HJORTEJAGT

Efter at foreningen fik det nuværende revir ved "Munk- huse/Georgsminde" har det været muligt at arrangere riffeljagt på hjortevildt. Det foregår efter samme "model" som sommer-bukkejagten: De, der melder sig som deltagere, betaler et af bestyrelsen og jagtudvalget nærmere fastsat puljegebyr og inddeles i "hold" (4-6 mand på hvet "hold"). - Hvert hold tildeles så en uge ad gangen på reviret og må så selv aftale indbyrdes, hvem der sidder hvor og hvornår i de tildelte uger.
Der er en god forekomst af kronvildt på reviret, men der ses også både dåvildt og sikavildt. Især Kronvildtet øver store markskader på vores jagtværts marker, hvorfor han som oftest får tildelt reguleringstilladelser, - hvilket vi så hjælper ham med.

Læs nærmere om hjortejagten her.