REGULERING AF RÅGEUNGER I SKANSESKOVEN

Syddjurs Kommune har meddelt, at man også i pår gerne vil bede os hjælpe med at regulere rågeunger i Skanseskoven i Ebeltoft.
Vi har ved selvsyn konstateret, at rågerne allerede er langt fremme med at genetablere kolonien fra sidste år. Der er bygget adskillige reder, og de voksne råger sværmer i stort tal over trætoppene med deres støjende skrigen. Her "i skrivende stund" (medio april) har vi dog endnu ikke modtaget selve reguleringstilladelsen fra Naturstyrelsen.

Reguleringsperioden er som bekendt 1. maj – 15. juni. – Det vil være en fordel at komme i gang så tidligt, som muligt, inden der kommer for mange blade på træerne; men selvfølgelig skal vi også være så langt fremme, at ungerne er begyndt at hoppe ud af rederne og sætte sig på grenene. Det må de enkelte selv holde sig a’jour med.

Vi gør ligesom de forrige år: Laver en ”pulje” af de medlemmer, der er interesserede i at deltage, og inddeler dagene i tre ”perioder”: ”Morgen” fra solopgang til kl. 11.00, ”Middag” fra kl. 11.00 til 17.00 og ”aften” fra kl. 17.00 til solnedgang. Vi beder alle, der gerne vil være med i denne ”pulje” om at melde sig til Jørgen Brøgger (tlf./sms 40 35 22 11 – e-mail: jb@joergen-broegger.dksenest lørdag den 20. april. Der vil herefter tilgå alle deltagere i ”puljen” nærmere informationer. - Der vil for udøvelsen af reguleringen gælde samme retningslinier som tidligere.