INDIVIDUELLE JAGTMULIGHEDER

Foreningens medlemmer har mulighed for at gå individuelt på jagt på foreningsreviret efter nærmere bestemmelser fastsat af bestyrelsen og jagtudvalget. - På det tidligere foreningsrevir på Øer var dette hovedsageligt andetræk, medens det på det nye revir er begrænset til sommer-bukkejagt og efterårs-/vinterjagt efter kronvildt, dåvildt og sikavildt (samt ræve), - forudsat, at man har meldt sig som deltager i en eller begge af disse puljer.

Det skal naturligvis altid anmeldes til formanden inden man begiver sig derud, således at det altid vides, hvem, der er på reviret hvornår. Ligeledes skal det efter jagten meddeles om man har nedlagt noget, - og i givet fald hvad.