REGLERNE FOR AT MEDTAGE GÆSTER PÅ FORENINGSJAGTERNE PÅ
FORENINGSREVIRET VED MUNKHUSE/GEORGSMINDE

I henhold til bestyrelsens og jagtudvalgets beslutning, er reglerne for at medbringe gæster på jagterne på foreningsreviret således:

  • Hvert medlem kan medbringe en gæst på hver jagt.
  • Gæster er meget velkomne til at medbringe hund(e).
  • Der kan maksimalt deltage 5 gæster pr. jagt. – Det betyder altså, at hvis der er tilmeldt 5 gæstejægere, inden man selv får tilmeldt sin gæst, er man nødt til at vente til en anden gang, hvor der er plads.
  • Tilmelding af gæster skal foretages indenfor den i programmet fastsatte tilmeldingsperiode. – Der er således ikke mulighed for at tilmelde gæster efter
    tilmeldingsfristens udløb. Tilmeldingen skal naturligvis ske til den, der iøvrigt står
    for tilmeldingerne til den pgl. jagt.
  • Der kan ikke inviteres gæster med til invitationsjagterne og til ”Juleoptakten” (”pølsejagten”) den 17. december (sidstnævnte dog excl. evt. officielt inviterede foreningsgæster).