BESTYRELSE

Jørgen Brøgger

Kim V. Larsen

Knud A. Hansen

Klaus Boll

Jón Àgúst Hjaltason

Formand:
Jørgen Brøgger. Stenhøjevej 14, femmøller, 8400 Ebeltoft.:
Tlf. 86 36 25 38 - Mobil 40 35 22 11 - e-mail:
jb@joergen-broegger.dk

Næstformand:
Knud A. Hansen. Juulsbakke 8, 8400 Ebeltoft
Tlf. 28 66 73 45
- e-mail: kahansen882@gmail.com

Kasserer:
Kim V. Larsen. Rejevej 3, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 20 90 96 47 - e-mail:
kim.larsen@arriva.dk / kivila@icloud.com

Bestyrelsesmedlem:
Morten Sell. Dalvangen 20, Boeslum, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 24636610 - e-mail :mortensell14@gmail.com

Bestyrelsmedlem:
Georg Sand. Nygade 1, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 29 61 78 88 - e-mail:nygade1@gmail.com

Suppleanter:
1. suppleant:
Jón Ágúst Hjaltason. Lamavej 8, 8400 Ebeltoft.
Tlf.52 47 77 38 - e-mail: jonsbref@ymail.com

2. suppleant:
Per Bisgaard. Kratleddet 7, 8320 Mårslet.
Tlf. 29634078 - e-mail: per.bisgaard@profibeernet.dk


Jagtudvalg:

Klaus Boll. Rodsøvej 11, Egsmark, 8400 Ebeltoft.
Tlf.: 40 20 47 30 - e-mail: klaus@boll-net.dk
samt

Erling Lindhard Hansen. Rodsøvej 13, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 28 95 82 44 - e-mail: derling.lindhard1gmail.com
Knud Arne Hansen (se kontaktoplysninger ovenfor)
Jón à. Hjaltason (se kontaktoplysninger ovenfor)
Carsten Høgsholt. Bregnevej 1, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 30347763 - e-mail: hogsholt@outlook.dk
Leif Lyngsø. Jollevej 5, Dråby, 8400 Ebeltoft
Tlf. 22291599 - e-mail: stonor_lyngsoe@hotmail.com

Jagtudvalget er selvsupplerende

Jagtudvalgets opgaver:  Tilrettelægning og afvikling af alle jagter, incl. tilmeldinger, parole og parade. - Revirpleje, fodring og evt. udsætninger. Tilsyn med hochsitse. Udvalget indforskriver medlemmer til hjælp til diverse revirpleje og andre arbejdsopgaver.

Revisorer:
Christian Koudal. Lathyrusvej 10, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 18 17 - Mobil: 21 76 71 22 - e-mail
c.koudal@privat.dk

Sven Arne Vallentin. Bækhøjen 3, Dråby, 8400 Ebeltoft.
Tlf. 86 34 10 19 - e-mail:
vallentin@privat.dk

Christian Koudal

Sven Arne Vallentin

Foreningens pengeinstitut:
Sparekassen Kronjylland, Ebeltoft afdeling.
Alle indbetalinger til foreningen bedes venligst indbetalt til:
reg. nr. 9360 - Konto nr. 0010 75 8920

Mobile-Pay: 795094

Foreningens cvr-nummer: 34 78 94 60

Webmaster:
Jørgen Brøgger.

Morten Sell

Georg Sand

Erling Lindhardt Hansen

Carsten Høgsholt

Leif Lyngsø