Parole ved invitationsjagten hos Bent Gildsig den 1. oktober 1989.

Parade ved invitatiionsjagten hos bent Gildsig, 16. november 1991.

Fra invitationsjagten hos K.K. Jakobsen på "Vangholm" 1996.

Hyggesnak ved jagthytten under invitationsjagten på Torben Nikolajsens revir i Gråske 1999.

Parade efter invitationsjagten på Lyngsbækgaard den 15. december 1991.

Invitationsjagter

Rævejagten hos Bent Gildsig den 7. februar 1988 blev starten til en yderligere fremgangsperiode for foreningen. Året efter inviterede Bent Gildsig nemlig på jagt på reviret i Skaarup, - og det bevirkede, at flere andre gode medlemmer i de efterfølgende år inviterede på sådanne jagter på deres respektive revirer, - en gestus, der stadig trives.

Ved den første jagt hos Bent Gildsig var der intet vildt på paraden, men flere forbiskud til skovdue samt fasankokke, der slog den forkerte vej over skellet. Dagen sluttede med, at Ester og Bent Gildsig var vært ved et lækkert frokost-traktement i deres hyggelige stue. – De følgende mange år indtil Bent Gildsig i 1998 mistede jagten i Skaarup, da gården blev solgt, var det en fast tradition, at han inviterede på sådanne jagter 2 gange om året, den ene gang, hvor han og fru Ester var værter ved et frokost-traktement, og den anden gang hvor vi indtog vore medbragte madpakker i deres gæstfrie hjem.

 

Som nævnt var der flere andre gode medlemmer, der fulgte op på dette gode eksempel og inviterede foreningens medlemmer på jagter på deres revirer. De første var Ole Bjerregaard og Niels Søndergaard, der inviterede til deres fælles revir på Skovmøllen i Femmøller, hvor Ole Bjerregaard ofte inviterede på gule ærter i sit hjem efter jagtens afslutning. Herefter fulgte familien Bredstrup med invitationer til jagter i ”Familieplantagen” på Øer, Steen og Willi Ebling med invitationer til deres revir på ”Mosegården” i Grønfeld og K.K. og Mikkel Jakobsen inviterede på ”Vangholms” arealer ved Holme. Det var her traditionen med ”juleoptakt” opstod, da K.K. og Mikkel en af de sidste week-ender før jul trakterede med pølser og kartoffelmos efter jagtens afslutning.

 

Senere igen fulgte invitationer fra Lars Borch samt brødrene Tommy og Per Lorentsen til deres dejlige ”Kristianslund Plantage” og fra Knud Meulengrath, Christian Koudal og Jørgen Brøgger til deres fælles revir i Holme; - fulgt op med invitationer fra Torben Nikolajsen til det spændende revir i Gråske, fra Kaj Martinussen til det særprægede revir på Øer og fra Jesper Sørensen til ”Karpensø Skov” ved Gravlev og Stubbe Sø.

 

Foreningen er alle disse jagtværter stor tak skyldig. Takket være dem, deres invitationer og det sammenhold og den interesse for foreningen, som der herved skabtes, var det muligt, ikke alene at holde sammen på foreningen, men også at skabe fremgang, uanset, at det var i en periode, hvor foreningen ikke selv havde nogle jagtmuligheder at byde medlemmerne.

Invitationsjagt hos Christian Koudal, Knud meulengrath og Jørgen brøgger, 4. november 2006.

Parade efter invitationsjagten hos Ole BVjerregaard og Niels Søndergaard på "Skovmøllen" den  10. november 1990.

Fra invitationsjagten hos brødrene Tommy og Per Lorentsen i "Kristianslund Plantage" den 11. november 2000. Kaj Martinussen er i færd med at brække det nedlagte stykke råvildt.

Stemningsfoto fra invitationsjagten hos brødrene Tommy og Per Lorentsen, "Kristianslund Plantage", 3. november 2001.

Afslutningshygge omkring bålstedet ved invitationsjagten hos Christian Koudal, Knud Meulengrath og Jørgen Brøger i Holme  den 4. november 2006.

Parade ved invitationsjtagten den 24. november 2006 hos Willi og Steen Ebling, "Mosegåprden" i Grønfeld.