Fotoalbum 2024
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

12. april 2024:
Én krage mindre til at "rasére" på reviret

Hejne Ferjani og Jón Á. Hjaltason stoid tidligt op og benyttede morgenstunden til at tage på krageregulering, inden der var mødetid og parole for arbejdsdagen. Det var lykkedes Hejne at få ram på en enkelt af disse prædatorer, så der blev holdt vildtparade over den enlige krage efter dagens velkomst og paroledram. Formanden blæste signalet "Vildtparade", hvorefter jagt- udvalgets "tovholder", Klaus Boll, fortalte og fordelte deltagerne til dagens arbejdsopgaver.

03. april 2024:
Forårshilsen fra vildtkameraet

Dejligt billede - flot kok !

19. februar 2024:
Krageregulering på foreningsreviret
Vores jagtudlejer har søgt, og fået, reguleringstilladelse til krager på sine arealer. Det er derfor nu op til os at hjælpe ham med at få kragernes afgrødeskader reduceret. Alle medlemmer kan således frit tage på regulering, blot skal man forindenden meddele til Jørgen Brøgger, hvornår man agter sig derud, og hvor man vil sidde. Hvis der er flere drruder ssamtidig, vil der tilgå alle besked om hvem, der sidder hvor og hvornår.
HUSK: At hvis du regulerer med haglgevær, skal du mebringe apporterende hund. Det skal du derimod ikke, hvis du regulerer med salonriggel eller godkendt 5,5 mm. luftgevær (på jorden eller i træerne). 

17. februar 2024:
Så var vores ihærdige og arbejdsomme jagtudvalg igen på arbejde - til gavn for reviret - og dermed for alle vi andre i foreningen

I dag var Klaus, K.A. og Carsten på treviret, hvor de fik spørjtet i de remiser på "Syd", hvor der skal efterplantes til foråret og ligeledes fik renoveret "andetubes"-ene i andesøen på "Syd".
- og så blev der også tid til en frokost o "det grønne". - Det er jo aldrig pænt at være misundelig, - men når det gælder madpakke ,med røget ål og røræg, er det vel lige før, at det er tilgiveligt ?
Stor tak til Klaus., K..A. og Carsten for indsatsen ! - den kan vi ikke værdsætte nok.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.'

11. februar 2024:
Livlig aktivitet på vildtkameraet

Der har de seneste 3-4 uger været livlig aktivitet på vildtkameraet. Især af 3-4 rådyr, heraf en lobende buk iu bast, og af et par grævlinge, der tgaer godt for sig af foderet. Der er selvfølgelig ikke tvivl om, at det er de samme stykker råvildt og de samme to grævlinge hver aften/nat/morgen, men alligevel dejligt at se den megen aktivitet. Det bliver spændendce at se bukken, når den begynder at feje.
Herunder et lille udsnit af de mange fotos fra kameraet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

30. januar 2024:
Kortfilm om jagt, - om og med Elsegaarde Jagtfore- ning

Før jul blev formand Jørgen Brøgger kontaktet af norske Daniela Sliper, der er elev på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft. Daniela ville til en skoleopgave gerne lave en film om jagt og spurgte derfor, om det var noget, vi kunne og ville medvirke til. Daniela havde fundcet frem til os via vores hjemmeside.

Efter et møde med Daniela og en af hendes elev-kollegaer indgik vi en aftale om at mødes igen efter nytår. Den 10. januar havde vi så inviteret Daniela og hendes veninde på besøg i jagthytten, hvor formand og næstformand samt Klaus og Carsten fra jagtudvalget havde et rigtig godt og hyggeligt møde, hvor vi fortalte om jagt og svarede på forskellige spørgsmål, som Daniela på forhånd havde sendt til os.
Dernæst deltog Daniela og en anden elev fera Filmhøjskole, Frederik Martinsen, i foreningsjagten i Slusesåten og invitationsjagten i Holme den 14. januar.
Det er der kommet en rigtig fin og god lille film ud af, som kan ses her
Vi vil gerne rose og takke Daniela for resultatet og sige tak, fordi vi lægge filmen her på hjemmesiden. Ligeledes en stir tak til Den Europæiske Filmhøjskole for at have medvirket til at gøre dette muligt.
Vigtigt: Jvfr. regler og lovgivning om ophavsrettigheder må denne film IKKE videre-distribueres eller lægges på sociale medier. Det er vigtigt, at alle overholder dette. Filmen må kun kunne ses her på hjemmesiden.
På forhånd tak for forståelsen og respekten herfor.

12. april 2024:
Arbejdsdag - "store plantedag" og "store brændedag"
 
11 beredvillige medlemmer, m/k, mødte op til den første af de tre programsatte arbejdsdage, hvor hpovedtemaet var plantning af de træer og buske, vi har fået fra ordningen "Plant for vildtet".
To af deltagerne, Hejne Ferjani og Jón À. Hjaltason, havde forinden, fra solopgang, været på krageregulering, og det var lykkedes Hejne at nedlægge en enkelt af disse prædatorer.
Efter velkomst og "parolebitter" holdtes derfor "parade" over den nedlagte krage, og formanden blæste signalet "vildtparade", hvorefter jagtudvalget tovholder, Klaus Boll, fordeltage de forskellige til dagens arbejdsopgaver, hvilket først og fremmest var plantning. Et andet hold blev sat til at renovere og stabilisere stige 8 og et tredie hold til at beklæde "brændeskuret ved jagthytten og dsave og kløve brænde af de kævler, der tidligere er skovet og lagt til tørre ved enden af "brændeskuret".
Det hele gik fantastisk - langt ud over forventning ! I løbet af ca. 3 timer var alle 300 planter plantet, stige 8 var renoveret, brændehuset beklædt og alt brænde saven, kløvet og stakket i "brændeskuret".
Det betød også, at der tiol arbejdsdagen i morgen kun er mindre arbejder at udføre, heriblandt en flytning og renovering af stige 7, mens arbejdsdagen på søndag må aflyses
Det var "snuskvejr" hele formiddagen med mindre regulære byger indimellem. Omend ikke så behageligt for os, så til gengæld idéelt plantevejr.
Vejret gjorde også, at vi fortrak indendørs i jagthytten for at sætte madpakkerne til livs. Her var foreningen selvsagt vært ved en øl/vand og en dram som tak for indsatsen.
STOR TAK TIL ALLE FOR INDSATSEN !
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag (fotos: Klaus Boll, K.A. Hansen, Ole Berdien & Jørgen Brøgger). Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

23. marts 2024:
Hyggeligt "Åben Jagthytte"-arrangement

Godt en snes personer havde fundet vej til jagthytten, hvor vi med det traditionelle "Åben Jagthytte"-arrangement markerede foreningens 91-års stiftelsesdag den 24. marts 1933.
Der var i år gjort lidt ekstra ud af det. Der var indrettet en lille "for sjov"-skydebane med luftgeværer og inde i jagthytten var installeret en PC, hvorpå den film, som eleverne fra Filmhøjskolen lavede om og med os i januar måned, kørte. Begge dele var meget populære.
Traditionen tro var foreningven vært ved en paroledram og en øl/vand, og fra kl. 11.00 kunne man købe en god grillpølse. Hyggesnakken gik på kryds og tværs og der blev dystet på den lille skydebane.
Vi lader stemningsbillederne tale for sig xselv. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (fotos: Maria Pedersen og Jørgen Brøgger).

06. marts 2024:
Godt og sagligt kredsmøde med sigte mod fremtidens jagt

Formand Jørgen Brøgger og næstformand K.A, Hansen repræsenterede foreningen ved kredsmødet, hvor der særlig fokus på fremtidens jagtmuligheder, - med henvisning til naturenss tilstand både til lands og til havs og det deraf følgende akutte behov for naturgenopretning. DJ´s holdning er helt klart på naturens og viældtets side, pointerede landsformand Claus Lind Christensen. "Uden natur, intet vildt, uden vildt  ingen jagt !" Så enkelt.
Udover formand og næstformand deltog også 4 andre medlemmer af Elsegaarde jagtforening, dog i anledning af andre relationer. Karen Tingstrup og Poul Arne Nielsen aflagde koordinator-beretninger som kredsens h.h.v. nyjægerkoordinatoir og vildtplejekonsulent. SAslak Stenkilde og Kasper Fogh mehl repræsenterede Vivild Jagtforening.
Der blev derfor også brugt en del tid på gennemgang af oplægget til en revision af jægerforbun- dets natursyn. Ligeldes også på forhandlingerne om nye jagttider, der skal bygge på adaptiv forvorvaltning, og hvor vi jægere skal bidrage til at vildtbestandendes størlser baseres på tællinger af levende vildt og ikke bare på afskydningstal.
Læs meget mere om det gode møde 
her.
Herunder lidt stemningsbilleder af de mange plancher, der ledsagede beretningerne og andre indlæg. Klik på det enkelte foto for at se deti stor størrelse (flere af plancherne forklarer meget bedre DJ`s holdning, end vi kan gengive i ord).

04. marts 2024:
Flere revirarbejder

03. marts 2024:
Vellykket "Jagtforeningernes Salonskydning" - fine Elsegaarde-resultater

Skydningen, der i år havde Syddjurs Jægerråd som arrangør, havde samlet ialt 85 skytter, heraf 18 børneskytter, hvoraf igen de tre var fra Elsegaarde Jagtforening.
Børnekonkurrencen blev afgjort på abtal x-tiere, da de tre bedste hold alle skød 406 points. Vinderen blev Tirstrup-Hyllested  1med 6 x-tiere og nr. to blev Rosenholm 2 med 3 x-tiere. Det lykkedes vores hold at forsvare bronzemedaljerne fra sidste år med ialt 406/1x. Vores tre dygtige børneskytter var Björk Jónsdittir, William Pærremand-Olsen og Mads Pærremand-Møll.
I den individuelle konkurrence for seniorer hentede Mikkel Pærremand Gregersen sølvmedaljen med et resultat på 146/2x.
Derimod gik det knap så godt i senior-holdkonkurrencen. Bedste Elsegaarde-hold vores Hold 4, Jørgen Nyhuus, Georg Sand og Peter Brøgger, der med ialt 417/3x kom ind på en 9. plads ud af de 23 deltagende hold.
Herunder lidt stemningsfotos fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. (Fotos Jón Á. Hjaltason og Jørgen Brøgger)

01. marts 2024:
Så kom foråret - ifølge kalenderen, - og de første forårsarbejder på reviret blev udført i dag

Vores entusiastiske "naturpatrulje"  - jagtudvalgsmedlemmerne Klaus, K.A. og Carsten suppleret med med Tina - var i dag på foreningsreviret for at foretage de første forårsarbejder.
De Rensede andetubes i nord, og satte grangrene på toppen af rørene, flyttede fodertønden på plads og camouflerede de blå tønder med grøn sprayfarve.
I nord og flyttede de fodertønden, da der er kommet en mast til teleudstyr,dér hvor den stod før, og de opsatte stolper til kameraer, og hentede kameraet ved stige 11, til eftersyn. Desuden fyldte de foderautomaterne.
Tusind tak til alle fire for den sore indsats ! - til gavn for vildtet og til glæde for os selv.
Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Tina Hansen).

24. februar 2024:
Velbesøgt, "lækker" og hyggelig jagtfrokost

Efter to sygdomsafbud var der 32 deltagere til "Årets jJagtfrokost", og slle fik en god eftermiddag med kulinariske herligheder og hyggeligt samvær.
Det ene af afbuddene var fra formanden, hvorfor det var næstformand K.A. Hansen, der bød velkommen og iøvrigt "ledte slagets gang".
Dagens menu bød på:

  • Marinerede sild med løgringe og karrysalat
  • Røget torsk med laksemousse og rejer, serveret med hjemmebagt flute
  • Symfoni af røget vildt, - med indlagt konkurrence "hvad er hvad" og præmie til den, der kommer tættes på de rigtige svar
  • Røget dyrekølle med røræg og asparges
  • Rågebryster med champignon a´la creme
  • Hjemmelavet vildsvinesylte
  • Hjemmelavet dyreleverpostej
  • 2 slags vildt-spegepølse, - en stærk og en mildere (begge en blanding af kronvildt, dåvildt og råvildt) med sky og løgringe og/eller remoulade og ristede løg
  • 2 slags ost - en stærk skæreost med sky, løgringe & rom-stænk og en god blåskimmelost.
  • Kaffe

Alle kunne også nyde den fine fine lille trofæudstilling, der var arrangeret af Georg Sand og Christian Koudal.
Alle var yderst velforsynede, og stemningen var så god, at det var vanskeligt at få folk til at gå, da det var slut,
Stor tak til alle, der deltog og til de, der havde sørget for de kulinariske herligheder, - med Hejne Ferjani som "chefhovmester"
Herunder lidt stemningsindtryk. Klik på det enkeælte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Tina Hansen, K.A. Hansen og Georg Sand.

28. januar 2024:
God "afslutningsjagt" i "forårsvejr"

19 glade og morgenfriske nimrødder, m/k, var mødt op til den sidste foreningsjagt i denne sæson.Det var et skønt vejr, mildt, tørvejr, klart og solen brød ret tidligt igennem. Der var derfor enighed om indtage morgenkaffen og rundstykkerne omkring bålstedet i stedet for indendørs i jagthytten. - Det samme gjaldt madpakke-spisningen til sidst.
Jagten blev drevet af som de seneste par gange, da mosen og engen på "Syd" stadig står under vand. Der blev ikke set noget vildt, og derfor ej heller afgivet nogen skud.
Efter "den obligatoriske læskepause" samledes vi igen på pladsen, hvor vi denne gang blev delt i 3 hold: Et, der drev det lange hegn og til andesøen på "Nord" af, mens den anden halvdel af samme hold var kørt i forvejen for at stå for, men ingen af dem så vildt. Det andet hold drev "skrubbet" ved "Den Gule Gård af og derefter remisen ved stige 2. I remizsen lettede der en fasanhøne, som der dog hurtigt var enighed om at skåne.
Det tredie hold drev remisen omkring jagthytten af, og her lettede de to harer, som der jo ikke længere er jagttid på.
Vel tilbage ved jagthytten kunne formanden på "paraden" (uden vildt) konstatere, at skudstatistikken var i orden, - ingen skud afgivet, hvilket også svarede til den tomme paradeplads. Formanden takkede alle for en dejlig dag, der formelig foregik i forårsvejr, der var skønt, hvor der var sol og læ, - og for en god jagtsæson i det hele taget. Lidt vemodigt, at det nu er slut for denne gang, men så må vi se frem til foreningens forårs-/sommerprogram med fisketure, bukkejagt og andre gode medlemsarrangementer.
Da madpakkerne var sat til livs, røgtede Ole Bisp jagtfiskal-hvervet på sædvanlig lun vis.
Forårs-/sommerprogrammet udkommer ultimo marts/primo april måned.
Herunder lidt stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

22. januar 2024:
God og saglig generalforsamling med forudgående hyggelig fællesspisning

Ud af 41 tilmeldte mødte 39 op til fællesspisningen af gule ærter med tilbehør forud for afviklingen af foreningens ordinære generalforsamling. Den ene af de to fraværende havde i løbet af formiddagen meldt sygdoms-afbud.
Se referat fra generalfordsamlingen her.
Desværre blev der i år ikke taget mange stemningsbilleder. De få, det blev til, ses herunder. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse (Fotos: Tinsa Hansen, Christian Koudal og Morten Sell)

14. januar 2024:
God jagtdag, flot vejr, fin parade ....

Efter aflysningen af  "Nytårsjagten" blev dette så den første jagt i det nye år, - på samme dag, som Danmark fik ny konge, Frederik X
12 "gæve jægersmænd" mødtes ved Slusesåten, hvor det for en gangs skyld var utroligt flot vejr. Frost, klars vejr, høj blå himmel og sol. Sidstnævnte måske knap så behageligt for posterne, der vafr sat af langs vejen, der havde solen lige imod sig, og da solen jo hænger lavt på denne årstid, var det vanskeligt at se flyvende vildt. Dette til trods blev der flot nedlagt 2 snepper og set yderligere 4, der ikke blev skudt til. 
Efter Slusesåten kørtes til Georg Sands, Christian Koudals og familien Brøggers fælles jagt vd Holme strand. Her var det kun "skoven", der blev drevet af på trods af, at det var sidste dag, der måtte skydes harer i denne sæson. Jorden var stivfrossen  (og havde været det i et par uger eller mere) og dækket med sne, hvorfor der var enighed om, at der næppe var harer på markerne; de vurderedes til allesammen at være søgt ind i sommerhushaverne.
Drevet var ikke nået ret langt, da der lød et enkelt skud. Da drevet var slut samledes alle, og der var stor nysgerrighed om, hvad der havde været skudt til ? - I det tørre græs lå et fint smaldyr, og dermed blev det en flot parade med de to snepper liggende på halsen af smaldyret. Formanden takkede for en god dag og ønskede tillykke til de, der havde nedlagt dagens vildt, hvorefter Ole Bisp på sin vanlige lune måde røgtede hvervet som jagtfiskal. Afslutningsvis bød formanden, der var alene om at repræsentere jagtværterne, på en læskedrik, inden alle kørte hjem for at se det Danmarkshistoriske tronskifte i TV.

Herunder lidt stemningsbilleder fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

07. januar 2024:
"Nytårsjagten" aflyst af hensyn til vildtet

De seneste dage har budt på snestorm og store mængder saf sne samt meget kolde frostgrader. Alt er på det nærmeste "lukket". Der er iksskorpe på sneen, der så dyb, at det er vanskeligt for vildtet at kunne finde føde. Derfor besluttedes det at aflyse jagten af hensyn til vildtet, der helst ikke skal stresses i edn sådan situation, hvor de kan skære sig på isskorpen og forbrænde unødig megen energi, så de bliver hæmmet i deres søgning efter de sparsomme fødemuligheder.
Dette meldtes via e-mail til alle, der var tilmeldt tril jagten, idet det samtidig blev udmeldt, at de, der evt. måtte have lyst til det, kunne tage på individuelt kragetræk. Det var der tre medlemmer, der benyttede sig af: Jón Á. Hjaltason, Hejne Ferjani og Alvaar Friis.
Da Jón efter en tre timers vengtetid på krager var ved at kravle ned fra stige 6, så han en ræv på vej fra skoven og ud på mafrken. Men den så også ham ! - og pst. var den inde i skoven igen.
De tog derefter til jaggthytten for at indtage deres madpakker, inden de ville fortsætte til Alvaars private revir ved Sjellebro. Da de ankom til hytten, lykkedes det Jón at få ram på en krage, - der imidlertid landede i gyllebeholderen. Ved hjælp af en wienerstige og en lang kæp lykkedes det dog Jón at få bjærget kragen.
Da madpakkerne var sat til livs, kørte de som nævnt til Alvaars revir ved Sjellebro, hvor Jón igen fik ild i bøssen og leverede en flot ræv. 
Den aflyste jaggt resulterede dermed i bortregulering af to "alvorlige" prædatorer. Ikke spå ringe "et bytte". Herunder fotos fra de tre nimrødders dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
Vi siger hjerteligt tillykke til Jón !