Ungjægerjagt hos Christian Koudal og Jørgen Brøgger i Holme 1996

Ungjægerjagt hos Willi Ebling, "Mosegården" i Grønfeld, 1997.

Ungjægerjagt hos Jørgen Hjortstrøm i Kolindsund 2004. - Til venstre Mikkel "K" Jakobsen med hare.

Ungjægerjagter

I midten og sidste halvdel ag 1990-erne havde foreningen ikke mindre end 15 ungjægere, d.v.s. medlemmer under 25 år. I oktober 1997 udsendtes et program specielt til disse ungjægere, hvor der til indledning stod: ”Som de fleste af jer har erfaret, så blev de fællesjagter, der blev annonceret i efterårsprogrammet meget hurtigt fuldtegnet. Det er vi selvfølgelig glade nok for i bestyrelsen, - for det er jo tegn på, at folk gerne vil med på de jagter, der arrangeres. – Alligevel er vi lidt kede af, at der var så mange af vore unge medlemmer, der ikke nåede at komme med (de fleste kom kun på venteliste). Derfor er vi også dobbelt glade over, at der nu er nogle af foreningens medlemmer, der har givet tilsagn om at lægge revir til til et par specielle ungjægerjagter.”

Det var Knud Meulengrath, Christian Koudal og Jørgen Brøgger, der inviterede på den første ungjægerjagt den 2. november på deres fælles revir i Holme, - og den 22. november var det Christian og Ole Bjerregaard samt Steen og Willi Ebling, der havde slået sig sammen om at være værter på deres respektive revirer ved Fuglslev og på ”Mosegården” i Grønfeld.

Dette blev fulgt op af andre medlemmer med egne revirer. I 1998 var det Jørgen Hjortstrøm, Lars Holst Christiansen og Lars Bredstrup, der inviterede. Først på Hjortstrøms revir i Kolindsund, dernæst på de to Lars’ers fælles revir i Østerballe og til sidst i Familien Bredstrups Plantage på Øer. De samme værter gentog denne invitation i 1999.

De næste 3 år var Jørgen Hjortstrøm ene om at holde traditionen med en jagt for foreningens unge medlemmer i hævd.

Siden 2003 har det været Peter og Mikkel Brøgger, selv ungjægere, der har inviteret de øvrige unge med en tur på deres revir i Agri. Samtidig har det været nødvendigt at hæve aldersgrænsen for ungjægerne fra de 25 til 30 år, da også de jo bliver ældre. Og desværre har der ikke været den samme tilgang af helt unge jægere.

Peter Brøgger med fasan, - ungjægerjagt i Holme 1996

Thomas Kastrup med gråønder. - Ungjægerjagt hos Willi Ebling på "Mosegården" i grønfeld, 1997.