FÆLLES FOR ALLE DE NÆVNTE JAGTER

er, at vi først og fremmest gerne vil sige TAK til de af vore medlemmer, der har inviteret på jagt på deres revirer.

Dernæst gælder for alle jagterne, at der skal forevises gyldigt jagttegn, og at man iøvrigt – naturligvis – skal rette sig efter de anvisninger, der gives af jagtværter og jagtudvalg.                                                                                                                     

I denne forbindelse skal anføres, at maximum-skudafstand naturligvis skal overholdes, - herunder at skud til råvildt kun bør afgives indenfor 15 m. afstand og skud til ræv kun indenfor 20 m. afstand, og kun når man iøvrigt er ”sikker”, - og endvidere kun med egnede og lovlige patroner (haglstørrelse og –materiale m.v.).

Ved tilmelding til alle jagterne bedes man meddele, om man medbringer hund.

Vedrørende ”Foreningsreviret” ved Colindseje gælder iøvrigt også – jvfr. tidligere generalforsamlingsbeslutning – at hvis man ikke har fået tilmeldt sig (evt. på grund af arbejde eller lign.) men pludselig kommer i den situation, at man alligevel har mulighed for at deltage, er man selvfølgelig velkommen til at møde op uden forhåndstilmelding. – Men denne mulighed er at betragte som en ”undtagelsesparagraf”, og man bedes som hovedregel altid tilmelde sig indenfor den fastsatte tilmeldingsperiode. Og denne mulighed gælder altså ikke for eventuelle gæster, jvfr. gæstereglerne. – På forhånd tak for forståelsen herfor !

Når man er på foreningsreviret (både foreningsjagter og riffelpulje) skal det tidligere udleverede legitimationsskilt (udfyldt med navn og medlemsnummer) placeres i bilens forrude

Nedlagt  vildt  på  invitationsjagterne  tilfalder  naturligvis  de  respektive  jagtværter, medens  nedlagt  vildt  på  ”Foreningsreviret”  vil blive solgt  på  auktion på paraden til de af Jagtudvalget fastsatte mindstepriser.  –  Hvis der er vildt, der ikke indkommer bud på,  er skytten pligtig til at aftage det til  den  fastsatte mindstepris.  På  ”Foreningsreviret”  vil  eventuelt nedlagte ræve, snepper, bekkasiner og duer tilfalde skytten.

Ved invitationsjagterne skal der betales det obligatoriske deltagergebyr på 20,- kr. pr. deltager, - hvilket går til de velkendte formål.

Alle jagter på foreningsreviret er haglbøssejagter, - der må ikke medbringes riffel på disse jagter.

Deltagerne i riffelpuljen må ikke drive riffeljagt de dage, hvor der er foreningsjagter (før efter foreningsjagternes afslutning. Derefter er det selvfølgelig tilladt).