Fotoalbum 2021

29. decdember 2021:
God og hyggelig "Julejagt" med pæn "parade"

19. december 2021:
God og stemningsfuld "juleoptakt", - desværre uden noget på paraden

Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse

10. december 2021:
Hyggelig "formiddagsjagt"

Dagens jagt var programsat som en kort, hyggelig formiddagsjagt á 1½-2 timers varighed i Slusesåten på Øer, - og derefter "hjem til familiefrokosten". - Da Kaj Martinussen læste dette i programmet, var han "hurtig på aftrækkeren" og ringede og tilbød, at vi kunne lægge et drev i hans dejlige revir "Kløvsign" på Øer "oveni".- Såm sagt, såm gjort. Og det blev det bestemt ikke en ringere dag ud af. Tværtimod, - og så nåede vi endda at "komme i mål", så alle jkunnen komme hjem tul en lidt forsinket fredags-familiefrokost (det er jo ikke uvæsentligt her ind under jul).
Her nogle stemningsindtryk fra den dejlige formiddag i det gode, omend noget kolde, vejr. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

14. november 2021:
God og hyggelig foreningsjagt, - med god skudstatistik
og 2 fasaner på paraden

Dagens jagt havde samlet 14 deltagere, heraf 3 gæster, hvoraf den ene af gøsterne var 13-årige Christian, der gerne vil være jæger. Han var inviteret med af K.A. og Tina, og det var førstre gang, han var med på en jagt., Alle, og ikke mindst Christian, fik en dejlig dag, - med vindstille, overskyet vejr og ikke for holde temperaturer. Efter morgenkaffen og parolen blev fodermarvskåls-marken udfor stige 10 drevet af. Vi havde forventet, at der måske ville sidde en hare eller en fasan her, men det var ikke tilfældet. Måske fordi det var for vådt ?
Herefter kørtes til sydstykket, hvor andesøen traditionen tro blev drevet af som første såt. Heller ikke denne gang var der nogen ænder i søen, hvilket gav stof til eftertanke, da der heller ikke var nogen sidste gang og jkun to til premierejagten. Vi skal måske have set efter, om der kan risikere at være en mink, der holder til dér. Næste såt var mosen, hvor der blev lettet 4 fasaner, hvoraf den første fløj videre uden at have taget skade af de to skud, der blev sendt efter den. Den næste, en stor, flot og langhalet kok,  fløj lioge hen over hovedet på xxx, der slet ikke så den. Til gengæld faldt de sidste for to perfekte skud.
"Ole remise" gemte ikke på noget, til ghengæld var !anti-dehydreringspausen" i laden velkommen. Efter pausen kørtes til P-pladsen ved gården, hvor vi blev delt i to hold. Det ene drev hegnet af op til og med søen ved stige 3 og slog derefter over og drev "det nye hegn" mod syn af. ved søen lettede der der to snepper, der trods hilsener fra samme person begge fløj videre. Til sit "forsvae" sagde han, at han var kommet til at skyde i zig, mens snepperne var i zag..
Det andet hold drev førstv stykket omkring "den gule gård" af og derefter remisen ved stige 2. Her, i remisen, lettede der en stir rå, der dog valgte atv gå ud der, hvor der ikke stod nogen post. herefter drev de fra holdet, der ikke var gangbesværede, "det andet hegn" (udfor remisen) af tilbage til gården, mens "de ældre herrer" kørte tilbage til jagthytten. der var dog intet i hegnet.
Ved jagthytten stødte Jóns familie til for at være sammen med os under frokosten, der blev indtaget i hytten, hvor Ole Bisp igen røgtede hvervet som jagtfiskal på forbilledlig vis.
Vi brød op ved 14-tiden, mætte af en god dags oplevelser.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. november 2021:
Hyggelig invitationsjagt med meget vildt, en enkelt hare på paraden og afsluttende samvær omkring suppegryden på bålstedet

Efter 2 afbud var der 14 deltagere på invitationsjagten, hvor Christian Koudal, Georg Sand og Peter & Jørgen Brøgger havde inviteret foreningens øvrige medlemmer med en tur på deres fælles revir ved Holme. - Efter parolen var første såt den lille skov, hvor der blev lettet 5 dyr og en fasankok. De to af dyrene løb over i hegnet ved "firkanten", to andre bagud og det sidste over i sommerhusene. Der blev ikke afgivet skud efter noget af det. Derefter deltes deltagerne i to hold, hvor det ene drev "firkanten" og "brakken" af, mens det andet drev markerne op til remisen, selve remisen og markerne tilbage til skoven af.
I "Firkanten" lettede de to dyr, der var gået fra skoven derover, midt på marken og forsvandt udenfor skudhold. I hjørnet ved hegnet mod sydsiden og "brakken" lettede der endnu et stykke råvildt kun 8-10 m. fra Søren Veng, der imidlertid havde taget patronerne ud af bøssen, inden han skulle gennem hegnet ind til "brakken". Da drevet gik gennem hegnet, lettede der en hare, som fik to "hilsener" med sig fra to forskellige nimrødder, - inden den friskt og frejdigt forsvandt op over marken på nabostykket.
På det andet hold blev der også lettet en hare samt en bekkasin og en stor flok skovduer. Suidstnævnte to var udenfor skudhold, mens haren trimlede i knaldet fra det skud, Kim V. Larsen havde afgivet.
Da de to hold mødtes igen ved skoven holdtes en tiltrængt "anti-dehydreringspause", inden Christian og Georg gik ind til bålstedet for at gøre klar til "den sikre såt". Efter pausen drev de resterende "trekanten" ved sommerhusene og "den flade mark" udfor remisen af. Der lettede imidlertid intet at skyde efter. Vi havde ellers udtænkt, hvor harerne ville sidde efter gårsdagens og nattens kraftige blæst. Det gjorde de så bare ikke alligevel.
Der sluttedes af med "den sikre såt" omkring bålstedet i skoven, hvor dagens jagtværter var vært ved en gang dådyrsuppe tilberedt over bålet.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den hyggelige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

23. oktober:
Dejlig foreningsjagt i pragtfuldt vejr og med mange fasaner i luften (men kun 2 på paraden)

Efter et enkelt sygdomsafbud deltog 14 nimrødder i dagens jagt. Forventningerne var højnet hos alle som følge af det smukkeste efterårsvejr, man kan tænke sig: Sol, "høj himmel" og kun let vind. Desværre var det sygdomsramte medlem en af hundeførerne, og en anden af hundeførerne havde måttet lade sin hund blive hjemme, da dér var hunden, der var syg. Dermed var vi nede på kun 2 hunde, hvilket nødvendiggjorde lidt ændringer i planerne for dagens afvikling.
Traditionen tro startede dagen med kaffe ogn rundstykker i jagthytten inden parolen ved bålstedet. Jagtens forløb var også ret så "traditionel". Vi startede på "Syd", hvor andesøen var første såt. I remisen nord for søen lettede der en fasanhøne, som dog var udenfor skudvidde. Der var ingen ænder i søen, men der lettede en enkelt fasanhøne, der blev hilst med 4-5 "salutskud", hvorefter den fløj uhindfret videre. Som der blev sagt i pausen inden næste såt, så var de pgl. skytter komnmet i tanker om, at de alligevel ikke ville købe hønen på auktionen på paraden. Der var nogen undren over, at der slet ikke var ænder i søen. Efter gårsdagens stormvejr skulle ænderne efter alt at dømme stadig være i søer på land.
I mosen lettede der 8 fasaner, 2 snepper og en bekkasin. Snepperne og bekkasinen undgik, at der blev skudt til dem. Det gjorde fasanerne derimod ikke. - Kun en enkelt høne faldt ned. Perfekt skudt i ét enkelt skud. De øvrige, der skød til fasanerne, anbefales en tur på flugtskydningsbanen !. - I "Oles remise" var der intet hjemme.
Efter "den obligatoriske anti-dehydreringspause" i "ruinen" kørtes til P-pladsen, hvorfra det brede hegn på "Nord" blev drevet af ned til søen med begge hunde og gående skytter på begge sider af hegnet samt med både for- og bagposter.
Formanden blev tilbage, idet vort gode medlem, Erik Bang Madsen, telefonisk havde meddelt, at han "gerne ville kigge forbi". Han ville have tilmeldt sig til jagten, men fik familiebesøg, og nu ville han gerne vise sin datter og sit barnebarn jagthytten og bålstedet. Da Erik og hans datter kom, forhaledes til jagthytten, der blev fremvist, og der blev igen tændt op i bålstedet. Efter en god snak dér kom de øvrige tilbage fra "Nord", medbringende en enkeklt fasankok, der var lettet ved søen. den var også det eneste vildt, der var blevet set på "Nord".
Efter paraden bød Erik på en øl til alle (medbragt "ramme" til samme formål). De to fasaner på paraden blev solgt på auktion og gik for 35,- kr. hver. - Vejret var så dejligt, at alle valgte at indtage medpakkerne i de fri omkring bålet. Ved 14-tiden begyndte folk at bryde op - alle en dejlig dags gode oplevelser rigere.
Herunder nogle stemningsindtryk fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

01. oktober 2021:
Så oprandt "dagen" - God premierejagt med hyggeligt samvær, vildt på paraden, - og heldigvis en dag, hvor meteorolgerne ikke holdt, hvad de havde lovet.

Meteorologerne havde lovet regn og rusk. Så galt gik det hekldigvis ikke. Det regnede fra morgenstunden, blæste også, så tiden i jagthytten over kaffen og rundstykkerne blev trukket lidt ud, indtil regnen havde stilnet af.  Og derefter var det faktisk så nogenlunde rimeligt vejr resten af dagen. I formandens fravær bød næstformanden, K.A. Hansen velkommen, med en særlig velkomst til vort nyeste medlem, Ulrik Pedersen, - og holdt efterfølgende parolen.
Der blev sædvanen tro startet i "Syd", hvor vi imidlertd måtte vente et kvarters tid på at kunne køre ned til laden, idet en flishugger var ved at rette skovbrynet mod markvejen af. I andesøren var der kun 2 ænder "hjemme", hvoraf den ene "salverede sig" mellem skytterne, mens den anden måtte lade livet for et velrettet skud fra Klaus Boll, da den forsøgte det samme. I mosen blev der set et par stykker råvildt, der gik bagud, uden at der blev skudt til dem. Derudover blev der lettet et par fasaner, hvoraf Jón Hjaltason nedlagde den ene i et flot skud, der fik den til at "pakke helt sammen". - MEN .... trods længere tids ihærdig eftersøgning lykkedes det desværre ikke at finde hønen. "Oles remise" skuffede heller ikke. den rummede to fasankokke, hvoraf Kim Larsen "ekvilibristisk" nedlagde den ene, mens den anden skyndte sig over på nabosiden af skellet.
Efter "den obligatoriske anti-dedehydreringspause" i laden kørtes til "Nord", hvor det var hensigten at drive det lange hegn af, - men nu var flishuggeren igang dér. Derfor nøjedes vi med at drive området omkring "den gule gård" af, hvilket dog ikke afslørede forekomst af noget vildt overhovedet.
Efter parade og auktion, hvor vildtet blev afsat til skytterne, sluttedes af med hyggeligt samvær over madpakkerne i jagthytten, hvor Ole Bisp røgtede hvervet som jagtfiskal på sædvanlig fortrinlig vis.
Herunder nogle stemningsindtryk fra den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

26. september 2021:
Rigtig god optakt til "den store jagtsæson" - særdeles hyggelig og velsmagende jagtfrokost.

Som bekendt markerer vi normalt jagtsæsonens afslutning med en god "jagtfrokost" i februar måned, men det forhindrede "fru Frederiksen og hr. Corona" jo i år, så vi blev i stedet enige om at markere starten på jagtsæsonen med en tilsvarende frokost.
Og det blev en vældig succes. Desværre var der 3 af de 16 tilmeldte, der måtte melde afbud grundet sygdom. Selvsdagt værst for dem, med da også trist for os andre, der gerne ville have været sammen med dem. Men ..... sygdom er som bekendt hver mands herre.. Ikke desto mindre fik vi en rigtig hyggelig eftermiddag med alt hvad hjertet kunne begære af lækre "selvfabrikerede fiske- og vildtspecialiteter. Se blot menukortet i fotosamlingen herunder. Frokosten belv holdt i bebyggelsen "Møllehaven"s festlokale, der lige passede i størrelsen til vores selskab, og som dannede de hyggeligste og "hjemlige" rammer om arrangementet.
Snakken gik lifligt hele eftermiddagen om både jagtb og meget andet. Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige og vellykkede eftermiddag. - Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

17. september 2021:
God og lærerig flugtskydningsaften

Det var med lidt skeptisk forventning, at formand, næstformand og kasserer kørte hjemmefra for at afvikle foreningens interna flugtskydningsaften, der med stor velvillighed fra Rosenholm Jagtforening blev afviklet på deres bane i Falkær. Det havde været "surt snuskevejr"  hele dagen og småregnede stadig, da der blev kørt hjemmefra. Alligevel fik skydningen deltagelse af 12 medlemmer, der uanset vejrlig gerne ville pudse formen af, inden jagtsæsonen for alvor begynder, og deres gode intentioner blev honoreret med, at det blev tørvejr, netop som vi skulle til at skyde.
Vores to dygtige flugtskytter, Søren Lund og Jón Hjaltason,  fungerede som gode og meget kompetente instruktører, og der var mange, der fik gode råd og vejledning med sig hjem.
Vi havde den glæde, at to nye medlemmer deltog. Dejligt og velkommen iblandt os !
Aftenen sluttede med lidt hyggesnak over en øl/vand og e god grill-pølse.
Her er nogle få stemningsindtryk fra "den grå" aften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

08. september 2021:
Mere revirpleje

I dag blev der fulgt op med de resterenden revirarbejder efter indsatsen den 25. august. På "Syd" ryddede Carsten Høgsholt og Thorlaif Kjær midtervejen i mosen og  og ryddede et spor gennem krattet nord for bækken, mens K.A. opsatte markeringspæle ved broerne, så de ikke bliver kørt i stykker af markredskaberne, ligesom fodertønderne blev fyldt op og de tomme tønder taget med retur til jagthytten.
På "Nord" klippede Marianne Høgsholt og Tina Hansen grene ved stige 3 og retablerede fodertønden. Klaus Boll sørgede for afstivning og fastgørelse af stige 1, og der blev klippet grene, så der er frit skudfelt. Ligeledes blev der klippet ved stige 2, så der også herfra er frit udsyn og skudfelt.
Arbejdsdagen sluttede med hyggeligt samvær omkring bålstedet ved jagthytten, hvor der blev serveret et par gode grillpølser suppleret med øl/vand. - Herunder har Tina samlet lidt stemningsindtryk gennem sin fotolinse. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.
STOR TAKmed det gode og praktiske håndelag !

02. september 2021:
Hyggelig aften på Hjorte- og Vildsvinebanen

10 nimrødder havde fundet vej til hjorte- og vildsvinebanen i Grenaa, hvor de udover det hyggelige samvær øvede sig lidt i skydning til bevægeligt må. - Ikke fordi vi opfordrer vore medlemmer til at skyde til løbende vildt, tværtimod, men hvis uheldet er ude, er det giodtv at have øvet sig.
Her er nogle "snapshots" fra den hyggelige aften, hvor snakken gik godt udenfor standpladsen, - om jagt, våben og det forestående forbud mod bly i riffelammunition. - Klik på det enjkelte foto for at se det i stor størrelse.

25. august 2021:
Revirpleje - klargøring til den forestående jagtsæson

Med vore to jagtudvalgsmedlemmer, Klaus Boll og K.A. Hansen, som "primus motorer" udførte 6 medlemmer, m/k, en række gode og nødvendige forbedringer på foreningsreviret. Stiger til riffelpuljen blev eftergået og stabiliseret, grne m.v., der var i vejen for skudfelter, blev skåret af, der blev slået stier til drivjagterne - og meget mere. - "Selvfølgelig blev dagen rundet af omkring bålstedet ved jagthytten, hvor foreningen som tak for indsatsen var vært ved en læskedrik og en god grillpølse med tilbehør.
Tak til alle seks for den store og gode indsats !
Her er nogle indtryk fra dagen - fanget i Tina Hansens fotolinse. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

12. august 2021:
Revir-fremvisning for nye medlemmer

Hyggelig sommeraften med dejligt vejr og fremvisning af reviret for to nye medlemmer samt to, der overvejer/overvejede at søge medlemsskab. Den ene af de to sidstnævnte besluttede sig efter fremvisningen for at søge overflytning fra den jagtforening vedkommende p.t. er/var medlem af. Selvf'ølgelig sluttede aftenen af med fremvisning ag af jagthytten og hyggesnak over en læskedrik ved bålstedet. - Hjerteligt velkommen til de tre nye medlemmer ! - og i håb om, at nr. fire også kunne tænke siog at være med.
Her et par stemningsindtryk fra den bhyggelige sommeraften. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

01. august 2021:
Årets 6-kantskydning, - "sølvmedaljer" til vores dygtige flugtskytter

Årets 6-kantskydning blev afviklet på Mols-Rønde jagtforenings skydebane i Agri med Boeslum Jagtforening som arrangør. Vort hold bestod af de samme 5 skytter som sidste år: Søren Lund, Miorten Egtved Andersen, Jón Á. Hjaltason, Mikkelm Pærremand Gregersen og Poul Arne Nielsen. Med 61 duer skød de sig til en fornem "sølvmedalje-plads", kun 3 duer efter vinderen, Feldballe Jagtforening, og foran Miols-Rønde Jagtforening opå 3.pladsen, - der jo ellers havde "hjemmebanefordelen". Bedste Elsegaarde-skytte var Søren Lund med 20 duer.
I opvarmnings-skydning skød Jón HJjaltason sig til en delt 1. plads, og måtte derfor i omskydning, hvor han tabte med kun en due mindre end Per Sørensen fra Mols-Rønde Jagtforening. - Her nogle stemningsindtryk fra den gode dag (klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

22. juli 2021:
Revirbesigtigelse

Et af vores nye medlemmer, Thorlaif Kjær, vil gerne deltage i reguleringen af mårhunde og rævehvalpe - og iøvrigt også gerne hjælpe med revirplejeforanstaltninger. Men før. han kan tage på reguleringsjagt, skulle han jo se reviret og lidt mere om, hvordan, det foregår. Derfor mødtes tovholderen for jagtudvalget og formanden, JKlaus og Jørgen, med ham til en rundtur med besigtigelse og forklaringer. - Her er et par stemningsindtryk fra de hyggelige par timer sammen i det skønne sommervejr. Klik på det enkelte foro for at se det i stor størrelse.

16. juli 2021:
Sommerbukkejagten er slut for i år

Ved solnedgang i går, den 15. juli, sluttede årets jagt på den røde sommerbuk. Der blev ialt nedlagt 4 bukke på foreningsreviret, fordelt med to på "Nord" og på "Syd", - således:

16. maj 2021:
Første buk i Bukkepuljen 2021 nedlagt

Den første buk i Bukkepuljen 2021 faldt på premiereaftenen den 16. maj, kl. 20.50 fra stige 2, - for et velrettet skud af Henrik Boes Brølling.
Vi ønsker Henrik hjerteligt tillykke! Læs Henriks beretning 
her.

19. maj 2021:
Buk nr. 2 i Bukkepuljen 2021 nedlagt

Buk nr. 2 blev nedlagt af Klaus Boll kl. ca. 20.00 fra stige 9. - Læs Klaus' beretning her

28. juni 2021:
Tredie buk nedlagt i Bukkepuljen 2021

Den tredie buk i bukkepuljen blev nedlagt i aften kl. 21.55 fra stige 3 af Per Bisgaard. - En fin 6-ender. - Vi ønsker stort tillykke til Per !
Læs Pers beretning 
her

05. juli 2021:
Fjerde buk nedlagt i bukkepuljen 2021

Ved. ca. 21-tiden nedlagde Jón Á. Hjaltason en lille 6-ender fra stige 7 på sydstykket..
Stort tillykke til Jón !- Læs Jón's beretning 
her

10. juni 2021:
Godt, sagligt og roligt kredsmøde

Efter den lange Corona-nedlukning kunne  kredsmødet for DJ Kreds 3 endelig afvikles. Det skete som de seneste år i Vejlby-Risskov-centret, Aarhus, - med knapt så mange deltagere som vanligt.
Elsegaarde jagtforening var repræsenteret med 3 mand: Næstformand K.A. Hansen, tovholder for jagtudvalget Klaus Boll og formand Jørgen Brøgger. De to førstnævnte som delegerede med stemmeret, sidstnævnte uden stemmeret, idet Jørgen Brøgger fungerede som m'ødets dirigent.
Læs om tale af mødet 
her.
Herunder nogle stemningsindtryk fra mødet. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

16. maj 2021:
Hyggeligt  "Bukketræf" - "nu i tørvejr".

Efter at vi sidste år måtte aflyse det traditionsrige "Bukketræf" på premieremorgenen - den 16. maj - var det virkelig dejligt, at det med de seneste lempelser i restriktionerne var muligt at gennemføre i år. Alle nød i fulde drag at se hinanden og være sammen efter de mange måneders Corona-isolation. 19 deltagere og en buk på paraden, nedlagt af Peter Løkke Jensen på hans eget revir ved Lyngsbæk. Senere dukkede også Wilæliam Jørgensen op med hovedet af en buk, han havde skudt på Katholm .

13. maj 2021:
Revirbesigtigelse og -fremvisning

Ved en hyggelig formiddagssammenkomst fremviste formanden og tovholderen for jagtudvalget reviret frem for fire af vores nyere medlemmer, - med særlig fokus på stigeplaceringer og -numre, idet de fire nimrødder gerne vil være med i årets bukkepulje.
Her er nogle stemningsindtryk fra den hyggelige formiddagsvandring. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse.

11. maj 2021:
God riffelindskydnings-aften

14 medlemmer havde en god og lærerig aften da vi havde jejet jagtbanen i Grenaa Skyttecenter. Alle fik deres riffel behørigt indskudt, og udenfor standpladserne gik jagt- og våbensnakken lifligt.
Her er nogle stemningsindtryk fra den gode aften i "strålende vejr". Det øsregnede, så skiverne blev ret så opløste og sigtbarheden ikke ligefrem var den bedste. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse. Fotos: Kasper Fogh Mehl.

01. maj 2021:
Pragtfuld oplevelse: Fisketur efter vårsild i Randers Fjord

Familiefisketuren efter våprsild i Randers Fjord havde samlet 7 deltagere, hvor de 5 var fiskende. Der var skønt vejr med let sol, dog ikke ikke for høje temperaturgrader og en kølig brise. Der var gode fangster, undtagen til Erling, der jo ellers var eksperten. Han fangede kun en, der oven i købet  sprang af, da han ville løfte den ind over bolværket. Det havde den fordel for ham, at han ikke skulle i gang med at rense fisk, da han kom hjem. Da tidevandet vendte ved 13-tiden, pakkede vi sammen og tog hjem en god oplevelse rigere. Det var så god en tur, at vi på stedet besluttede, at vi til efteråret vil arrangere en tilsvarende tur efter høstsild.
Her er nogle stemningsindtryk frea den gode dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse:

24. april 2021:
Dejlig familiefisketur i smukt vejr

Familiefisketuren til Moesholm Put & Take havde samlet 20 deltagere, hvoraf de 16 var fiskere og de fire "ledsagere". Ud af de 16 fiskere var halvdelen børn. Det viser det gode ved et sådant familiearrangement. Det er derfra de kommende jægere of lystfiskere skal hentes.
Den samlede fangst var 3 regnbueørreder og 2 aborrer. - Christian Koudal modtog præmien for først fange fisk (aborre), Henrik Larsen og hans barnebarn modtog samlet præmien for flest fisk (2 regnbueørreder) og Simon Brøgger præmien for største fisk (regnbueørred).
Her er nogle stemningsindtryk fra den dejlige dag. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse;

17. april 2021:
God og stemningsfuld generalforsamling i det fri

Ud af de 20 medlemmer, der havde forhånds-tilkendegivet, at de ville deltage i frilufts-generalforsamlingen, deltog de 16. Alle nød det smukke vejr og den gode stemning. Der var selvsagt taget alle nødvendige Corona-foranstaltninger og mere til (logistik, håndsprit, skiltning o.s.v., o.s.v.).
Inden vi gik over til selve generalforsamlingen, var der tildeling af 25-års tegn (nål og diplom) til Mikkel Pærremand Gregersen. Læs formandens ord til Mikkel
 her.

Pokalbordet

Dirigenten konstaterer generalforsamlingen for lovligt indvarslæet og beslutningsdygtig

Beretning og regnskab blev uden bemærkninger godkendt med akklamation .Til bestyrelsen nyvalgtes Georg Sand og K.A. Hansen i stedet for Ole Bisp og Tommy ;Lorentsen, der ikke ønskede genvalg.Som 1. suppleant valgtes Jó Á. Hjaltason og som  ny 2. suppleant valgtes Per Bisgaard for en 1-årig periode, da Finn Holm ønskede at frateræde midt i sin valgperiode.
Flugtskydningspokalen tilfaldt Søren Lund, Rovvildtpokalen Jón Á. Hjaltason og "Årets Bjørn" K.-A. Hansen,.Der var ingen, der havde medbnragt krageben, så kragepokalen blev ikke uddelt. Det gjorde "Årets Lys" heller ikke, da der ikke var fundet en værdig modtager, og der ikke måp "gå inflation" i denne hædersbevisning.
Som det sidste under "Eventuelt" bød formanden de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter velkommen og takkede Ole Bisp og Tommy Lorentsen for deres mangeårige indsats i bestyrel- sen, - og tildelte begge Jægerforbundets Aktivitetstegn (nål og diplom), hvilket var godkendt af Hovedbestyrelsen efter indstilling fra bestyrelsen samt overrakte en afskedsgave fra foreningen. Efter at have takket dirigenten for god mødeledelse afsluttedes med et 3-foldigt leve for Elsegaarde Jagtforening.
Og så stod den ellers på lækre grillpølser og god hyggesnak.

Da de sidste var taget hjem efter pølserne og hyggesnakken, gik vores fire ihærdige medlemmer af jagtudvalget i gang med at færdiggøre det nyligt opstillede nye tårn 10 i skovbrynet udfor jagthytten. Vi lader billederne fortælle:

27. marts 2021:
"Åben Jagthytte"

18 medlemmer trodsede fra morgenstunden vejrguderne og begav sig på vej mod jagthytten for at være med til at markere, at vi netop i onsdags havde passeret foreningens 88-års fødselsdag. Og minsandten om ikke regnguden forbarmede sig over os og standsede det kraftige regnvejr netop som vi skulle starte arrangementet kl. 10.00. - Måske fordi, vi havde lagt en større samling paraplyer frem til fri afbenyttelse ?? - men i hvert fald venligt. Ikke mindst, de regnguden lukkede op for sluserne igen, da vores arrangement var overstået. Foreningen var vært ved en "parole- bitter" og en fødselsdagsøl/-vand. Hertil investerede alle i en eller to af Klaus' og K.A.'s velristede pølser. Og snakken gik livligt på kryds og tværs. Især var det en stor glæde, at ikke mindre end fire af foreningens nye medlemmer mødte op. Det var rigtig hyggeligt at hilse på dem; vi håber, at vi kommer til at se meget til dem i fremtiden. - Hwer er nogle få "skud" fra dagen. Klik på det enkelte foto for at se det i stor størrelse, :