PRESSEMEDDELELSE

SKOVENS DAG
søndag den 7. maj 2017 ved Ørnbjerg Mølle
Dejlige familie-oplevelser i den forårsgrønne skov

Søndag den 7. maj afholdes det landsdækkende arrangement ”Skovens Dag” i mange af landets dejlige skove. – Her i Ebeltoft-området er det igen i år Elsegaarde Jagtforening, der står som initiativtager og arrangør – ligesom sidste år sammen med skovejer Eivind Engberg, Grandhuus og Randers Flade Skov, - til et arrangement, der tager sigte på at skabe nogle gode familieoplevelser i den dejlige natur, som området er så rigt på.

Naturoplevelser
Temaet for dette års landsdækkende arrangement er ”Skovens energi”, - hvilket både kan være den energi, skoven rent varmemæssigt kan give i form af brænde, men så sandelig også den energi, skoven og dens mange oplevelsesmuligheder kan give de mennesker, der færdes i den og forstår at nyde, hvad skoven kan byde på, både i form af fuglefløjt, spirende og blomstrende vegetation, stort som småt, alt vildtlevende fra insekter over tudser, frøer, snoge, hugorme og mus til harer, skovmårer, og ræve til råvildt og større hjortevildt. For slet ikke at tale om den energi, som skoven og dens mange organismer selv er udtryk for.

Derfor har arrangørerne også igen år allieret sig med en række andre aktører, der kan være med til at sætte fokus på det gode liv, der kan opleves i skoven og naturen i øvrigt, - og den energi, naturoplevelserne kan tilføre den enkelte.

Skovejer Eivind Engberg sætter fokus på skovbruget og dets vilkår, bonitet, geologi og energimæs- sige ressourcer, ved en guidet tur på Randers Fladen. Turen afsluttes med demonstration i træ- fældning med motorsav med tilhørende publikumskonkurrence om træets højde og m3 vedmasse.

Også en anden guidet tur vil byde på spændende oplevelser og information. Det er når Nationalpark Mols Bjerge tager publikum på en tur gennem den smukke Ulstrup å-dal, hvor der både fortælles om historie, forskellige vækster (herunder spiselige planter), insekt- & dyreliv, jordbundsforholdenes betydning for de forskellige vækster og meget, meget mere. Det er også Nationalpark Mols Bjerge, der står for muligheden for at se hvilke underlige og morsomme dyr, der gemmer sig i den gamle mølledam.

”Markedsplads” med udstillinger m.v.
På selve ”markedspladsen” fortæller de forskellige, deltagende aktører om de oplevelser, der kan vente den nysgerrige besøgende i skoven, - og om det ”liv i skoven”, som man kan blive en del af, hvis man selv er opsøgende.

Spejderne byder ”indenfor” i spejderlejren, hvor de fortæller om spejderlivets glæder, - og byder på snobrød tilberedt over bål.

Ved Nationalpark Mols Bjerges stand kan man smage pandekager, bagt over bål, og serveret med skovens spiselige planter og med ramsløgs-pesto i stedet for den traditionelle ”supermarkeds-ketchup”.

Jagten er selvsagt også en både naturlig og vigtig del af ”livet i skoven” – og i øvrigt af hele naturforvaltningen i Danmark. Derfor sættes der i år ekstra fokus på Jægerråd Syddjurs og rådets virke som ”paraplyorganisation” for alle jagtforeningerne i Syddjurs Kommune, - med arbejde til gavn for netop naturen i Syddjurs Kommune. Her kan der fås forskelligt brochuremateriale om naturforvaltningen generelt i Danmark – og specifikt i Syddjurs Kommune.

Der kan også fås opskrifter på velsmagende vildtretter, ligesom Jægerrådet byder på publikums- konkurrencer (aldersinddelt) med præmier.
det er også i Jægerrådets telt, man kan se de fine hjortetrofæer (gevirer) fra Stubbe Sø Hjortelaug.
Traditionen tro bydes der også på luftbøsse- og bueskydning og på gratis smagsprøver på grillet dyrekølle.

Og hos jagthornsblæserne kan du prøve at blæse i de forskellige typer jagthorn – Fürst Pless, Parforce- og lommehorn – og i øvrigt høre om jagthornsblæsningens flere hundredårige historie og glæden ved at blæse sammen.

Opvisninger i bueskydning og jagthunde-arbejde
Hele dagen vil Randers Buejægere have en udstilling, der fortæller om de forskellige typer buer, der må anvendes til jagt og om de jagtlige muligheder og udfordringer, kulminerende med en demonstration i bueskydning med de forskellige buetyper.

Som ”rosinen i pølseenden” vil der som afslutning på dagen være spændende jagthundeopvisning ved Ruhårsklubben, Grenaa, - efterfulgt af jagthornsblæsning og ”Tak for i dag”.

Meget for børn

Der er rigtig mange oplevelser for børn. Udover det lærerige på de guidede ture og ved buedemonstrationen og jagthundeopvisningen kan nævnes bue-og luftbøsseskydning (for børn og ”barnlige sjæle” - med præmier), Besøg i spejderlejren og Nationalpark Mols Bjerges bålplads, Muligheden for at prøve at blæse i jagthorn o m.m.

Kulinariske oplevelser
Der vil være flere kulinarisk oplevelser med tilknytning til anvendelse af naturens råvarer: Gratis smagsprøver på grillet dyrekølle, spejdernes bålbagte snobrød og Nationalparkens pandekager, bagt over bål, - serveret med skovens spiselige planter.

Desuden kan der dagen igennem købes grill-pølser samt øl og vand.

Fakta:

Skovens dag, søndag den 7. maj, kl. 10.00-15.00 ved Ørnbjerg Mølle.

Stubbevej 2 B, 8410 Rønde (kør fra Feldballe mod Ebeltoft og drej til venstre, når du er kommet op ad den lange bakke lige efter Ulstrup, - eller kør fra Ebeltoft og drej til højre lige inden den lange bakke ned til Ulstrup).

Arrangører:

Elsegaarde Jagtforening og Skovejer Eivind Engberg, Grandhuus og Randers Flade Skov
Desuden medvirker:
Jægerråd Syddjurs, Nationalpark Mols Bjerge, Ebeltoft Jagthornsblæsere, Ruhårsklubben, Grenaa, Randers Buejægere, Det Danske Spejderkorps, 1. Ebeltoft, Stubbe Sø Hjortelaug.

Arrangementet er velvilligt støttet økonomisk af Syddjurs Kommune.