INDENDØRS SALONSKYDNING

Hvert år i marts måned afholder jagtforeningerne i den tidligere Ebeltoft Kommune en indendørs salonskydning på Marineforeningens indendørs skydebaner.

Det startede i 1997, da Hyllested Jagtforening inviterede Boeslum, Tirstrup og Elsegaarde Jagtforeninger til en konkurrence på skydebanerne på Rosmus Skole.
Efter Ebeltofts 700-års købstadsjubilæum i 2001, hvor alle jagtforeningerne i kommunen var sammen om at lave en publikums-jagtsti enedes man om at udvide denne skydning til at omfatte alle kommunens jagtforeninger.

Det er en meget hyggelig dag, hvor der er meget jagtsnak samtidig med, at der dystes på skydebanerne. Hver forening kan stille med lige så mange 3-mandshold, man kan stille, og der dystes i såvel holdkonkurrence som individuelt.

For at rekruttere kommende jægergenerationer kan der også deltage børnehold, bestående af børn og børnebørn af foreningernes medlemmer. Disse børnehold har deres egen konkurrence, så det sikres, at der altid er børn blandt præmiemodtagerne.

Elsegaarde Jagtforening har vundet holdkonkurrencen i 2002, 2009 og 2010. Vi har gennem årene også besat 2-pladsen flere gange, ligesom vi har haft skytter blandt de 3 individuelt bedste flere gange.