13. oktober 2007

10. oktober 2010

Havjagter

I vinterprogrammet 1997-98 blev foreningens første havjagt lanceret således:

”Det er en række af foreningens gode medlemmer, der alle har egne både, - nemlig Torben Nikolajsen (der er initiativtageren), Villy Møller-Nielsen, Jesper Sørensen, Niels Mikkelsen, Christian Koudal, Per Gudmann, Peter Basse og Carl E.Tretow-Loof, samt foreningens gode ven, Poul Svendsen – der alle har lovet at lægge fartøjer til ved en havjagt for foreningens medlemmer. De kan hver især have fra 1 til 4 jægere i deres båd. På den måde kan der være plads til i alt 23 deltagere, foruden skipperne selv, d.v.s. altså i alt 32 deltagere.

Jagten vil forme sig på den måde, at hver båd jager for sig selv, - men inden vi lægger fra land aftaler vi at mødes et bestemt sted et bestemt klokkeslet, - så vi kan ligge ved siden af hinanden og spise frokost (husk derfor madpakken !), ligesom vi naturligvis også aftaler at være i havn samtidig, så der kan holdes samlet parade.

De nedlagte fugle tilfalder selvsagt de pgl. bådejere.” 

Siden har der efter samme ”model” hvert år været annonceret 2 havjagter i hver sæson, henholdsvis før og efter nytår. Det er dog ikke ensbetydende med, at alle de annoncerede havjagter er blevet afholdt. Havjagt er jo i høj grad afhængigt af vejrliget, og det har da også flere gange været nødvendigt at aflyse på grund af for hård vind.

Dog har det aldrig været sådan, at bådejerne har ønsket de nedlagte fugle. Tværtimod har de altid ladet dem tilfalde deltagerne i de enkelte både.

Ikke alle af de nævnte bådejere fra den første havjagt i 1998 er længere medlem af foreningen, men med Torben Nikolajsen og Jesper Sørensen som faste arrangører og stor velvilje fra de øvrige af foreningens medlemmer, der har både, bliver de havjagter, der gennemføres, altid en stor succes, og der er altid fugle på paraden.

14. oktober 2006

13. oktober 2007

14. januar 2009

Parole før afsejling - 4. januar 2009

10. oktober 2010