FOTOALBUM 2022
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

 

27. december 2022:
Stemningsfuld og traditionsrig Julejagt

17 medlemmer havde valgt at benytte denne 3. juledag til at få god motion og frisk luft i lungerne ovenpå julens "strabadser" ved diverse middags- og frokostborde. Og det skulle senere vise sig at være et godt valg. Det bklev nemlig den eneste dag mellem jul og n ytår med godt vejr: Let frost, klart og tørt, dog med nogen vind, der senere (i Slusesåten) skulle vise at være ret så kold.
Der mødtes på P-pladsen ved "Skæbben og Fjerdingkarret", hvor formanden indledningsvis bød velkommen til årets sidste jagt, takkede dagens 3 jagtværter for invitationerne, og bød særligt velkommen til vort nyeste junuiormedlem, Christian Wind.
Ordet blev herefter givet til Torben Nikolaisen, der på vegne af de 3 jagtværter holdt parolen. Forud herfor havde han og Jesper Sørensen aftalt, at da vi ikke var flere, skulle vi ikke deles i to hold, men alle være med på alle såterne.
Vi kørte derefter i så få biler, som muligt, til Torbens revir i Gråske. Her blev der lettet en ræv og to harer. Ræven forsvandt sporløst, formentlig er den sprunget over bækken og ind til naboen. Den ene harer reddede livet, da den nærmest var ved at vælte en af de posterede skytter, der "vågnede med et sæt" ogt helt glemte at skyde. Den an den hare reddede også livet, da den bagfra passerede en  af de andre - ganske vist vågen - poster, hvis tydelige bagskud derimod kun satte ekstra fart i haren. Begge måtte "tåle" bemærkninger om, om de nu havde ringet til deres koner og bestilt forloren hare til aften.
Dr fortsattes til Jespers revir "Karpensø Skov". Her var drevet vel ca. 1/3 igennem, da der lettede en fasankok, der faldt til jorden efter et perfekt kasteskud fra Torben. Da drevet var overstået, bød Jesper på en forfriskning ved sin jagthytte, hvor alle nød både den og det gode vejr her, hvor der var læ.
Dagens næste såt var "Slusesåten" på Øer. Og her kom vi for alvor til at mærke den skarpe vind, især de, der fik poster "på vandsiden". Det gik "gennem marv og ben", - og dermed også gennem jakker og striktrøjer. Der blev lettet 2 snepper og afgivet 4 skud, - og begge snepper fløj fornøjet videre.
Dagens sidste såt var Kaj Martinussens "Kløvsign " på Øer, kun 5 minutters kørsel fra "Slusesåten". Desværre havde Kaj ikke selv mulighed for deltage i jagten i dag, da han skal opereres umiddelbart efter nytår. Så på Kajs vegne holdt Stig Troelsen  parolen og forestod jagtens afvikkling. De drevet var halvvejs igennem lød der et enkelt skud. På vejen fra posterne og tilbage til Kajs jagthytte kiggede alle efter, om der var nogen, der bar på noget. Det var der ikke.  Det blev vi først klar over, da der blev spurgt om hvem, der havde afgivet skud, - og Morten Waldstrøm så tog en fin sneppe frem fra lommen. - Stig åbnede til jagthytten og bød på vegne af Kaj på en læskedrik, og satte hertil en kagedåse med fru Brittas velsmagende, hjemmebagte jule-brunkager frem til fri afbenyttelse.
Da tørsten og "brunkagesulten" var stillet, kørte alle til Torbens nye bopæl å Trojavej, hvor vi i Torbens nye jagtstue i "garagen" (med "indlagt slagterum" m.v.) indtog vores medbragte madpakker. - Formanden  "slog på glasset" og takkede dagens jagtværter fordi de igen i år v ille være emd til at vedligeholde denne gode tradition, - og overrakte Torben og Jesper foreningens beskedne "flaskepost" herfor.
Efter den behørige fotografering al alle bag paraden brød vi alle op ved 15.30-tiden. Formanden kørte til Kaj Martinussen og afleverede "takke-flaskeposten" til ham også.
Se stemningsfotos fra den dejlige dag herunder. Klik på det enkelæte foto for at se det i stor størrelse.

17. december 2033:
Dejlig "Juleoptakt" i det allersmukkeste julevejr

21 forventnuingsfulde nimrødder mødte op til den sidste foreningsjagt inden jul, kaldt ”juleoptakt”. Forventningerne  blev ikke mindre af det allerbedste "julejagt-vejr". Skøn oplevelse med let snedække med sporsne, rim på alle træer og buske, let sol og næsten vindstille. Et rent jule-eventyrlandskab.
Ved parolen bød formanden specielt velkommen til vores to nye medlemmer: MadsEmil Bech Larsen, der er vort nyeste juniormedlem og dermed nr. 2 af slagsen, og til Arjan Maat. Arjan er hollænder, bosat i Skudehavnen i Ebeltoft, og har dansk jagttegn. Netop bestået haglskydeprøven den 4. december i år.
Ved remisen nord for andesøen på syd (der var tilfrosset) lettede der to stk. råvildt, der imidlertid salverede sig på naboens side af skellet. I mosen var der virkelig "liv". Der lød et knalden og bragen, så man skulle tro, at det var nytårsaften og ikke juleaften, vi nærmer os. Alles forventninger til en "stor og flot" parade steg betydeligt. Da såten var slut, blev disse forventnibnger dog gjort betydeligt til skamme. Det viste sig, at der kun var nedlagt een fasan, en høne, - nedlagt af Arjan Maat, der dermed nedlagde sin første fasan på sin debutjagt. Nedlagt i et enkwelt, flot skud. Alle øvrige skud var afgivet af gamle, garvede medlemmer. Tankevækkende !
I "Oles remise" var der derimod intet liv. Efter den traditionelle pause i "ruinen" kørtes tilbage til P-pladsen, hvorfra Nordstykket blev "angrebet". Et hold kørte til "Den Gule Gård" og drev området deromkring plus remisen ved stige 2 af. Et andet hold drev det lange hegn af fra P-pladsen frem til og med andesøen og tilbage langs det andet levende hegn. Ingen af de to hold lettedeeller så  noget vildt.
Da alle var kommwet tilbage til jagthytten holdtes parade, hvor formanden - med henvisning til dagens skudstatistik - bekendtgjorde, at fra og med januar 2023 vil der ikke længere blive serveret rundstyukker til morgenkaffen ....... MEN DERIMOD SIGTEBRØD !
Der blev ikke holdt auktion over den enlige fasanhøne. Den fik Arjan Maat med sig hjem som sit første jagtbytte.
Efter paraden "invaderede" vi jagthytten, hvor Carsten Høgsholt og hans datter serverede en utrolig lækker kronvildtgryde, tilberedt af Carstens kone, Marianne, der desværre ikke selv havde mulighed for at være iblandt os, og opvarmet i jagthytten af Carsten og hans datter. Utroligt lækkert ! Hertil var foreningen vært ved den traditionelle julebryg og -dram. Vi sang to jæger-julesange og den gode dag sluttede af med jagtfiskalens (Ole Bisp's) muntre og indbringende bemærkninger.
Vi tog hjem ved 14.30-tiden; alle en dejlig oplevelse rigere. - Herunder nogle stemningsfotos fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

27. november 2022:
Hyggelig formiddagsjagt på Øer

Der er næsten tradition  for, at det blæser ret kraftigt, når vi skal på jagt i "Slusesåten". I dag var ingen undtagelse, hvilket især kunne mærkes, ved mødestedet og parolen, der billedligt talt foregik "i havstokken". Vinden blæste fra syd og på langs af såten, så det var lige koldt for posterne på både havsiden og vejsiden. Drevet var ikke kommet ret langt, da der lød to hurtige skud efter hinanden. Det var lige før, man kunne høre, at det var forbiere, hvilket da også blev bekræftet da såten var slut. De var afgivet efter en sneppe. Derudover blev der lettet en hare, der kom perfekt, men også overraskende, til en af skytterne idet den kom bagfra, og inden skytten nåede at skuldre bøssen, var den kommet for lang ud, til at han ville skyde efter den. Desuden blev der set et stk. råvildt i de høje siv, men det var ikke muligt at drive det frem, så det fik lov at trække det længste strå.
Vort gode medlem, Kaj Birk Jensen, havde inviteret til, at vi måtte drive den del af hans nærliggende revir, der kaldes "skrubbet" af efter Slusesåten. Da der imidlertidig er meget lydt dér, holdtes parolen (igen) i vinden ved Slusesåten.
Vel ankommet til Kajs revir, lukkede vi bildørene lydløst og listede stille på plads. Drevet lettede 2 fasaner, der dog ikke blev skudt til,  da der på parolen jo var sagt, at der ikke måtte afgives skud til fuglevildt under 45 grader; og det var de begge. Nærmest blot vandret flyvende. Da drevet var slut, var dagens jagt det også. Vi sluttede af med omkring en halv times hyggesnak ogt evaluering over dagens forløb. På trods af, at der (heller) ikke var noget på paraden denne dag, var alle enige om, at det havde været en dejlig og hyggelig formiddagsjagt i den friske luft, - og de fleste havde vist også opbygget en mindre sult, der nu kunne udfries ved en god familiefrokost denne første søndag i advent.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

18. november 2022:
Mere revirpleje

Så var vores to gode jagt- udvalgsmedlemmer, Carsten Høgs- holt og Klaus Boll, i aktion igen. I dag gravede de en del selvsåede træer og buske m.v. op hjemme hos et af vores bestyrelsesmedlemmer, og fik dem efterfølgende alle plantet ved "den gule gård" på foreningsreviret, nærmere betegnet mellem de øvrige planter ved skellet mellem haven og marken. Samtidig blev der slået ukrudt omkring såvel de nye som de "gamle" planter, således at alle nu får lys og luft. Vi håber, at det vil medvirke til lidt bedre levesteder for vildtet, både det jagtbare og det ikke-jagtbare. På billedet ses Klaus i aktion.
Stor TAK til Klaus og Carsten for indsatsen !

13. november 2022:
Atter en dejlig jagtdag i dejligt vejr
Meget vildt på reviret, men intet på paraden.

Ikke mindst grundet det gode og milde vejr fra morgenstunden var forventningens glæde stor hos de fremmødte deltagere til dagens jagt på foreningsreviret. Også denne gang havde vi den glæde, at de to 14-årige jagtinteresserede drenge, vort eget juniormedlem Peter G. Elmer og Tina & K.A.'s gæst, Christian Wind, ver med. Det er så dejligt, når sådan nogle store drenge gerne vil have jagttegn og være "rigtige" jægere.
Efter "den obligatoriske" morgenkaffe i jagthytten og efterfølgende parole ved bålstedet blev jagten grebet an "as usual". Og som skrevet i overskriften blev det en dag, hvor vi så meget vildt, men ikke sluttede af med noget på paraden.
På sydstykket lettede der to ænder i andesøen, - ingen af dem på skudhold. I mosen blev der lettet 8-10 fasaner, også uden af driverne kunne få skud til dem, og de fløj alle den modsatte vej, ind til naboen, end ud til skytterne. Derimod var "Oles remise" tom og øde, bortset fra en håndfuld solsorte. Efter traveturene i den tunge jord søgte alle til "laden" i længsel efter noget at læske ganen med. Her skulle det imidlertid vise sig, at øl- & sodavandskassen ikke var kommet med. Alvorligt problem ! alle havde allerede lejret sig for at hvile lemmerne, - de yn gste endda helt på toppen af halmballerne, så de rigtrigt kunne "se ned på" vi gamle. Alle "de ansvarlige" troede åbenbart, at den (øl- & vandkassen), "var der en anden, der havde taget med".
Nå, der var hurtig enighed om at køre til jagthytten, hvor de indtørrede ganer blev vederkvæget i hyggeligt samvær omkring bålet.
Intet varer evigt. Det gjorde denne pause heller ikke. Vi skulle på jagt igen. Vi blev delt i to hold, hvoraf det ene, der bestod af de med unge og friske ben, gik med Morten og hans hund langs det store læhegn op til og rundt om andesøen på nordstykket. De så imidlertid ingenting, ej heller på deres vej tilbage langs det andet læhegn.
Det andet hold drev først bevoksningen omkring "den gule gård" af. Her lettede de tre fasaner og et stk. råvildt, - med samme resultat som på sydstykket: Ingen mulighed for at afgive skud til noget af det. Indtil da havde skudstatistikken været helt i top ! Ingen skud afgivet, - og følgeligt heller ikke noget vildt til paraden. Holdet sluttede af med remisen ved stige 2. Her blev der lettet en sneppe, der skyndte sig at flyve i zig, da der blev afgivet et enkelt skud i zag, hvorefter den fløj fornøjet videre.  Og dermed var vores skudstatistik lettere ødelagt. Men det havde jo været endnu værre, hvis den arme skytte også havde brugt sit andet skud på samme "ødsle måde".
Da alle var tilbage ved jagthytten blev der holdt "parade uden vildt". Der blev blæst "Samling", "Jagt Forbi" og "Frokostsignalet", hvor formanden efter det første signal takkede for den gode dag og derefter bekendtgjorde jagtfiskalens takseringer af det passerede på dagen, idet vedkommende, der havde sagt ja til at påtage sig opgaven som fiskal, måtte køre hjem for at få tørt tøj på efter at være trådt ned i grøften, hvor han stod i vand til navlen.
Vi andre sluttede af med at indtage vores madpakker omkring bålpladsen i det gode vejr, inden vi alle brød op ved 14-tiden. En god dags oplevelser rigere. At der intet lå på paeraden gav ingen skår i glæden; det blev så rigeligt opvejet af det gode og hyggelige samvær, revirets smukke efterårsfarver og alt det vildt, vi trods alt så. Det var absolut ikke revirets skyld, at der kun var en, der fik affyret geværet.
Klik på det enkelte foto herunder for at se det i stor størelse:

04. november 2022:
Hyggelig invitationsjagt med meget vildt, - heraf 2 harer på paraden

Vore fire gode medlemmer, Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgenm Brøgger "holdt traditionen i hævd", og inviterede foreningens øvrige m3edlemmer med på jagt på deres fælles revir ved Holm e Strand.Inden parolen, der holdtes af Georg Sand, havde formanden ordet og bød foreningen s nyeste medlem, Aslak Stenkilde, velkommen iblandt os.
I parolen bekendtgjorde georg bl.a., at hvad der måtte blive skudt af fuglevildt og harer ville, i dagens anledning, tilfalde skytten.
Vi startede med at drive "skoven" af. Her lettede vi ikke mindre end 5 stk. råvildt. Først to, der gik ud "i spidsen" 9og fortsatte gennem hegnet ind til "Firkanten" efter et enkelt forbiskud; heldigvis meget tydeligt langt bagefter det bageste (lammet). Da drevet vendte om og gik tilbage, kom deren hare ud på midten med kurs over mod det levende hegn. Her blev den nedlagt i et enkelt, perfekt spidsskyud fraq Jón Hjaltason. Samtidig gik detr endnu et stk. råvildt ud "i spidsen" og fortsatte ud over nabomarken. Da drevet havde passeret det sted, hvor haren kom ud, kom der et dyr mere (vistnok en spidsbuk) forsigtigt ud og gik langs skovkanten og derefter ind i skoben igen bagved drevet (det kunne tegne til at blive en "durkdreven" buk, når den bliver større).Da drevet var komm et ud i enden, blev de sndt derind igen, da nogle af skytterne havde set yderligere et dyr indenfor skovbrynet. Det kom da også ud, - mellem 2 skytter, der "halvsov" og fortsatte op over marken mod remisen.
Efter denne førsteb såt inddeltes vi i to hold, hvoraf det ene under ledelse af Georg drev marken af op mod remisen, selve remisen og marken tilbage til skoven. De så intet på denne spadfseretur.
Det andet hold drev under ledelse af Christian "firkanten" og "brakken" af. Midt på "firkanten lettede der en sneppe, der dog fløj i zig, mens det salutskud, den blev blev hilst med, sad i zag. - For enden  af "firkanten" blev der lettet 2 s5tk. råvildt - måske de to, der først havde forladt skoven ? i det fjerneste hjørne af "brakken", ved grøften, lettedes dagens sidste stk. råvildt. Ligesom ved alle de øvrige blev der heller ikke skudt til det.
Tilbage ved skoven blev alle budt på en tiltrængt "læskepause", - hvorefter  Christian, Tina og Jørgen gik ind til bålstedet i skoven for at gøre klar til "den sikre såt". Alle øvrige fulgte med Georg, hvor de drev bakken ved sommerhusene og bakken op mod Holme af. Her lettede de to harer, hvor Kim Christensen perfekt nedlagde den i et enkelt skud, mens den anden løb uhindret videre, efter med at være blevet hilst med, - ja, v elsagtens løskrudt-skud.
Slutteligt samledes alle ved bålstedet i skoven, hvor der holdtes parade, blev taget billeder og derefter budt på lækre varme pølser med tilbehør, ledsaget af en øl eller vand.
Her lidt stemningsindtryk fra den hyggelige dag.Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

22. oktober 2022:
Kun lidt vildt på reviret, - og intet på paraden

Ikke desto mindre holdt det gode humør hele dagen. Efter at det havde været regnvejr i løbet af natten og "snuskvejr" om morgenen, mødte 15 morgenfriske nimrødder op kl. 09.00 ved jagthytten.
Vi havde den glæde, at vort "nye" juniormedlem, Peter Graves Elmer (14 år) var blandt de fremmødte. Når vi skriver "nye" i anførselstegn, er det fordi Peter var med til at repræsentere foreningen  ved jagtforeningernes salonskydning den 6. marts lige efter, at han var blevet medlem. Men i dag var første gang, vi "rigtigt" så Peter iblandt os. Som medlem har Peter jo mulighed for at invitere en gæst med, og det havde han benyttet sig af, idet han havde inviteret sin far med. Peters far er også jæger, men havde ladet bøssen blive hjemme, så han og Peter kunne "gå igennem" sammen med hundefolkene. Vi havde yderligere den glæde at se en anden 14-årig blandt deltagerne. Det var Christian, som Tina og K.A. havde inviteret med. C Hristian er meget jagtinteresseret, og har da også været med Tina et par gange tidligere.
På grund af "snuskvejret" nød vi kaffen og rundstykkerne indendøre i jagthytten, hvor der mildest talt ikke var varmt. Tiden blev "trukket" lidt, indtil "snuskvejret" havde fortaget sig.
Parolen blev holdt udenfor, omkring bålstedet, hvorefter vi drog til sydstykket, der blev "grebet an på den sædvanlige måde". D.v.s. helt som på den sædvanlige måde er lidt en sandhed med modifikationer. Vi drev mosen af i modsat retning af, hvad vi plejer.
I andesøen lettede der 2 gråænder, der begge kom rigtigt fint og i passende højde til en doublé til den post, der imidlertid slet ikke så dem, - hvorefter de forsvandt ind over naboskellet.
I mosen  blev der kun set en enkelt fasankok, siddende i et træ, som fik lov at blive siddende uden "salutskud". - Heller  ikke i "Oles remise" var der "noget hjemme".
Den obligatoriske "læskepause" blev som altid holdt i "ruinen" eller "laden" (kært barn har mange navne). - Efter den velfortjente (?) - eller i hvert fald tiltrængte - læskedrik kørtes til P-pladsen ved maskinhuset, hvor vi deltes i to hold. Det ene, kun bestående af Tor med hund + Jón og Paw, drev det lange læhegn af op til og med andesøen på "Nord". Det andet (d.v.s. alle øvrige, minus formand ogt kasserer, der tog til jagthytten for at tænde bålet igen og "rigge til" til frokosten, når alle kom tilbage) kørte til "den gule gård", hvor hegnene og "skruppet" omkring gården og derefter remisen ved stige 2 blev drevet af. Der var imidlertid intet liv som helst disse steder.
I det lange hegn lettede der en gaffelbuk, som der blev affyret et enkelt skud til, uden at den faldt. Skytten kunne ikke sige, om han havde ramt den. Det havde ikke vist nogen skudtegn. Vi rekvirerede naturligvis straks en schweiss-hund, og var så heldige, at vedkommende var i Thorsager (hvor han lige havde haft en trafik-eftersøgning), så han var hos os allerede 10 minutter efter. Han og skytten indledte en større eftersøgning, men efter en lille times søgen, mente schweisshunde-føreren at kunne sige med sikkerhed, at bukken ikke var ramt,  Der var ingen  som helst tegn på fært eller andet, det gav udslag på hunden, og bukken mentes at være "over alle bjerge".
Mens eftersøgningen stod på, havde vi andre lejret os om bålstedet, hvor der var betydeligt behageligere og lunere, end indendøre i jagthytten. Efter "parade" - uden vildt på paraden, dog tilsat jagthornsstrofer med "jagt forbi" og "frokostsignalet" - nød vi vores medbragte madpakker, og (jagt-)snakken gik lystigt. Bl.a. med gisninger om, hvorvidt det var "det tunge vejr", der var årsag til, at vi ikke havde set ret meget vildt, - samt, om det måske har været den nedenfor omtalte "kratlusker" og hans hund, der har været årsag, at vi slet ikke - eller kun i meget begrænset omfang - har set ænder i søen på "syd", både på de fleste jagter i sidste sæson og de nu to første i denne sæson. Ingen tvivl om, at vi vil "følge dette helt til dørs", så vi kan få sat en stopper for disse uhyrligheder.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag, hvor det gode humør holdt hele dagen. Heldigvis er der jo så meget andet, man kan glæde sig over på en jagtdag blandt gode jagtvenner, end bare lige dét, om der er noget på paraden.

01. oktober 2022:
Så oprandt dagen ! .... Premierejagten 2022

Der var ikke færre end 24 deltagere til den første foreningsjagt i den nye jasgtsæson 2022-23. Dejligt med så god tilslutning
I formandens fravær (familie-barnedåb) bød næstfiormand K.A. Hansen velkommen og holdt dagens parole. - Kasserer Kim V. Larsen beretter om dagens forløb:
"Som sagt var det en fin dag, og det regnede ikke så meget at det var et problem. Vi var 24 til morgenkaffen, det er vist rekord, men det gik fint. Første såt var som sædvanligt andehullet og remisen, og der var desværre helt tomt. Intet kom på vingerne, men vi så 3 rådyr på den anden side af grøften. Så gik det bedre i mosen, hvor der blev lettet en håndfuld fasaner, hvoraf en enkelt blev nedlagt. Vi så yderligere 2 rådyr, en sneppe og en flot ræv.
Oles remise indeholdt 2 fasaner, som begge blev nedlagt.I nord gik et hold ned langs det store hegn til søen, og et andet hold omkring den gule gård og remisen ved stige 2. I remisen var der endnu et rådyr, så alt i alt har vi set meget vildt. Efter frokosten fungerede Ole som sædvanligt på bedste vis som jagtfiskal.
Tina og KA har også taget lidt billeder, som de selv sender til dig.
Med venlig hilsen
Kim."

Vi kan tilføje, at de tre "fasandræbere" var Kaj Martinussen, Stig Troelsen og K.A. Hansen
Vi siger tak til Kim for beretningen og til Tina og K.A. for billederne, der ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

26. september 2022:
God og velbesøgt træningsaften på hjorte- og vildsvinebanen

13 riffelskytter have fundet vej til foreningens aften på hjorte- & vildsvinebanen i Grenaa, dels for at tjekke indskydningen af deres rifler, dels for at træne i skydning til løbende vildt. Dette ikke fotrdi vi mener, at man skal skyde til løbende vildt, men hvis uheldet er ude, og man har anskudt et dyr - og det kan ske for enhver - er det godt at have øvet sig.
En hyggelig aften, hvor alle fik testet sig selv og deres rifler og fin sig mangen en god snak om jagt og riffeljagt især.
Her er nogle stemningsindtryk fra xden velbesøgte aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

24. september 2022:
Høstsildene holdt fri ....

Fisketuren til Randers Fjord for at søge lykken efter gode høstsild havde kun samlet 3 deltagere, - hvilket formentlig blandt andet skyldes, at vi jo havde flugtskydningsaften i aftes og har træningsskydning (riffel) på hjorte- & vildsvinebanen i Grenaa.
"Fiskemester" Erland Lindhardt Hansen siger:
"Lidt stemnings billeder fra fisketuren i dag. - Fiskene holdt fridag, så ingen fisk, men en dejlig tur med godt vejr".
Glædeligt, trods alt, at vejrguderne var med de 3 lystfiskere, og at de alle havde en god dag gtrods den manglende fangst. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

23. september 2022:
God, hyggelig og - ikke mindst - lærerig flugtskydningsaften

Ligesom sidste år havde foreningen lejet Rosenholm Jagtforenings flugtskydningsbane i "Falkær" til en intern forenings-flugtskydningsaften.
Ialt 11 medlemmer havde fundet det værd at køre efter, uagtet at arrangementet lå tæt på "normal familie-aftensmadstid" - og så på en fredag ! Men de fik alle 11 en rigtig god aften med masser af instruktion og gode råd af vores 3 dygtige flugtskydningsinstruktører, Søren Lund, Erland Bøge og Jón Hjaltason. Alle gik derfra med god viden inden den forestående jagtsæson.
Tankevækkende iøvrigt, at ikke flere medlemmer mente, at det kunne være godt lige at få "pudset formen af" inden det for alvor "går løs", 1. oktober !
Aftenen sluttedes af med hyggeligt samvær "onmkring en øl/vand og et par rigtig gode, ristede pølser".
Rosenholm var så generøs, at de udsatte en præmie til den, der opnåede aftenens bedste resultat. Det blev Kasper Fogh Mehl, der skød 21 duer i 30 skud, og defor modtog en flaske rødvin.
Her nogle "skud, der ramte", på den gode aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

20. september 2022:
Arbejdsdag med gode revirplejeforanstaltninger
Fem  "arbejdsvillige" mand mødte op til den planlagte arbejdsdag, hvortil vore to gode jagtudvalgsmedlemmer Klaus Boll og Carsten Høgsholt på forhånd havde planlagt, hvilke arbejder, der skulle udføres, og efter "den obligatoriske parolebitter", hvor Klaus og Carsten udstak hvem, der skulle lave hvad, gik vi straks i gang.
Erik Fyhn Smidt fulgte med Carsten på sydstykket, hvor de først slog en sti gennerm "Oles renise" og dernæst omkring vildtkameraet, da det høje græs i bevægelse sender mange "falske billeder". De sluttede af med at markere, hvor der jorden skal klargøres/bearbejdes, så der til foråret kan plantes en 3 m. bred "kollidor" mellem andesøen og remisen nord for søen.
Erland Bøge og Jørgen Brøgger "blev sat til" h.h.v. at skære "stød" af og opskære dem, så de kan anvendes som borde ved bænkene omkring bålstedet, - og til at beklæde de sidste to sider på tårn 10, så det nu trager sig pænere ud og falder bedre ind i omgivelserne. - Endelig tog Klaus alene mand til nordfstykket, hvor gikalle stigerne efter og klippede/skar grene og anden bevoksning, så der nu Er frit skudfelt alle stederne.

Da vi var færdige ved 12.00/12.30-tiden mødtes vi alle ved bålstedet, hvor Klaus hurtigt fik gang i grillen og fik lagt nogle gode grillpølser og nogle brød på. Hertil var foreningen desuden vært ved en læskende øl, der bekom alle godt. Jagtsnakken gik lystigt, indtil vi ved 14-tiden mente, at nu måtte vi nok hellere bryde op ogtage hjem til familien.
her lidt stemningsindtryk fra dagen. Klik påp det enkelte foto for at se det i stor størrelse. - Fotos: Carsten Høgsholt, Erik Fyhn Smidt og Jørgen Brøgger. 

14. september 2022:
En pibeand mere fra Slusesåten, - flot apportering på vandet

Peter Løkker Jensen forsøgte igen med andetræk i Slusesåten i aften sammen med sin dejlige hund "Skipper", der gennemførte sin første apportering på vand i fornemste stil, da Peter havde nedlagt en pibeand. - Peter skriver:
""Skipper" apporterede pibenden for første gang fra vandet igår. Jeg stod hvor Jon stod sidste gang.
vi tar ud til aften igen.
Dbjh
Peter"
Vi ønsker tillykke til Peter, både med pibeanden og "Skipper"s fornemme apportering ! - og siger samtidig tak for både "beretning og fotos.

13. september 2022:
Så faldt den første and på individuelt andetræk i Slusesåten på Øer

Peter Løkke Jensen og Jón Hjaltason "prøvede lykken" på andetræk i går aftes. Der var ænder i luften, men ingen på skudhold, melder de.
De tog revanche i aften, den 13., hvor vejret, og især vinden, var perfekt til andetræk. Der var også mange ænder i luften, melder Jón, - og en enkelt af dem, en pibeand, måtte lade livet for et velrettet skud fra Jón. Tak for "beretning" og foto til Jón, - og stort tillykke med pibeanden !

01. september 2022:
Så faldt det første stykke vildt i efterårs-/vinter-riffelpuljen 2022-23

Og det endda på selveste "premieremorgenen". Kl. 06.24 nedlagde Hejne Ferjani swnnw fine ræv fra stige 8 på foreningsreviret:
Hejne fortæller selv:
"Den 01.-09.-2022, min første jagt på forenings-reviret. Da Paw blev forhindret i at sætte sig ud i stige 8, satte jeg mig på den, da den jo måtte være god😁.
Kl 05.10 ankomst til reviret i bælgravende mørke, men efter god vejledning fra Paw og det detaljerede kort kunne jeg parkere bilen ved laden og gå direkte op til stige 8. En halv time før solopgang kom der en ræv for, og gik ind i blomster-striben. Ved solopgang (kl. 06.24) kom der endnu en ræv spankulerende fire meter fra stigen. Jeg lod den gå ud på ca. 50 meter, hvor jeg lod skuddet gå. Den løb ca. 40 mete,r hvor den forendte.
MVH
Hejne"

Vi ønsker HJERTELIGT TILLYKKE til Hejne med den fine ræv ! - Godt klaret ! - det er også god vildtpleje ! Ligelede siger vi tak for både billedet og beretningen.
Fortsat "Knæk og Bræk" til alle !

24. august 2022:
Gode revirpleje-foranstaltninger

Så har vores ihærdige jagtudvalg "været på spil" igen, - eller rettere sagt "på arbejde igen". Klaus, K.A. og Carsten tog et rigtigt godt nap til gavn for både vildtet og os selv (alle vi andre "nydere").
K.A. fortæller:
"Broen mellem andesåten og såt 2 har fået monteret gelænder, og sivene ved broen blev slået.
Midtervejen i mosen og "Oles remise" blev slået med buskrydder.
Kamera og lys blev flyttet over til fodertønden ved midtervejen
Det andet kamera blev flyttet over til den rævegrav, der ligger mellem stige 7 og fodermarken.
Baitpladsen med lys, kan nu nås fra stige 9, og det andet fra stige 7.
Derudover fik vi fodret i syd, og fik nogle tomme tønder med hjem.
Mvh Ka"

Vi siger tusind tak for indsatsen til alle tre ! - og glæder os til at komme derud og se resultatet.
Klik på det enkelter foto for at se det i stor størrelse:

 

20. august 2022:
Elsegaarde Jagtforening deltog for første gang i flugtskydningskonkurren- cen om "Djurslandspokalen"
De fire gode medlemmer, der repræsenterede foreningen var Søren Lund, Per Skov, Erland Bøge og kasper Fogh Mehl. De skød tilsammen 63 duer i 109 skud. Hvilken placering, det rakte til, ved vi ikke, da dommerne kun gjorde de tre bedste holdplaceringer op. Men både vore gode skytter og "vi" (= foreningen) er godt tilfredse med det gode resultat.
Feldballe Jagtforening udnyttede forståeligt nok hjemmebanefordelen og besatt førstepladsen med 89 duer i 100 skud. På andenpladsen kom Rosenholm I , også med 89 duer, men i 104 skud og på trediepladsen Rosenholm III med 88 duer i 103 skud.
En både dejlig og hyggelig dag i det skønneste sensommervejr. Vore skyttrer var enige om, at de meget gerne deltager i denne konkurrence igen til næste år.
Herunder nogle "skarpe skud" af vores skytter i aktion. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

16. maj til 15. juli 2022
Bukkejagt

Der var i 2022 nitten deltagere i bukkepuljen. Og det blev en fantastisk bukkejagt i år ! - med hele 7 nedlagte bukke. Fordelt med 1 i slusesåten, 1 på "Colindseje Nord" og de resterende 5 på "Colindseje Syd".
Se billeder og læs deltagernes beretninger om deres oplevelserm under bukkejagten
her.

16. maj 2022:
God Bukkepremiere og hyggeligt "Bukketræf"

Bukkepremieren var som sædvanlig "en stor og helt særlig dag" for mange nimrødder; heraf også mange af vores medlemmer. Traditionen tro holdt vi "Bukketræf" hos Christian Koudal på hans fritidsgrund "Frihuset" bag golfbanen i Ebeltoft. Der deltog ialt 20 morgenfriske jægere, m/k, dr alle havde en rigtig hyggelig morgenstund, hvor de selv medbragte kaffen, men Christian og Georg have forberedt morgenbordet med rundstykker, rugbrød, små, ost, pålæg og marmelade samt - først og fremmest - den store pande med æggekage tilberedt af 60 æg over bålstedet. 
Her nogle gode stemningsindtryk fanget i henholdsviv K.A.'s og Christians fotolinser:

01. maj - 15. juni 2022:
Regulering af rågeunger i Skanseskoven

Også i år blev vi af Syddjurs Kommune anmodet om at medvirke til bortregulering af rågeunger fra kolonien i Skanseskoven. I løbet af de 1½ måned lykkedes det os at bortregulere ikke flærre end 243 unger, - hvilket vel må siges at være ganske pænt.
Se de enkelte medlemmers beretninger om deres oplevelser under freguleringen
her.

24. april 2022:
Spændende og fascinerende fisketur efter vårsild i Randers Fjord

Desværre var der yderst begrænset deltagerantal til fisketuren efter vårsild i Randers Fjord. Måske- måske ikke - fordi, det allerede var dagen efter den store arbejdsdag på foreningsreviret i går ? Kun tre medlemmer deltog. Til gengæld fik de alle "smæk for skillingen" med nogle spændende fangster og godt udbytte, tilsammen ialt 54 sild, fordelt med 31 til Erik Bang Madsen, 18 til Klaus Boll og 5 til Erling Lindhart. - Stort tillykke til alle tre !
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. april 2022:
"Store arbejdsdag" - mange gode revir- og vildtplejeforanstaltninger udført i det allersmukkeste forårsvejr

Kim V. Larsen skriver:
"13 nimrødder, m/k, havde en både konstruktiv og ikke mindst hyggelig dag på Colindseje. Alle fik del i en opgave, så ingen gik i vejen for hinanden. Der blev ordnet stiger på nord, hvor bevoksning blev klippet ned for udsyn, fodertønder blev efterset, depottønder taget med hjem til opfyld. Og der blev ryddet op omkring bålpladsen og hytten gjort ren. Stige 6 blev rejst op igen, og der blev ryddet stier gennem mosen og gennem Oles remise. Stige 10 fik også en tur, som det kan ses på billederne.
Da alle var færdige, hyggede vi os med øl, vand og grillpølser og snak.
PS – jeg kunne ikke lade være med at tage et par billeder af den store bøg ved laden, som væltede i storm sidste år. Jeg synes at den er meget imponerende.
Herun der nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
JH
Kim"

Stor tak til Kim for både den gode beretning og de gode billeder !

12. april 2022:
Revir- og vildtpleje: - Så er der også sået vildtager.

Vores utrættelige og arbejdssomme jagtudvalg har nu været i aktion igen i dag, - til vores alles gavn og bedste.Og ikke mindst vildtets ! De har tilsået en fin fodermark på "sydstykket". Det bliver spændende at se, om det vil "holde på" småvildtet. Især for småvildtets egen skyld, hvor det indimellem har trange vilkår. - K.A. valgte strategisk tjansen som fotografen, mens han - som det ses - overlod tjansen som "trækdyr" til Klaus og Carsten. STOR TAK til Jer alle for indsatsen !
Klik på det enkelte foto for at se detr i stor størrelse. Fotos: KA. Hansen.

09.april 2022:
Dejlig familiefisketur i smukt, omend koldt, forårsvejr

Det var det smukkesteb forårsvejr med sol og blå himmel, da vi mødtes til den årlige familiefisketur ved Moesholm Put & Take. Men med lave temperaturer, skal vi hilse og hilse. Desværre var det også mere end småt med ørredernes bide-villighed. Der blev i dagens løb kun fanget to, - den første blev landet i fangstnettet af 14-årige Mads Emuil Bech Larsen og dagens største af Christian Koudal, der således begge fik små præmier.
Her er nogle stemningsindtryk fra dagen. Fotos: Tina Hansen og Mads Emil Bech Larsen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

26. marts 2022

Hyggeligt "Åben Jagthytte"-arrangement i skønt forårsvejr
og med spændende "moderne hotdogs" tilberedt over bål

Ca. 3/4 snes medlemmer havde fundet vej til jagthytten for med arrangementet "Åben Jagthytte" at markere, at vi netop har passeret foreningens 89-års "fødselsdag", "ønske hinanden tillykke" og have en god snak om "løst og fast". Vi havde besøg af kok og natur-filmfotograf Simon Karlsen, som vi for ca. en måneds tid siden havde givet lov til at foretage nogle natur-filmoptagel- ser i den lille skov omkring jagthytten og også at anvende vores bålsted til at filme tilberedning af bålmad. - Som tak herfor havde Simon tilbudt at komme og tilberede & servere noget "bålmad" for. Det blev nogle spændende og meget lækre "moderne hotdogs", der - trods navnet - ikke indeholdt pølser, men derimod tørsaltet svinenakke og forskelligt "grønt", bl.a. ramsløg. Det var heller ikke traditionelle hotdogbrød, dermod cirkelrunde brødskiver, der var farvet sorte med blæksprutte-blæk.
Dagen startede naturligvis med formandens velkomst og "parole". Jón Á. Hjaltason, der er islænding, var for kort tid siden kommet hjem fra et besøg på Island, og han havde medbragt en flaske islandsk brændevin, som han donerede som parolebitteren. De "moderne hotdogs" var lækre - og det samme var den islandske brændevin. - Dagen var begunstiget af det allersmukkeste og lune forårsvejr, solskin og vindstille, hvilket absolut ikke gjorde den stemning mindre. - Her er nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. marts 2022:
God film- & foredragsaften om vildsvinejagt i Pyrenæerne

Tom Vedels film og foredrag om vildsvinejagt i Pyrenæerne var både spændende og interessant og havde afgjort fortjens langt flere tilhørere en den 3/4 snes m/k'er, der var dukket op. Til ,gengæld fik de, der kom, virkelig noget med hjem. Først og fremmest naturligvis om den måde, vildsvinejagten i området Casa de Jabali drives på. Vel nok den mest ægte form for jagt. Ikke noget med at "slå lejr" i et tårn og vente på en mere eller mindre tilfældig skudchance. Nej, jægerne er placeret direkte i terrænet, hvor hundene så driver vildtet tæt forbi jægerne, der skal udvise virkelig gode skydeegenskaber, - samtidig med at de skal være i stand til at klare de fysisk strabadserende udfordringer som det uvejsomme terræn byder på.
Men udover informationerne om selve jagten bød foredraget også på en stor portion folklore og lokal kulturhistorie. Tom Vedel bor selv i Caza de Jabali, der ligger noget afsides i Pyrenæerne i nærheden af byen Arén på grænsen mellem Aragon og Catalonien. Selv om vi alle var jægere fandt vi også alle, at denne del af foredraget var absolut lige så interessant som delen om selve vildsvinejagten
Her er nogle "skud" fra filmlærredet, fanget i Tina Hansens fotolinse. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

Generalforsamling
1. marts 2022
i Skudehavnens Fælleshus

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

Den traditionelle, årlige jagtfrokost
tirsdag den 19. februar 2022
i bebyggelsen "Møllehaven"s fælleslokale.

Klik på det enkelte foto for st se det i stor størrelse

"Afslutningsjagt"
29. januar 2022

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

"Nytårsjagt", 8. januar 2022
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse