Forord

 

Set i relation til, at menneskene har drevet jagt og fiskeri siden stenalderen, kan Elsegaarde Jagtforenings nu 75-årige historie synes at være en parentes i den store helhed. Ikke desto mindre er den et vidnesbyrd om, hvordan de gener, vi alle sammen, mere eller mindre dybtliggende, har fået i arv fra stenaldermanden, er blevet forvaltet her på egnen.

Elsegaarde Jagtforening synes tidligere at have været lokalsamfundets samlingspunkt, og foreningens historie er dermed på een gang et vægtigt bidrag til lokalsamfundets historie og et lokalt bidrag til historien om jagtens udvikling i Danmark.

Med de gamle protokoller som kilde har vi i dette lille jubilæumsskrift forsøgt at beskrive denne 75-årige historie i tekst og billeder.

Det har været spændende at læse de gamle protokoller igennem. Det har genkaldt mangen en overlevering om forskellige hændelser og anekdoter, ligesom egne oplevelser er genopfrisket. 

Det har været vanskeligt at udvælge de billeder, der er kommet med, da udbuddet har været mangefold større. Nogle vil sikkert også stille spørgsmål ved, hvorfor dette eller hint billede fra en eller anden bestemt begivenhed ikke med. Hertil er kun at sige, at begrænsningens kunst er overordentlig vanskelig, og vi håber, at man vil bære over med, at valgene er faldet, som de er. Det har ikke været muligt at nævne, hvem der er ophavsmand/-kvinde til de forskellige fotos. Der er i alle tilfælde tale om fotos, som forskellige medlemmer har foræret til foreningens arkiv.

 

Elsegaarde Jagtforening har altid været kendetegnet som en lille, hyggelig forening, hvor medlemmerne nyder hinandens selskab. Foreningens tidligere, nu afdøde, næstformand, Ernst Tønnesen, beskrev det blandt andet således i foreningens vinterprogram 1994/95 (citat):

”TIL ELSEGAARDE JAGTFORENING.

 Af forskellige grunde skriver jeg dette brev, for på bedste måde at oplyse, hvorfor jeg er vor lille hyggelige jagtforening og dens medlemmer stor tak skyldig.

I 1977 flyttede jeg fra det vildtrige Sjælland og Lolland her til Ebeltoft. Jeg var næsten sikker på, at få et problem med her at komme på jagt; heldigvis gik det anderledes. Jeg blev hurtigt medlem af vor lille hyggelige jagtforening og fandt her et kammeratskab, som er helt i top.  …….” (citat slut).

Vi tillader os at have opfattelsen af, at medlemmerne af i dag har den samme opfattelse af kammeratskabet som det bærende i foreningen.

 

Desværre har foreningen ikke i dag det samme tilhørsforhold til lokalsamfundet, som tidligere. Det døede langsomt ud gennem den sidste halvdel af 1980-erne og begyndelsen af 90-erne, da der stort set ingen jægere var tilbage blandt borgerne i Elsegaarde og omegn, og det derfor kneb med både at skaffe revirer, der måtte drives rævejagt på, og dermed med kontakten til Landsognets borgere og lodsejere.

 

Takket være andre aktiviteter og en række gode medlemmer, der beredvilligt inviterede foreningens øvrige medlemmer på jagt på deres private revirer, lykkedes det at undgå den tilbagegang, som ellers kunne frygtes, og foreningen er disse medlemmer stor tak skyldig herfor, det være sig såvel de, der har inviteret på landjagt som de, der har inviteret på havjagter med egne både.   

Efter at det er lykkedes foreningen at leje jagten på Øer Maritime Ferieby’s arealer, er det lidt som om man nu ”er kommet hjem igen”.

 

Der skal lyde en stor tak til Klaus og Niels Bertram Mikkelsen for medvirken til dette jubilæumsskrifts tilblivelse, begge med fotos og ”overleveringer”, Klaus deslige med tekst.

Ligeledes retter vi en tak til Danmarks Jægerforbund og Nordea Bank, Ebeltoft afdeling, der har sponsoreret udgivelsen af jubilæumsskriftet.

Endelig skal lyde en særlig tak til Niels Poulsen, Vejle Grafisk, der vederlagtsfrit har ydet en ganske uvurderlig hjælp med opsætning og fremstilling af jubilæumskriftet.

 

Sidst men ikke mindst skal der lyde et stort tillykke med jubilæet til alle medlemmer samt en stor tak til alle, der gennem de 75 år har ydet en indsats til gavn for foreningen !

 

Vi håber, at jubilæumsskriftet må give læserne indtryk af foreningens ganske righoldige historie, og at den enkelte må have fornøjelse af det.

 

Elsegaarde Jagtforening

januar 2008

Jørgen Brøgger

formand