om dyrevelfærd i de nye naturnationalparker

De forskellige interessenter, der var inviteret til såkaldt "dialog" om de fremtidige naturnationalparker - deriblandt Danmarks Jægerforbund - fik hver sammenlagt 8 munutters taletid - fordelt over to møder ! - Skandaløst !
Læs mere
her


13. marts 2021:
Meget forskelligt vildt observeret på reviret.

Se nærmere
her

01. marts 2021:
Mårhund på vildtkame- raet, - igen, igen

Vi håber, at nogle af de ihærdige deltagere i riffelpuljen vil formå at få decimeret - om ikke udryddet - bestanden ! Andre fra riffelpuljen er mere end velkomne til at melde sig "under fanerne" og yde deres bidrag også !!!

13. februar 2021:
Smukke - og kolde ! - oplevelser på krageregu- lering
.
Vi har fået tilladelse til krage- regulering på foreningsreviret "Colindseje" i perioden 1. februar til 15. april 2021. Dette er via mail meddelt til alle medlemmer, der frit kan tage derud (mod "tilmelding", selvsagt, så vi altid ved hvem, der er på reviret hvor og hvornår).Foreningens lokkekrager og krageugle er til fri afbenyttelse af de, der gerne vil forsøge at få ram på nogle af de hæse krager, der som bekendt er nogle af de største prædatorer i den danske natur.
Den mulighed har Jacob Munkholm Jensen og Per Bisgaard benyttet sig af som de to første. De var begge afsted lørdag den 13. april, hvor Per sad i stige 7 på "Syd", mens Jacob indrettede et skjul for enden af det levende hegn ved søen på "Nord". De havde begge nogle meget smukke - og kolde - oplevelser i den klare frostmorgen. - Læs deres gode beretninger
her.
Jacob har ladet sit sit skjul blive stående til fri afbenyttelse af andre, der gerne vil forsøge sig.

Se reguleringstilladelsen herunder (klik på den lille skrift under overskriften.

06. februar 2021:
Så er fodertønderne efter- set og fyldt op

I dag var vore tre medlemmer af Jagtudvalget, "de tre K'er", Klaus, K.A. og Kim - godt hjulpet og assisteret af vor gode jagtvært, Thomas, med traktor og vogn - rundt på reviret for at efterse og opfylde alle fodertønderne. Alt er således i orden til, at vildtet fortsat gerne skulle kunne klare sig i disse frostdage med is og snedække (omend heldigvis kun tyndt).
Sædet til stige 9 blev samtidig demonteret og er taget med hjem til reparation. Det bliver genmonteret snarest muligt.

 

04. februar 2021:
Få succes med bekæm- pelse af mårhund

Online-magasinet "Mit Jagtblad" bringer i sin nyeste udgivelse en artikel om og med Danmarks- mesteren i mårhunderegulering, vort eget medlem Morten Egtved Andersen.- Læs her


03. februar 2021:
Jagt og biodiversiteter ikke hinandens modsæt- ninger

03. februar 2021:
Biodiversitet, rewilding og jagt

14. januar 2021:
Input til ny strategi for Danmarks Jægerforbund

Jægerforbundet har bedt om input til ny strategi, og har i den forbindelse stillet 3 konkrete spørgsmål, som vi i Elsegaarde Jagtforening har svaret således på:

1.    Hvad er det absolut vigtigste, som DJ er kendt for om 3 år?

Svar:
·         Anerkendt og respekteret på Christiansborg og blandt øvrige grønne organisationer som en seriøs og fagligt kompetent grøn organisation, der vil jagtens sag og som skaber forståelse for jagt som en nødvendig del af dansk naturforvaltning. En organisation, man ikke kan udelukke i spørgsmål om naturforvaltning.

·         At der via løbende informationer til offentligheden stadig er stor – gerne øget – forståelse for og opbakning til jagt i befolkningen som helhed. (Gerne medvirken i/egne TV-programmer a’la ”Nak og Æd” og ”Jagtmagasinet”).

·         At medlemstallet er øget. Gerne via øget oplysningskampagne overfor ikke-organiserede jagttegnshavere.


2. Hvilke 2 områder synes I, DJ’s strategi skal handle om?
Svar:
·         Oplysning om jagt som en vigtig, nødvendig og naturlig del af dansk naturforvaltning.

·         Øget opbakning til Jægerforbundet via øget medlemstal

3. Kom med 2 eksempler på hvordan I konkret kan arbejde med hver af disse 2 områder

Svar:
·         Synlighed i lokalsamfundet via oplysende arbejde i form af pressemeddelelser om aktiviteter af offentlig interesse (ikke interne/”lukkede” foreningsarrangementer) og medvirken i relevante offentlige arrangementer som f.eks. ”Skovens Dag”, ”Naturens dag”, ”Jagtens Dag”, ”Foreningernes dag”, Byfester, Markedsdage og lign.

·         Medlemstilgang ved udbud af gode medlemstilbud, - såvel via jagter på ”eget revir” (vi er så heldige at have et sådant) og familiearrangementer, hvor børn og børnebørn også kan deltage.

05. januar 2021:
Morten Egtved Andersen fra Elsegaarde Jagtfore- ning blev den jæger, der nedlagde flest mårhunde i Jylland i løbet af 2020.
 
Vi har netop modtaget nedenstående mail fra jægerrådsformand Poul Arne N ielsen ;
"Hej.
Lige lidt om mårhundeindsatsen i Syddjurs.
Der er netop afsluttet en "konkurrence" om hvem, der havde heldet og evnerne til ast nedlægge flest mårhunde i Jylland.
Vinderen blev Morten E. Andersen, mårhundereguleringsjæger her i Syddjurs.
Jeg har kopieret følgende fra face-book:
Så fandt vi vinderne i DM for mårhund i 2020.
Det blev Morten ERgtved Andersen. der blev TOPscorer med 72 stk., skarpt forfulgt af Børge Høgh med 69 og Kjeld Lautrup landecde på 62 !!!
203 døde mårhunde fra de 3 mand er fuldstændigt forrygende !
Viper-Flex, Sonic og Nieload takker jer allesammen for den flotte indsats.
Førstevinderen, Morten, får lov at vælge f'ørst mellem de 3 sponsorgaver:
PARD NV008 /  Viper Flex carbon skydestok / Sonic Nielsen dæmper".

Læs mere her

Morten Egtved Andersen
Her som modtager af Elsegaarde Jagtforenings kragepokal (v. hånd) og flugtskydningspokal (h. hånd),
ved generalforsamlingen 2020


01. januar 2021:
Jægerforbundets 5 fore- stående jagtpolitiske ind- satsområder

Jægerforbundet har sendt os en spørgeskema-undersøgelse, hvor man beder os om - ud fra 10 mulige emner - at pege på, hvilke 5 emner, der, efter vores mening, skal være Jægerforbundets forestående jagt- politiske indsatsområder. Alle bestyrelses- og jagtudvalgsmed- lemmer samt suppleanterne er kommet med hver sine 5 bud, hvilket er sammenfattet i en konklusion. Det har absolut ikke været nemt, da alle 10 muligheder synes både oplagte og relevante. Og dertil kan komme andre emner, der kan synes at være lige så vigtige.
De 5 emner, vi efter "voteringen" har peget på, er: "Jagttidsevaluering hvert andet år" (8 "stemmer"), "Anvendelse af jagttegnsmidlerne" (8 "stemmer"), "Regulering (jagt ctr. regulering)" (6 "stemmer"), "Placering af stiger og tårne" (130 m-reglen er noget "makværk" - 5 "stemmer") og "Løse katte" (4 "stemmer").
Derudover har vi påpeget to andre  - efter vores mening - meget vigtige emner: Jagt på Statens arealer bør tilbydes udlejet til lokale jagtforenigner (lokalt eksempel: Flyvestation Tirstrups arealer) samt at DJ bør gå IMOD udlægninger af arealer til "urørt skov" (= indførelse af jagtforbud ad bagdøren) og i stedet advokere FOR "naturnær skovdrift". - Disse to emner har vi uddybet i et særskilt følgebrev, der kan ses
her.

23. december 2020:
Sjette stykke vildt nedlagt i riffelpuljen

I morges faldt det sjette stykke vildt, nedlagt i riffelpuljen. Et rålam nedlagt af Kim Lykke Jensen fra stige 3. Og det var godt. Da Kim kom hen til det nedlagte lam, viste det sig, at det manglede det nederste stykke af højre forløb. Læs Kims beretning om den vellykkede morgenjagt
her.


17. december 2020:
Femte stykke vildt nedlagt i vinter-riffelpuljen

En fin rå faldt for et velrettet skud fra Klaus Boll kl. ca. 14.40 fra stige 3. Klaus var ikke en gang nået helt op i stigen. Læs Klaus' beretning her.
Stort tillykke til Klaus !