AKTUELT

Læs om deltagernes oplevelser i riffelpuljen 2023-24 her

Læs om deltagernes oplevelser under andetræk i "Slusesåten" 2023-24 her

19. april 2024:
Rifler fra dødsboer skal registreres - ikke destru- eres

En afgørelse, truffet af Rigspolitiet, går i rette med PAC's krav om destruktion af riffel fra dødsbo samt en tiltale mod jæger for ulovlig våbenbesiddelse. DJ's jurist har hjulpet jægeren i sagen, som nu er afsluttet. 
Læs mere om den groteske sag
her

12. april 2024:
Danmarks Jægerforbund medlem af IUCN - verdens største natur-beskyttelsesorganisation

Med et selvstændigt medlemskab af det verdensomspændende IUCN sikrer Danmarks Jægerforbund sig adgang til politiske drøftelser om f.eks. rødlister på globalt plan, samt sidder med i den danske nationalkomité. Et stort skridt frem for de danske jægeres medindflydelse.
Læs mere
her

11. april 2024:
Det natur- og vildtvenlige landbrug er i alle henseender det bedste

Et stort internationalt studie gør op med myten om, at et industrialiseret og monotont landbrug er den eneste måde at sikre fødevare til alle. Tværtimod viser det sig, at det mangfoldige og varierede landbrug både sikrer fødevareproduktionen og er til gavn for naturen og vildtet på samme tid.
Læs mere
her

11. april 2024:
Nu har regeringen det fulde ansvar

Den danske naturbeskyttelse og naturgenopretning er nu helt afhængig af, at folketinget og i særdeleshed regeringen træffer de nødvendige beslutninger. EU har fuldstændig fjernet sikkerhedsnettet under naturen. Først med tilbagerulningen af de grønne tiltag i landbrugsstøtteordningerne og senest ved ikke at få vedtaget en ellers færdigforhandlet naturgenopretningsforordning.
Læs mere
her

26. marts 2024:
Jægerne leverer vigtige data til offentlige portaler, - jvfr. nedenstående opfor- dring til at medvirke til at tælle vildt

Danske jægere har de seneste to år leveret data, der nu er tilgængelig for myndigheder, forskere og andre med interesse for vildtets udbredelse. Data er vigtig, fordi manglende viden kan resultere i, at arter fredes ud fra et forsigtighedsprincip.
Læs mere
her

27. februar 2024:
Skal der indføres jagttid på ulve i Europa ?

"Der er ulve i mosen", plejede talemåden at være, indtil ulven blev udryddet i Danmark, og uglen tog dens plads. I dag er ulven tilbage, og både Venstre og Europa-Kommissionen mener, at jagt bør være tilladt. 

EU-kommisionen har fremsat forslag om, at ulvebestanden i Europa skal reduceres, hvorfor der bør indføres jagttid på dem.
Herhjemme går Venstre entydigt ind for forslaget, mens resten af regeringen tøver.
Læs mere
her.

20.-24. februar 2024:
Hilsener fra vildtkmeraet - DEN SER LOVENDE UD

Vi modtager rigtig mange - og spændende - billeder fra vildtkameraet på foreningsreviret. Særlig interesse samler sig naturligt om billederne af denne buk med den høje opsats. Den tegner godt. Det bliver spændende at se den, når den har fejet.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

18. februar 2024:
Så har vi fået "feed-back" (som det åbenbart hedder på nydansk) vedr. "Bevæ-gelsesjagt Djursland" den 27. januar.

Ryomgård og Omegns Jagtforening skriver:

"Bevægelsesjagt på Djursland 27 januar 2024 for 5.te år i træk.

Tusind tak for jeres deltagelse og tilbagemeldinger. Her følger så overblikket:
Hvad:
Vejret artede sig. Det holdt tørt, selv om skyerne truede op ad formiddagen. Og da så vinden var svag med en temperatur på +5 grader var det til at holde ud. Især når der er noget at kigge på. Knap 80 brave bevægelsesjægere var af huse og deltog i vores fælles ”Bevægelsesjagt på Djursland”, hvor vildt blev sat i bevægelse på ca. 1100 ha. på dagen
Hvor:
De ca. 1100 ha var spredt over Djursland, med tætte lokationer omkring Ryomgård, Stubbe Sø/Skærsø Plantage og Glesborg.
Vildtobservation:
Det tørre vejr og, ikke mindst, de deltagende jagtkolleger (nemlig jer), gav gode naturoplevelser. Over 80% af jægerne så klovbærende vildt. (Der blev set 81 stk. råvildt, 45+ stk. dåvildt og 85+ stk. kronvildt). Nogle var endda heldige at få vildtet på skudhold, da der blev skudt 2 rådyr (en rå og et lam) og 2 dåhjorte (en stanghjort og en fuldskuffel). De fleste jægere meldte observationerne til Ole Severinsen, men enkelte brugte Danmarks Jægerforbunds app ”Jæger”. (På app’en kan du indtaste vildtobservationer hele året rundt).
Konklusion:
Det er godt for vildtet og jagten at I jægere deltog i ”Bevægelsesjagt på Djursland” i år. Tak for det. Deltagerantallet til ”Bevægelsesjagt på Djursland” var markant mindre i år end i 2023. Ligeledes ønskede for få at mødes på Mejlgård Slotskro efter jagten, hvorfor dette blev aflyst. Jeg hører mange jægere rundt på Djursland mødes og går på jagt på dagen, hvilket er rigtig godt; vi skal bare have samlet informationerne bagefter: Hvad er der set og skudt? Uden gode data kan vi ikke fortsat argumentere sagligt, over for resten af Danmark, for at gå på jagt. Så hermed en stor opfordring til at deltage 25/1 2025 og melde jeres observationer og/eller nedlagt vildt, enten til mig (
ole.severinsen@sol.dk) eller på Jægers app.
Faldet i deltagerantal kan skyldes jeg har haft udfordringer med min e-mail, så nogle af jer ikke har fået rettidig information om Bevægelsesjagten. Det beklager jeg meget. Hvis i tvivl, så endelig henvend jer.
Vi vil være mange flere, så bak op om jagten, om det efterfølgende arrangement og registrer hvad du ser. Fortæl om Bevægelsesjagten. Jo flere deltagere, jo bedre billede af vildtbestanden, jo bedre forvaltningsmuligheder og dermed flere gode jagtoplevelser fremover. På forhånd tak.
Jægerhilsen og vel mødt til næste års ”Bevægelsesjagt på Djursland” lørdag 25 januar 2025.
På vegne af Ryomgård & Omegns Jagtforening
Ole Severinsen"

17. februar 2024:
Så var vores ihærdige og arbejdsomme jagtudvalg igen på arbejde - til gavn for reviret - og dermed for alle vi andre i foreningen

I dag var Klaus, K.A. og Carsten på treviret, hvor de fik spørjtet i de remiser på "Syd", hvor der skal efterplantes til foråret og ligeledes fik renoveret "andetubes"-ene i andesøen på "Syd".
- og så blev der også tid til en frokost o "det grønne". - Det er jo aldrig pænt at være misundelig, - men når det gælder madpakke ,med røget ål og røræg, er det vel lige før, at det er tilgiveligt ?
Stor tak til Klaus., K..A. og Carsten for indsatsen ! - den kan vi ikke værdsætte nok.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. februar 2024:
Livlig aktivitet på vildtkameraet

Der har de seneste 3-4 uger været livlig aktivitet på vildtkameraet. Især af 3-4 rådyr, heraf en lobende buk iu bast, og af et par grævlinge, der tgaer godt for sig af foderet. Der er selvfølgelig ikke tvivl om, at det er de samme stykke råvildt og de samme to grævlinge hver aften/nat/morgen, men alligevel dejligt at se den megen aktivitet. Det bliver spændendce at se bukken, når den begynder at feje.
Herunder et lille udsnit af de mange fotos fra kameraet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. februar 2024:-
Enorme mængder forure- net spildevand er havnet i Alling Å:

Danmarks Sportsfiskerforbund og foreninger kræver grundig analyse af miljøtilstanden i åen

Nordic Waste har siden 2018 haft tilladelse til at udlede store mængder spildevand ud i Alling Å, og samtidig kun kontrolleret spildevandsindholdet én gang årligt. ”Ubegribeligt og alvorligt”, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og tre lokale sportsfiskerforeninger, der nu kræver at Randers Kommune gennemfører grundige undersøgelser af miljøtilstanden i åen.
Rosenholm Å, der har forbindelse til Alling Å, grænser som bekendt op til vores foreningsrevir på Colindseje, hvorfor vi spændt følger udviklingen løbende. Læs mere
her.

14. januar 2024:
God jagtdag, flot vejr, fin parade ....

Efter aflysningen af  "Nytårsjagten" blev dette så den første jagt i det nye år, - på samme dag, som Danmark fik ny konge, Frederik X
12 "gæve jægersmænd" mødtes ved Slusesåten, hvor det for en gangs skyld var utroligt flot vejr. Frost, klars vejr, høj blå himmel og sol. Sidstnævnte måske knap så behageligt for posterne, der vafr sat af langs vejen, der havde solen lige imod sig, og da solen jo hænger lavt på denne årstid, var det vanskeligt at se flyvende vildt. Dette til trods blev der flot nedlagt 2 snepper og set yderligere 4, der ikke blev skudt til. 
Efter Slusesåten kørtes til Georg Sands, Christian Koudals og familien Brøggers fælles jagt vd Holme strand. Her var det kun "skoven", der blev drevet af på trods af, at det var sidste dag, der måtte skydes harer i denne sæson. Jorden var stivfrossen  (og havde været det i et par uger eller mere) og dækket med sne, hvorfor der var enighed om, at der næppe var harer på markerne; de vurderedes til allesammen at være søgt ind i sommerhushaverne.
Drevet var ikke nået ret langt, da der lød et enkelt skud. Da drevet var slut samledes alle, og der var stor nysgerrighed om, hvad der havde været skudt til ? - I det tørre græs lå et fint smaldyr, og dermed blev det en flot parade med de to snepper liggende på halsen af smaldyret. Formanden takkede for en god dag og ønskede tillykke til de, der havde nedlagt dagens vildt, hvorefter Ole Bisp på sin vanlige lune måde røgtede hvervet som jagtfiskal. Afslutningsvis bød formanden, der var alene om at repræsentere jagtværterne, på en læskedrik, inden alle kørte hjem for at se det Danmarkshistoriske tronskifte i TV.

Herunder lidt stemningsbilleder fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Se foreningens forårs-/sommerprogram 2024 her

21. april 2024:
Hyggelig familie-fisketur, - omend det var mere end småt med bidevillige fisk

11 lystfiskere plus et par "ledsagere" var draget til Djurs Fiskepark for at deltage i foreningens familie-fisketur. Det var dejligt vejr, tørvejr hele dagen og solskin det meste af tiden, men vinden var kold. Det var luften også fra morgenstunden, da der havde været nattefrost. Og netop det gjorde, at det var meget småt med fiskenes aktivitet og dermed bidelyst. "De stod bare ved bunden". Og det selvom fiskemesteren hældte en ny portion fisk i søerne for at få liv i de, der stod ved bunden. Det blev kun landet een eneste ørred, - af 12-årige Rikke.
Derudover havde Christian Koudal 2 på og Jørn Jacobsen og Jørgen Brøgger hver 1, der imidlertid alle sprang af igen, inden de nåede land.
Vi sluttede af med at hygge os med vorers madpakker, hvorefter der var præmieuddeling. Der var jo udsat 3 præmier, men da der kun var fanget 1 fisk, var der således 2 præmier i overskud, og de blev foræret til de to andre børn, der var med, så alle deltagende børn fik en præmie med hjem.
Her er nogle stemningsindtyk fra den hyggelige formiddagf. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

19. april 2024:
Årets hidtil glædeligste nyhed for Elsegaarde Jagtforening - VI SKAL GØRE EN INDSATS FOR MILJØET

Kort efter påske "lagde vi billet ind" på at komme i betragtning, da Syddjurs Kommune sannoncerede efter foreninger m.fl., der ville bidrage til årets strandrensning og derved tjene 10.000,- kr. som tak for indsatsen.
Vi lagde i vores ansøgning vægt på, at vi har oprettet en ungdomsafdeling i henhold til Jægerforbundets medlemskategorier junior- og ungdomsmedlemmer og i henhold til konceptet "Bliv NaturligVis" og Jægerforbundets motto "Vi er på naturens og vildtets side".
Og i dag modtog vi den glædelige nyhed, at vi er blevet udvalgt til at rense strækningen fra Kobberhage i nord til enden af Kristoffervejen ved Elsegaarde i syd. 
Vi melder snarest muligt nærmere ud om dato, mødested  m.v. og håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer vil "give en hånd med", herunder med børn & børnebørn.
Således blot til foreløbig glæde - både over at vi er kommet i betragtning og over at vi dermed kan yde en aktiv indsats for miljøet i vores dejlige kommune.
Herunder lidt stemningsbilleder fra da vi sidst i 2019 var udpeget til at deltage i strandrensningen (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

09. april 2024:
HUSK tilmelding til de forestående medlemsaktiviteter !

Vi har i dag rundsendt denne medlems-mail:

Til medlemmerne af Elsegaarde Jagtforening.
Kære alle.
Hermed erindrer vi om følgende nært forestående medlemsaktiviteter:

Med jægerhilsen og på forhåbentligt gensyn til nogle gode arrangementer
Bestyrelsen og Jagtudvalget
www.elsegaarde-jagtforening.dk

27. marts 2024:
De Europæiske Jægerforbund mødtes i Madrid, - Danmarks Jægerforbund var (naturligvis) med

Før Påske afholdt den europæiske sammenslutning af jagtorganisationer, FACE, medlemsmøde i den spanske hovedstad, Madrid, hvor også Danmark Jægerforbund deltog. FACE repræsenterer omtrent syv millioner jægere i Europa, og listen over aktuelle emner til drøftelse var lang.
Læs mere
her

23. marts 2024:
Hyggeligt "Åben Jagthytte"-arrangement

Godt en snes personer havde fundet vej til jagthytten, hvor vi med det traditionelle "Åben Jagthytte"-arrangement markerede foreningens 91-års stiftelsesdag den 24. marts 1933.
Der var i år gjort lidt ekstra ud af det. Der var indrettet en lille "for sjov"-skydebane med luftgeværer og inde i jagthytten var installeret en PC, hvorpå den film, som eleverne fra Filmhøjskolen lavede om og med os i januar måned, kørte. Begge dele var meget populære.
Traditionen tro var foreningven vært ved en paroledram og en øl/vand, og fra kl. 11.00 kunne man købe en god grillpølse. Hyggesnakken gik på kryds og tværs og der blev dystet på den lille skydebane.
Vi lader stemningsbillederne tale for sig xselv. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos: Maria Pedersen og Jørgen Brøgger).

21. marts 2024:
Et lille skidt nærmere for jagttid på ulv ? - Regeringen er positiv overfor EU kommissionens forslag om indførelse af (begrænset ?) jagttid på ulv i Europa

EU-kommissionen har fremsat et forslag om en ændring af ulvens beskyttelsesstatus fra "Strengt beskyttet" til "Beskyttet." Den danske regering har tilkendegivet, at den agter at stemme for. DJ bakker op.
Læs mere
her

12. marts 2024:
Massiv accept af og opbakning til jagt i Danmarks befolkning

En netop gennemført undersøgelse viser, at 91 % af danskerne ikke har noget imod jagt. Tværtimod ser hovedparten jagt som en vigtig del af naturforvaltningen i Danmark
Læs meget mere
her

08. marts 2024:
Indberet vildtobservationer

Vildtforvaltningdsrådet forhandler i øjeblikket om, hvilke nye jagttider, rådet vil anbefale overfor miljøministeren. Som noget nyt er der i Vildtforvaltningsrådet enighed om, at det danske vildt skal forvaltes adaptivt. Det vil sige, at i stedet for at holde fast i forvaltningsplanen (eksempelvis jagttider) for en given art skal planenrevideres løbende i henhold til den aktuelle udvikling af den pgl. vildtart.
Jagttider afgøres i høj grad på vurderingen af hvor stor en given bestand er, - altså om den kan tåle et jagttryk (og hvis den ikke kan det, skal der selvfølgelig heller ikke være jagttid på den).
Indtil for ganske nyligt, at vildtberstandenes størrelser vurderet ud fra jægerned udbytte-indberetninger. Forstået på den måde, ay hvis der eksempelvis blev indberettet mange nedlagte rådyr, så kunne bestanden tåle et jagttryk. Men det er ikke en "fair" måde at vurdere bestandsstørrelserne på. Et godt eksempel herpå er, at der mange jægere, der undlader at skyde agerhøns, fordi man gerne vil hjælpe bestanden. Men når der indberettes få nedlagte agerhøns, vurderers bestanden til at være lavere, end det rent faktisk er tilfældet. Derfor er Jægerforbundet nu gået i brechen for, at vildtbestandene i stedet skal vurderes ud fra observationer af levende vildt !
Derfor opfordres alle jægere til medvirke hertil. Mange har hidtil troet, at indberetningerne ville blive brugt til at nedskære jagtider eller måske helt at fjerne dem. Men det er altså det stik modsatte, der er tilfældet.
Derfor opfordrer vi alle vores medlemmer til aktivt at indberette, når de ser et stykke levende vildt. Det kan enten gøres via "jægerapp", som de fleste efterhånden nok har fået installeret på deres telefon, eller via Jægerforbundets hjemmeside. 
God foirnøjelse - og på forhånd tak for indsatsen ! - Det r med til at sikre Jægerforbundets slogan "God jagt i generationer".

Se foreningens vinterprogram 2023-24 her

06. marts 2024:
Godt og sagligt kredsmøde med sigte mod fremtidens jagt

Formand Jørgen Brøgger og næstformand K.A, Hansen repræsenterede foreningen ved kredsmødet, hvor der særlig fokus på fremtidens jagtmuligheder, - med henvisning til naturenss tilstand både til lands og til havs og det deraf følgende akutte behov for naturgenopretning. DJ´s holdning er helt klart på naturens og viældtets side, pointerede landsformand Claus Lind Christensen. "Uden natur, intet vildt, uden vildt  ingen jagt !" Så enkelt.
Udover formand og næstformand deltog også 4 andre medlemmer af Elsegaarde jagtforening, dog i anledning af andre relationer. Karen Tingstrup og Poul Arne Nielsen aflagde koordinator-beretninger som kredsens h.h.v. nyjægerkoordinatoir og vildtplejekonsulent. SAslak Stenkilde og Kasper Fogh mehl repræsenterede Vivild Jagtforening.
Der blev derfor også brugt en del tid på gennemgang af oplægget til en revision af jægerforbun- dets natursyn. Ligeldes også på forhandlingerne om nye jagttider, der skal bygge på adaptiv forvorvaltning, og hvor vi jægere skal bidrage til at vildtbestandendes størlser baseres på tællinger af levende vildt og ikke bare på afskydningstal.
Læs meget mere om det gode møde
her.
Herunder lidt stamningsbilleder af de mange plancher, der ledsagede beretningerne og andre indlæg. Klik på det enkelte foto for at se deti stor størrelse (flere af plancherne forklarer meget bedre DJ`s holdning, end vi kan gengive i ord)..

04. marts 2024:
Flere revirarbejder

03. marts 2024:
Vellykket "Jagtforeningernes Salonskydning" - fine Elsegaarde-resultater

Skydningen, der i år havde Syddjurs Jægerråd som arrangør, havde samlet ialt 85 skytter, heraf 18 børneskytter, hvoraf igen de tre var fra Elsegaarde Jagtforening.
Børnekonkurrencen blev afgjort på abtal x-tiere, da de tre bedste hold alle skød 406 points. Vinderen blev Tirstrup-Hyllested  1med 6 x-tiere og nr. to blev Rosenholm 2 med 3 x-tiere. Det lykkedes vores hold at forsvare bronzemedaljerne fra sidste år med ialt 406/1x. Vores tre dygtige børneskytter var Björk Jónsdittir, William Pærremand-Olsen og Mads Pærremand-Nøll.
I den individuelle konkurrence for seniorer hentede Mikkel Pærremand Gregersen sølvmedaljen med et resultat på 146/2x.
Derimod gik det knap så godt i senior-holdkonkurrencen. Bedste Elsegaarde-hold vores Hold 4, Jørgen Nyhuus, Georg Sand og Peter Brøgger, der med ialt 417/3x kom ind på en 9. plads ud af de 23 deltagende hold.
Herunder lidt stemningsfotos fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. (Fotos Jón Á. Hjaltason og Jørgen Brøgger)

 

01. marts 2024:
Så kom foråret - ifølge kalenderen, - og de første forårsarbejder på reviret blev udført i dag

Vores entusiastiske "naturpatrulje"  - jagtudvalgsmedlemmerne Klaus, K.A. og Carsten suppleret med med Tina - var i dag på foreningsreviret for at foretage de første forårsarbejder.
De Rensede andetubes i nord, og satte grangrene på toppen af rørene, flyttede fodertønden på plads og camouflerede de blå tønder med grøn sprayfarve.
I nord og flyttede de fodertønden, da der er kommet en mast til teleudstyr,dér hvor den stod før, og de opsatte stolper til kameraer, og hentede kameraet ved stige 11, til eftersyn. Desuden fyldte de foderautomaterne.
Tusind tak til alle fire for den sore indsats ! - til gavn for vildtet og til glæde for os selv.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Tina Hansen).

24. februar 2024:
Velbesøgt, "lækker" og hyggelig jagtfrokost

Efter to sygdomsafbud var der 32 deltagere til "Årets jJagtfrokost", og slle fik en god eftermiddag med kulinariske herligheder og hyggeligt samvær.
Det ene af afbuddene var fra formanden, hvorfor det var næstformand K.A. Hansen, der bød velkommen og iøvrigt "ledte slagets gang".
Dagens menu bød på:

  • Marinerede sild med løgringe og karrysalat
  • Røget torsk med laksemousse og rejer, serveret med hjemmebagt flute
  • Symfoni af røget vildt, - med indlagt konkurrence "hvad er hvad" og præmie til den, der kommer tættes på de rigtige svar
  • Røget dyrekølle med røræg og asparges
  • Rågebryster med champignon a´la creme
  • Hjemmelavet vildsvinesylte
  • Hjemmelavet dyreleverpostej
  • 2 slags vildt-spegepølse, - en stærk og en mildere (begge en blanding af kronvildt, dåvildt og råvildt) med sky og løgringe og/eller remoulade og ristede løg
  • 2 slags ost - en stærk skæreost med sky, løgringe & rom-stænk og en god blåskimmelost.
  • Kaffe

Alle kunne også nyde den fine fine lille trofæudstilling, der var arrangeret af Georg Sand og Christian Koudal.
Alle var yderst velforsynede, og stemningen var så god, at det var vanskeligt at få folk til at gå, da det var slut,
Stor tak til alle, der deltog og til de, der havde sørget for de kulinariske herligheder, - med Hejne Ferjani som "chefhovmester"
Herunder lidt stemningsindtryk. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Tina Hansen, K.A. Hansen og Georg Sand.

 

30. januar 2024:
Kortfilm om jagt, - om og med Elsegaarde Jagtforening

Før jul blev formand Jørgen Brøgger kontaktet af norske Daniela Sliper, der er elev på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. Daniela ville til en skoleopgave gerne lave en film om jagt og spurgte derfor, om det var noget, vi kunne og ville medvirke til. Daniela havde fundcet frem til os via vores hjemmeside.

Efter et møde med Daniela og en af hendes elev-kollegaer indgik vi en aftale om at mødes igen efter nytår. Den 10. januar havde vi så inviteret Daniela og hendes veninde på besøg i jagthytten, hvor formand og næstformand samt Klaus og Carsten fra jagtudvalget havde et rigtig godt og hyggeligt møde, hvor vi fortalte om jagt og svarede på forskellige spørgsmål, som Daniela på forhånd havde sendt til os.
Dernæst deltog Daniela og en anden elev fera Filmhøjskole, Frederik Martinsen, i foreningsjagten i Slusesåten og invitationsjagten i Holme den 14. januar.
Det er der kommet en rigtig fin og god lille film ud af, som kan ses her
Vi vil gerne rose og takke Daniela for resultatet og sige tak, fordi vi lægge filmen her på hjemmesiden. Ligeledes en stir tak til Den Europæiske Filmhøjskole for at have medvirket til at gøre dette muligt.
Vigtigt: Jvfr. regler og lovgivning om ophavsrettigheder må denne film IKKE videre-distribueres eller lægges på sociale medier. Det er vigtigt, at alle overholder dette. Filmen må kun kunne ses her på hjemmesiden.
På forhånd tak for forståelsen og respekten herfor.

22. januar 2024:
God og saglig generalforsamling med forudgående hyggelig fællesspisning

Ud af 41 tilmeldte mødte 39 op til fællesspisningen af gule ærter med tilbehør forud for afviklingen af foreningens ordinære generalforsamling. Den ene af de to fraværende havde i løbet af formiddagen meldt sygdoms-afbud.
Se referat fra generalforsamlingen
her.
Under "Eventuelt" orienterede Klaus Fogh, der udover at være medlem hos os (og Vivild Jagtforening) er Djurslands repræsentant i Friluftsrådets besgelse og i Den Regionale Hjortevildtgruppe om arbejdet i disse to fora. Se Klaus Foghs indlæg her.
Desværre blev der i år ikke taget mange stemningsbilleder. De få, det blev til, ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Tina Hansen, Christian Koudal og Morten Sell).

12. april 2024:
Arbejdsdag - "store plantedag" og "store brændedag"
 
11 beredvillige medlemmer, m/k, mødte op til den første af de tre programsatte arbejdsdage, hvor hpovedtemaet var plantning af de træer og buske, vi har fået fra ordningen "Plant for vildtet".
To af deltagerne, Hejne Ferjani og Jón À. Hjaltason, havde forinden, fra solopgang, været på krageregulering, og det var lykkedes Hejne at nedlægge en enkelt af disse prædatorer.
Efter velkomst og "parolebitter" holdtes derfor "parade" over den nedlagte krage, og formanden blæste signalet "vildtparade", hvorefter jagtudvalget tovholder, Klaus Boll, fordeltage de forskellige til dagens arbejdsopgaver, hvilket først og fremmest var plantning. Et andet hold blev sat til at renovere og stabilisere stige 8 og et tredie hold til at beklæde "brændeskuret ved jagthytten og dsave og kløve brænde af de kævler, der tidligere er skovet og lagt til tørre ved enden af "brændeskuret".
Det hele gik fantastisk - langt ud over forventning ! I løbet af ca. 3 timer var alle 300 planter plantet, stige 8 var renoveret, brændehuset beklædt og alt brænde saven, kløvet og stakket i "brændeskuret".
Det betød også, at der tiol arbejdsdagen i morgen kun er mindre arbejder at udføre, heriblandt en flytning og renovering af stige 7, mens arbejdsdagen på søndag må aflyses
Det var "snuskvejr" hele formiddagen med mindre regulære byger indimellem. Omend ikke så behageligt for os, så til gengæld idéelt plantevejr.
Vejret gjorde også, at vi fortrak indendørs i jagthytten for at sætte madpakkerne til livs. Her var foreningen selvsagt vært ved en øl/vand og en dram som tak for indsatsen.
STOR TAK TIL ALLE FOR INDSATSEN !
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag (fotos: Klaus Boll, K.A. Hansen, Ole Berdien & Jørgen Brøgger). Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

03. april 2024:
Forårshilsen fra vildt- kameraet

Dejligt billede - flot kok

03. april 2024:
Vind en mårhundejagt for 2 personer

Jagtmagasinet "Mit Jagtblad" udlodder udlodder i samarbejde med HIKMICRO to mårhundejagter for 2 personer den 19.-20. april ´24.
Jagtbladet skriver:
"Foråret er så småt begyndt og det er snart bukkejagt. Men i Jylland kan man høre lyden af mårhunde i graven. De er nærmest altædende og tager for sig af både andefugle, jordrugende fugle, padder, krybdyr og små gnavere. Mårhundene er dygtige til at passe sig, og de har fine levevilkår her i landet. Derfor ser vi desværre en stigningen i bestanden, hvilket er en stor  belastning på økosystemerne.

I Skov og Naturstyrelsens ”Indsatsplan mod mårhund i Danmark” fra 2010 er målsætningen, at ”Danmark skal være fri for en ynglende bestand af mårhund”. Det kræver en konstant og intensiv indsats at holde bestanden nede, og det er de danske jægere, som i den grad er med til at løften denne vigtige opgave.

For at sætte fokus på denne indsats vil HIKMICRO og Mit Jagtblad udlodde 2 x gang pladser for 2 x heldige jægere til regulering af mårhunde i Tønder."
Læs mere
her

Bliv Kysthjælper

Har du læst temasiderne om tilstanden i vores have i februar-nummeret af "Jæger" ?

Hvis man ikke inden var klar over, hvor slemt det står til med tilstanden i vores omliggende havområder, så er man det så sandelig efter at have læst disse temasider.  Dødt vand - uden liv - i langt de fleste danske farvande, - og dermed uden føde for både fisk og vandfugle m.m. - Det er rystende læsning.
Dansk Sportsfiskerforening forsø- ger et "gøre noget" via "Projekt Kysthjælper". Det kan du læse meget mere om
her.
Hvis du gerne vil gøre noget for at få bedre natur i Danmark, så tøv ikke med at melde dig til projektet.

Bliv NaturligVis

Læs om Danmarks Jægerforbunds og Dansk Sportsfiskeforenings fælles projekt
"bliv NaturligVis"

her og her

Har du lyst til at være med til at udbrede kendskabet til naturen overfor især børn og unge, ved at fortælle og jagt og fiskeri, så tøv ikke med at tilmelde dig. Du får selv nogle gode oplevelser ud af det, siger de, der er med.

19. februar 2024:
Krageregulering på foreningsreviret

Vores jagtudlejer har søgt, og fået, reguleringstilladelse til krager på sine arealer. Det er derfor nu op til os at hjælpe ham med at få kragernes afgrødeskader reduceret. Alle medlemmer kan således frit tage på regulering, blot skal man forindenden meddele til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud, og hvor man vil sidde. Hvis der er flere drruder ssamtidig, vil der tilgå alle besked om hvem, der sidder hvor og hvornår.
HUSK: At hvis du regulerer med haglgevær, skal du mebringe apporterende hund. Det skal du derimod ikke, hvis du regulerer med salonriggel eller godkendt 5,5 mm. luftgevær (på jorden eller i træerne). 

11. februar 2014:
HUSK tilmelding til "Jagtforeningernes salon- skydning 2024" søndag den 3. marts
Som annonceret i vinterprogrammet afvikles den årlige skydekon- kurrence, "Jagtforeningernes inden- dørs Salonskydning" søndag den 3. marts på Marineforeningens skydebaner ved Marinestuen, Stockflethsvej 7, Ebeltoft.
Vi kan deltage med lige så mange hold, som vi kan stille - både børnehold og voksenhold. Tag meget gerne børn/børnebørn med. Det er dér, vi skal finde fremtidens medlemmer og jagtinter- esserede unge mennesker.
Se mere i vinterprogrammet
her - og se invitationen fra Syddjurs Jægerråd, der er dette års arrangør af arrangementet, her.
Alle, mder vil skyde for Elsegaarde Jagtforening, bedes melde sig til Jørgen Brøgger, 40 35 232 11 eller jb@joergen-broegger.dk
Vi håber at kunne blive mange repræsentanter for foreningen, og vores unge/børneskytter har jo nogle bronzemedaljer at forsvare fra sidste år.

01. februar 2024:
Eminent flot hunde- arbejde, - eftersøgnings- hund fandt høreapparat tabt på jagt

Dette har ikke direkte noget med Elsegaarde Jagtforening som sådan at gøre, men jeg synes, at det alligevel bør komme til alle jægeres kendskab.
Sammen med nogle få andre fra Elsegaarde Jagtforening var jeg inviteret på jagt den sidste dag i sæsonen, 31. januar. Da jagten var slut, og vi samledes, opdagede jeg pludselig, at jeg habvde tabt mit ene høreapparat. Jeg ringede derfor til Danmarks Civile Hundeførerforenings eftersøgnings- tjeneste, hvor jeg fik telefonnummer til Alice Munk i Randers, der har en eftersøgnings- hund.
Jeg ringede til hende, og fik en aftale om at mødes næste dag kl. 13.30, hvor vi så skulle forsøge, om hendes hund, Holger, kunne finde mit høreapparat.
Vi mødtes, og da jeg vidste, hvor jeg havde stået på post, og derfor mente, at jeg måske havde tabt høreapparatet, startede vi eftersøgningen dér. Efter ca. ½ time havde Holger fundet mit høreapparat ! Imponerende flot hundearbejde. Eminent dygtig eftersøgningshund ! At finde en så lille ting i det høje, visne græs er intet mindre end en enorm flot præstation.
Jeg nævner det hér, for det tilfælde, at det kan hjælpe andre, der måtte komme i samme situation, -. ikke nødvendigvis med et høreapparat, det kan for såvidt lige så godt være et par briller, en tegnebog, et riffel-bundstykke, eller noget helt femte. Sker det, så undlad ikke at kontakte DCH´s eftersøgningstjeneste. Telefonnummeret til dem er 7110 4069
Alice Munks telefonnummer er 40 29 97 82, og jeg kan varmt anbefale hende og hendes hund Holger.
Her er et par situationsindtryk (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse).

28. januar 2024:
God "afslutningsjagt" i "forårsvejr"

19 glade og morgenfriske nimrødder, m/k, var mødt op til den sidste foreningsjagt i denne sæson.Det var et skønt vejr, mildt, tørvejr, klart og solen brød ret tidligt igennem. Der var derfor enighed om indtage morgenkaffen og rundstykkerne omkring bålstedet i stedet for indendørs i jagthytten. - Det samme gjaldt madpakke-spisningen til sidst.
Jagten blev drevet af som de seneste par gange, da mosen og engen på "Syd" stadig står under vand. Der blev ikke set noget vildt, og derfor ej heller afgivet nogen skud.
Efter "den obligatoriske læskepause" samledes vi igen på pladsen, hvor vi denne gang blev delt i 3 hold: Et, der drev det lange hegn og til andesøen på "Nord" af, mens den anden halvdel af samme hold var kørt i forvejen for at stå for, men ingen af dem så vildt. Det andet hold drev "skrubbet" ved "Den Gule Gård af og derefter remisen ved stige 2. I remizsen lettede der en fasanhøne, som der dog hurtigt var enighed om at skåne.
Det tredie hold drev remisen omkring jagthytten af, og her lettede de to harer, som der jo ikke længere er jagttid på.
Vel tilbage ved jagthytten kunne formanden på "paraden" (uden vildt) konstatere, at skudstatistikken var i orden, - ingen skud afgivet, hvilket også svarede til den tomme paradeplads. Formanden takkede alle for en dejlig dag, der formelig foregik i forårsvejr, der var skønt, hvor der var sol og læ, - og for en god jagtsæson i det hele taget. Lidt vemodigt, at det nu er slut for denne gang, men så må vi se frem til foreningens forårs-/sommerprogram med fisketure, bukkejagt og andre gode medlemsarrangementer.
Da madpakkerne var sat til livs, røgtede Ole Bisp jagtfiskal-hvervet på sædvanlig lun vis.
Forårs-/sommerprogrammet udkommer ultimo marts/primo april måned.
Herunder lidt stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.